Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

CYFLEUSDRA RHAGOROL AM LOG DA. AA ? OB&LONO NBW?DD.?wir "PRTD? A? u, 'IST wedt ei ohotreotru o d.n y S??? '???"?? ??"y?. ?' y Owmniyw THE <'pBTDAIN" STEAMSHIP COM- PANY, MMITED. CAPITAL, 92,000p. mewu SM SHARES lOOp YB UN, i'w talu M y caclye :— <e wrth an!on am B1IMI. <:p M erphenitd y ))enff (odd<aht mit Ebri! 1M4). Mp chwe' mi* ar d hyny. MOp. tMit Mt[ yn ol 5?yeant y <htyMynat yr hoUdaIiadac wlleÍl mlaen Uaw. MAKAatB :— CAPTAIN WILLIAM THOMA3, BODLONDEB, NEVIN. 40ARNARVONSHIU DISTRICT BANK, NEVIN. SOLlCITOBII HM3ES FOBSKAW & HAWKINS, HYERPOOL. BBOtSTTtBtDOFrMt:— t. MANNE-TE&BACE.NEVIN, NORTH _WAL.E„S, A4eiledir l' Agerlong h^n imn yr Adoiladwvr enwog  Pallllera Shipbuilding a,?d Iron 00-P-nY. -¡ted, Jarrow, 0 da- arolygiseth :no.llduol øwyd?g ,ec111' pertbyuol imr owmi, w- Anlygydd Lloyd ø, LUmdain. BYdd YD Cl?10 100 A 1 gyd. Lloyilo a &.ig ei g"mtbur iryda'r bell welliantan diwedd;;af, -Y..b?b .odd bydd -di e. jTorpben y-  0 S? ? ?.?"????? 1 birod is Ebrin mod. ???i???? yn b?r f"Dteiiol 1 freed i brif bortbladdoodi y  i'w rboddi ar yr S?o?BMtMi.. Bhck S?. & Medit?MMM tS?MMAKerton? o'r mamHoUym.hydyn ? ?Mv?M? d?edd?. <* M ?Mchym6r yn ?). ???d yn tt? aroe Je20 y .?t & ):e ? bod yH bm ISderMy bydd i'r Agerionx bon d?.thwn cytt&t. ?LfeiMywyddn??ogymen.d <!&. M ua o'f m? m?JFr.6?o!. yr hwa B?d ?15 m?edd yn.?.tMethy M.Mgw, M wedt rhoddt boddlon. t,?.H m?< M en:)[ ymddtr? nohe). ga? y Manager, yr hwn eydd wedt Met pro6td nmith t?d* i)M):su. yn eic)' o wneyd et oren i roddi pob bodd- tt?tW?di'rStmMholdere. MM dros dd«y f&n o d?if o't ShM« M-toea wedt ea mwertha, a nifer y Shareholders droo GANT. Pwy = a pal Share nou Shares, bydded cyg. M M aofou application yn fnm. Gettir cMt PrMpectM, tiBt e'f ShtrehoMen, t phob hyBbyarwydd peUMh mewn perthynM i'r Cftmni. on'! anfon at y Y'M.Bag-' yr nwa ayM yn 1mrod, os bydd a'gen ar rob y gHH cf fo:! yn ddyeithr iddynt, i roddi references boddhaol am ei ømeriad a'i .ri. with. WILLIAM 1HOMA8, 02M 2, MAMNE-TtBBtCE, NEVIN. NEWYDDDAlBAWB A YDYW NOH YSTUMOG YN DDRWGt 1:& roM mae yn aicll bliuo P A <et jlenycb boeD ar ot bvyt-.? F"Aydychyntaim)eynaeinttyd cyn prydaa, nea yn hau ar 01 iryd?? 1 yctych yn cMt eioh Hino fan wynt ? A ydyw eioh hwyd ya tMt ya anr M yn d.yM i ,fyny Fr jfeMa yn ceiUduol pan fTdddwch yn pl)gu? A ydych yn cMt e!ca poent ca'' benayfyrdandod. nen ym easl eich Miao can ear