Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

;?TB CAPON.SDRGBON DENTIST, Marino, JM. 20, North.Road, Catnatvoa, reqairet a& Appreotice. _B790-2M4 WANTRD, a good Milliner and DreMmaker. —Apply, atattng age. Mpenence, and ,wWm, to D. EvaM, PK.pM.Cemmaea, Mont YM4 BLSIRT, TyBhydd-ddtM&doI ar Werth JL 4 nea 6 a yatafelloedd, yn nghymydcgaeth Dean-eMeet, Bangor.—OyMhet, F., <?fM<MOmM, CaMMrton. ø ill ?r\RAPRRY.-WANTED. ?? P?? jj trustworthT Young Man.-Apply, withinU partic..?9. toWtlliam Jonea, Drape'. 11. ?t- yartcu'.alB, towillism Jones, Drap :r,33-792 lneet. Camarron. B 2233-79j ?-?-JONBSTBON MABCHE.AND VIC. U. TORIA HOUSE, CARNARVON, t. In want a! feverat Apprenttoea and Improvers to the Millinery and PremmaHnf. A tik;sfs.-Wantea Geotlemeu of iuJiut!nce, Ain every county M DISTBIOT.nd LOCAL AGENTS for the Progrewive Investment and Buildir-;r Bociety. Umited.-AddreM, MANAG-.ER, 42, T, mbwd street. London. ° 1940 A R f?aUD Otre<: Grech, RM Tremado?. Ty A ?yd.g8 ? 0 dir, meddiMtd?d <t-y ? y ?o..&c.-? i..yt<? ymcrynM ? ?-h?der.K. 0. wmiMM,aryne. o2M5 ?[7'AKTED a string Youth M an Apprcn- ? tiee to the ameery. Ako.a Young L'fy of exDerienee, withprMtiet! know!6d(!0 of DreM. experience, Idilllnery.-Apply, BtaMng ag?ex. making and MdMy, to D. Ev.M. Draper, Cem. perieace, mud sawy, to D. Evans, Driper, Cem. wee, Mont. o 2242 rr?jU'.T.TAN-Y-DDtNAS. containing eight i. R&ouM. Stabling, Garden, Two Ftdds, and with or without other Land. in atl about Twenty- tour Acræ.-Âpp!y to Wetbom?,.Pa.taion Car. uufou. VN EISIBU. copt o lyfr a argraphwyd yn JL. N<:h''ernartoa oddeutu 18) 6, yn dwyn yr enw 'TFURF YR ATHRA. WI AET II IA.CHUS," gan Robert Morria, Y Pridydd.-A,ufouer pda, &c., i D. W. Daviet. 19. Bridca. street, Caernarfou. A B WE&TH, drwy Ctytund<)b Cyhmasho!, A Dez o Dat Fteahotd, ?ydt Gerddi perthyn- ot iddyct. yn Maesoucu, OaeUvyogrydd Lhn- tiachid —Am Mf!or o tanylion ymofyner aMiRobett: Bou.'?!n Evaos. Rachu'), near BMgor. G 22t7 OWYDD6R-?VA-S?y. EiMeu (ifywi mewn) JE< m?n hen aefydtiad Cerytio!. wedi cael tddTt? dda. Rhoddir y nMnoriMth i un yn dMU Oymrseg.-Y:mofyner & Mr James Brigstocke, CMmist (by Rxamtnattoa of the Pharmaceutical -(Society. 25, King-strcet, Carmarthen. o 2148 :V2 yi"aallir 9 TjY yn RHWYDD mewn <fordd ONEST Ma DDYN net DDYNES. a hyny heb eu rhwyBtre Rydt'c gslwo&g"th arferol.-C-ir pob Mnytton, Ac., tmd ta'oi 4"velope, t!vda chyfeiriad yMrrtfenMig amo, .tZVANS. WATTS. Co. (1' 293). Merchants. ?tDBintha'n.—Ckhtf ymdained nuvtrw.dd y ?' e p t i a d h w n. 1255 mWEL'VE CARTES de VISITS, 3s 8d six i. la 8d. Carte enlarged to 10 inches, 5a, Cttuaat, 2:. Sent Carte with atampa. Perfect copies ..ad oci.lr.na1 returned tree. ..d ?rizin4 returned Iree. Regent-street. Lenaon, L,).Jon Photolgraphic Co 304, Regent-stroat, London, T IV?RPUOL CUMMKMCiAL )NYMST- JU ME?T COMPANY, LmtMD.