Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

?1 OFYNIADAU AB RFENGYL MATtmW, ?jr -Yn rhifodroswyth mil, yn?'l ""?' odned, to. Albion cryno i'r f!°?C??; ?! l.O?un. dudiad.Hcyrun. VIddauly0i'v .Ml pm yt Awdwr yn un?. ond a4fOu at&MP j,I t!y<?M'hwn:-PMch W. EnwAMB. St?MM, aonth Walee. PT ?_ ??MS? ? A???''??! is for the British and Foret :rh-, and Tutor at the Society's Training Cot- '? ° and German taught by a quailed iady. al advantages for Candidates prepMing for MiogiealandtheTraimngCoaogee. pectuaes and Terms may be had on appU- ol MC.OPENED on TUESDAY, ?J?- t 4389-d r, CERDDOROL, at wasanaeth Ysgol- n Sabbethol, Bands of Hope, Coraubycham 'on.—yn gyiaModdodig o Donau, Salm- lawon, Deuawdau, Anthemau, Oydganau, t &c.; erthyglau ar Farddoniaeth a Cher- j<h. Egwyddorion CerddoriaeUi, BywgraS. $c. Pris, Ic y mis; chwe' tudalen o ger- taeth, a chwech o ùtterpru,. Y7fedrhilyn 0; t'r cyhoeddiad i fod allan M y laf 0 bob 8. r elw arferol t lyh-werthwyr—CyieMer eicylehatMr R. Williams, bookseller, Cefn 01,. a4325b ? ANSANFyDDIAD GWERTHFAWB AT IVI?D GWAUiT. CARMAN'S HA1TR RESTOBBB A GYDNABYDDIB ifod oyetfJ os nac A '<tweU nag Adferydd Mjs Alien, Rosettee, at mam. Y mae uefyd yn rhatach.. Nill Uywiedy4d riYw, ac M chynwyaa olew. Ad<eia wallt llwyd ?w gwreiddiol. Bymuda ymaith 't?V nhobanmhujeddoddiatypen. Y'°? YVUlii'a <waUt aytthio ymaith. Hyrwydda dyaant t. SySad y gwallt, gau roddiiddo dlymiMym MmgoMad &uanc, M yB wu- efe ydyw yr Aiferydd .oTeuarhatafaddefnyddiwyd erioed. Ar we)-& tn nnM: tnown potelau mawnon, M M yr un. Ldomh parse! o dair potcl, wedi eu pacio,i UN- thyw fan yn v wlad ar dderbyniad 54 o .tamp. NBU P.O.O. CAlf JOHN CARMAN, DISPENSING AND FAMILY CHEMIST APOTHECARIES' HALL, HOLY_WELL. GOJlUCHWYLWYR TAMCDLM,-Hearon, Squire &FMnci9. Idmrwi.,—ETan9, SoM, & 60.; Raimes & Co.; a Ayrton & SaundeM. OMRNt&FoM.—MK Griffith Owen, DruggMt. FuNT.—Mt Michae! Jonee, Chemist. Cwerthh et gan eeryUwyr parchus yn mhob tMf. ————— —— PWLLHELI. UTTt EIFLTT)!MT'1!?ANnB & JL COMMERCIAL HOTEL, Mt85,HICtH-6TREET,PWLLHELL I'd ? Dymuna W. J. hyfibyou ei fed, yn ? ? herwydd y gefnogaeth wreMg a ddeir- ? tQ byniodd, wedi helaethu y Ue uehod yn r taWl, a'i fod yn awr yB alluog i eiethau P ? y cyem a't dedwyddwoh mwya{ i draf- S L aetwyr ac ymwelwyr & Phwllheli am F-< y pneiau mwyat thesymol, ac ar y thytudd Ueiaj!. Oedwir Oetbyd a ohdtyl. 6. 3076-x PWLLHELI. GLO! GLO!' GLO! GLO BRAS aOREU, 80DTH WALES, AM 68 6c Y DUNELL. BUYD, OM GOREU GOFIAID AM Ss Y DUNELL. 1?/TAN y 01" hwn yn rhagori M nm- JXL rhyw. un araU yn y Deymaa at wae- <maeth tai, gonaid, ageirdd, nwy (gas),- yn twy parhaua, ac yn rhoddi cymaint MaU o wres, yn ol adroddiad y Jjlywodr- aeth am lofau Prydain. Oa!! y personatt hyny nad oes gauddynt dryoiau en hunain ei gtel yn ein truciau ni, pa rai sydd yn eynwys o eaith i ddeg tuneU yr un, trwy dalu un swUt y dunell am eu benthyg am Pris ei ghtdiad ar hyd y Cambnan Railway i Ogiedd Oymru, yn ol fel byddo y peUdet, o 5s i 7s y dunell. Ymofyner â JONES & DA VIES. BRYNMAWR, SOUTH WALES. D.S—EY pan ymddangoMdd ein hya- bysiad yn y Gonedl, dri mis yn ol, yr ydym wedi detbyn dios chwe' chant (600) o lythyrau mewn perthynae i'n glo. Nia gaUwn ateb unthyw lytbyi os na bydd ym cynwye un atamp i'r pwrpas hyny. G. 3689-M .d gglllJIIUir ar y laf o OfpA<tt< 1880, C RONICL Y CERDDOR: Cylchgrawn Miso) t at wasanaeth Cerddotiaeth yn Nghymtu, c I' dan olygiaeth D. EMLYN EVANS. yn oael ei gynorthwyo yn adran y Sol-ffa gan M. 0. JONES, A.O. Bydd i bob rhifyc gynwys 16 tudalen o Ddadleniaeth, a 4 tudaten o Gerddoriaeth yn y ddau nodiant gyda geiriau Cymreig-a SeMnig yc schlyfjurol, cyfansoddedig gan rai 0 brif Gedig ion y Dywysogaeth. PriB Dwy Geiniog.