yn y tM'? A ydych yn cyfo!' bite—Ben eytwed,d oh.werw—b.ob. Tehydif: ddydditn, nen wvthnosan, ncn nMedd ? & ydych yn teimle ynninedig ar ot6'phwyed)-a.yn thy wael i weithb yn gyMra- ac eM ddun ya djigea Pael i rodcli i fyn, Irweithio P A YII ddrwg dymberus, bob wyb03 JD bwn ips A 1-m y(lypcli yn wed3wl !lawer am eih 116øchvd, w. yn act?ofLio.TnMdtawniwrandttwar atori nmhyw heo wra!" Mca bod ya cMt eicn Mico Ran lyDgyr, nee TnydarfoJedigaeth. cen yn nerTOM? A ydyw eiob nerth a'ch W.Itu yn Hat. eMb eo! yn mansch nag V ba, Ilai galon YDOCH i wynebn IIDha- ? I bawb fy<M yn dyoddeffe! n"nod. tfofyawn.—Pabam y i'yoddetwoh 7 nhwy ? Rhoddwoh brawx at nnwatth ar JONES'S HE RT AND STOMACH EEGULATOB, A JONES'S VEGETABLE WIND PILLS. f ma« y cyttetnan bY" 1O'n p!ydj y. fneoteiMo y fo?addion. y (t*tM. a'r afti_ yn <yma. Cft' yn yr yatntanz. paasvfrdandol, dwr poelh. '?SSyg trenttad. anhwyMeb ecriaidd. eariad y f?on 1\0 yebyd. THE HE&UT AND STOMACE BBQI.LATOB, a, w<rth mewn potetaa yn ot 2< 60 a 4) 6c yr nn. THE VEGmTABLE WltD PILL?, mswn Nycha yn et la !to a 2a 9c. yr nn. lONES'S HBART AND STOMAOn BE; ULA JOB A wtUha gnraia! y galon a nsrvoMnOM. JONEW 'J"B9BTA.BLB WIND PILLS A wdthant been a gwollclid yn y pen. JONErs HBiBr t STOMACH REOULA rOl a grylbs yr yBtnmog. .TO,VB,Vg YB7BT.4BLll WIND PILUl Abnrant y gwaed so aaMiant B!efydan. nJYB8'8IIEÄRT AND STOJl.4011 BBOIULD. roj! at arcbwaeth at fffya so a symal-i-at g%m. Areolia& JONES'S rEGBTABLll irlVDPILzg A wtHatttrwymedd. evairadrwydd, a pheMyftfdan *<t. Ar wertt Ran bnll FforyHydd.Mn i'w cad eadt wrth Otfaeatharwyr—WnHAM JOYBS A Co, LiTerpce!. Y LLYGAID! Y LLYGAIBH MfenaA y tolwtt. dim siagen am Ddryohall yn Jaw" Owellheir bob Mth e ,bwy. MA ylglyt rl? trwy ddefayddio tttehydao y lIyga\d trwy ddefnyddio JGNE3'8 GOLDEN EYE SALVE. Owet!ha !yfpud gweinisi a dyfre!. Rmranuo OOChiOR a dolams. B id (Inll \ramation) ya yl11Pict Gorallba pe{olait ar 01 y mssdai. 'Owtfthirntewn Myehtalt He. aWBLLHAU ETDDABDOD. ARIDD Yt?IYIABrir rO.YBS A r l'YDDABJJ6IJ' (Jha a"l\cb, eW8 JO, pen, at &&or& y elyw. T ma< yn borKMth d?niwtd. a ?!? et KymaWyM ya -vhwo.. NTi-ho?.bonog4l. Unbotelmewurka? of-,a-i.n a r-ids weHh,,d. IhwII potel&a am Is lie. Ar werth gm bob Ffer. OYMTSGtSDD GLINKLOL JO!<rE3 (.rovRs,g PVRrryiVG lIlUTURlf), hrR y ar 10firi. y Ow.lib. hen Rlwyfan. Owellha 8Cftrvy. øc.fu!a, "Jnaa. Cyfd"8 i hib rbyor &, wamn. D1,111.iJ, dOIf'JI. a d.. M?wn pp?tU ? 