Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

SALE FAWR FLYNYDDOL TE AFR AUR, CAERNARFON. GAN FOD SALES PIERCE & WILLIAMS TiTEDI cyrhaedd y fath boblogrwydd y naill flwyddyn ar ol y llall, nid rhaid ond rhoddi awgrym i'r cyhoedd am danynt nad yw y Uuawe, aw 01 Mr ddisgwyl, yn barod i 7ymeryd y fantais i redeg am y cyntaf am y bargeinion digymar a geir ar yr adegau hyn ac er mvryn rhoddi ychwaneg o fantais i'r prynwyr, bu P. & W. yn talu ymweliad a Xarchnadoedd rhataf Lloegr i gael rhan t'r gwir fargeiniou a gair yr amser yma o'r tymhor, pan y byad y rhan fwyaf o'r gwneuthurwyr yn falch o gael unrhyw gynygiad rhesymol am eu nwyddau am arian parod. Bu yr ymweliad eleni yn dra ffortunus, a chafwyd amryw fargeinion anghy- ffredin, fel y gwelir yn y rhestr a roddir isod :— Cannoedd lawer o latheni o Brown Holland da am 2fc. Eto, am 3?c. Eto, 1? Uathen o led, 6?c, gwerth 8k. Dwsinau lawer o Lieiniau Byrddau am 2lc yr un. Yn agos i dri chant o latheni o Velveret at ddillad Bechgyn am 9Jc a 1014c y Hath, gwetth o Is 2c i 1B 4c o leiaf. Eto, lot fawr o un llydan i ddynion am Is, gwerth Is 6c i Is 80. Tri ugain a deg o Gwiltiau Gwlan am Is 2Jc. Vn ar bymthecc ar hugain eto am Is 6c, gwerth llawer ychwaneg. Lot fawr o Blancedi am 38 lie y p&r yn ystod y Sale. Digon o'r Wlanen Lwyd dda hono am 6Jc. Lot fawr o Damask Moreens dau led, ac yn wlan i gyd, am Is 9!n, gwerth 2s 9c. Lot fawr o Cretones o 2ic y llath. Lot fawr o Carpt Grisiau o 3c y llath. Eto, o Carpet llydan am 31e. Eto, o Ffelt, o fte. Tapestry Carpets da, o Is 5}c. Pob math o Gurpets mewn Brussells, &c., yn gyfartal Y. ad yn ystod y Sale. DRESS DEPARTMENT. Cannoedd o Poplins mewn lliwiau newydd, yn cynwys Prune, Navy Blue, Browns, a Gwyrdd; M7 am 12 Uath, gwerth Rawer yn ychwaneg. 1935 o latheni o Costume Tweeds at Ddresses am il-c y llath, gwerth 9c: style hollol newydd, mewn gwahauol liwiati, digon i synu pawb sydd yn gwybod eu gwerth. Lot fawr arall am 6Jc, yn gyfartal rad. Lot fawr o Plaids am 3fc at Ddresses i blant. Merge du llydan at Ddresses, gwerth 10te. Gwlauen wen dd. 7c. Winceys Ilydau, 2te. Eto fel Aberdeens, ate. Gwlaneiii fancy at Grysiu i fechgyn, 21c y llath. Eto, i feibion, 5tc. DRETRYNAU. Kap dau led, 14fc. Brethyn Melton dau led at Ddresses ac Ulsters, Is 3c y llath. Eto at Ulsters, Is 11c, gwahanol liwiau. S00 o Hosanau Ribs tewion da am 51c, gwerth 8Jc. 151 o Hancetsi Gwlanen i ferched, seis mawr, lOJc, gwerth Is 3c. 100 eto eto 54 modfedd ysgwar, Is Gte, gwerth telle 100 o Shawls mawr Brethyn am 4s 6c, gwerth 7# 6c. lhai cannoedd o Ulsters i ferchod a phlant, yn dechreu o Is i fyny. It o Jacedi Brethyn du, Stoc y gauaf o'r blaen, am sylltau 1- llui na'r cost. 101 o Skirts Alpaca da wedi eu cwiltio yn fan, am 3s 3c, gwerth 4s 6c. 4 dwsin o Umbrellas Alpaca da i torched am 18 lljc, gwerth 3s 63. 200 o Hancetsi Gwlan wedi eu gwan, seis mawr, 15 gwahanol liwiau, am 7}c, gwerth Is 3c. 150 o Scarfs Sidan gwahanol liwiau i ferched am 4fc, gwerth 7c. 104 eto am Is. gwerth Is 9c. SO Tea Cossies Velvet, at gadw Teapot yn gynes, am Is Ojc, gwerth 2s 10c. Miloedd o latheni o Braid at drimio am nesaf peth i ddim. Tn nglyn i'r Stoc uchod, prynodd P. & W. lot olr nwyddau a ganlyn yn hynod rad :— 400 o Glasses haaer peint am Is 6c y dwdn. iOO ditto Cut Glass, 2s 111 y dwsin. 1000 o Wine Glasses (cut glass), am Is Ili y dwsin. 