—i'w caet oddiwrh yr hoU Lyfrwerthwyr, neu gan y Oyhoed'tvr.—I. JONEO, Stationers' Hall, Tre- herbe.t, rontypridd, GHam. G. 3891-tt CYHOEDDIADAU JOHN CUBWEN ? (PENCERDD DYRWENT). CERDDOR Y COR, cwrs o Ymaifeiiadau a Thonau graddedig yn o! trefn y Tonic Sol-Sa o ddysgu canu. Cyfieithieriig i'r Gymraeg gan E. Roberts, Liverpool. Pris Chwecheiniog. Y GYFRE8 SAFONOL o wersi ae ymarferiadau ym nhrefn y Toxic Sol-Sa o addysgu canu, gydag Ymarferiadau Ychwanego!, gan John Curwen. CyBeithtedig i'r Gymiaeg gan Eleazar Roberts, Liverpool. Pris Ss 60. ? Newydd ei gyhoeddt PA FODD I SYLWI AR OYNCtHANEDD, gydag Ymarferion a Dadan- aoddiadau. Wedi ei ysgrifenu o'r newydd gan John Curwen. CyNeithwyd i'r Hymraeg gan John Roberts Cleuau 23. Nowydd ei gyhooddi, Y MOpULATOR TEULU- AIDD, neu fwrdd pwyntio ddysgu tonau yn ol <Kfny Tonic SoI-Caoganu Pris ic. Haw Igrff. Argtaphiad cewydd a diwygiedig o Y GYFRES ELFENOL o werai ac ymarferiadau yn y Tonic John Curwen. Wedi eu gan E. Roberts, Liverpool. Pris Chwecheiniog. CERDDORIAETH CURWEN.—Cyfrea o rifyn. au Ceirlog, pob un yn cyuwys wyth tu daIen o'r gerddoriaeth Iwyaf poblogaidd yn y "Tonic Reporter." Cyhoeddedig mewn rhanau Chwecheiniog yr un, ac mewn rhifynau lo. yr un. Rhanau I i III t Rhifynau 1 i 18 yn awr yn barod Mae pob rhan yn cynwys tri o ntyDau. M ANTHEMAU OYNULLEIDFAOL, wedi en Golygu gan John Ourwen. Wedi eu cyfaddasu i'r laith Gymraeg gan E. Roberta, Liverpool. Pris i.it ? h! neu mewn rhif-nau 2c, yr un. ? BHAN?AN'AU G?JoE?AU OTMRAEG yn y "Tonic Sol Na Reporter." Pris Ic. rhifyn.   cae1 y gweithiau uchod trwy yr hoU d ?b ;tyr, neu fe'u danfonir d Iat ar ddeYbyniad 8t4MPS. CaUi gtosViaTo d. i tthMWon. Danfonir Uyfrau i worth swiit ac uchod yn rhaa drwy y .pe'<- Liundain: Tonio Sol-Ha Agency, 8 Warwiot LMM E.O. e 4714-d ?WAITH PIBELLAU (PIPES) ?T ?jr DDRAENIO TIROEDD, TOWYN, ABEP- GELE. Pibetlaa (Pipes) o li hyd 6 modfedd, wedi en ewnenthur o'r olat goreu,,pa un sydd yn gUr oddi- wrth geryg calch. ?mae' ??'o'r gwaith i ReMordd Caer a Ohaergybi (Cheater and Hotyhesd Railway), fel y zeUiteuhanfon i Gymru aciLoegr, neu mewn Nongau o afon Voryd, Rhyl, pa un sydd agos i't icwaith.-Ymofyner S J. WiHiams, Towyn THery, Abergele. G. 4768.z T?BS. LEWIS'S SCHOOL at 6, THE JM. CRESCENT, UPPER BANGOR, will re. cpen January 24th, 1881. Instruction—a tnorongh NagtiBh Education and Music. Terms very jrnxtertte, to be had on application. e4833 i H. BELLMAN, G'ENERAL HOUSE FURNISHER, 20, MOSS-STREET, LIVERPOOL. 1-r) \YMUNA H. BELLMAN gyilwyno ei ddiolchgMwoh gwresooat i'wgwBmenaid a'i gyteHHon ??eredinol am y gehogMth helaeth y mae we<M dderby. M eu llAw yf wythnoB&u diwedM, a?be? trwy dalu y/ un 8y!w a gofal i'r Fy -h y dyfodol, gael paAM o'r un ?ehogaeth y r y ? b. a t. a _dd. 0 go,?. ?MMobwysi bawb (aydd yn b?iadu dodrefmu) wybod fed ganddo yn btesenol un o't stooiau goreu a hdaethaf yny deymM, a'i lod yn bwiiadu eu gwetthu am y prtsiau mwyat theaymol. ?????S'lNG-ROOM SUITES.. DINING-ROOM SUITES, BEDROOM SUITES, KITCHEN FURNITURE. DALIEB SYLW I Telir c1udiad ar werth;£5 ao uohod i unrbyw oraat yn Nghymm. GeUu- dewis ??.vw ddodrefn o't ?