Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TYSTIOLAETHAU PWYSIG 0 BLAID QUININE BITTERS GWILYM EYANS. Brynhyfryd, ger Abertawe. Anwyl Elyr,-Yr ydwyf wedi bod yn gwerthu y Quinine Bitters" am rai blYB" a Y maent wedi gwneyd llawer o les yn yrardal yma, ac v mae dyfodal dvselaer iddynt. Yr ydwyf wedi sylwi yn fanol ar eu heffaath ar wahanol bersonau, ae yr d wedi gweled rhai o'r doluriau gwaethaf a allai neb ddyohymyg yn cael eti llwyr •weUhau trwy ddefnyddio y meddyglyn yma. Y mae plant o bob oedran, drawn ion- < ainc a hen, gwragedd a merched, oil yn tystiolaethu i'w heffaith ddaionua. Ymae yn drueninaeffid em darostwng yohydig yn eupris, heb wanychueu keffaith, gan fod can- j moedd o bobl weinion yn syohedu am dreio eu heffaith, ond eto heb fodd i wneyd hyny. -Yr eiddoch yn serchog, ISAAC OWEN. FROM A LIVERPOOL CHHMIST. Sir,-I write in reference to your Quinine Bitters." I have kept it for three years, ) and the sale is continually on the increase. All my customers who have tned it speak 80 highly of its efficacy as a tonic, and pick-me-up in oases of nervous debility and sick- ness that you ought to make the preparation better known in these parts. If possible, j adopt some further means to frustrate the heartless manuer your preparations is some- times substituted by unprincipled vendors. I enclose ray card, not for publication, but for the satisfaction of any one who may enquire. (The name may be had on applica- tion). 1 Mr Gwilym Evans,- Khosybol, Anglesey, Mawrth 24, 1880. ??1 Syr-Rhyfedd ydyw effaith eich dyfeisiad rhagorol, y Quinine Bitters," .eu y Vegetable Tonic. Yr ydwyf yn teimlo mai fy nyledswydd yw dwyn tygtiolaeth iddn fel meddyginiaeth aBmLrisiadwy werthfawr tuagat osod mewn tr^n yc?rph dynol, a "ua i ffwrdd y gwahanol achosion a gynyrchant ?;thiaupoenus yn Y cyfansoddiad, Cefais brawf teg ame. Yr ydwyf yn wastad yn ei argymkell i 1  Nid oes dad! nad ydyw y 1% ysigwri.aeth lysieuol oreu a gaed enoed i adfem iechyd cyffredinol-Ydwyf, yr fooA (Moirenlion)! FROM MR le"o ANTHONY, ArOTIO?R, DY?VOR LODGB, K^.G. September 2, 1880. Your Quinine Bitters have had a wonderful effect on me. It not o^y curedme,  d?se. In this ]& hbour- hood it is now a househ3ld remedy, Whenever I have any speCIal or unusual cz on MY energies, I fortify myself by tahng yourpreparati<Y?ours ??"S'THONY. lt3 ?A0 ANTHONY. FROM GRIFFITH WILLIAMS, LIANKBCHYMEDD, ANGLESEY. Syr,-Da genyf gaol y cyfleusdra i aufon gair o ganmoliaeth i'ch 11 Quinine Bitters." Y maent yn dderbyniol iawn yn y gymydogaeth hon, Gwertha18 lawer 0 honynt yn ystod Y blynyddoedd diweadaf, &0 y nmo y galwad am danynt yn hau I  Nid oe8 meddyginiaeth yn deby iddynt at islder ysbryd, Wgtraul, aychlamiadau y galon, a chur yn y pen. Yr eiddo?h ^87^, TH WILLIAMS. Medi 8, 1880. GRIFFITH WILLIAMS. FROM MR. JOHM JO™. H.o*   188#. High-street, Medi, 1880.   