6e, <? 60, ac H<. Ar w<tth a*" he? tt?yUydd ENA1NT GWELLA PAWB JONES. Y fEOYGISIAETH ORM rh<m y S<-MM*< OweU?? Aohwy'?b CrMf. t Uri?iM 0 bolt mttb GweHha Hen atwyfM.CoeMaDr-t. sr "I Qwddf. 0-11" Fac<M!<on y wyneb. owills y Searv,. Uptimd Tn M Y.,gpldantL QowdL < H.u)rworm. Cntfa. &'r P.Iø.. -Ek.wyt" awn ye"hy=d* "Y.iuda y doiar vu dm buin. awwa U,tri, U He, &t 9e, t<a6e yf nn. (PMt teet for 16 <tamp!.) <!ti)ry 'ttHyp?ethsa neht? gt* hot ?etjUydd y- M vl:l?.Ii-gyreltol odd! wrtb y Poraboacgion. L-wy I on g.erth maw. stamp!, gy poJta¡e. WILLIAM JONES & Co., PtBATiTt OBtatMTS, I OREATHOWARD.STBEETUVE&P30L T LLUSERW: Cylchgrawn Misol AtWMMMthyrYsgoIton Sabbothol Uen. yddiMth yn gySfedtnoi. 0 ttan OlygiMth y PMcha D. CHARLES EVAN8, Menai Bridge, a W. PRITOHARD, Pentraeth. <yXHOEDDI& YS FUAN. CRIll Yegrifau ar y materion can!yno!yn y thifyoaucyntat:— 8YLWADAU AR BRISTOL IOAN, C? y P,,rch D C De-?ies, M,A.. Bangor. ??fsA'??; ? P?.H.?U?. ?'R?NFYDMADAU D?INML, ? Parch J, JOIIM F.ILG,S., pwllheh. ? S?A?? ?L.?y P,?rch T. J, J0I1a.Le"¡8, B A. ?JE?A? ?G?WYSIG, gan y P?ch J. ?A?bo3S?T?'A!aTOD, MecheUydd?IoD, Glan Alaw, HyweI Today, &0. ?x???????? D D a Jonee. Josiah ThomM, M.A., 0. Oweca, L?rpoo:; J.O.Jo?.B.A.,Rhy? W.J?.. R. A Mttccheetat; Parch R. LL Owen, M.A., Ph D.. Oonwy; D. Lloyd Jones. M.A., Handinam, TE Roberta, 0<emarfon T. Roberta, Bethesda T, G. Robetta, Rhoetryfan; J. 0. Jomea a G. T. Pmry. UMbMit!; R. BUtghes, GaerMn; J. PritohMd, Amiwch S. A. Frazer, J. Roberta, Tai h6n, M amtyw o lenorion adaabyddua eKiU. Pob McheMon i'w hanfon !'t Goraehwyliwi' OvCredinoI-REv 0. P RRY, LLANIUAN, LLANFAIR, F.G. FRtS CBHMOO. Dtoe y PwyUgor, R. LLOYD, Y<g. THE STORES THE LONDON AND WESTMINSTER SUPPLY ASSOCIATION, 4A, DEANE-STREFT, LIVERPOOL, (GerHaw y Central Station). Wedi ei aefydin or cyaenwi ei HMlod&n yn el Priaiau Cyfanwetthol ADmANAU:- TE A COFFEE" GROCERJE?, FANCY FRUITS, PEOVI8TONB. GWISOEDB, CIGARS A TOBACCO, DRUGS, PERFUMERY, BOTASAD PORTMANTEA.US, JEWELLERY, ELECTRO.PLATE, IBONMONGERY, BRUSHES, &c. OUT.DOOR GAMES, STATIOtfERt, GREEN FRUIT, GLO. Mae y StofM wedi prcS y geUir drwy y eynUcn o Attan Pared werthu nwydJAn ya ot etw(proSt) bychan, 110 fod 1 Cll1rm mewn gwirioaeàd 1D rhoddi elwcl:rllawarmwy Dill" roddir Rtiy tnaMM'um cyfffedm Y mM yn MhM o hwf gammoliaeth i gefnogwyr cy<t)deHhMaa en bod wodi pro6 y getUr gwtIeyd maanaob gydag atÏlID parod; y pIl., CJf17W fMnaeh twyddo t thyfa: y gall data cjBogM gweddna adillada Dea muaacbdai maw- iou. talu !log t 61" cymedrd bob mnth o BwyddM." PaICII NBWYDD AX DDM OM YMOFXS Ut DAqo. Tdir y ftudiad, ar O"tm yn cyr/ttt dtl < Ddw Bunt ac !