Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

& JLFEK j, it. L A 31 (OYld L".b t rjwwal;. QTMaRRaITRI^ ^SHIP ^rs £ » H, TO WEB BUILD1?3 WATER ST?T.LlYM POOL- TU ViNFONIB YMS?UD WJB DMadis rymrelg, P8tVODi., Ij.?l Dahethau 6.mniea C .uclA bd. gyds LWJt «»BeWoDKau cyfly sm v prip?d(i ;se}ü. Ar LwYl m aaelo-g Y. '-? envelope, 44o'by.i 11, r, J 'r p.bh?by?? ??-<??. C?n!. Aw o, Star ("man, Nati')1IIÙ, .'r .AU«n. ? ?. I.?<!?P??'?"??h? C?ttt. A—" ot tlem y ny of the CfLt St'Olzl" b: b3, 9the boe ) ines £ £ #9 AT ywYJI. WILLIAM WILLIAMS (Oymro Par)' THMPRKANCB HOUSE, 27, UNION-STREET, LIVERPOOL, A DDYMUNAhysbyaueigydg?MU y c?ew A pob gwybcdaeth an «fc'i^su t.M<L?Mirhyw licell i'r Amenca a shan U crefi] o'r byd, yn c?y?? ??°?i? aicrhe gohebu (yn Gymrae^ neu Saesoitt_g\ ief ef, SICl II y telir J oy w ma &f e r cad y lleod mWjf 7 telir y oylw m Bawl # yaddirledimt eu hW7 ar en i  W,7,p,. &c. Oofter y cJf31riad "0001. R 1659 T SWYODFA Mf?DOL GYM. ??k j:?o ?ryN?y YN ufjsRMo?. M. JAMES A'l MAB. TEJIPERAXCE HOUSE, 19, UNION-STBEET, LIVERPOOL. yn wr mewn oysylltiad A'i mab, YT hwu M. fly.y ld.,?. Hyd?l brofl :zn elado ymfui- ithwv? yu fantais iddo i .icrh?M T ?MgorM I deithwyr Wu gwocyd YD fTMnts yn mbo modd. Si?rhMr t?M Oudi?d .m y PMiaa 'MM I A..i?., Canada, & ph? prth o'r 'byd. 'SR&.ASU DRJF.: £ &» «*« o'r Ameria. ??rm??it'.?ynorthwyo! (assisted passage) y LlywodrAoth i Canada. ^Vob 'hy?y? ond .nfcn Hythyr (Cymra ,.?sL?n?),ach)hrfyMir I pbawb .ym?u-ied?t 0:: hcnMn i'w ?of? ar m dyfodiad i MyerpJot. Telir Bylw aniongyrchol i bob gobebiaetb. y (lyera wyir yr uciio-i iel ty cysuras gan ? ri>ron, Ho? J.n-a.M A., D.D., llywydd Coleg l?angollon P.rc?, A J P??. Abut8". Q \79\ -i AT YMFUDWYR. «dBK\. HUGH HUGHES, -A STATIONER, AMLW OR Tm/udiaeth Bad a Chynorthuiyol » Q'teentlani. GELLIR cael pob hysbysrwydd am y telerau, a chaol/ws i'w lleuwi at wneyd cais am mrued o dan ofiil y Uywodraeth, trwy siarad non trwy lytbyryn si y cyfeiriad uchoi. Rhodder stamp yay llvthyr i gael ateb yrt ol. Hefyd, y mae Hugh Htn-hos yn agent dros brif (jTVintjin og.n I^rpwl a Llaulaim er'a dro! 30 ?.ycp?d, ac yo deal1 pa leoedd yw y rbài goreu i fynad iddynt >u y gmab?,nol dilaet?r?n yn Amorica ao Aw8. tr.?i?. Y m?e ''an eibioa Hugh Hughesvnswyddoz- ioz ar y mail steamers o J,qruwl i New York, fie vn g prceyil eu goreu i bawb fydd yn book:() yu Amlwch, t-5 ar y mw ac wedi cyrbaodd New York, a. chyfar- fyddir pawb ar eu mvned¡:11 Lerpwl, a gofelir am ea lnggag^, Mila bo dim tranl na gofid ar neb oLd yn unig y f3r. pa an syd1 yn awr va 4p i. i un o borth. laddoedl O.gldl Amerjc. Dyl.i P%?Th 7 a yn b"?l ty.ed i'r America wMyt1 brys i siirhan He t",v fo. pt!t i H. H. cyn iV priaian g.i. GeHir tot? n?u i fyncd o New York i unrhyw fan yn Americi, ?:?n H. Hu?&bea. G 184P AT YIEFUDVTB. ??????'.?t Griruthwy'tMlhYmf'MklDrityidtdi} T?YMP?A J. D. KSROB (CiwrDiiNO) Vysbyju y ceir pOD pwybodaeth yn ligbylcb »wyl!a;l agorlo ni-nu, « r prisinu i waaanol rscai; | o'r America, CiiuaJa, Australia, New Zealand, a j pUob p41 iU o'r byd. trwy yraotyn f, yn Oym. j raeg naa Sacsone^, mown Hythyr ya cynwyt feitafi ft'l"'1'. Hicrliair tocynau cludiad am y priaiau iselaf. Telir sylw nfii'duol i docynau fpmiagi tiibttt) nedi <3.1 d;,rl>rl1 o'r kmerieo. Ubo-idir tXordaitb Gcu.irthwyol ftutitUS pinajt.' j Llywsalraeth 1 Canada. Oyfartydilir 1 phawli t-kr on dyfodiad i Livsvpoci, ? ¡crhir JOcuM i'r Cy?fy ?yd?'u gilyd1 yu r'awra rb 19ar9! yn yr I4Jerlon"u. i tawb a ya- rtdltiedaut Oil gofal i J. Ð. PIKHOS, yr hwn sydd wadi oroesi y Weryld amryw weitbiaa, taitbic llawor ya yr Amoriea, ac wndl cael pyolad yn y issnach ymfadoK Oifeii'or at J. D. PIERCE, Emigration Ayent, 18, HXOIWIELW-ST., Tithebarn St., LIVERPOOL. Oyrocradwyir yr ucbod i sylw pan y Parch. Johr Kf.U! (Kglwyabach), Lluadaia; John Jonn (Vulcr.n), torpwl; John Thomas, D.D., Lerpwi; John Hughes, D.D., Lerpwl; Yr. Delta Dayira, V..