Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

CFFARFOD MISIJL MAKCHESTER.

I.DYFFRYN NANTLLE.

INI DDYLAI YR CAJJ. LYNOL…

News
Cite
Share

I NI DDYLAI YR CAJJ. LYNOL GAEL EU HESGI5ULU30, Y nine yr aSachyd yn deo'.irea gyntaf gydag snhwy  der rs ?tafa yu y ci,Ua, yr b wn, oi esgeul--ir, a elf<ri:Lia ar yr lioll g ?rp?), gau (Cymeryd i mewn yr BreU.1, d ata, ypiner?, &o,yn wir, yr holl gyiuudrefn ci y.ir- enol, ao y mae y dyodjuiy id yn t'oulio hJwy truenus nes y byd(l i anges roddi rbyddhad oddiwra d,lyoddd. Oamgymerir yr alloobyd fa am! am aa- ollill; ond os bvdd i'r dardjaydd ofyn Mij ?: l¿¡; ear j ¡:rb;NY1¡¡r h; d?rfynu pa un -i yw (d ci bun yn un c'r dyoddef wyr Aoesgeuyf bienau noa anhawsder mewn a? flu u ol bw 'tal A oes y-a deiml 4 trwm pyemia, yn cielei I àífr\110:frdt1!>dA oes ly Ilygaid ct mely.1 Ao?s yma lysa.eeld tew, atyn&, yn ygugitl o gylch y guais a'r danne Id yn Y boreuau, yn cael pi d ofill- 1-1 fL, ..I?yfryl I Ay,yta., I Y. groe,,c L,'g? A oes fna boen yn yr oehr a'r 'ea?l ?n. A oes yna deiinlij Ao ,jenynyroebralr. o la = o "vlch yr oohr dde, fel po byddai yr rdu yn mwthauT A oca yu" lol-rw/me.ld! A oes yna lata o bensyfrdandod neu benyagafuder wrth goal yi syyn 0 s,,de orwoddol? A Yw Y 11?- li-(l ??- 'r t!» r::o wgo wdr:u !{:i yn t,(s'ä¿ 1 aro! sei'UI Aywy bwydyuymohw/dloyn fuanaroi bwyta, y- cael el d'lilvngan wynto^rwydl Deu y" gyfogiad nwy o'r cylla! A oes Yu? fynyc:i guriaj calon! Gal! y gwa'?l?,1(, I V, I U-- hy. beidio boiyn bresenol ar yr ua a?ns?r. on? y m"nt yn POL!)Y,L'o V dyoddefydd bryd i b,yd fel Y Y? -fl??-hyd r??yd. flfffl i.rY8AJ'd1yfe ::l 'bc;:r'1:db;3j yna b?yewad sych, haciog, yi? cacl ?i ddilyn ya hea y,hydigg.. bas-boen, Pan fYddo Y dyodd-iydl y. ddwfn I.- yn yr -11?ChYl y m,e Y croen y gwis?o gwedd Uedlwyd. tudr, ao y mae y dwylaw a'r trd yn fel eu gorchuddio acUraysoor glU'liol, Fel ymae y: au lr elwleuod ym dyfod yn lwi-.fwy aflac ?, y mae oonau y gewynwst yn ytnddangns ai y mae Y <j*jn. aei ar e.-ol yn profl ya holll ddiles ya er iyn yr an- bwylder arteitoiol ola!. ohrct!aJ yr alleeliyd bwa vwdMvf!treutM(t.a?wDawmOychM o'r fed ly^jn- thbriodc?l evmudyrna siyj, 08 cymerir hi yu fi dd?hr d. Y ft fgr.yd(I .?y?frit IJ'l ?'F aScchyd g.clel irio'r p.,yl?,? yu b,i.,Il fa Ei 'ddeohrouad, pan n yn bryl Y'eb d ? feddygiaiaetb ail,?itlii,) g ?ll?,.d; n a'1Y .,Y.'di i,],I. aatael (fef, dyl.d pirhau 1 arfor J:r'läZW:UI i gy- g??f, y bYd 0 pob o:i?n o'r flechyd wedi en symud yn 11 wyr, nos i'r awrdd at fwyd ddychwtrly.i, ao i'r ptiriirn.au treuiol ga?f ou badferui sefy1li.L itoh. S'feddyijiaiaethaiorxf as eiteithioh? at vranhw?"r gofidns hwn yw "SEKHEL'd t;1.YtJ'i4": .p.,L.eth lysieuol a wartbir gan yr boll Iteryli wyr a gwerthwir maddyginiaotU drwy y byd, a chau y perch- ??nogion, A J. 4N ttlte, 21, Parringdou-road, Lou&?, E,«. y mao y Syrup hwn yn ergydio at wraidd yi ;lo,f¡ll.ln'Iellm;Jt:NEmaå9J cy'nnsoddiad (infynweb i'uh iferyliyddaiu"SEX(i £ I,'3 CURAUV'E SYRUP." Y m.e y "Beigel's ,3vr?D and Pills" gwirioneddol A'r g&i.a A. J. W.,i*??. Limited." wedieuojtilj ar EÜMP y LA. w.dmtt, ?yda Li.ited.Z ol a phob potel a boes. A 8.UI a syd(I ddyfyai??a o iythyran & dder?