Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TTSTIOLAETHAU PWYSIG 0 BLAID QUININE BITTEBS GWILYM EVANS. Brynhyfryd, ger Abertawe. h,- Yr ydwyf wedi bod yn gwerthu y "Quinine Bitters am bl yd&u beD". Y maent wedi gwneyd Uawer o Jos yn yr ardal yma, ac v?J?? ?y?Mt iddynt. Yr ydWJf wedi sylwi yn fanol ar eu heffaith ar wahanol be yr ydwyf wedi gweled rhai o'r doluriau gwaethaf a allai nobldyc ca ?U Uw au trwy ddefnyddio y meddyglyn yma. Y mae plant 0 bob o^ran. d^on ie<> ? a hen, mgedd a meroh?, ? yn tystiolaethu i'w heffaith ddaionus. Y mae yn dluem nft e&d en darostwng ychydigy? en pris, heb wanychu eu heSMth, gan fod can m<?dd o bobl weimon yn aydiedu Mnd?io eu heffaith, ond etc hebfoddi wneyd hyny- -Yr aiddoch I ISAAC OWEN. Sir FMOM A Lrv1IRPOOL 0-BT. ? Sir,—I write in referenoe^yo^^Quh^e haTeX^STtS and the sale is continually on the increase. All my customers whho have tried it speak so highly of its efficacy Jato4,Zdpick-™-»P« cases of nervous debility and sick- new that you ought to make the preparation better known in these parts. If possible, adopt some further means to frustrate the heartless manneryourprepara IOMIS some times substituted by unprincipled vendors. I enclose my card, not for publication, but Jor the satisfaction of any one who may enquire. (The name may be had on applica- tion). Mr Gwilym Evans,- Bb^8 ,bol, Anglesey Mawrth 24, 1880. MHtr -?Gi—wni ym ? Eyans.- ydyw effaith eich dyfew&d rhagorol, y "Quinine Bitters," ?? ?? ?'? nen y Vegetable Tonic. Yr ydWyf yn teimlo mai fy nyledswydd yw dwyn tystiolaeth ? <tMddn oy M? meddygmi?thaumL?ad?y? we?,M. .?? taagat osod mewn trefn beirianwaith yoorphdyn? a 8ymud i ffwrdd y 9,&.01 whodon a gynyroh-t effeithiau £ poenua yn. y cyfansoddiad. Cefais W J f hell i ynyoyi?odd? Cefaisbr?? Nld oe dadl nad ydyw y Bvlwp.wb?f.Mym.ewe ?bodyn?_o??? ieohyd c edinol _Ydwyfi yr T&ymgwn.e? lyMeu.1 oreu g?d enoedt HUGHES (Konen Mon). Mddoch yn ddiolchgar, CROSS HANDS, R-9?-0- _?.—— September 2, 1880. FROM MR ISAAC A?HO?Y, A?CTIO?B, DY?OR LODG?. ?????-0- keeps me in constant good health by taking an 000"' onal In this n' hb 0ur ISA5KSR.SS2SJI»»JT. Whenever I IR "i R-"R=7" .2 0 u my energies, I fortify myself by taking yourprep?tion.-Yours ?P??oNY. ISAAC ANTHONY. ^WNNM GRIFFITH WiLUAMS, LI.ANUOHníEDD, ANGLESEY. 8w—Da genyf gael y cyfleusdra i amon gair o ganmoliaeth ich "Quinine _.X1 Y maent Yu dd. I yniol iawn vn Y gymydegaoth hon. Gwerthais lawer o honynt yn ystod y blynyddoedd diweddaf, Y nim Y galwad am danynt yn parhan i "dd U, Nfd oes meddyginiaeth yn debyg iddynt at iselder ysbryd, di1fyg troulo ?mM.uyg?on,.churynypen. r ei oo J* TH WILLIAMS. Madi 8, 1880. GRIFFiTH WILLIAMS. ? MR. joHM JOTO H,<M  I960. High-street, Medi, 1880- Hm. _Yr ydwyf yn fynyoh yn dyoddef oddiwrth wendid mawr, ac ar ??. ? ?.,?. 