< eanlynol. Danfonir unrhyw beth at wahan. Hail-Mated Sofas, irom 48s, 50s, 60B each, tc. HNr-seated ? Oauches, 39s M, 45s, 606, < 639 each. A large stock to select from. A u- Sofas, cover. ed in leather, Ma, 27s 6d, MaM,509, 65a, SOa, 90s, and 100s each Couches, covered in [eather, 19a 6d,26a,30B, 50s, and 63s tlMh. Hair-seated Chairs, 10s M, 129 6d, 159 M, to 30s each. Easy Chairs, in hair seating, 35s, 42s, SOs, to 90s each. Mahogany Loo Tables, 25s, 35s. 45s, to 65a each. Walnut Loo Tables, 39s 6d, 50s. 70s, to 8t)s each. CoSee TaNee 5s 6d, 6s 6d, 89 6d, to 30B each. Walnut Drawing. room Suite, j67 7s, ;99 9s, jB12 129, tl4 10s, to ;935. Gilt Pier Glasses, Irom 25s to 914 each. Cane Chairs, 2s 9d, 2s lid., 36 3d, 39 6d. to 128 6d each. Kitchen Chairs, 3s 6d, 3s 9d, 4e, 4s 3d, 5a each. Arm Chairs, 8s6d)9e, to 12a 6d each. Mahogany 45s, SOs, 706, 80s, and 106a each. Mahogany Sideboatde, £6 10s to £35 each. Walmut OheBonier, with glass back, 3 g!a<s doors, S4 4s, jE5 6s, f,7 7s, and upwards. Bedsteads and Bedding of evety description. Iron Bedsteads t-orn 8s 6d each. Mattresses &om 5s 6d each. Bed, Bolster, and 2 PiUows from 8s 6d. DanioniT pob manylion, pa faint a goat i ddodrefnu ty, &o., ar d.,d.,etb..yni,ad Ilythyr. T. BELLMAN, COMPLETE HOUSE FURNISHER, 20, MOSS STREET, LIVERPOOL..4iM.d E8MWYTHDRA! OT8URH BHYDDHAD! SAUNDERS' BALSAMIC PLASTERS A RODDANT ryddhad uniongyrohol mewn achoBion o Beawch, Anwyd, Dinyg Anadi, Owen- A did. Yeimad, Poenau )-hwn<! yr Yegwyddau, Poen yn y Oefn, Ac. Mown tretn i dderbyn Uwyr weUhad dylidcofyn am SAUNDERS' BALSAMIC PLASTER, a pheidiwch cymeryd yT un afaU Ar worth gad yt holl Fferyllwyr, am 3c, 4e, 6e, ao 8c y? un. Yn gyfanwerthol ga& Ayrton and Saunders, 149, Duke-street, LerpwI. o 3663.d SUPER NINB CO&D, SIX OO&D, AND OIAOB THREAD, FO& HAND oz MACHINE USE. a Aptomnm SOLE MANUFAC- TURER TO THB QUEEN. OH"LIS NTBJ!J!T NILLS, LEICESTER [3671 8EFYDLWYD 1853. SYMUDER TR AOHOS A DARFYDDA YR EFFAITH. Y FEDDYGINIAETE FYD-ENWOG AT DDIFFYMREULIAD. WALSH S CASTOR OIL PILLS. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A Wellh&Nt Annhreuliad, yn codi oddtar ormod .e .B„Ne. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A Symudant Dyndra ar ol Ptydan, a Gwynt ar y OyNa. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A WeUMnt BensyMandod a ObYllladrwydd. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A Symudant Iseldet Yabtyd a Theimlad o Flimdet. WALSH'S CASTOR OIL FILLS A Iwyr Fywiogant y Oyianscddiad. WALSH'S CASTOR OIL PILLS WALSIPS CASTOR A gadwant draw Ymosodiadau o t PuM a't GraveL WALSH'S CASTOR OIL PILLS Ydyw y Feddyginiaeth Deuiuaidd fwyaf defnyddiot eydd yn wybyddua. Ar worth mewu Boxea, am 7ic a Is lio ac mewn Boxes Teuluaidd, am !a <c a <e 9c yr un. TY8TIOLAETH BWYSIG. At Mt E. WAMH, Manchester. Bhy!, 38, Htgh-stMet, Chrph. 15, 1876. 8y]. —Yr wyt yn ei theimlo yn ddyledswydd amai eich hysbysu fy mod wedi dyoddei Uawer oddiwrth rwymedd a diCyg-tteuliad am dair-blynedd-ar-hugain, yr hyn a aohoeoddwendid mawr, ond atoloymetydeichPelenau.oddeututaitNynedd yn ol, fe'm cynawnadferwyd A lwbyd, avffttldd oymeradwyo i unrhyw un ag oydd yn dyoddef oddiwrth yr un anhwyldeb. phwyed, ei ufudd W888Baethydd" HUGD EVANS. pEROHENoe, E D WARD WALSH. M.R.P.S. OHEETHAM TrrTJ. ROAD, MANCHESTER, Ac M werth gan yr holl FieryUwyi- a Maanachwyt Oyeenau mewn tref a gwta&. 3139.M GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. ? ?? ????S?-????? ?? ? NO. 3.-9BOB9B"PILL8 lOB THE PIL: HitMy recommended by Medical men, and nnivenxtUy ?etd in Me? "teMn. )BOKGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Yn ddiddadl hon ydyw y Peddygimtaeth trryaI. hynod yr oe<. 4BORGEPS PILE AND GRAVEL PILLS YdynterbynheddywynadnabyddueynmhobgwladwaMid<Hedi<!dmhaaL tBOBOE'S PHjE AND GRAVEL PILLS Ydynt wedi eu proa a'u urtijlo yn Feddyginiaeth bet<M& o_tMt.h.M a dlosel gan amryw o Ddoctoriaid a Ffety!lwyr Uoegt a r Ajmedg. Jl!IORGE'S PILB AND GRAVEL P&L8 Y maent yn anghydmarol et symud y PuM a't Grayol, a Una". 