—LOANS cf fr,m;CIG to J6tOM promptly granted, and the iu- teteat charged unuaaaUy moderate. Personal or otil,3r ecurity. Share Certificates, Dock BondB, Ititj PIicies, &c.—Apply to B. Roberts, Otty read. Cliester; ortoJamoaBmith, Secretary. 11, 6fTmr.ur.i!treet. T,fvp.rp'lOl. 11 1997-712 PARCELS PuST."—A "PMeeh Post" i. Rubber atamp, Box, Bottle of Ink, and lak-tp'Mder will be sent free by post to any' addrec.s on prepayment as under:—For private I Me-, at la 6d. or la HI; for general UM. 2s tid, or 3s; <or office use ant Iar)!e paroeta. 5ft. All eaKrantMd best qnaHty.-Addreea, D. W. Davtat Md Co.. Booksellers, &c .Bridce-etrfet. CarnaTvon. LUPWL A OBYMRU. GWERTHIR TAI A THIROEDD er mantaia rw prcbenoou; hef,d pry"ir, Rosodir. a. phM:r. )tr delerau rhad. TreMr :lortga<!ea dt- oftel. a !Loddlr hog da, gM W. ADtwen Wi))iomB, 20, Nrtb .Tohu .street, 0 2108 E. C. C L A R K E, MEDDYG DEINTYDDOL, 7, B(rLKBLEr.TRRRdCE, HIGH-STREBT, BANOOR. Ymw; Mr Clarke a PhonmMnmtwr a Uansefm bob :1' a'1 èdydd Ian. EOCLESHALL GRAMMAR SCHOOL HealthtuUy situated, seven mUea north-west of Stafford. l'ap\!a &fecMtfnHypKpated for Commercial Pnf. <m:B. and for the Pharm&oenticat, and other Kxamina- 11. few vaca-ncie3 at th9 September term. Pro.tt4'-t:u oc application to th" P'c'P* B 2fT3 Ms J. HARGR&VES. ?YLOHWTLLENTDPOL CABMEL, \? LLANLLEOHID. RHYBUDD. Byddei hyebys fod dyddiad cythaliad y gylch. 'W11 uchod wedi el ohirlo nosweithiau Gwener a Salwra. looawr lltg a'r Uted. 1884. Y cyfan- .,?ddie<!au i fod yn Uaw yr yagrifenyddion, ar neu <:yn Rhagfyr 17eg, 1883. ????A ?"')???" n, J. WILLIANS, OD. DR. JONES, D.D.S., (A.M.), MEDDYG DANNEDD 0 rLAEN Y fAHCENAD, BlGQR. BrM amt eMite BaehRen tel Egwyidorwaa yn 1M Bydd Dr 10091 yo Llanl!8fDi bob Ddydd bu. yo L'ieawipa-road, at y fordm i'r Bank, &'r C,oanty Court. Yo Amlwob yu nby Mr Hogheø. St&t'oer, 7,  &it prvl- Mawrth, a.? Qorithea?f lOfe? a'rZttin. Awst y 7fed a'r Slain. GROCERY BUSINESS. A R OSOD.yn un o'rTrefydd mwyaf cynyddo! J'i. yn \orth Wales, yn ymyi pump o Railway SUtiona. Rhaid cvwervd meddiant ya ddioed. Dyma hrgan choir wo'i rhagorol i iunc i rllèchreo basnes, yu derbyn X-20 yn y ariao lIellir dilyblu y trad 3 1/,n. 8y,I,1 yo Geod- will, stock, y tn X150. Mae y Saop wadi II' ¡¡WtIy:i YU y slvle ddi",eddart.f, vn hared ø. ehyll.eu8. heot y" rboddir boddhaol ,!ro8 ymaflael; ftlSld yu ei gosoo om bal Bellas eUldnol. Oellir  rha o'r Ty,nem ifloi v Sbop i fynv. Ymofyner yo d?ae? drwy :ythyr a Bhif 306?, C<-n?! OEce, Caeroar. UNDSB Y CHWA&ELWT& AC YMFUD- 1AETH. MMy PtrehJ. OWEN, M.A., Cneeieth, a Mr W. J. WILLIAMS. T<ri<eny<M yr Umieb, yn awr yn