&,Ph.g., Aberdar, a: eraiU. Ctf.ir y CjfiWiai uøW. 1596 >||||||^ TY GOMER I'R 4'9 CYMRU. GwIEODABTB ftSDD KIWIN. YDDED i'r rhai ay'n dpnuno cael y man- t«i*un gorou wrth Kroosi y Worydd yø nglyn i'r fares rbataf, anfon at Gomer ijoberts (Cymro Dof), yr hwn a rydd idnjnt bob nwyboflartb ac^enrbeii5iol mo uno.160 yr American x Uanacuan Steamers Goatfl;lCi-\ yn 1 fern,0 I.-pwl i friw YOFK, BOSTOX. PHIUDEIPHU, tie BMTI- MOM. Ocean Fare f ?> l()j—CANAHA £ 3 Fate i Ntw Orleans direct for Tcxxs, £ 6 10a. fyda'r etMIDOrB cryfaf sytM yn hwylio. Digon Ð fwyd d1 J'OD eyeur, a dyoeelwcb. Nid yw y ewyddfa hon yn bookis 4p Os. Digon a wr.ith a c'hyfb ra yn America. Ere a pyfer- bdd 'r fbai fvdd o^nn ei ofal ar en dylo(iini i Lerpwl4 I MC n'ii rbydd yn ddiogcl (y Cyrary gyda'n pilydd) ar SN^mK.va. Cyfarwyddyd anffaelcdisr er sierh. arbediad arian ac *ta?cr, ond con;dl 'r1ff'nn yn yntAf (MCZ(IStf PH' otgw.,?) t COMER ROBKKTS (Ovaro Dof, PM?? 8 Arrral. TAmviftr's Hotel, 29. Union-.treet, UverpcmU Y mae ei <3y yn helaeth, yn ynayl y !nlQ;"p Swror, c^-elyk u brcowast, 2$ 6c j plant, banner pria, >DO;QWYS "°10 Kttendanco. ROBT. WILLUMS, Gwas r TJew, 4, Thothea.t"terrace, « t?:1 Featiniog, CYNLLUN DA. O'llil TIIO?di y swm hwn ae uchod XIO.9 meN" D wisisd??.a (options) aretock? a Cbyf'aMiu, a, V,? Aml rloddir flw da meWn .fchy¡]i tiaY. Many!ion Hawn IDWD J1yfr eijluri aol, i'w jfael th ra¡\ cyd^'r po,t. Cyf.idad George E,a"s and è.. Stock Brokers. Gresham House, Od Brond- Btrpet, London, F.C. Y ffird(I oren a'r ddoflnr a ddrfi d prio.a. ol558 TOWLE'S MMOM & STEEL PillS TOB FEMALES quicXly -r,?,t an irr?gliti.a ralirre at. dArc:<8lut! 8!Ù ao p"'valcna with the mx* Boxes h. HI. &1 S.. e, 01 l Ch.Ist.6. l!ent anywbere for 11 or 1*. S-1,4 by sh. L IL 7.. ToW'L%?ith th. ]I. 14by fcLek^r,B.T* XOWhM, CSieolit, Hottinfhaia. ( WIND 'PILLS fiOOD for this curs of WIHD O. THE ITOIlicA OOOD for UIe cure of nrDNMnON. OOOD for the cure of SICK HEADACBZ. OOOD for the cure of HXABTBUBlf. GOOD fat the cue of EILIOIUBNUL GOOD for the sure cf LIVD COKFtAtJTT, 600D fw *0 MM of ALL CoiDL&WO diwrdwm (tats of \he MmRcH. BOWZM.M Snt& '1\114 to ? JI«diolM Vcndon. ID bM<t ? U ltd 2. 14 |bd4aM«Uh: Mtnttmtt.a..mMtjt.?' TMI ? wooMecK. maat?? ?om, QWYDDFA YMFUDOL OYMBBIU. CABTREF rB DYN AS DAITH. AT YMFUDWYE AO EREILL. Mr pob hyebyerwydd trwy YmotYnisd yn 7 eyfeitiad 1". Peidled neb a chae1 eu camarwaia gan yr byaby?d ?< with Cyaro Gw^tt, ran dybio 11 mod wed< mMW. Me ychwaith wed! yLdaef o'r wlad. Mae rhaf wedi cael ec twYUO; feUy. O?a?nder ydyw 6?'? yn bysbysir etwt fyddo yn dewis d1fod y.CYMRO GWYLLT. AMERIOAI AMEKIOA!! QREAT REDUCTION Ot MATZO. STEERAGE RATE from Liverpool t) New York by all Mail Steamers, fA 41 per Adult, and Chilton Mder 12 yam of ap, HALF FAM, Infants under 1 year, One Gainer RatJ» per 'Natlon^ Line, tt per Adult, and Ohilben as above. Fo^ information, and all further pMUculMS, apply to N. M. JONES (Onrao GwviiT), 28, Union-street, Liverpool. N.B.