ydwyf yn fynych yn dyoddef oddiwrth wendid mawr, ac ar .de?? ?wyr o?Sgu? fel Sa a?f ?eyd dim. Gallaf eich sicrhau, a hyny da diolchgarwch, fod un gostrel o'r Quinine Bitters" weài gwneyd mwy 0 lea na E a fais erioed o'r blaen. Teimlais y dogn (dose) cyntaf fel pe yn fy adfywio ac ya fy ne ,rt ir,u. Yu awr yr wyf yn gaUu myied at f1 mryd bwyd gyda gradd o fwynhad, yr hyn ydoedd o'r blaen yn orchwyl galed. Mae renyf fwy 0 ysbryd ao yni at waith nag a fa genyf er's Hewer blwy, ldyn. Ynwir,-vrydwyfwediderbynyfathieswrtk gvmeryd I JtfjZLSSL." fel, rhagllaw, y bydd i mi ei argymhell i bob un a gyfarfyddaf fydd yn dyoddef oddiwrth wendid a nychdod. Yr eiddocIt yn gywir, j0NE8> j J6HN JONES. ] FROM HUGH OWEN (HWCO MON), CEMMAES, MON. A&wvl Syr,-Teimlaf yn ddyledswydd amaf hysbysu fod fy me?tres we& teimle lleshad Zhrarthol wrth ddefnyddio eich Quinine Bitters." Gwnaeth y gostrel gyntaf I effaith daionus ami, ond buyr ail yn foddioni wgwellayn llwyr oddiwrth yr hynoedd ?oiblino er's llawer 6 flynyddau. Yn mlaen yr eleck i wasanaethu dynoliaetk gyda y ?yndyb Quinine Bitters.Ydwyf yr eiddoch,^ PBNYGOITRB, LLANFTTFYDD, CARMARTHENSHIRE. Syr "u fy llaw braidd yn gauedig gan y gwanegon am amryw &soedd a thrwy th 3?y 3i h oll o 1 ?u o g i weithio. Cymerais dl;y l?gW- -?ad m "ana7" w Quinine Bitters," a Srwy?nwedd y hai y f:. hollol is h d _Ylwy yr elddo^^AH LEW HANNAH LEWIS. YSGRIFENA UN 0 SIR BENTKO PEL Y CÄNLYN;- QlT i had been laid up for five months with a severe attack of j.aundice, and had the advice of all the leading medical men in the neighbourhood, besides consulting by letter an eminent physician in London. It was the old story-notking appeared to do me any good-and I was getting very, very weak, and my appetite was completely gone, j and I felt pain in my two sides, in the pit of my stomach, and breast, and was always I costive. I was not living, but lingering, and I had become despondent and hopeless. I tried your QuiLine Bitters at the request of a friend. I tried them more to please him than with any hopes of receiving any benefits. Fancy, my dear sir, my surprise and s joy when, at the end of nine days, I was almost free from all pain, and am now well and c hearty as before. J FROM MR, JOHN LLWYD (lOAN CYNFFIG), MYNYDD CYNFFIS. i Syr,-Bum yn dyoddef llawer oddiwrth ddolur yn fy mhe., iselder ysbryd, diffyg 1 archwaeth at fwyd, ac ar ol ei fwyta, blinder mawr. Prymais boielaid 4s 60 oddiwrth a Mr Richard Jenkins, Kenfig Hill, ac ar ol i mi ei chymeryd teimlws fy hun wedi adferyd c i'm iechyd arferol. ac yn alluog i ddilyn fy ngalwedigaeth. Yr ydwyf wedi eu cymer- adwyo i ereill, a thystiolaeth y rhai hyny yw eu bod wedi derbyn lies anrhaethol trwy- g ddynt, a byddaf yn teimlo yn ddyledswydd arnaf eu cadw bob amser fel trysor penaf y e teulu. 4448 d YR UNIG GYMRO YN NGOGLEDD CJYMRU ] YR UNIG GYMRO YN NGOGLEDD CYMRU j SYDD YN r GOSO]) DANEDD HEB 130EN f YDYW J OWEN JONES, A.P.S., L.D.S.A. (SURGEON DENTIST 0 LUNDAIN), c APOTHECARIES' HALL, GYFERBYN A'R FARCHNAD, ] BANGOR. j i .MAE 0. JONES WEDI ENILL TYSTYSGRIF (CBZTIFICATX) FEL DENTIST YN EI HOLL RANAU GAN Y GENERAL MEDICAL COUNCIL, LLUNDAIN; HEFYD PASIODD YN YR APOTHECARIES' HALL, LLUNDAIN, AC 0 FLAEN Y PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN. [ Dylai pawbgyda treat gaeth, neu dueddol i gael an- tryd, gael danedd, oa Bad oea ddynt rai. DARGANFYDDIAD HAPUS. -V7"N ddiweddar darganfyddais ffordd i osod danedd JL fel ag i roddi gw?n lawen, brydferth, a ChYBurus ar y gwyneb mwyaf trist. Y mae gan osodiad y danedd fwy nag y mae