Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MR JAMES SAUVAGE. ADDYMUNAbysbysuy bwriada ymwe'.ed A & Ohymm yn yatod Hydref a TachwMd nmd, a chM T bydd yn sepr droo yehydig ddydd fau, gall roddi «?.? '?'??''?'?? b'lIa fyddl) yu cwyUreio cael ei waMaeeth yr aaeg hono. Oyfeiriad ?wydd.? ?p?rd_ Bash Road, Weit KeMicetou Park, Lo''?'- W. ?s"  PENCERDD MON. MR J. W. ATlILEY. THOMAS (Baritone Vocalist), fron the Royal Aqnariura, lilt Jamea'a Hall, London, and late of Italy, etc,-Is now at liberty to accept engagements for Ooucrt, Oratorios, Eistaddfodau, etc. Addion,—4, Menaiterrace, Port Dinorwic. o 819 ) Y LLUSERN: Cylchgrawn Misol At Wasauseth yr Ysgolion Sabbothol a Llen- yddiaeth yn gyffredinol. 0 dan Olygiaoth y Parchn D. CHARLES EVANS, Menai Bridgs, a W. PRITCHARD, Pentrasth. OIHOEDDIB YN FUAN. c I-Irit Ysgrifau ar y materion canlynol yn y rhilynau cyntaf:- 8VLWAD4U AH EPISTOL IOAN, gan y P.nch D. C. DavIes, M.A., Bangor. ?J?S A JŒMPrs, gan ProfI. H. Williams, Bala. ?m:?NF?DDIAPAU DWTR?NIOI,, gan y Parch J. Jones, F. R.G S., OEIRIAU ANGHYFIAKTE T BEIBL, gin y Parch T. J. Jon-s-Lewis. B A. HANESIAtfTH EGCiWYSIG, gan y Parch J. Williams. Brvnsieticru- BARDDONIAETH.—Alavon, Mechellydd Hon, Qliu Alaw, HywelTudur, See. Hefyd, addewir yagrifan gan y Patchn J. HugUef, D D R. Joucs, Josiah Thomas, M.A., O. Owens, Liverpool; J 0. Jones, B.A., Rhyl: W. ismop, B.A., Manchester: Parch R. LI. Owen, M.A, Pii.D., Conwy; D.Lloyd Jones, M.A., LUndinam; E. Roberta, Clernarfol1; T. Roberta, Bethesda T. G. Robert9, Rhoatryfan; J. 0. Jones a G. T. Parry, Lianbarts: R. Hughes, Gaerwen: J. Pritchard, Amlvch; S. A. Eraser J. Roberts, Tai hen ac amryw o lenorlon adnabyddus ereill. Pob archebion i'w haufon i'r Gorachwyliwr GySredinol—RF.V 0. PARRY, .LLANIDAN, LLANFAIB, P.O. PBI3 GEiwioa. Dsoa y Pwyllgor, n. LLOYD, Ysg. N EWYDDDA I BAWB A YDYW EIOH YSTUMOG YN DDRWGI I P* foid y ma9 yn cich blino ? A 803 genyeh boeu ar ol bwyla? A ydych yn teimlo ya ffeintlyd cya prydatt, non yn fun ar ol prydau? A ydveh ya Met etch blino ofanwynt r A ydyw eich bwyd ya troi YI1 ear ac yn dytoi i fyny i'r eenai, yu ueiliduol pan ffdddwch yu pljgu? A ydych yu ciel oich poeni gaa beusyfyrdandod, noa yn cael eich blino Ran qar yn y pin f A ydyeh yn cyFori bila-non sylweSd chwerw—bo» Tcbydilt diyddian, uaa wvthnosaa, noa fisoeld ? A ydych yntaimls yufliaedig ar ol qtsrphivy,i ra, yu rhy wael i waithis yn gyauras, ac oto ddiai ya ddigoa gwasl i roddi i lyny gweitbio? A ydych yn ddrwg dyniherna, heb wyboi yn iawn pah&ai 1 A yJyoh yn moHwi Uawer am eioh aa„ ech, yd,, M yn Aiisdjal -is, yn foddlawa i wranf<a.w ar Eton tmrhyw hsii wraiar cich bod ya cael eioh blino gan lyngyr, noa ya y darfodsdigaeth, Don yn nervona A ydyw cicb nerth a'ch gallu yn llai, eicn cot yn waaaeb nag y bn, a llai ogaloaynocbiwyn^bnanhawa do ran? I bawb flydd yn dyoildef fol uchoa, gofyawa,-Paham y ^yoddafweh yn hwy ? Rhoddwc'abrawf ar nn-vaith ar JONES'S HEART AND STOMACH UEQWATOE, A JONES'S VEQETABtE WIND PILLS. Y mai y cyffeiriau pwarthfawr by ?vH'a gilydil yTt rùooloiado y coladdion, y galon, a'r afn. yn srmn, pwrat yn yr yatnmog, pansffrdandol, dwr poeth, diftyglraaliad, anbwyldab gnriaidi, cariai y g4on n:i-7oaane93, uc iaelder yabryd. THE HEART AND STOMACH REGLL-KTOR, ar WCrih mawa potelan yn 012s 60 a 4s 6c yt UII. THE VEGGTABIiE