/e/<o<<. OYNHELIR OYNGBERDD A CHYSTADL. BUAETH GEMDOROL YN Y GUILD HALL CAERNARFON, DDYDD IAU, HYDREF lleg, 1S8). Cymetir fham yn y Oyngher<M gan Gor y Phnt fYagol G!tn.y-mor), a eniUodd y bn! wobr yn yr Etateddfod Gerddorol a gynnaliwyd yn NghsernM. ten. Befyd, gan y boneddigesllu a'- boneddfgoa a ønüle>dd 1prlf wobrau am y Bolo. A ohan amryw o foncddfgMsm aboaed<Hg:on MMU aydd wedi hynod! eu hunain fe! dadgMwyr. Y T Ferohcd o unrhyw oed a gano yn oten cnrhyw alaw, rboddir -103 0 wobr. I Falbion 0 unrhyw oed a gano fD oren unrhyw lOa 0 wobr. I Feibtoa a Mefched heb fod dros IS oed a gano yn orea Denawd "Galwant ninau dtaw o Sxm y JabiU, 41 tndal 26, y penil! oyataf a't olaf. I Ferclled heb fod dros 16 oed a gano yn oren "Emyn Ymadawol" Bwn y 11 ail Gyhee, tudaXH.pMt'Ucyntafa'rotat. I MMon beb M dros 16 oei a faBo oreu "Dim oed ehtdydd arfan" 6wn y JnbUi" tndat 34, y penmeyitatt'f* BZIBNIAD:-WrW. J. WIMJAtfS, IrcMnenjger, Bddge.Btieet, ojamarfou. Enwan yr Ymgeiowyr i'w hanfon i Mr W. Davie., 7, Caernarfon, heli, fod 1n ddiweddaraeh t<a'r chweched o Hydref. Pob oyttadiMtatth yn agored i')' byd. 0 2232 ?YI-CHWYL LE'srYDDOL A CHERDDl \? OROL RBOST?YFAN A RB03GADFAN. A GYNBELTR DDYDD NADOLM. L Fr patti o fetMon, hfb <od dan SO, ddad- $far o yn tore.,i -Y Wawr" (H. Smart, Cerddcr eywrtil,Rhitl4). Gwebr,3p3s. 8 I'r0or<td<!<()gtaoyn oreu y d3n "Man. geit&c," o I'y& Tonau CyDnUeidfaot tenan GeMaa, "Uawn e caj," to., emyn, rM! 610. Gwor. Ip 10*. 8. HnAywRedwarawd. Gwobr, 16. 4. ¡roœu. un 80108 canlynol, Gwobr 10<:—8oprMO. 0 dywej i'm awely nef. oedd"(DrPaMy); Teno! a Barltne. Baner ain gwiad (Dr P-Y). Bzzuz4iAD.-Mn W. J. W LLIALMS, .Caernar. fan. I o 2227 J. E. WILUAMS, Y«!, Board Betted. —— TMUMINAM ANNOUNOE)UMT. BANGO&, NORTH WALBS. SALE OF HOMES. OARRIAGES, HARNESS, 8HROMHIRE TUB AND EWB LAMBS, DESCENDED FBOML OELEB&ATED TLOOKS EBMBLMHtD 1854. ?d EFBRB WM. DKW AND 80N beg to an- JM. noumco that their next PMtodtMlHA.LE o< Horses, Oarriagef, Harness, Pure. brtd Shropshire and LoBK-Woofted Tup and EweLambe, &0., wiU be held at the M.rt..djoining the British Hotel, Baugor, on Frida" the 6th day ot October. 