Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YSGOL (JOLEGAWL UPPER BANGOR. ,Athraw:-Y Prc" D. D. JONES. Dymnna Mr Jones hysbysn y Cyhoedd ei fod yn bwr- iadn agor Ysgol GolegLwl yn No 5, Pealrallt-road, ar j *yd<l o Fadi rumi. Parotoirgwyr ienaino ar gvfer Athrofeydd, Masnach, &c TeUr sylo neilldnol yi ieoenctyd y mae ea haddysg fwenol wedi ei espulan. rj^HH SALOP SCHOOL, OSWBSTKY. HKAD-MABTEB :— MR JOHN EVANS, M.A., Oaaalcal and Mathematical High Honours, First Prizeman in Applied Mathematics and Natural Phlloeophy. ASSISTED BY QUALIFIED MASTERS. The School is a large modern suburban residence, it Its own grounds, built expressly by the Head- master for the purpose of a First Class School. A thorough commercial and professional training. Remarkable successes at all examinations. BeIer. eaoe to puents of backw Ftrd, delicate boys, success- Ial. Terms Moderate. Prospectus on applic tion. JJOLT AOADBMY, NEAR WBKXHAM ..IJIC11'AL- J. OLIVER JONES. Preparation for the Universities. Civil Service L»w, and Medical Preliminaries, Pharmaceutical, lCioleld ege of Preceptors, Oxford and Cambridge L x:afExamlnations, 4c. The school premises, with a large and dry cricket field attached, are situated in a beautiful and healthy English locality thus affording the bat advantages for Wekh boys to learn the laacaage. For terms, tc., apply to the Principal. The next quarter commences on Thursday Aprl 6.1883. Sr. JOHN'S SCHOOL, MENAI BRIDGE- HSAD MiBTBR: T. J. JONES-LEWIS, B.A., Si John's College, Cambridge. TO BE ASSISTED BY COMPETENT MASTERS. THE above School will open September 10th, J. of this year. The School year will be divided iato three terms. The course of st,a'!y will be m goneral one; the Senior Class brine ftrrangsd to prepare for the Matriculation Examination at the University of London, and the other classes for the Local Examinations con- nected with the Universities of Oxford and Cambridge, and for all the preliminary examinations of the various ilo. Day Schoisrs, and a limited number of Weekly and Terminal Boarders, will be received, A Prospecins, containing further details, will be gladly sent on appli- cation. 8065 D1 ¥ F YKI TatE U LI A)). TFSTIOtAETH BWYSI3. Oweilbad o'r afiecbyd hwD i'w gaol drwy ynofyn A Hugh Jones. Pon-y-groes. Mae tystiolaeth y dsweddar Dr. Jones (Caergeiliosj) ya profi gwirionedd yr bys. bysiad achod. Ychydig e fsddygoa fuoit mor Iwydd. jannue air ef eydis gwellhaa anhwyluoraa y cylla. Drua ddywedii y meddyg EATVAR a gjlluog hwn ychydig cyn ei farwolaath11 YF ydwyf ya malir gymeraJwyo MFTDDYGIAIA^TH Mr Hugh Jones, Pen-J- grods. at y Diffyg TreuUasI, no yn ystyrioa Mr Jones fel on o'r rhai mwyaf Uwyddiaaam pyla gweU" yr *Swhyd bwn.Antonel y rbai eydd ya ayoado! M sump AN y eeipt, -e- 3? 60 an) y fe aygi.ikoth Buod JONES. A.PH.S., Pon-y-grow, R.S.O, Car. NEWYDD EI GYHOKDDI (Mown lliaa harid, a Darlan cyvrir, 3s 6c), BUOHDRAEIH Y PAROH JOIIN MILLS, F. R. G. S., M.R.A.S., Awawr"N,tbloas and Modern Samitritins," BRITISH Jewe. FAUSTINA, Hyfforddwc yr EFRYDYDJ, &a.-GLu R. Mills at Parch N. Cyahafal JOLOS, LIaa- ¡,u088. Ar worth gan R. Millq, %'r hall Lyfrwarthwyr. 0149 CYDYMAITH Y DADGANYDD, PRIS la. CMOHOQ i lIbll1 Soprano, Den ya Y dolwy ,sith &'r dUu -Voliant. RWOAALHEFYDI Boprano nea Tenor, Is. Maeyn fantals tawr ov)\ yr boll Ganenoa Llyfr yn briodol i'r un llais. OANTAWDAU POBLOaAIDD. "OWTETHUU CRIST." (Hban I.). At was- anaeth yr Yllrol Sabbothol a Choraa leaimo yn SSredinol. MM 17 .'r Gvyrtbi,,u wedi cu troi ar n, yn y rban hon, a: adtiya^iadAU yn caol en tynn oddi wrthynt, mewn modi syml a dealladTy, gyda tbenaa bywiog a bawdd, y fath at: a hoffir gan y bobl isaaino. (Jellir ea eanu ar wahau. neu yBte oil do's gilydl fel Cantawd. Prij yn y Sal-ffa 6c.; Nodi-.t, 1. CI. lI.N S. F.. H.N "HOBDAITH BYWYD" tia 2s "ETHGL WYN" (Dirwestol) 60 Is "DAFYDD (Trydydd Arjjrajhiad).. 