Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ySGOL GO LEG A WLI UPPER BA-NGOR. Atknxw.—T Perch D. D. JONBS. Dynuna Mr Jones hysbysu y Cyhoedd ei fod yn bwr- isda agor Yogol Golejawl ya No 6, Peterallt-road, ar j> 4ydl o Fadi neaaf. Parotoir gwyr ieuaine ar gs f- Attrofeydd, Masnach, &s Telir Bylw noillduol yr ieueoctyd y mae en baddysg foreuol wedi ei eagenluso. rpHB HAT-OP BCOL. OSWESTRY. Hbad-mastbb MR JOHN EVANS, M.A., Oualcal and Mathematical High Honours, First Prizeman in Applied Mathematics and Natural Philosophy. ASSISTED BY QUALIFIED MASTERS. The School is a large modern suburban residence, in its own grounds, built expressly by the Head- master for the purpose of a First Class School. A thorough commercial and professional training. Bemaikable successes at all examinations, liefer- eam to parents of backward, delicate boys, success- ful. Terms Moderate. Prospectus on applic-tion. HOLT AOADEMY, NEAR WRKXHAM PRINCIPAL— J. OLIVER JONES. Preparation for the Universities, OiTil Serrioe X.1W, and Medical Preliminaries, Pharmaceutical, IMly of Preceptors, Oxford and Oambndgr LwM Examinations, &c. The tchool premises, with a large and dry cricket field attached, are situated in « beautiful and healthy English locality thus affording the but advantages for Welsh boys to learn the language. For terms, to., apply to the Principal The next quarter commenceti on Thursday Apri S. no. ST. JOHN'S SCHOOL, MENAI BRIDGE- HEAD MASTER: T. J. JONES-LEWIS, B.A., St John's College, Cambridge. TO BE ASSISTED BY COMPETENT MASTERS. THE above School will open September 10th, Jt. of this year. The School year will be divided into three terms. The course of stw'y will bo » general orA; the Senior Class being arranged to prepare for the Matriculation Examination at the University of London, sad the other chsaes for tha Local Examinations con- meted with the CJnivoreitios of Oxford and Cambridge, and for all the preliminary examinations of the various Professions, &a. Day Scholars, and a limited number of Weekly and Terminal Boarders, will be reouived. A Prospectus, containing farther details, will be gladly eent on appli- cation. 2065 o LSSPWL I QTXEBM 8LAKD AM 5p o DAN REOLAETH LLYWODRAETH YMFUD- IAETU GYNORTHWYOL QUEENSLAND. Bydd yr Agerlong ysple'jydd I Renfmcshir*, 1,500 o dunelli, yn hwylio tua'r 5ed o' Hydrof o Lerpwl i nrlab:me, Q.lcen:¡lllud. ■Q HODDIB MORDA1TH GYNORTHWYOL J? ibars"MT) tjmhwyc, sa! Ea?feMS, F,mia. Fitters, Eugiueàrivers, Railway Carriage Builder, Gofaint, Bricklaycs, Siiri Oeryg, Lhfw/r, Carpenters, Wheelwrights, Shipwright. Llafurwyr Amaetbyddol, Morwynion Teultiaidd, G-aranerlaia, Vine dres ers, Road-makers, Miners, Chwarulwyr, a Navvies, yn 01 y prhiu canlynol, tlarostynite(l; i gymerrtdwyacth y Goiuchwyliwr Uyffredinol dros Queensland. Third diss 5p Cludir Teitbwyr cyffredin yn ol y ptIeiM can lynol:- ggoon. I 45p. Second Class 2op. Third Class" ..15p. Am ychwaneg o fanylion ymofyner a THOMAS MABWOOD & CO., Q 2214 77, Tower-buildings, Liverpool. DIF F YIG T it E U L I A D. T YSTIOIiAET H BWYSIG. G)M!th*a o'r ?Seohyd hwn i'w Rtel drwy ymofyn A Hogb JOnOa, P6u-Y-Rroes. Mae tyetiotMth Y diweaaar Dr. Jones (CMr?eitioi:) yn profi gwinonedd yr hve. ï3:hJtaeÝ¿;l ![Qdoro,e UI/í;¡J: iMmm ag ef eyd? ?woUhaa aubwylderan y oylia. Dyna dd/wed-.i y ,eddyg enwoR a Ralluog "'? y ddig ey. ei f,,w't¡[f-,ÿ;g ydwyf p mam BTmemdwyo m?dypiniMth Mr Maxh JonfM Pen-y- ?teB, tt y Diffyg "frauliai M yn ya,yried Mr Jones Mno o'r rhai mwy?t Uwyda?Qam ny? '!?Mt yr aSeehyd hwn."