s'vcMtnc TuTH ttwy C<mt<]* ar tM yr Undeb lxhod. Ysgrifemir LLYTHYR WYTHNOSOL GAN T PARCH J. OWEN AMSEROEDD." ?" Ci'¡WV' Zama ei D<M a DesorijW e' L!eold41 y 1,,nxc:ir < Awynt, a't< hansawi ill lllHlil t T/frIfwW, Ya uslilds hMeo ei ddy4w4ad trwy yr UNOL DALEITBIAU. A.for.er Arch<bic* yn ddieed wedi en fyfMno—Tbe ahli,¡hm, Aiwerodd OBce, CtHMtrtB. l EFO'R PARCEL POST. CARRIAGE PAID. I BOB TREf A LLAN UjB MAE rOST OFFICE YN LLOEGR A CHyMRU. Dros 1200 o latheni o Serges at Dresses, gwlan i gyd, yn y shades mwyafnewydd, gyc, gwerth is 40 o leiaf. CLUDIAD RHAD Am dros 12 Hath. Dros 15000 latheni o Serge mewn glas a du caerog, 31 modfedd o led,am 7c. TELIR CLUDIAD Am 12 lIaLh ac uchod. Gwlaneni Cymreig at Grysau i feib- ion, IIC, gwerth is 4C. Dros 1150 o latheni oWIanen ffansi Cartref at Grysau i Ddynion. TELIR CARRIAGE Am dros 7 Hath. GYBWCH AM BATRYHAU A CHYD- MAR WCH- Cymerwch y fantais o'r PARCEL POST. Rhoddwch dreial ar y Menyg Kid gwahanoHiwiau.is n Y2 c, gwerth 25 6c. Fur-Sned Cloaks am 2ts, gwerth 3os (ftir tywyll). Jacedi Sealskin yn rhatach nag erioed. Sidan du am 3s 6. gwerth 4s 6c. .AN.r,ONI,R PATRYMAU". COFIWCH CARRIAGE PAID I BOB PARTH HEM AND W!LUm YR AFR AUR, AMLVCH A CAERNARFON. TEA REVOLUTION, LONDON AT VOUR DOORS. THE PARCELS POST wtll place withm the reach of every person in the remotest village lof the United Kingdom, the immediate benefltof the London Markets, and the experience of the Practical London Tradeeman. R.' G. SIMES & COMPANY, OF LONDON, —the pTOpr!etotB of this arm,—having spent t life ti.0 in th study of the important article of oomœerce,-Tea; J'OsS8Si1Jg!l fun knowledge of each kind grown in the northern and southern districts of China, and of the ptiacipa) gardens of India, fUbmit such value for mouey 88 can only be obtained from really practical Tea Men. Each blend BpeciaUy adapted for theEnstMh and Welsh districts. FiKt Crop Teaa only, possessing ajl the essential chemical properties of spring leaves, and fractional ptoSta on market pricee, these points guide ue, Md please the public. It will neebat one trial to prove whether yon can 88ve by orderin from us. Good Kaieow Oongon, whole leaf, pare and sweet tea, lB 4d per lb. Whole leatTea, perfect of it: kind. the Blend of North and South Ch n<t, Is 69 per lb. Brohen Iudian Tea, rich, thick, Juby coloUJed Liquor, splendid value. Is 8d per lb. A really fine tea, rich, full, juicy liquor, Red Infuaad Leat. Ie 10d per lb. A choice Pehoe S'uehonf;, flavoured blend, unique in strength and qUlwty. 