0 anhWJldeilau eMU<„J eydd pob anmet yn eu canlpi, megye:— !]OBGE'8 PILE AND GRAVEL PUJjS Poen yn y Oefn, yBgafndet ym y Pen. Diftyg Treuliad, Rhwymodd, MMy.n..g..h MM.tn DiByg Anadi, poen yn yr Atenau EORQE'S PILE AND GRAVEL PILLS Foen yn y Lwynaw, Sumi a Swynt yn yr Y'tMMg. ?cJ.M.. nn y_ n 7 Gwaew, OoUo, teimlad o bwyBM yn y Oem, Dwtr Poet)., Dwt)f-attaUad, ?Gw?ded?iad yn b<H ac aneglut. HtORGB'S FILE AND GRAVEL PILLS Buan symudant sychder a Naa anyMnnot yn y Ctenan, ChwYdd yn y O..h. mt,a..w .a ,t..r-Me.d. poen yn y Borddwydydd. GEORGE'S P]LE AND GRAVEL PILLS A aymudant bob thwyatr o'r AMnan, yr Aitt, a rhodfeyd. d y d_wm.. DOME'S PILE AND GRAVEL PILLS A weithredant M "awyn" er symud yr Mil bMnau a Mhoai.t f:an y .Pu.. e< a'r Grayol. JIiIOBGE 8 PHiB AND GRAVEL PILLS Dylasent gael en oadw yn wastad wrth law, gan y tuodda oymeryd yohy&g ohonynt M ymddangoBiad cyntaf y dolutian hyn Mddi ataliad buan ar en oynyaa. 3BOReE'S PIMB AND GRAVEL PILLS Bydd Ft peKonan hyny sydd yn gweftMo mewn ? Ueoed_d ,M,t?. M?m ?. (INORONS aM?ur, n? yn dilyn gahredigae&as ?«<Mv, gael M y Potent hyn ?yn m"m'hyt&. iadwy iddynt. MOME'S FILE AND GRAVEL PILLS AdlerwJd techyd mNoedddrwy yFeddTg<niae& hon, a Feddygon eB tod mewn MiyMa anobeithM. hon, a bM p- "stsewd g- GBOBGJiI'S PILE AND GRAVEL PUjLS At wetth mewa b!ychau, Ie. 1)0. a <6. to yt an, gan bob ?F?t—aryl,,t.y.M M ?.?tKhhM ?. yn vr hoU fyd. Drwy yP<xt, aa 4c a aa 9c yr nn, mewn ttampe. 1BOBGB'S PME AND GRAVEL PEEM ?* "S?h??SS?? ??????'?Sr??'?????''lN?.S?'f??R wadi temtio rhai personau diekWg Ohwt. rw hetdyohu, ao TD &W y twyuir y claf I gledu ei fod yn eml peleni gwirionoddol OzoRei4 Pu ne4 ydyW ond Met &yw.YitY.o.D. DiwMT/ ? FHMY.LM yn M Ue. Mae enw y OwnenthMwr wi'th bob Nwch o'! Pe!?m gwMoneddoL 3EOME'BPILEANDGRAVBLPILL8 Y mae PeKhenog y Peleni hyn wedi dMhyn dM ddwy M 0 DJltiolaethau I eBeithioJrwydd y&ddyghdaethhon. acynea pUthmaeMMyw oddiwrthFeMygoB a Fieryllwyt enwog. rmam=oo.-J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIBWADN, GLAMORGANSHIRE. ESTABLISHED 1854. JOHN ILLIAM ROGERS, AUCTIONEER, VALUER, AND ESTATE AGENT, ? "TEE MART" AND FINE ART GALLERIES, LLANDUDN O. f W B. in thanking his numerous patrons and clients for the very Mberal support <md J. incMasi? business bestowed upon him of late yeara. begs to stat? that the same unremttmg attention ? ?usines. entruatedto hisoNce)shaII be devoted to the interests of all parties as in the past. SALES BY AUCTION of Farming Stocks, Horses, Carriages, Cattle, Agricultural Produce, Household Fami.ture. Pictures, Trade Stocks, Wines, .O?bjj' ects of Vertu, Plate, Jewellery, &c. -g AND ??p OFFERED FOR SALE UPON MODERATE TERMS. y,«??ho? Fur?ture amounting from ?0 to ?1000 purchased outright from parties who DO not care to have a public sale on their own account. ??To ?;?:nd??de?en °? ??? or accumulated stocks, the same c.n becon signed "?he Mart," Uandudno, for sale in one of the moat commodious rooms and m the very hear?t of the business part of the town. ? I??ecash ?nces ?' ?y amount made upon aU con?nments for absolute sale. ?cscond?edup?wners' premises in aU p?ts of the neighbouring counties upon the very best terms, with immediate cash sett ement. best???diat?? ? large circle ? ??? ? ? ? ? p ?? ?,,? and Son' of the neighbourhood. 