Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

-¡:::-' C?FA?MA? C??8 GMLB?D…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

-¡: C?FA?MA? C??8 GMLB?D .M?YN?U.i- oweaeMn'. vwif"k tiwwy g.tieajgmm ca b,t yorif" ,,&lISng.n\¡¡i '0I04'y; w,tb.b9 hon -getbto!! eia .,d,tlten"r. I; 'let yn "nog; Ohan, M y tytiwn, y bydd yn hel! gyntych- idwyr U.)gledd (lymru t'r tUtMOedd Sdisnig i ..WL.dd.1.Ibodion y sd-me,. MunMiodot fyddtd ?? ? ??' ??' 1n der- L'!i:Wrh baKtct?y?aM?aM ym?yns;. tttWj)! ?tf<'?? $ c&}?o<c'i(Mh<t? co?gau I?f- pwk X,4h,4udix,01;#- a blyu-wy. 4'.r8t",tl1. eeftiwyd y cyfaNoodd:ad MfM!hodig yn bea&f at 8JfaDsoddiadau ond old rb*,ch-W m*lldu-J, ya t)g<!y3<t'Tthai nM M .dd.:(I Ø1di8ÙI\U colepuBriittèl, KgacbOstex, a Phr4,f-ys.tl 6188,gOw:.YIl y aprdd <ryb<xt6ot'h ya benftf yn Mtd- yn cafwyd y Áid Birmingham. tSttjb, LkD.bedi, t Choicg ¥i01'k.. Leed'<. Vi bu "fAo"diadauL yr "br,hro!1ob. so!sulg a, Ya,,Cotaidd 9 Mem. JI!ftdü"l ytt rbaglultal y cyfaBSoddtad,; bygd a taw., rynafthwy Wtthtcp!nn!o theolau. J. NJ.:J;ta 46 J,l!C1W Y UFYDLlAD. j n) y m,%c m!cg i'w eefydh a'< ffamo drwy, n'P!ls 13uv¡or, 0.<1'10 yr fnw O.ec d Oyt"!u. wtth ythwa MW y itMHj M y oDtphstir 1l,odrQthwYI'-a chyrpnr y volog yu nM <<*tph cO"Photdf a gwladol, gydag (tw- ptynu. M. ac betyd i pMfa- 't*a, ttC8.:IwyJ:!o, nM thyw CotM arall i ymelael &JèûJdØ f:IW,¡donoodoll1Eu bCflol101. (t } AMcau ylg fydd (tfrpaTU y Mh ttddysz. betll ra (;81)l'a 0 lIIown gtybod. øeU1.. \llQ8jlIAO, id a,g i <U)'Mt;i protwylwyf yc <!hw<* t!r <jo,<)edd Cymyu,a phi tthau tT6ti!. t a<td- <t ob80gU3'1 tMil), at eith!!o duwluydd.iaetb, yo ttMt.yt&c! Cj'ÚI.,n (pIA, bYyd tyull8Y Mfydii)- y .,b1" bi.ii,.y*gol)., ED-I In nnrbyw tai o'T pTU. TfM<?oti ):.) y c-t)afeir {;)-a<Jdtu)e!ryA?yrM-. ?Tt?tKto?; t?!<<i ?dyM; yn y eetfau ceu anH a :?Ho OT'asaut'ttiymM?rqIa?wn bywyd nMa. ,-¡¡tU bz6ffv?,wol; so yn rh6llscb, I byr.? 'w/ddo t?dye<!?wehM<tttp! ps-Sre?iuo'.drvyddM- «Bf?tbeT?t)t.u r.t bYddoctyn etrydwyr gradd- !<Bf; a?dy?t?Ct:r{dM!:tbiau, yu j:jrptyMdig& <<MCfn'ttt-ad<<yt?i?<-th ac fitholMdj'eth mewn pypc- <)M a Uceedd a bt?dc?fynit o btyd t bryd gan 44edcllau y colog. «.) Bydd i efi-ydwyt b<:l\ywaldd ¡;nniat8d t gyf. i I) umLyw 0 II 1u h. df.r(,<tYlIgt,-<ij i r,,011\1I. ao a ddA ',r bryd i bryd gan dfleddtau y colog. <4 ) Ntd ota etrydw?r f (irigo 0 fewn y eoiefdy. (5.) Tler ylfaon,,1 cy{aneodt!:ady coleg ydiv ..