-Nocont)ection with othert Agents. All commnnicantions, ia Welsh or English, to be made direct to above address. a 2018 \\kL MAIL S LIVERPOOL TO ICTEJ-W YORK & EOSTON EVERY WEDNESDAY AND SATURDAY. This Company has been established fat Forty Years, and is noted for its Safety and Comfort for all classes of Passengers. Apply to the CUNARD STEAM SHIP COMPANY, Limited, Liverpool, Or to their AOBNT,—WM» J- WILLIAMS, 7, Market-street, Carnarvon. INTDMXDUTB PASSAOI, Ag 8B STS KfiiflEj, AT ilov RATNI). A ja it 0 A N LINB UNITED STATES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TO PHILADELPHIA. JlVBRY WIIDNBSDAY AND ALTBWATS 8ATOEDIT. First-class, lall-powerod Iron Steamships. Accommodation for passengers equal to any European Line. Passengers and Goods landed at Philadelphia on the Wharf of the Pennsylvania Railroad. Tag SHORTEST AIm BUST ROUTB TO THR WIST. Apply to BICHARDSON, SPENOE" CO., 17 & 19, Water-street, Liverpool. LOCAI, ASSNTS.—W. J. Williams, secretary to the North Wales Quarrymen's Union, 7, Uarket. street, Carnarvon; John Foulkep, 24, High-a' reef, Camarvon; R. G. Roberts, Bock Cottage, Oreigir u Talysarn B 227-77—d DOIINION LINE. EEDUCKD FARES.—From LtVGRPOOu on XSDSSSASS. This Line book Passongersthroagh to. all puts of AMEBICA, At Special Low Rates. Saloon, from JBIO 10s; Intermell- ata, X7 7s; Steerage, C4 43. ASSISTED PASSAGES ?re granted to Mtrnto?a, the North-West Temtat?, and to all part3 of Md t9 aH parb of CANADA. Assisted ocean ratea or Agricultural Labourers, thoir Families, and female Domestio Servants, .£3 per Adult; Moohanics, Navvies, General labourers, and their Families, £ i; Children under 12 years, A2; Infants under One year, 10s. For Passage Tickets, appl" to Fuss, Mus, "È a rlreat, raverpoo l orD. E. MOSTOOKBEV, 24. James-s Liverpool. orD. E. D.ivies, Raianfa. Pwllbeli. REDUCED FARES TO AMERICA BEAVER LINE, Weekly Sailings from Liverpool tnd Qaeenstown. Stearage Fare, 23 15s. T3 QUEBE3, BOSTON, OR NEW YORK. SAIOOM FAUJI TO QOEBIC OR MONTAEAI, £10 lOs, 4W Assisted Passages to Canada, L3 raselJgetB booked to all parts of Canada and th-j United States at Low Rates. For further particulars, ani to secure Berths, ftpply to B W. ROBERTS, Manager, Canada^Shipping ro., 21, Wator.street, Liverpool, Or to J. W. J. Bany, 6, Wkithrop-street, Cork; N. G. Seymour & Co., Qieenstown; D. E. Davies, Ehiaiifa, Pwllheli; John Davies, 4, South Cae I Uvyngwydd Llanllechid, Bangor, or to W. G. Roberts, 15, Cacitle-strect, Carnarvon. e 730 ALLAN LINE, SHRTZST OCEAN PASSAGE A AMERICA, 0 LERPWL. HTBPRNIAN For HALIFAX.& BALTIMORE Sept 11 PERUVIAN For QUEBEC Sept 13 PARISIAN For QtTEBKC Sept 20 CASPIAN Fir HALIFAX & BJLT'SIOEE Sept 23 SARMATIAN, For QtJEBKC S»pt 127 S\RDlNI. N. }'or QDEB-O O t 4 NOVAS OTIAN ForJHAIIF'AX&;BALTIMORE0ET 9 Biloon Fares £18, 915, and .<1?, luf eimediatt l,s Steerage t4 4s., t> I'cetcr, j.r o»fc, Baltiraote, Fniladclphis, Pcirtlnr-d. or Hulifai, and TKHOVOK TICKBTS to All points fit f yacjAi. BATBS. ? I'AMVHLBIU.— Ail Gyf/er—" AduHioiiid CYD- rychiolwyr An'iu ihyddo! arUiriogapi-hini Cenada:" kefyd, arMap!)Md diwfddm o t)?mr'b;c<{) ?t 5,Gxllewitol America, &c., ,n CEel ens hanfon yn rhad. Cludion yn cael eu cynorthwyo gao y Llywod- raath i Molifds, ncu trwy Quebec, yn cael eu caniatao i weithwyr amaethydiol ac i forwjnior »» 5p. Ceir pot hYAoysrwydd trwy y™ofyti AR ALLAN ?R??RS ?J.Tja?s street, Liverpool, neu A MTR. G. B'umphreY8, News Aeenfc, Poitmadoc. Mii. Paizy, Willitn s. and Cadwtiladr, 3 and 4 Williams'- cc. urt, Betbesda; 7, Malket.treet, Carnaivon; and Four Crosses, Festiniog. Mr Eilis Roberts, News Agent, Four Crosses, Festiniog. Mr R. Parry, Auctioneer, &c., Pwllheli. Mr G. Lewie, News Agent, ?en-y-aroes. Mr Ishmael Davies, Draper, London House, Llnnberis. Mr Matthtw Goldie, Dick's Boot and Shoe Warehouse, 217, High-str«et, Bangor. Ellis Pitrce, Plinter, &c., Dolyddc-len. o 22 HAVE IT IN YOUR HOUSES, J. J. and follow the advico of tho eminont Doetm Pmtv 6tevens, Morgan, Turley, Dowainff, Giljlxm, Rparka, 4c., who have borne unqualified testimony to th. ,,I?o ot AMPLOUGR-8 PYRATIO SALINR. It^ivos instant rtliof in headache, §eaor bilious sic^ uess, constipation, heartburn, scarlet and other tev. •mallrKir, measles, epiptivo and akin coiupliunts. Uso BO iulxtiliito. 