WIJJD PILLS, mown blycha yu ol Is ljc a 2a 9c. yr nn. JOKES'S ZrE-4 Br AND STOMACH RE .VIA- TOR A wellha gnraial y galon a neryonsness. J ONES' VEGETABLE WIND PILLS A wollhant boon a gwendid yn y pen. JOUES'S REARr # STOXAOH BRIIULATOR a gryfha yr yatumog. JONES'S VB7ETAMV WIND PILL3 A.baranty gwasd aj a at-diant glefydan. lO},'ES'S HBA.RT AND STOMAGS REWLA. TOR A rnddast archwaoth at fwyd ao a aymidaut gm- dreali»i. JONES'S VR OB rd BLC WI-VD PIL LS A weUaatrwymedd, cygiadrwydd, phanayfvrdan od. Ar wertb gan bill Pf.rylly id.neti i'w caal oddi wrth Gwaeath.rwjr-WILLI,LU j'O.V.ZS t c, Liverpool. Y LLYGAID! Y LLYGAID!! Adferiad y golwg, dim angen am Ddryohan yn 1WJ. Maddyginiaeth i'r dall. Gwellheirbob math o afischydan y llygaid trwy ddefnyddio JONES'S GOLDEN EYE SALVE. Gwellha lyg&id gwainiad a dyfrol. Girellba amrantan ochioa a dolnrna. Gwallha Eavniad (lifl«imatioa) yn y llyijaid G will ha lygaid IlweinilloH plant ar ol y mon'.ii, Gwartbirmewn blychaa Is lie. GWELLBAU BTDDARDOD. MEdD YOINIA BTH JONES A T FYDDARDOD Gwallha carachi, awn yn v pen, ac adfera y clyw. Y aiai yn berffiith ddiniwod, a gellir ei gymhwyso yn riwyl). Ni achosabjen ogwbl. tJnbofcsl mown rhai acboiioa a rodda wcllhad, Uawa potelin am la lie. Ar werth gaa bob Ffør. OYMTSaBDD QLANHAOL JONES {JONES'S PURIFYING MIXTURE}, Purtt y gwasd. Gvallba p^iidlaon (pimp!a) ar y wyaab. Clllft J orcen. OWfOka ben glwyfan. Owvllba oesaudrwg. QwuUba scurvy 1\ erofù 1a. C-yf. J Cyr.d,li.4 rg-nris, <'ihd<ù i bob hy a oidran. 'tt(l'd*q,l, a d,. Mawn no?H 2a 6c, 4a th, M Ha. Ar werth gan bob Fi'cry'ydd JENAINT GWELLA. PAWB JONES. T FEDYGISIAETH OltEIJ rball r S.-rofnla. du-lH, Ailiwrldrb Ormn, a Briwiso 0 bob math ??Uht Rn G?yfaa.OoeBM prw» Gw:11ba G'wvrau or y Pen a r Owduf. Qirtllba Peiiddaon 9r y wyneb. Gwcll^a Glwyfan y Scam. Gwel'tha Glwyfsa Lloagiad Tan as Yjgaldann. Gwellha y Ringworm, Crafn, &'r P.lo.. Ktiuwytha Enyniad (Intammation) mewn yebydig oriau, a aymuda y dolor yn dra Ionan. Ar worth mown lUatri, It lie, 2a 9o, a 4a 6c yr un. (Poet free for 16 stamps.) Ceiry Utdljginiacthan ucboil gu bob Fm7ilydd ty. e mdwy. Nea ynuiionijyrcbol oddi with y Porcbneogi.on, arwy tiifon ?u gwerth mewn stamps, gyda postaze. WILLIAM JONES & Co., PMR&TIVU CtBQtBMB, QgEAT Fo W Ar.D.TREET. LIVERPOOL I rJpL fibTYNAU CYFARFOD LLKNYDiJUL. PEN-Y-QRAIA. DYDD NADOLIG, 1383. YN AOORBD I'B DID. Rbif 5-Delt o BeniUion er Cof am Oadben Mollis Jonea, Cetncoed uchaf, gwoor, Ip 15. ?t G.-Oyet?IeaMth gorawl ?b fod <,?w deuddeg o rif. aginoorea BetHn f(r^hlf 200) a. yr EmyD 322 (1, 45). "T?M??, ? :t 74 Ych.tne?d, Emyn 914 (1, 4). gwobr, ? 1?. Rhif 3.-Unrhyw Solo (i feibion), gwobr,?? BhU 9.-UMhyw Solo (i arched), gwobr, 5s. pll"IAID. Rhif 5, P?ch R. 'HumnhM?s, Bontne"ydd; 6, 7,8. Haw PerIs, Llanberi8. Ym"eløw,rr ar 6, 7, Rhif 5. Parch y!SS35."»: ?. J.™ X:—— »,zr cvn v F.A R-Err. n2!MIn IMPORTANT NOTICE. TO WE130MREO0AN^BU3INE33HEN, AND OTHERS IN LIVERPOOL. NOTICE OF REMOVAL. MES3BS P0ULKE3 AND EVANS, Letter- J.. p-ess Printers and Bookbinders, beg to in- timate to their frianda ana co3tomwa, ass s  being about to  Oea d taken Iriter sa g more com i odiew B40M at No. 29, DALE-STREET foyer Mr LI. Darandas, and next door to the Reform Club). 