Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

WANTED, a good Milliner and Dressmaker. Appi" stating age. experience, and waff*. to D. Evans, Draper, Camraacs, Mont MELINYDD YN EltilFu, yn gyecfin a fiillo. Gwaith gwlal.—Ymoljner drwy lytbyr a Rhif 2204 Gentdl Offlee, Caernarfon. V~lfl^TRP, Ty Rbvdd-dlaliadol ar Werth: nAbymJdogeth Daan street, Bangor.—O^feirler, F., Goudi Office, Caernarfon. 0 0 NT an Gentlemen of inHuenoe, A in every county, as DISTRICT and LOCAL AGENTS for the Prograaaira Inyestment and Baildinggociety,Umited.&d as,M&NAGEEt, 4t, Lombard street, London. ol949 Ys EISIEU, copi o lyfr a argraphwyd yn JL Nghaemarfon oddeutu 1816, yn dwyn yr enw «• FFCRF YR ATHRAWIAKTH IACHUS," gan filbert Morris, Y Prrdydd.-Aufocer pris, Ac., i D. W. Davles, 19, Bridge-street, Oaorearfon. ?n?ANTED, a respoataUe. and iateHigont BOY to deliver Newapaperf. O?e with a- knowledge of the neighbourhood prafer,ed.-Ap, III, to W. H. Smith and Sou, Railway Station fcaai Bridge. 0 2212 T & WBRTH, 'drwy Gytand?b Cyfrinaehot, ADeg o Dai Freehold, Sydi Gerddi perthyn- oi iddynt, yn Macsonen, Oaellwyngrydd, Llan. llechid.—Am'.ragor o fanylion ymofyner âMrRobert Beiijimin Evans, Rachub, near Bangor.. o 221T EGWYDDORWAS ya Bisieu (ifywi mewn) JD mewn hen sefydliad fferyUol, wedi cael addraz dda. Rhoddir y flaenoriaeth i un yn deaU Onnraeg.—Ymoiyiier & Mr James Brigetocke, Ottenist (by Examination of the Pharmaceutical (Society, 25, Kiog. stree, Carmarthen. o 2148 rX pyieT.VVrO ARTKS de VISITE, 2s 8d six Is 8d. Carte enlarged to 10 inches, 5s, Otthtt, 2t. Sent Carte with stamps. Perfect copies and original returned free. lAs" Photographic Co 30i, Regent-street, London, W.-S.D. PHILLIP. Manager. IVUBfOOIi COMMERCIAL INVEST- ij MENT COMPANY, LIMITED.—LOANS of from sio to LIOO) promptly granted, and the M. terest charged unusually moderate. Personal or other security. Share Certificates, Dock Bonds, Life Policies, &c.-A .pply to B. Roberts, City rotd, Cheater; or to James Smith, Secretary, 11, Seymour-street, Liverpool. B 1937-712 TIB AR WE 8TH, trwy Gy tundebCyfrinachol, Toddeutu pam' erw o dlr d?tiiddig a chyn. "chiol gerUaw pentref hyfryd a ch3 nyddol Waen- fawr, dwy n)Hir a ?a?nor o Gacraarfon.—Ym- ofyner At Owen Hughe*, Oroes y-waen Farm, Waanfawr ger Caernatfon. o 2194 I, 2') YN WYiKKO?)L. a BH?Utt, a eUlfe Jtj? ENIUj yn RHWYDD mewn ffordd ONEST MB DDYN nea DDTNE3. a hyuy heb ea rhwyatro galwodigaeth arferol.—Cur pob manylion, Ac., ond anfon envelope, ffydft cbyfeiriad yBgrifenoaig arno, at KVANS, WATI3, Co. (P 293), Merchants, Birmingham.