438 o Brushes Dillad am 5Jc, gwerth Ie. Hefyd, gwerthir y gweddill o'r Toys yn rhad MIIhyffredin :— Farm Yards am 31c y bocs, gwerth 7Jc. jkKInfu am 7fc y bocs, gwerth Is. SHOP DILLADAU PAROD y AFR AUR. T mae y gostyngiad yn y Dilladau Parod yn fwy nag un amser, fel y gwelir isod:- Top Cotiau i blant, o 3s 6c i fyuy. Eto, da, i ddynion am 158 6c, fwerth 23, 6c. Trow?M Brethyn i blant, o ?9c fyny- drysan du a gwyn. defnydd da, U Yr Hadau Ffett caled i ddynion, o 1s 3c i fyny. B50 rhai meddal, 0 1s 3c i fyny. ???:hesw?m?du?chwarter « rl"' u blaenorol. h 14T ?mbre?ar da i ddynion am «K. pert 8B $o. L: 0 Brushea Hetiau am 6c yr un. DEOHBEUA'B SALE DDYDD SADWRN NESAF, IONAWR 8FED, 1881, A PHABHA AM DAIR WYTHNOS. s 6»4 CARNARVON SCHOOL BOARD. NOTICE IS HEREBY GIVEN, that the School Board for the Borough of Carnarvon intend, at their Meeting to be held at the Guild Hall, Carnarvon, on Monday, the 7th day of February, at 5 p.m., to take into consideration the making of a contribution to the Committe of the North Wales, City of Chester, and the Border Counties Industrial School Ship Clio, being a certified Industrial School under the Industrial Schools Act, 1866, in respect of every boy received at the said School at the instance of the said Board, under sections 14 and 15 of the said Industrial Schools Act, of the sum of Is 6d. per week; and for every boy received under section 16 of that Act, and sections 11 and 12 of the Elementary Education Act, 1875, the sum of 4s. 6d.; and for every boy received under any other section of the sum of 7s. 6d. per week,- subject, however, to the terms of any agreement which the Board may enter into with the said Committee. By order of the Board, J. HENRY THOMAS, OLBRK. Carnarvon, 4th January. B 12-d FRANCIS ROBINSON, ROSE AND CROWN," Crown-street, XV Caernarfon, a ddymuna hysbysu v cy- hoedd yn gyffredinol el fod wedi prynu, o'r Harp Inn, y MACHINE AT BWYSO MOCH, &c., a'i fod yn bwriadu enrio yn mlaen y busnes hwnw ar el hrftises yn CROWN-STREET; a chan ci fod mor agos i'r rheilffordd ac i'r lladd-dai, y mae Ý lie mwyaf manteisiol a hwylus yn y dref. 115-d DALIER SYLW!! TYDDYN 0 240 erw e'r tir gwenith goreu -L yn BHODD i bobl briod a ymvudant i'r Wladva Gymreig! Mae mintai o Gymry yn gadael Liverpool yn agerlong Lamport & Holt, am Buenos Ayres, Chwevror 5ed. Ceir pob raanylion ond anvon at Michael D. Jones, Bala. o 21-d ETIFEDDIAETH Y VAYNOL. Y RHENTI. C ESGLIR Ardrethoedd yr ystad uchod fel y ca-,ilyn Yn LLANBEMIS, ddydd Sadwrn, yr 22ain cyflsol. „ PWLLHELI, „ Llun, 24ain „ „ NGHAERNARFON, Mercher, 26ain eto Iau, 27ain „ BANO-, Gwener, 28ain" ? N..ABRNAWON, Sa?wm, 29ain „ N. P. STEWART. Bryn Tirion, Ion. 4ydd, 1881. G 24-d "TELYN TAWE," YN NODIANT Y SOL-FFA, XTN cynwys Caneuon, Cydganau, Teirawd, JL Rhangan, a Chanig, at wamnaeth Eistedd- fodau a Chyngherddau. Pris Chwe'cheiniog, drwy y post, i'w gael oddi- wrth yr Awdwr- W. G. SMITH, Birch Grove, Llansamlet, MORRISTON, GLAM. — jBsssr: Yr elw arferol i Gorau a Llyfrwerthwyr. o 26-d TE NEWYDD Y MAE TE NEWYBD (NEW SEASON) Newydd ddyfod adref, ac y mae yn dda gan H. PRITCHARD AND CO., HYSBYSU Y CYHOEDD YN GYFFBEDINOL Eu bod wedi sicrhan PRYNIADAU MAWRION olrmafineochdai goreu, ac yn penderfynurhoddi LLWYR FODDLONRWYDD I'w lluaws cwsmeriaid. Anfonir samples yn rhad gyda'r post, a thelii cludiad chwe' phwys ac uchod i unrhyw Railway Station yJI. Nghymru. COFIER Y CYFEIRIAD- (Fel na'eJa siomer) H. PHITCHARD AND CO." Y FARCHNAD NEWYDD, 8TRYD LLYN, CAERNARFON. Hefyd-MADOO HOUSE, High-street, Porth- madog, a SNOWDON-STREET, Penygroes. a 4318-H GOREU ARF, /T\ ARF DYSG." IIGWELL DYSG NA GQLUB." PEDW AREDD GYLCHWYL LENYDDOL ± A CHErtDDOROL GWALCHMAI, Llun. y Sulgwyn, Mefcefin 6ed, 1881. PRIF DESTYNAU-AGORED I'R BYD. TRAETHODAU. 