8 2146 29, DALE-STREET. CYFLEUSDRA RHAGOROL AM LOG DA. AOEBLONG NEWYDD, a elwir "PBYD- A. AIN." wedi ei chofrestru 0 dm y Companies dets (Limited Liability). Enw y Cwmui yw THE PRYDAIN" STEAMSHIP COM- PANY, LIMITED. CAPITAL, 32,000p, mewn 320 SHARES lOOp yR US, rw talu fel y -nlyia:- 5p wrth anfon am $hard. 45p ar orphoniad y liong (odleutul mis Ebrill, 1881). Mp cl?we'mis ar ol hyny. lOOp. Telir yn ol 5pyoant y flwyddynaryr boUdaliadaa wneir yn mlaen Haw. MANAGElt CAPTAIN WILLIAM THOMAS, BODLONDEB, NEVIN. CARMARV0N3HIM DISTRICT BASK, NEVIN. SOLICITORS S- ME33BS FORSHAW & HAWKINS, LIVERPOOL. ESOISTEEED OFFICE:- 2, MIRIILTE-TEIIELACE, NEVIN, NORTHWALES. Adeilcdir yr Agerlon? h"n gan yr Adeiladwyr enwog y Meiatri Palmers, Shipbaiiding and Iron Company, Limited, Jarrow, o dan arolygiaeth Jnaillduol 8Li: pro(edi< parhbynol i'r Cwmnif M AreIygyM Uoydt, Huna??yA? yn CiM?.o 100 A I gyd? Lloyd's, a chaiff ei gwaanthur gyda'r holl weUMutan dtWeddMM?, ya mbob moaa bydd wadi ei orphen yn un o'r Hon?u g<t?'e?. I ga"M aJd?ta 3,000 o dMdh, o tod ya b&rod Mta EbnU uesa f?dse AMftoaxM o faintioli ban ya bur fanteisiol i fynedibnfbort.M?doed'ybyJ.Mi'w rhoddi ar yr Am9r:MB, East India, Black S, a'r Mediterranean Trad. MM Agarlougau o'r mMnhou y ma hy a yn nod y blynyJd)3id diweddaf, er fod masnaeh y m6r yn is J. wedi bod ya tain droa zC20 y caut, a geUir bad yn bar byderns y bydd i'r Agerlong hoa dilu llawn cyatal. C&itFehty?dagMattOgymer?d da, M un o?f mofwyrm.fy?pr??doI.yrhwaByjd er's 15 mlynsdd yncK?smMthyMM?er, ac wadi rhodd[ Udion. rw.vdd m.%wr, ao enill ymddir:ei nobel. MM y Manager, yr hwn Bydd wadi cael profiad maith gyda Uongau, yn sicr o wneyd ei oreu i roddi pob bodd- loarw/dd i'r SomreàoldeT8. Mae dros ddwy ran o dair o'r Shares eisioaa, wedi en gwerthu, a nifer y Shareholders droa GANT. PWY bynag a ddymnna gael Share non Shues, bydded eye. tal ag anfoa application yn fnan. Gellir cael Prespectne, List o'r Shareholders, a phob hyabyarwydd pellach mewnpsrthynas i'r Cwmii, ond Mtott at y Manapr. yr hwa aydl yn barod, 03 bydd angen ar ceb y gall ef fol yn dd/mtur iddynt, i roddi reforenew boaahso, am ei gymsriad. a'i gymbwyader i'r gwaith. WILLIAM) THOMAS, a 2035 2, MABiVE-MBBiCH, NEVIN. THE STORES THE LOSDOJJ AND WESTMINSTER SUPfLY ASSOCIATION, 4A, DEA NE-8 TItEET, LIVERPOOL, (Gerilaw y Central Ston). Wedi ei eefydlu or cyflsawi ei Haslodau yn el Prisiau O/fanwarthol (waOLSSALB PUIOSS.) ADRANAU:- TE A COFFEE, GROCERIES, FAOY FRUITS, PROVISIONS, GWINOEDD, CIGAR9 A TOBACCO, DIUGS, PZEFUMEEY, BOTASAU PORTMANTEAUS, JEWELLERY, EtiECTRO-PIiATE, IRONMONGERY, BRUSHE3, &c. OUT-DOOR GAMES, STITIONER-Y, GREEN FRUIT, GLO. "Mae y Stores wedi profi y gellir drwy y oynllun o A.rianPArod werthu nwyidaa ya ol elw(profit) byohan, ao fod y 'turn over, cyflym mewn gwirionedd yn rhoddi elw clir Uawar mwy nag a raddir gan y masnachau cyffredin. Y mae yn achos a fawr gammoliaeth i gsfnogwyr cymdeitbaian en bod wadi prof, y gellir gwnejd masnaoh gyJag arian parod; y gall y cyfryw fasnach lwyddo a thyfn: y gall daln ejflegan gweddns i'w gweision, adeihdn nen ardrethn maaaachdai mawr- ion, tjlulhg teg ar gyfalaf, a ehodi oddijsr y cyhoedd t-lw cymedrol ar bob math o awvddan." PalcD LisT DAM.XTWBDIO NEVHTOD I'W OAK, AX DDnr OSD YMOFIN AM DAMO. Telir y Cludiad ar Orders yn cyrhaedd i Ddwy Bunt ac Uchod. • 2147 ,» ^UTTTTflir.-OMBtiW C H L -OGR.O.].D Y N R 'PvK^Sn^KsBTMs n-cll-VTiomi remedy tot >MfMfM«iai€rai»ni»rrha^DTKPtets. PeverAa irWjjjjSj?j}?P??S?