Skip to main content
Hide Articles List

22 articles on this Page

OILCHWYL LENYDDOL BRYN- «…

News
Cite
Share

OILCHWYL LENYDDOL BRYN- « SIENCYN, NADOLIG, 1880. I S da BEIRNIADAETH Y TONAU A'R FAKDDON-  IAETH. H0 TON GYNULLBRDPAOL. I Daeth 26ain o donau i law, dwy o ba rai sydd allan o'r gystadleuaeth. Owenfron, am ei bod yn rhy ddiweddar, a Thomas Evans, am osod ei ere enw priodol yn nghyd a'i address ar y don. fw Ymraua y tonau yn naturiol i ddau ddosbatth. ch Da geuyf hysbysu nad oes un don yma yn ddigon eit gwael i'w goeod mewn trydydd dosbarth. 101 Ynyr ail ddosbarth mae Moses, Pleiades, Oeoil, y ] Derwentfab, Cherubim, a Wagner. Mae yn A' amlwg fod y rhai hen wedi darllen a deall 11awet an am gyiighauedd, end Did yn gallu dangos hyny yd hyd yn hyn i fantais; gwasanaetha y marciau sydd yr ar y copiau i egluro hyn. A. p yr Ynydosbatth goreu, mae N.D., Orlando, Ap co Rhys, Braham, Ab Farren, loan Ddu, W. J., bo Idwal. Syr John Goss, Marc, Croft, Bachgen ha Llwyd, Hen Gerddor o Dolgellau, Sebastian Bach, yr Hoffwr Oarolau, Myfyr, Glan Derwent, a da Laconium. Dosbarthwyd y rhai hyn mor agoo up ag y gallem i'w teilyngdod cydmariaethol. cli Ystyriem fod gwreiddioldeb, naturioldeb, yr cyfuniad hapus o felodedd a chynganedd; a'r oil lit, yn gydweddol a syniad y geiriau, yn angen- 0' zheidiol cyn gwobrwyo; a'r agoeaf at hyn yw ig "Laconium." Mae yroll o'r dosbarth hwn ya ai deilwng o'r wobr gynygir,; felly, fe welir mai nid 1 o' gwaith rhwydd oedd peuderiynu rhyngddynt.- m Ydwyf yn gywir, E? D. JENKINS. ac ——— ot DAU BNOLYN-" GWADIAD PNDR." bl Naw ydyw rhii yr ymgeiswyr ar y testyn hwn, 7 8C y mae eu Sugenwau fel y canlyn: —Pedr James, DMylw, Conwy, Gwallter, Trebor Menai, Y Dry- h' sor) dd, Idanf ardd, Diogenes, a Synedig. d, 0 berthynas if eiddo Pedr James, Disylw, 'J Conwy, a Gwallter, Did oes nemawr ddim i'w ddyweyd. Maent at ? en?lynion—Dyna'r oil. d, Ob dyw y cyfeillion hyn yn awyddus i enill gwobr ei tyw dro, cynghorwn hwynt i brentisio eu hunain ? yn ddioedi gyda rhywun sydd yn deall saerniaeth  englyn. Y ncsaf ddaw dan sylw ydyw Y Drysoi- t ydd. Mae ganddo ef gwpl o englynion eithaf ° cywir o ran cynghanedd, ond nid oes dim yn J darawgar yn y 9j niadau. t Trebor Motiai.-Cyfanooddiad pur ganmoladwy. II Difiyg eglurder yn yr ail englyn sydd yn tynu I ?ryu dip?n oddiwrth ei werth. Cofiedycyfaiu J hwn mai "All's weUth&t ends well." Camp mewn englyn ydyw ei fod yn terfynu yn gryf a d gorphenedig. V. Y mae tri wyr galluog yn aros-Idanfardd, Diogenes, a Synedig. Gosodwyd y rhai'n yn y ? glorian yn ofalus, a chafwyd hwy yn bur gyfartal ? ran pwysau. Y mae'r tri yn grefftwyr celfydd, c end nid oes yr un o honynt wedi llyfnau a gloewi a eu gwaith i'r graddau ag y gallasent. rtr e engraipht; maegaul'Idaufardd"linellfeRy,A'i c ddirfawr ymffiost ddarf'odd." Gflyl y cyfarwydd nad ydyw ddarfodi yn derfyniad cywir a phriodol. Dyna Liogenes drachein; y mae ei englyn cyntaf ef yn od o dlws, dywed,— Ar noswaith oer, yn ysig—yn y llys, c Gwnaeth y llw ihoddedig: c Ac mewn ofnau, deddfau dig- y Y gwadai'r Bendigedig! Ond beth a feddylir o linell fel?on?