Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

I IJ5cntltijJ¡!tan, nDiliU au, a I gartoote^ati. [QjfCodtr tdl 0 wilt am bob tnglyn neu bennill Is gyhoeddir yn y golofn Un. Gellir anfon '„ tdl mewn pottage it amps.] aENEMC?AETHAC: Jones-Rhag. 20, priod Mr II. B. Jones (Garmon. .,dd), Llunarmon-ya. lal, ar fab. JoM<-Rh?. 22, yn 59, Garth -roal, Bangor, priod Ht nry Jones, I.u„ City Steam MiU. affeKh MaucheWr-Rhag. 4, yn LI?or.PwUM?'?? T. L. Manchester, ar /erch M'Dermid--Rhag 21, yn 49, Cae Ilepa, Bangor priod T. W. M Dermid, ar fab. Owen-Khag. 22, priod Mr Eran Owen, Oae'r. flynnon, Croesoi, ar ferch Wihams-Rha,, 21, yn Tan-y-gnig, Cwm-v-rio priod Mr Ellis T. Williams (Tenorydd ?' Owm), ar fab-cyntaf-anedig. PHIODASAU. Bane-Carlisle-Rbag. l, yn Eghvys St. Andrew, Llandudno, gan y Parch. G. Parks, Alfred Frederick, pummed mab John William Bau, gynt o 90, ^reyrock-street, Lerpwl, ig BTU, tr dedd ferch y diweddar Dr. Uarlisle, Llan- dudno. Oope-Michell-Rhag. 16, yn Eglwys St. John, Angell Town, Brixton, gan y Parch. R. 0. Wit. liams, fleer Tieffynnon, yn cael ei gynorthwjo gan y Parch. 0 J. R. Cooke, fleer Eglwys St. John, Harry Alexander Cope, cyfreithiwr, Tre. ffynnon, mab hynaf y diweddar Alexander Cope, Saithaelwyd, U.H. dros swydd Fflint, t Henrietta Florenoe, meroh William MichflB, Heathercroft, Krixton-road, a River Bank, Tre- Svnnon. • Hughes-Owen-Rhag. 21, yn aghapel yranni. bynwyr, Great Mersey-street, Lerpwl, gan y Parch. W. Roberts, W. R. Hughes, mab hyaaf OweJl. Hughes, Maes-mawr Farm, LUnfechell, Min, ag Amelia, unig ferch John Owen, Ler- pwl. Hughei- Williams-Rhag. 21, yn nghapel y Pree- byteriaid Cymreig, Prince's road, Lerpwl, gany Parch. Owen Thomas, D.D., yn cael ei gynorth- wyo gan y Parch. John Williams, Bangor, Robert Hughes, Plas Llwyd, Bangor, ig E. A. Williams, gynt o Dean street, Bangor. Lloyd-Joiaes-Yn Moriah, Caernarfon, gan y Parchn. D. E. Davies, Pwllheli, ac E. Roberts, Ceuuant, yn mhresenoldeb Mr W. R. Whiteside, cofrestrydd, Mr T. J. Lloyd, prif athraw Ysgol y Bwrdd, Llithfaen, a Miss Mary Jonea,:Lhth. faen Isaf. Robertø-Jones-Rhag. 24, yn nghapel yr Amu- bynwyr, Llandudno, gan y Parch. R. Parry (Gwalchmai), Mr William Roberts, Llwyn-y- gwyw, Llanbedr, a Miss J. Jones, Caetacknel, Cae'rhun. Speakman-Williams-Rhag. 23, yn nghapel y Methodistiaid Calftnaidd, Llanddewi, gan y Parch. M. O. Evans, Trefriw, William Speak- man (gynt myfyriwr yn Athrofa Annibjnol Manchester), Llanrug, a Margaret, merch y diweddar Mr" Williams, Cefn-y-flynon, Pandy Iudur, sir Ddinbych. Roberts-Thomas —Rhag. 20, yn nghapel Dinat, Llangefni, gan y Parch. James Donne, Goronwy Owen Roberts, Treferwydd, Llangaffo, i Mary Thomas, MinSordd, Llangefni. Thomas-Morrís-Rhag. 24, yn swyddfa'r eof- restrydd, Caernarfon, Mr David Thomas (Llwyd- ierth Mon), Llaullyfni, a Miss Catherine Morris, ail ferch Hr Oharlcs Morrie, Glaa-dwr Tarraee, Penygroes. Williams -Jones-Rhag. 22, yn ughapel ywedey- aid, Bethesda, gan y Parch. R. Lloyd Jones, pt. cael ei gynorthwyo gan y Parchn. R. Rowlands, Treflys, a T. Wynne Jones, Penygroes (brawd y briodssferch), John David, mab y diweddar David Williams, Carneddi, Bethesda, a Hannah, merch ieuengaf y diweddar Thomas Jones, Bryniocyn, Conwy. MARWOLAETHAU. Davies-Rhag. 19, yn 23, The Willows, yn ei 4edd mlwydd, Maggie Evelyn, unig ferch y Parch. C. Davies, Kverton-village, Lerpwl. Griffith-Rheg. 19, Mr Hannah Grifith, Gerlan, Llanddeiniolen, yn 82 mlwydd Oed. Yr oedd yu tam i dri-st- ddege blant, un-ar-ddeg o ba rai sydd yn fyw, a'r if yn 404 mlwydd oed. Yr oedd yn un Vt Aelodau hynaf a berthynai i'r Methodid Calflnaidd yn Ysgoldy. Hebryngwyd (l gweddiltion aarwol i fynwent Llanddeiniolen Rhag. 24ain. Jones—Rhag. 8, yn 15, Frondeg-terrace, Porth- diuorwig, yn 52 mlwydd oed, Hannah, gweddw William Jones, crwner dios sir Fon. Manchester—Rhag. 13, yn Llanor, Pwllheli, Rosa, plentyn f. L. Manchester. Peak Rhag. 19, yn 21 mlwydd oed, Mary, anwyl ferch Job a Margaret Peak, Crossing, Gaerwen. Yr oedd yr ytuadawedig yn ferch ieoanc ymarweddiad dichlynaidd, ac yn ua a fawi bercbid gan bawb ali chyduabod. WillialDe-Rhag. 11, yn 34 mlwydd oed, Margaret, anwyl briod Mr W. R. Williams, teiiiwr, Taly- sarnau.

| Jprtgaabotftft, t&t.

I AT BIN GOHEBWYR.