Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

 WANTKD, a good Milliner and Dressmaker. YW -Apply, *tatmg *ge. experience, and to D. hnl. Draper, CemmMS, Mont ELINYDD YN EMEU, yn gyJlefinâ i JH. sillo. Gwaith gwlaL—Ymofyner drwy lythjl & Ilhif MM Omedl Office, Caernarfon. BBTHEJ5DA.—Ar Werth, Britannia Inn, -D Hi&.streek-Am fKnyllon ymofyner &'r petcheno?. EnhJonps. Victoria Place, Beth'-?a. HUM BARK, 'RACHOB, LLANLLKCHID. JLL -Tl a Gardd helaeth, a Dodrefn Da ar Worth.-Am ftwylkut paotynei ilrperebenng, T. J. Thomas. 0 2150 AORNTS.—Wanted, Gentlemen of influence, A in every county, as DISTRICT and LOCAL AGENTS for the Progressive Inve^mentand Beiming Society, Umited.-AddreM, MANAGER <? Lombard, eheet. London. n mu YN EISIBU, copi o lyfr a argraphwyd yn JL Nghaernarfon oddeutu 1816, yu dwyn yr enw "KKPRF YR ATHRAWIAETH IACHUs, gan Robert Morris, Y rrydydd.-Anioner pris, &c., I D. W. Davlee. 19, Bridge-street, Caernarfon. EQWYDDOBWAS yn Bisieu (ifywi mewn) 13< mewn hen wfydliad fleryllol, wedi cael addys., dda. Bhoddir y flaencriaeth i un yn dcall Cymraeg.—Ymofyner & Mr James Brigstocke, ftemist (by Examination of the Pharmaceutical (Society, 35, Kiag- street, Carmarthen. o 2148 r B OL (Freehold) AR WEBTH, No. i3, Newton-street, Llauberia. Y 81M avy na banner y elwb wedi pasio; 14 blwyddjn aedd y dwb o'r doebreu,-Am fanylion pellach ym- ofyur A John Peel, Eilian-terrace, Llanberis; IIOU i Jahn Owens, yr hwn sydd ya byw yn y tf ar hyn o twrd G 2031 ah WEKTH.trwy GytuudebCyfrinachol, Toddeutn pum' erw o dir diwylliedig a chyn- yrchiol gtrllnw pentref hyfryd a chnyddol Waen. Xawr, dwy filldir a banner o Gaeroarfon.—Ym- pfyaer tig Owen Hughes, Oroes-y-waen Farm, wiwfawr iter Oaernarfon. o 211)4  ?M WYXHNUSOb, a Rti?UUK, a ellir e V BMLL yo BHWxuD mown ffordd ONST pi DDYN nea DDYNES, a hyny heb en rhwy.tro gyu,u galwedigaeth arfarol.-Ceir pob manylion, Ac., oad aofon mvilopt, gyda chyfeiriad ysirrifenedig arno, at WANS, WATTS, Co. (P 233), Merchants, Birmingham.—Gain/ ymdoiriad ulvsrw^dd yr hys- aywadhwn. -1255 nX pWBLVE CABTES de VISITS, 2s «d; six JL Is Sd. Carte enlarged to 10 inches, 5s, Cabinet, 2i. Bent Carte with stamps. Perfect copies and original retornftd free. Lesion Photographid Co 304, Begent-street, [London, W.-O.D. PHILLIP. Manaeer. LIVUKPOOIi CUMMKttC 1AL iNVKST- MESTT COMPANY, LIMITED.—LOANS of from sio to £1000 promptly granted, and the ill. tenet charged unusually moderate. Personal or saw amrity. Share Certificates, Dock Bonds, Lite Policies, &o.—Apply to B. Roberts, City road, Chester; or to James Smith, Secretary. 11, Seymour- street, Liverpool. B 19a7. 