1? -o, orowju fel nad allaf wneyd dim. Gallaf eich E? er?u, a hyny da diolchgarwch, or Jostrel o'r Quinine Bitters wedi gwneyd mwy o lea na £ ?,itefoSl o'r blaen Teimlais y dogn (dose) cyntaf fel pe yn fy ^f^o Ie. ya K^^dSd Srw?od?? < "Q???Bittera" wed. yr hyn ydoedd o'r blaen yi orchwyl galed. Mae genyf f"1 labryd ao ?mi at waith nag a fu genyf er's ilawer blwyddyn. Yn wir, Vr ydwyf wedi clerbyn y fath les wrth gyme d eich^Quinine Bitters fel, rhagllaw, y bydd i mi ei argymhell i bob un a gyfarfyd? ?ddyndyodde?diwrthwendid.nychdod. Yr eiddoch yn gywu- J0NE8> JOHN JONFS.. FROM HUGH OWEN (Huwco MON), CEMJIAES, MON. Anwyl SyrcTeimlaf yn ddyledswydd arnaf hysbysu fod fy meistres wodi teinilo lleshad annhrat'thol wrth ddefnyddio eioh Quinine Bitters." Gwnaeth y gostrel gyntaf S daionus ami, ond bu yr ail yn foddion i'w gweUa yn llwyr oddiwrth yr hyn oedd yn ei blino er's llawer o flynyddan. Yn mlaen yr elooh i wasanaethu dynohaeth gyda y digyffelyb" Quinine Bitters.Ydwyf yr eiddoch, HUGH OWEN (Huwoo MON). pwfygonmz, LLANFYYDD, CAEMAHTHENSHIKB. Byr,-Bn fy llaw braidd yn gauedig gan y gwanegon am amryw fioedd, a thrwy S? Syr-Bn iy Uaw braidd yn Cymerais ddwy botelaid o ch ^inine Bitt^ers,, a thrwy rinwedd y rhai y cefais hollol iachad.—Ydwyf, yr iddoch, gyda diolchgarwch, HANNAH LEWIS- YSGRIFENA UN 0 8m BENFKO nM Y CANLYN:- Sir -I had been laid up for five months with a severe attack of ].undioe, and had ihe advice of aU the headingmedical men in the neighbourhood, besides consulUng by ieS»rM^ eDÙneut physician in London. It was the old story-nothing appeared to do me any good—and I was getting very, very weak, aad my appetite was completely gone, and T ?eRn £ my two sides, in the pit of my stomach, and breast, and was IÙwaY8 Wive I wm not Ling, but lingering, and I had become despondent and hopeless. I tried your Quinine Bitters at the request of a friend. I tried them more to please him than with any hopes of receiving any benefits. Fancy, my dear sir, my surpm. and joy when, at the end of nine days, I was almost free from all pain, and am now well and hearty as before. FROM MR. JOHN LLwrn (lOAN CYNTFIO), MYNYDD CYNFFIS. Syr,—Bum yn dyoddef llawer oddiwrth ddolur ya fy mhen, iselder ysbryd, drEfyg archwaeth at fwyd, ac ar ol ei fwyta, blinder mawr. Prynais boielaid 4s 6c oMiwiih Mr Richard Jenkins, Kenfig Hill, ac ar ol i mi ei chymeryd teimlais fy hun wedi adferyd ym iechyd arferol, ac yn alluog i ddilyn ft ngalwedigaedi. Yr ydwyf wedi eu cymer- adwyo i ereill, a thystiolaeth y rhai hyny yw eu bod wedi derbya lies anrhaethol trwy- ddynt, a byddaf yn teimlo yn ddyledswydd amaf eu cadw bob amser fel trysor penaf y teulu. G. —————— YR UNIG (XYMRO YN NGOGLEDD CYMRU 8YDD YN GOSOD DANEDD HEB BOEN YDYW OWEN JONES. A.P.S., L.D.S.A. (SURGEON DENTIST 0 LUNDAIN), APOTHECARIES' HALL, GYFERBYN A'R FARCHNAD, BANGOR. Y MAE O. JONES WEDI ENILL TYSTYSGRlF (CERTIFICATE) FEL DENTIST YN EI HOLL RANAU GAN Y GENERAL MEDICAL COUNCIL, LLUNDAIN; HEFYD PABIODD YN YB APOTHECARIES' HALL, LLUNDAIN, AC 0 FLAEN Y PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN. Dylaipawbgyda