—Qdk/ ymdairied IUlvsrwdd is- H T)AR0EL8 PJST.A "Parcels Post" -M. Rubber Stamp, Box, BotHo of Ink, and Iuk-spieader will ba sent free by post to any addraes on prepayment as under: —For private use, at Is Gi, or Is ol for general use, 2s 61, or :i1; for office use ani lare parcels, 5. All guaranteed best quality. —Address, D. W. Davies aud Co., Booksellers, ,Bridge-street, Carnarvon. BILLIARDS. WANTED, a Smart Active Lad as Billiard I W Marker. Hours9a.rn.to 11 p.m.Apply,with Toat'moniaU, stating aj, wigss, <te.. requ.r"d, to R. Priie Hnsthes. Scretar¡. Carnarvo?,ah, Refor Cab. Carnarvon. B 2218 743 f LERPWL A CHYMRU. aWBRTRIR TAI A THIROEDD er mantais i'w parohenogion; befyci prynir, gosodir, a phrisir, ar delerau rhad. Trefnir Mortgages di- ogel. a Jhoddir llog da, gra W. Al'twea Williams, North John-street, Liverpool. o 2103 CARNARVON SCHOOL BOARD. WANTED, for the Girls' Department, two VT Transfer Pupil Teachers iu 3rd and 4th year, or one Ex. P. T. For further Information apply to J. Henry Thomas, Clerk of the Board. < 205 TY AR WERTH, NEU AR OSOD. TT HELAETH A CHYFLEUS, gyda liberty ?. d*. yn cynwyB 2 B Mtwr. 28?ler, 3 Bedroom, a Garret, yn Meaai-street, Porthdiaorwig. Ym- oiyner gyda Mt David Jones, No 4, Saowdon- street, Porthdinorwig; neu & (japt. Thomas, 25, CSiapel-street, Caernajfon. G 2133 NOTICE. WE beg respectfully to inform the Public VT that Thomas Parry,of Carnarvon is no longer in our employ, aud has no Authority to Solicit Ofden for us, the Singols Manufacturing Com- pany. The Sole Makers of Singers Celebrated Setting Machines, Offies in this district,13, Oastle. cquare, Carnarvon, 25, William-street, Holyhead, 27. High-street, Blaeaau Festiniog. B 780-2207 LADIES COLLEGE, BRYNTYSILIO, OAR. ij NARVON. CONDUCTED BY MISS RE 33, Assisted by Certificated English and Foreign Govern ess. Pupils successfully prepared for Cambridge aud the College of P-.eceptofs Local Examinations.—School ditios will be re Homed (D.V.) September 13th, 1883. B 316 EOOLESJlALL GRAMMAR SOHOOL Healthfully situated, seven mUes north-west of Stafford. Papill are oarefolly prepared for Commercial Par- At'8. ud for the Pnarmaoeatfeal, and other Bxamiaa- tieu. A few vwAa4a3 at the Sapte.b3r term. Prftpaotus on appiiMhon to \h Prillipa!, 2073 1b J. HA.RGRVES, BEACH MOUKT SCHOOL, CRICOIETHj (kwsly ooxdmcttd by ths iVitus Williams # Ttmpls.) MISS WILLIAMS will still continue to JH- carry on the above School, assisted by1 efficient Teachers. Fupili successfully prepared to the College of Preceptors' Examinations. Proa- •IMctos tree on application to above address. Next term oommenoes September 13th, 1883. ARIAN. 0i,000, 91,400, £9.30, £ 600.—T mae y symiau nchod.a rhai llai.yn barod i'w buddsoddi ar eiddo Rhydd-ddaliadolnea Brydlosol am 4i a 5 y cant o lIItbleir Arian hefyd yn Miosd i Dir-feddiannwyr, SloBwyr, ac ereill, ar Not of HIllId (ftyda nen heb uicr- wjii) vkigiMl —Yarofyne* Aiutraa stamp i gael .wad, t Meistri Edwards & Co., Palilic AooooatantsJ I Owtlaton BniMin»<. Lloyd-street. Llandodno. o 2019 GROCERY BUSINESS. AR OBOD,yn un o'rTrefydd mwyaf oynyddol 4-& yn North Wales, yn ymyl pump o Railway 'MeM. Rhaid cymaryd meMuu? yn ddioed. Dyma !eM n& cheir mo'i ebyffolyb,ob"oe rbagorol i f?.hen 'MMe i ddechren bntne?. yn derbyu ??Oya wythposo!, t?fMyn ariM ptro?; fel!ir yn hawM d?btn y ?td?Mun tyM yndeaUPfOv?ion!. Gt?-w' a'r wwok, y oyfaa taa Albo. Mae r Scopwedt :Lyd y. y stye diwodderaf, yn hud a ehyaaM. ?"'t y isel, rboddir rhetw? boddbw ? ymadaet! ?""dyntitoMd oni bai achoj BeUIdaot. Gelhr ?