—Anfoned y rhai sydiun dyoddof 12 atamp am y receipt, nou 31 6o a in y faddyginiaeth. Hooh JOUKS, A.PH.S., Pen-y-grois, B.S.O., Car- narvon. NHWYDD EI GYHOEDDI (Mown Ilian harad, a Darlun eywir, 39 6c), BOOHDBAKTH Y PAROA JOHN MILLS, F.R.G.B., M.B.A.S., Aw4wr"N»Won3 and Modirn Samaritans," British Jawa." Palestinn," H.vfforddwr yr Efrydydd, "'Gnllllma<\egCerddoriiloet'a. Port Ysgrvthyrol,' *o., bo.-Gan B. Mills a'r Parch N. Cyahatal Joins, IJau- ¡41_. A?* werth gau B. Milh.a'rholl Lvfrwarthwyr. 0148 CYDYMAITH Y DADGANYDD, PRIB 1b. Caneuon i MRzn Soprano, non Bir;tong, yn y dlwy ^«Hb a'r dd»uNodiaot. I'w oael hefyd i Soprano nea Tenor, la. Mas ya fantaij fawr oasl yr hill Ganonon mown LIyer yn briodol i'r an Ilais. OANrAWDA.U POBLOGAIDD. "OWYRTHIAU CRIST." (Khan I.). At was- MM\h yr Y.Rol R.bb3thol a Chovu bn-ùno In dinol. Mae 17 o'r G?yrthian wedi en iroi ar gla, yn y rb&a hon, <n addya?iad?u vn cm! en tynu 2a! wrtbynt, mewn modd s1mI a saiiadwy, pyas tbonau bywivg a hawdd, y fath ag a hof&r gnu 7 IIobl ia;M Gellir ea cann ar whaB. n6?n yate oil S'da'u ?!;y(H fei ????' Pria ?a y S?t-ih 6c. j Hen Nedi?at, ? a!, "MOBDAn-a BYWYD" s. r:. 2s HN •' BTHEL WYN" (DirWSatolt n.& 60 as U "DAPYDD (TrydvdlArgrashiad).. 6? .?6<! MABa\H4M" (tBUnt) 60 1 8USON" (Eto, 8ymI M JMach 4a TELYN YPtANT" (Amrywiol) u Y BY w iD-FAD (Canig), un briodol tawn i gystadleaaeth 2o to Gairiaa Cymraeg a Saesonegv I'w aael !I yr Awdwr U. DA VI'- (Pircirpo *H«,b) Gart^ Boaboo, a'r Hy'rw ?" ?,aif B. ?aa<fa o Antbe!luu DeM? ørtb"yr, lonll' )r? i oarby. gyfeinafl. .d, 110 Cl1un:Öl'n HUGH OWEN, GREENW goxjsE, HJ, HIGH.f".IfBEET, BANGOR. WATCHB W?? AUBT?ARIAN. yn nghy? ? CHA ?WYNIo bob math. GMMn.C. t?.S!? j K??eh .?iUi,,ol a m*=??? A'r KT MW?. G!LHUO& ef i worths 73 hyn? IPlIOTOLB I BOB OEDBAN. MODBWYAtr PBIODAS HAEnD. Oedwir Stoo fawr, yn ngbydag ystalall o'r tmiua i'w dewis. M?tMO. GLANHAU..0. Bhy? H. 0. *T<w '?mit i'f )tJMO hoa o'i fa?M, M ni arbeda =rl)Yw ?<hhM, ?tt or rh.dí bcd<UMrwy<U i w Ul-4 I JENKINS'S PEPSINE BITTERS. LLWTDBIANT ANABTEEOL. PEPSINE BITTERS. Ar werth gan y Chemists mewn potelau, 2s 9a yr un. Y mae y poblogrwyid yr hwn y mae y Pepsine Bit- ten wodi ei gyrbaeddyd fel Meddyginiaeth aBffaeledig o'r brcn at Dditfyg Trenliad, Gwendid, &c., yo ddy- ledos i'r ffaith mae hi yw y feddyginiaeth debjeaf sydd boeibl i tylwtdd gweithredol Gastric Taice yr Yotamog. Dangya Diffyg Trenliad ei bunas mewn lIaaws mawr o flnrfiaa tra IIJnymuJlol, ond y rbau amlaf mewn Poen yn yr Ystnmog ar ol Bwvta, Sumi yn yr Ystnmog, Teimlad o Lawnder, Cyfsgiy Bwyd, Car yn y Pen, Diffyg awydi atFwyd, Nervousness, a Cholliad Nertb. Glanbeir yr Ystumog oddiwrth y sylweddan llygrsdig ao anmtrar gan y Pepsino Bitters, Cyfnsrthant yr Ystnmog i doddi a tbrenlioy bwyd, Cyryddant rediad a nerth y Gastrio Juice, a chynyrohant gydweithrediad rheolaidd ihwng yr Ystnmog, yrlau, a'r Ymysgaroedi K HODDWCB iddo Biaw i Miffi mliiiD. Anfoair Potel gyd» Par- cel t'ostar dderbyniad 2a 9c mown stamps. GWNEUTHURWR-T. JENKINS, A.P.S., CHEMIST, MEDICAL HALL. PORTMADOC. THE SILVER CREEK SMUT AND SEPARATING MACHINE Unequalled for Cleaning all kinds of Wheat SUITABLE FOR ALL MILLS. VERY SIMPLY CONSTRUCTED AND EASILY MANAGED The Machine stands on its Merit, making its work its certificate, the purchaser its judge. K SOLD AT GREATLY REDUCED PRICES. SOLB AGENT FOB GREAT BEITAIK DAVID TWINING, Rhoshill, R.S.O., South Wales. tSS T B MilUtonet ani all hinds of Belting always in Stock. Particulars on Application. B 736-205 ARM THE PUREST, CHEAPEST, and BEST MEDICUTE3 zvzu MAJ)E.