60 3a 6c "ABIHHUI"([B\antl 60 8AMSON (Eto. Syml rut II Joseph 4o TELYN Y PLANT" (Amrywiol) So T BYWYD-FAD (Canig), un briodol ialm I ffystaffleim-th 2o to Gairiaa Cymraag a Saeaoneg. r? md gan yr Awdwr, H DAVIE3 (PINCERHD MlxiiOB), u&M, R?boa, a'Li.INCi: Rbodr gybwa o Antbemau, Danawd, a C?neaen, yn chad i unrhyw gyfeiriad. o 1401 HUGH OWEN. GREENWICH HOUSE, 34A, HIGH-STREET, BANGOR, W" ATCHES AUB AO ARIAN, yu nghyda W CHADWYNIo bob math. GanfodH.O. wdi nyned i gytundeb neilldaol a DI4Uc!oI "r yr eavood, galluogir al i worths yn hynoi • M. BPECTOIFL I BJB OEDRAN. MODUWYAU PRIODAS HAEDD. Cedwir 8toe fawr, yn ngbydag ystafeU o'r neilld i'w dewis. BBP!mo, GLAWRAU, &c. Bb,dd H. 0. aylw 8Ibeai¡ i'r adr"D boa o'i fa,?noo, ae ni arbods nDrhyw =hue, Mfat or rheddi bodd!onr?ydd i'w gwoer- Ud. OU-d BUSINESS MAXIMS. The following ooatains a good dsal of wisdom in Ali art epam ALPHABET or SHORT RU.ES. A ttend well to yoor business. B e punctual in your payments. C onsider well before yon promise. D are to do right. Ie DV, no man. F aithfolly perform your Juty. (} 0 not in the path of vica. aTe reowt for your character. Xa?SyMU??"? L ie not, for any consideration. M ake few sequsiutwees. N ever profess what you do not practice. o effopy your time in usefulness. Postpone nothing yoo cai do now. y uarrel not with your neighbonr. H eesmpecse every man for bis libomr. 8 are sometbiog against a diy of trot-bw. T reit everybody with kiudoeiia. U M yourself to moderation. V rnf;o::tI: W atc'-fuliy e.,r(I against idleness. 1 amine your conduct daily. "F I d to superior jad""e" Z Won-ly portM the h?ht path, — yo 1: t ia Wales GmM Ci/mrcij Oiraarm [JENKINS'S PEPSINE BITTERS. I LLwTIDDuNT AKABFXBOt PEPSINE BITTERS. Ar werilk gan y Chemists mewa potelaa, 2s 9o yr un T mae y poblogrwyid yr hwn y mae y PaPaine Bit- ten wedi ei gyrhaeddyd fel lleddyginiaeth asffaeledig o'r bron at Ddiifyg Trouliad, Owendid, Ao., ya ddy- lodos i'r ffaith mae hi yw y feddyyioiaeth debycaf sydd boeibl i tylwtdd gweithredol Gastric LTaice Yr TatumOg- Dengys Diffyg Trenliad ei bunas mewn lluaws mawr o ffurfiau tra annymuuol, ond y rhaa aalaf mewn Poen ya yr Tsiumog ar ol Bwyta, Snmi yn yr Ystumog, Teittlid 0 Lawnder, Cyfegi y Bwyd, Car yn y Pen, Diff/g awydd at Fwyd, Nervousness, a Cholhad Netth. GlanheiryrYstnmog oddiwrth y sylweddaullygredig ao anmbnr gan y Pepsine Bitters, Cyfoerthant yr Ystamog i dodai a tbreulioy bwyd, Cynyddant rediad a nerth y Gastric Juice, a cbynyrobant gydweithrediad rheolaidd thwng yr Yatumog, yrlao, a'r YmysgaroedJ. BHODDWCS 1DDO BBAVT DIFFfG MUM. Anfoair Potel gyda Par- eel t'ostardderbyniad 2s 90 mewn stamps. GWNEUTHURWR- T. JENKINS, A.P.S., CHEMIST, MEDICAL HALL. PORTMADOC, THE SILVER CREEK SMUT AND SEPARATING MACHINE. mt I ■H HaBSil fHR tMPMOVKOl HI BBPI!!P.l cbeck I -HI L o'? MACHINE .1 Unequalled for Cleaning all kinds of Wheat SUITABLE FOB ALL KILLS. VERT SIMPLY CONSTRUCTED AND EASILY MANAGED The Machine stands on its Merit, making its work its certificate, the purchaser its judge. SOLD AT GREATLY REDUCED PRICES. SOLB AGENT Poit GRBAT BEITAW DAVID TWINING, Rhoshill, R.S.O.,So-ith WalekR MilUtones ani[all hinds of Bclting always in Stock, Particulars on Application. B 736-205 AIM THE PUBEST, CHEAPEST, and BEST MEDIUXTTB EVEB^^ MA E.gThey compounded from HOPS, BUCHU, MANDRA ?" J? fr??.?. and DANDELION-the oldest, boat, and most yab?a??" tL & L. Medicines in tho world, and contain all the best and most Curative properties of all other Bitten), being the greatest BLOOD^ T' ?))) ?t? PUBIRIER, MVER BEGULATOE, ad Life^ <BA and Health Bestoring Agent on ?nrlb No diaeMe??? ?M??????????? ???? or ill-health can possibly long exist whore Tiiai! jheseJSitters are used, so varied and ? Md Health Bestoring Axetnot ng om ee?aMrt th?. '?"