712 CAliNAKVOJN SCHOOL BOAllD. WANTED, for the Girls' Department, two Wt Transfer Pupil Teachers in 3rd and 4th year, or one Ex. P. T. For further information apply to J. Henry Thomas, Clerk of the Board. « 2205 BEACH MOUNT SCHOOL, CRICOIETH- (Lately conducted hy the Musis Williams f Temple.) MISS WILLIAMS will still continue to JM. carry on the above School, assisted 'by efficient Teachers. Pupil) successfully prepsrad j for the College of Preceptors' Examinations. Pros- pectus free on application to above address. Next term commences September ,13 th, 1883. TY AB WERrH, NEU AR OSOD. Ty HELAETH A CHYFLEUS, gyda liberty t da, yn cynwys 2 Birlwr, '1 Seler, 3 Btdioom, a Garret, yn Meual-street, Porthdiuorwig. Ym. ofyner gyda Mr David Jones, No 4, Snowdon. j atrset, Porthdinorwig; neua Oapt. Thomas, 25. J Chapel-street, Caernarfon. o 2133 CYMDEITHAS AMAETMYDDOL LLEYN AO EIFIONYDD. CYNHEHIB y Show eleni yn Nghriccicth, Meli y 6ed. Cymer yr ymireohta noidio le 130. Rhaid entro v caffylati y diwrnod cynt. Eatraaoe Fee, 10s. Bydl Ciaiaw OyhoaJdaj yn y Brynkir Arms am 3 orgloob tooyoan, 3i 6c. Trains rhai trwy'r dydd. B. OWEl JONES, Ysgrifonydd. Awnt 27ain. ALRIAN. £ 930, £ 600.—Y mae y symiau •O uchod.a rhai llai,yn barod i'w buddsoddi ar ejUo Bhydd-ddaliadol nea Brydlesol am 41 a 5 y caat o 16 touthydr Arian hefyd ya ddioed i Dir-feddiannwyr, Siepwyr, lie ereill, ar Note of Hani (gyda nen heb sicr- wydd) amgau stamp i pel atakiad, I Meistri Edwards 1 Co., Pnblio Aooountants. c.tIPt.on BoiMiuv.. Lloyrt-streflt, Usnindno. G2019 Yn nor yn barod, TON CYNHAUAF, t GIBDDOILUBrH OAN W. OWEN, PBYSGOL. Y SIIBIAD SAX GWYNEDDON. Yn y ddan Nodlant, pris Oelniog a Dimai, neu Bwllt y dwain. Pob archeb i' w anion i'r Perchanog, nooi MrJarrett Roberta, Carnarvon. to 2138 GROCERY BUSINE38. AS OBOD,yn nn o'r Trefydd mwyaf cynyddol JnL yn North Wales, yn ymyl pumo o Railway Stations. Rhaid cyueryd meddiant ya ddioed. Dyma fargm na chair mo'i chyffelyb.ohanoe rhigorol i fachsraa ieaanei ddechrea basnes, yn derbyn iliOrn wythnosol. y eyfan ytt arian parod; gellir yn hawdd diybla y trade gaa an sydd ya deilli Proviiiona. Gool- will, fixtnres, a'r stock, y oyfali tna JB159. Mae v Shop wedi ei gwaeyd yn y style ddiweddaraf, yn htrdd a ohyfteius. Itoent yn isel, rhoddir rheswm boddhaol dros ym%(IW; ~ai foaaid yn ei gocod oni bai aohot neilldnol. Gallir eaal rfcan o'r Tj,nea gloi y Shop i fynv. Yrnofynor yo ddioed drwy lythyr a Rhif Z06, Genedl Office, Caernar- fw PAKOBLS POST J diu br M uchod o Hosanaa rhavorfl wadi eu kwau ° r W t CymrMg oren, ya dd1- drwy y PlISt am y priAiau i5el a gaulyn I DdyuioD 21 Ie I FarcheJ 18 110 Rhif 1e Rbif 3 Is 70 Rhif 2 b ;'0 Raif 1 19 3) Yr Árian D-GWDa 0 Rbif 1 t drctl Rbif 8 i feibion neu 0 i 18 oed. ydynt, ond wooi en 8C yo ddiwyni.d. felly yn gyfartal i waith DEBBYNIR GWLAN AM Cymi'rir yr 11 i waoyd "iu Gwlalla:,i 0 bb math yu 8ugh,- ffrelin odda^ wisgo ac i beidio myned i fewn, tm 1 gwerthi: bw,nt am Dris rMi ll&Wet iaWll Addre!!8 JOHN REES, MEN A r F!CT,)R1' PARCEL POST! PARCEL POST!! PARCEL POST! YR AFR AUR WRTH DDRWS PAWB. TELIR CLUDIAD • Y NWYDDATJ A GANLYN GYDA'R PARCEL POST, I UN- RHYW RAN O'R DEYRNAS Fur Capes, Fur-lined Cloaks, Jacedi Brethyn a Dolmans. Y mae gan PIERCE AND WILLIAMS Job Lot o GERMAN JACKETS LLWYD i ffitio o chwech hyd bymtheg oed. Eu pris cyffredin oedd 2 is hyd 30s, ond yn awr eu pris yw o 8s 11c hyd 12S I IC. Y mae y rhai uchodyn