Hide Articles List

15 articles on this Page

I YR YSGREPAN. I

IDADORCHUDDIO COF-GOLOFN.…

Advertising

! YR ANQHYDFOD RHWNG FFRAINCI…

Y BRADWYR YN GLASGOW. I

COLEG NEWYDD Y DEHEUDIR.

BARN Y TLODION AM BYSGOD.I

ICANLYNIAD DIFBIFOL EIDD.…

Advertising

I CYHOEDDIADAU SABBOTHOL.

USTUSIAID AEFON A'R FFYRDD.

YN Y TREN- I

News
Cite
Share

YN Y TREN- I Noa SADWBN. I Arwydd a!cr lawn fod NOS SADWRN. I r BISDBB HEWYDDION I ydyw fod prif Bewyddladuton Uund&Tn yn neill. duo colofnau yr wythnos hon i gofnodi banes bywyd a marwolaeth y pen dienyddwr Marwood. T mae llawer o son am Marwood a'l long drop," a dywedir mai efe a ddyfeisiodd y ffoidd eemwyth hon o ymadael a'r byd-ond nid Marwood a bla y "clod" i gyd. Onid Zeres, gwraig Haman, a ddyfeialodd y drop" hitaligiogimoydeeni-dim llai na deg cnfydd ar hugain o uchder ? Yn sicr, mae'n hen bryd i wlad fel Prydain wneyd i ffwrdd a dienyddio. Gelfgfa ddychiynllyd ydyw, a dyweyd y llciif. Nid anghoflaf byth yr olygfa a gefaia ar^ddienyddiad y tri Ffeniaid yn Mancl' ester, ar foreu Sadwrn yn Nhachwedd 1R67. Y tro oyntaf a'r diweddaf, gallwch be-nderiyuu.-Ocd gadawn bwnc mor adgas am un Ilawer mwy cyd- naws .1'J¡ teimladau, sef, COF-OOLOFN IOAN ASfOS. I Bydd yn dia gan filoedd o ddarllenwyr y Genedl ddeall fod y golofn hon bron yn barod. Fel y mae yn gofus ganddynt, cychwynwyd tauysgrifi id yn uniongyrchol wedi marwolaeth elnhanwyl gyfaill, ac mewn ychydig lawn o wythnosau cafwyd addewldion am dros bedwar rgain punt, a thrwy weithgarweh diflino yr yggrifeayddion daeth 85p 188 3c o'r aiian i mewn. Ond goddefer i ni yn y fan yma ddyweyd fod amryw o'r Uyfrau casglu ag amynt enwau 8C addexldion heb ddyfod i law. Kid fol hyn y buasat I)au Arlon 1Q gwneyd u'i addewidion. Penderfynodd y pwyllgor gael cerf- lun o'r loan, ar farmor gvryn Be er mwyn sier. haD lion peyffaith, gyrwyd photograph ohono i Bufaio, ac erbyn hyn y mae ceiflun campns wedi dyfod i law. Ccfala olwg arno prydnawn heddyw, drwy garedigrwydd Mr Hugh Jones, marble and atone works, St Helen's road, Caernsrfon. Y mae lb Jones wedi ymgymeryd u'r gorchwyl o barotoi y golofn atba an y goaodit y ceiflun, ac nia geliid ymddiried y gwaith i ddwylaw mwy galluog a chymhwys. Ymatallaf rhag ddyweyd ychwaneg ar hyu o brydgan 1 bydd dlwrnod y dadleniad yn lled luau, pan y bydd eyRe I bawb a garo tyned cyn belled a Bryn'iodyn i gael gwerd colofn o barcli i gofladwtiaeth yr hynaws loan Arfou.-Ai gwir a glywaia fod Cynghor Tretol Caernarfon wedi gwrthod cais a wnacd gan Y "SALVATION ABXY" I i gynal eu cyfarfodydd yn y Guild Hall ? A dyma y rheawm, sef fod I I rows" wedi bod mewn trefydd lie yr oedd y "Salvation Army" wedi bod. Wel,arbvy yr oedd y bal tybed, ai ar y "Salvation Arayf" 0! na, dim o'r fath beth ond ar y "mobs" annnwio), pa rai oeddynt yn gwneyd ea goreu i ddyrysn cyfarfodydd yr Army." Tybed yr aflonyddfd ar gyfarfody#d y "Salvation Army" yn Nghaernarfon, tret y oapeli.y Sasiynau a'r Oymanfaoedd P Y mae y Salvation Army wedi gwneyd dirfawr les i filoedd o drigolion ein trefydd mawr. Y maent wedi gwneyd yr hyn y mae Eglwys Loegr, Methodietiaid, Wegleyaid, Annibynwyr, a Bedyddwyr wedi methu a gwneyd; neu efallai y byddai yn fwy priodol dyweyd na ddarfu iddynt erioed amcann gwneyd, set myned ar ol paganlaid ein 11 oourts and alleys," ao ymlid asnawioldeb o lochesau dirgeledlg ein trefydd; a dyma Qynghor Trefol Oaernarfon ofn iddynt ddyfod ft diet i godi "row." Duwiol lawn, onidu ?