DARGANFYDDIAD HAPUS. bawboyddynbwr. ?M? gMth, ne. -CTN ddiweddar darganfyddais ffordd i osod danedd 18(111 ? danedd .d ediol i el an- ""(TN ddiweddar dar¡wyddais ft'ordd i 080d danedd mdu cael danedd u sa edd fel ag i roddi gwên lawen, brydferth, 8 chyeutUs erb)'1l y e.doUg ?rd, g"t de ar y gwyneb mwyaf trist. Y mae gan osodiad y danedd ddyfod i roddi eu <M Md ? g- fwy nag y mae neb yn ei feddwl i'w wneyd a aurf y Y 1 eu .ddJnt rai. wyueb. Y mae 0. JONES yn gwneyd y danedd fel hyn ?.?. mor t.uan ?dynt rai. os bydd eisieu. ag y mae modd. Byddai yn dda i bawb fydd yn bwriadu cael danedd yr un diwrnod, tr* yn eu haros, yru nythyr i belmodi y dydd y deuant. Gellir ymgynghori bob dydd ag O. JONES o NAW hyd HANER D "DD, a thrwy y dydd ond yr amser a nodir i lawr y bydd oddicartref. Pris setiau o 14 o ddanedd o lp. 10s. i 15p. rVMW! ELEDIURO JONES yn NORTH CAELLWYNGBMD, o bump hyd yr hwyr; yn ?n!. r? ?yd bedwar y dydd Mawrth cyntatard.etl.ynn?Mr.Wim? R?ert., t?t"mS??Tf??7KR yr ail ddydd Mawrth ar ol setlo; yn ahy Mr. Pritchard, printer, LLAN- ???. Mdydd ?? A?m)FIWOH MAI AB Y FFORDD I'R BANK A'R COUNTY COURT I", v TV "97-d AUU1 VtKnmuiTH IBCHYD YN 0ABL m P??M?n ?00X8' ARABIAN FOOD AWBRU C,, (Ymborth Arabaidd a BUce<t ?<?Y'ymb.rtb rhataf a gonu i • LOaood a gvnyglwyd i'r cyhoedd erioed. Un ???tO'?Mt? phwye o'r Olg greu, ac yn &r^»F^ulio. Arw«rth ? ?n )be Gri1Bth Ow<m, High-street; Bangor, I ?B?M; Owen JoneB, MMket.p!Me, MenM ?.;J. W. Jones, PwUbeli WUU- Owen, V .?morwic, ThomM JenMM, BeaumMia, J. i ^T&udno; J. Jou. High-?t.Bhy!; H Jones, ?mbych; Bwh, ?yddpug; G. ??Men Groeeoswallt, a phob cyfferydd a?f<? ? .J? mowu?..t,,itvniauleals6c Q. MOO. FFAT.T, SCHOOL, TOWYN. PJUNClPAL- Ma. EDWIN JONES, M.R.C.P., Assi2sted by quaMad R?MDmr MAMM, for iMS?E?Ueh, Mathematica? Modern Languages, uaic, &0. ??'ot HaU. a commodious and weU-atted 1),.??,-hm been specially erece<1 Mr Me acoom. .?tio? and tuition ofbo?de?. Iti.be.uM. ully situated in an eminently healthy locality, -,th extensive playgrounds, cricket field and £ ardow attached, altogether inaking the finest and moat desirable school premises in the Principality, L'upile are prepared for the various examinations i.. ooimneotio" with the Universities and Colleges, for the learned Professions, Baukmg, and Com. hdcial puzimits. Classes are held in connection with the Science and Art Department, the examinations being held ii, XAT in each year. Xl»8 School year consists of THBBB THUMB. A 103-d J DINORWIC HOSPITAL, LLANBBBIS. DERBYNIB TENDERS am bob math a ? 7 Groceries, BaM, a Chig, at wasana?th y sef- ydliad uchod am y flwyddyn nceaf. Bydd y nwyddau i'w hanfon i'r lie. Ni ymiwyma y pwyllgor i dderbyn y cynygion isaf yn unig ar gyfrif eu bod yn isaf. Pob cynygisn i fod yn Uaw yr ysgrifenydd cyn neu ar y 31ain o Ragfyr, 1880.-Robert Parry, Ceunant, Llanrng, Carnarvon. 