#rhey are oomponnded from HOPS, BUCHU, MAWDBA (Toiopi, inn), and DANDELION—the oldest, best, and most vwmbls lfedioinos in the world, and contain all the best and most mmti" properties of all other Bitters, being the greatest BLOOD PURIFIER, L=R REGULATOR, and Life^X^ ?? ??? and Health Kestoring Agent on earth. No diseaso^^g. tad Hetlth ReetonnB ARent on earth. No dmeaae?<'?' ?' jhess; Bitters are used, so varied and NNW or iU.hetJth o&n pceMNy tong exitt "?n?e?te?g?C???? S_???tL????????? ??th? .????GXVB TNHNBWT ?beM.BittarttreuBed.M varied and "???e?jL?????LIBTB & ViaOUH t?fect a? their .?tion. ^-<11 Whose employments caum —<Z.<?MMOn?wiUobheTpnaIMia ? ?" ?j??-??M????yB ?? ?.?totheaeedamdinnm. To ^orgiins, or who require an Appetiser, Ton!* tor *OMe they wm?? _?B???? ???????irrep)Jantyottht)bowe]tornrinMy help. Wua^H being highly curative, tonic? and atimulating,withou$ j^ lntoiioating. Do not Buffer yourself or let your t blonds Suffer, but Use and urge them to Use HOP ^»^BITTEE8. Remember, HOP BITTERS is no vile, drugged nostrum, tmt the pni-est and Best Medicine ever madei the Invalid's Friend L and Hope and no person or family should be without them. Far SaU ty oil MmniDnvr^ TRY THE BITTERS TO-DAY. DAvTES'S COUGH MIXTURE. tesml, Anwyd, a'r Diffyg Anadl. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF; A'R YSGYFAINT, MEciys PESWOH, DIFFYG ANADL, BRONCHITIS, DOLUR GWDDF, ANWYD, POERI GWAED, COLLTR LLAIS, PAS, CRYGNI, INFLUENZA, ASTHMA, CAETHDRA. NEWYDD DA I I ba"b-sydd YD dyoddef oddiwrth yr uawylan nohod. Y mM mi100dd yn e. hMWyboiMth vn <!yoMe! M yn nyohu oddiwrth anhwjlderaa y Frest, yn pesyebn bron yn ddibaid, ao ya coth e? cw? diffyg Anadl Ke!. yoIh. dE MdyginitMth, M oherwydd hyny yn niweidio ao yn g?Myoha en cyfMMddtao; — DALIED Y CYFRYW SYLW. Y mae meddyginiaeth sicr so effeithiol wedi ei dyfeisio, i rinwedd iaehnsol pa ua y mae cannoadd yn barad dystiolil.tha- DAVIES'S COUGH MIXTURE. d pol,,Ii day nvg'&i Ni raid cymeryd ond un dose er proi fei ddylanwad nniongyrchol yu rhyddhau y Phlegm, yn Citno y L! MB, yn eychesa ao yn cryfhM y Frest. gM weithiopob Aawyd a Chrygni ymMth. Ni r&id i neb ofni canIyniadM Aawy PhMWch end g iIn foa poMaid o DAVIES'S COUGH M1R anhwyldenu y Gwddf &'r Frest, as bydd Bydd P(S ?D? YN FEDDY& I'W DBULU at hoU anhwytdeMa y Gwddf a'r Frest, M bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. Beth ydy, y FeddyginiaethFawr Gymreig at Beawth I DAVIES'S COUGH MKIURE. Be1a dd'1lid gymer¡d at freet Gaeth P Beth ddylid gymeryd at frest QaethF DATOS COUGH MIXTU3E. Beth ydyw y .ymwyna.wr gore. i bawb sydd yn cael ei flino gan Ddiffyg Anadl^^ ??g ?? DA VIES'S COUOH MIXT JRE. Wyddoch chwi both ddylid gymeryd paa y bydd Anwyd trwm yn y pen, y ilygaid yn gochion, y ffroenau yn ,lawn, er gwynt ya fyr P DAYIE3'3 COUGH MIXTURE B,th ad.Tlai cantorion a siamdwyr eyhoeddas gymsryd at GMo y IJ&is t Un dose a MIXTURE. B.thy?ydd??th.?.tTydd?yPH.???mwyth..B? d^lmgs^ ?? DAVIES'S COUGH MUTURE. Beth iacha Ddolur Gwddf ar unwaith t DAVIESS COUGH MIXTURE, Dan <"oh?n anwyd yn Dychu.r lunat; Yn rh:Yw lug weithredu; MwY es is tr COuith Mixture c", 0e» 0 'Le ohydw'ydJb.u!- TYSTIOLAETHAU. Llanbrynmair, Mawrth fl, 1879. STs.—Yr wyf gyda phlcser mawryn dwyn tyatiolMth i'ch COUGH MIXTURE ar ol i bb moldyginiaoth ara!.l y clynan sou &m dani droi ya fethiant. Cefais hoilol !Mh?d trwy eymaMd BteJ. Gaflwoh woeyd hvn yn bysbys.