2L LAWLOCOK, U3 Ilolbara, Londoa. ONE BOX OF CLARKE'S 841 PILLS to warranted to eon all djaeharna from the Urinary Organ*. ,1a. = == tm bm mmi ftu fl, 3=14 Uwomgb?at thmWortdj or NM to My addym fm z)? ps by %h. MaWkVm 4Z LuroDLNA"X.DLAJMOOVMM Din OO»UR, -amem wbow" Aanto, B&DOW t?S!S???lSS!S?? '?**? LLOG DA A LLE DIOGEL. GYMDETFFLAS ADEILADU LLEYN AC EIFIONYDD. SSYRCLWRD 1868, WBDI in CKOBPHOBI BAtt DDIDDF Samronoi. i A=ANwTa: HE W. LL. JO?rS?a? P?heU. I MEtSTM ??OMS. AND 00. I Derbyni?a y gymMthM dros ugaln mil o bannM yn y Bwjrd4 n yn ol 6 y cant- Gemt?ddi M?i fewn bob didd.-Pob manylion trwy ymoiym & y?enyM. eUS DAVID EVAN DA. VIES, Rbianfa. Pwllheli. MARWOLAETH DDISYFYD- ii oddirChwUenol Daon (Biwic Beetles), Occkroaohes, Oh wain, Bags, &c., drwy ddefnyddio SAUNDERS' INSECT POWDER. mewnMth.geUifcHnoAaead.Mmawad?nMWtithoadi?thyp?mMbethMh?trwydM?a? ? ? 6,tsglu dau bwss ar hwn. Yogrif,ens an bon 11 nu bovou ifr ol tuna y Pot?wf 0 ¡¡W1I1pl\8, ¡¡\sgla aau bwj's ar banner o ChwiienodDnon. Dy?d na araU "F.d e!fa!th y P.wdwf ya rby£eddol." Oherwydd .y. galw:ad parbans sydd am d.M, mM 4 r o f-thau diwerth yn .Ml M cynyg !'rCyhMdd. <'?. e mwg oEgo1810med¡g ?h. y ?e'R M?rh.idi.1 edrych M fod y?u-? S?NMM' INMOT F0WD™ ? Ar WERTH G»B bobMeryUydd.mewnMychM, am 30.,&h., a Is., yr un. Yn g1fanwerth yn 149, Duke-street, oLJai" 0831 pool. ?. 1.-GEOllGES PILB HIGHLY BE COM. ?yr <?E-? F?? PILLS. f?S??i?SS??B? MENDED by Medical NO. 2. MOBM"? J »Jt If 1 '? ? Ken, and UNIVES- GRAVEL PILLS..eD, a.nd t1NIV:S:.B.. nu,, gALLY HELD in NO.3.-GlGOllGB'8PILLS SALLY HELD IN FOR IBE PILES. I mOB ESfEEm:. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yn <Midd«H hon ydywy Feddyginiaeth fwyaf hynod yn yr oes. GECEGE'S P^LE ANDOaiVKL PILLS aan haul. GEORGE'S PILE AND GRA-VEL PILLS ?? ? dlog,lg„ Ydynt wadi en profl &'ti cet-ligo Yu Faddygintaeth bedfAlth effelthiol a diogel gan amryw o Ddoctoriaid a Fferyllwyr Lloegr a'r Ameiig. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y maent yn anghymharol er symud y Piles a't Gravel, a lluawa a KMaNn^hwyla»eMrau N ereill sydd bob amii, i yu en canlyn, megyii: GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Cefn, yagafnder yn y Pen, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Uyngyr Min, Diffyg Anadl, poen yn yr Arenan. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Lwynau, Sural a Gwynt yn yr letamog, poon dwfawr ya y Coluddion, Gwøew, Colic, teimlad o bwysau ya y Cefn, Dwfr foeth, Dwfr-atallad, Gwelediad yn bwl ac aneglur. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Buan symudant sychder a bias annymunol yn y Geuau, Chwydd yyt y Clunipu Wr Traed, poen yn y Morddwydydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A symndant bob rhwystr o'r Arenau, yr Afu, a rhodfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A weithred axit lei "swyn" er aymui yt holl boenau a achosir gau y Piles a I Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gael eu cadw yn waatad wrth law, gan y tuedda cymerya ychydiij ohonynt ar ymddangosiad cyntaf y doluiiau hyn i loddi ataliad buan ar eu cynydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL, PILLS 3-dd i'r peraonau hyny