&1,øgw}1i,r t cfrJdwjr, IIthuwon. 110.: ercill o ÐII ncu oypyltit-dig i 'wneyd ucrhyw ddadganiad gycia g"Jlwg er en tyn. <<<hm Mffyddot, nfu i ymottwa;! i ttNrhyw brawf pt by<«f, ac nn ddcrbyei)' ft ran y colog KKH neu ,.dQ11 b1o-rp6 duviuytle,.I, neu yn meddnM dalwau duwtEyddnI oyeylltiedig &(!et. 11. AWDIURI)ODAU.1 C07-10. t (C.) Avdurd,,dan y c')leg fydd Y Ujrwydd, l9- 2yi ,qdd, Uyt o lyrodrecthvyr. y cyrgtor, a'r <oMdd. (7.) Y JlY"Ydd íydd pen ..p.t¡¡ ewydllog y "log. Yhywyddcyntat (ydd———. (8) PydAt'rUfWjtM cyuttt <Msl swyM am ddesg y eclag. meu Lyd ei 08 "'Ul,r 16 .bYI}Y, neu ci ymddi. <wyddiad. l!) Kthotir oi olyuwyr o bryd i bryd CA ty* y-Hywoj'tethwy, a <)a)'<nt y 6wy<M bob \m <Hn btifi' !a:yt:cdf!. o 'ùjddLd en hetho!iad lUlU liyd eu U1t ell hymddiswlddiacl oyn hyuy. f)0 ) B)dd y HywyJd cyntaf, rcu un-t lIIyw Jywydd d1tynr:l, IIT'II ei fyBedidd «IIan o'! <WF<H, ya tt;boiactwy wlÎJ. (H ) Bycd i'r Hywydd, ca yn bieteuoi, lywyddu yn agbytarfol)-dd UyB y UywodrMthwyr, ec at ddi- (12 ) abeenoldeb y i'r 0 Ilr ua e't :<.)ywjdj)9u: ja eu bab,Qii,;Idob bydd i'r .tarlod bascdt ei g'tdfJT) dd <i hen. (13) Bydd aan y hawI i 110 Oft tybia yn llriód('I), t tt''I a ealw yn ol'i !ye y Uyw- ethMthwyt n'Mhyw (!de<!dt a bas!r gan y Ilya o*opolir atki 'in ctbyu c¡f,) w yn 01 darbod- ilia gall y (14,) Yn abseu- ,ll,w¡d:,¡. ('I'r De,rnh8.0yfuuol, neu mawu _œ drw7 d;!>¡tyna y owydd, o ta) Lc,,i Kiw deddt ya o! ar yr is- rwidd a-etwir.g)'Lt&f y* y slutor hon, acyn ddilYIlOl,g'D yr'i h wydd Lynaf yn el swydd, M ,7n ab6fllolJe. ycyùyw is-!yw.vdd g<m y 11..11. (15.) Hydd dau Tn ia-!ywydd cyntat 4d" (10.. o, <!d<m i-ywyddi0a hyn, del1r gltn y 11m a thntr Nyhedd gefn y'Hull o ddyddiad siaitet y <Mlcg ii4a h.1d. ou u ea CII holynwYf 0 bryd i br1d gan lysy Ilyw(pdraethwir, a deil. y ?M! y B?M t!tn hum' B?ynoddo ddyddilm eu Ma eu hym- oH<n.o'LMtydd ai bydd yn ett<t&dwy i Ni L:aw y -rhJ:w. 'II I. I t ti6i)"gjgd,Uys y 1]:) wodttethwyr yn gynvveedig =ds. -Is lywydd, a thtyMtydd y coteg. M <tM& o t,Wddrl/oethwH y coleg a tnwir Ben a ddy- 1 y odeg, lieu a ddewilllr nua _Jati.u 01; 1 y peaolt yu y giartel. <2&) )fldd 1 cabJynol yo llywodraotbwyr (ti) Jtýàd pJDpeuon 8 gyfno sliest-foea wed) cyfmnii) y ewm o MCp at y t:oleg, a" f"'l" p? W bynag IIlyn "n wm a* YD wabmcl ??Mt?tjn Hywodraetha;r h?d (!