3 6- p Auction and Estate Offices, first floor above the Mart, LIl\ndudno. B. 4836-p TEE GRAMMAR SCHOOL, UXBRID&E-SQUARE, CARNARVON. T ? School -nd ? ?n?uca? ???? Pupils receive caregl attention and ?rsonal supervision, and  thoroughly prepared for Commercial pursuits, and, if desired for ?0????????? ?succe.fuUyp?ed'the Public E.am?a? ? ??he ?rS ye? A limited number oi Boarders is ?ceived, who en comforts of ?d ?me?d?eM fining. References ?pMeuts of present and past p.pA. y the comforts of For prospectus, &c., apply to MR. G 8IDDOlSS, Principal. ?E?gcM ? ?nductedon???????? .ndFridays.?.d GREAT BARGAINS IN WELSH AND OTHEB BoolKa J TOHN PRY8E, Printer and PnbuahM, Llan- idloes, Mont., having determined to CMAH tM his entire stock of Books, mostly in Welsh and English, has made a part up in Asso&TN) PAR- o)tM (about f)00 in number). Each Parcel will be offered at a SMALL FABT OP ITS ORIGINAL VALUE; Mid further particulars will be sent free to any address for three halfpenny stamps, sent M ?bovs. G 43OU VALUABLE FREEHOLD LAND ON SALE IN UPPER BANGOR, TDOB TERRACE BUILDING PURPOSES, j' part of which commands magnincent and uninterrupted view of the Menai Strajts.-Fpt plans and particulars, apply to WM. F. WIL. LIAMS, High-street, Bangor; or WM. BAYNE, Menai View Tenace, Upper Bangor. a4501-d 0 BWY8 I'R COBAU. DEBORA. CANTATA GYSEGREDIG. rw gael yn awr yn Sol-na, 9c. yr un, 6s. y dwsin. Hen 2s. yr un, neu 15s. y dwsin. Yn cynwys Unawdau a Chydganau rhagorol at gystadleuaeth a chyngherddau. AC YR OEDD YN Y WLAD HONO,— Deuawd rhagorol i gystadleuaeth a chyngherddau, i T.B. neu 8.B. Pris goatyngol, 60., yn y ddau nodiant. TELYN Y PLANT: at wasanaeth yr Ysgo! 8nl a Chyfarfodydd Plant yn gy&-edimol. Pris 3c. ANTHEMAU OYNULLEIDFAOL. "I BWY Y PERTHYN MAWL," yn y ddau nodiant, 20. "FY N YDDIAU A DDARPUANT," &o. Sel. ffa, 2c.; hen nodiant, 4c. ca" GWYN El FYD Y GWR," &c. (.o J.osep.h.). CANTAWDAU I BLANT. JONAH DANIEL — SAMUEL MOSES A JOSUA-JOSEPH. Fris, yn sotCa, 6c.; hen nod. iant, Is. 6c. DEBORAH." Cantata. Solna, Is.; hen nod- lant, 2s. 60. ian" t, y OAETHGLUDIAD." Oratorio syml. Sol. Sa.ls. Anfoner, gyda Naendal, yn unig at H. DAVIE8, A.C. (PENOERDO MAELOR), o4088-d Garth, Rhiwabon. TLYFRAU CYHOEDDEDIG, AC AR ij WERTH GAN EVAN JONES, PRINTING WORKS, MACHYNLLETH. TALIESIN.—O dan olygiaeth y diweddar Ap fthet. Dwy gyfrol, mewn llian, 4s yr urn.. Y DYN lEUANC.—Gwobr-lyfrau i ddynion [anainc, gan y Parch D. Williams, Owmygto. Pris, mewnamten. ec, OYFAILL Y DIRWESTWR. Oatecism t Blant Bychain, gan y Parch Robert Jones, Dar- owen. Pris 2c; i gymdeithasau, 12s y cant. YII aWr V" barod, BLODAU POWYS,MfBarddoniaethFuddugo) Eisteddfod Gadeiriol Maldwyn, am 1877, 1878, a t879. Pris Is-mewn amien hardd. Atchebion i'r cyhoeddwr. Yr elw arferot. Gwerth la ac uchod, yn ddidraul ar dderbyniad. 038480 AT ADEILADWYR. J. JONES A'l GYF A A ddymunant hysbyau eu bod wedi agor MASNAOH mewn DEFNYDDIAU ADEILADL (BVILDING Jf.dT.SBI.dLS), M ynbwriadu eu gwerthu ambrisiaullawerts nag y gwelwyd hwynt erioed yn Mangor, yn neill- duol gydag Arian Parod. Ais, y bwndel Is N0 Blew, y bag (120 Iba) 13s 6c Plaster of Paris, y bag (224 Ibs) 6s 60 Gwarentir eu bod o'r quality goreu. Fob archeb i'w hanfon i J. JONES, 43, Holyh. ead, .road,, UPPER BANGOR. Yard:—Foundry-street, Hiraet, Bamgor. & 4668-x LLOG DA A LLE DIOGEL. OYMDEITHA8 ADEILADU LLEYN AC EIFIONYDD. 