sydd yn gweithio mewn Ileoedd Ilaith. no yn anadln awyr anmhur, neu yu dilyn galwedigaethau eigeidoq, gael fod y Peleni hyn yn nmhris- ladwl iddynt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Adferwyd iechyd miloedd drwy y Feddyginiaeth bon, a byny pan ddadgenid gan Feddygon eu bod mewa sefyllta anebeithiol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ar werth mewn blycbau, Is 1 Jo a 2a So yr un, gan bod fferyliydd paichus yn yr boll Iyd. Drwy y Post. 2s 40 a 21 90 yr un, mcwn stamps. holl AND GRAVEL PILLS GEORGE'S PILE y Peleni b),a drwy yr holl fyd Gochelwch d?yil?yr:) Y Mae poblogrwyd 1 di?etyb y Pe!en! b) n drwy yr Ml ?d wedi temtio tbM personan diegwyddor a thrachwantM I'W hefelychu, ac ynami ytwyMir y clai i gredu ei fed yn cael Peleni gwirioneddol GBOKOU, pan nad ydyw ond cael ihyw GTMVSOEDD DIWEATH A PHERYOLTJS JA eu Ue. Mae enw y Gwneuthurwr wrth bob blwch o'r Peleni gwirioneddol. OEO {GE'3 PILE AND GRAVKL PILLS Y mae Perchenog v Peleni hyn wed! derbyn droa ddwy fil 0 Dystiola^tbau pwysig e efEeithiolrwydd y feddyginiaeth hon, ac ya eu plith mae amryw oddi wrtn Feddygon a Fferyllwyr enwog.; PEB.CHEN •_) G— J, E. GEORGE, M.R.P.S., IDRWAUN GLAMOil GAN SHIRE- MEDDYGINIAETH GLODFAWR Y PELENAU A burant y gwaod, ae it symudant anhwyldsrau ar yr AFU, YR YSTUMOG, YR ELWEUOD, AIR COLUDDION. Cryfhaut ac adferant i iechyd gyf msDddiadia eiddiHidd, ac y maent yn feddyjiniaeth anmhris- 'adwy werthfawr at bob auhwylder ag ymaa marched o bob oedtAn yo agored idiyut. I Blant a. tbat mi-Nu oe d s gellir thoddi pris rhy uchel arsyct. YR ENAINT Srdd feddyginiaeth ;nflaeledig at goesan dolurus, brostiau t,)rodig; c hen ddolurlau o bob math. Y mae yn dra elfeithiol at y Gymalwst (Gout), a'rGewynwst (Rheumatism). AT ANUWYLDEB Y FREST, GYDDFAU DOLURU3 (So,-e Throats), BRONCHITIS, PESWCH, ANWYD, A PHOB MATH 0 AFIEOHYDON A THARDDIAD,VU AR Y CROEN, NID OE EI GYDJIAB. Gwneuthuredig yn unig yn Sefydliad Thomas HoUoway, 73 New Oxford-street (diwedrhr 533, Oxford-street), London. Gwerthir mewn blycbau neu botiau am Is lie, 2s 9o, 4s 6c, lis, 22s, a 33s jr un, a gellir eu cael gan bob fferyliydd drwy yr holl Iyd. Rho(ldir cyaghorion am ddim yn ddyddiol yn y cyfeiriad uchod, rbwng 11a i, neu drwy lvthi r. il II l.ri "J'IrØ.Q-cee" RY II na"neøtablJllhed putatfon!N"" '?r'f?? m—f?Bft?t?t??? "HtveMMt*bU'htdtetmttthm.?t)M«t/?'«. 8 Hi E?'??B?.E'- t I 'S' atoeeaingly pl»»»ant."—Tht Rock. LPYON, LIME-FRUIT, GINOES, ^TISTEBIKK, &o., &C.M., 1A FRUIT DRINKS-r* LKMON. LIME.FSUIT. aiNOEB??. r'?LJa S L?S s ?B?% 3 WOLSELEY LIQUEUR AJIsopplica t" the OM>T T»uip-r*nr. Jfawnio Bamjn«( WOLSELEY ««-JJJ^AA!FS2S5S3?iiSS- THE DRINK OF THE SEASON a:'r:i.m(.1&tiOli 01 wuot tlu<c.tll! el8menta!  ? Fwringion 8treet. $414 bg CatII. <!?«? CM/MtfOM? a?Ct?M ?tWW Oompnn/W- ?_ TBBTUT K MNT BOB IRT1'6 TliEULlAi) AO AMHVV^L" DERAU AR YR IAU. ELLIS'S I BILLIOUS AND LIVER PILLS. Byw (Me -ry ) YMAK PELENAU ELLISoddefnyddUyaieaolputacheb gynwys Arian Byw (?efCMt?) nac unrhvw Fwn arall. Mae'r Peleuau hyn dl?, o gymys^edd go/alus o'r Llysiau Preu I a thraerufat uroryd y corpb. Fal Pelccan at y Gerf (BilUoui) a'r Iao y rWyn diamhenyw y rbai ^iM^fVir eweM en bod vn feddyginiaeth icr rbay aDahrefn ar y Pnei. rniannau Trenliad, a rhag ™ neweTttred ad yr la? a'r Colnddioa, yr hyn bathan sydl yn peri 5", Treuhad, Gari- adwaenw wrth yr arwyddion canlynol ao ereill :-GwyntDirwa?g-ia A- S Anmbnr, Iselder YY»sbSyv^ d^iJ)iigffTO O Twdd at Fwyd, Rr:dd, rp:tbë: -;P::Pn;¡:d:Ltan; ^.dfion ereill. Maent yn dda rhagorcl hefyd rh "g? Pilm. Y maent gia tna Pbwll y ..7-i.thD.,u,,r at Agoryd y Corpb. Ac fa ddylent fod y. mbob to"?" hefyd yn ddigymhswt IelpM e dd'i. S. t', O.a ,di f, h n .i. (,rity, bly,,g d I V d e' d yg'ni aeth Nid nethau ar brawtyw* byn^ind y maent wedi proi feu hunain cr ya blynyddoedd yn feddygi_ ni_aeth ?Ntd Mt?hnu M bw?f ?