— "Wed'yno'i ffladr enaid 'n fflweh." I Gresyn fod y bardd wedi gollwng llineil fel yna o'i 3 law. Ond gan mai felly y bu, yr ydym yn rhoddi uchel ganmoliaeth i Diogenes," ond yn dyfarnu y wobr i Synedig. TUCHANOERDD—" T CHWEDLBUWB." 1- Enwauy rbai a ddaethant i faes yr ymrysonfa J hon ydynt:-Un Yu treio y tro cyntaf, Llais J'I 1 Ogof Goch, Tawedog, ao Odlwr iw Chwedlau. ( Unyn treio y tro cyntaf. Y mae arwyddion pur J amlwg yn i gair fod y cyfaill hwu yn dyweyd y ] gwir. Cynghorem ef i gymeryd pwyll cyn treio 1 ar destyn fel hyn yn ol Ilavr. J LlaiJ o'r Ogef Goch: -biedds yr ymgeisydd yma t amcan lied wych. Dywed am y Chwedleuwr, i Dyma frenhin pen yr heol, ar orsedd- I fainc lath y Nhw." Tipyn rhagor o hit, 1 lel yna fuasai yn gosod y Llais mewn safle f wy nrddasol. Ond ysywaeth, nidyd>nt i'w oael. 1 Tawedog.-Nage, yn wir: tafodoy fuasai yn gywir. f Mae ei gan yn darllen yn llyfn a naturiol, a cheir ynddi ambell fonclust pur ddeheuig. Ond y mae 1 bardd er hyny wedi gwneyd tro lied drwstan. ] 4ubw edlewr oedd y testyn. eithr at ben y chwedle- I wraig y mae yn bwrw ei lid a'i ysgorn. Dylasai ] gadw yn fanylitch at eiriad ei destyn, oblegid ] gwyr pawb nad ydyw y boneddigtsau byth yn I euog o'r fath drosedd Un gair arall; nid ydyw ) "Tawedog"yn rhy ianwlamchwaethburallednais. Ni ddywedwn ragor, —" Llunier i gall haner Kair." Odlwr i'w Chuedlau.—Hwn yw y goreu yn y gystadleuaeth. Eto y mae genym bethyn ei erbyn, lieu yn hytraeb yn erbyn ei gerdd. 1. Y mae wedi ei hys^rilenu jn lledwallus; ceir ynddi amryw ( sillgollau anghelfydd 2. Y mae yr odliad yn < felus yn y pumod penill, ac y mae yn lied ddi- ffygiol yn y miu hwuw a ystyrir yn brif nodwedd < can duchan. daD. gymetyd hyn i ystyriaeth nis ( gallaf ddyfarnu vr hoilj.vobr addawedig i'r "Odlwr" ( hwn. Khodder ei haner iddo y mae yn haeddn hyny. Ond os teimla y pwyllgor barodrwydd i t gofio trugaredd yn ughanol barn, wrth gwrs, y I: mae ganddynt berffaith hawl i wneyd hyny. Hyn, f ar air a chydwybod. I v- I IIRYDDF,ST-" RINAI AB BODDIAD Y DDIDDF. < Pan yn canu ar (testyn xsgrytnyroi, y mae y ( bardd yn agored i redeg i un o ddau eithaflon; un I 0 houyut ydyw cadw yn fanwl a gwasaidd at yr 1 banes gwreiddiol, heb amcanu at ddim ond ail adroddiad mydryddol. Yr eithaflon arall ydyw j anwybyddu yr hanes fel y ceir ef yn y Reibl, ac ail fathu un newydd, hollol ddychym ok. Camp nid bychau ydyw tefyll yn y canol ihwng y ddau eithafiou hyn. Yn y pryddestau -ddaeth i law ar y testyn uchod, pecnod parod i amgylchu rhai o'r cyfansoddwyr ydyw gyro yn ormodol oddiwrth yr adroddiad gwreiddiol. Mewn trefn i ganu ar destyn fel hyn, cymhwyader di- amwys fuasai fod y bardd yn gydnabypdus a ifeithiau uaearyddol gwlad Canaan. Nid bardd- onol, oheiwydd nid gwir, ydyw darlunio mynydd Sinai fel pe buasai yn Himalaya, neu yn un o gadwen yr Alpau. Nid mawredd anianyddol y mynydd oedd yn gosod mawredd ar yr olygfa, ond mawredd y Presenoldeb oedd yn sangu ei goryn ar roddiad y ddeat'f. Hefyd, temtir rhai o'r ym- jreiswyr i gymeryd taith hir, flinderus, cyn dyfod at y testyn. Cy chwyna un yn nghreadigaeth y byd, t llall yn ngalwad Abraham, a'r trydydd yn Jurwlad yr Aipht. Doethineb, mewn pryddtst, fel po opeth arall, ydyw disgyn ar y testyn fel eryr ar ei ysglyfaeth, a pheidio ei ollwng nes cael beny dith allan ohono. Enwau yr ymgeiswyr ar y testyn hwn ydynt:- Taboryn, Andronicus, Nadab, Athronfardd, a Oalob. Taboryn.