* iwyd 0, Z. AfiWC Y laf, 1 ?82, o ldi w. th feddygon ya y wlad hono ya tystio i deilyngdod ein medilveu- iaetli. • Ni fuasai y bouaddigioD hyn yn perjglu On eymeriad 110 eu haaain trwy cyaieraiwyo nwyddau diwerth, 110 ni fna»eat ychwaith ya gWllo>1',hur yr I,oddi.,Iau a ganlyn, oni bii am en gvybodaetb o r Saith Taomas Dub, Dpporbridge, Ilolaifirth Y mao eich CaratiraSyrnpyngwei'tlmynuyiod ddj, a In rhoddi nob boddionrwydJ." W. Wilkenaou,Rushden,Higham Ferrers"Yr Wl ya oanfod cynydd paraaua yn y gofyniadau am y maintiolmwiaf.yrhynadieagyseifoayn cael ifafr gan y bobl." J. M. Clennell,:62, Darby-street, Newcastle:—" Yr wyf ya gwybod am achosion, yn y rhai yroedd, nid yn uuiq wedi lleddfu, ond wedi iachau yn weithreds], ox 01 ei arfer am ddau neu di i mis. George Dmry, SOllttlweII :Er I mi loop wertc- wr meddyginiaethau breintebol yn awr, dros ddett mlynedd ar hugain, eto nid wyf yn gwybod am y fata werthu ar un feddyginiaeth a'r hyn a gsfaia ar eid1 meddygmiaoth ohwi, ac y mw amryw bersonau weik fy hyabfsa o r Iles aydd yn deilliiw oddi wrtho. D" r- wed fy mrawd yn Lincoln yn gyffdyb. X mae7 gwerthmnt yn hynod. Thomas Sliilcr, Wedncsfiild mlie eieh meiM- ygmiaetbau wedt rhodli pob boddhnrwydd ya y gy- mydogaoth, ac mai am ryw o fy nghwatnoriaid ya siaraii yn nchel am Mother Ssigel's Syrno." Wm, I'lower, Becclea: Yw yji arfeead gevv i gymeradwyo nnrhyw feddyginiaoth frdntobal i fy nghwsmeriaid. Mawn achosion ucigol ohono bob amsw y Mae genyf aiil da i'w ddyweyd am Mother Soig l gofynir am fy marn." P. S. B,.Iiad, H.?oton Bumtt: Yr "yf wed cyfarfod at achoHon h?n?d 0 iachad trwl gymeryd SeÎgel'a S"up, ac yr wyf ?'' ? Byme?dwyo '{/ boll gwfmCTkiJd ,i, 29, Comiiii3rcial-3treet. Mourtia A.?' ?' C<?'-cM.3tre9t. MomtiM m9dd7giatal° 800 ??'° i deilyagdod etha J. Pijhor Ei.,bMy, H P.B, 3, Ei?-reet, Grrreœ- am ??!????r!ntwoS? I Syrup od3i at d??t.S?? P?thy?ct idd.dciJyng?.y? Mtamheus W. S. Gh39, Friockh?m Y mae haidd If :Ijg M?gm?thMnt? hnr yn y hr?.a?." Edward f?mpha, Kingaton-upon-Thames" Y eideUyngtr^011 ?py ?i.. gy?i 3r ei deilyngilod rihu. ??'?"'?'?"'??'=-"?'"M?? emu ?y fed lodan ya ygy?ydog?th hon:' HeDrylafte, Waterloo P)a?, fjo?ondcny:?? "If yn amI w,?di derbyn adroddia ffJnoJ am d4D oldi wrth Locsonaa aydd wcdi ei ade', fel yr wyi yn ei gymerad wyo ar bob cyitii l'a y gofyair am rhyw t^th- tuagat y caradreuliai,"

Advertising

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL I…

Advertising

[No title]

OIOBSAWIAD "GWAITH BARDDONOLI…

PEKILLIOS YMADAWOL, . I

DCDDF CAU Y TAPARNAU AR Y…

0 DAN Y CRYD-CYHAUU: HIU,…

INODIADAU SIENOYN ARWYDD-…