04788-d HELYNT LLANAELHAIARN. AT ROLL OABWYB YU IAITR OTKBABO. DYMUNA Pwyllgor (cynwysedig o bregeth- wyr, diaconiaid, aidalwyr, a gweitllwyr yr Bill a'r Nant) am gydymdeimlad a'r rhai a ddurwy- wyd am y modd yr amddiffynasant eu hiaith a'u hiawnderau. Gweler yr hanes yn y Gewdl am Rhagfyr 9fed a'r lieg. Derbynir pob ceiniog yn ddiolchgar gan y trysorydd,-Mp- R. E. OWEN, Grocer, Llanaelhaiarn.—P.O.O. yn daladwy "In Trevor. o 4808-d TY CYMREIG LLUNDAIN, 4 AND 9, THANET PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C., Four deors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. TXTTTJiTAM ROBETTS &tymuns hysbyau T f ei fod, oherwydd yr anogaeth wreaog a dderbyniodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dt, wedi helaethu y lie uchod, fe1 y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prieiau mwyaf rhe.ymol. (i 4811-d BRYAN BROTHERS, 12, BONT BRIDD, CAERNARFON, ADDYMUNANT alw sylw neilldnol at y nwyddau caulynol:- Special Lot o French Merinos a Oashmers Duon, yn cael eu cynyg am y pymtbeg- nos nesaf (yn unig), am y priaiau can. lynol:—Is. YU lie la. 6jd.; Is. 10c. yn lie is. lljo.; 2s. 2Jc. yn Ue 2s. 'le.; 2a. 4c. yn lie 2s. 6c.; 2s. 9c. yn lie 3s.; 3s. 2Jc. yn lie 3s. 6c., &c.-Y mae yr uchod o'r gwneuthuriad goreu, ac yn deilwng o sylw. Lot o ULSTERS, mewn lliwiau tywyU a goleu, gyda Hoods wedi ei leinio & Satin, am 8s. lie., lla. 6c., 14s. 6c., 18s. 6e. Lotiau ereill, <o 3s. llic. i fyny. Lot 0 German Jackets, wedi eu gwneyd yn y style diweddaraf, ali braidto yn yoplenydd, am 32s. 60., gwerth o leiaf 42s 6o. Nid *as ond ychydig e'r uchod wedi eu gadael, felly nis gellir sicrhau y byddant i'w cael ar ol yr wythnos bresenol. Lot o Stausus, mewn light a dark fawn, am 2s. lljc. Gwerthir yn gyffredin am 3s 6o. Lot o Crisp Winceys, 32 modfedd o led, mewn brawn, dark gray, &c., am 5Jo. y llath. Lot o Beaver Hate, duon, navy blue, a drab, am 5s. 110. gwerth 6s. 110. Plush Trimmings, Plush Ribbons, Cords, Ac., &c., yn y lUwiall newydd. Lot o Fur Sets, llydain, am 4a. 60. y set. Hefyd am 6s. 6c., 108. 60., 12s. fc-, i fyny. Lot Coloured Serges, gwlta i gyd, yn y lliwiau ffasiynol, am Is. 4Jc. y llath, yn Ue Is. Umbrellas, Velveteens, Velvets, Gwlaa- ani cryssu, Gwlaneni Gwynion, &0., to., ya rhad, ac o'r gwneuthuriad goreu. Ooflwch alw i weled yr uohed, yn SHOP NEWYDD BRYAN BROTHERS, 12, BONT BRIDD. CAERNARFON, G 4771. TE NEWYDD. Y MAE TE NEWYBD (NEW SEASON) Newydd ddyfod adref, ac y mae yn dda gan I H. PRITCHARD AND CO., HYSBYSU Y OYHOEDD YN GYFFREDINOL Eu bod wedi sicrhau PRYNIADAU MAWRION O'r masnachdai goreu, ac yn penderfynu rhoddi LLWYR FODDLONRWYDD I'w lluaws cwsmeriaid. Anfonir samples yn rhad gyda'r post, a thelii cludiad chwe' phwys ac uchod i unrhyw Railway Station yn Nghymru. OOFIER Y ffFEIRIAM- (Fel na'ch siomer) H. PRITCHARD AND CO., Y FARCHNAD NEWYDD, STRYD LLYN, CAERNARFON. Hefyd-MADOO HOUSE, High-street, Porth- madog, a SNOWDON. STREET, Penygroes. e 4310-h W. H. LEWIS (EOS PADARN), LL AND BR IS, ADDYMUNA hysbysu