2a 3d per lb. Sent poet tree, In pMce!e of 2 !bs, 41 tba. 6i Ibs, on Mcetpt of ttamps, pottal otder, or cheque. Banksrs :-ZONDON d.ND WESTMINSTER R. G. SIMES AND COMPANY, TEA MEN, OOMME&OLM..ROAD, LONDON, E EtttMished qaMte)r fentnty. Prospectu lforwarded on application, a. ':M—2t03. ,Y PARCELS POST. T E G Y 13 A' R P 0 S3 T. PETNWOH EICH TEA ODDIWRTH Y& IMTOBTEB8, AC FELLY ABBEDWCH 8WUT 4. TH.412 CEINlOG y PWTB. Yf yttym yn anfon yn FREE gWr poet! amrhyw Ie,— CI(W lh*o o De Doan .0'<c Mue! Phwye o Do OweU mn- 12a 6a ChWe* Phwya o*' Cttin* and India Tea .g" i 9ytl, cym am I5s 00 TBWr BaTSTC EIOH TEA ODDIWBTHYM N1 GYDA'B FABCZM POST OHWI ARBEDWOH GyaogTMfaeUwr. OeMogypwys Ra!!wayFMeTMMUwr Ceiniogypwya Hotel Bxpeuceio TratuUwr cewog y pwya Llog am Oed (canteteh eoet t grocen am dri non bedww mis Coinlog y pwye T<wma yctwaMghgan Wholeaale BoMM i gyt- t miodadyIediondtWR. DwyGeMogypwye PMatyGMCM NAW ceinfog v pwyo Y Cyfansm a ubedir (y pwys) PymthegCdniog CAPER AND GREEN. 104, LONDON ROAD, LERPWL, COMPTON HOUSE. CAERNARVON. Peat Office Orders i'<f taht yn Pembroke Flace,'Lerpwl. Y SHOP ESGIDIAU RATAF YN NGOGLEDD CYMRU. AT DRIGOLION MON AO A.RFON NEWYDD DA. -Y MAE ISAAC ROBERTS & SONnewydd dderby" SIOCFAWRoESGIDIAUiDdynion,Merched, a Phlant. Y maent o'r defnyddiau goreu ag sydd yn busibl i'w cael am anan, ac yr ydym yn bwnadu eu gwerthu am yr un brisiau ag y gwerthasom yn awr er's dau 6s yn ol; oblegtd yr ydym yn bwria ht pafhauyfArwerthiaat drwy y Flwydd- yn. ?aham yr ydych yn parhau drwy gydol y flwyddyn, a a Siopau ereill ddim ond ychydig ddiwrnodau ? medd rhai. We!, dyma y rheswm: Yf ydym yn gwerthu mor rhad,ac yn choddi eiddo mor dda, nes y mae miloedd o'a cwsmenaid wedi erfyn arnom i bafhau, a chan mai ewyllys dda y cyhoedd yn gystal a'u Ueshad yr ydym yn ymgeisio am dano, yr ydym wedi penderiyru ruio ynmlaen yr un fath yn nghyda't ut* prisiam. Mae gan Isaac Roberts &* Son ddynton yn sefyll gyda Stoc fawr bob Sadwrn Settlo Chwarel Llanberis a'r Sadwrn dilynol yn Lfoft y Farchnad, Caernarfon; bob dydd lau yn Hall y Farchnad Llangefni, ac yn Hall y Farchnad, Bethesda, bob Sadwrn Cyirif. RHODDWCH DREIA,L ARNYNT, A BARNWCH DROSOCH EICH HUNAIN. Conwch mai yr un phsiau ag a welsoch yn y papyr o'r blaen sydd yn parhaU- hyd< BOBL CYMRU, DEUWCH AT CYMRO I BRYNU EICH ESGIDIAU. BANGOR, GoRpHZNAF, 1883. CAN GYMRElO BOBLOGAIDD ''HIRAETH," Wedi ei threfou a'i chynganeddu gan D. JENEINS, Mua. BAC., ABEBYSVYTH, Y geiriau gan CEIRIOG. T ddau Nodant ar yr un copr. :Pris 6ch Y LLYFR TONAU NEW fDD Tuces, Chants and Anthema. Mae y drydedd fU bton aHan o'r waag. Adolygiadliu ffddol aUaD o't was)! Sftesoce)! a Chymtfeg. Pris 3), Bol-&, 3s 6c, flèn Kodiant. Pob archebioa. gyda NMn; da),t'w hanfon at yr awdwr-D. Jeukiqo, lptia. PM. Aberyewyth. o2!