-Ydwyf, JOHN BREES, Timber Carrier. Tal-y-bont, Hawrth 3 1879. MR DIVIES,—STR,—Y maeoich COUGH ]l[IxfilÈi biedi:7- mbri.hdwy i fy Mam. Y mae wedi rhyddhau y Phlegp, ao y maey D'ff Anadl wedi stopio yn M!o). ABfonwch Bate! 23 9o i mi yfory.-Ydwyf, ..MLIJ,&M.3. Betheada, Bangor, Awst 1,1881. ANWYL SYR,-Cefaisidwy Botel o DAVIES'S COUGH MfXrURE gan Mr Hughes, Druggist, yn ddiwedda., a dymunaf ddioloh i chwi am dano. Yr ooldwn 111 dyoddef er's misoedd oddiwrth Boswoll" Diffyg Gwynt, ac wedi treio pob moddion, ond yn aflwyddiannus; ond yr wyf drwy eich meddyginiaeth anffaeiaaig wedi "I adferiad trwyadl, gwaaf fy ngoren i gyLthaU,?,,h darp .,th r bawb j yn dyoddef oddiwrth Mhwytdemn yr T?yfaint.—Ydtfyf, JA JONES, Dywed un Barad am.-dano:- A oes achos am besychu P-Nao oea; Ceisiwch hwn i'r teulu Dihafal yw'r oordial ou, I&chajiron,—gwnewch ei brynu. Cwmcemryw, GlasbwlL SfR -?oweh y de?dd?yMoh 6p ?uw i; nis pIM gaumd gormod ar meb PATENT COUGH MI I ITRU, Tyb:M pawb fy mod yn ngafael* Darfod- ???th?? ttwy.?m9ddyj!?Mthdyc?eI?d 6i'M cya?wn ie?yd mewn di Lr. Bhydd?.?d y Fhte?, ?.wo?d yP?weh?? ???? ?n cT?o A dda y nos, beb fy aflonyddu o gwH ganDdtNy)! A ?adi. H. j ?AVM. win iachas mewn gwan hebyd,-a'¡ orcbwyl Sydd i warahod bywyd I)y a?e dds ein Davies-Adiw d AtaHodd been teulnoedd byl.d..Vd'd. IPa le v mae DAVIES'S COUGH MIXTURE i'w gaw f I I ?tDmMi't. mewn poMaa ? 140. a. 9o, a 4s So. (Y mMeryn axU" arwy gymeryd y M. M mwynl) i Gofaler Meaw HUGH DAVIES.M Stam y L1ywodra. J DAVIES'S PILLS. Both ydyw yifeddyginiaeth orou at.Ddiifyg Trenliad t TONIC and AVNBILIOUS PILLS. DA. V1EB'S TONIC and ANTI BILIOUS PILLS. Beth pydd yn rhyddhau Poen yn y CjUa ar ol bwytaP DAVIES' TONIO and ANTIBILIOU PILLS. Beth symnda ar nnwaith urn yn yr Ystnmog ? x)AvreS'g TONIC an ANTIBILIOUS PILLS. Beth siyda ya teddyginiatth effeithiol at boeit thwas yry A'' AM-IBILIOU3 FILLS. 1 7 1dEdS aIuSTo";10 an3 ANTIBMIOUS PILL,3. A oes meddyginiaeth at.Isclder Yspryd F Oes:- DAVIES'S TONIC and ANTIBlUOU3 PILLS. Beth ydjW y ddarparlaeth fwyaf e«eithiol at godi yr Archwutb iLt F and ANTIBILTOUS PILLS. DAVIES'S and IUMOMTOUS PH". Y lIAR S DIYIES'S TONIC & ANTIBILIOUS PILLS yu SffiSf saSEKSft at anh 1 da uch n¡rhyda Ddannodd, Neuralgia, Ao. ei achod gua D&ffyi TranW, Poen ya 1 Cy r 6 P.7 y ry pen, t g amtiisghmy, da Y mae DkviiWe TONIC and Aktibilious PILLa 0 werth anmrhisiadwy i bawb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clef ltely.. 1 ° asf^ Styn hawdd^ ?%d. yn djy.,d h*Uol i bob oed a rhyw. Nid ydynt yn achosi ypMn H?ty. <m beffith My .-?. ond g?-itbian, ymaith yr oA,?,chA gan BUN y Gwaed yn hoUol oddiwrth bob Mhwytder .,dd v. cb. ToioA All.n, &a. Ni d?T? neb ?ydd yn dyoddef Gwendid a NyeMod, Diffyg Awydd at Fwyd, iMMer Yobryd &0., M h$Wdpk Ban eu bD3 yo wdi yr Arehw?eth at Fwyd, ao ya CryfhM y Nerves &'r Oorph yn gyffroaiu;i. Mewn Mye'<M Ie. Ua. ? 3?. 9c.i'w cad pn bob Dra?'st, neu anfonir Blychaid drwy y Post oddiwrth y Fercbenog ar dderbyniad cu gwerth mewn stamps. Ar worth yn Lerpwl, gan Ayrton and Saunders 149, Duke-street, fie EVaDII Sons & Co., 56, Hanover- street, yn Llundain, gan Barclay & Sons, 95, Farringdon-street, E. O. Parotoedig yn nnig gan HUGH DAYIESj A.P.S.i CHEMIST (BY ZXAMINATIONJ, (" MACHYNLLETH, Medallist of ibe South London School a Chemistry:azid Pharmacy, A ^JAi tYi&d Qg MEDI0LSE3 OF THE APQiaSC^SISS' LLL4 LOJlDOH PIANOFORTES, HARMONIUMS, ORGANS, &c. ALTERATION AND EXTENSION OF PREMISES. NEW SHOW ROOMS NOW OPEN. W. JARRETT ROBERTS, HARMONIUMS 0 WAITH CARTREF YN GYFANGWBL. ANFONIR CATALOGUE DARLUN/ADOL