drwm, at y Gauaf 12 llath o Beige at Ddresses, Shades Newydd, 55 11c am 12 llath, gwerth 8s. 12 llatn o Figured Silk Repp am 95 i ic, gwerth Gini 0 leiaf,hollol newydd. Anfonir Patrymau. Sateen Prints, 4C y !lath, gwerth 6c. Telircludiad 12 llath ac uchod. Gwlaneni Cartref at Grysau Me ib ion, is 2 c, gwerth is 6c o leiaf. Telir cludiad am-dros 7 llath, TELIR CLUDIAD I Cashmeres, Seiges, a phob math o I DRESS MATERIALS, ogy,c yllath i fyny, am 12 Ilath ac uchod. Siwtiau i Fechgyn, 0 3s 6c i fyny Gyda'r PARCEL POST wedi talu eu cludiad, anfonwch yr oed a'r taldra gyda'r. Order. Anfonwch am Batrymau. TELIR CLUDIAD gyda'r Parcel Post i bob Tref a Phentref yn NGHYMRU A LLOEGR. Cofiwch y Cyfeiriad PIERCE AND WILLIAMS, CAERNARFON. jgCCLESHALL GBAMMAB SCHOOL Healthfully situated, seven miles uorth-weati of Stafford. Pupils are earefally prepared for Commercial Put- Mi B, and tor the Pdarmaeeutical, and other Examina- tions. A few vacancies at the September term. Prospectus on application to the Principal, 11 2073 Ms J. HARGRA. YES. CYMDKITHAS ADBILADU BABHAOL ERYBL GOLBUFRYN, CWM-Y-GLO. >7yfranau lOp yr un, cyflawn-daledig nendrwy danys- grifiadau misol o swllt ac uchod. Dim Entrance Fees "a Fines. Amryw prannoedd o bnunan yn barod i'w rhoddi sdlaa ar eiddo Freehotd a Leasehold. Dim Arian Pryniant, a'r cobtau Cyfreithioljn dra rhesymol. Bheolaa, 60 yr un. a 1977 JOHN B. ROBERTS, Ysgrifenydd LLYFRAU GWERTHFAWR. 'ESBONrAD BERY A SOOTT, Genesis hyd Esther, hollol newydd, hanner rhwym hardd. Pris cyhoeddedig cyntaf, 10 ewUt, cynygir yn awr am 5 swllt. ESBONIAD IlODGE ar j Bhufeiniaid, llian, am 33 6s. ESBONIAD HODGE ar jr Epheeiald, newydd, am 3 swllt. ESBONIAD HODGE ar y I Corinthiaid, gwerth 5s 6c, ar werth am 4 swllt. CANWYLti Y C ICURY, gan y Parch Rhys Prit- chard, gynt Ficer Llanymddyiri. Argraphiad diweddaf, llian hardd, 5 swllt, BEIBL TEULUAIDD BARDD, gyda rims and clasps. Cynwysa uodladau y Parch Peter Wil- liams a'r Pareii Matthew Henry, gyda chyfeir- iadau a darluniau lliwiedig, gwerth 3 punt am 18 swllt. OBEDOAU Y BYD, 2 gyfrol, hanner rhwym, hardd. Pris cyhoeddedig 3 bunt 5 swllt, ond cyuygir yn awr am 18 swllt. Oan rod nIl o'r u'h,><i mewn C,.llwr da, moo hwu ea nuolrievoi i bwicabU llyfiaa gweithlawr am brisiau hynod o isel. AR WSBTK GAN D. W DAVIESi 19, BRIDGE-STREET, CATTRNABFON. CHLORO.DYNE. "'l'ir: Jt1;0iW.1 'l1>.Is wen-known remedy for AUTION.—Gpntiine or ¡'f 4DiuThou Fever,&c. S9H^ H .4Dppnterv, Fever.8:c. Imeator. Pr. J. cu"- lkor" I "1:,1, Y SHOP ESGIDIAU RATAF YN NGOGLEDD CYMRU. ——— k ) AT DRIGOLION MON AO ARFON NEWYDD D;A, YMAE ISAAC ROBERTS & SONnewydd dderby.i STOC FAWR o ESGIDIAU i Ddynion, Merched, a Phlant. Y maent o'r defhyddiau goreu ag sydd yn bosibl i'w cael am arian, ac yrydym yn bwriadu eu gwerthu am yr un brisiau ag y gwerthascta yn awr er's dau fis yn ol; oblegid yr ydym yn bwriadu parhaayr Arwerthiant drwy y Flwydd- yn. "laham yr ydych yn parhau drwy gydol y flwyddyn, a c. Siopau ereill ddimondychydig ddiwrnodau ? medd rhai. Wel, dyma y