<S!MBSST?]SS&??rAc; ?IST?DFOD FLYNYDDOL SBION, CEFN MAWB. A GYNHELIR DDYDD NADOLIG, EHAGFrS 25AIN, 18S3. Pialp DDAKXAIT CEBDBOBOI. 1. Ylr Cor heb fod dan 40 mown nifer at;ano oreu, "Cyfodei Daw" (Jenkins). Gwobr, 15p. 2 rr Cor heb fod dan 20 mewn nifer a gano oien, "Now by day's retiring lamp" (Bishop). Gwobr, 4p. l'Oor,cynwysedig oleisiau gwrywaidd.heb fcd dan 20 mewn mtef. a gano oreu,] Yr ?Uchelder- au Igtev,ens). GwoDr. SOa. "ias^susrs «in. rbestr gy1l"wo o'ftM?nau.vnb?Md ?n iaan. (a i'w cael ya thad gan yr Ts?Kenydd, EDWARD GRIFFITH, The Stores. High-street. OAf" n 1191111 CYLCIIWYL LBNYDDOL A CHBUDD- (J OROL EHOSTEYFAN A BHOSGADFAN. A GYNHELIB DDYDD NADOLIG. TEST IN AV AQOBED I'a BYD. 1. rr parti o feibion, heb fod dan 20, a ddad- ffano yn oreu Y Wawr" (H. Smart, Cerddw Cymreii, Ehif 14). Gwobr, Sp 3s. 2. I'r Cor a d iadgano yn oreu y d3n Llan • ceitho," o LyffTonau CynuUeid?ol Ienan Gwyllt. Gehiau, "Mawn o oftd," &c., emyn, rbif 670. Gwobr. lp 10a. 3. Unrhyw Bedwarawd. Gwobr, lb0. 4. rr goreu a dd?gano un o'r SOlos oanlynol. Gwobr 10aSoprano, 0 dywed i'm awel y nef- oedd"(DrPMty); Tenor, a Baritone, "BMer ein plad" (Dr Parry). i 'taKS, WLMAMS..Oae?r. fen. I s 2227 J. E. WILLTAM3. V. Tt,-rl !:I,1M1. ( CYLOHWYL LENTODOL A OHEEDD- OROL METHODISTIAIO NANT PAD- ABN, LLANBERIS, a gynhelir yn y Capel Coch, Tachweltd 16 a'r 17eg. 1883. TESTYNAU. ClBOBOltASIK. (Agored i'r Byd.) 1. Prif ddfim Corawl, "Ar don o fiaen y gwynt- oedd (Dr. Tatry). Corau heb fod o daa 30 o tit, Gwobr, 5p5s. 2. I Gorau o un gynuUeidfa heb fod dan 30 o rif "Bbyl," 76 Ychwanegiad Lyfr Tonau leuan GwyUt Emyn 439 o Lyfr Hymnau y Methodistiaid; a "Talwar, 56 Yohwanegiad, y ddau benill cyntaf yn yr Emyn 29. Gwobr, 3p. 3. Corau o Blant hed fod uwchlaw 16 oed, na than 20 o rif. Moliant i'r lean, ail ran Telyn yr Yegol Sul" (Dr. Parry), a I I Gweddilr Teithiwr," trydydd ran. Caniateir deuddeg o rai mewn oed i gynoitiwyo. Gwobr, Sp. 4. PedwarawdNo. 20.0 Gantata 11 Joseph 11 (Dr Parry). Oyfyngedig i bedwar o unrhyw BynuU. eidfa. Gwobr, 16s. 5. Unrhyw Driawd. Gwobr, IO. 6. Unrhyw Unawd. Gwobr, 7s 6c. 7. Unawd Baritone, "The lacheipe Bell" (B. S. Hughes). Gwobr gan Mr T. E. Jones, Comp- ton Home, 7s 6c. 8. T/aethawd at "DJechrenad a chynydd Crefydd yn Mhlwyf Llanberis." Gwobr (os bydd tei1yngdod!, 5p 5s U. Adrodd dam 0 "Aneth OaswaUon i'w Fil. wyr." Gwobr, 10s 6c. BeirzLiaid-Psychn William Rowlands, Ebeu. tzer; John J. Roberts (lolo Caernarfon), Porth. madog ac Alaw Ddu. Gellir cael y Taftenau drwy Post am ljc, yn cynwys yr holl destynau a'r daman sydd i'w had. rodd, drwy ymofyn 1'r Ysgrifenydd, New Bodeilian, Llanberis- DAVID JONES. OYNHELIR OrNGHERDD A CHYSTADL- EUAETH GERDDOROL YN Y GUILD HAIL, CAERNARFON, DDYDD IAr, HYDREF lleg, 1883. Cymerir rnan yn y C/ngherdd gan Gor y Plant (Ysgol Glan y-mor), a eaillodd y brlf wobr yn yr Eisteddfod Gerddolola gynnaliwydynNghaernar- fon. Hetyd, gan y baneddigesau a'. boneddigon a enillodd y prif wobrau am y Solo. A chain amryw o feneddigesau aboneddigion ereill sydd wedi hynodi eu hunain ftl dadganwyr. Y GJSTADLBCAETH. I Ferched o nurbyw oed a gano-yn orau unrhyw alaw, rhoddir 10a o wobr. I Feibion o unrhyw oed a gano yn oreu unrhyw alaw, rhoddir 10s o wobr. I Feibion a Mercliad heb fod droa 18 oed a