<Iydd oi Au?I oath Douhyd. ?ei. yiuddidivyddiad (b ) Bydd gan ?b OMph.cMphoredi?f, a phob cymdBitho a gy<- sulbyw fweer (neu wed! cytraur?) at y col J 0 ,o p llU. pa uu bjnj) nl y", Un" 61 jm bedwM & am un tr,) i eaw! petB?B ?o<t yn ttywodraeth?t hyd ei ferw- obwth neu 1?y d yi-Addi?wyddiid; (?! ) Bydd gan beb pMtnctttteth haaacho! a gyfrano .Iiyw ._lllty,of!I{ y ewm <t !50p neu fwy, pamt swm at yn bedt>ir cyiran, haw4 am "0 i o'r partnerisld yn 'rd ei ta!w01t\uth IJCIl el y u¡ddiswyddblJ; (,1) pub te4itaro,mtwr MU liD a _h1.1t ¡UD8er at y colog 1 SWill 0 250p neu ,agor, htwl tun uu tro i eMH peMoa yn Uyvojraathwr d Eli nea ei (8) gau person cy,ph iorphoredig, a W&b*M & 9YU-&%O fit 7 001#g VJWM Uaina2WJI, bob fod In h us 10p, old a gyrkaoodO:yuTy -rfuawm I 50p hav4 m un tlO. I ,th?,l perso i ftd yi Ilyw?4ract'nwr hid ddydd 4i fax,,vqlaelih e1 YlJ)ddi8W,ddlfd; If) L' e y ÍIo niier 0 b. -'ùi«'11 chwnr 1, pa;th m"'I1, J; wedi cøeglu nlU YU 250p'u gllr Ii *—tMwychwaj)ft', b -(IdzA i'rcyiryw 1 iion Jto:Hlo-yJ1 y Ron tto, yn rnqdan bawl i ethol un pMfonTyn Hywojr. MthW rh d ei fwvg?W"th Den ei Ymddisw  y iryw achoa b)fd c,ylranwr uaigol 11i megdu Ir hwl I U Meidtb, a? cM y;;[t<t?ntg, dun yr ttocd M bo ? ? wm pc«? tfiicpt (y n:&e n fyao yr Mran hen ? ? yn mcddu ht )m\ pydutbyddedig i b]eMebu o ..?tm.MM?yw ?ymhw?6d)H[ at&U; (?} By? ?.m M< .peftoe uuic? a gy<fMo &t y eol?g 30p n ? <wy?)myrl!"ao<tod y t??Mad yn ?etjei ) it??tte'i bathtm am gytacd o d<!tm M n? th?ir t&ttdf?-t"<wl -i fed yn Hywodrtnthwr y co'?g ?yd <m y parhao cfe i daaysgnfto; oed nt bT?t hl8U-hleidcbu t?a y, to .1 -EwmMd?dyIedus.tAJByddsa'' bob poTphcotph?. %A a <!any4g:N& ? aynyt?.i tM!?M?-)r«"&o SOpMucbod—dttB yt a:i I <Mt ?tMJW?*? J"* ?? ? waratito i bMh<m t!a ?yfnod o dd.m jt!ti M tttMt MyBo?d-haw? i echd pw??i?t yaHywodwth?rMhyd.gypathciT j ttmytg' nB-'d, y paucd'ad t btibM am dn? t ? MtM, e:t!)<- ci by?d gM y ?fryw h?l iMotd <b<to*bydd y tamyegTta*d ynddy!adcft; (t) Bydd_ <tMbobtymMnMhot ? dM?g?aoatyc?gyn <<ctddely swm o 3!)p ae uchod-?au yr A?? M T thn ?tSfd yn cafl ?! warMta i b?