Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Y GWLAW. I

News
Cite
Share

Y GWLAW. I Y gwiaw! fenrligaid wlaw Pa beth yw eft Ai dagrau auian drwy y cwmwl yw Wrth dremio ar anwiredd euog fyd P Ai ynte cvfrwng iaith y nefoedd yw Trwy 'r hwn y sieryd Rhaglmiaethol lor; Neu genad bywyd yw o'r nef uwchben DCys yn ei csgyll enaint natnr gras. Beth vw ? Ai oi id hanfod bywyd holl Diriogaeth auian ydy w 'r hyfryd WLAWJP 0 wlaw! pa beth a gaf trwy auian oil Mor bur, tuor ddysglaer, ac mor hardd a thi ? Nis gan pob creadigaeth oil yn nghyd Byth holl bawl o burach engraipht lyw, 0 harddwcli, purdeb, a d»sKlelrdeb glin. Mae pob uu gronyn bach ohonot ti- Er I'?6 g?l. llygad meidrol byth ei wel'd? Yu deml i Grcawdydd nef y nef. Pa both gaii'yddat ttwy liretn Latur faith Yn ddrj ch mor wir arddeichog ag > w hwn I b<irtie*du ofWu Uygad d) I) Y ffaith iod Dwyfol Berson iddo 'n dad. Ac, oh! pa beth bydd trwy y Cread maith Yn siarad Duw mor glir a'r gronyn pur. Yn wir, dycli'mygaf weled augel gwyn Yn disgyn o ogoniant- tir y gwavl Er mWill. ei warchod rhag i atian fyd DdifwjTio i wedd. Can's vn ei'burdeb ef Siarada'r Gair gyfrolau heb un ilitb. Ei dyuer lais -llais pur fudaudod mwyn Fynega bur dystii latth am yr lor, Nes dellro marwol Bagan Affrig bell 0 gweg Paganiaeth ac Anliuwiaeth erch A'i ddwyn i wel'd yn amlwg Anweledig Fod— Y Duw nas elywodd ddywe; d am dano ond Yn iaith y mud lefarydd gloew hwn. Y gwlaw beth hebot fyddai'r ddaear oil? Ni byddai ond marwoldob yu ei rym Perfleithiai yn ei Ueuwi, drwyddi draw. Y lwjn afoiiig fechan welid cyut A 8ychai i fyuy yn ngwyneb gwres prydnawn; Y ffynon loew gynt gyfiaBai 'n hael T ddisychedu llu a'i dysglaer ddft'r 0 ddydd i ddydd a'n u hyd berffaith drai. Yr atun Contti gyda'i thonog li', Yn nyddiau'r prophwyd mawr Slias gynt A deimlodd nad oedd Bnnn heb y gwlaw; Y gwiuwydd ffrwythlawn wywa hebddo ef— Dartydda gwaith y gwasgu gwin yn llwyr, Y pieuau ffigys difftwytli y'ut 1 gyd A'r pomgranadau griua n ngwres yr haul. Y blodau a y mae. ydd w;.wa'n llwyr— Y newyn dwfr a nertha't gwrca i'w lladd. Y dolydd welai'u deiflo gan y gwynt, A'u hardd wyrddiesni dry n almon gwyn. Egiuo ni wna'r had-u fel o'r blaen, A'r llysiau nid oes tAf ua bywyd chwaith I'w ganfod ynddyut- marw y'nt i gyd. N' ddaeM, hithau, Byn agenu i gyd A'r aniieiliaid hyd ei gwyneb or% A syrth yn ebyrth meirw tua'r llawr. Y Dyij,-pechadur a thiost (idwr deddf I r Ion. Pa le mae ef yn awr ? J'e'i gwelaf ef yn eithaf dytnder poen 'n canfod mai Anfeidrol Ddrw y nef Ei kunan all gyfranu augen byd; c yn ei ddu gyfyngder eufyn air Aiewn ymbil am diugaredd gan ei Dad, Yr Uwu o gariad pur a drugarhii j.'rwy ciduo'r nen a myrdd g) mylau heirdd Ddefnynant fywyd gyda'u tyner wlaw; A bellach try y marwol uewyn cynt Yn fywyd newydd drwy hol! natur Y welw wedd oedd arm! 