-? o'f Ty,nea ploi y Shop I (yDy. Ymof yn ?*'? ?wy !yttyr a Rhif 20&, CwM ONee, C&ernM- C AUT.Tow.-Gut. tNNSMt????F Ii 11"( ¡pfl"Ij Tbia weU-known re y fo, -DirD, t, F r.&.  Ila, wt. J. EFO'R PARCEL POST, CARRIAGE PAID, I BOB TEREF A LLAN LLE MAE POST OFFICE YN LLOEGR A CHYMRU. Dros 1200 o latheni o Serges at Dresses, gwlan i gyd, yn y shades mwyafnewydd, gyzc, gwerth is 4c 0 leiaf. CLUDIAD RHAD Am dros 12 Hath. Dros 1500 0 latheni 0 Serge mewn glas a du caerog, 31 modfedd 0 led,am VAo. TELIR CLUDIAD Am 12 lla h ac uchod. Dros 1150 0 latheni oWlanen ffansi Cartref at Grysau i Ddynion. TELIR CARRIAGE Am dros 7 llath. G YM WCE AM BATRTMA U A OHYD- MARWCE- Cymerwch y fantais o'r PARCEL POST. Rhoddwch dreial ar y Menyg Kid gwahanol liwiau, is I I Y2 c, gwerth 2S 6c. Fur-lined Cloaks am 21s, gwerth 30S (fur tywyll). Jacedi Sealskin yn rhatach nag eiioed. Sidan du am 35 6i, gwerth 4s 6c. ANFONIR PATRTMAU. COFIWCH CARRIAGE PAID I BOB PARTH- Pin AND WILLIAMS, YR AFR AUR., AMLWCH A CAERNARFON. Ym tier yn barod, TON CYNHAUAF, Y GTODDOBUBTH CAM W. OWEN, PRYSGOL. Y nrraiAir CAN G,W.T N E D D.0 N. Yn y ddau Nodiant, pris Ceiniog a Dimai, nou Swllt y dwein. Fob archeb i'w anfon i'r Perchenog, nou i MrJarrett Roberts, Carnarvon. eo 2138 CYMDBITHAS ADBILADU BABHAOL ERYRI. NGOLNUFRYN, OWM-Y-GLO. ._n lOp jt no. e7flawn-cwedig %on &.Wy danys- "=U i=O o bwU ae ncbod, Dim Entmee Pon aa Fines. Amryw nnnoedd o bnnnan yn barod i'w fhodii aUaa ar eiddo Freehold a Leasehold. Dim Arian Pryniant, a'r oostaa Cyfreithiol'yn dra rhesymol. &hooks, 60 yr na. e 19?' JOHN R. ROBERTS, Ysefenyda LLYFRAU GWERTHFAWR. ESBONIAD HESRY A SOOTT, Genesis hyd r Esther, hollol newydd, banner rhwym bardd. Pris cyhoeddedig cystaf, 10 awllt, cynygir yn awr am 5 ewllt. ESBONIAD HODGE ar y Rhufeiniaid, llian, am 33 6j. ESBONIAD BODGE ar yr Epheeiaid, newydd, am 3 awllt. ESBONIAD HODGE ar y I Corintbiaid, gwerth 68 Cc, ar werth am 4 swllt. CANWYLL Y CYMRY, gan y Parch Rhys Prit- chard, gynt Ficer Llanymddyfri. Argraphiad diweddaf, llian hardd, 5 swUt, BEIBL TEULUAIDD HARDD, gyda rims and clasps. Cynwysa nodiadau y Parch Peter Wil. liams a'r Parch Matthew Henry, gyda chyfeir. iadRu a darlnniau lliwiedig, gwerth 3 runt am 18 swllt. CREDO AO Y BYD, 2 gybol, hanner rhwym, hardd. Pris eyhoodded g 2 bunt 5 owuk ond ? cynygir yn awr am 18 own& Gan fod yr oil o'r ushod mewn cjflwr da, mae I b = da. mae hwn yn gyfleusdra anarierol i bwrcatu llyfrau gweithfawr am brisiau hynod o Met. AB WZBTH oAx D. W DAVIES, 19, BBIDGN-JSTREET, CABBKASPQK. Y PARQELS POST, TE GYD A'R POST. PRYNWOH EICH TEA ODDIWRTH YB IMPOIRTMO, AO FELL Y ARBEDWOH SWLLT A THAIR CEINIOQ Y PITTS. Yr ydym yn anfon yn FREE gyda'r post i unrbyw le,- Ohwe'Phwyso DeJJaam •> 10s 6c Chwel.PhwyooDeOwU&m- 128 6c Chwe' Phwye o'r China and India Tea Gorea i Oyd, eymyagedig, am 15a Oc TBWY BRYNU EIOB TEA ODDIWRTHYM NI GYDA'R PARCELS POST OHWI ARBEDWOH Gyflog Trafaellwr. Ceiniog y pwys Railway Fare Tmfaeliwr <• •• Ceiniog y pwya Hotel Espenceb krafaeliwr le Ceiniog y pwya Llog am Goel (oaniateir coal i grocers azadri neu bedwar mis Ceiniog y pwye Y øwm a ycivwanegix gaa Wlsolegale Honses i grI- ariod I dyle^Sondrwg.