*—?,'?.fe??)fonwTa 1m danynt !awer Ewaith cyn hyn o wab&nol barthlu o -of Vidy'l th-u "I. .;?=A d=,n t d 4 y mae J. W. E^s ? cael ei duaddu I YE h7,b, i"r wM yn ?{hodmen. ?d't?edda i'? it?BM?ft w?J.M?.!T.w..???C??,??,?? dseddu diwaddar^wr 0^^—^ 22 Ta^d< I8W. -h I. Yr wYf ?di d,?t.- A n I .1 ddoch yn gywir, JOHN Ydd1;:rac- ';fs,: =r:3id=r.Ÿ c:AOC;rrf:> re; 21f90: 'Den drwy'r Poet lD:ådidrau1 am Ddruggiat. JOKKf- i9 ii. vr na. ft tteirgwaith y »wm am 2r9o; nen drwy'r Post ynlddidraui am t ???!te '??''??"?-??? i "IM IM GWNEYO, AO AN WIRTIK, "N 1. W, EELLIS, CERDDORIAETH OTHOXSDKDIO GAN HUGHES & SON, WREXHAM. I 1.4 hdd evn<¡;dogadA, do CW. clr-w 1/ I 0' ddel'bll" vr I Po.c.H OrciIt'.pg""r.'rc&tloi" CERDDORIAETH NADOLIQ T Carolydd: yn cynwys 19 o Garolau N'de?. ?' T. CnwRM DATWi; Me ??Awdnr<.? JfVt* {Yn Nod- Bmt y Sel-St yn unig.) CMolan Hadolig: gyda Chymdeithran- au (yn yr Hen Nodwnt ya unig), pn J. D. Joxxo. Pril 11. Caniadau Bethlehem: yn cynwys Carol- aa Nadolig, gan Brit Feirdd Cymru; gyda Thonaa pnodol, wedi en cynghaneddu a u trefna i wabanol leisian, gan J. D. JONKS. (Ya yr Hen Nodiant yn unig.) hi.6c. CMOlM N&doli?: Gan y Parch. OWEN JONIS, Pentrefoelas; y Geiriet gan wahMot awduron (Yn yr Hen Nodiant yD unig.) ilris ed. Eto, YR AIL GYFRES: gan yr un Aw- dwr; y Geiriau gan wahanol awduron. (Yn y ddau Nodiant.) Prit 6e. Llyfr Carolau: yn Nodknt y Tonic Sol- tfa yn unis; trefaodig gun B. MILLS, W rex- ham. iVu ic. Y Cy?NadoIigr: sef casgliad o Garobu, hen a newydd, ynghy?? Memr-doB?u pio:lùl Iddynt. yan Eoa zL?- cjlyd. (Y. yr Uea I,. It yn wg.) 6D. (Yn )'r Ilea Carolau Prif Feirdd Cymru: Geiriau yn mnig. Wedi eu detbol gan y Parch. J. V.LLIANG ?(??H)KC?. Pru Sc. Anthem Nadolig Canys baclujm a aned i niGan W. H. OWJlN. lIen N.d- iant, 4Sol-fftt, \c. Gagoniant yn y GornchaBon Cyd gau Nadolig, gan R. S. HUGUES, Ut1udaiu. Rot ?O?'ftK?, 4c.; ??.<, 6,. Y Cerddor Sol-ffa, Rhif 48: yn cynwys pump o Garplau Nadolig. Frio Ie. Y Cerddor Sol-ffa, Rhif 83: yn cynwys dwy Anthem, un Emyn, a dwy Carol Nodobg. hllle. JUST ISSVEll—JIaiidscmily louni in Cloth, The People's Edition OF TUB GEMS OF WELSH MELODY PlUCE 7s. 6d. Containing a Selection of popu10 r Welsh SùC" wi t h English and Welsh Wosd9, r,nd Symphuries and Aocompaniments for Piano or Harp for 100 pieces. ByJOIIN OWEN (Oicain Alaw.) (The former liandeomoly-bound PreRentalion Vol. ume way etill bo had, price 12s. Gd.) Amlent pris 9c. (Yn Nodiant y Sol-ffa.) TEML YR AEGLWYDD: CRATORIO GYSEGREDIG, GAN fl. DAVIES, A.C., GARTH, RUADoY, Pris li. 6o. (Sen Nodiant yn unig). CERDDOR Y OYSEGSJ Sef casgliad o Donau Cynulleidfaol gyda Hymnao priodol, gan y Parch. E. SIEPHBN, Tanymarian. Jlmlm, pris Tair Ceiniog. CEINION Y GAN RHAN 5. Yn cynwy. y Tair Dtmwd canlytiol- Y Wei y I). ge-i G. Gwent; Y Ddan Forwr, gan]) p • Wty Wyn fy Nghariai, gaa R. Mills. ANTHEMYDD Y SOL-FFA. RHAN 17. Prisfe. ] Y mae Gorphwysfa: D. ElPlyn Evatu, RIIIP B ) Myfi a ddytrcdais: Owain Alaw. Pris Ie. J (HetI Nodiant, prit 46.) RTIAH 18. Pris 3e. RHipA l Ymeirwnifolf?nllnt vr Are.: Vf. Davies. Pri. 2y.) Nid i ni Mo,?t..pris 2?.) RIIIP B lUuw a drugarhao wrthym: R. Stephen, le. i (Moelwynfab.) (0. N.pru 4e.) CANEUON. r Yr oil yn y Ddau Nodiant. Pris 6; yr un; drwVll Post, 74) &111". 40. Cymru Rydd: Can i Denor, gaa Alaw lihondda. 