?!??!?<?;?<w?hose ?esmpl!oymsents. ?c.ns? or iU-he&ith Ctn pOMiNy perfect an their meratioas. LIFE VIGOUR I 1 ??SOewNbep? _^X^orgacs, or wbo erquire an Appetiser, Tonie, j j for a case they wiU^^ irregulaxity of the bowels or urbiml I te'P.??'???????L????.?MdMUdRtimnlBmt.theM Bittr. are I.Iable. ??t???N. ? ???B ;?'. M '? being highly c?tive, tonic, and Btimn?tiDg'.without j .?IntoxtoatinK. Do not BufTer yourself or let your ?M?_N?' friends Buffer, but Uae and urge them to Uae HOP BITTERS. Rmomber, HOP BITTERS is no vile, dragged noeumm I ?JB? ?at the purest and Beat Medicine ever made; the InvaUd'aFnend Hose and no pcrMn or family should be withMt them. ? ?. ?  Ct????'?. TRY THE BITTERS TO-DAY. DAVIBS'S COUGH MIXTURE. Peswch, Anwyd, a'r Diffyg Anadl. ANHWYLDERAU Y FREST. Y GWDDF; A'R YSGYFAINT, MEGTB PESWCH, DIFFYG ANADL, BRaNOHITIS, DOLUR GWDDF, ANWYD, POERI GWAED, OOLLI'B LLAIS, PAS, CRYGNI, INFLUENZA, ASTHMA, CAETHDRA. NEWYDD DAII bawVsydd yn dyoddef oddiwrtb yr anhwylderau nobod. Y am miloedd yn en hanwybodaeth yn dyoddef ae yn nYllhn oddíwrth anhwylderau y Frost, yn posyobu bran yn ddibaid, ao ya colli 011 owjff KAn DJiffyg Anadl heb ymofyn am feddyginiaeth, ao oherwydd hyny yn nisreidio ao yn gwanyenu ea eyfaaioldiDA:- DALIED Y CYFRYW SYLW. Y m^e msaayginiaetb sicr ae effeitbiol wedi ei dyfeisij, i rinwead iacbosol pit ua y mae caonoedd yn bared djatioiaetbu— DAVIES78 COUGH MIXTURE. Ni raid cymeryd and un dose er profi ei ddylanwad uaMnxyrchel yn rhyddhM y Pnlegm, yn CUcio y L&Yn cynbeBu M yn crythau y FrMt. gan weithio pob Anwyd a Chry ?', ith. NirMdi neb ofni canlyniadau Anwyd a h:ob C:;IPofai:i\ ,otehil 0 DAVIE3 S COUGH M1«yddRpOB VYN YN FEDDTQ I'W DEULU at hoU amhwyldertn y Gwddf &*r Freet, M bydd DA VIESIS COUGH MIX:FURF, wrth law. a'r Frest, os bydd Beth ydy" y FoddyginiaetbFawr Gymreig at Beswcb ? D4YIES.S COUGH MIXTURE. Betbddylidgymerydat frestogethp DAVIES'S COUGH MIXTURE. BethyJywy?wy?wrg.re.ib.w?yddyn?.ia??DMyg Anadl f DA VIES'S COUGH MIXTJBE. Wyddocb ob-I bath ddylid gymerfd pan y bydd Anwjd trwm yn y pen, y llygaid yn gocbioa, y troensu yn llawn, a'r gwyct yn fjr P DIVIE-318 COUGH MIXTURE BathddyIai?t.n<m?i?adwyreyh?dMgym.ryaataUn.yL:aiBt ?d?? ??? MIXTURE D&VIF,S'g COUGH MIXTURE. Mb ydyw y dd?r?th oren at ryddh.. y Phlegm i ?wyth.. Brest d^oln™8? DAVIES'$ COUGH MIXTURE Betb iacha Ddolur Qwddf ar unwaitb f DAYIES'S COUGH MIXTURE. TYSTIOLAETHAU. Dan ochain a ø "yd ym nychu,-alr lungt- Yu rhyw lesg weithredn; Mwjr c?it trwy jr Ccagh Mutnre on, Mwy e ?L.5 trwy,, ? I? asychu, Oei a ieehyd ddibesyohu!— Y Parch LI: B. BobtrU, Llanbrynmair, Mawrth II, 1879. STR.—Yr ?yt s'yd& pUeMt m?wryn dwyn tyatiotMth i'oh COUGS MIXTURE ar ol i 3?b me ldygini"th amll y clywan son am dani droi ya fetbiant. Ce!aig hcUol iMhtd ttwy gymerjd nn Batel. Gallwcb wneyd byo va hysbys.—Ydwyf, JOHN BU w, imber CaMer. Tal-y-bont, Mawrth 3, 1879. Mu DAvxxa,-Syi&Y mae iiah COUGH MIXTURE wedi bod 0 fendith an. mhnehdwy i fy M'm. Y mae wedi rbyddhau y Phlegm, ao y mae yDiffytr Anadl wedi Btopio yn houol. Anfonwoh BoW &i 9o i mi yf. yf,RLEI!A auasd.I Bethesda, Bangor, Awet 1, 1881. ANVYL STB.—CefMeJdwyBoteto DAVIE3'S COUGH MIXrUBE gan Mr Hughes, Druggist, yn ddiwedJar, a drmunaf ddicjoh i ehm am daDe. Yr oeddnn ynl%oddd er'. miaosad oddiwrt'a BeswJh a Diffyg Gwynt, ao wedi treio pob moddion, ond yn sd^yddiannus; ond yr wyf drwy eich meddyginiaeth anifaeiedig wedi cael adferiad trwyadl, a gwnaf fy agoreu i gymhall eiob darpariaetb AV bawb aldd ya dyoddd oddiwrth wtbwyldemu yr Y9j{ytMnt.