1. Gwvddoniaeth a'r Beibl." Gwobr laf, 1p. Is; sil, 10a. 60. 2. 1>yledswyddau a Dylanwad Gwragedd Trefyddol vn ngl^n S'r Ysgol Sabbotkol." Gwobr laf, 15s.; 2il, 7s. 6c. BARDDONIAETH. 3. Pryddest, "Pauloflaen Agrippa" (h-b fod dros 100 llinell). Gwobr, lp Is. 4 Hir a Thod laid, "Beddargraph y diweddar Owen Owen, Ysw., meddyg, Gwalchmai." Gwobr, lp. Is. 1' Gwobr, gs. IPS. Chwel Phenill, "Y Gwrol." Gwobr, 6s. 6 Euglyn, "Y Wadd." Gwobr, 2s. 6c. CERDDORIAETH. 7. I'r C8r, heb fod dros 40 o nifer, a gano oreu "Moeswch i'r Arglwydd" (J. Thomas). Gwobr, 4p. 4s., a thlws arian i'r arweinydd. 8 I'r Cor, heb fod dros 40 o nifer, a gano oreu "Y Blodeuvn Olaf" (J. A. Lloyd). Gwobr, 3p. 3s., a thlws arian i'r arweinydd. 9. I'r Cor o blant heb fod uwchlaw IS oed, na thros 30 o nifer, a gano oreu Y Delyn Aur" (J. H. Roberts). Gwobr, lp. la. BEIRNIAID.—Traethodau: Parchn. Richard Williams, Llangwyllog, a William Pritchard, Pentraeth. Barddoniaeth: Mr. J. Gaerwenydd Pritchard, Bethesda. Ccrddoriaeth: Mr. O. Griffiths (Eryr Eryri), Llanberis. Rhestr gyflawn o'r testynau, &c., yn mhen ychydig ddyddiau, am lie., mewn llythyr-nodau, ond anfon at yr Ysgrifenyddion— D. R. JONES, JOHN JONES. Gwalchmai, Anglesey. o 28 alt. CYFARFOD LLENYDDOL BONTNE- WYDD A PHENYGBAIG, ger Caemar- fon, Gwener y Groglith, Ebrill 15fed, 1881. TESTYNAU RHYDD I'R BYD. 1. Dadganu, "Beudigedig fyddo Arglwydd Dduw Israel" (J. Thomas, Llanwrtyd), i gor heb fod dan 30 0 nifer. Gwobr, 3p, a thlws i'r arweinydd. 11 Eflyniad, Rhif 8, ar yr emyn 365, 2. Eto, "Erfyniad," Rhif 8, ar yr emyn 365, Mae 90ion wan," &o. 1 gor heb fod dan 16 0 nife? Gwobr, 1p Is. 3 Eto, Unrhyw Umawa. Owabr, 4a. Beirniad, Mr H. B. Jones (Garmonydd), Llan- armon-yii" p g JLyr ymgeiswyr i anfon eu henwau i'r ysgrifenydd, Mr John Evans, Magdalen.terrace, Llanfagdalen, ar neu cyn Ebrill 600, 1881. Os na chydymffurflr a hyn, cofiei y ffcofledir y tlws. Ni wobrwyir oni bydd teilyngdod. o 25-f ESTABLISHED 1854. JOHN ILLIAM ROGERS, AUCIIONEER, VALUER, AND RESTATE AGENT, "THE MART" AND FINE ART GALLERIES, LLANDUDNO. JW. R., in thanking his numerous patrons and clients for the very hOOral support and increasing business bestowed upon him of late years, begs ?-*Ate that the same unremitting attention (to all business entrusted to his onioe)shall be devoted to the K?ereets of &Uparties as in the past. SALES BY AUCTION of Farming Stocks, Horses, Carriages, Cattle, Agricultural Produce, Household Furniture, Pictures, Trade Stocks, Wines, Objects of Vertu, Plate, Jewellery, &c. HOUSES AND LAND OFFERED FOR SALE UPON MODERATE TERMS. Note.—Household Furniture amounting from £20 to £1000 purchased outright from parties who do not care to have a public sale on their own account. To Drapers and General Tradesmen having surplus or accumulated stocks, the same can be con- signed "To the Mart," Llandudno, for sale in one of the most commodious rooms and in the very heart of the business part of the town. Immediate cash advances to any amount made upon all consignments for absolute sale. Sales conducted upon owners' premises in all parts of the neighbouring counties upon the very best terms, with immediate cash settlement. N.B.