neb yn ei feddwl i'w wneyd 4 ffurf y wyneb. Y mae 0. JONES yn gwneyd y daaedd fel hyn I os bydd eisieu. Dymunir ar i bawb sydd yn bwr. iadu cael danedd ] erbyn y Nadolig ddyfod i roddi eu ] herdtri mor fuan ag y mae modd. Byddai yn dda i bawb fydd yn bwriadu cael danedd yr un diwmod, tra yn eu haros, yru llythyr i bennodi y dydd y deuant. Gellir ymgynghori bob dydd fig 0. JONES o NAW hyd HANER D i.'DD, a thrwy y dydd ond yr a user a nodir i lawr y bydd oddicartref. Pris setiau o 14 o ddanedd o lp. 10s. i 15p. Gellir vmweled ag 0. JONES yn 44, NORTH CAELLWYNGBYDD, o bump hyd yr hmrr; yn rBTHESDA o un hyd bedwar y dydd Mawrth cyntaf ar ol setlo; yn nhy Mr. William Roberts, Pflnvffridd EBENEZER, yr ail ddydd Mawrth ar ol setlo; yn nhy Mr. Pritchard, printer, LLAN. ,EFNI, bob dydd lau, A CBOFIWOH MAI AR Y FFORDU I'R BANK A'R COUNTY COURT JlAE Y TY. 4497.d TE NEWYDD. T MAE TE NEWYBD (NEW SEASON) j iwydd ddyfod adref, so y mae yn dda gan H. PRITCHARD AND CO,, JiYSBYSU Y CYHOEDD YN GYFFREDINOL Eu bod wedi sicrhau PRYNIADAU MAWRION ( i r maanachdai goreu, ac yn penderfynu rhoddl LLWYR FODDLOKRWYDD I'w lluawa owsmeriaid. AmfoBir samples yn rhad gyda'r post, a thelir oSudiad chwe' phwys ac uchod i unrhyw Railway gtition yn Nghymru. COFIER Y OYFEIRIAD- (Fel nalck siomer) tt. PRITCHARD AND CO., Y FARCHNAD NEWYDD, STRYD LLYN, CAERNARFON. Hofyd-IIADOO HOUSE, High-street, Porth- iDAdog, a SNOWDON-STREET, Penygroes. o 4310-H Coftwch alw gyda Bryan Brothers, 12, Bont Bridd, Caernarfon, ddydd Sadwin nesaf. G 8 THE ABERYSTWYTH SCHOOL OF MUSIC. DR. JOSEPH PARRY begs to make known IJ that the JANUARY term of his SCHOOL OF MUSIC Will oommence on JANUARY 10th, and the EASTER term on the 1st Monday after Easter. THE BRANCHES TAUGHT ARE- (II) Cultivation of the Voice and Singing. (b) Pianoforte. (ø) Harmonium (to prepare Students to play on Sundays in our chapels, &c.). (d) Harmony. (ø) Counterpoint and Fugue. (/) Orchestration. (g) Musical Form and Composition. (A) A Class will be formed to meet the educa. tional wants of the Students under a competent Master. TERMS— £$ 6s. per term, JE18 18s. per annum. Four Lessons per week. StudeiLte Concerts will be held at the close of each term, that they may gain experience and confidence before the public. (i) Students prepared for Musical Degrees. UJ Lessons by correspondence in letters in d, e, j, g. Terms on application to DB. JOSEPH PARRY, Montour Tilla, I o 3817-d ABERYSTWYTH. HARLECH, MERIONETHSHIRE. < [MPORTANT SALlE OF LEASEHOLD PROPERTY. Ia R. DAVID JONBS has been instructed I m to BELL by PUBLIC AUCTION at the Dastle Hotel, Harlech, on Saturday, the 8th of January, 1881, at 2 o'clock p.m., in one or more Lots, as shall be determined upon on the day of I Sale, and subject to such conditions as shall be then produced, All those FOUR DWELLING-HOUSES situ- ited at Bronwen-terrace, Harlech, recently built J by Mr. John Rees. by E lir, house condets of leatnuce Hall, Dining and Drawing Rooms, Kitchen and Scullery on the ground floor; Four Bedreoms, Water-closet, and Bathroom on the first floor; three Bedrooms on the second floor; and three Bedrooms, with Dormer Windows, on the third floor. The houses are well finished in every