gano yn oreu Deuawd "Galwant ninaudraw 0 "Swn y Jubili, tndal 26, y panill cyntaf a'r olaf. I Fercbed heb fod dros 16 oed a gano yn oreu "Emyn Ymadawol" Bwn y Jubili, ail Grfres, tudal 62, panilt cyntaf alr olaf. I Feitiin heb fod droa 16 oed a gano oreu "Dim ond cludydd arfau" Swn y Jnbili" tndal 34, y penill cyntat a'r ail. BBIBNI A)D :-Mr W. J. WILLIAMS, Ironmonger, Bridge-street, Uaemarfon. Enwau yr Ymgeiswyr i'w hanfon i Mr W. Davies, 7, Pool-atreet, Caernarfon, heb fod yn ddiweddarach ner chweched o Hydref. Pob cjstadleuacth yn agared i'r byd. G 2232 BE OWEN WILLIAM JONE?, DBCBASBD. Pursuant to the Act of Parliament 22nd and 23rd Victorir, Chapter 85, intituled an Act to furtner amend the Law of Property and relieve Trustees. NOTICE IS HEBEBY GIVEN, that all Ncre.ditors and other persons having any claims or demands against the estate of Owen William Jones, late of Pentir Arms Inn, Pentir, in the parish of Bangor, in the county of Carnar. von, License I Victualler and Farmer, deceased (who died on the 18th day of June, 1883, and to whote estate Letters of Administration were f ranted by the District Registry at Bangor, of the robate Division of the High Court of Justice on the 15th day of August, 1883, to William William Jones, of Goronwy- street, Gerlan, in the Parish of Llanlleehid, in the same c-unty, Quarryman the brother of the said deceased), are hereby re. quired to send the particulars in writing of their claims or demands to me the undersigned, the Solicitor for the said Administrator, on or before the 1st day of November, 1883, after which date the said Administrator will proceed to distribute the assets of the deceased amongst the persons entitled thereto, having regard only to the claims and demands of which he shall then have had notice, and he will not be liable for the assets of the said deoMaed.or any patt thereof so distributed, to *u person oz persons of whose cwms or de- maudyseaballnot then have notice. Dated this 13th day of September, 1883. JOHN EOBERTS, Bangor, 0 225 Solicitor for the Administrator. THE YBTBAD MYNACH GRAND DBAWISG OF PRIZES, Which will be on the plan of the Art Union Under the distinguished patrotiafe of the following ou tiem G. W. G. Tiromis. aq., J P., The Heath, Cardiff. W. Eaes, Eaq., J.P., Cardiff. Cap*. WILLIAMS, J.P., Maewnddnd, Blackwood. L. D. Raw, Esq-, Cafn Hengoei. R' JMorgan, Esq., Gellideg House Maesycwmmer, W. Lewis, Eaq,, Maesycwmmer Home. THE PRIZES CONSIST OF TWO SUBSTANTIAL HOUSES. Ersoted 7 years ago at ac03t of iTOO, held oa a lease of gg;yewa. in oae of the healthiest and moat pleasant roots in Sonth Wales, and known as Nee 1 &TBEDWLWYN VILLAS HENGOED- ROAD. Each Hons? consists of a Parlour, Kitchen, Back KiWhei, Sitting-ro™, and three Bid room, beauhftd OrDsmenhl Green in front, tastefally laid out and plute ¡ w:tb sh-ba Md fenced with pthmd?g. ground r.nt, £2 4. ??DRA ?N?m take place .n NOVEMBER 29th, 1833 in the presence of iofluential gentlemen and thapnbUc 'intemw, Rod *he winning numbers will .pp&r in t' South !?? Daily News, Western Mail, Mith< C«t<-<«!CyM)-?. December 3:d and w l! be ? mint tozzy address on receipt of a otamped addressed envo'o;18. TICKETS, O?E smLLtG E!CH, or a book of twenty-two for il. All payments sud applications for tickets and books of tickets most be mado to