'nawr a drodd Yn werdd dan goron harddweb oniah fYw- "ob peth sy'n llawn o fywyd iraidd pur. lachusol natur mewn gogoniant chwrrdu Yn ngwyneb yr awelon balmaidd pur. Y gwenith fAr y maes a blygaeiben Mewu m es -A ]Eng,,y.iad dan y gawed fwyn i godi lyny 'n nweh drwy dwfawl nn Yr hyn sydd hednyw yn ei lethu bron. Myaiau welaf o dan urddiant mwyn Y gawod ddaeth i lawr yn nhrymedd nM fn llanw'r maes a pherarogledd pur A chwelir gan yr awel ddystaw tain Nea bvddo'i sawyr iacb yn ptirolr nen. Yr ir b'.auiaoii yn y wicllan draw Wrth rwddTgo.-sedd deg eubywiol ddail Yn eurai^d gawg i'r mau ddetnynau glSn ,Yln dod i lawr fel perlau arian byw A blvgant mewn moliannus, hyfryd wedd Dan bwti y bywiol toddion hwnw'u gwna s v. nrvf i herio Ilwyut y nen. blodau man sydd fel yn d/staw ddyweyd Vn taith y lliwiau prydteith sy' ar en bron '.tai hanfod byd pobpeth anian yw V gwlaw Ac yn eu nwyflant gwelaf In eaciton y NurMeu eang faitk Yn p. r>.idd rwygo 'r awyr cyda u mawl, 6S "ren nefolaidd flwsig drwy y nen, Wrth duurbyu o gynwysiad puraidd glam Y cwmwl svdd yn holran uweh eu pen. A'r nef ade,taialr anthom gyda dyweyd ii Duw ny'n llywodraethu pobpeth sydd. Naturiol wlaw! mi welaf ynot ti Pel pen cyfranydd bywyd ani .n dlos, liyw ddrych o toddion bywyd Ilweh a gwell. Cylranu i'r anianol, dyus yw lIy allu eitbat di. lthOI bywyd yn Y llysiau «.'r anifail dyna'r oil <id yr. '1v cylch cytrauo di i gyd. ¡¡ÍtD'" ywyd.-dyna'th gyfsn di- ad iM wyu uweh ganfyddaf is y rhod i1 dy Awdwr Gian ei Huu- .ddo-bywyd,al',t dyn- Y bywj'i b ria drag wyddoldeb maith lIi beneiddio lynyd awr, gall materol anian byth fail g> nal- 0 ysbrydol wlaw o'r nef— vwjd enaid marwol ddyn. !th Li:vl jdyw enaid noeth t)lawdP- fit. vi uu.i-ymbx.rhhd yn unig yw ow gall buh drengu mewn trag'wyddol oes. i.(t o farwolaeth sydd i gyd fnynx-wl wlith y nef. mat, O Anfeidrol Dad, rb „ 1 Buddugoliaeth tawr y Groes a, linger pan y byddi Di ',1.; 'n a inemtm ar y tyd I Mlo tyLeY WIIIW Y tirf ni-irto yn fy ysbryd gwan iraidd liren, heb wywo mwy vlatcogydd Dwyfol glwy." Ar!oL Dawi IORWIHTH. )

LLEWELYN A GORONWY. I

I ABEBDARON A'B OYLCHOEDD.

OOEDPOETH.--I

OYFARCHIAD )

GENEDIGAETH BABANI

YR ANFFYDDIWR.

PWLLHELI. I

-FRON .OXByt,L,TK.--I

I DOSBARTH DEML OLANATJ -Y…

DEDDFWRIAETH GYMDEITHASOL.…

IO'R LLEUAD.

YSSOLDY MARI ANGLAS.

I PORTHMADOG.i

-BWLOH _GWYN._I

PENYGROES, LLANLLYFNI. -I

Advertising

I ..NEWYDDION CYFFREDINOL.-:7