47. Gwenfron: Can i Denor, gan R. S. Hughes, Llundain. 48. Y Llongddrylliad: Can i Denet, gan R. S. Hughes, Llundain. (Can rhagorol » Gystadleuaeth.) 49. Arafa Pon Can i Denor, gan R. S. Hughes, Llundain. (Buddugol yn Eisteddfod Abertawe, 1880.) 50. Can y Milwr: Can i Baritone, gan Alaw Brycheiniog. 51. Brenin y Dydd: Can i Baritone, gan Alaw Lon. 62. NI fedraf yn fy mjw—1 can't mak* up my mind: Can i Baritone, gan Owain Alaw. 68. Y Canrr Siomedig: Can i Denor, gan Alaw Rlwndda. 64. Man i Ganu-Singing Still: DaIS. *WD i T. e, B., gan Oicain Alaw. [CANEUON EBAILL I DDILYN.] '<'n)CAM)OD, 8WN YN U¡¡;g,IYï); wyr roddi prawf M "DKH.AB'8 EamNOt Fos DBAF 1nIB8," gan fod ei <-aeitMm frweUh&ot nr Mnryw a dybid aeoo;o,:¡te;fo: cill fln:: d:l. AtaI1evdd yn y CluJ!tjau, 8'r Sf," 8ïol 8ydd (!(j :r..ytö C:;fd Qí:.thbB':tr,; d;" frddo brddardod dryma'. 8 b,?. bob nJweIdIo adei?ad- 33? t,, ?ac er' yr yroadengys yn -14?? 8e- w:ö: =W} 1: am finyddowtd ym no'ol ;;J:I; adaethant yn -?lu.. I tv- -?n' drwy rodd! praw M? ar Sudd Dellar. Potelan, Is 10 Xe Mt. Ar wert bob Plenllydd. "SUMBOUM Lonos," sefhyli/ atfachau VNRWTL I -:U:d?:3E=r'iird rJ:en Bymndb tSJSSKLfSSS^MUSP '"ppt h?r?ewywo ar fyraer. hd yn nod pe bI>d!t, I SASSAW&SSFFLJSIA Piormfd marecUn. codtoi, efettUan. Uynorod. cen, a ffarwdd, ?M?d?d?yTMnayi'yMoedd. ohu nm P. mor dd?ny byddont wedi gwreiddlo, a lwn ddlBRnmt oSaa 2o?iNo)deb SOP olide lp Ylf' b?I danyat. Dinystrla y min brylald a aohosant y tardd- adao anotygns a choenna hyn, a pt*r Ir aroairp dIeiSJSd??'W ??'?ct?'i'" *bSb'?' iwe solcbdrwtn o "SnlpnoUne" gan bob &Ur. ?Sydde'ttton. I potel. 2., a, DNBWYT?TB Fl,r LAWN AT T OWALM.LoCX iBB'S SuLrBft H?J? 'tttMoxz" mmm ychydig "R BA)l 't=TouV* za= f;ddo yu tritb-a yn i'w liw oyntefi*. 'fra rbagora arllwlad un- longyrchol, AC n1 ""idl, y croen. Ceir fad parotoad S?M ?n ?M i'f 'm«ytf ucbelbria. Y mae Tnd<U. grmhar am odfer gwallt w liw decbrenol, a obynyrba ?!tho?Mtur(o'. Nia elllr rhoddt'?werth gor- modol arno fel moddlon 1 Fir.Ih." 70 RftMit ewaUt tyMo yc tcneuo. Gan rod efeM (ttfMMr) yn dra etfcltblollil' gyfrif ei briodoleddau cryt- baol, glanbaol, a lleaol ar wreiddiau f gwallt, argym- r.ds,?,-d?l'=.. .u mawr. am Is 6cb. Ar wen\ 8Ç Freryuwyr, =b =wyrlzjwn rm U&M i?;m.YD, Mheb BMth e't PajrnuM, GBEAT BARGAINS. FIBST Class Meat Chopper, only one month J' in use, 13 inch, Block of Follows and Batea •nake, value JG8 10S Od, for ^5 15s Od. 'JI Also of same make, Sausage Filler, value 22s,for 1St: Second Hand Guns and Revolvers, suitable for fnil tunts* Agent for Milners Safes,—ppec'al offers for CIIh. Ditter terms than any previously offered. Also ordinary Safes trom £ i 10s. B664 EVAN J'INES, 4. Castle-squsre, CTRNAMM. DABGANFfDDIAD GWERTHFAWB AT ADFERYD GWALLT. CARMAN'S HAIB RESTORER If DNAB 7DDIE i fod cystal, os nact AgG weU, nag Adferydd Mrs Allen, Rosettee, Ie traill. y mae hef/d yn rhatach. NidUywiedtdS ydyw, ac ni thynwysa olew. Adfera wall til wrd ilw liw gwreiddiol. Symuda ymaith dandruf a phob anmharedd oddi ar y pen. Yraeyjateaioz gwallt tyrthio ymaith. Byrwydda djfanl « chrythad y gwp Ilt, can roddi iddo diyani ae ym. ddangosiad ieuauc, acyii wir efeydyw yr Adfervdd goreu a rhataf a ddefnyddiw; d erioed. Ar werth ya unig mewn p ;tc-lau mawrioc, Is 6e yr un. Anfonir parsel o dair potel, wedi eu pacio, i 1111- aeu PD .oVn y ??d ar Mwbyaiad £ 4 o stanml neu O.O. PAKOTOtB Ep GAN JOHN CARMAN, DISPENSING AND FAMILY CHEMIST (Qualified by Examination), APOTHECARIES' L,HALL, HOLYWELL. OOnrCHWYL-WfR CypANWEKTHOI LIUSD.UK.