GYDA TROAD Y POST. YR YSTOC FWYAF DETHOLEDIG 0 PIANOFORTES A HARMONIUMS YN NGOGLEDD CYMRU- Pob math &11 o OB'erynan Cerdd. Organau Amenema!M mewn amrywiMth mawr. OCeryMn a ddy- Pob mat? ii off?, = fwyaf yn ?yf?rts i rai aewydd.a gwerthir hwynt bron am b y P*. Hofyd a 16" coNcrRTINAS, MUSICAL VIOLINS. COBNET?' SAXHO?N FLUTES, FIFES, ACCORDION?, CONCERTINAS, MUSICAL VIOLINSM, USICAL STOOLS, C&DEIRIAU I HARMONIUMS, PITCHFORKS, PIPES, &0. BOXES, TURNERS PBOFFBSYDDOL BOB AMBER YN Y SBPYDLIAD. POB MATH 0 ADGYWEIBIAD AB BOB MATH 0 OFFEBYNAU AB Y PREMISES. PIANOS A HARMONIUMS AB Y GYFUNDREFN DAIR BLWYDDOL O DALU. CYMEEIR TALIADAU MISOL NEU DRI-MISOL. Y DREFJJ DAI B-B LWYDBOl. MANTEISION. 1. GWiRENTIR POB OFFERYN AM BUM' MLYNEDD.-wia oes dim end Offerynan o'r ansawdd oran tt d)Mtddat y prawf o drefn dMt-Nwyddo!! ac o gtmlymad, ni dderbyni? W. Jarrett Roberts nMhyw ra^cachdy.. 4)ff2"7 li??ilu mai W. Jarrett Roberts ydyw y prynwr ktlMthaf.ft'runig wienthnr?t eeetynan cerdd yn NgogMd Cymru, y mM yn gallu gwerthu yn rh&Wh nag y gall unrhyw fMBMhwyr ercill sXra^EEFPAITH A RHWiDDlNE13 CRWAREUAD.-Tel"r y sylw manylaf er Bicrhau eeiniadaeth gywira hyfryd, cvmness and equality of touch, yr hya sydd yn anhebgwol angenrheidiol er gosod i Iawr ejlfaen 6 4?MEDDIANNIAD UN10NTGYRGH0L.-Fe rod.lir meddiant o bob offeryn gan gynted ag y cjflawnir y taliad mieol neu dri-iniflol cjntaf; a deuant, yn raddol felly, yn eiddo'r Ilogtvr heb unrhyw draffertn ychwan- egol. PRYNWCH GAN Y GWNEUTHURWR W. JARRETT ROBERTS, CAERNARFON- YR YSGOL RAMADEGOL, DIBRIDGE-SQUARE, CAERNARFON PBnrW- JOHN G. DAVIES, (0 Brif-yggolion LLUNDAIN Ao ÀElIRYSTWYTH.) EB Ionawr, 1881, pan ymgymerodd MrD&vieg & llywyddiaeth yr yagol uchod, y mae cynifer -M< ayAyM<A?-et-AM?<xwedtpMioygwahacolArMiadMBhagMwemtoL Dengys y fhithhon fod yr addysg a gyfrenir yn drwjadlac eang, yn cymeryd i meWD \awar 0 amrvwiaeth, ao yn sicrhau llwyddiant pi yr 011. Gwne1t yr iaith a_nag. yn deetln utndiaeth ofalus ae ymrferiad gwaatadol, a cheir mautais hefyd fy?gydEBbyddo a? tdthoedd Groeg, Lh<Ma, Ffrancaeg, a Chymracg, yn ogystal a gwabanol gaEg<BM y Mataamatica. Cynhelir arbo1iadaa Ccteg Breninol yr Athrawon yn yr ysgel ar ddiwedd bob baWlet Nwyaayn. Bydd y diau ChvtarUr netafyn itihrtu ronawr 23aiw a Xbrill SOrtin. o 180 GREAT LONDON NEWSPAPER. ?u-?-/bur Columnl ———— ™ CM Penny. < 1 T?ilv??? lia En'?or'mmoouU'ss  Sail, GREAT SUCCESS. More Late News than any other Daily Paper. To &6 ?<? u !J .L' 6'W8ag6nts.. TELLPGRAMR-Nmo md Oorw«»onaeMe from all parts cC th- world, from our SpcclaJ Correipondenti, by Wire. LBADBB8 by the mOl. ftble wr!\ersot the dar. PAHLIAIIENT.—Wire laid on from beOt HouM tBte the alllee of t&U Joarukh 8POBTX57&.—Latest TmiM BoUlng, Cricket, *oo\Wl, Bowing, Bailing, Athletlo*, eo. AGRICULTU33L-Ut..t AurloultunJ Ktws trem all vsrts, LAW.-Sped,Ll Itepofts 01 an Otowwary Aft4 Civg CovIll TRIALS from all Courts 01 Town and Ooantry, POLICE frm all the OM? MAKKETStrom .11 part. spedanyreportea.j SHIPPINGS—Wrecks Wirt CnaualtHfa, ronigti AnWaII.- Sailings and Arrivals, Mail ruid SteaBMhlp '"?'