—The highest references to a large circle of clients; also to the N.P. Bank, Llandudno, and the solicitors of the neighbourhood. Auction and Estate Offices, first floor above the Mart, Llandudno. B. 4836-p CERDDORIAETH DDIWEDDARAF JOHN H. ROBERTS, A.R.A. (PENCEflDD GWYNEDD), OAERNARFON., I _„ — "t-1/fo" SONGS.-1. "Bedd y Milwr" (newydd), Is., cyflwynedig i., sylw prif gantorion Cymru. t-3 2. "Baner Rhyddid," 3ydd argraphiad. 3. "Dewr Feehly. Oymru," 5ed argraphiad. effeitbi iyz Cymru, 5ed argraphiad. 4. "Gwroniaid Gwlad y Gan," 7fed argraphiud,-rhwydd; effeithiol, a thra phoblogaidd. 5. "0 Fryniau Caersalem" (newydd),—pwrpasolar gyfercyrddau Uenyddol. 6. "Ar Lan Iorddonen Ddofn," 3ydd argraphiad, Is. 7." Hen Feibl Mawr fy Mam. ANT EIBMAU.-I. a fodd y Diangwn," 211 argraphiad. 2. Pwy yw y rhai hyn P 11 3. 11 Ben. digedig yw y rhai." 4. Trowch i'r Amddiffynfa," 10fed argraphiad. 5. Y mae gorphwysfa eto'n ol," 508in argraphiad. Pris y Songs (drwy y post), 7c. yr un. Pris yr Anthemau, 4Jc. yr un. Yr oil i'w cael, yn y ddau nodiant, oddiwrth yr Awdwr a'r holl Lyfrwerthwyr. G 19 -d GRAMMAR AND COLLEGIATE SCHOOL, CARNARVON. ESTABLISHED 1836. The not Quarter eommeneti on the 24tA January, 1881. PBOTOIPAI, J, s. KIRK, M.A., PH.D., Member of the General Council of the University of Glasgow, and of the Royal College of Preceptors, London. Author of Essays on Education," School Honour," Human Civilization," &c. PARENTS and Guardians are requested to note the following facta connected with this -L Establishment That for the last eighteen years, while u,A-r Dr Kirk's management, as great a percentage of pupils from this School have passed the various Preliminary Test Examination as from any other Scholastic Institution of the same average attendance in Wales. That the education given is genuine, as witnessed by the varied and important positions now held by former pupils. by That each pupil is led to think for himself, and is carefully superintended by the Principal. For terms, testimonials, and references apply to Dr KIRK, Orchard House, near Carnarvon. b 4078 THE GRAMMAR SCHOOL, UXBRIDGE-SQUARE, CARNARVON. AT this School a sound liberal English education is given. Pupils receive careful attention and ApeTsonal supervision, and are thoroughly prepared for iDon=ercW purmits, and, if desired, for the various Preliminary Examinations. A class is in ooune of preparation for the Oxford Local Examination. A limited number of Boarders is received, who enjoy the comforts of a good home and careful training. References to parents of present and past pupils. For prospectus, &c., apply to MR. e. SIDDONS, Principal. IW Duties will be resumed (D.V.) on Monday, January 24th, 1881. B. 4282-d WR. capon, SURGEON DENTIST, MARINO, 16, NORTH-ROAD, CAERNARFON (GYFERBYN A'R RAILWAY STATION). Dmeddi harddu dyton,-a danndd Er denu'r serohogion I Mor hardded fydd merched Mod, A dewrfyg ferohed Arfon t Ymae'r Deintydd enwog Mr T. Capon, Marino, 16, North.road, CMmarfon, yn gwnenthur a gosod Danedd Oelfyddydol 0 bob math, pob maint, pob lliw, a phob Uun, cyfaddasibawb aciboboedran. Y mae Mr Capon yn ymrwymo i wneyd agosod Danedd mwy naturiol, mwyparhaol, a mwy cyfforddus yn j /c tu nag y gall neb arall wneyd trwy holl Gymru, gan eu bod yn hunan-ymlynol, ac