ei fod ym barod i gymeiyd EngafttntnU mewn Cyngherddau, Cyfarfodydd Llenyddol, Eisteddfodau, to. Oyfeirier fel yr uchod. e4769—d AUCTIONEER, VALUER, ESTATE AGENT, AND GENERAL ACCOUNTANT. D OBERT PARI&Y,PAiff Temperanoe Hotel, JLIL Pwllheli, a ddymuna hysbysu trigelion laoya ae Eilonydd, a'r wlad yn gyfbedinol, ei fod wedi suror swyddfa (TJBT) JUT Ue uchoclfel ARWERTH- WIL. PttlSIWR, CYFRIFYDD, 0A8GLYDD, a WGKMR, lUCHWTLIWR, a phob peth cysjdltiel a byzy. lydd yn dda gandde gael talu y aylw mwyaf neillduol i bob achos a ymddiriedir i'w ofal. a 4619-d GWERTHIANT MA WRI GWERTHIANT MAWR I! YN MYNED YN MLAEN BOB WYTHNOS AR FOTASAU, ESGIDIAU, A SLIPPERS T R A, ENWOG DICK. AMRXWIAETH ENFAWR YN AWR MEWN STOC O EIDDO Y GAUAF DDIGYMAR 0 RAN BHADLONBWYDD, OYSUB, A PHABHAD. GWERTHIR 25,000 0 BARAU YN WYTHNOSOL YN EIN HAMRYWIOL YSTORDAI. GWAEENTIE POB MATH 0 NWYDDAU. D I C K'S, 217. HIGH STREET, BANGOR. DICK'S, 3, PALACE STREET, CARNARVON. D I CK'S, 7, BRIDGE STREET, CARNARVON. DICKIS, 30, MARKET ST., CAERGFBI. DICK'S, HIGH STREET, PWLLHELI. DaICmKi 'S. FOUBCBOB8, ♦ FFESTlNIOG. GBEAT BARGAINS IN WELSH AND OTHER BOOKS. JOHN PBYBE, Printer and Publisher, LhW- tP idloes, Mont., having determined to CLEAB on his entire stock of Books, mostly in WeJoti and English, has made a part up in ASSOBTBS PAa. ous (about 600 in number). Each Parcel will be offered at a SMAU, FABT OP ITS OBMINAL VAIUH; and further particulars will be sent free to any address for three halfpenny stamps, sent tw above a 43044 WITH THE NEXT ISSUE (Dtt. 3111, 1880) or THB 1 "NORTH WALES EXPRESS" WILL BE PUBLISHED THE ANNUAL SHEET ALMANACK, CONTAINING A PORTRAIT OF WM. RATHBONE, ESQ., M.P., TOGETHBB WITH LOCAL, COUNTY, AND GENERAL INFORMATION. The ALMANACK will be given GRATIS as a SUPPLEMENT to the EXPRESS." Agents requiring additional supplies of the Express" are requested to send their orders at once to tM PuhlisMng Offices^ NEW HABBOTJB WOBKS, GABNABTOS. CYFARPOD LLENYDDOL A CHERDD- OROL BETHANIA, PORTHDINOR. WIG, a gynhelir ddydd Shdwrn, Chwefror 12fed, 1880. TRAETHODAU. 1. Llywodraeth Deuluaidd yn ei dylanwad ar Grefydd a Moesau y Wlad." Gwobr, 15s. 2. "Lie a gwaith y chwiorydd fel aelodau o Eglwys Dduw." (Cyfyngedig i torched.) Gwobr laf, 7a 6c; 2il, 5s. BARDDONIAETH. 3. "Beddargraph" i'r diweddar Evan Evans, Tanygraig, Porthdinorwig. Gwobr, Gini (y buddugol i fod yn eiddo y pwyllgor). 4. Ohwe' englyn i "Grand Lodgey Vaenol." Gwobr, 6a. CERDDORIAETH. 5. I'r cor heb fod dan 30ain o nifer a gano oreu, Chorus, "And He shall purify" ("Messiah," Handel). Gwobr, Pedair Gini a Baton i'r ,Ar- weinydd. 