theowiMr. Mr JOHN KVAN3, 8 2:31 Hjngoedriai, Mia-ywaimer, tew Cardiff. PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. BANGOR, ÑÕBTB: WALES. SALE OF HORSES, CABRIAGES, HARNESS, SHROPSHIRE 7UB AND EWE LAMBS, DESCENDED FROM CELEBRATED FLOCKS ESTABLIBJlIID 1854. MESRB WM. DEW AND SON beg to an- iM. nounce that their next Pajiodioal SALE of Horses, Carriages, Harness, Pure-bred Shropshire and Long-Woolled Tup and Ewe Lambs, &0.. will be held at the Mart, adjoining the British Hotel, Bangor, ouFriday, the 5th day ot October, 1883. WeUflold Housi, Bangor. B 2208 -783 LLANFAIRFEOHAN AND PENMAENMAWB. SALE OF LEASEHOLD HOUSES. MR JOHN PRITCHARD is instructed by RJL the Mortgagees to Sell by Public Auction,at the Queen's Hotel, Llanfeirfechan, on Saturday, September 22nd, 1883, at 2 p.m., prompt:— LOT I.-All that substantial and nwely-erected Leasehold Dwelling-house known as Geilan House. Llanfairfechan, now in the occupation of Mrs Elizabeth Jones under a sub-lease, expiring March 1st, 1889. Unexpired term, 98 years. Ground Rent, jM per annum. LOT 2.—All that Leasehold Shop, Dwelling. house and Premises known as Manchester House, Penmaenmawr. Unexpired term,31 years. Ground Rent, £6 per annum. For further partio lara apply to the Auctioneer, Bodhyfryd; Messrs Hughes and Pritchard, Solid- tors; Mr J. Glynne Jones, Solicitor, or Messrss W. J. Parry and Hughes, Chartered Accountants, all of Bangor. BETTWS-Y-COEB, NORTH WALES. TO PARTIES SEEKING A GOOD HOTEL. TO BE SOLD BY PUBLIC AUCTION, BY ORDER OF THE MORTGAGEES, BY MR- JOHN PBITCHARD, at the Royal Ri. Oak Hotel, Battws-y-coed, on WEDNES- DAY, SEPTEMBEB 26TH, 1883, at TWO o'clock p.m., subject to such Conditions of Sale as shall be there and then read, all that well-built, com- modious, • and gwell-amnged Hotel, known as "THE SWAN," BETTWS-Y-COED, situate close to the Pont-y-pair,"and occupying one of the most commanding positions in this well renowned lo- cality. The accommodation includes a spacious Entrance Hall, conveniently arranged; Bar, Smoke-room, Tap-room (with side entrance), Bur Parlour, Large Coffee-room, four Euteitaining and fifteen Double and Single-bedded Rooms, Servants' Bedrooms, Baths, and Water Closets, Kitchens, Domestic Offices, Ale and Wine Cellars, Coach-house, Stabling, &c. The tenure is Lease- hold for an unexpired; term of 54 years, at a Ground Rent of t24 per annum. The Hotel has recently been thoroughly renovated, and the Auctioneer has especial pleasure in drawing the attention of parties to the present opportunity of securing a Good Hotel, most admirably placed amidst the finest Scenery in the Principality, and where a profitable business can be safely depended upon. A considerable portion of the Purchase Money may, if desired, remain on Mortgage, and for further particulars apply to Mr WILLIAM JONBS, Solicitor, Conway, or the AUCTIONEER, Bodhyfryd. Baagor. B 2222-787 i VAYNOL HOU14 FARM, NEAR BANGOR. IMPORTANT AND ATTRACTIVE SALE OF LIVE AND DEAD STOCK. TO BREEDERS, FARMERS. BUTCHERS, AND OTHERS. MR JOHN PRITCHARD is favourei with iTJL the instructions of G. W. D. Assheton Smith, Esq., to submit to Unreserved Public Com- petition (on account of his laying down the Park for Deer) on Tuesday, September 25th, 1883, and not on Thursday, September 27tb, as previously announced, commencing at 