yn rkoddi cynorthwy i'r danedd ereill a fyddont yn aros. Gall y mwyaf efnua gael Danedd Newydd heb ofni na phoem nac anghyfleusdra. Y mae'r Danedd mor esmwyth i'w defnyddio, ac yn ffltio i'r gums mor berffaith, fel nas gall y mwyaf cyfarwydd wybod byth mai "danedd goeod" ydynt. Gwarentir hwynt i fod yn berffaith gyfaddas at fwyta, siarad, canu, a pharablu. Hwy a barhant am ystod oes heb waethygu mewn lliw, ac ni fydd amynt byth na blâ. nac arogl anhyfryd. Y telerau ar ba rai y mae Mr Capon yn ymgymeryd 4 gwasanaethu pawb a ddymueant gael ei wasanaeth ydyw a ganlyn:- Oa na fydd y Danedd Celfyddydol hyn yn rhoddi pob boddlonrwydd, gellir eu dychwelyd ar unwaith, neu yn mhen tri mis 0 amser, a gwneir rhai ereill heb unrhyw geet ychwanegol. Y mae amryw bersonau YD. Nghaernarfon eisoes wedi cymeryd masitais ar v cyfleusdra 0 gael Danedd Newydd nas gellir cael au cjflffelyb pn unrhyw Ddeintydd arall;. a gall pv bynag a ddymuno weled tystiolaethau lawer e blaid rhagsroldeb celfyddyd Mr Capon ar bawb arall. Mr Cape*, neu ei gynorthwywr Gymreig, a rydd ei bresenaldeb yn y lleoedd canlynol;— Chemist, PWLLHELI,—Pob dydd Mercher a dyddiau ffeiriau, o 12 hy 6, yn nhy Mr Roberts, Chemist, Whitehall Square. LLANGEFNI,-Pob dydd Ian, o 10 hyd 6, yn 3aby Mr Thomas Hughes, grocer, 1, High Street, yn agoo i'r Railway Station. PORTHMADOG,—Pob dydd Gwener, 0 12 hyd 6, yn nhy Mr Jenkins, Chemist, High Street, grferbyn a'r Sportsman Hotel. BLAENAU FFESTINIOG,- Pob dydd Sadwm, 010 hyd 5, yn nhy Mr Abram Richards, Temperance Hotel, dau dirws e'r Queen's Hotel. LLAN BERIS,-TR ail dydd Mawrth yn y mis, yn nhy Mr John Huxley Thomas, Rotherham House Temperance Hotel, II 2 hyd baner awr wedi 7. EBENEZEB,—Y trydydd dydd Mawrth yn y mis, o 3 hyd 7, yn nhy Mr Thoa. Parry, 11, Oaradog Place. PEN-Y-GBOKS,—Y dydd Mawrth diweddaf yn y mis, yn 8hy Mr Mathew Hughes, Draper, Beehive, o 3 hyd 6. TAL-Y-SARN,—O 6 hyd 8, yr un diwrnod, yn nhy Mr George Trevor Williams, Bryn Celyn House. Rhoddir peb cynghor a chyfarwyddyd yn rhad ac am ddim. Un Dant, 0 6s. i fyny; sets 0 U. 0 Ddanedd, o 40s. i fyny; Stopio danedd drwg, 0 2s. 6c. i 5s.; a phaa fyddo eisiau, fe gymerir taliadau wythnosol neu fisol yn ol lei byddo fwyaf cyflecs i bawb. ø.:488I Dda frymr DASHED Qosoc. o. 'tem CARNARVON PIANOFORTE, HARMONIUM, ORGAN, MUSIC, ANB MUSICAL INSTRUMENT WAREHOUSE, 16, BRIDGE STREET, CARNARVON. T HASNAOHDY OFFERYNAU CERDD MWYAF YN NGHYMRU. Hefyd agorir yn IONAWR, 1881, Masnaohdy yn 4, HALL SQUARE, DINBYCH, GYDA STOO 0 BOB MATH 0 OFFERYNAU CERDD, OERDDORIAETH CYMRAEG A SAESONAEG, 0 BOB MATH. PERCHENOG-W. JARRETT ROBERTS. RHAGFYR.—OFFERYNAU YN AWR MEWN STOO. PIANOFORTES. PIANOFORTES, AIL-LAW, wedi bod allan tn hire. Gwerthir y rhai hyn eto yn hynod o rad. SQUARE PIANO, gan Broadwood, am 3p. les.; eto, 4p. 19a.; eto, ip.; eto, lOp. SHORT GRAND, gan WOBBHAM, 20p. COTTAGE MAHOGANY, 12p. COTTAGE ROSEWOOD, bron yn newydd, gwerth 45 gini, 28p. COTTAGE BRINSMEAD, gwerth 35 gini, 25p. NEW COTTAGE PIANETTES, panel fronts, gold lines, trichord, 25 gini nett; eto, 30 gini; eto 35 gini; etot 40 gini. UPRIGHT IRON GRANDS, o 351). i 120 gini. BROADWOOD COTTAGE ROSEWOOD (large tite), all latest improvements, 85 gini. PIANOS A HARMONIUMS, ar y 3 YEAIlS' SYSTEM. HARMONIUMS. Y CHALLENGE HARWONIUM, am 3p. lOa. nett. Nis gellir ei phrynu mewn un man am y pris ond yn y masnaohdy uchod. WALNUT HARMONIUMS, 5 oct., 0 5 gini, 6 gini, a 7 gini; S stops, o 7 gini hyd 12 ginii; 8 stops, set a haner o reeds, e 10 gini hyd 19 gini; black and gold, 8 stops, set a haner o reeds, o 14 gini hyd 20 gini. OAK HARMONMM, ail 1aw, 10 stops, 2? 