1866, Wedi ei chorphori dan Ddeddf Seneddol. LL YWYDD Mt W. LL. JONES, Henllan, PwUheU. Meistri PUGH, JONES, A 00. T. LOVE D. JONES PARRY, Ysw., Madryn Park. HUGH PUGH, Yaw., Uysmeirion, Carnarvon. Y Farchedig HUGH HUGHES. GeUidaM. Mr H. J. WILLIAMS (PIenydd), Fourcrosses. i u n mil Derbyniadau y gymdeithaa yn agos i ugain mU o bnnau yn y nwyddyn. LIogau datwyd yn oi e y bunau GeNir rhoddi arian i fewn bob dydd. Fob manyUon trwy ymofyn a'r Ysgritenydd, DAVID EVAN DAVIE8, a.4M6M- RhiMfa, FwllheU. TY CYMREIG LLUNDAIN, 4 AND 9, THANET PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.O., FoM doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. TtTTLLIAM ROBERTS a ddymuna hysbyau W ei fod, oherwydd yr anogaeth wrescg a dderbyniodd gan y Uuaws a fu yn arcs yn ei dy, wed! helaethu y He uchod, tel y gall sicrhtu y dedwyddweh mwyaf i drafaelwyr M ymwelwyr a Uundain, am y priBiau mwyai rheaymol. G 4811.d T?AVIES' OANTHABIDINB HAIR .Lf LOTION! Darganfyddiad gwertMawr at Dytt'r Gwallt! A gydnabyddii fel y ddarpariaeth (wyei eBeithiol at hyrwyddo tynant a chryfhad y Gwallt. Symuda ymaith bob math o ddandrilf ac Nunhureddoddiar ypen, ganadfervGwaUti'w tw natariot. Ni raid ei ddefnyddio ond am MhTd!f! amser cyn canfod ei ddylanwad iaohus ar Q?St &'r Pen. Mewn PoteU Is 6c a ? <ogan ?bxggfll neu anfonir potelfdd, wedi ei phacio rnddi?a, i unrhyw gyfe&iad m dderby!3gd 18 neaMo?mM-FMotoedig ya uNigMnHngh Davies, A.P.S., Ohemtst (by eMminatton),MMh- mlleth. Medalist of the South London School of Qhemietry and PhanMoy. e. 38M-M CYFARFOD LLENYDDOL A CHERDD- OROL BETHANIA, PORTHDINOR. WIG, a gynhelir ddydd Sadwrn, Chwetror 12fed, 1880. TRAETHODAU. 1. Deuluaidd yn ei ar a Moesau y WJad." Gwobr, 15a. 2. "L]e a gwaith y ehwiorydd fel aelodau o EglwY6 Dduw." (Cyfyngedig i ferched.) Gwobr l?r6c;M,5a. BARDDONIAETH. 3. "Beddargraph" i'rdiweddM Evan Evans, Tanygraig, Porthdinorwig. Gwobr, Gini (y buddugol i fod yn eiddo y pwyDgor). 4. englyn i "Orand Lodge y Vaenol." Gwobr, 69. CERDDORIAETH. 5. cor heb fod dan 30ain 0 nifer a gBllo oleu, Chorus, "And He shall purify" (" Messiah," Handel). Gwobr, Pedair Gini a Baton i'r .Ar- weinydd. 6. Solo (baritone), "I fear no foe" (C. Pinouti). Gwobr, Hauer Gini. 7. Bolo (tenor), "The death of Ne!aon" (Bra. ham). Gwobr, Haner Gini. 8. parti heb fod dan ddeuddeg 0 niter a gano oreu,Cydg.in, "Ocadwni" ("Storm Tibenaa," Tanymarian). Gwobr, 388. 9. I'r parti heb fod dan wyth o niter, a gano oreu, "Gyda phwy yr yn y (" Liawlyfr Tonic Sol-na"). Gwobr, 12s. 10. Solo (baritone neu bass), "Y mynydd i mi" (R. S. Hughea). Gwobr, 5s. 11. Solo (soprano neu denor), y Bardd" (C<tM*, O.A!aw). Gwobr, 5s. 12. Duett, "Y ddau forwr" (Dr Parry). Gwobr,78 6c. 13. I gôr o rat dan 20 oed, ac heb fod dan ugain mewn niter, a gano oreu cydgan "Moiiant i'r leau (t)r Parry). Gwobr, gini. 14. I ger o blant dan 15 oed, perthynol i'r un gynulletdfa, ac heb fod dan ugain mewn Bifer, a gano oreu chant" 100 Psalm" o'r Yehwanegiad, (Llyfr Tonau I, Gwyllt). Gwobr, haner gini. AMRYWIAETHAU. 15. Am gyfleithu dam (yr hwn sydj i'w gael ond ymofyn ysgrifenydd). Gwobr, 5a. 16. Am IIdrodd "Ty ar dga (allan 0 DrY80rfa y Plant am lonawr, 1869). Gwobr, 5a. 17. Am 'Stric (owaithlIaw,. Gwobr, 3s. 18. Pencil Drawing o Gapel Betha&ia. Gwobr, 7s. 19. Am y Par Hosanau Gwlan (full aize). Gwobr, 48. Rhif' 3, 5, 6, 7, 8, 16, yn rhydd i'r by?.—Y gweddill i gynulleidfaoedd Porthdinorwig. tephen, BEtRNiAiD.—Hhif 1, 3, 4, PMch E. Stephen, Tanymarian. Rhit 2, 15, Mr H. J. Williams (Plenydd), Fourcrosses, near Beirniàid yr oU o'r Gerddoiiaeth, TanymMian. AMODAU.