—Ydwyt, D. JONE3. Dywed un Bardd &mAmo:- A oes acbos am besychu P-Nae oes; Ceisiwch hwn i'r teulu j Dibafal yw'r cordial 011, Iacha.bron,—gwoewoh ei biynu. Cwmoemryw, GlasbwII. STU,—Gwxewch y defnydd fynoob 0 fy enw i; nis gallaf gaomol gormod ar deb PATENT COUGH MIXTlJEE. Tybiai pawb fy mod yn ngafael y Darfod- edipetb, ond tnryeicb meddyginiaeth dycbwelwrd fi i'm eyflawn ioohyd mown yobydig amser. Bhyddbao-ld y Phlegm, gadawodd yPeswob fi, ac yr wyf yn awr yn oyssu yn dda y nos, bob fy adonydda o gwbl gan UdiSyg Anadl. H. DAYIE3. w!t iaahns me?n Iwan teohyd.—tt?exehwyt Syd d i warahod by w y d, DyftmddtteinDtvieeddtwyd, Ataliodd bocn tenlnoedd byl,-A..Vdt. Pa Ie y mae- DA viES's COUGH MIXTURE i'w gael f GM bob DntMMt. mewn poto? tB 1?. 3! 9c. 14< So. (Y maecryn arbow arwy gymerya y mism -"&I)l | Qofalar fod enw HUGH DAYIES.ar Stam» y Idywodraeth. DAYIES'S PILLS. Both ydyw y'feddyginiaetb oren at.Ddilfyg Trenliad V DAYIES'S TONIC aod ANT1 BILIOUS PILLS. neth ryaa yu rbyddhan Pow Ya 7 C3U& ar 01 bwYtL? i DAVIES' TONIO and ANTIBILIOU PILLS. Beth s* vmuda ar unwaitb urni yn yr Ystamog ? DAVIES'S TONIC an ANTIBILIOUS PILLS. BethoyddyafeddypotMtheBMthMtt?boottnw?yrY??dd? ??? ?? ANTIBILIOUS PILLS. DAVIES'S TONIC and ANTIBILIOUS PILLS. Oea:- DAYIES'S TONIC and ANTIBILIOUS PILLS. B.thy?ydd??tw??h!d.t?iytA???F?? ? ANTIBILIOUS PILLS. DAVIM'S TONIC and ANTIBILIOUS PMLS. Y MAB DA VIES'S TONIC & ANTIBILIOUS PILLS yn ddarpariastb sydd wedi profi yn feddyginiaeth mer, buan. a diogel, at yr anbwylderau uohod, yn nghyda =lyldor sydd yn 0&31 ei aohosi gau Ddiffyg Trenliad, Poen ya y CyUs, Poen yn y Pen, Rheumatism, y d, Neuralgia, Ao. Y mae Divirs's TONIC and ANTIBOIOUS PILLS o werth anmrhisiadwy i bawb sydd 10 dyoddef oddiwrth y Clefyd Melyn a Chnriad y (M V -mt yn hawdd en ermeryd, yu ddyozal ballol i boo oe4l a rhyw. xia yd, ynt .yn ac.bo^t y poen ,ll, ei.af .yn en h6(!?th ar y ,o,ph, ond gweithiant ym?th yr t??ohyd, g&n Buro y GwMd ym h rWLebo?i 7 pftn IleiAr sydd yu aohosi Tonad Allan, &c. Ni ddylai net, sydd yu dyo.ddef Gwendid a Nychdod, Diffyg Awydd al Fwyd., .Isel.d. er Yebryd, &e., fod hebddTnt, gao eo bod yn codi yr Archwaoth at Fwyd, ac via Cryfbau y Nervsa a'r Corph yn gyffredinol. Mewn blycVau Is. lie. a Iii. 9c.; i'. oael gan bob Druggist, neu anfonir Blychaid drwy y Post oddj_^rrth y Peroheuog ar dderbyniad.eu gwerth mewn stamps. At werth yn Lerowl, gan Ayrton and Saunders 119, Duke-street, ac Evans Sons ft Co., 56, Haiiovei- street, yn Llundain, gan Barclay ft Sons, 95, yarringdon-street, IL 0. Perotoedig yn unlg gan HUGH DAVIES, A.P.S. CHEMIST (BY EXAMINATION), lkf A CHYNLLETH. Medallist of the South London Scfcool 0 Chemistry:smd Pharmacy, A. QUALIFIED DISPENSER OF MEDICINES OF THE APOIHECABIES' HALL, LONDON PIANOFORTES, HARMON IUMS5 ORGANS, &c. ALTERATION AND EXTENSION OF PREMISES. NEW SHOWROOMS NOW OPEN. W. JARRETT ROBERTS, HARMONIUMS 0 WAITH CARTKEF YN GYFANGWBL. ANFONIR CATALOGUE DARLUNIADOL GYDA TROAD Y POST. YR YSTOC FWYAF DETHOLEDIG 0 PIANOFOSTES A HARMONIUMS YN NGOGLEDD CYMRU. Pob math arall .MarynMCtrdd. O?MM Ammoanaidd mewn am^iaetb mawr. OSery^u a ddy- po'o m"k :r Ilyfartal i rai uowydd.a gwerthir hWYDt bronam hannor y pris. yd VIOLIN eo_ ]a.X] 10-18. n $1piF.8 AC ORDIO x CONCERTINAS, MUSICAL BC?MUMCALsToM?.CADEiMAUIHARWONfCMS, PITCHFOEKS, PIPES, &0. TURNERS PBO?FRSYDDOL BOB AMSBB YN Y 8KPYDLIAD. POB MATH 0 ADGYWEIRLAD AE BOB MATH 0 OFFERYNAU AB Y PREMISES. PIANOS A HARMONIUMS AB Y GYFUNDB BFN DAIB BLWYDDOL 0 DALU. CYMEFUE TALIADAU MISOL NEU DSI-MISOL. X DBEIM DAIB-BLWTBBOL. MANTEISION. 1. GWiRENTIR FOB OFFERYN AM BUM' MLYNEDD.-NH oes dim onaOthfyhM o'r ansawda .??.?dd.fyt??odref.d?-Nwydd.I; Mo?nty??.M dderbynia W. Jarrett Roberts ?rhyw ólfellll iaraddol i'w fa?naobdy. ?'?A?ONB??'Q.n ?W. Jarrett Roberts ydyw y prynwr helthaf, a'r unig wnenthurwr ?bTyM.Mrdd yn Ngogledd Cymra, y mM yn galla gwerbu yn rh&Wh nag y gall unrhyw {MMchwyr .?1 1Q y tb* ;? W^EMPFAITH A BHWYDDINH3 CHWABEUAD -Tel r y "w manylaf er .iorhau seini^aeth rd, R d9liyf, yr by..ydd yn ?h.bger.1 Mgenrheldt? er gMod ?r sylfMn ?M?S?NIADUN10?aTBCHOL.-Fercdd!rmeddiantobeb .fferyn gM (?cted axy<?a4w?y tJM?MlnMdd-misol.?M, .deMnt.ynr.dddMty.yneiddo-t Uogwr bsb nMhyw di?tthych?- egol. _——— PRYNWCH GAN Y GWNEUTHURWR W. JARRETT ROBERTS. CAERNARFON. YR YSGOL RAM A nEGOL, UXBRIDGE-SQUARE, CAERNARFON PBIF-ATHBAW— JOHN G. DAVIES, (0 Brif-ysgolion LiuNDAm AO ABHBTSTWYTS.) EB lonawr, 1881, pan ymgymerodd MrDavies & llywyddiaeth yr ysgol uchod, y mae cynifer JD a phymtheg-ar-hugain wedi pasio y gwahanol Arfeoliadau R hagarwelnlol. Dengys y ffaith hon fod yr addyee a gyfrenir yn drwjadfao eang, yn cymeryd i mewn lawer o amrywiaeth, ao ya sicrhau llwyddiant vn yr oil. GwneJr yr iaitb Saesaceg yn destyn aatadiaeth ofalns ao ymarferiad gwastadol, a cbeir mantais hefjd i ymgydnabyddn rr ieithoedd Groeg, Usain, Pfrancaeg, a Cbymraeg, yn ogyBtal a gwahanol gaugeHau y Mathematics. LCynhelir arholiadau Coleg Breninol yr. Athrawon yn yr ysgol ar ddiwedd bob banner blwydds u. Bvdd y ddau OhvarUr netafyn dethrev r0n40r 23ain a lbrill 30a ips. 6 180 GREAT LONDON NEWSPAPER. ?j/OMr fo?MM, ——'———?—-??*—* ——'——"—— CM Penny. • DilyChronic&Ill. 1- T Enormous GREAT SUCCESS. More Late News than any other Daily Paper. To be had of all Newsagents. TULSOBAaff8.-Ketri and OorftIpOIIdmeefrom ILU Pau 01 &he world, from oiir Special Correspondents, by Wire. LEADJlB8 b1 tli-e most able W1'IlInoI the day. PABLIAaiBNT —Wlre laid on from Doth Honsw Into the Ottos 01 tbia Journal. SPOUTING.—Latest Baclnl, Betting, Orleket, Football, Bowing, ttaUVcK, Athletloe, 4o. AQBlCITXiTVXUB^LfttMt Agricultural Non frOIII811 parts, liAW.—Speciil "Reports 01 all ChaaMTy "lid ClvU CoUtII TRULBlrom all Co^irts of Town IUJ4 Oounlrf. POLlCE from aU the OBlcet. MABKBT3 from all pnrts specially reported. SHIPPING.—Wrecks nn Caeualtles, Foreign Arrh" 11- Sailings and ArrivMs, Mall and Steamship Swt. NOTICES OF THE DRAMA. NOTICES ort- ? ?. ? Eagl"i I?d. BOU.T[ -d W.I.- CHEAPEST AND BEST ADVERTISING MCtK. Advertisements BUST be prepaid. Post Office Orders to 'be made payable at Ludgate Circas, to BDWARD LLOYD, Pleet Street. Offlce-DAILY CHRONICLE BUILDINGS, FLEET ST., LONDON, E.C. OIL PAINTING AM £ 1 10s. 0». J. THOMAS, CAMBRIAN GALLEEF 47, Everton-road, LIVERPOOL, ADDYMUNA hysbysu ei fod yn gwneyd A. Dailunian o'r fath oreu, mewn Solid Oil Paint, mewn Gilt Franu hardd, square neu oval; maint, 18 mad. wrth 14, am y pris uchod. Gellir cn cymeryd oddi wrth unrhyw ddarlun ond cael ychydig o fanylion, megys y pryd. lliw y pallt a'rllyp:ald. Hefyd.mae yma bob cyflensdra f gymeryd Photographs am brlsiau rhesymol. Cofiwch y Gyfeiriad,—47, Everton-road, Liverpool Mae y Cambrian Gallery bellach yn sefydllad cenedlaethol, wedi bod wrthi am dros ugain mlynedd. 01^3 riYMDEITHAS ADEILADU BARRAOL V BANGOR AO ARFON. CYPARWTDDWTB air T. T. ROBERTS, Bangor (Llywydd). EVAN JONES. 47, Glaulmfon, „ HENRY JONES, Castle Bank. „ J. B. BOBEBTS, Victoria House. 0. B. DAVIES, 2, Frondeg-terrace, II DAVID LEWI8, 26, James-street. It WILLIAM EOBEETS, Frondeg-utroet „ DAVID WHITE, Upper Bangor. TisurwniD CTPABWYDDOI. lib W. 0ADWALADB DAVIES, District Bank, Bangor. AMASWTB: Jteistri PUGH, JONES and Co., Dlataifit Bank. NATIONAL PROVINCIAL BANK. ABOIiYSYSB ABCEWIMOt: lib DAVID WILLIAMS, 39, Vlotoria-street, Uppez Bangor. Y mae y Gymdelthas hon yn barod i roddi ben- thyg arian ar Eiddo Rhydd-ddalladol (Freehold) nen Brydlesol (LtcuehoU) am 5,10,15, acSO mlyn- edd, ac yn barod i gynyg i'r cyhoedd y manteision œn11J101 **1?—Kioddir yr arian yn llawn. Ni ddelir atian pryniaut fprtmium)9 oDd ychwanegir hwjrnt at y iwax a fenthyoir, a gellir eu had-dslu yn FIIol am y tymhor y benthych yr arian. Y mae hyn yn ajfleuadra mantebiol i feothyewyr. S.-Ni cbodir ond lip y cant o log ar y pecldill fyddo yn sefyll ar ddiwedd pob blwyddyn. S.-GeUIr adfer y Gwystl-weithredoedd [Mort- M<t) muhyw bryd trwy d?u y gwcddtU fyddo yn ddyledus i'r Gymaeithas. ?—Ntthe!hytAd.?MadMcnddMddeegwatth ynyNwyddyn (M ntd tatr awuth M ddeg felanMyw o Gymde!thBMn eieiU) 5.-Mdau gwneyd '1 pelthrceJoedd yn lld Mg cdid yu yr M GymdeitbsB waU. A Mt ar y Gweithiwr deien pleidMs? Pryned dytrwygyNh.rth y GymdeithM uch. Yn 11e S. Ae? prynwch cich ty, tfwy d.H. Olwb nchod. Na ch?et y cyaM?M Vvu i godi Mi?n yn rhad at brynu neu adeibdutai DerbynIr y taliadat y D08 Fala cyntat o bob ?, am banner awr w^1 |hwe<A or gloch, yn y s?yddfa Newydd, 394, High- (Lfjoceht. B^gor. KAP y ""do1wr he?yd "ed1 00., y11 n$b,d.Ir -.tt-l ProTmciM BmX. I Oo TU y?MthMy.m?T_Mh. ?, Llanbed% erns-arfon, tiuiog, Porth. aetbwy a hou an yr AriandaL &m Sb Kwyb<&? 7* ?hylch Men* a iheo! ?mdeMymo?'M yn berMpot neatrwy ilty.ll A mi B,,ii ?t?HMio, MoMt?tand snr- 39, Victoria-etreet, Upper B?.r..7M TAMMLB DtEMYMT'OR TBB HA!R.-It jour hair is tnming grey or white, or falling off, use The Mexican Benewer," for it ?M?M<tM? '-M?t-t M <? M.. Grey ? ?". hair to !b. orl &I lo :g !<&Ting Miraits f1n of co:t "BeBtore?" It makes the ?a.rchanm.?tybMM? M well as promoting the growth of the hair on Md spots, where the g'?de are not decayed. Aek your Chemist for" Tm; MEXICAN IlAm ItENEWER," sold by Chemists and Per!umere everywhere at 3s. M. per Bottle. Wholesale depot reaoTed to aa. farnagdop &r4 I"dm Y DIWEDDAR IXYSITN. "AELWYD Y BARDD, GAN LLTSTYN. Gellir oael y Ilyfr nchod ond anfon 13, ampt i MIIJ UMtyn J"nes, 2 Lower-street, CMUeppMtBane'or. L ,ntya J,)neas ?. i bawb sydd heb ei gael a fon yn fnM, Sf i)ymnnir yn aier ohono. 0 13:t4. sr mwyn I*d yn sier ohono. 0 1324. I l I) BWYS I YMFUDWYR GYMRU. DYMUNA ROHERT ROGERS, 21, Union street, Lerpwl, hysbysn ymfudwyr, yn enw. edig y dosljarth gweithiol, ei fed wedi ei apwyntio yn Agent i'r gwahanol agerlongan eyaain cano l'r Amer Ca, a'i fod yn bookio ymfndwyr i'z Unol Daleithaa a rbanan erdll o'r America gyda'r Anobor Line, i ba linell y peithyna yrjage-long fwyaf a'r gyflymaf sydd yn ,Wylie o I arpwl, set y ??ity of .RMM.-nec Mrhyw Du 0'r ilinellau ereill Pm y prisiau isaf sydd yn bosibl, Y mae ei dy yn eang ac hynod o gyflans i'r Landing Stage. Onll pawb a ymddiriedant ea bnaain i ofal Mr | Bogers fod yn sicr y bydd iddynt dderbyn bob cynorth- wy oddi ar ei law. Am yohwaneg o fanylion anfoacr yn ddioed i'r cjfeiiiad canlynol 2078 :211, UNION-STREET, LIVERPOOL. ..dT YMWELWYR 0 01 MRU A L L UND. AIN. LLETTY OYSUBUS,) YEWN MAN CTFLEUS, AM BRIS BiI SYMOL. Ymofyner a MRS YOUNG, 38, Da BSVVOIB-BOAD, DOWHHAM-BOAD, KINGS- LAND-ROAD. f Y mae Mrs Yonng yn Gymiaes barchns, a dy- munem gymeradwyo ei th/ i'n cyd-genedl lydd yn talu ymweliad a'r Brif-ddinaa. WM. BEES (Hiraethog), Caer. D. EOBEETG, W-ibam. ALLAN O'R IVASG. "HEN WLAD Y CYMANFAOEDD," Baritone Fris Is, gan D. Emlyn Evans. 0 CENWCH I MI GAN," Baritone. rris Is. Gan D. Emlyn Evans. "AR Y DDOL," Soprano neu Denor. Prim 6ch yn y ddau Nodiant. Gan R. S. Hughes. AR FIN Y DON." Prts 6ch yn y ddau nod. iant. Gan R. S. Hughes. II OANEUO Y GWYNFYDAU." Gan D. Emlyn Evans. At wasanaeth yr Vagol Bab- bothol, Band of Hope, Cymanfaoedd Ceiddcrol, Ac. Prip, Sol..Ta, 4c; H. N., Is. PBDWERYDD LLYFE MYSYDDOG." Priseeb. (yaoeddedig gin I. JONES, STATIONERS' BAIL, a 2045 TEEHERBEET, GLAM S?MTic Aono. m m etat.0<t ci the mM? Toil»t ptbuo go *Wy ow -1 =- by the cnf:" MCth.1fbil: i6sild.a Mtionapon the sUn h the Alb, tMilk -6 Sulphur Soap, the mm aim. wftuew smooftess, ?d EUMSUJ tta solnhnr noriiStton. BytOt am d tM. BctD tb* tUn win be opt In Wlw ??Wt*A,' It S?t suitable for chCdM.. -d !.th. P"S'?'? dnrmble of U Se*M. BtMtiMty t?M. D??*?JS tuMS& ao yon I have uud '? 't? ?Ibio?'???M&Mp?.  f ILD., 31.&O-P 1 COMMERCIAL BOARDING, AND LODGlNli HOUSE, TEMPERANCE HOTEL 22, POOL-STREET, CARNARVON (Late Mr William Griffith). Well-aired Beds and goed Accontmodation for Tour. ists and Visitors. The House is situated within a few minutes' w.lk cf the Railway Station, and near the magnificent ruins of Carnarvon Castle. D. WILLIAMS, PROPRIETOR. TE 0 LERPWL. NID yn fynych y bydd ein colofnau hys- bysiadol yn cynWYÐ mater ag y byddwn yn ei weled yn werth galw sylw ein darllenwyr ato; ond y mae y Te a werthir gan John GriEthsam 2s 4c y pw ja yn deilwng o sylw pawb ag sydd yn chwenychn Te da am bris rhæymol. Danfomr deg pwys ac uchod mewn an parael, nen mewn *w" wedi tain y cludiad i u,byw o..f rh ilffordd ar dderbyniad P,?t Office Order, S" Oornchwylwyr eisiea mown lleoedd nad oes thai wedi ei penodi. JOHN GRIFFITHS, 4, PARK-ROAD, LIVERPOOL. a 1198 SEED SEASON, 1883. SAMUEL EVANS, CORN, FLOUR, SEEDj HAY, STRAW, AND OIL CAKE MERCHANT 3 & 4, ARVONIA BUILDINGS, BANGOB (Clate to the Railicay Station), Whilst tandering to his Customers his grateful thank for the liberal patronage accorded to him since ho baa added the above Branch to biB Buine. begs respect- fully to inform Farmers, Gardeners, Csttagers, and others, that be has this ge.so. I.rg?ly inco.e. 1 the aswrtmenta, and with tbegrcatõst care ,elected, at an early date, a quantity of fresh mported Seeds of tbo best quality, cODsisting of the {olio?iBg:—H? and Clover and all other Agriculture and Garden See'h c< Excellent Quality. Specitt Sheeted iM&ii B!?ck TM- tarian Oats, Sco tch White rotwo O?ta, Irish Tawny Oats, Bodofgan White Oats, and other sorts of Wolsa Black, White and Yellow Oats, Scotch and Welsh Bar ley,deserve particular notice. An assortment of Myatt's "Ashleaf 1; and Fatly Prolific," Schoolmaster," Excelsior," and Early Ollor" In, altrge quantity of good quality Late Potatoes ].It Ier from Ireland, as well as $?ome grown sFeeials vis. C hampions, "Magnnm Bonnms, "an d "Scotch Downs. Richardson, Bros, and uB:{;:t Dablin, and Galway's Spedal Minures, for Root Grain and Grass, atvery reasonable prices, being brought to Bangor by Boat, a very considerable difference in prica is effcte compared with these sent by Raii. Price list on ^plication. All orders will be executed with promptness. ESTABLISHED 1876. THE PROGRESSIVE INVESTMENT & BUILD- ING SOCIETY, LIMITED, 42, LOilBAPJ). STREET, LONDON, E.C. CAPITAL XIOO,000, IN 20,000 SHARES OF t5 EACH. THE Certficate Fund for 1SS3 is now open Monthly Subscriptions, 2s dilor 5s; Interest, 5 per cent, ou every pound paid. Bonuses on paid-3p Certificates, and an advance of .£100 for 20 years with- out bterest on each 5s. CertiSoata drawn in the Bal- lot, or a Botms of £ 30. Deposits of 55 and upwart74 recnvJù at 4 per cent, interest first year, 5 per cent. if for OU3 year certain and t?pwirds. Current Acconrts opened, and 2t interest allowed on monthly balances cf ,£20, Advances from one month to 20 years on Free. hold and Leasehold proportiH, Stocks. Shares, Life Policies, Ac. The2<Hh Di awing for Free Advances will tako placo on Fridiy, 5th October, 1883. All per- sons taking up Certificate on or before that dito, and payirg three months subscriptions, will b3 in oriler for the Ballot, Prospectuses on application to the Secretary, or the following Agents: -Me R. K. Stythe, 14, Hign- streot, Carnarvon Mr John D. Edwards, Castletos Biiil-licgs, Lloyd-street, Lltndudno; Mr J. Griffith Hiih-slrcet, Penrhyndendradb. Local Suiv3yor, A II gl,ton, Eiq., 11, Market-street, Carnaivon, Agents waited in all unrepresented Districts. 21)7,5 B. SHAKESPERE, Managing Ditcctcr. HEALTH, TONE, AD VIGOUR HEALTH, TONE, AND VIGOUR THIS preparation M pronounced by H? Tmost eminent members of the Medical Profession to be unequalled for its power in re- plenishing the vitality of tho body, by its supply- ing all the essential constituents of the bloun and nerve substance, and for developing all the powers and functions of the system te the highest degree. It re- moves pimples, blotches, purifies the blood, gives new life, oound and refreshing sleep mi restores the con- stitution to health and vigour in a short time. Sold by most chemists at 2s Sd, is 6d, 118 and -024-rer bottle; or cent to any address carriacc paid, on receipt of pric6 by HILTON A Co., 184, High- street, Notticg Hill, London. ? CAUTION.—Ask for "Sir Astley Ceeper's Vital Restorative." Do not let the chemist penuade von to 11 ko any other. The argrment of larger bottJes and 1,2es ?nee is put forward. It is QUALITY tte.IH;cted require—no quantity. Agon's—Barclay and Sons, 95, Farra-strest, London, and all e WhdSi? 1 Honscs fJpEB BEST BEMEDY FOE INDIGESTION, NORTON'S CAMOMILE PILLS (0 ARE CONFIDENTLY RECOMMENDgD N ORTON'S CAMOMILE PILLS AS A SIMPLE REMEDY FOB NOILTON'S CAMOMILE PILLS N OltTON'S Il¿;, k: IS THE CALIS N~ O It TON'S CAMOMILE PILLS TO i'< OF NEARLY ALL TUB DISEASE9 TO TYTOKTON'S CAMOMILE PILLS NoRTON'S wCu'}?L!RItJDECl', BETSA A N Or,O.N'S CAMOMILE PILLS MEDICINE SO UNIFORMLY ivfORTON'S CAMOMILE PILLS NORTON'S G1J[LIkJNSEFtcrAL. THAU ? \TORTON'S CAMOMILE PILLS N OUTON'S Ig1IlkuJES CALLI» THB IV I OIITON'S CAMOMILE PILLS NORTON'S..1{J¡LTIIEEn OF ORTON'S CAMOMILE PILLS THE HUMAN STOMACH." "NORTON'S N ORTO-N;'g CAMOMILE PILLS rILLS" ACT AS A POWERFUL TONIO TVTORTON'S avMOMILR PILLS 1-' AND GENTLE APERIENT. A PLEASING APPEAItANCE IS THE FIRSB r.1. LETTER OF RECOMMENDATION. ODFREY'S EXTRACT of ELDER FLOWERS \X THE SWEETEST AND REALLY M03T G ODPITLY'S EXTRACT of ELDER FLOWER8 rESPECT EEAUIIFIER IN NATUR3) rK)DPREV;S EXTRACT of ELDER FLOWEit3 rs STKONCIT.Y RECOMMENDED G'i_ODlo'HEY'S EXTRACT of ELDJm FLOWERS U FOR SOFTENING, IMPROVING, AND i i ],,ICTRACT of ELI'Elt FLOWEU3 V-T PRESF.RVISO THC COMl'I.EXION; <ODi- iiSri of ELDER F '.OV/EI#. v. ? EXTRACT of ELDER FI OWF;r.j \f SUXBUllN, REDNESS, OR Ell JPITON 7 ?' OD!EY'S EXTRACT J'T?L?KR r?'?YHRS JS DELIG11 1 FULLY COOL, A ru ri OIUAIEI'S ECTKACT ofi: LD E N FR> I U'i: aa vX COifFORTING AFTElt !StJA? iLi. C'?'' ?n hy n:t Mcdic:aa Vendors ia Ucttlcs ö 2<. M. each. & SON'S DANDELION COFFEE FOR LIVEB AND INDIGESTION Ccntaina Three Timaa the Strengtil 0 Ordixary Coffee. SOLD BY O/.orERS AND CHEMISTS RVEEYWHEBB A CARD-To ALL WHO ARC BUFFIRING iraom TEM errors and indiscretion of youth, nervous weaknow. efirly docay, loss of rnlnbOOd, ke., I wffl tend a recipa that will cure you, FREE OF CHARGE. This groat remedy was discovered by a missionary in South ""),11\11, Send a s;'?-a'Mr»vsoJ pivMorie to the REV. ;0IIItII T. bm-. skim 49, ji.dl HI.. cwv, Ufjk