Hide Articles List

9 articles on this Page

HAP.CHWAREUAETH YN NGHAERNAR.…

y OYFLAFAREDDWYB A OHOLEG…

LLEOLIAD COLEG GOGLEDD CYMRU.I

ANDRONICUS A BILUARD8. I

News
Cite
Share

ANDRONICUS A BILUARD8. I I Sys,-Byd-laf yn mwynhan yegrifeniadau eich I ) gohebsdl 11 Andronicus ar y cyfan, ao yn cyd- welea olvffladau ar y gwahanol faterion a ddygwyddaiit fods dez e. "brol! be11 eithriad: ond y mae el sylvradau Yi wythnos ddiweddaf ar Glwb Rhyddfrydol Sir Gaernarfon, a'i waith yn ceido otfiawnhau gwfig-ddifyrion i'r boblienaino, yn angb/dweddol hollol a'r athrawiatthau laehus a bregethir ganddo y naill wythnos ar ol y Hall drwy golofnau y Genedl. Yn ei ddesgriflad o gyfleusderan mewnol y sefydllad dywed;—"Y mae y billiird-room eto yn yetafell eaug a obysurus gyda bil,ia,d table ccstfawr, neWfdd spon." Oymerwch gysur, gan byny, fecbgyn ieuainc tref Caernarfon, a'r ardaloedd amgyicnynoi, owrieair eich gwneyd chwi sydd o Ryddfrydol 8ch yn gystal gamblert ag ydyw y Oeidwadwyr bob dydd. Kid ydym am fod ar ol iddynt mewn dim ar wyneb y ddaear. Wrth geisio cyflawnhau y chwareuaeth hwn, sylwa mewn dull athronyddol dros ben: "Nid chwaeth pob dyn ydyw myn'd i'r capel bob noson o'r wythnos, ac nid Irwy orfod* aeth y ce'r pobl i'r capelau. Gwlad rydd ydyw hon." Tra yr ydym yn addef mai "nid chwaeth pob dyn ydyw myned i'r capel bob noson o'r wIth: nos," dymunem yn barohus awgrymu fod cryn teUder rhwng Ty Dduw a'r hilliari room. Tybed nas gellir cael lluaw8 o bleserati mwy teilwng o bwysigrwydd eln bodolaeth yn rhywle rhwng yr eithafoedd ym. Beth nm ddarUen a myfyrio f Bath am wncuthur arbrawfiadan gwyddonol? Bith am ymdrechu ymberfieitbio mewn gwahanol gangenan gwybodaeth a chelfyddyd P Ynwir, ofer yw (eihten son-1 mae'r maes yn ddidarfyn. Biliarit,bid siwr. Clywaisfam i faohgen ieuanc un-ar-bymtheg oed yn dyweyd, â'l dagrau yn treiglo yn loewou dros el gruddiau, yr wythnos ddiweddaf oil, fod ei mab wedi dechreu cael bias ar chwareu bigatel'e (brawd i'r chwareu arall), a'i bod yn methu ei gadw yn y ty gyda'r nos, ei gael i gape! nag eglwYI an noeon yn yr wytUnos, nao mewn gwirionedd ei gael I ymhyfrydu mewn dim na neb arall, end y chwareu hwn a'r dosbarth ieuenctyd sydd yn ei hoffi. Dylid coflo fod gan chwareuon o'r natur yme afael cryf anotchfygol bron ar y sawl sydd wedi eu swyno ganddynt. Y mae eu dylanwad wor north- ol ar ddyn ag ydyw eiddo y diodydd meddwol, ac ychydig o'r ihai sydd yn cellwair fi'r naill sydd yn diano o afaelion y llall. Tybier am ddyn ieuanc hollol sobr, ae yn perthyn i'r clwb hwn. Y mae yn cael hwyl anarferol g,d.I billiardt, ao o bosibi yn mhen amser mai efe fydd arwr y bwrdd. Nid yw diod feddwol hyd yu hyn demtasiwn yn y byd iaao-chwareu billiards, a dim arall, ydyw holl hyfrydwch ei enaid. Yn mhen amser y mae yn symud i dref ddyeithr, He nad oes billiirdt i'w cael end mewn tafarndai Dim pwys yn y byd-rbaid iddo gbel myned atynt drwy y cwbl. Nid yw yn yfed ond diod ddirwestol yn y dechreu; end beth am y dlwedl f Atebed ocheneidiaa miloedd o feibion mwyaf g~be'thiol Oymru. Nid yw ond oferedd i"Adronicus, "naJneb drwy yr holl Iyd I gyd geieIo tynu y daiont Ueiaf allan o'r chwareuon Uygredig a dinystriol hyn. Hyderwn na bydd i egwyddorion gwagsaw o'r fath yma dderbyn croeeaw yn eiu gwlad, ond y bydd i ni gilio oddi wrthynt megys ag oddl wrth seirph gwenwynig. Dywed yn mhellach, wrth son am rhyw gyfaill o DoTi,' 'we y mae genyf barch calon i bobTori goneat a chydwybodol." Buasai yn dda gan :fy nghalon gael un golwg argreadur mor hynod a "Thori gonest a chydwybodol." Nis gwyddwn o'r blaen fod yn bosibl irjrddfrydwr.barchu y fath ymaorph. oriad o ormes, o orthrwm, o dra-arglwyddiaeth, ao o ffieidd-ded gwleidyddol ag ydyw "Tori gonest a chydwybodol 1" Tr ydwyf braidd yn aynu at ysgrifenwr mor fedrus ag ydyw "Andronicus" yn meiddio dadgan gobaith "I bydd billiard cue* Bron Seiont yn ffyn baglau i ryw Radical gwan," &c., "Gwan"yn wir,ni bu gobaith arsail II wanach" na h wn erioed." Nay mae yn rhaid i Ryddfrydiaeth with ,mgeuacb dynion,mewn amgenach arfogaeth na hyn i barhiu yu Ilwyddiannus. Yn hytrach na bod y sefydliad hwn yn wrthweithydd i ddy- lauwad ac attyniad y:dafarn, "ofnwyf mai modi- ion adiryfnerthiad a fydd i'r lasnaoh.-YI eiddoch &c., Junius.

I DI5WE3TV7YR PORTEIDIN-ORWIG…

EISTEDDFOD GENEULAETHOL: CAERDYDD.

I AMRYWIQN O'R DEHEUDIR.I

BANGOR.

Advertising