(<2 TTOLYRELD GRAMMAR SCHOOL. HBAD MAMtR:— R. NOBGAN JONES, B.A-, St. Jchn'e College, Oambtidge. IjpHE aim cf the Education given at this i. School is;,o fit Boys for the univenMea, the Yanous Co!leges, the Preliminary ExamiMttons, the Oxford and Cambridge Local Ji;x.aminations, the Civil Service, and Commercial Pursuits gen- emily. rMBPECTL-S ON ArPHCtTNX. ? Next term will begin (D.V.) on Monday, October 15tb, 1883. o 2?09 PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. THE OSWESIRY COLLEGIATE (FOR GIRLS). 4 THE Premises lately occupied by Mr (Oweu JL Owen, M.A., wili be ahottty adapted fcr the of a BOARDING AND DAY SCHOOL FOB GIBLS. The School w!U be:llndn the directorship (tiMisft J. t.. JouM, AsUMda, OawMtry.towhom ftUtp. plieatioBs ior Prospectuses andParticaMt should be addressed. The Firat Term will Mmntence on _We&Msday, the 16th JanuMy, 18S?. Mies Jones ?116,6 M. sisted by fully qualified Teachers, who shall have passed the higher DciTefdty ExHmhatioue. w Tn 1/11 TON CYNHAUAF, T GIIDDOnIA1!TK GAN W. OWEN, PRY.SGOL. T 8BIBIAU OAK GWYNEDDON. Ta y ddan Nodiant, pria Ceiniog a DimM, neu SwUt y dwa!n. Fob areheb i'w anfon i'r Ferchecog, neui MrjMrett Roberts, OamaTvoa. eG 2138 TYSTEB PLENYDD. RBESTB X TANTSORIFIABAU. ;9. e. D! MiMMttryHughes.Tat-T.bon' 026 Parch W. Jonea, M.A., Fo'tr Crosses.. 0 la 0 MtO.T. Owen, TM-y-Mrn. 010 6 E.JonM,Yaw.,U.H.,Gwredog. 100 Mn Hughes a'i Gwmui,Liverpool 1 1 0 Mr P. WilUanM. Waenfawr. 026 Detbynit thoddion at y Dyateb uchod gan tm o adodan y Pwyllgor, neu gan yr Ysifenydd. 0. N. JONES. Qwyddonfa P"Uh'<U. PABCEL_ POST! dau bar uehod 0 Hoaausn rballoml wadi eu gweu Ededd Cymreig gorOD. YI1 ddi. dram dr", '1 Post am y priAÎaU isel a ganlyu 'Rhifl.la" 3e BhifS.lt5o Bhi!3.l97c Rh't4.1s9j: I I Fercbed JtHe IDdynioa. 2s Ie D-S.—YntMyrHo'. MandyBionyn gyfartal i yn gyif. redia am 38 '1 phr, a rhai meK)tedi!'hat3:! '9e.Fj, wna 0 Rhir 1 dras Rbif 4 i ffi))ionBeufe.rahedo7t 18 oed. DEBBTNIB GWLAN AM NWYDDAU. Cymerlr yr WI. SOfal i wneydein Gwlanen! o bob math yn Mehy. t beMio myned i fewn, ti-aygwetthirhwyM ambtiarheiUawer iiawm efJMh. Address JOH? REES. MENAI F ACTtJRY J¿ERNÁRFON. POOL STREET MARKET, CARNARVON. NIs GALLWCH DDARLLBN HWN heb wybod mai y newydd- befh diweddaraf yn nglyn &'f Fasnach De yw y cynyrch o'r India ac Ynys Ceylon. Y mae genym stoc helaeth o'r Te rhagorol hwn newydd gyrhaedd adref, a dymunir ar i bawb roddi prawf arno. Nid oes angen am SUg- anrhegion tuagat werthu y Te hwn, gan fod ei ansawdd o'r fath natur ag i ganmol ei hun,a'r pris o fewn cyrhaedd pawb, sei !s 8c, is toe, a2s Hyfrydwch genym hys- bysu am ostyngiad ychwan- egol yn mhris y Caws, ac fod genym gyflawnder o Gaws da am 3c i 4c y pwys, yn nghyda digonedd o'r Caws campus 6c y pwys, yr hwn sydd yn awr yn adna- byddus meNn tref agwiad. Bydd yNwyddau arbenig uchod ar werth y Sadwrn nesafa'r wythnos ddi!ynol. Bydd yn werth i bawb dalu