Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

tfWBTHPAlUWIAD AR Y RHEIL-FFORDI),…

News
Cite
Share

tfWBTHPAlUWIAD AR Y RHEIL- FFORDI), HER LEEDS. TCRI 0 BERSONAU WEDI BU LLADD A 50 I WEDI EU CLWYFO. Dtewyddodd damwain ofidas ar rrilffordd y Oanolbarth, ger Leeds, prydnawn ddydd Mawrth diweddaf. Yr oedd corbydres teithwyr araf drwy ryw gamgymeriad wedi ei rhedeg i'r brif linell, ptydy dylaeai y poinit fod wedi eu tioi iddi redeg i mewn i r orsaf,a daeth cerbydres y llythyr-godau am Lundain yn mlaen, ac aeth i wrthdarawiad a'r geAydres arall oedd yn teitbio yn mlaen yn araf. Yr oedd y gwrthdarawiad yn un nerthol a dy. ehrynllyd. Maluriwyd tftn-beiiiant cerbydres y Hyfhyr-godan, ac amryw o'r cerbydau, a raalur- iwyd Uuaws o'r cerbydau ereill. Taflwyd yr oil •'r cerbydau, ond peiriant y gerbydres gyntaf, oddiar y llinell, gan falurio y cyfan yn ysgyrion. Lladdwyd tri o bersonau yn uniongyrehol yn y gwrthdarawiad, a aiweidiwyd tua haner cant ohonynt gymaint fel yr ofnir y profa y niweidiau a dderbyniaeant yn farwol iddynt. Yn tfodus, nid oedd yn yr un o'r ddwy gerbydres oad ychydig deithwyr, ac yr oedd yn dda fod yr ttprtu wedi ei arafu cyn dyfod yn mlaen, yr hyn nad yw ond peth anghyffredin, onide buasai y galanastTa yn fiawermwy. Aubawdd ar hvn o bryd yw sicrhau yr achoao'rddamwain. Gorcbuddiw)d yr boll wlad ar y pryd gan niwl tew, a chredir nad oedd ?yriedyddd y trSn araf yn alluog i weled yr ar wyddion. Rhaidarosameglurbadhydnesybydd 3 ddau yriedydd wedi gwel!adigon i'w roddi.

,- - -.-" .-. -KODIADAU LLENYDDOL.

CYMANFA 6ERDDOROL DOSBARTH…

. LLY1HYRAU O'R ERYRI.

MYNWENT RYDD I LLANBERIS.…

NOMON O'R DEHEUDI-R,. I

BANGOB.I

Advertising

I DEHEUBARTH AFFRICA.

IUNDEB OYNULLEIDFAOL SWYDDI…

AT BERCHENOGION GWEITHYDD…

I GAIR AT Y CHWARELWYR.