• Dwy Geiniog y pwys Profit y Gzocdti~|T»w Ceiniog y pwys I Y Cyfanswm J obedit (y pwM Ptlnthes Ociniog CAtPER AND [GREEN 104, LONDON ROAD, LERPWL, I> A COMPTON HOUSE, CAERNARFON. Post-office Orders i'w talu yn Pembroke Place, Lerpwl. Y SHOP ESGIDIAU RATAF YN NGOGLEDD CYMRU. AT DRICKDLIQJSr MON AO ARFON NEWYDD DA. YMAE ISAAC ROBERTS & SON newydd dderbya STOC FAWRo ESGIDIAU i Ddynion, Merched, a Phlant. Y maent o'r defnyddiau goreu ag sydd yn bosibl i'w cael am arian, ac yrydym yn bwriadu eu gwerthu am yr un brisiau ag y gwerthasom yn awr er's dau fis yn ol; oblegid yr ydym yn bwriadu parhau yr Arwerthiant drwy y Flwydd- yn. "Paham yr ydych yn parhau drwy gydol y flwyddyn, a a Siopau ereill ddim ond ychydig ddiwrnodau ? medd rhai. Wel, dyma y rheswm: Yr ydym yn gwerthu mor rhad,ac yn rhoddi eiddo mor dda, nes y mae miloedd o'n cwsmeriaid wedi erfyn arnom i barhau, a chan mai ewyllys dda y cyhoedd yn gystal a'u lleshad yr ydym ynymgeisio am dano, yr ydym wedi penderiyru wio yn mla^^ £ unjath yn nghyda'i up prisiau. Mae gan Isaac Roberts & Son ddynion yn sefyll gyda Stoc fawr bob Sadwrn Settlo Chwarel Llanberis a'r Sadwrn dilynol yn Lfoft y Farchnad, Caernarfon; bo b dydd lau yn Hall y Farchnad Llangefni, ac yn Hall y Farchnad, Bethesda, bob Sadwrn Cyfrif, RHODDWCH DREIAL ARNYNT, A BARNWCH DROSOCH EICR HUNAJN. Cofiwch mai yr un pirbiau ag a welsoch yn y papyr o'r blaen sydd yn parhau o hyd. BOBL CYMRU, DEUWCH AT CnIRO J BRYNU EICH ESGIDIAU. BANGOR, GOBPHSRAP, 1883. TEA REVOLUTION. LONDON AT TOUR DOORS. THE PARCELS POST will place within the -L reach of every person in the remotest village of the United Kingdom, the Immediate benefit of the London Markets, and the experience of the Practical London Tradesman. R. G. SIMES & COMPANY, OF LONDON, —the proprietors of this fim,-having spent a life time In the study of the important article of commerce,—Tea; possessing a ftol knowledge of each kind grown in the nofthem and southern districts of China, and of the principal gardens of India, fubmit such value for money as can only be obtained from really practical Tea Men. Each blond specially adapted for the English and Welsh districts. First Crop Teas only, possessing all the essential chemical properties of spring leaves, and fractional profits on market prices, these points guide us, and please the publlo; It will neebat one trial to prove whether you can save by ordering from \1L Good Kaisow Congou, whole leaf, pnre and sweet tea, Is 4d per lb. Whole leaf Tea, perfect of it: kind, the Blend of North and South Ch na, la 6d pa lb. Brohen Indian Tea, rich, thick, ruby coloured Liquor, splendid value. Is 8d per lb. A really fine tea, rich, fall, juicy liquor, Red Infused Leaf. Ie JOlt per lb. A choice Pehoe Souchong, flavoured blend, unique in strength and quality, 2s 3d per lb. Beat post free, in parcels of 2i lbe, 41lbs, 611bs, on receipt of stamps; postal order, or cheque. Bankers .