ymweliad &'r PoOL STREET MARKET yn ystod yr adeg hon. H. PRITCEARD A'l GWMNI. B2000 BARGEINION MAWRION Ar y Llyfrau a PARTHSYLItTTDD," Neu Eirlyfr DaeTayddol, sef HANNS YR HOLL FTD, Wedi ei y diweddar Barch lobn Emlyn Joneo, Parch James Spintker James, uauanano. Y PaAhayHydd 32 o nuan swut yr tin. Cynwysa II Y Parthsyllydd" 32 0 moall 8Wm yr IIn. Ei 2:th:oe: hysbysu y geuwch gael y Ilyfr gverthfawr hwn yu neu yn gyfroJau drwy ddanfOD at v ar y prisoedd gostyngol a rlmnau am bump coinid y rbifyn, neu y ddwy gyfrol hardd wedi en rbwymo yn udd am l. Gwerthir banner dwain 0 gopias yn ol vedair eeiciag y rhifyn. ?h% '° Y P?!y?%" ?t?'hoU?edydj,ycy!. oedd, diumeedd, tref)dd, a phentrefydd y ddaeu. Bbydd wybodsoth 0 bin-Awdd, maint (byd a Ued) boll ynyooedd, cyfandiroedd, moroadd, llynwd, ac afonydd y b,a adnabyddDP. Rhyaa gyfrif hefyd 0 boblegmeth pob gwlad, sir, plwyf, tref, pentref, w yn7S. a rydd    bywyd 7 trigo Ti.on, yu ughyda Uawer o bethau ereiu. ESBONIAB DR GILL AB T TESTAMENT NEWYDD. YrhwnsyMychyd't: heb fod yn gySawn.yn djwy gyfrol hardd am Ip 6s. Ei bris 711 ydoedd ond ef fel ag 7 mB1 y pm uchod. LLAWLYFB DUWINYDDIAETH. Gan y Pareh John Stock, wectt eiulieithll t'r Gymraeg gan y diweddar Barch T. Nicholas, Aberdar, yn izyfrol dlos ris 49 end yu awr am 2o. Y mae milo l(d o lyfran areill or law, '0 be rai a werthir /1m brisoedd gostYligol Fob &rcheMon i'w cyfeiho at GriStha A Scno Printerq, Tsibsch. () 2109 EsrABLIsHBD 1854. TITANS, DICHABDS, AND r<0., WEOLISALE AND RETAIL GENERAL DRAPERS, UP HOLSTER?, CARPET, & MANCHESTER WAREHOUSEMEN, I LONDON.ROAD, LIVERPOOL. MOURNING OUTFITS, FCNERAL UNDERTAKERS. TN consequence of their continually increasing County Orders.1 both Wholesale and EVANB. RICHARDS, & CO. have made apec'ai arrangements in order to more fully develop that department of their trade, and are now in a pobi. tion to execute all Country Oldere with economy, prompttade, and despatch. Ortkrs amounting <0 .S2 <<< upivards, are for.arded, Can-iage J*<:td, to allparts of North Wales. BEFORE DELIVAILY. ESTIMATES GIVEN, PATTERNS SENT POST FREE ON APPLICATION. AUTUMN & WINTER SEASONS, '883. EVANH, RICHARDS. & CO. hate much pleaure in announcing tbat they have, in view of the comlUR seasons, made vry OASH PURCHASED of all the leMing Novelties from LONDON and PARIS, and the undenaeotioBed DepMtmenta are Teptete with new and iasbtoMMe JOods, offering decided and genuine throughout SEALSKIN MANTLE, FUR-LINED CLOAKS, FUR CAPES, JACKETS, BONNETS, HAT". COS UMES, SILKS, DRESS MATERIALS, FLANNELS, DRAPPRY, BLANK KTS, DRE:)8 SATEENS, LAOER, RCARM, R[hBO, OUTFl rTING, TRIMMMGa, CLOVER HOSIERY, CARPETf, CURTAINS. BEDSTEADS, BEDDING. SKIRTS. Ac., &o., &c. l ETANS. RICHARDS & Co.. II LONDON.ROAD, B '794—2239 LIVERPOOL., TEILWNG 0 SYLW PAWB. P,20 Y CANT 0 LOG. GWKNLLIAN TnomAs, 1630 to= dad IOLO M0B84NWG" Steamahip 00. Li8iW 1 900 tons dead wei¡1st. II ANNE Tø:oJ(&.8" 8tœmship Company, Uudkd. 