6. Solo (baritone), "I tear no foe" (0. Pincuti). Gwobr, Haner Gini. 7. Solo (tenor), The death of Nelson (Bra- ham). Gwobr, Haner Gini. 8. I'r parti heb fod dan ddeuddeg o nifer a gano oreu, Cydgan, "O cadw ni" (" Storm Tiberias," Tanymarian). Gwobr, 36s. 9. I'r parti heb fod dan wyth o nifer, a gano oreu, "Gyda phwy yr ynunwn yn y gin P" ("Llawlyfr TomoSol-ffa"). Gwobr, 12s. 10. Solo (baritone neu bass), Y mynydd i mi" (R. S. Hughes). Gwobr, 5s. 11. Solo (soprano neu deuor),' "Ymweliad y Bardd" (ffmt, O. Alaw). Gwobr, 5s. 12. Duett, "Y ddau forwr" (Dr Parry). Gwobr 7s 6c. 13. I g6r o rai dan 20 jed, ac heb fod dan ugain mewn nifer, a gano oreu cydgan Moliant i'r leou 11 (Dr Parry). Gwobr, gini. 14. I gar o blant dan 15 oed, perthynol i'r un gynulleidfa, ac heb fod dan ugain mewn nifer, a gano oreu chant "100 Psalm'' o'r Yehwanegiai, (Llyfr Tonau I. GwyUt). Gwobr, haner gini. I! j9"vilvytfAMB YWlAETHAU.;J 15. Am gyfleithu darn (yr hwn sydd i'w gael ond yrnofyn a r ysgrifenydd). Gwobr, 5s. 16. Am adrodd "Tyar din" (all mo Drysor/a y Pla"t am Ionawr, 1869). Gwobr, 5s. 17. Am "Strio" (o waith llaw1. Gwobr, 3s. 18. Pencil Drawing o Gapel Bethania. Gwobr, 7a. 19. Am y Far Hosanau Gwlan (full size). Gwobr, 4.&. Rhif 3, 5, 6, 7, 8, 16, yn rhydd i'r byd.-Y gweddill i gynulleidfaoedd Porthdinorwig. Bz=NiAm.-P" 1. 3, 4, Parch E. Stephen, Tanymarian. Rhif 2, 15, Mr H. J. Williams (Plenydd), Fourcrosses, near l'wllheli. Beitniaid yr oU o'r Gerddoriaeth, Tanymarian. AMODAU.—Ni wobrwyir oni bydd teilyngdod. Ni wobrwyir yr un person ragor uag unwaith ar yr un testyn. Y Cylansoddiadau i'w hanion yn uniongyrchol i'r Beirniaid, ac i fod mewn llaw ar nencyn Ionawr 28ain. DALIER BY LW fod yr oil o'r Celfyddydwaith i fod yn Haw yr Yagrffen. ydd erbyn yr un adeg. Bnwau y Cystadleuwyr CetddoNi, yn nghyda'r rhai 81dd yn myned i adrodd Mod mewn llaw erbyn Chwefror 4ydd. CerddQrol, o,i M e;T n?yda rhagor o fanylion i'w :rllw? ymofyn a'rTtgdrenydd, -I' THOMAS HUGHES, 2, Mehai street, Porthdinorwig. G 4830-z. CYLOHWYL LBNYDDOL YSGOLION aABBOTHOL JERUSALEM, COED-Y- PAR0, a OOETMOR, yr hon a gynhelir Hydref 14eg alr 15fed, 1881. .r.o. TESTYNAU AGORED I'R BYD. 1. Traethawd, Rhagoriaethau a Diflygion y Weinidogaeth Ymneillduol yn Nghymru y dydd- iau presenol." Gwobr, lOp 100 (5p 5s gan W. J. Parry, Yew., Maesygroes; a 5p 5s gan y Pwyllgor). 2. Atebion i nifer o gwestiynau ar Ddaeareg (pa rai a welir yn rhestr y testynau). Agored i blwyfydd Llaudegai a Llanllechid. Gwobrau, lp. 100 gan J. J. Evans, Yaw., Brynderwen; a 15s gan y Pwyllgor. 3. Barddoniaeth-Marwnad i'r diweddar Mr. Wflham-Davies, Ty hen gynt. CERDDORIAETH. 4. I'r cdr heb fod dan 35 na thros 40 (o'r un gynulleidfa) a gano oreu yr Anthem" Bendig- edigfyddo Arglwydd lJduw Israel" (gan Mr. J. Thomas, Blaenaneich). Gwobr, 6p 6s, yn nghyd ag a=yw o destynau ereill agored i'r byd. ? Celt ?heitr gyflawn o'r testynau ond anfon tri stamp dimai i'r Ysgrifenydd, GRIFFITH ROBERTS, 67, Braioh Melyn, Bethesda. o. 4824-p CYNHELIR OYLCHWYL LENYDDOL A OHERDDOROL CAPEL GLASGOED, DYDD SADWBN, IONAWR 29ain, 1881. TESTYKAU AGOBBD I'R BYD- 1. I'r heb fod dan ugain a gano oreu, Ti, 0 Dduw" (Jenkins). Gwobr, 3p. 3a. 2. Triawd, "Duw, bydd drugarog" (Parry). Gwobr, 7s. 60. 