Hide Articles List

22 articles on this Page

CAERNARFON.I

PEN-Y-GROES.I

I LLANRUG.

I BRYN'RODYN.

[No title]

BANGOR. I I

GWLAD LLEYN A'I HELYNTION.

1-AMLWCH. I

IDINBYCH.

News
Cite
Share

I DINBYCH. Babokr -Bu y gwr doniol hwn yn cynal un o i gyfarfodydd yn yr Assembly-rooncs, nos Fttvvttli diweddaf, pryd y daeth lluaw8 yn nghyd i wrando arno. Mabwolabth Svotn. Drwg genym gofnodi marwolaeth Miss Catherine Ellen Roberts, un n is-athrawon Ysgol y Babanod yn Lon goch. Dydd Sabboth diweddaf yr oodd yn y capel, ond dechreu yr wythnos tarawyd hi yn glaf iawn, a fu farw boreu ddydd Iau. Cydymdeimlir yn fawr a'r teulu yn eu trallod a'u profedigaeth. Marwoiaeth SJDYN An&LL.-Dydd Gwener di. weddaf derbyniwyd pellebyr o Gaer, yn hysbysu fod Oadben Humberstone, mab Colonel Hamber. atone, Glan-y-worn, wedi syithio i lawr yn farw tra yn ceisio am y tiza i dd'od i Ddinbych. Yr oedd y trancedig yn foneddwr adnabyddus iawn yn y cymydogaethau hyn, gan ei fod yn byw gfda'i dadyn Glan-y-wern, ac yn un o ustusiaid heddwch y 81r yn y rhan hon o'r wlad. Cair rhagor o fanylion eto. Cyfiwvmiid ANRBEO YN Hbnilan. Dydd Gwaner diweddaf, yn y Cross Keys, Henllan, ym gyfarfyddodd lluaws yn nghyd i'r dyben o gyf- lWJDa i Mr J. B. Pritchard a Mrs Pritchard, Gultfaenan, anrheg, yr hon oedd wedi cael ei phrynu gan weithwyr Ystad Galltfaenan, ar yr achlysor o'u priodas. Cyflwynwyd yr anrheg (yr hon oedd yn gynwysedig o silver sxleer gwerth- fawr) ar ran y gweithwyr gan Mr Edmund Wil. liams, tiethgasglydd, Henllan. Diolchodd Mr G Pritchard yn gynhes drosto ei hun:8 Mrs Pritchard. Y CfKOHOR Trbpol.—Cynhaliwyd cyfarfod miaoly cy ghor hwn tel arferol ddydd LIun di. weddaf, pryd y oymerwyd y gadair (yn absenol- deb y maer) gan yr Henadur E. T. Jones, cynfaer. Y pwnc a achosodd Iwysf o ddadl 111 y cynghor ydoedd pwne y ffyrdd. Fel y mae darllenwyr y Oenedi yn ddiamhen ya deall, yr oeddy ffyrdd byn hyd ddechren Awet yn cael eu hadgyweirio drwy gytundeb gan Mr Griiffths, contractor. Yr oedd oi gy tun deb ef wedi doohreu dair blynedd yn ol. Un o amodau y eytmndeb oedd fod y flyrdd ar ddiwedd Y tymhor i fod mewn sefyllfa faddhaol gan arol- ygyddy ftyrdd Yn y cyfarfod hwn, yn ei adrodd- :?9ki ?r alOlygydd fod rhai o'r ayrdd mewn oJ WI hynod o ddrwg, heb gael eu cyffwrdd gan Mr Griffith er pan yr oedd y ."deI dan ei ofal. Yn ngwyneb hyn barnai rhai o'r aelodau y dylent pdy uaain punt ol r &Tian oedd y cynghor heb eu tain IJafr Griffiths. Dywedai Mr Griffiths o'r tu arall ei fod ef wedi cadw ei gytandeb yn llawn, ac nad oodd am foidlonl heb gaely ffyrling eithaf o'i arias. Siaradold amryw o'r aelodau o'r un ochr B8 ff. gan ddywedyd fod Mr Griffiths wedi ad. gywalrio pob un o'r flyrdd ag yr oedd y cyngbor ya flaenorol yn eu hadgyweirio. Dywedid uad oedd yn angenrbeldiol i Mr Griffiths adnowyaau yn gyntal ag adgyweirio y Pdn ot¡nWld atn vote ar y cwestiwn, sr oedd y mwyafrU 1n bleidiol i dalu yr arian yn llawn i Mr Griffiths. Tfefnwyd mesuraa hefyd er caislo atal ymledaer iad clwyf y traed a'r genaa yn myg yr anifeiliaid, yu DRhyda phenderfjnu cacl peiriauuydd i ym- WfiVd 2 Hen Ian, erMet allan y cynllun goreu i gySenwi y lie fawnw a dwlt.

PEN-Y-GROES..

TRET ill SIR GAERNAKFON.

[No title]

Advertising

I DINORWIG.

Family Notices

LLTTHYU liERrWL

[No title]

FFESTINIOG A'1 HELYNTION-…

IBRYNSIENCYN.

BETHESDA.- I

THE PRINTING PRESS.

[No title]