18M. Wellfleld Hous BaRgor. BJiJl08-783 COUNTY OF CARNARVON. BETHESDA. Sale of Freehold and Leasehold Property. T?ESSRS WK. DEW AND SON Memattuct- JBi. to SELL BY POBLIO AUCTION, at the DOUGLAS ARMS HOTEL, BETHE8D&, on SATURDAY, the 13th day of OcTOtBR, 1883, at TWO pm. prompt:— LoT 1. All that Leasehold DWELLING HOUSE, known as No. 8, High-street, Bethe4sda, in the occupation of Mr Even Evans, for tho re. mainder of a tern of yeara, of which 55 is unex- at an Apportioned Ground Rent of 95. LoT 2. All that Commodious Leasehold SHOP and DWELLING HOUSE, being No. 12, High- street, Bethesda, dnd known as Ca3tle House and old Co-operative Stores, for the remainder of a term of years, of which 68 is unexpired, ot an Ap. portioned Yeariy Ground-Bect ot j68. LoT 3.—AH tnat Exoetlent Leasehold DWEL. LING H )USE and SHOP, being No. 26, Htgh- street, now In the 01 Mr Hngh Jones, for the remainder of a term of years, of which 30 is unexpired, at a Yearly Ground Rent of .68. LM4.-AH that Leasehold DWELLING HOUSE, being No. 58, HIgh.stMet, Bethesda, for the remaindor of term of years, of which 69 is un. expired. at an Apportloueli Gronnd Rent of 18. LOT 6,—All that Excellent Leasehold DWEL- LING HOUSE, being No. !<1, Pen-y-bryn, Beth- esda, late in the occupation of 1IIr Mr Joseph Whitehouse, for the remainder of a term of years, of whkh 2'1 is unexpired, at a Ground Rent 0 ( lOB ° LoT ?6—Ml that Leasehold DWELLING HOUSE at Tan-y.bwicb, Mynydd, Llandegai, neff In the OCCUPAtiOn Of Mr Idatle Williams, shoemaker, for the remainder of a term of years of which 24 is unexpired, at a 11 ground rent of10a. LoT 7.—All that Freehold DWELLING HOUSE and GARDEN, in HiU.street, Gerlan, Bethesda, late in the occupation of Mrs John Roberta LoT 8.—All that Freeheld DWELLING HOUSE and GARDEN, in High-street, Gerlan, Bethesda, late in the occupation of Mr J. W. Roberts, builder. LoT 9'.—The LIFE INTEREST of Mrs Euz? Hughea in the whole, together with oae und llEid" moiety after her death of all that Freehold DWELLING HOUSE, situate in South Cae. llwycgrydd, and known aa Tan-dderwen, Cae- tlwyngrydd. For t rtaer particulaM apply to the Auctioneers, WeH-Reld HouBe, B&BgoT; MessM Hughes and Pritchard, solicitors, Bangor; Mr L9muel Jones solicitor, Bethesda; or of Messra W. J, and Hughes, chartered accountaut, Bangor. G21j5 TYDDYN BACH, BKTHEL, M.ANDDEIN- IOLEN. T?irB JOHN PRITCHABD has been inatruct- lU. ed to 8e!l by Public Auction, in October, the who!e of the Live and Dead Stock, together with the Household FMntture, the property of the Jate Rev Herbert, do-eased Badhydyd, Bangor. B 2267- 807 TAN-Y-BERTH, LLANDDONA. T?