-'i-tu a!B gyf..d o Jtum III Dtt t.baiz MyM<id-La*t' fen 4w oa o')f cfm6t i tod yn UywodMethwr cyhyd-R y BMbetr y tar,yogriflad, ondni bydd gMtddohawt i \iIe'bu trabyddo y tan188,ifbd yn dctykd., U.) Bydd gM bob pereonau uuigcJ, cJrph ocrph- omdipr, cymttcithatat;, ttd mMaachc!, ey.lunwepa" yddwyr ol-weiriyddwi r a datlysgriflo fr watan 'wm o ddim )1 t M SOp. ac 1\ gythaec:d« y< y <!yttMwm !0<)p ae uohod yn a/cyddot- o opn¡ yr aIW4 tod y tsayegrlfladau eyfausymicl ya o<e\ eu <WMMtn i barLnn Mn pyfafd 0 ddim thi cf ttair :.Ia-ntzrflo yc ?arph MJptiortd!?. bl(l t?ynt hawt t ethoJ paiMa ?u I'y? df <h#f cyhyd af:<y.?rm t,at¡ol},pi ??? yn meaMl!?MMtbtr<?byM y &<?Fgr.'M yn ddy!edue; ? ) Bydd y?eMacM a g?lyn wrth eu swydd tM.??.y P7??????y?' y e?yddu,'ae(.hat). a nodir yn dafiycot, iff't hyd eu hyatddi:wydfiiad o s?<M Uywojr?th?r Bid .m?<.m -—C(1?1 (.!<? MyL' h?)oIvy:???''dda?in bw; )'d(2c.)) cdATer9 Oog1(>tfd'Oým'rtt'yn "'IDrý tU1M'Mín; (2) Ar ?d??ta? B??'? ? Cymr!" ?) C?uct'MyH ? ?hp?r yo'.?H.'u'?ya?? ?y?bSfp? ?oi?r???????? S?u (4 )%y??c??.?? ????? Ma bob H? .cb?MtM.! ya t??O?? ?t Cy!iTTt:bMydd &athoUt y') ayayddc! ?a t<th. ?daidcd tref? t?" .?? ? ?<?? CYmm?RyMycMe!oboU6sM? (yP.o! ? cy?a«(. Sened&l, gi'*edd dlilrl. ial is AOM, ohc (? rn?i? ?!y? &mia;. (7:) P?N?C?????_??eM ?ydychaih (I ??!' c eo. r o d ,r6 Rbydyêbili!l; (lJnyaa,r.ctóJU<1dè.sI'odró'\ droyn gyrumr .YT ,y?n ITY t 6y 6 g ? fl) Bydd y ? peMMt t tp?titit ? d<o I dro gan Ar?ydjd Lywy?d y CynRhoT n9n yeM?og AddtB,; Th !!yw&dmthwyr ?-n ttuni' tdynedd? ddyddhd en -hapw?ti?. Mu tyd euEMrw?sth nfucOhyn)dJ;?y(HMcyn SyBy; (S.) B'ddy tripheMMiKtM"'BMibn<-<'tK??" y ?''?? Eotion uwchrtd-?! ?'' ?!K)!?<!ct 'g 'Md? C btyd?brydgan-ad?dM y ?'?' ? h1fty ?w i-Lb A. B. &c.; yn nyi?oa?ethwyr Mn ?barn.' ?ih'?iyn- edd 0 dd,ddiad eu h?tlilin.,t byd ?? o?h Be? ea hym<id<Mr;fd<iad; ?) B? tft phfM? etMi! <H cifcr Hwy eu hahafn?n ?ddolwyr Pdt.y.? Py? (p? '??? chM y cyfryw M?p?wyt o u?y? br!f'yo1-:rn y PeyMM dytMo?ont yn .hydwyryn N?? Prif 'y,p.! O?m yn AbMy?yth. ceu ? G? ——og!eMeymMfmy.cYfDod,o d?m M MtMthyn? y? ay?d??y coteg? bum' m)yn'-dd o ddyddi?a ea heth?ntd, Bfu h?d eu mMto!aeth.nca,,eu hymq4iswyddfad fya hyay; (4.) Et&oftrchwech 6 bersoDM gaa bt)t xthMwon ybgohou "otteuGt eyhooddds; ed CymTn. fe! hyn Us i tfynryehioM p)-!t.athtawM ylIon otfono!.Bif Mn. '.M i -gyntyohioli prif.ath. rawon yegdioo titeao! At!on, ttt t gyMyehtoh ph(.a<.htawon SlBgolion o'tMtot D!cbyoh,_ w ') eyortcMoIi prit-athrwwou yagolion ellenol FmBt, fin t aynrychwli p!<f-9tht"woa !y<o!{o!t d«-aot Meirionydd, ac «« iflYlllyc:hio)tprll-lIthrawony8J. 