Hide Articles List

22 articles on this Page

CAERNARFON.I

PEN-Y-GROES.I

I LLANRUG.

I BRYN'RODYN.

[No title]

BANGOR. I I

GWLAD LLEYN A'I HELYNTION.

1-AMLWCH. I

IDINBYCH.

PEN-Y-GROES..

TRET ill SIR GAERNAKFON.

[No title]

Advertising

I DINORWIG.

Family Notices

LLTTHYU liERrWL

[No title]

FFESTINIOG A'1 HELYNTION-…

News
Cite
Share

FFESTINIOG A'1 HELYNTION- I NMBM. I C;nb^wrd cyfarfod dirweatol Pob^^ify I Ngiapel B?wydI (M.O.), noe ucro:i8r uiw-?*; ) l £ £ 7mZt Mr R. Rowland, BJjk; úatll'Y4' araeth n.a bregeth dO.L-r^b g? y ?.'?.??? Jes, GA1'e!ått. If 1 geirtan tyn; eydd i'W g e ya Ithuf. iv. 20. Ilp fid,thodloddy llyw- ydd araeth wregog or y dechrau, an or-ogaet?au EAR?, diwedd, 0 blaH Tl 80h08. DMtganwld am,yw dd\rnlU yn yated y eyfarfod gan Bad of Hope y Ile, 0 dan arwelniad lair D. M. Roberts. I)a gonym ddealI a hJabysu fol yr achoB dirwestol ?n dechT8u adfywic fal arferol, ar :ddiwedd y fiw¡dd,n, a l10beithhm y bydd ilawer yu -el en illTJt ay(3d ddirw?d4D4 801 bydd i eram gael eucidMnhMynyroB?d. Y rpgftTtKlOQ A ELLMIAU RAIIiWAT. v~uwn Vivq 7 mae cymaint o MUffyrdd yn ??J i'n ?y?eth 0 w?anol gytehiadau t!w ?.e ?n ?wddi'r dyeithr gamgymeryd ao ymddyrysu gyda'r enwau a'r cyfeiriadau. Fe yt ?Wed: cyfeirio drolon yn aMnoro!, mai y Ffestiniog a B^enau EaUway ydyw y lUneU hono ?dd yn rhede 0 r Blaenau i Ffeatinfog, pellder V>«aiir mUldir. Erbyn hyn, y mae ECirrmnt R?Moidi y Bala a Ffeetm{og. Mt y "?' ?emM'ay. we i ei phrynu a'i liodu ?'?? yn I an o'r r e I ordd hono. Dydd ?d? Mc"?y y at I a y Colonel Rich f;ro7ygydd 'Uy?odrMth), yn nRhyda Mr Mackintosh MereiU. yr arolygu y llmcU yr a:l waith. O?odd ei foddloni yn y gorpheniadau, fel v maent wrthi yn ddiwyd yn ei p?l.tot a'i S.?t.?ai ?e,: y 't?n mawr," a'r vythnos a SffiuS wSdduithyw diafflo ar y meU yn herwydd hyny. Dysgwylir y bydd bobpeth wedi dMMhMMbyn dechrau yr wythnos nagaf, fel y bvdd y gerbydres yn gallu ihedeg o'r Blacnau (Onphwys) i'r Bala. Bydd y oyfleusdra hwn yn anmhrisiadwy i'r gymydogaeth, leI y mae 1n rhanol wedi ei brofl genym eisoes. Sibrydir na bydd i'r gwflithwyr gael eu clado am yr un bris o r LIBu i'r Blaenau ag a wneid gan y llineU flaenorol, ond gwneir ymdreoh i gael hyny, a hyderwn y llwyddant. CIPABIOD MISOI•• Cynhaliwyd Cyfarfod Misol Qorllewin Me r- ionyddamy mis hwnyn Nghapel Peuiel, ddydd Llun a Mawtth diweddaf, o dan lywyddiaeth y Paroh W. Thomas, Dyffryn. Fmdriniwyd ar y mate,jou':meilid,aoladydd un, fel arfer, aohafwyd pregethau grymus gan y Parchedigion W, Thomas, Dytfryn; J. H. Symonds, Towyn; E. J. Evans, Llaabedr; D. Daws, Abermaw, William Jonee, Penrhyn; a John Ogwen vones, B.A., Bhyl. T JUBILM SINGERS. I Nos Fercher a nos bu, yn Marchnadfa y Llan, a nosweithiau (twener a Sadwrn, yn Apsembly. room Blaenau, mwynhawyd cyngherddan rhagor- ol gan y caethweision duon hyn. Yr oedd yr oil o'u cancuon o natur gysegredig, ac yu rfeai a afferent ganu pan yn y caethiwed. Yr oeadynt yn dra dyeithr i luawa yn ein oymydogaeth, 110 yr oedd y ganmoliaeth oeddynt yn ei gael' yn port cynydd yn y eynulbadau y naill noswaith ar ol y 1WI. Oanasaut yn arldercbox, ao y mae yn weith myned flordd bell i'w gwelsd a'n clywed. Llywyddwyd y gwabanol oynulliadou yn y Blaenau gan R. Rowland, Ysw, Rank. 0, Parch T. B. Davies (Oiugwyson). BAIILWYDON.

IBRYNSIENCYN.

BETHESDA.- I

THE PRINTING PRESS.

[No title]