—Gwelid heddyw ar hyd heolydd Caernar- fon twy nag arferol o arweinwyr blaid Doiialdd. Beth ey'n bod, tybed P Wei, y mae TOSIAID ABPOH TN HOOI AU HAHPAU. I Clywais heno fod "gnat Conserrative Demon- stration" i fod yn mis Hydrof yn y Pavilion, a bod Syr Stafford Korthcoto yn dyfod i lawr i wneyd I I speech I I fawy. Wei, pob croesaw iddo; mae genym bob patch iddo. Efe ydyw y goreu o'r lot. Y ciseyn hen ddysgy bl i Gladstone, ac y mae heb anghoflo y gwerei a gafodd pan yn eistodd wrth draed Gamaliel. Ydyw, y mae y llaid Domidd yn hogi'r arfau drwylr wlad, ac y maent am ym- ladd fel hyd at waed i enill yn ol yr amddiffyn- leydd a gollosant yn 18S0. Ond yr ydym yn credu fod y Bhyddfrydwyr on the alert, coly ca y gelyn- ion /h work 1 adeoill yr hyn a gollasant. Y mae yn lied sicr, cyn belled ag y mae sir Gaemar. foa yn myned, nad oes fawr o berygl; a buaaai yn Ilawer gwell i Syr Stafford fyn'd i rywle y byddai o fwy o ddefaydd na dyfod i air Goemarfol1 I aiter ei ddoniau yn ofer, ac i wastio "powder and shot." 'Does dim petrueder as y pwne. Y mae eiatoddle Mr Eathbone mor gadun a chraig, y mae yn myned yn fwy poblogaidd bob dydd; a chlywais Do. i dylsnwadol yn dyweyd y dydd o'r blaen y byddal yn resyn aflonyddu ar heddweb dyn mor dda a Mr Rathbone.—Kaa yn dda genyf glywed fod Y YANCY UUt wedi troi al'an mor dda fel ag y mae drcs ddcu. ddeg cant o bunnau yn glir tllagat ir Institute ag 7 Mae Mr Lewia Lewis wedi b"d l'i fryd ami, ao wedi gweithio mor egnï ,1 o'i ph'aid er's ihai tlin- yddau. Gwelals yr address a gyflwynwyd i Ar. Blwjdi Penrhyn or ddydd agoiiad y Fancy Pair, ac yn wif addreu br/dfeith dioa ben ydyw. 000 y cweatiwn a ofynwyd i mi fwy nag unwalth ydyw, Paham ycjflwynwyd anerchfad i Arglwydd Penrhyn, tra ma chyflwynwyd anerchiad i Mr Lloyd-Bdwards, i Faer Oaernarfon, nag i Mr Rathbone! Yr ydym yn deall fod Mr Rathbone wedi cyfranu 105p at yr Institute, a bod Maer Oaernarfon wedi rhoddi rhodd haelioncs, yn nhydl Ilewer o'i amser gwerthfawr; ond nid ydym yn cael tod Arglwydd Peurhynweii rhoddi dimai goch. Wei, os feUy, paham y mae ya rhaid gwneyd fel y dywed yr hen ddiarheb, "Cig o un a physgod o'r llaIl" Pob parch i Lord Penrhyn, y mae yr hen foneddwr yn haeddu parch, oud nld w, f yn gwol'd nac 1n r ec.11 pam y mae yn rhaid rhoddi mwy o barch iddo ef gan I rai sydd yn haeddu cymaint o barch ag yntau Ni3 gallaf fi ddyoddef dim byd sydd yn taeddu atjl/mkeyislllj mae gcrmodolaweio'r "bowing and Icrapiflg" I urddasollon y byd yma. Feddywed rhai fy mod yn ymylu ar "Communism;" gal- ewch i hyny fod—'dyw ods yn y byd genyf 11. Ond at y penawd, y Fancy Fair," mae yn dda iawn genyf fod y caniyniadau mor foddhaal. Wei, v sarec sflfaen i lawr yn ddioed. ASTDBONICUS. I

NEWYDDION DIWEDDAR.,

Advertising

I Y GYLOHDREM-,