11 a.m. most punc- tually, the undermentioned valuable Live Stock, all in prime condition, viz.Six Grandoo and Powerful Cart Horses (Brown, Black, Bay, and Roan), from four to seven years old, about 17 hands, and fit for the Liverpool and Manchester markets; Twelve Splendid four years old Highland Steers; and seventeen very :choice Highland Barrens; a fine four years old Highland Bull; eight excellent Welsh Steers, and three Heifers in prime condition; one Welsh Heifer "nd Calf; five pure bred Ayrshire Heifers three fat Ayrshite Calves; twenty prime fat Anglesey Wethers of heavy weight; fifty fat mountain Ewes; nine Porkers one fat Pig, Poultry, together with a large assortment of Agricultural Implements,including Carta, Ploughs, Harrows, Drills, Thil and Chain Gear, two Hay Teddi g. Machines; two Horse Rakes Reaping Machine, Colman's Cultivator, &0. Lunch will be provided. Entrance to Park by Capel Graig Lodge. Descriptive catalogues may be obtained a week before the sale at the principal hotels in the neighbourhood,ead of the Auctioneer, Bodhvfrvd, Bangor. B 233-788 LLANBEBLIG. PEN-Y-C00K, wlTII ABOUT A MILE FROM THE ToWN OF CARNABYON. MESSRS OWElf & SON are instructed to i Sell by Auction at Pen-y-cock, as abave, on Thursday, the 27th of September, 1883, the Stock, comprising as follows:-Three exce'lent Milching Cows to calve at an early date; Lot of Black Spanish Poultry; Cart and Frame, Harrow,Plough, and other Implements. Aftermath. Portion of the Furniture, &c. Terms Cash.—Sale nt 2 p.m. 23, Bridge-street, Carnarvon, September 15th, 1883. a 2234 AWYNFABS, LLANLLYFNI. CI WERTHIB AR AUCTION, gan Mr David kX Jones, dydd Llun, Hydref laf, 1883, y Stock 4ganlyn -120 Wartheg o wabanol oed; 1 Ceffyl; 2 Hwch ar fia mocb; 9 o Foch Stores; 1 Drol Dda; 1 Market Oar, Haner Oae o Bytatws, See. Coel hyd Ffair Ebrill, Llanllyfni. o 2238 CARNARVON UNION. PROVISIONS, &c. rE Guardians of the above-nMned Union .L being de?irons of entering into Contracts for the Supply of Goods and Materials for the use of the Workhouse thereof during a period of Six Months,from the 22ad September iaat., hereby issue a public advartuement oftheir wiliingneaa to receive Tenders for thNUPply of snoh articles- A statement of the amount of each article l'kely to be required during that period, and of the quantity or number of evsh: artioie consumed during the corres- ponding period of tbe preceding year, for the iaform ation of :so:r:1g'd=;. f:: ;VI ir:rti:; Form of T.der, may be hAd of the Maater os application 'beU:d=/u:r¡red to bø Tenaer. must be under S?l, and are rcquirea to be sent to,me ad&ressed to the Union House, CarnarvoB, so &5 to be received not later than Friday, the 21st iast. J. HENRY THOMAS, Clerk to the GuaraianE. Carnarvon, September 15th, 188). P.S.—Form of Tender may also be lad on appl'ca. tion at my Oiffoe, 14, Markut-strtnt. 0 2235. Cyhoeiiir ar y Cytitif o bob His, (Yn awr ynbarod Hbif. 1 a 2-Awat a Medi,) (YEILDDOR Y O Y It BY, rRis,TAIR CEINFOG, Dan Olygiaeth ALAW DDU. CYHOEDDWYR-D. WIL.LIAM:S&SON, LLANELLI CYNW rSA amrywiaeth mawr o erthyglau ar Lenyddiaeth Gerddorol o bob natur; ao Dnrbegir J da,il.r 1 Dim Cerddoiol yn y ddaa Nodiant yn mbob rhifyn. Y mae y waag gerddorol ya siamd ya nehel ya nguyleh y rhifyaan tfoll; gMteanbobLiyfrwerthwryaNghymm as cddiwrth y Cyboeddwyr. A r' q- Dymunir yn neillduol ar i Arweinwyr Corau ohebn &'r Cyhoeddwyr nen'r Golygydd. G ;/2' MB JAMBS SAUVAGB.