Hide Articles List

22 articles on this Page

CAERNARFON.I

PEN-Y-GROES.I

I LLANRUG.

I BRYN'RODYN.

[No title]

BANGOR. I I

GWLAD LLEYN A'I HELYNTION.

1-AMLWCH. I

IDINBYCH.

PEN-Y-GROES..

TRET ill SIR GAERNAKFON.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

TRET ill SIR GAERNAKFON. Mr Gol.Mewn cysylltiad a'r mater y gelnir sylwato yu llythyr y Parch J. Eiddou Jones, Llanrug, yn y Genedl ddiweddaf, yfmae ychydig o gwestiynau y byddai yn dda iawn i'r cyhoedd gael eglurhad arnynt os oes rhywun a fedr ei roddi. Dyma hwynt 1. A oes rhywun fedr ddyweyd pa faint a gost- iodd adeiladu Pont Til-y-bont, ger Bangor, y tro cyntaf, yr hon a aeth i lawr yn fnan wedi ei ger- phen ? A eedd hi wedi ei ce tijio gan y surveyor, Wr arian oll wedi en talu i'r adsiladydd pan r a-th I lawr P Pa faint fu y gost o'i fcadeiladu yr ail dro ? A gafwyd dim iawn oddi wrth neb tuagat hyny? 2. Pwy oedd y turnpike trust, a phwy oedd wedi eu peuodi? A ydyw cyfrifon y cyfryw wedi eu cyhocddi neu eu harchwilio ? I ba le yr oedd yr elw i fyned, neu pwy oedd i da'.u y gollad, 08 byddai? Pa un si elw ai colled fu y" trust," a pha faint ? A 1u i't sir golled o gantoedd o bun nau oherwydd esgeulusdra y "trjist" hwn? 3. A all rhywnn roddi cyfrif ac agortd o gostau yr heddgeidwaii yn sir Gaernarfon o chworter i cbwarter am y ddwy nou y tait blynedd diweddaf, gan ei roddi yn eglur a diamwys, a than wabanel bcnau, megya cyflogau, gwisgoedd, con t went account. &0. V mae ya bosibl y byddai yn dipyn o gymwynas a'r cyhoedd pe y ceid atebion cyflawn i'r cwest. iynaa uchod gan rywun sydd yn gwybod, ac hwyrach y gwasanaethai fel tipyn o eli llygaid i drethdalwyr y sir. A. D.

[No title]

Advertising

I DINORWIG.

Family Notices

LLTTHYU liERrWL

[No title]

FFESTINIOG A'1 HELYNTION-…

IBRYNSIENCYN.

BETHESDA.- I

THE PRINTING PRESS.

[No title]