—LONDON AND W £ 8 TMINBTBX R. G. SIMES ANDfGOMPANY, TEA MEN, OOKHCEBOIAL-SOAD, LONDON, E Established a quarter centsry. Prospects foxwwdod on apph"tion. a. 75&-2103. THE OSWESTRY HIGH SCHOOL BJlAD MASTER—Ma OWEN OWEN, M.A. (Late Scholar of Jeans College, Oxford, and Graduate in high Classical Henonrs), ASSISTED BY QUALIFIED MASTERS. JyJEXT Term the School will assemble at the LAWN, in Church street. The Premises, including Lawns, Gardens, Field, excellent Class-rooms, and Dormitories, are in every way adapted for a First-class School, Borders Assemble on MONDAY, SBPTJCMBXB 17TH, asd School Duties Commence on TCTSSDAT, SEPZBXBXB 18TH, at 9. a.m. Prospectus may be had on application. TEEMS MOPBBATB. 02129 BARGEINION MAWRION Ar y Llyfrau a gsnlyn: "Y FARTHSIZTiIIYDD," Neu Eirlyfr Daeraryddol, sef HAKES YB HOLL J'YD, Wedi ei gritenn gan y diweddar &rch John Emlyn J_ IOJA.,LL.D., a'r Parch James Spmther James, Llandudno." Y Parthsyllydd 32 o ranan swllt yr un. Cynwysa Y ParthMUydd 33 o muau MUt yr nn. Ei brM yn ddwy gyfrol hardd yw 2p 2s. DymnMr eioh hysbysu y g woh gael y Myfr uerthfawr hwn yn rhanan nea yn gyfrolau drwy ddanfen aty (?yMeodwyr, ar y priMedd gostyngo! a ganlyn:-Xn rhanaa am bump eeiniM y rhtfyn. Muy dd?ygyfro! hardd wieu rb 0 yu d i im lp. Gwort rr ha=er dmll o gopiau yn ol re ir ceini y rhify? dd "Y L-yllydd" banes hollwledydd, ynyr. Mdd diMMedd, 4da, a phentrefydd y= ffibyAdtyh^rth ^bmsawdd,.ySt" yn fan d, m d, Uynoedd. so d onydd v bId adnabyddn*. Rhydd Ryfnf hefyd 0 boblogaeth pebgwhd.tir, plwyf, tref, penh?.ac yBM.arydd yebyuvydd o'r hyn 1YW p?gynha!tMth byi? y MgeUen, yn DJhyds Ilawe? o bethan etMU. ESBONIAD DB GILL AB Y TESTAMENT NEWYDD. Yr hwa oldd ytayd, heb fod ynn?w?yB _Mw! gyW he?rdd am i l, i. Etbneyn gy&- ydoem So fro. ":i lJ .)' ';1: pgøa 3p' LLAWLYFE DUWINYDDIAETH, Gan y Parch John Stock, wedi ei gySeithn i'r Gymraeg gan y diweddar Barch T. Nicholas, Aberaman, Aberdar, yn gyfrol dice, pris 4s; end yn awr am 2s. Y M" = o lyfoan ereill ar law, tiaaw* ;o ba rai a werthir am brisoedd goatyngoL Pob archebion i'w cyfeirio at Griffiths ft Sent rioters, CWUMUB, Taihaeb. a 2199 POOL STREET MARKET, CAERNARFON. NIs GALLWCH DDARLLEN HWN heb wybod mai y newydd- beth diweddaraf yn nglyn a'r Fasnach De yw y cynyrch o'r India ac Ynys Ceylon. Y mae genym stoc helaeth o'r Te rhagorol hwn newydd gyrhaedd adref, a dymunir ar i bawb roddi prawf arno. Nid oes angen am ffug- anrhegion tuagat werthu y Te hwn, gan fod ei ansawdd o'r fath natur ag i ganmol ei hun,a'r pris o fewn cyrhaedd pawb, sef is 8c, is ice, a 2S. Hyfrydwch genym hys- bysu am ostynglad ychwan- egol yn mhris y Caws, ac fod genym gyflawnder o Gaws da am 3c i 4c y pwys, yn nghyda digonedd o'r Caws campus 6c y pwys, yr hwn sydd yn awr yn adna- byddus meNn tref a gwlad. Bydd yNwyddau arbenig uchod ar werth y Sadwrn nesaf a'r wythnos ddilynol. Bydd yn werth i bawb dalu ymweliad a'r POOL STREET