- NOTICES OF T- DR-, Our Inst night's TelegrftiM Jrom all pulI oC £ aglantf; XMMMt Scotland and Walet; CHEAPEST AND BEST ADVERTISING PAPER. Advertisements MUST be prepaid. Post Office Orders to be made payable at Ludgate Circa*, to EDWARD LLOYD, Fleet Street. Office-DAILY CHRONICLE BUILDINGS, FLEET ST., LONDON, B.C. OIL PAINTING AM jEl 103. Or. J. THOMAS, CAMBRIAN GALLERY 47, Everton-road, LIVERPOOL, ADDYMUNA hysbysu ei fod yn gwneyd A Dailvmian o'r fath oreu, mewn Solid Oil Paint, mewn Oilt Frame hardd, square neu oval; maint, 18 mod. wrth 14, am y pris uchod. Gellir en eymeryd oddi wrth unthyw ddarluu ond cael ychydig o fanylion, megys y pryd, lliw y gwallt a'r llygaid. Hefyd,mae yma bob cyfleuadra i gymeryd Photographs am brisiau rhesymol. Coflwch y Cyfeiriad,—47, Everton-road, Liverpool Mae y Cambrian Gallery bellach yn sefydliad cenedlaethol, wedi bod wrthi am dros upain mlynedd. ° 1773 CYMDEITHAS ADEILADU BAKHAOL BANGOR AO ARFON. ffYTASWTDDWTB! AIr T. T. ROBERTS, Bangor (Llywydd). It EVAN JONES, 47, Glautrafon. „ HENRY JONES, Oastle Bank. J. B. ROBERTS, Victoria House. „ 0. B. DAVIES, 2, Frondeg-terraca. „ DAVID LEWIS, 26, James-street. 'WILLIAM ROBERTS, Frondeg.BtKet. „ DAVID WHITE, Upper Bangor. TOGUNFZNTDD OTPASWTDDOL Mr W. CADWALADR DAVIES, District Bank, Banger. akiakwtb: aelstri PUGH, JONES and Co., District Bank. NATIONAL PROVINCIAL BANK. AHOITOTDO ARCKWMOL: di DAVID WILLIAMS, 39, Victoria-street, Upper Bangor. Y mae y Gymdeithas hon yn barod i roddi ben- thyg man ar E;ddo Ehydd-ddaliadol (Feeh*U) M?Btyd?etol (Lemehold) am 5, 10, 15, M 20 mlyn- ? M7n mod i gynyg i'r oyhoedd y manteidoa ClUU1J1ol I.-ynio?boddir yt 4rlan Yu Hawn. Nidddh ar1an nrynlacfc (premium), ond ycbwanegir hwynt at y awm a fenthycir, a gellir eu had-dalu yn Fisolam y tymhor y benthyeir yr arian. Y mae hyn yn gyfleusdra manteisiol i fenthyewyr. i.-Ni chodir ond 5p y cant o log ar y gweddill fyddn yn sefyU ar ddiwedd pob blwyddyn. ,„ S-Gellit adfer y 0"y?I-we:t!u-?d(? goat) m?yw bryd tr?y dal? y gweddm f1ddo yu d yiedus i'r Gymdeith.. Ad?.ddeuddeg?h yny flwyddyn (ac nid tair gwaith ar ddeg M.m? o Gymdelthanu erei1l). 5.-Costau gwneyd I gw,-Ithredoodd yu Uel nag odid yn yr un Gymdeithfl arsh. "fJS S y Gweithiwr eisieu pleidlais P «  11 Ihorth Gymdeithas uchod. Yn 11e talu ut? prynwch deh ty, trwy dalu yn fi-I i'r .k«3« J Brian yo rhad at brydu neu adefiadu tai. cyntai o bob mio,. am h- Rwr we( chwecb 0'r   gwueyd trefuialbl1l'Yda Mei8tri Pugh, Joncs and 9:, lu ughy" to. ProYinclal B..k, i s&Sriss&sgxs Oda, Lianbees, Caernarfoh, F-entiWO9, Vo??h- a hoU 904man yr AriandaL Am bob Yn nghylch teleran 8 rhoolas «B0fc-ner Yu beKoncI nM trwy ?h??r??Mb?Tm?'M ?yn McMt?andtur. ?N.V???.t.UPP?B?!7M VALUABLE DISCOVERT ,on THH HAIK.—H yOM hatA;:hfo:ligA: .l MMicMESrJ&newer." for it M:H?t<n? rutor. lgl-eve 0)111 1 ? original colour, S??S? di?ieMNe smell of moat ?Re?ret?" Itm?ea th.Tiatrchtnnu.g!ybeMt? M?U ^L rometing the growth of the lair on Md the glands are not decaYQQ, Ask your .??. -?h??xicAK HAmI&-?" Od by ChemMta and PeT?meM everywhere at 3s. #d. per ?tt!e. Wt'oJeMted?cttemoYedtoM.yMn?dop ^Md,Los4««i ,x6 o BWYS I YMFUDWYR GYMRU. YMUNA ROBERT ROGERS, 21, Union street, Lerpwl, hysbysu ymfudwyr, yn enw- edig y dosbarth gweifchiol, ei fed wedi ei apwyntio yn Agent i'r gwahanol agerlongau sydd yn cario i'r ADler ca, a'i fod yn bookio ymfudwyr i'r Unol Daleithau a rhanau ereill o'r America gyda'r Anchor Line, i ba linell y perthyna yr!?e long fwyaf a'r gy6ym&! sydd yn bwylio o Larpwl, set y Cigy of Bcme.