-Vr ydym yn deall fod y cerddor rbagorolncliod yn bwriadu treulio Hydref a Tachveld yn Nghymru, ac y gellir cael ei Wf. anaeth :ar y pryd mewn cyngherddau, &0. Sylver ar yr hjsbysiad mewn coloin arall o'r rbifyn hwn. DARGANFYDDIAD PWYSIG. OLEW GREENLAND WILLIABIS. ?LAMO?. Y FEDDYGINIAETH yf" A X betSeithiaf a ddargan- A I ?t fyddwyd enoed at y GYmalwst, ?UH? Uoeg Eira, Traad Dolurus, WBMN Dw?awHolltedi?. Brathiadau ?? Own, Gwaew Gewynawl, Y IL Ddt'nMdJ,S'vreinyn(Wtt?MrMt) jtm Gewynau wedi 01 Straenio, m ? Orampiau.ChwyddiadtuGwtth ?jf?SeBBh.ieno!, Olwyf?u gydag Arfau, TRADE MAR &0. BEOISTBVBD. Daethpwyd ar olew hwn i Loegr tua pum, mlynedd a deugain yn ol, gan awyddog ar fwrdd wh ilur, yr h TO oedd wedi oael prawf ar ei eaewniau rhyfeddol ar draed rhewedig, yn lr drou ugal-n o'r anhwylderau a enwir uchod, am dros mlynedd. Gwerthir mewn potelau Is ljc a 23 6c yr un, gyda cyfarwyddiadau a thystiolaetbau llawn. Gwerthedigganholifferyllwyra gwerth- wyr nwyddau meddygol. Yn 8yfanwerthol oddi- wrth y PeMhenof!ton. D. Williams & Ox, 97, Madoc.street,. Porthmadog, Goglcdd Oymru. Barclay & Sans, Llundain a Eheinhardt & Sons, Leeds. Nid oes yr un yn bur hob ddwyn y nodau oofrestrol uchod. ° 2230 UJSDEB Y CHWABELWYB AO YMFUD- IAETH. Mae y Parch.T. OWEN, M.A., Criccietb, a Mr W. J. WILLIAMS, Ysgrifenydd yr Undeb, yn awr yn gwneuthur TAITR trwy Canada ar ran yr Undeb uchod. Ysgrifenir LLYTHYR WYTHNOSOL QAN Y PARCH J. OWEN I,]& "AM SEROEDD, y" eynwyt Hanes ei Daith a Desgrijiad o'r L'eoedd yr ymwelir II htvyne, a'u hans4wdi fel ttcoeid i ymfudo, Yn nghyda hanes ei ddyebweliad trwy yr UNOL DALEITHIAU. Aufoner Archebion yn ddioed wedi eu elfeirio-Tho Publishers, Amscroedd Office, Carnarvon. TEA BY POST. MAEY PARCELS POST SYDD yn awr mewn gweithrediad yn dwyn y rhanau mwyaf pellenig o Gymru yn gyrhaeddadwy a chyfleua i deula- oedd gael eu cyflenwi a THE—o un i saith bwys—am Brisiau Cyfanwerthol (Wholesale Prices). Dwy Geiniog y pwys yn unig am draul cludiad, oddi wrth THOS. JONES A'I GWMNI, MASNAOH WYR TE, 3, BASNETT-STREET, LERPWL'. Y TE A GYMHELLIR YN NEILLDTJOL:— Te India (Inrlian Tea) 18 90 a 282c Te India a Ch ina (b lei de 1) 2' 0" a 2" 6c Fy Iaith, Fy Njitlad, Fy NgheteiL" h"Y GENINEN:" QYLQKGRAWN CENEDLAETR0L. YN Y PEDWERYDD nbirym YR HWN A GYHOEDDIR DDEOHBEU 3EE Y 33 R E F, Ymddeagys cynyrcbion o oiddo amryw o BRIF LENORION Y GENEDL, Yn 9Iyt 113n a gwfr lleyg. THLBRA,U.-Pris Swllt y Ohwarter (irwy y Post, Is lid); neu yu ddidraul drwy'r Post amflwyddyu am y blaendal o Bedwar Swllt.-Y talerau arferol i ddosbarthwyr.-Dysgwylir i r derbynwyr dalu am bob rhifyn wrth ei dderbyn, a3 i'r dosbarthwyr hwythau dalu yn llawn o fewn mis ar ol derbyn eu sypynau. DALIER SYLW NEILLDUOL, nas gellir anfon rhifyn o'r cyhoeddiad i mb ond a fyddo wedi clirio ei mmnt blaenarol. Bydd hoa yn rheol sefydlog. Gellir ei gael yn unioagyrchol oddi wrth y cy- hoeddwyr.D. W. Davies & Co., Gonedl Office, Car. narvon neu yote gan y llyfrwerthwyr, a'r dos- barthwyr llyfrau, yn gyff edino', drwy y Dywysog- aeth, a'r trefydd Cymte'g yn Lloegr. Y Tal RHIFYX CYNTAP.-Gan nftd ces ond ychydig gopiau ar law, gwneler pob brys i roddi archebion am danynt.

LLOFFION YR WYTHNOS-

I AT EIN GOHEBWYR.