/TB JOHN PBITCHARD has been instruct- J?'i. ed by Mr Hugh Owen to Sell by Public Auction on the premises on Tueaday, Ootober 10, 1883, commencing at 12 SO p.m., promp, a Powerful C<nt ttare,6 yeaM o)d, and 16 nanda high with ffal; a valuable 3 yeats old Heifer in full pront; Sow in Pit! 6matl Store Pigs; 2 Hartowa; Roller, Ladder, &c.. together .with apartionof the Household Fmn'tu.e. Bodhyfryd. Bangor. j) 2260-F06 BANGOR. RE THOMAS WELLS, A BANKRUPT. T?rB JOHN PBITOHABD win Sell by ?JL Public Auction on the premieee, the Man- chMtet Arms, Upper Bangor, on Monday, October 8th. 1883, at 12 o'clock (noon) prompt, the back. rupt'a inte'est in the unexptred term of the lease of the above premises with immediate pjsession, also the whole of the Serviceable and Useful Household Furnitute a capital Posting Horse Light Running Wagonette to carry six; Set of am eBB, &c. 13 2268-808 ?"dhyhyd', Bangor. B 2268-808 MAENTWROG, MERIONETHSHIRE. riiO be Sold by Public Auction, by order o? the JL Mottgagee,, by MK JOHN PRJLTOHARD. at the Pecgwem A'Tct Hotel, Ftttinietf, o? SattrdM, October 13th, 1883, at 3 o'clock p m, prompt, m Etght Lets. M in Bach Lot of Lot*,and tmbJMt to tneh Ooa- ditiom of Sa!e.as sba'I be them and then read, AU that Pieee of Freehold Land, with the Seven Cottage" and Smithy erected thereon, situate at Gelli. )ydM. in the parish of Maeutwrog, in the county of &fericnett), now in the occopatMa of BiiMbethMorrit. Hemphrty FrancM. William Williams. David WUtuuns, and others, at a rental of JB22 lOa per annnm. Also (without reserve), all that Leasehold Dwelling HeMe, with extensive Oat.baitdmgB know as The Crimta Inn," ntnate between BiaeMH Featiuioff and DoIW7ddeJen For farther particntart apply to Messrs Hnghesacd Pritchtrd. Solicitors, or the Aoationoe' all et BMMr BBYNLLWYD FARM, NEAR BANGOR. IMPOBTANT TO FARMERS, AND OTHERS. H <)'R JOHN PB1TCHABD hM been iMti-ucteA Jji. by Mr Hugh JoBea to Set! by Public Auction, on the Premises, Brynltwyd Farm, Glanadda, Baagor, on Taeaday.OcttbM 9th, 1HMJ, commencing at 10 o'clock p.m. precisely, the whole of the Valuable Live and Dead Stock, mclndtnge ,plendid Dairy of s x Milch Cows in full profit (one to calve at early date); two 2 year. o d open Sows in Pig; twenty strong S months eld store