—Ni wobrwyir oni bydd teilyngdod. Ni wobrwyu yr un person ragor nag unwaith ar yr un testyn. Y Cyfacsoddiadau i'w hanton yn uniougyrehol i'r Beirniaid, ae i fod mewn11awar neucym lonawr 28Mn. DALIER SYLWfodyr oil o'r Cetfyddydwaith i fod yn Daw yr Yagrifen- ydd erbyn yr un adeg. Enwau y Cystttdieuwyr Cerddoro), yn nghyda'r rhai sydd yn myned i adrodd i tod mewn Uaw erbyn Chwefror 4ydd. Y Testynau, yn nghyda rhagor o fanylion i'w oael trwy ymofyn a'r Ysgrifenydd, THOMAS HUGHES, 2, Menai street, o a 4830-z. r<YLCHWYL LENYDDOL YSGOLION ? HABBUTHOL JERUSALEM, COED-Y- PARC, a COETMOR, yr hon a gynhelir Hydref 14eg a'r 15ted, 1881. TESTYNAU AGORED I'R BYD. 1. Traethawd, "Rhagonaethan a DiSygion y Weinidogaeth Ymneillduol yn Nghymru y dydd- iau pMsenot." Gwobr, lOp 10s (5p 58 gan W. J. Parry, Yaw., Maesygroea; a 5p 5a gan y 2. Atebion i niter o gwestiynau ar Ddaeareg (pa rai a welir yn thestr y testynau). Agoted i Mwytydd Haudegai a Uanllechid. Gwobrau, Ip. lOa gan J. J. Evans, Yaw., Brynderwen; a 15s gan y PwyUgor. BA1DDONIABTH. 3. Marwnad i'r diweddar Mr. William Daviea, Ty hen gyut. Gwobr, 2p 2s. (gan gyfeiltion). 4. Pryddest, "Yteulu cyntai." Gwobr, 21s., gan Mr. Jones, Cloth Hall. 5. I'r c6r heb fod dan 35 na throa 40 (o'r un gynulleidfa) a gano oren yr Anthem "Bendig- edig fyddo Arglwydd Dduw Israel" (gan Mr. J. Thomas, BIaenanerch). Gwobr, .6p 6s, yn nghyd ag 8mryw 0 dcstynau ereill agored i'r byd. Ceir jrheftf gynawn o'r testynau ond anfon tn Ceir ,h t stamp djmai t'r Ysgrifenydd, — GRIFFITH ROBERFS, 67, Braioh Melyn, Bethesda. G.4824-p C YNHELIR CYLCHWYL LENYDDOL A CHERDDOROLOAPEL GLASGOED, DYDn SADWBN, IONAWB 29ain, 1881. TESTYNAU AGO BED BYD- 1. I'r C6r heb fod dan ugain a gano oreu, Ti, 0 Dduw" (Jenkins). Gwobr, 3p. 39. 2. Triawd, Duw, bydd drugarog" (Parry). awobr, 79. 6c. 3. Unrhyw Solo. Gwobr, 511. Beirniad—M&. JOHN HENRY ROBERTS, A.R.A. (Pencerdd Gwynedd). Yr ymeeiswyr i anfon eu henwau erbyn lonawr 22ain, 1881, i'r Ysgriienydd,— D. THOMAS, Penygaer, Fenisa'r-waen, near Carnarvon. o 4813-d A IL GYLCHWTL LENYDDOL LLAN- A. EROHYMEDD, dydd Uun y Paeg, 1M1. 1. I'r cor heb fod &m 30 o niter a gano oreu "Yr Awel Fwyn" (o'r C!<nMM- Cymrsi.9, 8. Webbe). Goreu, j66 6a, a thiwa aur gwerth dau arweinydd. 2. I'r c6r heb fod dan 30 o niter a gano orou "Ti, 0 Dduw" (D. JenMne). Gwobr, £6 6e, a thiws aur gwerth dau gini i'r arweinydd. Beimiad :—D. JenMns, Yew., Mue. Bac. Oeirrhestr gynawn o'r teatynan, ynnghyda't damau i'w cy&eithu, ond anton tri stamp dtmai at yr yogffexiyddi-, T. WILLIAMS, Ironmonger. o 4197-M W. J. WILLIAMS, Stanley House. "DYN, RHYDBID, aWYBODAETU." "GWELLDYSG NA GOLUD." TDYBDED hysbys i'r cMinoedd sydd yn ym- Bholi yn nghylch Cyfarfod Cystadleuol Bi, n- yddol Yagol Sabbothel Great Mereey-street, Ler- pwl. y cyuhelir ef yn yr ALBERT HALL, Cazneu-street, Scetland-road, NOS FAWRTH, IONAWR 25ain, 1881, pryd y gwobrwyir y budduewyr mewn Barddoniaeth, Rhyddiaeth, a Oherddoriaeth. Bydd hefyd DDWY GYSTAD- LEUAETH QORAWL BWY8IG. yn nghyda 0 UÏ1awdl\u, &0. D.S.—Pob manylion yn et gykh i'w CMl ond anfon at un o'ryegrifenyddion— W. A. LLOYD (Gl<m Alwen). 58, Foley.street. E. M. PARRY, M, Westminater-road. o4784-d BRYAN BROTHERS, 12, BONT BRIDD, CAERNARFON, A DDYMUNANTaIwsylwneiUduol ? at y nwyddau canlynol :— Special Lot o French Merinos a Cashmere Duon, yn cael eu cynyg am y pymtheg. nos nesaf (yn unig), am y prisiau can. Iynol:—ls. 5ic. yn Ue Is. 6id.; la. 10c. yn Ue Is. Ilic.; 2s. 2ic. yn Ue 2s. 4ic.; 29. 4c. yn Ue 2s. 6c.; 29. 9c. yn Ue 3a. 3s. 2ie. yn Me 3s. 6c., &e.