2,100 tcDø dead "JUTE THoJUs" 8.teullhip CompanJ, LimiW. .1 t Co., Limited, dead weiffld. dead =.11 Slp Co., Limited, =0 toIlS dead weight. SneDth to be regisrec1 a LIIIIitei AGERLONG 1. i fYD1 '1 yJI ein hagerloDl WYMI- atay mor gyiym fel yr ydym wedi contraetlo .if oa ya harod i'r m6r yu Mai need, 188f. Coøt Jr rlo on y'100L). 7 2 dd!,yr hon olrff"euthuriad g=:'g: ,9,, adwy r anwog MM, rs Palt? "d 0.. JarroW-OD'TJne. T an" 0 bwJ8_wri'ra" fod gwir weah 7 UOIW.  yw taide wyr y Hondygm, f:ib;: wt; fel gwir -ertbl ty, Yu 3. Uallm. &dA&w gyda yT byder mwyaf 7 W yr Jr agerlong tuag 20P y cant., dallai  m? Ilongaa hwylisu i rsadau mawr out ?f dat,. lie II tAla ond ychydig Deu ddim Hog, y mm agarlonpa tAla yn well nag arioed. Hya Yu nod yn r ams isel ar faanaeb, yr 08dd SMIOuRau se vdd yn tala t1)0 y ant yn &n del fol rh I.T an i's ,=fL- yr Vlwyadyn diwaddat, 7D dwnxlht Bhagfyr, 18, yn 01 23p 10a Y CBDt. 4. dd y Ilyfran 1D agorpd ya y sm-ddfa bob am- i' r 8/¡arellolders eu harchwilio. %'r Po icy of Insur- bob amser gweled, er eicrhaD na fydd yr un gollod "5 100p yr DD, 6C tala lel a gwy" P. 8. C. 2 0 0 wrth anfon am share. 0 O)Jai lat, 1881. 12 10 0 yn mheu UlÍ8 12 10 0 YD when chwe' mis arall. 12 10 0 111 mhea mis 12 10 0 111 mhen miB arall. 6. telir y i fyny yo mhen dl1l'Y iynedd Ond telir enillioo y Uong ar yr 011 0" oyotaf, sef 188L Bydd hyn YD ei gwn81d yJI rbwydd i bawb ag 8ydd ag yohyaig arïan i ymuno. 7. mal y ffordd afferol mew" erelll yw Wu 'llong tra y mas yn eml -i bIIdeiladll, .:r edaill oa bydd gweddill, yn mben chwe' mie lyn. !Z(I nia ;dy m nj VII KoCyn i Deb dalm ad ye applíe4tu. byd nØ8 y Houg wadi ei gorpheD 6C yu barod j'r 8. nad ydym yu ohargio dim commiuiota ar adeiladaetb y llollg, yr hyn 1W yr gyffre". Y r un faint ó1 J Jlong shareholders ag sydd raid i Iii dalu sef 35,lOOp. Bydd hyn yu tawr slulreholders hyn i ni fydd 2p 10s y CBDtar yr boll boll y brokerage, &0., yn mY1led j'r sliacholden. alw "I 'wbe barehokiers it I t,olemu hyn, &'a ereill. 9. bydd llog 11001 ei ddosl8DU ar 01 pcb wordaith. fel y gwybyddo y 0 tis i fis, pot euiUion y lIong. 10. Byd;1 y Uoug ar egwyddor y Limited Company; lit eiD hunaÍA IDw1"f ynodi. MANTEISION 1. Ceirpobmanylionyn y prospect zis,cen drwy Y8 atom ni, melUS yr pm y Hong. holl wneuthuriad y Ilo-g, &0.. &C. yr hVIi ni cbtir 111 mewn prospeetus or fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl lanylion. 