—Heaton, !?quiK, & FrarcH '"KOSZSs **■<»>>••> o 2899. FFLFM tref. e gaD Fferlllwyr parcl:u:¡ 111 mhob I Owor/hil f ,elIm G 2899. Joodla ui«ttomach,prer»ot. ffirMrt at JTL tag Ita eM?X"?5'K?Q??? Stdd b ch. Sua £ t^jft. p for camphtefc /SSf ]Wanie Ifetucial Co.. ?'tNt ?i.e  ? *'? OxfoTd??mt, ?S?p London. W.C. "The CLEAN Black Lead. "—Vide Press, JAME cALA Rli &tnrAt ?? SucM?iye awards for Ex- DOM E eellcnce of Quality -d Cl-L,- e? 8 V 6 liess in use. Bn Ln A- CK LEAD fS. ?A???? ? L.Ec.??Ur? B5SWA&E of Worthless Imitations LI-VITAIM FEI#S  '?S '? ? c?or? 00 flOT BUY TO FIX t), viLtivimm SixueucG spent in them saves 102, 6d,l, 23 6d 1\ KEATInG'S POWDER" Kcthingr to Equal IU Nothing to Equal It. Nothing to Equal It. ectiv unrimllea ill ds- -d OR   d ,{oollena and FlIre h..Id b wen epnnkled W1th pl.? 'i.g nW3Y.. t i. inya'itllble to tke 58 the Saside. T. ,lid si.t ul?n bsring tt7 £ ^r"KrTEoAaTOTIN(V^G S POWDER." N°,i'Ž.prdeRO,,e;iÏ;;tat D¿''d"1J. -?SATING?WOmtT?E? TbiB un.ique Ill('d¡cin is ccrt9.ia to curc!,and mY he tù88 with t' "2 S ("'p: "t(;,iid.   <3 per.lB S!NCAIR'S \GROCERS&0ILMM The Family Co? fU SAVES TIKE, Ftrzt. Tb, with- '?.? V:zo:¡!!J SAVES TIKE:i. tuitii- '?.??A??—— 8-a?3 The Magi* outthe '?V A T ERTChleeaUnasgerisi «■ Beware of ??? ?S? Beware of ???AP Ask for SINCLAM'S-" A lady writes to The QoJ- 44 X recommend it to housewife; i* sarc time material, economises fuel." the clothes require less r ffl bing and no boiling.' JAMES SINCLAIR. Southward, London.S.& NEW 8REAKFA8T A AFTER DINNER BEVERAMi CON ROY'S MALT COFFEE p?w Co?M combined with Malt by Patent Prøøø6 »Aj« breakfast teTMag* « I "> nourilhln« and BBwrDuaad."— .C.B ) produci?g artiew of d" «H)<T<0'Ot<T'.?O?M.?' ? X.;IOE £ # K. £ J £ W.A J'f:iT;  iiiiisiii* WORLD-FAMED THE CREAT BLOOD PURIFIER AND RESTORER Has the L?gest ?S2e of any McdiciM in the WOd& I OVERWHELMING TESTIMONY ACCOMPANIES EVERY BOTTLY. PROVING THIS TO BE THE GREATEST MEDICINE EVER DISCOVERED. Por cleaDsingand cleanup the b!.od from ftU impuritw.. it CAnr.ot bo too hitrhly rccomrncadcd. t or Scrofula. 8 cur V ?'Ski. Blood Die-axe?6 a,, S r?3. of aU kinds, it i. a never-faiUng and pW amiieot cure. It Cure. Old Bores. Cures Ulcerated Sores on the Neck. Cures Ulcerated Soro Leg.. Cures Bl:>ckhel\ds, or Pimpies on ta. Ym Cures Scurvy Soros. Ctxr, Cancerous Ulcers. C?r,: mood and Skin Dise_. Cures Glantlnlar Swellings. Clears the Blood from all impure matter* Froiri whatever cause arising. As this mixtnre is pleasant to tbe tute. ..d ..Moto free from ,ytLing injurious to the most delicate .titution of eitber ?r, tho Proprietor# wlicit udorwa !• givo it B trial to t .-t it' valne. T?OUSANDS OFTESTIMONIA 11 FROM ALLPARTB. Sold in HotttM 23. M. each, and in CMM, eonM)tUB)t<? timos the q?ntitz. ll.. eaeh-ønmc!ent to effect a m?ent?M?I? Uieifr.-tt?jority ''?'°''??Mt"??SKt?Mt?N? By ALL CHEMISTS Mut PATENf MEDICIN* VENDORS throughout the world, or MntMrao?u* B?mp.! by the PropheMM. T.. L.Lx AM MmttM D. '? C.?, Li.?, (Trade Mark—"Blood MiXturO.") J!Lf\nILI!C !-FOR TifB TEETH AI(D fow (I. P. of the liquid "Floriline" sprinkled es a wet tooth-brnsh proJiicea a pleasant lather, which thomughly ckaniea the teeth from all par-asit. 0» imparities, hardens the 9-=, prevents tartar, eta" decay, gives to tin. teeth a peculiar peariy-whitencMt and a d?lightful fragrance to the breath. Itremovm all unpleMAut odour an.jug from decayed teeth tohaccosmoke, T o Fra-rantFioirluie," being com- posed III part of Honey and sweet herbs, is deliclonato ,:Z d,. and the greatest toiiet diwovery of tbe art- Price 2.. M., of all Chemists and PerfumeR. t= sale depot removed to sa. Farriugdoa Hotd, Lga" A