'li,,n eltenol Mildwyn, A' bydd<Dt oti ynU"w\. odraethwvt y cotM! am bum' MtyBeM o <!dya<ttaaj 00 hethoMad. nui hydtu mfliwoladtli ileu e'4 hym.; ddiewyddMcynhycy; (.'< ) obtt.. 8,,nau gan galeirw.r bytdaea yesoUon UogMd, O'mm, fe!h7n:)'MdM< "dan I*goliolt *;r Mn, <!o« dt0< tytddM yegoHoa Arfoi3, (lam dtce! <ttd<!<mys!!oiionMeit!ot!, l!t.'i- dr08 tWdau,y. noUoa Diub3,ch, tsa <hc" fyrddtm ys!;oHau Faint. ?i< dM fytd'tM ytgoMoa Notdwyn. d byld-' all: 1n HywodraéthW}r' y,001èg $m bmw d,dd o ddyMiad en hethoMzd, Meu h?d eu mM-voieeth neu eu hymddtBwyddjtd oyatyny; (C).Ethottr p«<nBoberaocMo'tmy<f; ea hacfia gtmGym-, del thas Fe(I lygoll €f-'e)edd OjHBTtn fod yn Hywodf-, Mthwvr M y ccleg am btnn' mlynedd. 0 ddyddmd) en hcthol!ad. nea byd eu mMWo!aeth ceu eu hymddiswyddM t'yn hytty; (7 ) BthOir (fat beF. BonKany Gymdeltha,sG)freitWcl Gotphotedtg I' fod yn lJywothW" J\ co,leg!lm <MM' m;yne.td oddyddiadtu hetho!iad,Muhyd cu marwotNeth nen en hymddi8wydd 1n, byny; ('<) Apwy,4tir «N peMon o bryd i b!yd gan !ywydd y colg, M nn gan is-lywyddion Ooleg. ogledd Cirmru i fodyn Ilywodra-thwyr y cc.Ieg am bii.1 mllnedd o.dliyda.; ncu euhymddiewfddiad cyn hycy; (S) ApwycMt. y wahan i'w tiIydd.,«W o betsonan, o Yyd,i bryd,. gM Oy!J{:hoT Khyd- ychain, CJDf(hor Sttneddol Ot¡.erawnt" a Sened d Prif'YlIgol LJundain, i fod yn Hywodfeethwyr y; ooJog am aytedd, Q ddyddiad eu haprw) nt. I id, neu byd :cu rnarwolacth eu Bwvddiadcyu hyny j (10.) DawMr gau senedd y! eof9f, o bryd! bJyd, o brott,'swyr y colég eT wehao i'rp!(f-ath)'aw i tcd yn !!ywodraethwyr:: (ot) Tfr nelcdau caclyoot o gcrph )l.rwc4Mcthl; C'o]egPnf-yaf:Q]AbMyetwyth hyd ou maTwol:1eth Deu. ei4, hymddiswyddiad GL-Itir ail. ethol uiarhyli lywodrsethwr ar ei waith Yn myuei allon o'i Bwydd (32) Pan y Byrth y HywodtaethwTramoeadrwyf'trwo'aeth nfn yVi., ddiawyddiud deg-cr-t)'U('ain,. bydd I'r! c]Сhor.YII e! cyunHtad Mynyddol ncsaf, athol tiifocdtgoaoloberaai-au wnefd i fycy y !tife. f!0fynoloddeg-a)'-hugam o tywodr.tethwT): hdi M w9laet1l e\l jen Iii.midd,iiwyddiuA;.(23.) Sydd. t ddeddLiu y ';o!g <?o<U podd .d!Wv yr hwn y bydd ilt 11 -iraet. wi-r rao: ett hetM meu. eu hapwynt;\> y m b un (M) Bydd i unrbyw lywo<"raetpw, beq ft,,1 ;-a Uywodraet)iwramce9, a IlXwodiaetbwr opv,,ypt., iedif: gan Arl!hv,fdd Lywyqdy Wcif)jdo nft !ywo3tMthwr Mtb p: awydd) yr hwu a genolo ei bu!