PigB; sll: X yea. old Anglesey Swes, and Lamb; powerful Bay Mare, rsing four; two yeMS old Colt; 18 Geese and Poultry; capital < wheel Cart and Ff.me; HotM Power, with con. neSons; ChaS-cutter. by J. WiUiams Rhudd- :an- donHe action Turnip Puper MdBHcar; GrindtBg Stone: 2 Iron. Ploughs; Iron Han-ows; Sack Tmek; Ho's3 B'ke; stone Fig Troaghs; a itom Field Gatea; 3 Wooden G"tes; Gear; Oham. and Doiry Utensils, aiso the DepMturage of about 20 acres of Grazing Laid up to Novamber 12th 1883. Bodhytryd. BaMnr; N 2257-805 ABWEMHIANT AB EIDDO BHYDD- DDALIADOLYNEBENEZEB. ?< WEBTHIB AB AUCTION, GAN MR! B. \jr H. OWES A'l FAB, yn Camu Uchti-road, ti'hMxmf \MFtWrth,Htdfeflf!e<.1883,yn nnol a'r am?n ? d?rt!.nir M y prya, DdM Dai Bhydd- d?)m.M vn nxhyda Gweithdy Saer hetaeth a ohyneM, yrdi mewn cyawr da. Gell.d. MdM ychyd? ?n ?ost. wneyd yGweithdy yn AnnfddJy bdaeth a defn- IrArwerthi-tidd(Mh"UAM60,rgloch. Am fMylibn pe)lMh ymofyuer a r Arwerthwyr, nen a Mr Willim D. Pichod, 6andwr, Ctwt y bont. TY M,4.WB. TAL.Y.tHRN. yMAll MR. DAVID JONES wedi ai gryfM- wyddo gan Mr. John Bcfbert. Jomea (yrhwn 81dd 1n ymaaael O'f Ile) I ?dy. ??1 ? ??? Dydd Gwener, Hydraf 12ttd, 1814:1, y Stock werth. far II gøJl}¡JI,yn cynwys 9 0 Filched, oll mewn Mfyrlf.ddt; I Haffer Gyfis), 3 n n2in (I bamser;17 etc (amryw ym gyftoioll) i 2 Dmw dwydwydd yn batod t'jf dydd; 1 cto btwydJ; 2 Ddynewafd swryw; SoLoiao; 2 0 '16'fyIal1 c'yacn (fncod! yn bamp oeclJ; 3 o Foch Stcre tufl 150 0 ddefaid M wye -2 DM oWair ao:; 1 D.o oWeUt,oUwedi.{ Bllleuafa yn dtb. Hefyd y nWimonaeth, yn fJ,nfiYs t Ore!, t GwyM. &c., &o. YughYda rh&7a o Dd<tdfe!n y Ty. CkM-lit y ci-NBoa hyd Glall- g u t. ? ?r 'A.M<:on i ddechrea Mt H a.m. Coe! M y? byf,byoir ar y P"yj. o 2260 c???x??? OROL METHODlSTurD NANT PAD- ABN.?ANBEMS, gynheUr yn y Capel C?h. Tachw-dd 16 a't neg. 1M9. TESTYNAU. CBttDDORIAtTH. (Agojredi'tByt).) 1 Pt!t MitTn CoM?!, "AT <'on o BMn y ):?'t' ?dd (? PMry). Coran heb fod o dan 30 0 nf, Gwobr, 5p 5s. ?r??' o K?utleMf. teb f.d d?Morif "Bhy)" '?C Ychwanepittd Ly& Tocau leutm awyUt Eniya 439 o Lyfr Hj!mnau y MethodistMid; ",1W8r. 56 Ycbwauelriad, Y ddau bemh cynta! ynyfNmyn29.Gwobr.3p. 3 Oorea o Mant bed fod uwcNaw 16 oed, M than 20 6 nt. "MaHant i'f IeM, ailMn"Tc]yn yr Ysgol SuI" (Dr. Parry). &"Gweddi' teitMwr," trydydd ran. Caniateff deuddeg o Mi mewn oed i gynortftwyo. Gwobr, 3p. 4. Pedwarawd No. 20 o Gantata "Joseph" (Dr Parry). Oyfyngedig bedwar o unrhyw gynutl. eidfa. Owobr, 16s. 5. Unrhyw Driawd. Gwobr, t0'. 