rheswm: Yr ydym ya gwerthu mor rhad,ac yn rhoddi eiddo mor dda,,nes y mae miloedd o'n cwsmeriaid wedi erfyn amom i barhau, a chan mai ewyllys dda y cyhoedd yn gystal a'u lleshad yr ydym yn ymgeisio am dano, yr ydym wedi penderiyru oario ynmlaefti yr un fath yn nghyda'r up prisiau. Mae gan Isaac Roberts & Son ddynion yn sefyll gyda Stoc fawr bob Sadwm yn Lfoft y Farchnad, Caernarfon; bob dydd Iau yn Hall y Farchnad Llangefni, ac yn Hall y Farchnad, Bethesda, bob Sadwrn Cyfrif. RHODDWCH DREIAL ARNYNT, A BARNWCH DROSOCH EICH HUNAIN. Cofiwch mai yr un prisiau ag a welsoch yn y papyr o'r blaen sydd yn parhau o hyd. BOBL CYMRU. DEtTWCH AT CYMRO IBBYNtT EICH ESGIDIAU. '1 "t BANGOB, GOBPHJDTAF, 1883. Y PARCELS POST. TE G Y D A'R POST. PBYNWOH EICII TEA ODDIWBTH ya IMPORTERS, AC FELLY ARBEDWCH BWLLT A TSAIM CEINIOQ Y PWYS. Yr ydym yn anfon yn FREE gyda't post f unrbyw le,- Ohwe' Phwys o Do IPG am, ow- 109 80 Chwe' Phwys o De QvcU atn_ 12h 6c Chwe' Phwys o'r China and India Tea Gorem i Gyd, cymyogedig, am 15s 0c TRWY BRYNU EICH TEA ODDIWBTHYM NI GYDAIR PARCELS POST OHWI ABBEDWCH GyftoB Trafaelhrr.. Celnfog y pwya Railway Fare Trafaelhrr Ceiniog y pwya Hotel Expences Trafaeliwr Ceiniog y pwya Uog am Goei (canJatelr coal J grocers am dri neu bedwar mis Ceiniog y pwys Y 8wm a ychwanegir gan Wholesale Houses i gyf. ariod a dyledion drwg D^wy Geiniog y pwys Profit y Grocer Naw Ceiniog y pwys Y Cyfanewm a arbedir (y pwys) Pymtheg Ceiniog CAPER AND EGREEN, 104, LONDON ROAD, LERPWL, •' i A COMPTON HOUSE, CAERNARFON. Post. office Orders i'w tain yn Pembroke Place, Lerpwl. TEA REVOLUTION. LONDON AT YOUR DOORS. THE PAEOELS POST will place withiid the reach of every person in the remotest village of the United Kingdom, the immediate benefit of the London Markets, and the experience of the Practical London Tradesman. R G. SIMES & COMPANY, OF LONDON, —the proprietors of this flrm,-havin g spent a life time in the study of the important article of commerce,—Tea; possessing a full knowledge of each kind grown in the nortfiern and southern districts of China, and of the principal gardens of India, Hibmit such value for money as can o"Jy be obtained from really practical Tea Men •* Each blend specially adapted for the English and Welsh districts. First Crop Teas only, possessing all the essential chemical properties of spring leaves, and fractional profits on market prices, these points guide us, and please the public. It will need but one trial to prove whether you can save by ordering from us. Good fEaisow Congou, whole leRf, pure and sweet tea, is 4d per lb. Whole leaf Tea, perfect of its kind, the Blend of North and South China, is 6d pet b. Brohen Indian Tea, rich, thick, ruby colótuecl Liquor, splendid value. Is 8d per lb. A really fine tea, rich, full, juicy liquor, Bed Infused Leaf. Is lOd per lb. A choice Pehoe Souchong, flavoured blend, unique in strength and quality, 2s 3d per lb. Sent post free, in parcels of 2J lbs, 4J lbs, 61 lbs, on receipt of stamps, postal order, or cheque.. Bankers .