2. MantaiJo fawraraU fW fod y tal am mor isel, tra nad yd,m ya cadi dim fel camn?ission or a.cl-itadut'a y lioug. Gwyr pawb s,dd ya h*yd YI1 ypeti.ubynyf'antaisfawroyddynycy,yUti asg Yik 3. Gan y byd '1 Uong we& ei insurio yn ei "wa werth yn erbYD Ilong-ddrylliad, a phob damweinian, &* hefyd unrhyw e?goulasdra 0 du Y Cadben, Didoes raid i neb ofni colli ei anan. Esgeu!ueir weitbiaa i wneyd  oud fel  daDgœir 7 policy tob amiier yn y iiwydi lIf&. 4. Y r ydym yn brofiadel hollol 0 longwriaeth ya ei holl gysylltiadan, ac yn adDabydduB a'r holl bortbiadd- oedd; no y mae amryw o'? prif farsiandwyr 18 Llftr ao ar y Cyfandir wedi oymeryd rbanau ya ein 1100 80 yo anfoD eirchloD bob am yay Th,w. s. 5, Y mae croosaw i bawh ymholi am eiD cymeriad yD N,,Ia"d Id ,e' y y National Provineial Bunk of England, Bate Docks, C.diff, B,idg?.d, a DolgeDon. 6. Os dymnua ?g am 8kai-e nAn 8hare8. y.grne- atom ni I'r olfeiriad !sod. Fs/p'i/cner yr¡ fuan, er Iter' 7. Mewa cltulyniad i smryw Iythyran iyml1Dwn ddy.. È; 'rh*Rd; c:hes ;s: ThomaB,-y maeut yn ddwy firm bolloi wabanol. EV AK THOMAS, RADCLTPFE. Co., BUTE LLYTHYR CYMERADWYAETH. Yr wyf yo adwsoD Cadben Evan Thomas a Mr Rad- cliff. n ada, ac y mae gen,f bob hyder yn en modru. rwydd a'a gonestrwydd. Nid ydynt ya bObl i addaw yr hvn Da allant gyllawoi. Y mae lInaws o'm cyfeill.. ion yo puddynt, 80 yDcael perJfaith feid- Arwyddwyd, 2. Cardiff. PENCERDD MON. I MR J. W. ATHLEY THOMAS (Barit<. e Vocalist), tron the Boyal Aquarium, S James's Hall, London, and late of Italy, etc,-iii now at liberty to accept engagements for Oonc81tP. Oratorios, Eisteddfodau, etc. AddJese.-4. Metai-terrace, Port Dinorwic. G 2195 LLYFR NEWYDD ANE.EBSO&OI. I bawb sydd yn datUen newyddiadur, yn medtht pleidtaia, neu yn teimlo UMhyw ddyddoideb atewa materion polittcatdd. Y GYFRES WLEIDYDDOL: cyy&OL OYNTAF, LLAWLYFR HANESIOL, SEILIEDIG WAlTH A. H. DYKE ACLAND, M.A., A CYBIL RANSOME, M.A., OYDAG YCHWANSGIADAU GAX Y CYFtEttKYBB JOHN EVANS, B.A. CyhQedåcdig ac ar Werth yn Swyddfa y <?M«B.' PRI8 SWLLT. 0 2J97 DABGANFYDDIAD PWYSIG. OLEW GREENLAND WILLIAMS. ??0??7- FKDDYCMNrABTH ? j ? ? -L betSeit]iaf a ddMgtt. Al Ja<P <yddwyd erioed at y GymaIwM, ?PB ?°'S E'M, Traed DoJura).. ? MH DwyitwHoUtedig, Bmhit?att ?? C'*n, Gwaew Gewyaawt. y B? Ddannodd,Gtn-emyn(WMy)t()n?) gt Gewycau wedi ei StfM? ??& ?C?amptatt.Chw/ddiad?uGwtth B?- ?.C?u? ? TRADE MARK. &c. Paethpwyd M o!ew hwn 4 LoeM tm' pnm' m!yneddadeugamynol. gan awydaoc ar f-.?.t ??. y? h M oedd wedi Me! pM? M ? ?ei?" )Thytedd.laTd?dihewedig. yn ?? ? '? o'f anhwylderau a enwi)- uchod, am droa ?- ? mlynedd. Gwetthjr mewn potelau Is !?I ?? yr.n. )!yda cyfatwyddiad? T t?'t? ?'? Uawn. G?MthedigganhoHBer??"??" ?yr nwyddan meddyg.1. Yn ?a??.??'' wrth yPeMheno?on. D. Wt?M&f??' ?' Madoo-atreet, Porti?madog G?e.M 97, ? ??"' ?"? ? ?'?t ? ?-tr ? ? /??'??? ? cQuestNl uchod. Q ia..