—neu unrhyw un o'r UineHan ereill am y prisiau isaf oydd yn 3'.bT Y mae ei dy yu eang ac bynod o gyffaus i'r Landing Stage. Gall pawb a ymtWiriedant eu bunain i ofal Mr Rogers fod yn sicr y bydd iddynt dderbyn bob cynorth- W1 oddi ar ei law. Am ychwaneg o fanylion anfoner ynddioed i'nufeiriad canlynol: 2078 21, UNION-STREET, LIVERPOOL. AT TMWULWIB 0 GIMRU A L L UNDA IN. LLETTY CYSUBUS,! MEWN MAN CYFLEUS, AM BRIS BH SYMOL. Ymofyner a MRS YOUNG, 38, DB BEUVOIR-ROAD, DOWNHAM-EOAD, Knows. LAND. EOAB. Y mae Mrs Young yn Gymraes barchus, a dy- munem gymeradwyo ei thy i'n cyd-genedl fydd yn talu ymweliad a'r Brif-ddinas. WM. BEES (Hiraethog), Caer. D. ROBERTS, W-uham. ALLAN 0' WASG. "HEN WLAD Y OYMANFAOEDD,"Baritone Pris Is, gan D. Emlyn Evans. "0 CENWC'H I MI GAN," Baritone. Pris Is. Gan D. Emlyn Eraze, Y DDOL," Soprano nen Denor. Piisfich yn y ddau Nodiont. Gan R. S. Hughes. "AR FIS Y DON:' Prs 6ch yn y ddau nod- iant. Gan B. f. Hughes. II CANEUO Y GWYNFYD&U." Gan D. Emlyn Evans. At wasanaeth yr Ysgol Sab. bothol, Band of Hope, Cymanfaoedd Cerddorol, &c. Pris, Sol-Sa, 4c; H. N., Is. PEDWEBYDD LLSFBMYSYDDOG." Prisficb. Cyhoeddedfg gan I. JONES, STATIONERS' BALL, a 2043 TREHERBERT, GLAM PHILLIPS & SON'S -I DANDELION COFFEE I FOR LIVER;AND INDIGESTION. Contain Three Times The Strength of Ordinary Coffee. SOLD BY GROCERS AND CHEMISTS EVERY OTE IE "aMCYWM) Acnow (8 ft1I 811Ø.OS' of by. tb- -e-I PyOf-d- b& Sulphur SoaP, the d* giivg loftoD88t eoo, au. :¡ t: =.  I durable of aU 8oau ,hlte. J)e\loll&l17 JC ,=,p8 tb» :and 1 U? the bIo r&:urI:' sSs«s 5S»"fiS5ii* = BC)IItILI, d. tp COMMERCIAL BOARDING, AND LODGING HOUSE, TEMPERANCE HOTEL 22, POOL-STREET, CARNARVON (Late Mr William Griffith). Welt-aired Beds and gocd Accommodation for Tour, ists and Visitors. The House is situated within a few minutes' w.lk cf the Railway Station, and near the magnificent ruins of Carnarvon Castle. D. WILLIAMS, PFTORWETON. ARIAN. 2,000, ?!,400, jMM, ?600.—Y mM y 6ymi(.u OW uchod,a ?? "?'-y? barod i'w buddMddi ar ido Bhydd-ddaJtadot nen Brydlesol am 41 a 5 y cant o I %onthyeir AnM hefyd yn ddioed i D;r-fedjiannwyr. Sio wyr, .c e!elU, ar 1iot <??,? ?ydt ne. heb Mr. wy ,,i,d) ? ?'?-'?'°°?'?" amgau stamp i gael atebiadJ tf.Mueisltn -iol dwarda & Co. FaMic Account? Castleton mt:llY.rt: liidtø. TE. 0 LERPWL. NID yn fynych y bydd ein colofnau hys- bysiadol yn cynwyo mater ag y byddwn ya ei weled yn werth galw sylw ein darllenwyr ato; end y mae y Te a werthir gan John Griffiths am 2s 4e y a?'a yn deilwng o syiw pawb ag sydd ya chwenychu To da am :Ir.Ylw Ú::r:fr Sá!: :Sh:ce:h un parsel, nen megm pv, gl, wcdI t&lu y el.diad. i nnr'ny w ::f\hn;d3 :rWld;yJ&lpo;t ift1Ó:d:: Gornchwylwyr eisieu mewn lleoedd nad oes rhai wedi ei penodi. JOHN GRIFFITHS, 4, PABK-BOAD, LIVERPOOL. a 14Stt ESTABLISHED 1876. THE PROGRESSIVE INVESTMENT & BUILD- ING SOCIETY, LIMITED, .2, LOMBARD. STREET, LONDON, E.C. CAPITAL £100,000 IN 20,000 SHARES OF X5 EACH. THE Cert:Bcato Fund for 1883 is now open Tmoiithly Subscriptions, 28 6dor 5s; Interet, 5 per cent on every pound paid. Bonuses on paid-up Certificates, and an advance of £100 for 20 years with- out interest on each 5s. Certificats drawn in th3 Bal- lot, or a Bonus of £30. Deposits of 5s and upwards received at 4 per cent. interest first year, 5 per ceut. if for one year certain and opwards. Current Accounts Opened, and 2t interest allowed on monthly balances (if £20. Advances from one month ti 20 years on Free- hold and Leasehold properties, Stocks. Shares. Lifo Policies, Ac. The 29th Drawing for Free Adv.aacoa will take pbce on Fridiy, 5th October, 1883. All per. sons taking np Certificates on or before that d&t*, aad paying three months subscriptions, will be in order for the Ballot. Prospectuses on application to the Secretary, or the following Agents Sir R. if. Sty the, It, High- streotj Cirnariron Mr John D. Ed yards, Cf.sfcletoi Buildings, Lloyd-street, Llandudno; Mr J. Griffith Highwstreet, Penrhyndendraeth. Local Surveyor, A Inglston, Eiq., 11, Market-street, Carnaivon, Agents wanted in ali unrepresaoted Districts. 