-—LONDON AND WESTMINSTER R. G. SIMES AND COMPANY, TEA MEN, > LONDQ($, E M Established..JL..gs*rtez..jinijiiuv, Prospectus fciwarded on application. II. 753—21(3. THE OSWESTRYHIGH SCHOOL HEAD MunR-MiL OWEN OWEN, M.A. (Late Scholar of Jesos College, Oxford, and Graduate in high Classical Honours), ASSISTED BY QUALIFIED MASTERS. N EXT Term the School will assemble at the LAWN, in Church street. The Premises, including Lawns, Gardens, Field, excellent Class-rooms, and Dormitories, are in every way adapted for a First-class School. Borders Assemble on MONDAY, SEPTEMBER 17TH, and School Duties Commence on TDESDAT, SEPTEMBER 18TH, at 9. a.m. Prospectus may be had on application. TEBMS MODERATE. 62129 BARGEINION MAWRIQN Ar y Llyfran a ganlyn; "Y PARTHSTLLYDD," Nen Eirlyfr Daeraryddol, sef HAVES YR HOLL FYD, Wedi ei yøqrifeno gan y diweddar Barch John Emlyn Jenes, M.A,,LL.D., a'r Parch James Spinther James, Llandndno. Cynwysa "Y ParthøyUydd" 32 o ranan swllt yr un. Ei bris yn ddwy gyfrol bardd yw 2p 2s. Dymnuir eich hysbysu y gellwch gael y Ilyfr illerthfawr hwn yn rhanan non yn gyfrolau drwy ddanfon at v Cyhoeddwyr, ar y prisoedd goatyngol a eanlyn:—Ya rhanan am bump oeiniog y rhifyn, neuy ddwy gyfrol hardd wadi eu rawymo yn hardd am lp. Gwerthir hanner dwsin o gopias yn ol ufdair ceioiog y rhifyn. Bhydd Y Partheyllydd 11 hanes holl wledydd, ynyp- oedd, dinaseedd, trefjdd, a phentrefydd y ddaear. Bhydd wybodaeth o hinpawdd, maint (bydalled) holl ynysoedd, cyfandiroedd, moroedd, llvnoead, ac afonydd y byd adnabyddn". Rhydd gyfrif hefyd o boblogaeth pob gwlad, air, plwyf, tref, pentref, ac ynys. a rydd hysbysrwydd o'r hyn ydyw prif gynhaliaeth bywyd y trigolion, yn nghyda llawer o bethan ereill. ESBONIAD DB GILL AB Y TESTAMENT NEWYDD. Yr hwn sydd ycbydtfc heb fod yn gyfltwn, yn ddwy gyfrol hardd am lp 5s. Ei bris yn gyflawn ydoedd 3p' ond gwerthir ef f el ag y mae am y pris uchod. LLAWLYFR DUWINYDDIAETH. Gan y Parch John Stock, wedi eigyfieithu i'r Gymraeg gan y diweddar Barch T. Nicholas, Aberaman, Aberdar, yn gyfrol dlos, pris 4s; end yn awr am 2s. Y mae miloedd o lyfran ereill ar law, lluaws to ba rai a werthir am brisoedd gostynRol. Pab archebion i'w eyfeirio at Griffiths 4 Sous Printers, Cwuavca, Taibach. 02109 POOL STREET MARKET, CAERNARFON. Y MASNACHDY EANGAF, Y STOC HELAETHAF, Y PRISIAU ISELAF Or Stoc Arbenig o GAWS rhagorol yn cael ei werthu yr wythnos yma am Chwe' Cheiniog y pwys. C YFLA. JWNDER I BA WB. BODDLOmWYDD I lJAWB llHADLONllWYDDI BA WlJ. U" Manteision Anghyffredin i brynu Grocery a Provisions ar y telerau mwyaf rhesymol yn y Masnachdy mawr hwn. Prynwch eich Caws yr wythnos yma yn y Pool-street Market am Chwe Cheiniog y pwys. Chwe' Cheiniog y pwys yn unig am Gaws campus yn y Pool-street Market heddyw. Prysured pawb i brynu y Caws rhag- orol yn y Pool-street Market am Chwe' Cheiniog y pwys. POOL STREET IK H. PBITCHARD & CO. B 2000 UNIVERSITY COLLEGE OF WALES (ABERYSWYTH). President—BIGHT HON. LORD ABERDARE. Principal: Rzv THOMAS CHARLES EDWARDS. M.A. (Oxon. and Lend.),late Scholar of Lincoln College, Oxford. Professors: Greek-The Principal. Latin-J. M. Angus, Esq.. M.A., late Scholar of Clare College, Cambridge. Hebrew, Arabic, and Sanscrit-H. Ethe, Eeq., Ph.D. (Leipzig). Enelish Laneuase and Literature—M. W. Mac. callum, Esq., M.A.. Luke Fellow, Glasgow. Welsh- L-ogic and Moral Philosopb y- History and Political Economy-M. W.Maccallum, Esq., M.A. i Comparative Philology—J. M.? Angus, Esq., M.A. Mathematics, Natural Philosophy, and Astronomy. -R. W. Geneso, Esq., M.A., late Scholar of St. John's College, Cambridge; 8th Wrangler, 1871. German, French, and Italian.—Dr Ethe. Natural Science-T. S. Humpidge, Esq., Ph.D. (Heidelberg), B.Sc. (London). Director of the Museum-Dr Humpidge. Registrar and Librarian.—E. P. Jones, Esq., M A., B.D. (Glasgow). The Council wil' elect Professors forthwith. THE next ession begins 12th September, t. 1883, and ends 30th June, 1884. Terms, £10 a year for Out. door Students; £35 additional for those In-door. Several Scholarships and Entrance Exhibitions will be offered for com- petition. For prospectus, apply to the :Registrar, at the College, Aberystwyth. E. J. EVANS, ) „ LEWIS MORRIS, Hen. ecs. r Lonsdale Chambers, Chaneery-lane, London, August, 1883. a 2121 DR. JONES, D.D.S., (A.M.), MEDDYG DANNEDD 0 FLAEN Y FARCHNAD, BANGOR Bydd arne eisieu Bacbgen felegwyddorwoe yn lied fuan. Bydd Dr Jones yn Llangefni bob prydnawn Ddydd Ian, yn Lledwigan-road, ar y ffordd i'r Bank, a'r Connty Court. Yn Amlwch yn nby Mr Hughap, Stationer, 7, Market-row, bob yn ail prydnawn Mawith, sef Gorphenaf lored a'r24ain. Awst y 7fed a'r 21ain, TYSTEB PLENYDD. EfiESTB Y-ANYSQi1nÅt}Ai'O. I £ B. D Parch Evan Jones, Caernarfon 0 10 „ H. Prichard, Llanercb-v-medd. 0 2 6 Teml Brynbyfryd (Miss J. Williams), 0 10 6 Gellir anfon rboddion at y Dysteb uchod I an o aelodau y Pwyllgor, neu i'r yr Ysgrifenydd O. N. JONES. Gwvddonfa 'Pwllheli. UNDEB Y CHWARELWYR AC YMFUD- IAETH. Mae y Parch J. OWEN, M.A., Criccieth, a Mr W. J. WILLIAMS, Ysgrifenydd yr Undeb, yn awr yn gwneuthur TAITH trwy Canada ar ran yr Undeb uchod. Y sgrifenir LLYTHYB WYTHNOSOL SAN Y PARCH J. OWEN "AMSEHOEDDi" ( In cynwys Sanes ei Bailh a Desgrifiad o'r .i."ret:Ritl I yr ymwelir a hipynt, a'u ?aMS<!?? ftl .i. 4 y'M udo, Ymfudo, Yn nghyda hanes ei ddychw('f%a ir" yr UNOL DALEITT Aafoner Archebioa yn ddie J wedi, ra ^tek .ri. Or-T„he ,,rt„ PnMMhM, A. mcrotdd 0?, 0?,rau f0ai GUILD UALLCARNARVOX FOR TWO NNBTS CSLY, j| ?-t'?y <!M? Saturday, ???<!r  EXTRA DAY PERFORMANCE ON H1- UBDAY AT 3. Prices, 38., 2s., Is. and 6d. Doors open at 7. Commence at 8. Carriages at 10. Tickets may be obtained at Mr Rowlands, ekwp Office Heroes ol Two Hemispheres r SAM HAGUE'S MINSTRELS. FRESH FROM THE TBIUMPHS OF THEIR SECOND AMERICAN TOUR, AIM gg- GREATER, STRONGER, BRIGHTER, THAN EVER Greater in Genins! Stronger in Maritoriaus Number! And Far Brighter in Attraction. THE GREATEST MINSTREL GENUINE. ALL Engltmd can justly lay claim to be prowl jUL of Haud-in. hand, with America's most Eminent Artistes A consolidation for Brillianry, Excellence, and Polished Finiafc, Uarqutlled on the facs of the Globe Proudly cUiwtsy an AcknoKlsdged Supremacy from Land's End to John o' Groata, from, the Atlantic to the Pacific, and From Canada to U.8 iiali of Mexico. In fact, from the L&nds of Snow to Lands of Suo. HAGUE'S MINISTSELS FameCi Songs are nng, and Echoed Throughout the World T E»er»thing|Delightfully New The Finest Voc*lieto The Faintest Comedians I The Beat Instrumentalists, and the Most Novel Specialities ever assembled to- gether under One Manngnment. B 771-2185 LLYFR NEWYDD ANHEBGOBQI. I bawb sydd yn darllen newyddiadur, yn medda pleidli is, neu yn teimlo unrhyvr tdyddordeb mewu materion politlcaidd. Y G YFRES WLEIDYDDOL: CYFBOL GYNTAF, LLAWLYFR HANESIOL, SEILIECIG AB WAITH SEISNJG A. H. DYKE ACLAND, M.A., A CYRIL RANSOME, M.A., OYDAG YCHWAJFBGIADAU GA." Y CTMEITHTDD JOHN EVANS, B.A. Cyhoeddedig ac ar Werth yn Swydjfa y' Genedl' PRIS SWLLT. o 2197 TEILWNG 0 SYLW PAWB. £ 20 Y CANT 0 LOG. S.s. GWENLLIAN THOMAS," 1,6M tons dead weight. S.S. Wei MOEGANWO Steamship Co., Limited, 1,000 tons dead weight. "ANUB THOMAS" Steamship Company, Limited, 2,100 tons dead weight, "KATE THOMAS" Steamship Company, Limited, 2,300 tons dead weight. "WYNNSTAY" Steamship Co., Limited, 2300 tons dead weight. "WALTEB THOMAS" Steamship Co., Limited, 3200 tons dead weight. Seventh Steamer building to be registered a Limited Company. AGERLONG NEWYDD. 1. Cymerwyd i fyny y shares yn ein bagerlong Wynn- stay mor gyflym tel yr ydym wedi ccntractio am un arall, i fed ya barod i'r m6r yo Mai nesal, 1831. ijost yr agerlong yw 35,100p. 2. Bydd yr agerlulIl ho4 olr gwneothnriad geren,gan y liong-adeiladwyr enwog Messrs Palmer and Co., Jarrow-on-Tyne. Y mae o bwys mawr i'r sharthc&rs pwy yw adeiladwyr y llong, gan fod gwir werth y lions, fel gwir werth ty, yn ymddibynu ar yr adeilaiaeth. Enw yr agerlong honfydd Walter Thomu, 3. Gallwii addaw gyda yr hyder mwyaf y fa! yryr agerlong tuag 2(1p y cant., cfaiiai ychwaneg. Tra y mae llongan hwylian i raddau mawr out of date, so ya talu ODd ychydig neu ddim llog, y mae airerlong&u yn talu yn well nag erioed. Hyd yn nod yn yr amseroedd isel ar fasnach, yr oedd agerlongan Caerdvdd yn talu tuag 20 y cant yn flynyddol, fel rheol. Talasom i'n shareholders yr hanner blwyddyn diweddaf, yn diwedda Bhagfyr, 18b2, yn ol 23p 10s y cant. 4. Bydd y llyfran yn agorod ya y swvddfa bob amser i r shareholders eu harchwilio, a'r Po icy of Insurance bob amser i'w gweled, er sicrhau na fydd yr un coiled trwv lonEr-dfirvlIind. j. Bydd y shares yn lOOp yr un, aa i'w ta)a M a 5: B ?d Y814rds Yn 100p yr un, SA i'w tala fel a P. s. c. 2 0 0 wrth anfon am share. 48 0 0 Mai laf, 1884. 12 10 0 yn mhen chwe' mis wed'yn. 12 10 0 ya mhen chwe* mis arall, 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 12 10 0 yn mhen chwe' mis arall. 6. Felly, telir y share i fyny yn mhen dwy flynedd Ond telir enillion y llong (dividend) ar yr oil o'r amser cyntef, sef Alai 1881. Bydd hyn yn ei gwneyd 111 rhwydd i bawb ag sydd ag ychyaig arian ganddynt i ymnno. 7. Sylwer mai y ffordd arferol mewn firms ereill yw tain am y llong tra y mae yn cael ei hadeilada, ,r crweddill, os bydd aweddill. vn-mhan rhsw1 mi. _ft -n- -<.& u. end nid ydym ni yn gofyn i neb daln ond yr appiuation money hyd nes bydd y llong wedi ei gorpoen a.c yn barod i'r m6r. 8. Dealler nad ydym yn chargio dim commission ar adeiledaoth y llong, yr hyn yw yr arferiad gyff-edin. Yr un faint a gostia y ilong i'r shareholders ag weld raid i ni dalu i'r adeiladwyr, set 35,100p. Bydd hyn yn fantaii fawr i'r shareholders i ddeshrea. Y tal wedi hyn i ni fydd 2p 10a y cant ar yr holl enaiion holl enillion y brokerage, &o., yn myned i'r shareholders. Djmunwn alw sylw arbenig y shareholders ht ? telerau hyn, a'o cymharu A theleraufirms ereill. 9. bydd i'r llog (jael ei ddosranu ar olpob inardedth, fel y gwybyddo y shareholdcrs o fis i lis, PI beth yw enillioD y lIong., 10. Bydd y llong ar egwyddor y Limited LiaUlitu Company; a ni ein hunain fydd y shareholder mwlvuf yaadi. MANTEISION fELLACH. 1. Ceirpob manylionyn y prospectus,nea drwy ysgrifenu atom ni, megjs envtau yr adiilaiwyr, prisyilonff holl wneuthuriad y iloeg, &3.. &c. yr hVli ni eheir yn (tyffredin mewn prospectus o'r fath. Yr ydym am i bawb wybod yr holl lauylion. 2. Mantais fawrarJi yw fod y tal am y mumjrement mor isel, tra nad yoym ya codi dim fel comuitsum ar adcilndacth y llong. Gwyr pawb stdd yu iiyddysg yn y pethau hyn y fantais fawr sydd yn y cysylllina hwn. 3. Gan y bydl iy llong wedi ei imurio yn ci ILvwa werth yn erbyn llong- ddrylliad, a phob damiyeir.fiTi, su hefyd nnrhyw efgeulasdra o du y Cadfcen, aid oea -aid i neb ofni colli ei arian. Esgeutnsir weitbiau i wueyd hyn; ondfel sicrwydd i'r cfiranadulwyr, dargo, y policy hOI) amser yn y avryddfa. 4. Yr ydym yn brofiadel bollol o hncwriuuti ya ti holl gysylltiadau, ac yn adnabyddus alt-hoil feorta: ujd- oed 3; ao y mae amryw o'r prif farsiandwyr yn LI :egr ac ar y Cyfaadir wedi cjmeryd rhanau yn eiu :!ot;:an, ac yn anfon eirchion bob dydd am shares ya y V/uitcr Thomas. 5. Y m 40 crcesaw i bawb ymfcoli am ein cyneriad yn NifhaerOydd t neu ya y Nat&mal Provincial Stink of Englal;,dj Bate Docks, Cardiff, Bridgend, a Dolgellau. 6.. p. Aymnna neb am share neu shares, y g-ifener a tor t j'r cyfeiriad ised. Ysgi-ifenci-vn fuan, er sicr- hal o 4.-Lres. f, Mown caulynkil i nmryw lythyrau lymsnwa ddy. «v>>d nad oes ua cysyiltiad o gvk birhwug eilt Jlrm y -Messrs joaeo y.van Thomas,Ktfaoliife,& Co., íJ. Jui i yMusara Joaeg "Thomas,—y maent yn ddwy firm hollol wahanol. EVAJ» THOMAS, EADCLIFFE, & Co., BUTE CHAMBERS, CASDIFP. iLYTHYR CYMERADWYAETH. Yrfyf yn adwaen Cadben Evan Thomas a Mr Rid- cliffe,yu dda, ac y mae genyf bob hyder yu eil iGearas- nrred s'n gonastrwydd. Nid ydynt yn boo! i aldaw yrbtn na allant gyflaWDi. Y mae lluaws clm. ,'jfeilU ier. yn shareholders ganddynt, 8C Yn CAtl parffaiiL Jedd. iietr urvwn ydd. Arwyddwyd, I r i J. CYNDDYLA:-I/J()ES. [ 2, Richmond-crescent, Cardiff^ I