respect, ndare capitally adapted for lodging-houses, commanding one of the finest views in North Wales. The property is held under a Lease dated the 1st March, 1877, for 99 years, at an annual ground rent of 16 6s If the property is sold in several Lots, the rent will be apportioned. For further particulars, apply ta the Auctioneer it Tremadoc; to Mr. Thomas Roberts, Land Sur- veyor; and Messrs. Breese, Jones, and Casson, Solicitors, Portmadoc; and to Mr. John Rees, Builder, Harlech; and to view the property, apply to Hr. John Rees. G. 4821-p MR. EDWARDS, SURGEON DENTIST, A ymwela a'r lleoedd canlynol, lie y cyflenwa DDANNEDD GOSOD O'R FATH OREU AM BRISIAU MOR ISEL AG UNRHYW DDEINTYDD YN Y DYWYSOGAETH CAKRNAWON, yn yr Arfonia Temperance Hotel, Stryd Fangor, bob dydd Sadwin, o 1 hyd 5 e'r floch. LLANEWST, bob dydd Mawrth, yn nhy Mr Morris Davies, trethgasglydd. PWLLHELI, bob dydd Mercher, gyda Mr Hum- hreys, druggist. POBTHMADOO, bob dydd Gwener, yn y Temper- mee, gyferbyn a'r farchnadfa. PENYGEOE8, yn nhy Mr Griffith Lewis. ] LLANBBRIS, gyda Mr Ishmael Davies. BBTTWB-Y-COKD, gyda Mr Parry, chemist. ( a4645 j .LANIDLOES. -BE VERN GROVE ACADEMY. BOARDING SCHOOL o'r radd uchaf i  foneddigesau a boneddigion ieuainc, dan irweiniad Mr. a Mrs. Hugh Jerman, yn cael eu iynorthwyo gan y Misses Jerman. Parotoir yr rsgolSeigion gogyfer a'r Prifysgolion, a'r holl irholiadau cyhoeddus ereill; hefyd ar gvfer aasnach yn eigwahanoiranau. Y mae cerddor- aeth ac arluniad yn nodweddion arbenig yn y efydliad hwn,—y blaenaf yn cynwys y lleisiol a'r j Ifferynol- Violin, y Berdoneg, y Delyn, Har- aonium, Flute, a Violonoello-alr oyfanaoddiadoi, L'r diweddaf, Paintingt mewn Oilt, Water-colours, j PatteU. Rhoddir y manteision goreu i rai y mae iU hnddysg wedi ei hesgeulnso, ac a ddymunant [dyfod yn Ilithrig yn yr laith Saesoneg. Y mae y toneddigesau ieuainc ar eu penau eu hunain o dan irolygiaeth Mrs. Jerman, ond derbyniant wersi yn ] r gwyddorau oddiwrth Mr. Jerman. Gan na ellir lerbyn ond nifer neillduol o boariert i'r ty, ceir ] leoedd i letya yn y dref ar delerau rhesymol. Y [lse adeiladau yr ysgol wedi eu lleoli yn brydferth 'chydig o ffordd tu allan i dref Llanidloes, yn un i'r lleoedd iachusaf a harddaf yn y dywysogaeth. r mae Mr. Jerman wedi bod yn cyfranu addysg r mae Mr. Jerm aa nZ! ?.dd: ?. yu brifathraw y Yos fwy nag ugain mlynedd: bu yn brifathraw y Veil Grammar School. Y mae yn aelod o'r Col- ge of Preceptors, ae yn dal diplttmt oddiwrth y icience and Arts (Iduudain), ac oddiwrth y Scienet nd ArtDepartment, South Kensington; y mae hefyd ] redi cael gwobrwyon a bathynod yn yr Eisteddfod ienedlaethol a lleoedd ereill, am gyfansoddiadau :erddorol, £ o. Y mae pob un a anlonwyd i fyny ( i'r ysgol hon i'r arholiaoan cyhoeddus yn y ped- dr blynedd diweddaf wedi llwyddo yn ddieitlariad Jn o'r ysgol yma a enillodd yr kermmium prist ;wertli 15p-agored i ddynion ieuainc dan ugain nlwydd oed—yn Eisteddfod ddiweddar Caernar- ] on; ao er nad yw ond 13 mlwydd oed, gerch- ygodd naw o gydymgeiswyr. Telerau yn rhes- rmol.—Ceir hysbysleni ond anfon am danynt. G II.-d

Family Notices

&t. I

ALMANAC ; Y GENEDL GYMREIG…

Advertising

AT SEN GOHEBWYR. i

CYMRU YN 1880. -,-j I I ,…