6et 0 reeds, perth 25 ghu, yn awr am 12 pni. set o reedWs, ALIqPT,Soa to fO lsandkneesweu,effective fortes, l?seto 8, 0 10 cM hyd 20 gini; 10 stops, knee «weU, ? reede, all latest improvements, patent re 8, ie brass plat*, 25 gw. OAK Chap I armorium, 4? sets reeds, 50 gini. CHAPEL HARMONIUM, gan AmxANDza, 6 Mt reeds, 20 stops, 55 gini. Discount yn ol 4s. yn y bunt i Gapelau. ytk:KFAWR Y PAVILION. Cost- iodd 157p. 108. Mdynt hwy. Gwerthir am bris hynod 0 isel, ychJdig drog yr haner. Mae bron hynod o newyd^ vid y &th oNetyn yn cystal a ymru. N V,ARMONIU3M Eglwyei, Capelau, &o., mewn Stoo, ac i ?ael euperthu yn rhad. Os bydd yn Stoo, ae i gael z=-Wia?au Tri Rbol am yr uchod. OFFERYNAU PRES-Newydd ac Ail Law.- Rhaid eu gwerthu, a gwneir hyny am haner eu gwerth. Oddeutu Cant a Haaer o Offerynau Pres o bob math, map a Cornets, Flugel Horns, Tenor Sax- horns, Trombones, Yalves a Slide, Euphoniums, Contra Basses, Bombardons, Side and Bass Drums. Hefyd, STKINO BAKDS, Violins, Violas, Violoncell- os, Double BaMes, Drums, &c. Gwerthir y cyfan gyda gostyngiad mawr. AT BWYLLGORAU EISTEDDFOD ATT, CYFARFODYDD LLENYDDOL, &o. -MEDALS, BATONS, METRONOMES, &c., fel Gwobrwyon i Arifeinyddien Oeran. o4414-d BARGEN FAWR.-Gellir cael Bocs 0 Stationery, yn oynwys 1 quite 0 superfine note, 1 quire o superfine Albert note, 1 packet 0 envelopes (court shape), 1 packet 0 envelopes (llai), 1 memorandum-book, 1 sheet o blotting paper, 1 penholder a pen, lIead pencil, a bocs yn gyflawn, am swllt, trwy alw yn swyddfa'r Ofoodi, Caernarfon. PO WEEKLY and UPWARDS maybe EASILY and HONESTLY REALISED by persons at EITHER SEX, without hindrance to present occupation. -For particulars, &o., enclose a plainly addressed envelope to EVANS, WATTS, and COMPANY (P. 293), Merchants, Birmingham. x 4781-i NOFEL NEWYDD! NOFEL NEWYDD! Y RHIAN DEG 0 YSTRAD TYWI: YSTORI HANESYDDOL AM: YR ESGYNIAD TUDORAIDD; SEF PRIF FFUG-CHWEDL EISTEDDFOD Y DEREUPIR, I860,- GAN BERIAH GWYNFE EYANS, AWDWB 'BRONWEN,' 'GWLADYS RUFFYDD,' 'Y OYDGARWYR,' 'OWEN GLYNDWR,' &o. Da genym ddywoydeim bod wedi gwneyd trefniadau a'r Awdwr i GYHOEDDI y NOFEL AROBRYN UCHOD YN YSTOD Y FLWYDDYN 1881. DEOHREUIR EI CHYHOEDDI YN Y GENEDL GYMREIG All IWAWR 27ain, 1881. MAE CLOD YR AWDWR nL NOEELIDD CENEDLAETHOL CYMRU Bellaeh yn ddigon o warantiad y bydd "Y RHIAN DEG 0 YSTRAD TYWI" YN WAITH 0 DEILYNGD OD UWCHRADDOL. A ganlyn sydd ADOLTGIADAU ar rai o Pfug-chwedlau llaemrol yr Awdwr:— Dyma'r G1¡stadh Lmyddol fwyaf a adnabyddais erioed. Mae BBONWBN yn lw ?tih, ac yn dynesu at Ramantau Hanesyddol Syr Walter Scott." Llew Llwyfo. "Bydd i Brinley Richards, ein Oyfaa. soddwr Cenedlaethol, a Beriah Gwynfe Evans, ein Nofelydd Oenedlaethol, wneyd enw Oymru yn anrhydeddus pa le bynag y siaredir yr iaith Seisnig." -tBafydd Mor- ganwg, awdwr "Hanes Morganwg," &c. "Mae BKONWEN yn Bwyddiant aruthrol. Cynwysa olygfeydd teilwng o Gonaiwrwr y Gogledd-Byr Walter Scott ei hun! Yr wyf yn erfyn ar yr awdwr, yn enw hen Walia anwyl, i barhau ya y llwybr y mae wedi nodi allan iddo ei hua. Ymddengys i mi fod yr Hollalluog wedi ei gynyegaeddu ef &'r gallu i gynhyrfu cenedl gyfan !llwim, o'r Western Daily Mail. &o., &c., &0. BRYNARVOR