2075 B. SHAKESPKRE, M»t a?in? Director. HEALTH, TONE, AND VIGOUR I THIS preparation is pronounced by tho most eminent members of the Medical Profession to be unequalled for its power in re- plenishing too vitality of tbe body, by its supply- tag all the essential constituents of the blojti ex-I fi;f1e and for developing all the powers a.-rt functions of the system to the bi,-h?st degree. It re- moves pimples blotches, puri2eB the blood, gives req life, sound acd refreshing sleep n 1 restores tbG con- stitution to health and viirour in a short time. Sold by most chemists st 2. 0d, 48 6.1, lis and 22a per bottle; or sent to any address carriage paid, cu receipt of price by HILTON & Co., 184, High- street, Notting Hill, London. CAUTION.—Ask for "Sir Astley Caopsr's Vital Restorative." Do not let the chemist persuade you to take any other. Tho argument oi larger bottles anl has price is put forward. It is QUALITY i be afflicted require-no quantity. Agents—Barclay and Sous 95, Farm-street, London, and all the Wholesa Houses LLYFRAU GWERTEFAWB. ESBONIAD HESRY A SOOTT, Genesis hyd Esther, hoilol newydd, tanner rhwym hardd. Pris cyhoeddedig cyiitaf, 10 swllt, cynygir yu awr am 5 swllt. ESBONIAD HODGE ar y Rhufeiniaid, llian, am 3s 6J. ESBONIAD HODGE ar yr EphcBiÙl, newydd, am 3 swllt. ESBONIAD HODGE tor y I Corinthiaid, gwerth 5s lie, ar werth am 4 swIlt. OANWYLf, Y CYMRY, gan y Parch Rhys Prit. chard, gynt Ficer Llanymddrfri. Argraphiad diweddaf, llian bardd, 5 swllt, BEIBL TEULUAIDD HARDD, gyda rims and clasps. Cynwysa nodiadau y Parch Peter Wil- liams a'r Parch Matthew Henry, gyda chyfcir. iadau II darluniau lliwiedig, gwerth 3 punt am 18 swllt. CBEDOAU Y BYD, 2 gyfrol, hanner rllwym hardd. Pris eyhoeddedig 2 bunt 5 ewllt, ond cynygir yn awr am 18 swllt. Gan fod yr oil o'r uahod mewn crflwr da, mae hwn yn gyfleusdra anarferol i bwrcaiu llyfiaa gwerthfawr am brisiau hynod o isel. AS WERTH GAJT D. W DAVIES, 19, BRIDGE-STREET, CAERNARFON. »JEB BEST REMEDY FOB INDIGESTION, NORTON'S CAMOMILE PILLS ARE CONFIDENTLY HECOXOISKPGD ORTON'S CAMOMILE PILLS AS A SIMPLE REMEDY FOR NORTON'S CAMOMILE PILLS 1. 'i INDIGESTION, WHIGH IS THE OAUSJt ORTON'S CAMOMILE PILLS T() OF NEARLY ALL THBMSKASE3 TO -iN TORTO.N'S CAMOMILE PILLS l' WHICH WE ARE SUBJECT, BEING A NORTON'S CAMOMILE PILLS MEDICINE 80 PNIFOSMM NORTON'S CAMOMILE PILLS .1.. GRATEFUL AND BENEFICIAL, THAT ORTON'S CAMOMILE PILLS IT IS WITH JUSTICE CALLFD THB I N.ORTON'S CAMOMILE PILLS "NATURAL STRKNGTHENEH OF ?ORTON-S?AMO?P?.?? THE HUMAN STOMACH." "NORTON 9 iTVM TORTON'S CAMOMILE PILLS PILLS" ACT AS A POWERFUL TONIO NORTON'S CAMOMILE PILLS I AND GENTLE APERIENT. A PLEASING APPEARANCE IS THE FIRSS 2l_ LETTER OF RECOMMENDATION. GODFREY'S EXTRACT ELDER FLOWERS vj THE SWEETEST AND REALLY MOST nnrpirY'Q EXTRACT of ELDER FLOWERS Gr° Sw maotifikb IN nature, G ODFR,EY'S EXTRACT of ELDER FLOWERS la slBOSSLY RECOMMENDED (rJ\ ODFREY"S EXTRACT of ELDER FLOWERS FOR SOFTENING, IMPROVISOv AND CXO DFILL, Y'S EXTRACT of ELDER FLOWERS \JT PRESERVING THE COMPLEXION) G ODFREY'S EXTRACT of ELDER P,I,OWM CT COMPLETELY REMOVES TAV, G- ODFREY'S EXTRACT of ELDER FLOWE,= U SUNBURN, REDNESS, OR EW¡PTION. GODFREy.g EXTRACT of ELDER FL0WEB3 IS DELIGHTFULLY COOL, AMD GGODFREY'S EXTRACT of ELDER FLOWERS r COMFORTING AFTER SHAVDJG. SriLO by .u M9dicin? VcudQre ia ?9tt? ¡ M,M.ea«o. -?