MARKET yn ystod yr adeg hon. H. PBJTCHARD A'l GWYNI. Ð 2000 UNIVERSITY COLLEGE OF WALES (ABERYffWYTH). President—RIGHT HON. LORD ABERDARE. Principal: Riiv THOMAS CHARLES EDWARDS, M.A. (Oxon. and Lend.),late Scholar of Lincoln College, Oxford. Pro/esters Greek-The Principal. Latin-J. M. Angus, Esq., M.A., late Scholar of Clare College, Cambridge. Hebrew, Arabic, and Sanficrit-H. Ethe, Efq., Ph.D. (Leipzig). English Language and Literature—M. W. Mac. oallum, Esq, M.A., Luke Fellow, Glasgow. Welsh- .Logio and Moral Philoaophy- History and Political Economy—M. W.Maccallum, Esq., M.A. Comparative Philology—J. M.' Angus, Eeq M.A. Mathematics, Natural Philosophy, and Astronomy. —R. W. Genese, Esq., M.A., late Scholar of St. John's College, Cambridge; 8th Wrangler, 1871. German, French, and Italian.—Dr Ethe. Natural Science—T. S. Humpidge, Esq Ph.D. (Heidelberg), B.Sc. (London). Director of the Museum-Dr Humpidge. Registrar and Librarian.—E. P. Jenes, Esq., M.A., B.D. (Glasgow). The Council will elect Professors forthwith. THE next Session begins 12th September, t 1883 and ends 30th June, 1884. Terms, :£101\ year for Out-door Students; C35 additional for those In-door. Several Scholarships and Entrance Exhibitions will be offered for com- petition. For prospectus, apply to the [Registrar, at the College, Aberystwyth. E.J. EVANS, \vHro.„n- SeC l LEWIS MORRIS, ) an. ec. Lonsdale Chambers, Chaneety-lane, London, August, 1883. o 2121 DR. JONES, D.D.S., (A.M.), MEDDYG DANNEDD 0 FLAEN Y FARCHNAD, BASGOR Bydd am* eisieu Bachgen fel Egwyddorwas ya lied Bydd Dr Jones yn Llangefni bob prydnawn Ddydd Ian, yn LMwigM-road, M y ffordd i'r Bank, a'r COODty Court. Yn Amlwch yn nhy Mr Bugheø, Stationer, 7, Ma'ket-row, hob yn ail prydnawn Muwrth, 'G7, UW lr i y 7fed a'r 21&tn. TYSTEB PLENYDD. RHESTR Y TAHtSGEIFIAOAtD. X. e. D Miss Mary Hughes, Tal-y-bon1 0 2 6 Parch W. Jones, M.A., Four Cresses.. 0 10 0 Hr 0. T. Owen, Tal-y-sarn. 0 10 6 E. Jones, Yew., U.H., Gwredog. 1 0 0 Mri Hughes a'i Mr P. Williams, Waenfawr 0 2 6 Deibynir rhoddion at y Dysteb uchod gan un o aelodau y Pwyllgor, neu gan yr Ysgrifenydd. O. N. JONES. Gwyddonfa PwUheU. UNDEB Y CHWARELWYR AO YMFUD. IAETH. Mae y Parch J. OWEN, M.A., Criccietb, a Mr W. J. WILLIAMS, Yogrifenydd yr Undeb, yn awr yn gwneuthcr TAITH trwy Canadi ar ran yr Undeb nchod, Ysgrifenir LLYTHYB. WYTHNOSOL CAN Y PARCH J. OWEN l'IL "AMSEROEDD." Tn cvnwv, IIane, ei Daith a Desgrif ad o'r L'eoedd yr ymwelir a hicyn, a'u hansamli Icl lleoedd i ymfudo, Yn nghyda hanes ei ddychweliad trwy yr UNOL DALEITillAU. II Amfouer Arcbtbion yn ddioed wedi au cyfeirio—The Pttblistere, AmiroiM Office, Cusarven. < LLYFR NEWYDD ANHXB30S0L I bawb sjdl yn cUullen newyddiadnr, yn medda pleidlais, neu yn telmlo unrbyw ddyddoideb Me% n materion politicaidd. Y GYFRES WLEIDYDDOL: CYFRoL GKYLSTAF, LLAWLYFR HANESIOI. CEILIEDia An WAITH 8EINIG A. H. DYKE ACLAND, M.A., A CYRIL RANSOME, M.A., QYDAG YCHWANBGIADAU GAN Y CTFIEITBVI)D JOLIN EVAN3, B.A. Cylweddedig ac ar Wtrth yn Sioyddfa y I