—Pryddest faith, wedi ei hysgrifenu ar bapyr glas clasurol. Y mae golwg■ imposing^ arni oddiallan, ond fel cyfansoddiad barddonol rid ydyw yn rhestru yn uchel. Ceir ynddi lu mawr b (rydmariiiethau; amryw ohonynt yn lied chwithig ac annaturiol, rhai, yn wir, yn ymylu ar y cableddue. Diau fod Taboryn" yn ymgeisio at y mawreddeg, ond dywed y ddiareb nad oes ond cam o'r aruchel i'r chwerthinliyd, ao y mae b,yny yn cael ei wirio fwy nac unwaith yn y bryddeat hon. Eto, y mae ynddi ambell darawiad hapus a da. -4ndrmicus.-Gwarched ni! rhag y fath law- yerif a hon. Rhwng yr hyn a ddefnyddiodd i Jslrifenu a'rswmagoUcddhyd y papyr, y mae ? brawd hwn wedi difetha peth wmbreth o ino '-?Tthfawr' Cyfan80ddwyd y bryddest hon yn y ?r?e, yr anhawsder ydyw d?weyd pa tesur 'dtw- ond, o ddiffvg enw gwell, ni a'i galwn yn !? di-odi. C?hwyna y bardd yn yr Aipht, ?na hanes y genedl drwy y Mor Coch, ac wedi ,Sdroi yma ac acw, o'r diwedd y mae yn cyrhaedd IZT Ond, atolwg, beth ydyw y mater f Yn lie k y Uinellau clogyrnog blaenorol dyma nI yn cael v. 0 ba Ie daeth hwn, tybed P Er nag gallwn brofi y  i foddlonrwydd ato, nid ydym heb of fod C^cuTw^ttseddu^ ddeddf y bu in desgriflo amgylcbiadau ei rhodd- lad. h ?r ? A T<rid ydtw y brJddest hon heb el reg- oriaethau amlwg, and y mae ei diffygion, hefyd, yn ami eurhif. Cytausoddiad anwastad, heb fOO V^ o«hTd ei ;sgeiriou ydyw hwn. Un o brif ddi- °&L yr ymgeisydd ydyw lliwio yn annaturiol 0 tivf a eorweithio ei ddarlumau. athronfardd. —Er nad iw y bryddest hon ond ber? :fr oedd yn rhaid i'r bardd gael myned 1n l ? alwad Abraham i gychwyn. Yr un pryd, y Lae "Athronfardd" yn gyfansoddwr medrus. cSr .A c'fauseddiad rai darnau gwir dda. Ond/°Jd t Ue gellir gwell." Ac y mae un gwon ar v m&w, a hwnw ydyw Oofc—Mae hon yn bryddest hynod 0 RYMUO Mfaelgar. Ymdeimla y bardd fawredd ei destyn, a dyry dde<?d meibtrolgar, naturiol, o lgylchiadau rhyfedd, cyffrous, rhoddiad y leckU. Dcil y cyfansoddiad hwn i'w ddarllen ] tret gwaith heb golli ei flas; ceir ynddo fesur mj dwysedig o feddylian gwir farddonol. Gan "t v heb ronyn o beMuader, yr ydwyf yn cy- "? endyd, i Meb yn fudclugol, ac efe blau y wobr. dd edd, i C aleb" ynfudclugol,iieete?bianywobr. dd ANrHKUFOS.  =======: Fa

DIENYDDIAD YN AWSTEALIA. p…

a -BHOSYBOTJ. "n -I-B

QliTKCiSIRlUU.,,ta'n.1 I nt…

lruuAuJAVOD.ni3, S:__.&.o':"":':"'''M'…

Advertising

-vr. - ABJBittfAHUDt. n_"-:ðð4-1-.n1…

.L) X il'I"Jt I xi anm v i)…

vr ILT.- DALTON-XN-FURNESfl.…

&ALMWIM-, A?????tmwr -nBP.t,n…

v- V.M. nAT«/iiwf — Y mae…

, -.. w;:Û:..;h,.: -;¡d tau…

[No title]

Advertising

HTN A'R LLALL. r'

Advertising

-VJAlu a* i ""'...', ,,....…

| APIMiV IIT .I..!"" JJ' «*…

- -... TBEOARON. -,,- t ?…

or._____--DINBYOH. -.;:_.._A_uA¡¡ft1I

..- UjANHADUQ. v 11" 1 n m…

" XK ISOtUii HABBUlUUlj A…