HALL SCHOOL, TOWYN. PRINCIPAL- MR. EDWIN JONES, M.R.C.P., Assisted by qualified RESIDENT MASTBHS, for Classics, English, Mathematics, Modem Languages, Music, &0. Brynarvor Hall, a commodious and well-fitted house, has been specially erected for the accom- modation and tuition of boarders. It is beauti- fully situated in an eminently healthy locality, with extensive playgrounds, cricket field and gardens attached, altogether making the finest and most desirable school premises in the Principality. Pupils are prepared for the various examinations in connection with the Universities and Colleges, for the learned Professions, Banking, and Com- mercial pursuits. Classes are held in connection with tke Science and Art Department, the examinations being held in MAY in each year. The School year consists of TKMB TEBMS. A 108-d GOT YN EISIBU.-Ceir He da i Gymro ieuanc eobr, cryf. ac yn ritall pedoli, ond anfon at Mr. Evan Lloyd, Post-office; Bryneglwys, Corwen. o 29-d TY FREEHOLD AR WERTH, yn Terracp, I. Clwtybont-Ymofyner am y manylion & Thomas Hugh Jones, Terrace, dwtybont, Caer- narfon. o 22-d TY a SHOP, Freehold, ar werth, neu ar osod. T-Ymofyner & Mr. J. R. Joes, Phi'aMphia House, Ehenezer, near Carnarvon. G 23-d Newydd eu cyhoeddi, pris Swllt, GWEITHIAU BARDDONOL GARMON- YDD, yn Gymraeg a Saesneg. I'w cael gan yr awdwr, Llanarmon, near Mold. 04772-d M RS. LEWIS'S SCHOOL at 6, THE jLrJ- CRESCENT, UPPER BANGOR, will re- open January 24th, 1881. Instruction—a tnorough English Education and Music. Terms very moderate, to be had on application. o4833 i WANTED, AGENTS for an Industrial In- 11 surance Company in all parts. A good man can earn 20s per week. Also one Special Agent in sach county for the Stat Life Assurance Company. -Apply (with stamp) to Mr Edward Davies, Die. trict Manager, Bridge-street, Corwen. a. 4143-n SET-MAKERS YN EISIEU ar unwaith yn Coed-y-gwydyr Isa' Quarry, Trefriw.- Gwaith parhaus. Prisiau fel y c mlyn:—i inch cubes, 13s. 6 by 3 sets, 11s. 6 inch cubes, 10s.— Ymofyner ag Owen O. Williams, Geruchwyliwr i'r .tLwawit- > —• -rf' a82-^ ■ ?'LYNNOG GRAMMAR SCHOOL.—Bvdd P%-j yr ysgol lion yn ail-ddechreu ddydd Llun, Ionawr lOfed, 1881. Parotoir gw^r ieuainc ar gyfer y Preliminary Examinations, Oxford and Local Examinations, y Colegau,«a'r Prif-athrofeydd. Telerau yn dra rhesymol.—J. EvANs, B.A. I G. 4826-p PEBLIC VILLA, LLANBEBLIC ROAD, CARNARVON. MISS LINLEY a ddymuna hysbysu trigol- ion Caernarfon ei bod wedi agor Y sgeI Regbarotdawl i fechgyn yn y cyfe-riad uchod. Telerau i'w cael ar ymofyniad. Y chwarter nesaf i ddechreu Ionawr 24ain, 1881. B 20-d IIW OSOD, VALE COTTAGE, Wyddgrug, haner mill- T dir o'r station. Cynwysa Drawing, Dining, a Breakfast-rooms, chwech o ystafelloedd i fyny, Ystablau, Gardd eang, Carriage drive, &c.—Ym- ofyner a Mr. W. T. Thomas, Hafod Alun, Mold. o. 4831-p PENRHYNDEUDRAETH. CAPEL HAIARN NEWYDD AR WERTH neu AR OSOD, yn cynwys dodrefn, llyfrau, lampau, &c.-Ymofyner, heb oedi, â Robert Isaac Jones, Painter, &o., High-street, Penrhyndeu- draeth. D S.-Gall 200 eistedd yn gyfforddus yn yr adeilad. o. 4829-p Tn awr yn baroi, pEINION BERWYN," sef detholiad o vV weithiau barddonol Hugh Maurice Hughes, Croesoswallt. Pris (gyda blaendal), mewn lliaa hardd, Is.; mewn amlen bapyr, 60. drwy y Post, Is. lc., a 61c. Yr elw arferol i Lyfrwerthwyr.