Gei;e(il.' PRIS SWLLT. G 2197 JglSTEDDfOD CAERGYBI- A GYNHELIR YN Y TOWN HALL, DDYDD NADOLIG.1883. B E I R N I A I D:- Rhyddiaith a lwda-oniaeth: OViElILYDD AP RnYs A GABBWIXTOD. CerddoriaethR. MILLS, Yew., Ruabon. Traethawd :-ccAddlsg diyfoiol y Cyairy." Gwobr, Tlvrs Aur. BABDDOSIAITH :— "pyflafan Phoenix Park," (100 llinell,1. GwoLr, Tlws Aur. Hir a Thoddaid:—Beddargraph i'r diweadar Mr Roberts, Stanley Arms, Caergybi. Gwobr, Tlwa Aur, gan Mrs Roberts. Englyn:Y Meddyg." Gwobr, 53 g-.in Mr H. Wilson, Drug Hall. CEBDDOBIAETH I'r Cor heb fod dan 40 mewn nifer a garo oren "Ar don o flaen y gwyntoedd (Dr J. tairy). Gwobr, 5p 58 a Thlws Aur i'r^Arweinydd. I'r Paiti o ddeuddeg a gano oretl." 0, deuweh tua'r dolydd" (R. Mills). Gwobr, lp 103, a Thlws Arian i'r Arweinydd. Unawd Tenor," Yr Eos (Dr J. Parry). Gwobr, Tlws Arian. Unawd Baritone, "Baner Rhyddid" (J. H. Roberts). Gwobr, Tlws Aiian. Unawd Soprano, Tros y Gareg (J. Themou). Gwobr, Tlws Arian. Unawd, Cwrdd fi wrth y ffyanon (i rai dan lSegoed). Gwobr, 5c, gan Mr H. Gwynedd Wil. liams, Gemydd. Rhestr gyflawn o'r testynau, pa rai sydd oil yn agored i'r byd, yn oynwya gwobrwyon 0 dlysan arian i adroddwyr, cyfieithwyr, ac arluuwyr, i'w chael a' ddtrbyniad 2 Stamp Ceiniog gan yr Ysgrifenyddion, J. W. ELLIS,lea Mart, ae R.MoN WILLIAMS. O 2210 TEILWNG 0 SYLW PAWB. £ 20 Y CANT 0 LOG. g.S. GWENLIXAN THOMAS," 1,630 tons dead weight. "IOLO MoEQANwa" Steamship Co., Limited, 1,000 tons dead weight. "ANNE THOMAS" Steamship Company, Limited, 2,100 tons dead weight, "KATB THOMAS" Steamship Company, Limited, 2,300 tons dead weight. "WTNNBTAY" Steamship Co., Limited, 2,300 tens dead weight. "WAXTEB THOMAS" Steamship Co., Limited, 3200 tons dead weight. Seventh Steamer building to be registered a Limited Company. AGERLONG NEWYDD, 1. =6fr y shares yn cin bagerlong W?. ?i stay mor gyflym fe r yr ydym wedi contraciio am on arall, i fad yn barod I'r mOr yn Mai nesaf, 188, Coat yr agerlong Yw 35,100p. 2. Bydd yr agerlong hon o'r gwneuthuriad goron,gan y 'oi.:iÍ:nn'e:.t}: g;'dn, Co., auTow-on-Tyne. Y mae o bwya mawr i'r share folders pwy yw adeiladwyr y Ilong, gan fod gwir werth y I!on, feI gwir werth ty, yn ymddibynn ar vr adeilAdaeth. Eaw yr agerlong honfydd WaUtr Thom. 3. U&Hw? addaw gyda yr hyder mwyaf y i&t yr yr agerlong toag 2(1p y cant., efallai yohwaneg. Tra y mae Uongan bwylian i rMdan mawr out of date, ac yn tain ond ychydig nen ddim Ilog, y mae agarlongau In tain yn well nag erioed. Hyd yn nod yn yr ameeMedd Uel ar fasnach, yr oedd agerlongan Caerdydd In tala tnag 20p y cant )n flynyddol fel rhool. Talaeom i'n :h:erd.t :n:ttdd J¡daf:d: Ehagfy, 18ii2, yn ot 23p 10j y OMt. 4. Bydd y llytrau In agored ya y ewvddfa bob am-er i'r shat eholders en harchwilio, a'r Po icy of Insurant bob amser i'w gweled, er eicrhan na fydd yr nn golled lli&d' trr :;ld;d:h'yO lOOp yr un, ae i'w te.? 'el a ganljn p, S. c. p. s. c. 2 0 0 wrth anfon am share. 48 0 Olfai laf, 1881. 12 10 0. yn mhen chwe' inis wed'yn. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhon chwe' mis arall. 