ïo'bcb 6iffffiAd, tMJoy n,'s&'ndait M?eJd yn o!yno!, Krc? ?yMMih6&?t:!<n <A6?)!t; M<M6 ? ttotyn fy?' odrasthwr, a bydd i'w te gael ei !eawi y!) cl M ? pf-nderfyctr. ym?t H<y. (M,.) Uya .??*? acthw/r f)M'c6fph !!ywodref-tt:ot y'c? ol?g; a'b.yac gtnddoawdurd.d?d?eftm?bpeth ne hebddM pam gan ddeddfaa y eofeg drwy thyw SorJ( araU. II (28) GtwnciryejrMho?fysafoon a'-hngfuno person8u canlypol, opf-(I.) V Llvwydd, (2,) I ?d??? ? ° Try?fy<M, (4.) P?-.?aw. (;; Bydd tri o beraan? t?o&wir ?a? ATgI?yd<tLyw ydd y Oymh< i?i WaiBidog Add?g. yn aelodat o y colog IIID ialynedd, o' eu hapwyntiad.?nfti ttyd dii,ina Wth cea oe hymddiswyddiad ?Aenorot, (6) un t benodir o bryd eeuedd y oo!pg (7.) "Byd¡l: ult pv. "dlÀ(1¡,m ,1181\ lya y.n?'x?t Mthwyr o fyag gwaddo!wyt PfU-y<g<MiCymr% meo y rta( lfddo wc-tt ?od ya x bbi gled Cymta. lieu 1k\t,y Cymm. ati. gylood 0 Mlïl1 iy r,,neu MddotwYT o un o btif-TaxoMon y Pcytnae Ctyfuno!, yn aelod o'r cYlJgt!ói' tt<a Mm* mlycedd o ddydd iad ei etho)hd,.MH hyd M wpl.e, Bptt.e! y!n'- ddiawyddiadcynhyBy; iSJ.Ut porffon a etholt yn aynyddol B vdd navr,,o:'bwoottin <t bnwir,, gan G,.líOJ WythnoaaIPr?-y?oI Rhydychiun. <'y!M"r Sf?t eM Pt:f.yBg&! Oaar?M'wut a S?i'.oM T?f-'y? Han<h)B, yn a?odM 't?'t <yN{:bM ttm., A?' mtyBedd, nouhydeu tc?r?oheih tM??a hy<?- tUfs?yddMN 6yn''hyt!)r; (tO ) y tM?patM?ttthL iyco!, dew!Mdig ?n< ?.y..]\ywodrM)tb)WyT, ?.? ? ? ?'?i r 'p??h??o? Yew, C.D:' "Ye\f. (tl )'O'l"mh 'noll byn êi1 da1i''hóJ.1yiit"y ,t,î¡. btfb"edd, da? Im beda?t- blYJ:1"d:d:.M i 1\111 Wm' mlyuedd ÇI ddyddiad 011 hopwlnt,iarl, ""U i.yd en m,??,volaetti Bea cu hymddi??Mdf''f?hTny. (i!7 ) 0 bt? ibryd bydd '<\1JD)'l 1 ,JoWl T)erom )i)w) :a'r graddt-lwr dowire,jig M ael ell hethol gan I)e y liywodnethwyr nl dymbor 0 mlyneda. (8) i'r yn en cyfarfod cyntaf bob blwyddMetholtodeir,L ydd ac is: lJelrYM b6b Mwyddyn. (M.) tkwn aeboe 0 gíf:lrth] mcwn mwD nu- rbyw gyf&rfo4,byid Ran yelrydd ail blgideb. t'w rhod i. (30) Y?ddaTOstTUKodif; Myn <<1 dttbocHon dcddf yt:?c, bydd t'r cynghor (a)) Drefn sch(?sion cy,?tedl? fo arianol y coleg: thi) Cadw cotnodion, IIC IIrol brlo<lol o gnfrestr ael()wm:dtY8J" Ilywo rae wyr, r cYDgh;:r, 1\ eb.f..di.. ref,jr ,J.) FtlUflO' .c edrycb ar 01 .,rae1 iodol 0 reo 2 ii, á cby- atwyddiadan cyeyBt'ed? '?eet y co!eg; (?) ,Apwyntio, taln,8n¡'U ya n,heidiol,  ptif-athr iw, p oSee?y, datlithwy? ootnodydd, ao preiU'o Bwydd?w) csweMpn.y <!o!eg; (<.) ApWtCtio a tb!)