— I'w gael gan yr Awdwr,—Hugh Maurice Hughes, Oswestry. e 4795-h FFESTINIOG A'R AMGYLCHOEDD. MR. E. G. LLOYD a ddymuna wneyd yn hysbys ei fod wedi agor Swjddfa (office) fel Commission Agent, House and Land Agent, Collector of Rents, Debts, &e. Hefyd Goruch- wyliwr Insurances. Office: 1, St. David's Terrace, Fourcrosses, R.S.O. G 443.j AM WERTH NEU AR OSOD, SHOP DRAPERY READY MADE AO ij ESGIDIAU, yn gwneyd mrsnach dda. Shop ragorol at unrhyw fasnach (gyda'r stoc neu heb- ddi). Hefyd un o'r TAI goreu am osod i ymwel- wyr (visitors). Disgwylir i'r rhai sydd yn nyled J. Phillips el glirio yn ddioed, gan ei fod yn ymadael.—Ym- ofyner a John Phillips, Regent House, Llanberis. a 4716 e W. H. LEWIS (EOS PADARN), LLANBERIS, A DDYMUNA hysbysu ei fod yn barod i Agymeryd Enqayownes mewn Cyngherddau, Oyfarfodydd Llenyddol, Eisteddfodau, &c. Cyfeirier fel yr uchod. o4769—d AUCTIONEER, VALUER, ESTATE AGENT, AND GENERAL ACCOUNTANT. ROBERT PARRY, 'Rail Temperance Hotel" j? FwUheH, a ddymuna hysbysu trigoliou Lleyn ac Eitionydd, a'r wlad yn gyffredinol, ei fod wedi, agor twyddfa (office) yn y He uchod fel ARWERTEf- WR, PRISIWR, CYFRIFYDD, CASGLYDD, a, GORUCHWYLIWR, a phob peth cysylltiol t, hyny. Bydd yn dda ganddo gael talu y sylw mwyaf neillduol i bob achos a ymddiriedir i'w ofal..4619.4 BRYNTEG, BETHESDA. AR WERTH, trwy gytundeb cyfrinachol, TY' A a SHOP Brynteg. Cynwysa y ty ddan barlwr, pedair bedroom, cegin, a chegin gefn, siop, eang a chyfleus, yn nghyda counter a. fixtures, Mae yn hen sefydliad, yn gwneyd busnes rhagoroI j 37" mlynedd o lease. Hefyd, Ty arall perthynol iddo, yn cynwls cegin a chegin gefn, dwy bedroom. Ground rent yr oil yw 2p. 10s. y llwyàdyn. Rhoddir rhesymau digonol dros ymadael.—Ymof- yner a'r perchenog, Owen Jones, cyn yr 20fed o, Ionawr, 1881. 3 9-d ANTHEM—"Ai Gwir yw?" yn l ddwy A. iaith, a'r ddau nodiant, gyda chy e ant, ei cof am, 8C i'w chanu ar agoriad unrhyw doldy. Pris 6c. TAIR ANTHEM-" Codaf yn awr," "I bwy 7 perthyn mawlf" a "Gwlando fl," at wasanaeth cyfarfodydd vsgolion. Pris 2c. DWY GAN—"Yr haul dan gwmwl, a "Gwraig- dwt a thymer dda." Pris 6o. "Hen ffon fy Nhaid," ac "O! rhwyfwch ataf fi." Pris 6c. "Dyfroedd y Bywyd," a "Gair ein Dnw." Pris lc. Cyhoeddedig ac ar worth gan E. YLLTYR. WILLIAMS, Music and Instrument Seller, Dol- gellau. a t-d PERFFAITH IEOHYD YN CAEL EÍ I. ADFERU gan "BROOKS' ARABIAN FOOD AND BISCUITS" (Ymborth Arabaidd a Biscwti Brooks). Yr ymborth rhataf a goreu i gleiflau.a. babanod a gynyglwyd i'r cyhoedd erioed. lJu Swya YR gyf?irta f 1 dri phwys o'r cig goreu, M yn Uawer haws i'w dreuUo. Ar werth yn NghaemN'- Ion gan Mre Griffith Owen, High-street; Bangor, H. V. Baker; Owen Jones, Market-place, Menu Bridge; J. W. Jones, Pwllheli; William Owen, Portdinorwic; Thomas Jenkins, Beaumaris; J. Slater, Llandudno J. Jones, High-street, Rhyl; J. H. Jones, Dinbych; Birch, Wyddgrug; G. Duddon, Croesoswallt, a phob cyfierydd a grtMr parchus. Mewn llestri tyniau Is a Is 6c yr urn. a. 4609-M AT ADEILADWYR. J. JONES A'l GYF Addymunant hysbysu eubod wedi agor A- MA8NACH mewn DEFNYDDIAU ADEILADti (BUILDING MATERIALS), ac yn bwriadu eu gwerthu am brisiau llawer ii nag y gwelwyd hwynt erioed ynMangor, yn neill- duol gydag Arian Parod. Ais, y bwndel Is Oo Blew, y bag (120 lbs) 13s 6c Plaster of Paris, y bag (224 lbs) 6s 6c Gwarentir eu bod o'r quality goreu. Pob tacheb i'w hanfon i an ont J. JONES, 43, Holyhead-road, UPPER BANGOR. YardFoundry-street, Hirael, Bangor. G.