6. Unrhyw Unawd. Gwobr, '?a Go. 7. Unawd Baritone, "The Inchapo Be!I" (R. S. Bnghes). Ctwobr gan Mt T. E. Jones, Comp. ten Honfe, 7s 60. 8. Traethawd ar "Ddechreutd a chynydd Crefydd yn Mhlwyi Uanbens." Gwob)' (os bydd I teilyngdod), 5p 5s, 9. Adrodddatno"Araeth CMwaUon i'W Fil- wyr." Gwobr, 10s 6c. Birlliaid-Parchn WHUam Rowlands, Eben. fzer John J, Roberts (tolo Caernarfon), Porth- maiog; lie AJaw Ddu, ae!lirMe!yTaaenaadrwyyPost am lie, yu cynwys yr hoU deatyMu a'r dMnau sydd i'w had- icdd, drwy ymofyn a't Tsgtifenydd. New Boiei1i>\D, LlI\nberí9, PWY6IG 1'R RHAI SfDD EISI&U DOO- BEFNP EU TAI. MABKET HALL, CAERNARVON DYDD MEROHER, HYDREF lO?ED, 1833. I CYFLWNDER 0 D_DODREFN HARDD, I etddo teuluoedd parchns yn y gymydogaeth, yncynwys roolD Suites, eto I)ining. zoom, Dedrern Gweiyau OOTTAQE PIANOFORTE HARDD mewn Carved Walnut Case (oyststi a newy d), wedi costio ychydig wythnoMU yn ol oddentu deugata gainea. Datluniau, Ctocian. Carpets, Ditlad Gwelyau, G!as9 a China Wate, &o., &c. f); cU i'w gwertha atAuotionyny MARKET HALL ddydd Mercher. Hydtef lOfei, 1883. Gellir gweled 1r oil y diwrnod bl-Aenorol. E. H. OWEN', A'i FAB, Caemarfon. Arwelthwyr, T O H,d, hf. 18'!3. G 2270 GLAN.'RAFON, LLANDDEINIOLEN, IAU, HYD. l8rM, 1883. C'TOC FFARM WERTHFAWR. yn cynwys ?9 59 o Ddefaid O'?niog, 10 o GteEy)au, 185 o Ddetaid yn bared i'r cigydd; Mocb, ON'erynau o wneuthutiad diweddar, Cerbydau, HaMes, Oer Geffylau, pedwar erw o Bytatwa, Dadtefn y ty, Lineth, &0., yr 011 0 b rai a welthir 0 dan gyflllwyddyd Mr Roberta, gan Mr Owen r, ab, ar y Me, elan'Mfon, ddydd leu, Hydret 1Sted, 1883. 6yda symtau pennodot caniateir cael ond caet sionrydd digotol. Luncheon am ddeg, Sjle am hanner awi wedi def. Am ragor 0 llDylion edryohir ar yr hysbyelent. Heol-y-Boct, Caeraatton, Hydteflal, 1883. o227t. AT EIN DARLLENWYR. Yn y thMyn nesat o'f OSHell1 gallir dysgwyl ym. ddangoelad I r ypgrifau enlynol, yo LLYTHYR 0 WISCONSIN, Gan Mr David Rieharif, Wan-watose. LI<TTHYB. 0 NEBRASKA, Gan Mr Juhn Evans (gynt o Cwmcloeh,Beddge!Mt). Y mae y dda.u !ythy!' uchod yn dta dyddotol. HBFYD nmDEIWYS LXRYWION O'B DNHBUDIB, Gan M): B. A. GtiaLthB, Cwmafon. T PARCH RICHARD OWEN, Y DIWYOIWH," Ertbygl Feimiadol gan Sylwedydd. &0" &c., &c" &0,

I CXFARFUD MISOL -MUN.

[No title]

Advertising

I ATaEIN GOHEBWYR

ILLOFFION YR t WYTHN08.

IYGYLCHDREM: