Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

j. YM?T?M?'?' J. H.~1amb. MRt?? (0?< Lami ? Edw4r") JBBBS)P"!Hn' GENERA BROKER ,t TOWER BUILDLN03 WATER STREET, LIVER FOOL. DA.ONIR yMFüDWYp. a NwyA?M i'r Dwi.dfa Patagonia, Unol Ualaethau ??C<?Aw.tr?..ph.b rban o r byd. g5 d ?MMe.h?M cySym am y pmoeM isellf Ar j[StT.M U,thyr, y Cyawya stamped envelope, rdir p?b bytbyn-w?dd. T?!tirM) y UmcUM canlynol—Onion, Cunard, White riar Inman, Nation-il, a'r Allan. Intending pMfengers will rleqe note that wo guav a 3toe not to send them by any of the Cattle Smer8 lid by tbeMail 8mer of the abpye lines. AT YMFtTDWYB- WILLIAM WILLIAMS (OymrO Par), TBMPRRANCE HOUSE, 27, UNION-STREET, LIVERPOOL, _11_o; ADDYMUNA hysbyea el jerya?'? pob gwybodM& -m MMor hwy?d?r- toMM ?yw Unell i'r Aacr.cn, a rhanau ? o'r byd, yn nghy?'r gwahanol wMau, ond ph bu (yn Gymraeg nen SaMcneg) Sf! ? a elcor le, t.!4 y ma? M CMl d mwyaf ?MT.t? y!D?. i'r Mwt a ?M (ddo, s cby?fyddii hwy af eu dyfdi?"d I H?pool er mwyn cymcryd t[oM P''? o u ?yay. &a. CoSer y c}'felri uchod. a 165 Y S WYDDFA YMFUDOL GYM. BBlG BYNAF YN LI VERPOOL. M. JAMES A'l MAR, Tempekakoi! HOUSE, 19, UNION-STBEET, LIVERPOOL. MJ. a ddymuD8 hysbysu y oyhoedd ei bod At. yn awr mewn cysylltiad &'i mab, yr hwn tyii we4i Wn Ilywyda agerlo,,ga-n el-do m:; yuy ldaa. B?d4 ei brofia I mMth yn wyaq MO-deith?yr ya fantais iddo i siorban Y neoedd goren i "th?y" gwneyd ya gSI\fUS yn mhob Todd. Sicrheir tocynaa cludiad am y priMn iMlaf i A.{:a:l: Pbdthar tylrisiaa isalaf i Telir syl?w noitHaolidooyma (pfmBge tickeh) o'r America. Rhoddir mordaith trynorthwyol (assisted pm age) y HytrcdrtCth i CMttdt. Coir pob hytb,rwydd and anfon llythyr ?Cym?ss; BO SM9onoe), a ehyhrfy?dir ? pbawb ttymdjinedMt en hanain i'w gof&! ar 9U dlfodiad i Liverpool. Telir sylw Rn?.ongyrehol i bob gohebiotb. ca <?ai y Prch, HtIh Jon?.M. A., D.D., Uywydd Coleg UMfotten Ptnh A J Parry, AbMtaw. a 1791 —[ AT YMFUDWYR. k HUGH HUGHES, ^™ ???aTATIONEE, AMLWCH Ymfitdiaeth Sid a Ohynorthwyol i Qutemlani. GELLIR cael pob hysbysrwydd am y teleran, a chael forms i'w llanwi at wneyd cais am Rmt myned a dan ofal y Llywodraeth, trwy aiarad naa kwy lythyr y- el1 oyfeiriad uchod. Bhodder stamp yo y Hylhyr i gael ateb yn ol. Hefyd, y mae Hajrh Hughes yn agent dros brif gst-mnisn l ongan Lerpwl a Llnndain er's dm3 30 :dd, ao yn dean pa leoedd yw y rhai goren i fyned Et yn y gwab%nol dalaethan yn America ae Am- mi mao dam eibioa Hugh Hagbesya styddoa- ioa ar y mail steamers o Lrpw i New York, &a vn jfwnayd ea goren i bawb fydd yn bookio yn Amlwoh, traar y mor ao wedi oyrhaedd New York, a chyfar- fyddir pawb ar en y.wli.4 i Le?pwl, gnfcHr am ea lugpga, fcl na bo dim traul na gofal ar neb ond yn uni<? y fare, pa nn Bydl yn awr yn 4p 4j, i ua o y borth- laddoedd Gogiedd America. ylai pawb y d yn bwrfadn myned i'r America wneyd brys i sihall l1e trwy anfon pnnt i H. H. cyn i'r ii ?i ?.u 0 di 1 G eUir ::rt:if!J 0 N:; rkr¡iir;' fae yn America Can H. Hnghes. 0 1848 *8^ V AT YMYXJDWYB, GOl'U/lluDvliadh;td41DfIllVdiÜ4i, DYMUNA J. D. KBBOB (Olwtolasc) hysbysu y coir pob gwybodaeth yn nghylcb hrryltad agerlongan, a'r prlaiau i waliaaol raaau o'r Acarica, Oaaaia, Australia, New Zealand, a phob pa,th o'r byd, trwy ymofyn Ag ef, yn Gym- nag nou Saoaoneg, mewa Uythyr yn cyuwyt itamp. Sicrheir tocynau cludiad am y prisiau iselaf. Telir oylw neillduol i dooyaau ("pottage tuhtlij Wa-ii eu dorbyn o'r America. Rhoddir Mordait.h Gyuorthwyol (attUtti pauajt) y Llywodraeth i Canada. Oyfarfyddit & pHwb ar en dyfodiad 1 Livorpn!, a sicrheir Ueoodd i'r Oymry gyda'u gilydd yn y rhaaau rhagoraf yn yr agerlontfau, i bavyb a y-i- ddiriodant eu (jofal i J. Ð. PIERCE, yr hwa Bvdd weli croeai y Werydd amryw weithiau, teithio Uawer yn yr &meric-% ao wedi cael pro??afl belaeth yn y fasnach ymfudoi. Oyfei rfer at J. D. PIERCE, JlmiyraliM Aj/ent, 18, Hioh?isu>-st., Tithebatn St., LIVERPOOL. Oymeradwylr yr uchod I sylw gan y Parch. John Evans (Bglwynbach), Llundafn; John Jonet (Vulcan). fierpwl: John Thomas, D.D., Lerpwl; jotin Hughes, D.D., Lerpwl; Mr. Delta Dayies, f.A.Ph.8., Abeidar, ao erelll. Cofitr Cjftiriai uehtd. 1596 TY GOMER I'R CYMRU.  GWYBODAU'DD NtMH. BYDDED i'r rhai sy'n dynmno ml y man- teiswn goren wrth gtwsi y Werydd rø nglyn "r far" rbataf, anfon at Gomor Roberts (CMro Dof), Shwn a rydd iddynt hob gwybodaeth angenrhei.liol Ei? lisollan yr American a r CamAian Steamers Go.ty.Ri.d yu y f.o 1,?,-p?l i F'w YORK, Boston-, PmnDEtrHU, lie mobb, Ocean Fare f3 lOS-CANADA L3 Fate i New Orleans direct for Texas, n 10s. jpda'r steamers cryfaf Bydd yn hwylio. Digon a fwyd da, pob cyanr, a dyor wdb. Nid yw y swyddfa bon yn booki9 tramorwjT. Cludiad, 4p 0a. a Digon q waith a ctyflog da ya Americ& Efe a gyfor- t/ii ,'r rhatfyd? o An ei oM ar ea ?yfodM i Lerpwl, rVjtM yn (Mbi'ol (y Cymry gjda'a gil-dd) ar fwrdd y Sta.m.z*. Cyf^rwyddyd anffacledig c?r sicrhan arbediad anun et g=Eor, ?d cofiwcb yogr yn gy.f (enclose p)tt aivnv) at GOMER ROBERTS Cymro Dcf), Pawn jttf?aut.Tomphr'a Hotel 29, Unioc-Btreat.UverpM). D.8-i? mae ei ay yn belaeth, yn ymyl y Lannins Stoge. Swpor, gwely,abrecwast, 2a 60; plant, banner pna, J n cynwya pob attendance. ROBT. WILLIAMS, Gwas y Llow, 4, thsaida-terrace, 4 825-d Tan-y-grisian, Festiniog, CYNLLUN DA. fM ? Gl1ir rhoddi y swm hwn ac uchod .;JCj. t inetfn Diwiaiadaa (options) I.utocks a CLyfraisn, ai yn ami rboddir elw da mown ychydij ddyd liau. Mauylionllawn mewn Uyfr ea:lnrh,,¡, i'w gael yo rhoi gyda'r post. Cyfeiriad I-Gèorge Krans and Co.. Stock Brokers, Grwkam House, O'd Brood- at-wt, Lmdon, E.C. Y Jfordd oren &'r ddiogelaf a di/feis wyd erioed. o 1558 TOWLE'S PENNYROYAL A STEEL PILLS fOB FEMAUN qdeidy eortt??! hTcgn'Mttttt .d ra,. t'u di&tr«Mtitg awmptom so ptmlent WiLb the atz ]?Oxm Ij. lii anil la Si, of *U ObemUtai Beat anywtwre for 11 «r U hj Uu JL T. IOWU, Cfcunirt, KotUiifbut. ??p?jjjj? tMB for tU MM d WIND ON rD onium OOOD for the enrt d INDIOZenoN. eOOD for the two of SICK KJtADACHK. BOOD for the Oll" of EXABTBVBV. OOOD for the cuft of BILIOUSJJUI. GOOD for the euro of UVBB OOXPLAIST. MOD <M fte MM of AM CoKpL&MO arMU &on a di$Drdered state of the ..rolll BOWSU, or UTSB. BeM by <t Vdki- TnAxii b? b?.. M U 1' 9% IØ or fnII :r-t'- II CAQE D. WOODCOCK, moaeM??uScom, SWYDDFA YMFUDOL GYMBBIG. I" —— CARTBEF I'B DYN AB DAlTH. AT YMFUDWYB AO BEEILL. Ceir pob hysbysrwydd trwy ymofyniad yn y cyfeltiad iaod. Peidied neb a chael eu camanrafa I gan yr hysbysiad Ltlte with. Cymro QwytU, gan dybio fl mod wedi manr, nao jchwaith wedi ymadael o'r wlad. Mae rhai wedi cael eu twyUo; telly. Cjfiawnder ydywgwneydhyn ynhysbys it sawl fyddo yn dewls dyfod ym».~CYMHO GWJLLT. AMERIOAI AMERICAII OBBAT RBDVCrtOK OF BATES. STEIERAGS RATE from Liverpool to New York by all Mail Btes'MK. ? 46 per Adult and O iildren under H y?' of age, UALF '?'. Yulants under 1 rear, One Guinea. °''??''?.? Iine, ? per Adult, and Ohi! iren as BbOvO- 0tForteintom^ and all further p?ticu?? apply to N. M. JONZ9 (Onrao GwnLT), i8, Union-street, Liverpool. N.B.-Noconnectiou with other Agents. All communicantions, In Welsh or English, to be made direct to above address. ° 2018 M'UL LtVERPOOL TO NEW" "STOSIC Sc ZB0ST035T EVERY WEDNESDAY AND SATURDAY. This Company has been established for Forty Years, and is noted for i\8 Safety and Comfort for aU ot-esea of to the CUNARD STEAM SHIP COMpwvy Limited, Liverpool, Orto their Aazm,-WM. J. WILLIAMS, 7, Market-street, Carnarvon. IKTKBMKDIATB PASSAOB, eS 8J; ST2KBAQK, AT LOW RATB4. A 11 B B I A If L I N B UNITED STATES MAIL STEAMERS. LIVERPOOL TO PHILADELPHIA. IfnIBY WSDSBSniT AND AliTBHNATB SATURDLY. First-class, fuli-powerad Iron Steamships. Accommodation for passengers equal to 1m) European line. Paaseoeers and Goods landed at Phfladelphh an the Wharf of the Pennsylvania Railroad. TEN BROBTWT ajto DIST roctb to thi wan. Apply to RICHARDSON, SPENCE & 00., IT 19, Watet-stoset, LiverpooL Looal Aobsts.—W. J. Williams, tseoretarv to >he North Wales Quarrymenfs Union, 7, Market. rtroot, Oarntirvon; John Foolkes, II, High-streef, Carnarvon; B. G. Roberts, Bock Cottage, Oreigiau %1-. Talvaara R887-TT— I DOMINION LINE. I RBDTJCVJD FARES. — From LIVERPOOL on ( Tbubsdats. This Line book Passengorsthrongh to. all parte of AKHBICJ, At Special Low Bates. Saloon, from iSlOlta; Intermodi- i,t,0, e7 7a; Steerage, A4 4j. ASSISTED PASSAGES are granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. Assisted am- rates tor Agrieoltval Labourers, their Families, and female Domestic Servants, 43 per Adult; Mechanics Nevvim, Gueral labomon, and their Families, A4; Children under 12 years, A2; Infants under One year, 10s. For Pamge Tickets, a 1,, to ?M!M. Ma», AM M;=t2liJ:r:t,tü= orD. E. Dayies, RVianfa, Pwllheli. REDUCED PARBS TO AMEBICA XIEAVEIC LINE. gaa "Weekly Sailinga from Liverpool and Qneenstown. Steerage Fare, je3 15s. T3 QTTBBE3, BOSTON, OR NEW YORK. Saloox Fabb TO Quebec ob Mokteiai, iclo 10s. igT Assisted Passages to Canada, 93. Passengers booked to all parts of Canada and the United States at Low Rates. For further payticulars,suito seeirebeithe,applyto B, W. ROBERTS, Manager, Canada:ShippingJo. 21, Water-street, Liverpool, Or to J. W. J. Barry, 6, Winthrop-street, Cork; N. G. Seymour k Co., Queenstown; D. E. Davjes, Rhianfa, Pwllheli; John Davies, 4, South Cae T Iwynewydd Llanllechid, Bangor, or to W. G. Roberts, 15. Castle-street, Carnarvon. 730 LLAN LINE, SHRTEST OCEAN PASSAGE 1 AMERICA, O LEfiPWL. HIBERNIAN Vor Halifax & Baltimoeb Sept 11 PERUVIAN. For QunEc Sept 11 PA RISIAN Vor Qobmo Sept 20 C lSPIA.N.F.-r Halifax & BiLTinosrSept 25 S iUMATrAN For Qubbko Sapt :27 SARDINIAN.For QUEB a Oct 4 NvV A. S OTIAN ForlHAUFAxS;BALTiMoaaOet 9 Ssloon Fares fl8, 115, and X12, Intermediate £ i; Steerage fA 4s., t) roetc- lic.7 Vert, Baltimore, Philadelphia, Portland, or Halifax, and TaaocoH Tickbts to all points at Sficial RATMIS, I'avpki.W)i.—Ail Gyfres—" Adiocaiad 0)111. rychiolwyr Aroaethyddol ar Diriogaetiau Canada;" SiOfyd, arirraphiad diweddar o inunphledi At Meithau GorUewinol America, Ac., yn cael on hanfon yu rhad. Cludion yn cael eu cynorthwyo gan y Llywod- raeth i tiaii. lux,, n 0a trwy Quebec, yn cael et csniataa i weithwyr amaethyddol ac I iorwynlot am 5p. Ceir pot hysbysrwydd trwy yaofyt ag ALLAN BROTHERS & CO., James street, Liverpool, nen i It, R. G. Humphreys, News Agent, Foitmadoc. Mri. Pairy, Willians, and Cadweladr, 3 and 4 Williaras'-ccnrt, Bethesda; 7, Maiket-street, Carnarvon; and Four Crosses, Festin.og. Mr Ellis Roberts, News Agent, Four Crosses, Festiniog. Mr R. Parry, Auctioneer, &c., Pwllheli. Mr G. Lewis, News Agent, pen-y-eroes. Mr Ishmael Davies, Draper, London Honse, Llanberis. Mr Matthew Goldie, Dick's Boot and Shoe Warehouse, 217, High-street, Bangor. Ellis Pierce, Printer, &c., Dolyddelcn. o 22 AVE IT IN YOUR HOUSES, J-A »Dvl follow adrico of tho eminent Doctors Pronl^ Btovonfl, Morgan, Tarley. Doir«ing» Gibbon, Sp&rfca. who b. b.??.q t-t t ony to th» "ga oC T AMPIiOTTQH^S FYRETIO o!. It givoft instant roliaf in heftdAcho, ac« or bilionssick* ncss, constipation, œanburnf 8cet' and other terent amBlIpO%. woastes, eruptive and skin con:plnlnl8. II U.9 110 labstituto. H. WKUOVOB. US Holbnrm UoD4011o ONTBOX OF CURKE'S B4t Ptin la warranted to onr» all disehanw ttea the Urinary tani, is aUbttHX (mibM » «as S "_oJ), &»vd.aadfad>a IntbaBaok. ?''S'SSS?.S?ST?'?SSS to. U. ad4 by U Ch-tft &M ft-I Meft?'rmdam thtonghettt tht.WotM; ef &0 ww d&vm fw Mw ■tamra by lbs Katara, Twa Jrt*oow un> Uuun (Marat Ln. Oonm, LtBeett? VboWt A<nn«. BA&W" Ion. LoII4oa, u4 aU W1Io LLOG DA A LLB DIO(ibb. CYMDEiTaAS ADEILADU LLEYN AC, EIFIONYDD. Sirn>LwrD 1388, wsoi W okobphobi dam Dd«pd» Sw«w>oi» 1^jy itn • LLywimD:- p"Uhell. t NEISM PUGH, JOSIM, AND 00. MR W. LIA. JOYS4, flaatia,% Pirllhell. yix y AwyddM Llo(au da1"fd JD 01 6 1 cant. Ge1Ur rhoddi anin I fawn bob dydd.-Po b asnylion tnt1 f!f1n &'r y?e IX-ydd, (¡!.Iii DAVID EV AN DAVRM BhiaDfa. FwUbOU- "'——— MA?WOLA?HDMSYFY? I J^loddirChwilenoi T)wm{Black Beetles J, Occkroaohes, Ohwain, Bags, &o., drwy adefnyddio I SAUNDERS' INSECT POWDER., mewnff»ifch1raUiroUrioAneld-daimewadwynos^ithoddiwthyp<wausb9thatthya,t^ydWnyddioy|^wdw hwn. Y 'e-& na boneddwr a dy wad Hde an bonu, ar ol taenn y Powdwr 0 gwmpU, banner .?hwitM.dD=.n. Dy?ad n..?U Fed .??th y Po?r 10 r ,Ia? hbaU8 øydd. am dano, œ&e U"wer 0 fathau diwerib 10 oael 80 oyayg j'r Clboedd, oui ef mwynopgoisiomedig Sh.y.S? ^enrheidioled^oh*rfodywirianBaunw* M* ?ow?y ?''????'' y B?wad bob rlw?y mown blyahau, am So., (Ie ala., yr un. Yn KytMwerth.! yn?i,??"kM e-?Mre.? Li?? P-i ,Wo. I.-GEORGRS FILA AND QRATSL PILLS. NO. 2. GEORGE-81 i GRAVEL PILLS. NO. 3.-0SOMirS PILLS FOR THE PILES. ■aroa I-Li i i iff-.i-lRAVEL HIGHLY RECO X- MENDED by Medical Ken, and UNIVER- SALLY HELD IN HIGH ESTEEM. GEORGE'S PILB AND GRAVEL PILLS GEORG E'S Yn ddHthdt hon ydyw y Feddyginlaeth <wya? hynod yn yr oes. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS GEO G.E S Ydynt erbyn heddyw yn adnabyddus yn mhob gwlad warelddiedig aan whauil. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt wedi eu profl a'u eertifio yn Faddyginiaetb beiffaith efieithiol a diogel gan G c.' G amryw o Ddoctoriald a Fferyllwyr Lloegr a'r Ameng. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y maent vn anehvmharol et symud y Piles a't Gravel, a lluaws a anhwylderau ereill sydd bob ams r yn en caniyn, megys:- GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y corn, ysgafnder yn Y Pon, Digyg Treullad. Rhwymedd, Ll/ngyr Man, Diffyg Anadl, poen yn yr Arenan, GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Lwynau, Sural a Gwynt yn yr Vstomog, pien dufawr yn y Oolnddion, Gwaew, Colic, teimlad o bwyeau ya y Cafa, Dwfr Foeth, Dwfr-ataliad, Gwelediad yn bwl ac aneglur. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Buan symudant isychder a bias annymanol yn y Genau, ChWldd yu y Clunieu Wr Traed, poen yn y Morddwydydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A symudant bobfhirjatr o'r Arenan, yr Afu, a rhodfeydd y dwfr. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A welthredant tel "swyn" er avmudyr holl boenau a achosir gan y Piles a i Gravel. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Dylent gael eu cadw yn wastad wrth law, gan y tuedda cymeryd ychydllJ ohonynt ar ymddangosiad cyntat y doluriau hyn i roddi ataliad buan ar eu cynydd. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Brdd i'r personau hyny sydd yn gweithio mewn lteoedd llaltb. 03 yn anadlu awyr anmhur, neu yn dilyn galwedigaethau eiatedioj, gael fod y Pelent hyn yn anmhris- ladw iddynt. iadw/ AND GRAVEL PILLS GEORGE'S PILE AND GR.tVEL, PILLS adfetwyd lechyd miloedd drwy y Feddyginiaeth hon, a hyny pan ddadgenid gan Feddygon eu bod mewn sefyllfa anebeithiol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Ar werth mewn blychau, lello a 2s 9c yr un, "n bod flferyllydd parchus yn yr holl fyd. Drwy y Post. is 4o a 2s 9c yr un, mewn stamps. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Gochalwch dwyHwyt.) Y mae poblogrwyd i digylflelyby Peleni hyn drwy yr holl fyd wedi temtio rhai personau diegwyddor a thrachwantus i'w hefelychu, ac ynami y twyllir y claf i grodu el fod yn cael Peleni gwirioneddol Georoh, pM nad ydyw ond cael rhyw oymysoedd diwsbth A pheetblus yn eu lie. Mae enw y Gwneuthurwr wrth bob blwch o'r Peleni gwirioneddol. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Y mae Perchenog y Peleni hyn wedi derbyn droa ddwv III o Dysitiola,!hau pwysi.g a efleithiolrwydd y feddyginlaeth hon, ac yn eu plith mae amryw oddt wrtn Feddygon a Fferyllwyr enwog. PBROHBgOG-J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAUN GLAMOBGANSHIBE- MEDDYGINIAETH GLODFAWR S PELENAUI A; borant y gwaod, ac a symudant anhwylderau ar yr aurr YR YSTUMOG, YS ELWEKTOD, AIR COLVDDIOJr. Cryfhant ac adferaut i iechyd gyfansoddiadau eiddilaidd, ac y maent yn feldyf? niaath anmhrfs- 'adwy werthfawr at bob anhwylder ag y maa mercied 0 bob oedran yn agored iddynt. I EIant arhat mewn oed nia gellir rhoddi prls thy uehel araynt. YR ENAINT Sydd feddyginiaeth infUeledig at goesan dolurns, brestiau toredig, ac hen ddoluriau o bob math. Y mae yn dra efflelthiol at y G/malwst (Gout), a'r Gewynwst (Rheumatism). AT ANHWYLDEB Y FREST, GYDDFAU DOLURU3 (Sore Throats), BRONCHITIS, PESWCH, ANWYD, A PHOB MATH 0 AFIEOHYDON A THARDDIADAU AR Y CROBS, NID OE EI GYDMAR. Gwneuthuredig yn unlg yn Sofydliad Thomas Holloway, 78, New Oxford-street (diweddar 533, Oxford-street), London. Gwerthir mewn blychau non botlau am Is lie, 2s 9o, 4a 60, Ha, 22s, a 33s yr an, a gellir eu oael gan bob fferyllydd drwy yr holl fyd. Rhoddir cynghorion am ddim yn ddyddiol yn y cyfeiriad uchod, ihwnl11 a 4, nen drwy lythyr. BRYANT k MinT mMimn El kC?"TTT"^Q :=-=. V?K'? T DEL??)t\.& t t ? "Etoecd?tT ptttM?t.? Soe». t MU", RASPBERRY, C?at,  LIKE-FRUIIC, GINGLIW.IA, FRUIT drinks Od., 11, i? A -ppl"!d w th? 0-t Ta.v M?Ede B?quiK ZMCX CTBRANT?, M.. LIQUEUR Aj applied to the Owat Temperance Maaonic Binqo»» WOLSELEY 1883. THE DRINK OF THE SEASON icwaitaii* tuteM eIemMIl8. mM??MW W. MC?TT. M?o?. <f<Mct«?n land?o: ? fiMff?M NtM?. Bold" (?)r-i CM?M. CMA?M*? 8M CeF? Tauwx goopwls& MEDDYGINIAETHANFFAELEDIG AT DDIFFYG TREULIAD AC ANHWYL- DERAU AB IB IAU ELLIS'S BILLIOUS AND LIVER PILLS. YAEAE PHLENAU EMS o ddefnydd L!y<ieno! par ac heb gynwya Arian Byw (J?eMfy) JL nac nnrhyw Fwn Mal!. Mae'r Pelenaa hyn yn ?ynwyMdt? o Bymyøgedd g?Moa 0 r LIlslau gom tth?At ?ryd y corph. Fel Pehtmm at y Geri (BiUiow) .'r lau y rhai n yn Jdtamhen yw y fh*i foren a wnaed erioed. Ceir gwow m bod y faddyfinijeth ?or annhreL ar y P<?nMn?M md..A.g .Oro* :!???y owph. on bod bYA a !at'r c.mmion, Jr h7n bothau sydd yo pM Diqg 7WuW, ^Gen- ehwystrao a syrth ni _yn ngweitkred*d yr Ma tCUthdanTr &B.Mt ttdM<mK wrt?yr arwyddMn eaBtyBetMeredh—Gwynt.mrwt?M.AMdt, AmnS?hSdM ?bryd, Diffyg awydd at Fwyd, ULwym e,dd, 1):r, pot ?!c ereUt.-Gwyn? ogia an, Atiadl MtntPhwSyGtten. Poono v Cdo, M arwyddion ereill. MMntyn dda rhNfromlhefyd ttM ? PNM. Y maent Anmhur pjt.S^ ff felMsdWniaethDyner at Agoryd y Corph. Ac fe ?'?MS'??°*'? yu hucMB <H- ya MyMddoadd ya fed ?,g_m,Me.t.h iflil pathan ar brawf ywyPelonau hyn, ond y oaont wedi profi o rhun^ er ya^vddo^yB Mdygn.n.»«th effeithiolrn ntrbvmydoiraeth Aborgde M fe dd8nfond am dan,nt lawer gwaith cyn hn 0 wah&W barihan o Sr. cC y Pd.M? alw#A h?yd am dMynt, y mae J. W.1ELua yn Md e. d%Wn ilw gwneyi yn hysbys wlad ya affreainal. Tysaobath oddiwrth Jehn!Jen<B.tYew., dmreddM?'Mr.06WtBtry. M?um?osWMtTy.MTtehwedd.taM. Aswrr. Sm.—Tn amcaaedle yr wyf yn anfon stomps i'daln yr hyn i^dd ddyledaa I chwj- Yr wYf wedi defn- yddto ani yw?htUt?S?eSnS? M !r wyf m m oael yn MdygiBiaeth wrol.-Yr eiddo& yn gy?tr, JOHN .TO'" ?'?.rtMr hwynt m.w?!y.h.. Is !?. y'?.:?w.:Hi y swm am 2s 9e; nen dnry'r Post yulddidr&W am 13 Stamp Cciniog, DeU 35 Stamp, a gellir en fMt drwy nnrhyw Fferyllydd Mn UdrcMt". tr CAm. an owntb. as as wibth, qui J. W. ELLIS, k Cimut and Smgfitt, ABERGELE. ODD OTMOBDSXDia GAZ HUGHES & SON, WREXHAM. I 4b so bru axftwm CERDDOBIAETH HADOUQ Y Carolydd: yu.cynw^5 19 o Garolau Nadolig. 2&t i. Cilwibk Davibi rjWnM gaa -whiwl AwduroA. iVu is. (YIl Nod. Vut y Sol-ffa yn nnig.) Oturolan Nadolig: gyda Chymdeithran- all (yn yr Hen Nodiant yn tinig), gan J. D. Joxtl. Pris If, Caiiadau Bethlehem: yn cyrwys Catol- au Nadolig, gan Brif Feirdd Cymru; gyda Thonaa pnoaol, wedi en eynghaneddu au teefnu i wahanol leiaian, gan J. D. JONES. 1 (Yn yr Hen Nodiant yn unig.) Prit 6c. Cardan Kadoligf: Gan y Parch. OwsM Johbs, Pentrefoelas; y Qeiriau gan wahanol awdnron. (Yn yr Hen Nodiant yn uiiig.) Prit 6e. Sto, YR All GYFEES: gan yr un Aw- dwr; y Geiriau gan wahanol awduron. (ïn y ddaa Nodiant) Prit 6e. IJJfr Carolau: yn Nodkint y Tonic So!- fta yn unig; trefuedig gan R. Mills, Wrex- ham. 1' ic. Y Cyff ffadolig: sef casgliad o Garolau, hen a newydd, ynghyda Mcsur-donau priodul Iddynt. Gan EOII Llbchtd. (in yr Ilea Nodiant yn unig.) Prit 6c. Coxolau Prif Feirdd Cymru: Geiriau yn uWg. 8 Wedi eu dethol gan y Parch. 1. WH-UAtM ?aMMor?. 1ris 6e, Anthem !Tadolig Canys Eachjten a aned t wt." Gan W. H. Owhk. Uen Nod- iant, ie. Sol-ffa, ic. Oogoniant yn y Goruchaflon Cyd- gan Nadolig, gan R. S. IIuoues, Llunda:n. If<M Nodiant, 4c.; ?'c?<, 60. Y Cerddor Sol-ffa, Rhif 48: yn cynwys pump 0 Garolau Nadolig. Prit lc. Y Cerddor Sol-ffa, Rhif 83: yn cynwys dwy Anthem, nn Emyn, a dwy Carol Nadolig. Erts Ie. JUST ISSUED-Handsomst-m bound in Cloth, The People's Edition O. TH8 GEMS OF WELSH MELODY PRICE 7s. 6d. Containing a Selection of popular Welsh SongA, with English and Welsh Worda, and Sym¡¡honÏ(s a!1d Accompaniments for Piano or Harp for 100 pieceaa By JOHN OWEN (Owain A laic.) (The former handsomely-bound Presentation Vol. ume may still be had, price 12a. Gd.) Amlm, prit 9e. (Ya Nodiant y Sol-fla.) TEML YR ARGLWYDD: ORATORIO GYSEGREDIG, GAN fl. DAVIES, A.O., GARTH, RCABON. Prit It. 6c. (Ben Nodiant yn unig). CERDDOR Y OYSEG-R; Bet casgliad 0 Donau Cynolleidfaol grda Hymnan Donau CW n? Tzplfzm a y war?.A. priodol, gan y Parch.. Tanymarian. Amlen, prit Tair Ctinieg. CEINION Y GAN RHAN 5. Yti eynwyt y Tair Deuaud oanlpol- YWn. »h- gfit 0. Gwent; Y Ddau Ferwr, gan Ih P:),-T (-t?ty Wyn fy Ngh". gan B. MiUa. ANTHEMYDD Y SOL-FFA. KHAN IT. Pris Sc. ) Y mae Gorphwyafa: D. ElPlyu Enid. RHIF B ) My6 a ddywedais: Owain Alaw. fWt 1<. ? (Hen Nodant, pris 4<? BRAN 18. Pris Sc. RHip A) Ymeirwni folianantyrArg.: W. Dnl.. Pri,2;. Nid i ni: rO. 9pri, 2,q.) RNIF B1 Duw a drugarhao wirhym B. Stephen, ?t< le. j ?M?M/<tt.? (0. N. ?M 4f.) CANEUON. I Yr 011 yn y Ddau Nodiant. Prls Si. yr un; tlnotJ y Post, 70.) 46. Cymru Rydd: Can i Donor, gan Alaw Rhondda. 47. Gwenfron: Can i Denor, gan R. S. Hughes, Llundain. 48. T Llongddrylliad: Can i Dene, gau,R S. Hughes, Llundain, (Can rhagorol Oystaileuatth.) 49. Arafa Don: Can i Den or, gan R. S. Hughes, Llundain. (Buddugol yn Eitteddfod Abertawe, 1880.) 50. Can y Milwr: Can i Baritone, gan Alaw Brycheiniog, 61. Brenin y Dydd: Can i Baritone, gan Alaw Lon. la. Ni fedraf yn fy myw-I can't make up my mind: Can i Baritone, gan Owain Alaw, 68. Y Carwr Siomedig: Can i Donor, gan Alaw Rhondda, 64. Kan i Ganu-Singing Still: Dell. %wd i T. a B., gan Owain Alaw. [OANEUON ERAILL I DDILYN.J "rtEDAEBOD. 8WW TK ICLUB"AU &a.-Dylai dyoddef Dfyt Mddt pMWt M DNJ?B'9 EBBinMB MB DRAP kisbb," pn fod ei efteithfau gweUhaol ar amryw a dybld K?S???'nos?t????y.. oiHa %<SM- ryaiad obono am noswait oi, B, ((Cw. Sod. AtaMeydd yn y Clustiau, a'r 8*1 ,,0 ,Yyd Bya fmedol 4 dlflyg ctywed. Oe)Ursicrh<mynd.'hymwaay oelr graddau èJ,: oddJwrth SmM dJ1eTI::rW}?,, I ?ddo?ddardoddryma'.abynyhebniweidto a<?'"?- waith tynmnta ? at. M er SJ.y^ys (tellir enwi rhai fu am flynyddoedd Fd l. ,;f M?Smty?aUnogt ftiywed sc?au ^w? roddi praw "W 'ludd jIDe" rotelou, to Ike a Ar wert b ."U,dd. "SUtPHOLnm imoit," eet hylU Bt lacheu vmawp OBBAU T Oaoxw d?wy mrmhwysiad auanol Bymudlr D.!wvgd:en yohydim Sdyddi*n drwy dd:rddlad suli) lin a gweth hwr vn crwywo ar !yràd yn nod pe byAdent, 1 bob ra^ ?;ju ? ?add ykinimthol Plorynod oyflredln, oocnnl, orelitblau, llynorod, cen, a g:d ar buno y dyoddahwr am a chan nad pa mor ddwfn y byddont wedi gwreiildio, a lwyr ddiSansnt o fingm awoideb SWpholine, yr h lZr dainmnDat dwynt. ?yotriaymin bryfaidaschowntytarda. adaa anolygm a pboenub hvn, a p'r»r I,r croet yn diettbrlad yuddansoa ru ?li. LsouvA a naturi'il. Iwertoir BOlebdrwta o "S)m,ncUne" ft in bob Ffer- fUfcld o'r bron. Fria r KOtclaa, Zt r, NILV I DIt LD P I I LAWN AT 1 (Jvku?. T.Am ER S StieBm Ejun Hsstore" mewn rebrdlg dyddlau a dywylla y gwollt, a dvg yr hwn fyddo yn fr ,,thw$ ii ilw hw cyntefig. 'iYa rhagom arliwiad u? ionro.'cliol, oo ni niweidia y croen. (Jeir fod parotoad Lockyer Ya haw i'? mw tioheibrfs, Y rn'ie rnddi- =hah?? 8dfer gwaut (.w U? dechreuol, a ch,nyrcha ll.1,,atu,lol, NIB gemr rh,)d(U awerth gor modo) amo fel moddfon I_¡mut! mardon ae/I.morth,' yo tffiant pallt 'do ya teneuo. OaD f.d de -1 tlftant gwd.Ura t ek"ithiol ar gyfrif "I brioduleddau eryf- haal, lgt a asol, a Uesol ar wreiddlau y p"Ut, unrym- hellir Adnewyddydd 14ekyer yn y emm Ttl?? Pot4dau mavrt am 18 f?h. Ar wen" gan FfeIlw),7, t.tnwyrOwadt.a MMcachwyrttBJtnt FeM[OCHu;yD IlIIIwb r DtJr¡w.. GREAT BARGAINS. FIRST Class Meat Chopper, only one month A: In use, 13 inch, Blo?of FollowsandB^9 .nt?e, nlue is 108 Od, for L5 158 M Also of t?mem?e, Sausage Filler, ae 2Ufor 1*. Fewnd Hand Guns and Revolvers, ,ni?M,?? rants. Agent for Milners Safes,—spec'al offers for czb. Detter terms than any previously offered. Also ordinary Safes from ze2 10s. B664 V AN J?NE3, 4, Ca?tle"aqoAre. camufft ?FAWR i DARGANFKDDIAD GWEi?flA? ADFERYD OWAT-IT? CARMAN'S HAIR RESTORER AGXDNABYDDIR i fod ejW, o. .?? A gweU, nag Adferydd Mrs Allen TtL?H„ eraill. Y m.e heiyd yu rh.t.? NidUywi^M ydyw.acm <hynwy6a olew. Adfera wallf iii i'w liw gwreiddiol. Symuda ?yma??h??'??.' phob aDmhurd oddi r y prn, Ymaeynatalit, gwallt byltwo ymaith. p"? Hy'? ??' eh?h.dygw.IIt. ?n roddi fddo dlysnlt Ji L ™. *1 dduhgoa,^ 1WM«; acyn wi?f.yd?yw yr Adfe^dd Roreaathatata ddefnyddtw?.ed A,.? Y'1 unig mewn p-telau mawrio; 1a «• yr 1m. Anfena parsel 0 dalr pot?l wedi ?,, u pacio, I on. rbyw fan Yu 1 Vlad at dderbYDiad 54 0 stampe «'uVsv' *M PABOTOIB IF OAK JOHN CARMAN, DISPENSING AND FAMILY CHEMIST (Qualified by Ixamination), APOTHEOARIES' :BALL, HOLYWELL. GCBUCnwJXWTB CTPANWEKTH0L LWNDAIN.-Hearou. Squire, & FraMM LBBPWL.-EvaDS, SODS, & Co.; Haimes & Co. Caesnari ok -Mrs Griffith Owen, Druggist. Fiint. Mr Michael Jones, Chemist. Gwerthir ef gan Fferyllwyr parchua yn mhob liilii tref. G 2899. w. tbA Botanic Hedielae Co., nKJH ?_? I Now Oxford-Wow#. V  Londa, W?M <?? Tma aa" HO TROUBLE D Ifagi|M DO NOT BIN TO FIX W^J^&fJBmviLFiurnm/m Sixiieuee spent in them saves 10. "The CLEAN Black Lead.Vide Press. JAMES' ?!?'- ?' Successive awards for Ex- DOME .1l.r,.OfQ?lity?d Clcanli- ggf | f | Lgn ?? ?t/ LEAD SSfcBLACK LEAD DEW ARE ofWorthlesslm a ODS E ?s?? ??? ?S ? ?8 ?S Qi?Nt 'LR? Sold- .verywhere;' B°<H?otd'Everywher-3? 6d, L, 2I6i" KEATiHG'SfOWDER" Nothing to Equal It. Nothing to Equal IU Nothing to Equal It. Nothiug to EqUAl It. rtee«y Mrivallsa to ;'i;WG c;i\:tll.ffikr Woollens and C\ioidma:rl &liki:à ¡j. Powder before placing away. It i. mvaluab kI ù>b the Seaaide. To avoid diBayiximtmjnt inaiat upon bavtai "KEATING'S POWDER." No Other Powder U effectual. Sold O'jl •.nd 9b fid Beware of Imitntion. Don tbe deceivw. ^EATilfGrS"WOBM TABLETS. -niituSq'? mcdiciMi. certain to cur«, and may U with abaolnte .?ty by the youugoet ohild. Price ct tH Chemif.M (by pot?t 16 y?Stftmpt). K*Am[?t,m(?M?&M? fit. Paul's London. StNCLAtR'S? The Family r 111 S3 CROCERt« OILKUI Wash with- ??f?-6'.? .? uvn irm, nrai, Wash with- of \fWATER UBO out th'?-Y'?f 1M A TPR The Magi* a Steamy House, r\ 3 Lail C/Mnser? Eear of SOAP Imitatlons! ?L?'???S? ?? ?r" SINCLAEEL'V ?aS?jttm?am)? At*dy?nt«to!'<<<M? u I reeommend it to i:o:1t :'m::J material; ??nomi? fuel'o the doth require Im nIP .v /c py.M biDg and no boiling.. JAMES SINCLAIR, SouthW&rk, London.S& NEW BREAKFAST « AFTER DINNER iEVERAH CON ROYS MALT COFFEE ?fM Coffee combined with Malt by Patent Pro** "AaafeeakfaitbeTewcalM "AmntM? Md h*}» ttttMMTMMd. ptodneiB<trtM*o«M.'— ???;??.??'?' SR?.?r?M??'N'S?? "FOR THE BLOOD IS THE LIFE7 WORLD-FAMED THE GREAT BLOOD PURIFIER AND RESTORER Has the Largest Sale of any Medicine In the World. t OVERWHELMING TESTIMONY ACCOMPANIES EVEBY BOTTHL PBOVING THIS TO BB THE GREATEST MEDICINE EVER DISCOVERED. For cleansing and clearing the blood fromaUimpuriCi80 ?t calm at bo too hihlY reooinmended. Fors(?rofula.deiir Skin and BI00d Dineau., a;OSi:l:i1 'ls: tkn novar.f&ilinm and am iuaaout cure. It Cures Old Sores. Curcs Ulcerated Bores on the Neck, Cures LTIcerat?d Sore Legs. •Cures Blackheads, or Pimples on Uie Vfcflfc Cures S',?ry Sores. Cures Cancerous Ulcers. Cl?ll., Bi" ?l-dSkiDie Cures Gl?ndular S?ciling.. Clears the Blood from all impure -0-. From whatever ri As this mixture is pleasant to r:¡rf,;te, an' warrant* fr. from anything mi?ious to the moat delicate avtntion of cither sex, the Proprietom solicit suffemm give it a trial to test its value THOUSANDS OF TESTIM041ALS FROM At-LPAR? Sold m Bottles 2d. 6d. each, and in cases, w..i times the quantity, IIs e.,ich-sumcient to effect a"" .Mt "M in the great majority of tomr-standing esw*k BY ALL bfS; mart"p'1iHif¡ V ?IDORS throughout the world, or u"t for 30 or 10 t%a P. byDthe Prpr?eW., Tn Lmool? HnIUØ C0CHT113 DacG C. Lincoln, (Trade Mark-co Blood Mixture.") F ()Rltlxzl-ron Tyym Tekth An BhbatC.—A fow drops of the liquid "Florilice" sprinklw 4= ,cct rh.b:U;te p' a l<;l:tSf::b; thoroughly el, the teeth from all p3ramites or impnnSca, hardens the gums, prevents tartar, .topl decay, gives to the teeth a peculiar penrly-whlteneø. and a delightful fragrance to the breath. It reMOTO All unPleaSant-odow ari.?ing from dw.7ed teeth -9 b=I=: "The Fm,{rant F)or:Ime,"bein? cc? posed in part of Honey and sweet herbs, is del?CWWW the taste, and the gr"a tcet toilet dircotery of the -SO, Price 2<. 6d., of all Chemmte and Perfum- Wh3? 010 depot removed to 33, Farrmcdon U04 LoMM?