3. Unrbyw Solo. Gwobr, 511. Beimiad- MK. JOHN HENRY ROBERTS, A.R.A. (Pencerdd Gwyneid). Yr ymgeiswyr i anfon eu henwau erbyn Ionawr Yr ymge,, ? F? .grife.ydd, 22ain, 1881, i'r Ysgrifenydd,— D. THOMAS, Penygaer, Penisa'r-waen, near Carnarvon. e g a M G 4813-d GWYL LENYDDOL CLYNNOG-FAWR- kx YN-ARFON, JiYDD LLUN T SUIOWTIT, 1881. TESTYNAU AGORBD I'R BYD- Englyn- Y Bradwr." Gwobr, 2s. 6c. Hir a Thoddaid (6 Ilinell)-Beddargraph i'r di- weddar Mr. David Hughes, Maes Mawr, Clynnog. Gwobr, 21s. Datganu, "Ar deri mae'r dwfn ddystawrwydd" (o'r Cerddor Tonic Sol-ffa). Cbr heb fod dros ugain o nifer. Gwobr, 42s. Y Cyfansoddiadau ac enwau y Corau fydd am ymgyiitadl* ilw hanfon erbyn neu cyn Mai 23ain, 1881, i'r Yogrifenydd,- Ih. WILLIAM ROBERTS, o 4808-d Poet-office, Clynnog. AIL GYLCHWYL LENYDDOL LLAN- A EROHYMEDD, dydd Llun y Paag, 1881. 1. I'r c8r heb fod dan 30 o mer a gano oreu "Yr Awel Fwyn" (o'r Otrddor Ovorsit, S. Webbe). Goreu, 16 6s, a thlws am- gwerth dau gini i'r arweinydd. 2. I'r cdr heb fod dan 30 o nifer a gano orea 0 Dduw" (D. Jenkins). Gwobr, £ 6 6s, « thlws aur gwerth dau gini i'r arweinydd. lleimiad :-D. Jenkins, Ysw., Mus. Bac. Oeir rhestr gyflawn o'r testynau, yn nghydali darnau i'w cyfleithu, ond anfon tri stamp dimai at yr ysgrifeuyddion, T. NVILLYAMS, Ironmonger. a 4197-* rt. J. WILLIAMS, Stanley House. OSBORNE HOUSE, OOLWYN BAY. Ra DAVID WILLIAMS, IN LIQUIDATION. MR. 1. W. ROOFRS has received instruc- RL tions from the trustee to tlELL BY PUBLIC AUCTION upon the premises as above on Tuesday, Wednesday, and Tnure. day, January 4th, 5th, and 6th, 1881, the whole of the modem and eUHtanttiÙ HOUSE. HOLD FURNITURE, Plate, Linen, Glass, China, Cottage Pianoforte, Brussell's Carpets, Pictures, Books, being the contents of 10 Bed- chambers, 4 Reception-room., and the usual domestic offices. Catalogues, shewmg order of Sale, may be obtained at the offices of the auctioneer, The Mart, Llandudno. N.B. The public will please note that in future all Mr. Rogers' Sales will appear in the Oentdi Oymrtig and North Walet Exprett. Sale at Osborne House each day at 12.30 prompt. b4132—h HARLECH, MERIONETHSHIRE. IMPORTANT|"SALE OFJ ;_LEASEHO|LD PROPERTY. MR. DAVID JOHBB has been instructed RL to SELL by PUBLIC AUCTION at tae Castle Hotel, Harlech, on Satmday, the 8th of January, 1881, at 2 o'clock p.m., in one or more Lots, as shall be determined upon on the day of Sale, and subject to such cdhditions as shall be then produced, All those FOUR DWELLING-HOUSES situ- ated at Bronwen-terrace, Harlech, recently built by Mr. John Bees. Each house consists of Entrance Hall, Dining and Drawing Rooms, Kitchen and Scullery on the ground floor; Four Bedreoms, Water-closet, and Bathroom on the first floor; three Bedrooms on the second floor; and three Bedrooms, with Dormer Windows, on the third floor. The houses are well finished in every respect, and are capitally adapted for lodging-houses, commanding one of the finest views in North W nles. The property