!a arhotwyr, chytnen?WM t&co!?u athoHadau; 'f/) Apvptio? ta ?IV. 7r efrydw?)- o bryd.t htyd:? (?) Deol myfyr? r trcsaddua; (A.) CymeradwyQ, paw{d,nen ?thatd cyfrfeau astuaiaet? & ddy<f <)'u hhtea gM; eeaedd y eotc? ;f ? Utmwtwy?ddc ':KiU, & chytMOO?t o wa,ant.n er-ill, yn o! M Y bl) ded4t. y<.olego bryd i bTtd yn tta<Mt. :[ :V.XMTMMDB. (3t.) Bydd i'r tty<My<MHnnw y s?ddnu hyn 6., nodit aHan Me d4e4tM y Bcie?. (32 ).X trMOJt. 1 ?ydd cyntatT?d??. <?.8y?..t'???'' oyetat ddal ei 8Wi441W) d,r, blyue d 0 adYddiYI cyutat ddal ei gwie l i? n"6rde h neu ei ymddtawy<M- iaAcyn hvcy. '(M?BUttNw e: o?yddobTydji btytcm-?<y!y?tM',tiW]!<. adeU ?ydd.a!)t Kt) awyddyno ddyddhd ei ethoMt?,.Ne?hydci?. ?)wolMth neu ?ytttdditwjddi'd cyn byny. (33.). GeUir ail eth,,1 y ?U#or ntAL  0 olynwyr ar eu ol an o'u awyta. ,(Sa. ?y yucb y'tr!?oryii"yn ddigon 0 ollyngddi. am unryw atiMi Mti eiddo tttadtg, n9? dtM?ydS- t Mwy i'r ;c?e?. ,??j.f,)ii hydd i s?ydd tryMrydd:! fyilea Yn )Pg dr'*Y ?ai,?t.Yliotb, ymddiswyddiad, Mh'ttcrhyw tkhes ?'h! cya'totfysMJt'tjantKa-Sy awydJ, by.U i'r eyB?hot etho! tty?otydd yn ddioed a?i y t?Ma fyddo yn ot p'r tymhof hwnw. I (38) Y prlf.'iithra* alt proffe"'rp, am -yr amser cydd i w&eyd i fyuv senedd y eolec. B?ad gtn y rif.thrllw ail bléldeb mhob oyfufod. (39 ) Yn didrostynaig i <!<!o?d{)??? y eo:, bydd i't senedd, gld¡}cyml:ra'relh y oyngho)-, reoletddie. tKHys: 1\ dysObll&6tti 3r;t6leg, Myn ntHMuo!:— (x.) Kodi oriau ? dO;"b:uA:ùw1S1)t a dyagoldiaoth, kuifl) ihe,.)Iiu M gytet IUhol1;¡d8U, ?Mt?edi?t e?M??tM'??M?? ?<}(. 'a ??i? f ?MM? ?y?.?.? Sytia't?-'i) snt))?i&ttf.a the!?"- Bydy? e ?M? ?!)'«j!OK!tio?!!t<tt? &' 's?ot)Mu ?. ?.)) HMMMeM dMb?'??y????????? < ? &5dyda'MMM<t oi myl.hW.Yil,fl'(flr, ?Bo? f?ea?u yco? t'?M?'t ?''M* ?'E' ???r?M-?????? ib tt?am ???????*S?? 'd? ?.?dd?ttotth?? ?a fr. 'ø(ii.f °'S 'aM;l: (iU.)'PMote!<M{« ildtn5j!,} t.?B d?tUe?yst&MI'gyhoe?tt?,; &pMt'?a_ ??&?;??Cya?? .?t.M? a?dM ?? c?'??Yn??? ? yn ?. S .'cddf? ? Oo ?,? tmH o?!t? ?ttt!!e?ir t Ntnit ?&????.y?nM? :M! j'.?I Ii:: ?-o n'.?.. "?' .YUiSU ,11?aÐ I B7C:d Uys .K Hywo'jtaethwyr yn mcdcht at hawt i ?? ? 4"? ya 'M?? ??ddie ?a d?.?t? 'y? H????t. y ?''o? ?«?d, y?ngh????g?y ??,_M tcf? ;'b? T ,!ii!ct aNg?A?oi C 'I<!da'l! 'J L???eh?????y?x?'? ?.ei?ao ycynghcr ?'