6. Felly, telir y share i fyny yo mhendv; dynedd Ond telir enillion y llong (dividend) ar yr oil o'r amser cyntaf, sef Mai 1681. Bydd hyn yn ei gwneyd yn rhwydd i bawb ag sydd ag ychydig arian ganidynt i ymnno. 7. Sylwer mai y /fordd arferol mewn firms erom yw tain A. y Ilong tra y maa yn es,?l ei bdehad a'r :diu ob:d;eù, h: :a, !:anid ydym ni yn gofya i neb dEJu oad yr aPPlie4tiOn money byd nes bydd y lIong wadi 6i gorpben ac yn barod i!r r. 3. Dealler nad ydym yn chargio dim commission ar adeiladaeth y 110Dg, yr bya yw yr arferiad gyn'rodin. Yr un is, gostia y HOIlg i'r shareholders ag sycW raid i si dala i'r adeiladwyr, set 35,100p. Bydd hyn yu fantaw fawr i'r shareholders i ddeehrea. Y til wedi byn i ni fydd 2p 10i y cant ar yr boll enillion hell !ii¡¡n y fLgg;,O. BeoI eI:foht; Dmunwn alw aylw arbedg y saarchotclc?s at y teleran byn, a'a cymhsru & tbeleran/rau ereill. 9. Bydd i r llog gael ei dd)sraau ar ol pob mordaith, fel y gwybyddo y sharelwldm 0 fis i Rd, px beth yw enillion y llong. 10. Bi A y HODg ar egwyddor y Limited Liability Company; ani cia hanain fydd y shareholders mwyaf ya&ili. MANTEISION PELLICH. 1. Ceirpobmanylionyny jimpccfuSjiieudrwy ysgrifenu atom Di, meg's enw a 1 yr adtilaiwyr, prij y ilongr, holl wnenthnriad y lloisg, &i„ &c. yr hyn ni cheir yn gyffredin mewn prospectus o'r fath. Yr ydYLIlIWI í bawb wybod yr holl lauylion. 2. ManUia fawr arall y w fod y tal am y management mor isel, tra nad ycym yn codi dim fel commission ar ad"i!adacth y llong. Gwyr pawb sydd yn hvddysg yn y pethau hyn yfanta;s fawr sydd yn y cytylltiad hwn. 3. Gan y bla-I y llong wedi et insurio yn ei llawn werth yn erbyn Iloxig- ddrylliadg a phob datmweinian, 800 hefyd nnrhyw c gcnlnsdra 0 da y Cadben, Did 009 raid i neb ofni colli ei arian. Esgellluir weithian i wseyd hyn; ond M siorwydd i'r oyfranddalwyr, dangasir y policy lob amser yn y awyddfa. 4. Yr ydym yn brofiadtl hollol 0 langwriaeth yn ei boll gysylltiadan, ac yn adnabyddas &It holl borthiadd- oedl; so y mae amryw o'r prif farsiandwyr yn Llsegr ac ar y Cyfandir wedi cjmoryd rhanau yn ein lloogau, ac yn anfon eirchion bob dydd am shares yn y IrVetUcr Thomas. 5. ysae croesaw i bawb ymholi am ein cymeriad yn Nghaerdydd; nea yn y National Provincial Bank of England, Bate Docks, Cardiff. Biidgend, a Dolgellau. 6. dymuna ntlb am share neu shares, y.'grifener atom ni i'r cjfeiriad isod. Ysyrifener yn fuan, er sicrl hau shares. ha.7. s: caulyniad i amryw Iythyrau 1ymnW? ddy. weyd nad oea nil eysylltiad o gwM ihwBg em Evan Thomas,Radjulfe.& Co kfirm. y Messrs Jones Thomaa,-y maent yn ddw3 firm hollol wahanol. EVAN THOMAS, RADCLIFFE, 4 Co., BPTE CBAMBBBS, CAKDIFF. LLYIHYR CYMERADWYAETH. Yr wyf yn adwaen Cadben Evan Thomas a Mr Bad- cliffa jn dda, ao y mae genyf bob hyder yn eu medrus- rwydd &'u goneatrwydd. Nid ydynt ya bobl i addaw yrT?n M alUnt gyaaw? Y mM l!nw8 o'm cyfeUI- ion yn shareholders ganddynt, ac yncMl perffaiih fadd. lonrwjdd. Arwyddwyd, J. CYNDDYLAN JOES. 2. Richt mond, oresoent, Cardiff.