is held under a Lease dated the 1st March, 1877, for 99 years, at an annual ground rent of £6 6a If the property is sold in several Lots, the rent will be apportioned. For further particulars, apply te the Auctioneer at Tremadoc; to Mr. Thomas Roberts, Land Sur- veyor; and Messrs. Breese, Jones, and Casson, Solicitors, Portmadec; and to Mr. John Rees, Builder, Harlech; and to view the property, apply to Mr. John Reek. G. 4821-p NWYDDAU GOGYFER AG jimHuio) Minimi I'W GAEL YN YB AFR AUR, CAERNARFON. JJlaters (neu Gobiau Mawr) i blant, o lB. i fyny. Eto i ferched, o 3s. 11e. i fyny. Fur Setts, mewn du a brown, o 4s. 6c. i fyny. Fur Trimmings, 4 modfedd o led, 5ic. y Ilath. Capes Fur, yn hynod isel. Jacedi Sealskin, 10s. 11e. Eto Brethyn, 6a. 11e. Mantelli i blant, wedi eu l & Fur,am 10s. 6c. Eto eto I ferched, 25s. 6c. Fur Boas am lOJc. Eto Squirrel am 2s. lie., gwerth 5a. 6c. Hetiau Beaver a Seals, o 10le. i fyny. Stoc fawr o Umbrellas yn hynod o rad. 40 o bisiau o OIL CLOTHS at fyrddau, o ilc. a lOic., gwerth o 3Jc. i 4c. y llath yu ychwaneg. Lot fawr o WLANENI at Grysau i Fechgyn, 2 ic. y Ilath; eto i feibion, 4ic.,— gwerth llawer ychwaneg. Digonedd o'r WLANEN LWYD dda hdno am 6Jo. Lot fawr o MELTON CLOTH, dan led, at Ulsters a Dresses, am Is. 3c., gwerth Uawer yn ychwaneg. PIERCE & WILLIAMS, CAERNARFON. o 3858-d MR. EDWARDS, SURGEON DENTIST, A ymwela Alz lleoedd canlynol, Ue y cyflenwa DDANNEDD GOSOD O'R FATH OREU AM BRISIAU MOR ISEL AG UNRHYW DDEINTYDD YN Y DYWYSOGAETH CAHBNABPOW, yn yr Arfonia Temperance Hotel, Stryd Fangor, bob dydd Sadwm, a 1 hyd 5 o'r gloch. LLANRWST, bob dydd Mawrth, ynnhy Mr Monis Davies, trethgasglydd. PWLLHBLI, bob dydd Mercher, gyda Mr Hum- phreys, druggist. POETBMABOO, bob dydd Gwene*, yn y Temper- ance, gyferbyn a'r farohnadfa. PmnroMM, yn nhy Mr Griffith Lewis. LLAHBBBIS, gyda Mr Ishmael Davies. BETTva-T-oom), gyda Mr Parry, chemist. o4015 "DYN, KHYDBID, GWTBODAETki. "GWELL DYSG Na 00^ "D YDDED hysbys i'r cannoedd sydd vn holi yn nghylch Oyfadod CYaWleuol Bl, yddol Y8gol Sabothl Great Marsey-street, L,. pwl, y 'Y'h""r ef ,n Vr AX HALL SRWR^R.S-°AT^ F.A WRTH IONAWH 25&in, 1881, pr¡d Y gwobrwyir buddugwyr mewn Ba?ddoS?th?Rr??" Cherddon?eth. Bydd DR? ??' LEUAETH GORiwL BBWWvYSiIrQa yn nghydt lluaws o Unawdau, &c yn nghyd, D.S.—Pob many lion yn ei evlch i'„ cael, 0.11 anfon at un o'r ysgrifenyddion- °' W. A. LLOYD (Halt Alwen) 58, Foley-street, E. M. PARRY, 34, Westminster-road. — — _?__ M7M-d riLYNNOO GRAMMAR SCHOOL?. P% y* yfgul hon yn ?-??hMuddyddL?n Ionawr 10£ed, 1881. P?otoirgwyrieu.SeM? y Preliminarv Examination, Oxford and CIUKU^' Z<? ??M<«t<?, y Colegau. a'r Pntath??!' Telerau yn dra rhesymol —J. ???''??- ?_ e. <M6.n T?TRS. LEWIS'S?CHOOir?rT? ?1 CRESCENT, UPPER BANGOR, \J „ open January 24th, 1881. Instruction-a tW. English Educat-on and Music. Terms moderate, to be had on application. oWS i

Family Notices

| Jprtgaabotftft, t&t.

I AT BIN GOHEBWYR.