—Y mae yr uchod o'r gwneuthuriad goreu, ae yn deilwng o sylw. Lot o ULSTERS, mewn Iliwiau tywyU. a goleu, gyda Hoods wedi ei leinio & Satin, am 8a. lie., Us. 6c., 14s. 6e., 18s. 6e. Lotiau ereiU, o 33. Ille. i fyny. Lot o German Jackets, wedi eu gwneydyn '1 style diweddaraf, a'i braidio yn ysplenydd, am 32s. 6c., gwerth o leiaf 42s 6e. Nidoes ond yehydig 0'r uohod wedi eu gadael, feUy nis gellir sicrhau y byddant i'w cael ar ol yr wythnos bresenol. Lot o StaueM, mewn tight a dark fawn, am 2s. Ille. Gwerthir yn gyffredin am 3s 6c. Lot o Crisp Winceys, 32 modfedd o led, mewn brawn, dark gray, &0., am 5ic. '1 Uath. Lot o Beaver Hats, duon, navy Nue, a. drab, am 5s. lie. gwerth 6a. lie. Pluah Trimmings, Plush Ribbons, Cotds, &c., yn y lliwiau newydd. Lot o Fur Sets, Uydain, am 4s. 6c. y set. Hefyd am 6s. 60., lOa. 6c., 12s. Cc. i fyny. Lt 0 Coloured Serges, gwlân i gy yn y Uiwtau ttasiynol, am Is. 4ic, y Uath, yn Ue Is. 61c. Umbrellas, Velveteens, Velvets, Gw!an- eni Ctysan, Gwlaneni Gwynion, &c., &c., yn rhad, ac o'r gwneuthuriad goreu. I' Ooilwch alw i weled yr uohod, yn SHOP NEWYDD t BRYAN BROTHERS, .i 12, BONT BRIDD. CAERNARFON. 64771. GWERTHIANT MAWR! eWERTHlANT MAWR!! YN MYNED YN MLAEN BOB WYTHNOS AB FOTASAU, ESGIDIAU, A SLIPPERS TEA ENWOG DICK. AMRYWIAETH ENFAWR YN AWR MEWN STOC 0 EIDDO Y GAUAF YN Y STYLES MWYAF NSWYDD, YN t DDIGYMAR 0 RAN RHADLONRWYDD, CTSM, A PHARHAD. GWERTHIR 25,000 0 BARAU YN WYTHNOSOL YN BIN HAMRYWIOL YSTOBDAI. GWARENTIR FOB MATH 0 NWYDDAU. —— Î. D t C K'S, 217, HIGH STREET, BANGOR. BANGOR. DtCK'S. 3, PALACE STREET, ? CARNARVON. D)CK'S. 7, BRIDGE STREET, CARNARVON. CARNARVON. DtCK'S. 30, MARKET ST., OAERGYBI. CAERGYBL _HIGH STREET, D)CK'S. HIGH STREE'l', PWLLHEM. OtCK'S. FOCRCROSSES, G4691 FFESTINIOG. DHYDDALLT INN, QER PONTRHYDD- JLt ALLT, LLANRUG, o {own can' IIath i orsaf yRheUfbtdd. AtBRYNWYRaGWERTHWYR MOOH. Yn ychwanegol at adeiladau cyneM ereiU y mae yn ngiyn a'r Gwesty hwn, ystafeU fawr i  cant 0 Foch, Peiriant i Bwyso Moch, gyda Thrawst Perffaith, a elwir Extra Long Beam." y mac y Gwesty wedi ei wneyd 0 gyda ystafelloedd eang a ch, ileus, a Thai Allan yablen. ydd. Ceir yma bob cysur t Bysgodwyr, Maanach. wyr Teithiol, Pleserdeithwyr, &o. o4601-] ISAAC DAVIES, Perchenog. Byo4" w byd W ",hyd, *r si p4oi y" .ur  GoOK. '4 Dw rhvorimb D/lU. "-GoBOJnn' OWBM. PELENAUTLYSIEUOL' ADFERIADOL BV A.N JONES. BANGOR. r LBSOL i'r Cylla, yr Ata a'r Pen; a meddM- ij inifMith ddiogel, ebrwydd, ac eSeithiol i'r PILES A'& &&AVBL. Y maent wedi cael y gymeradwyaeth u_ I Feddygon enwog a chan y Oyhoedd  a's pymtlien mlynedd ar hugain fel y  iaeth fwy!ti eBeithiol yn yr anhwylderau uchod<?t thai aid.,mol:-Ambeuliad (Indigestion), y Busti, ;T AJu, y OyUa, a't Coluddion, OoUiaat ( ''Mvant I.wyd, a phoen o amgytchv CyUa cya ae <r ot bvro, Dwfr Poeth, Our ac Ysgatnder rn < Pen, Py'.ni yn y Golwg, Owsg a&onydd, gyda 'b!w) tnbvijydar y tafod wrth ddeftro. ArriDmoIir J I MMMu hyn hetyd yn tawr thpg t.ø.rd.dIadau trwy r Croen ac anhwylder4u ereill yn tat4dn cddhM Munhuredd y gwaed, a rhag y lov7i.,wot, Otyd. &0., &tJ. D.S.Nid <H<C<<M'. ,mydd y< y rhai hyn eat t<f. foddion ag syd. wedi proii yu feddyguliaotht dioedd er yr adeg u? darganfyddwyd tua phym. j 'hang mlynedd ar hugain yn ol gan y Ff?' inwog y diweddar Evan Jones. Hewn B i B. j ta 1? a 8s 6c. Trwy y Poet Ie !c a !s <c. 3ALM IAOHUSOL EVAN JONK8, BANOOZ, <&'<M ronWs OompotHld JB<!h<M<t« 0«yt Anon)* Meddygimaeth gynym a sier rhag y P«wc? Meddy AsTHttA, CRT9N!, OABTHMR, y PM, D!" opya ANADL, a holl anhwylderau y y jtwddt a'r Ysgyfaint. Rhydd lawer o eamwyth* had hyd yn nod yn <<?M olaf y DMfodedigMth, ?[ewn Potelat? Is l?c a 2e 3c. Y mae y pcrchenog yn derbyn tyetiolaettmn yN Myddiol i eireithie fdd dihafat y PeleMnt'? Bahn. Parotoir yn nnig gan 8 2 HUGH LLOYD JONBS 'Olynydd y diweddar EvAM JoMM), HMrlMi, <M<«t< H411, ger Saae y RheMordd, BaDaoI. ? RHTBCDD.—NM oee yt un yn wMoneddot M' )nw EvAN JottM ar Stamp T Uywodnteth M be!)) Btwch t Fhotel. Y maent i'w cael gaa y t!M< fwy?wothwyr Meddygimaeth trwyyDeMBt? ? ty&mwerth gan y Petchenoe;, BtHMM. NMtfr WMM. ?e7.t ?