? ??d, ?erT!i?MM:o pib fhyw?Motioft cyeyHHe'dtS & ItywMMem?ja gwetny?!? y.,co!eg? (I 'chyd.'11Ma¡ä.4 &?i?X??''yr.- N? y?yM? ? ?h?<y ? ??3 ynw'??pM ?yf?<h ??'P? ? M? am'MCinn a' d?rboaid& y s:<!<t?.. ? 'R?d?tt.t ?am')& wn'di' 6tfyd'i'bryd; ?n I) Y ?!M? ?t'hw)r ye y BT&t?r,. dC'.J!tl!i at? {yel,? ? 1,0°(;. 'J¡:I. .1"0',1."1 1;:> ,}t:l;/ Id{:1! ) ;,T¡tx.G:w.Í'!I,Yj! 1, I _4 Y oK?t'e 4 1. Vnmhmtua iwy<MyaM el ayaatt??e?tet; by?d!'r'c!<?,t p&bb?ttt)t9g9EKidM:o!h? MM'' 61 sraH.i?euthur gWeithMtd eyM&?eb ya'datp.t)? arfTfef: [.¡: T. (U TrMa!M tanyf!r?M.m tt)dd)?- < r cotee MM y LIy?6dt?th; a ctM??b j?rM ata'I' acge? t'teidi?l' oeM bt?!<<H, g?u ?nay? ,gWR'ian?<<t'th rhwug ?t hy< atoaatr! t?!yd!n pM):M?ttaeMiM a&iHd?, ?t)?loMaiet)Hm/'cen anAyw??mC? t!et![?&?-. '? ? (2:) I u?6,'cetyb!ryn ttMM, yr tM?danye?d'. iadfM!, ?ttddoliadtia? cot [<KMMnt'a rodd?y<? y)i peiU(}ha!tT[&g?oNh, o??-yteti?d?nM?'t?t?)! ?'t)?n'M<???M?,,?eu?,b?< emMd-aMU, ao i ddt-fnyd<!M ey&an'o ?H)d ? ? ?rt?M- at amryw ?ddiMlBM 'eyttyHt??._ a't, ?o?wliM?"! ?e????<?6?'tMawyd? {3i) ?bryd t.?y?, tnown. achcaton a <BWM aeu'!fi!Mtd y ,out&, ito ryn 4d: Mn )ei? cy!dt?yB?: M ol, cyMit&}edd? (t?ry g?tt?n?! 'bif?Mt?thM;? ",)' ,x ?.) tf<erOttd;.(?MBf&. Ae?psten .Cymo?fBOt ?y(!- <td?a< gy4a gR?e M 'sy??.')c?da golwe at .gyma?-t?M? ?! &e?ttOtCta[ed?oly.60m< ?B ,'ÝJt'!)'I, H'yp'?. o.?o?'-d, -cyf?MaBi?? a?ep ardrethM adeilad ce.? ad);ilaq&jt, E?)-<!f<ttMdq ? re!a, UytMa, a pheiriannau, t?la otftag y pT)t- athraw ad?hy?? 6't??e?t?tTt?ddarUth. .wyr yltyjddo eu.; bHddionn? heb? en hot?ol?ddM- .pdru 7 )? y6galot?j)f,'achiaMt)d<;t)?bn; c?nTia?et!? tB'6Wy jrhnu, y oeuaM?fff??ad?.dd?ta?iM pobthyw cueul1a\1 &981éliia 0' (SJ DuddM?d'ad &tiao y ca!)'?: .(6.) 'Cnrtty<f{ateuoh.a)'<M6? n?M?Mge?. iTic:dMDen.bnodoltdda!'pMMMcyfei' Dy<M i'r WeithtadSyMttaBbt??f???MMf), tyn et chwN.ba.4 t.tyo?t ga? .M ?aw?o i? 9' (thvmeKdwyf g?n Argtwyddty CyttM-gyaghot.ab aÍ'.rsgrí(en¡, OU ty?tyMrtf ?wy, w?t ei !a.\1IhO'tt111 g?n yt?T?coy? yCyfrm-eycg&wr, ?y sttu?et M)j arY???c/'?'?'"M< Bydd i MMt'pdto!) ?'W'tiM!'eday.<.undab &n)-j Tywi? .0 bfyd ? b'yd, Beu yeb?neym? ar?y WejttLr? AhMcdol, y ?on a Wileii yN y?th io?d! t?g a {yM. d?Most?j?edig i'? telet?u 'a np?hf?n jrj V/etthte?S?t?deb..

,.1!',IIiI-Dfib- - I ? "j'…

I I :  ?\?'j.L''....../CAJElRMDb..,.'?!,''',''.j

Advertising

I NAN TM01lJCBBnUOE LERT.

ILIARIDS. i

j. <