Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ATJAV UNR, short*ST OOK.Uf TABBAQI ik To AMERICA. 0 UVEBPOOL I BOSTON viA HALIFAX. ItsRAnA* ..M"?M I CHtCAM!AN..IoMWTl3 rB,A«AK -IODPWR 6 1 8AM)rmAN ..lonawrZO 0 LIVERPOOL I BALTIMORE, VIA ST. John's, N.F, A Halifax. Jova Scotian Ionawr 4 foemau J fpled trwodd (through tukfts) v,nb yn ol prisiau neillduol. Gellli pamplilftdwi at Canada, Manitoba, a'r faleithian Goillewinol (Minnesota, Dakota, 4c.); lIofyd AMPHLBDAIU WEiLLBcoi, yn cynwys report* Z. Wnwelwjr A Canada oddiwrth gymdeithas y <r«antiaid Amaethyddol, yn rhad ac am ddim i-v ymoJyn am danynt. •jj'jjJcldir Cludiad Cynorthwyol i lafurwyr am- tethyddol » morwynion cyflogi. Cea pob hysbyarwydd to wy ymofyn kg ALW BROTHERS tc CO., Jamem-fitreet, Liverpool, neu & Mr WTIJJAMK, 12, Thomas-street, Caemarfon. Mr R. G, HtOTiphreys, News Agent, Portmadoe Sri Parry, WiLHpms, and (ladvmleidr, 3 and 4, Wi(UK,mol-conrt, Bethesda; 9. Market-street, jWftrvoii: and Four Crew* *<»tmiog. ift Elto Roberts, New Agent, Fonrcronses ',IC* ? J CnaTt« Boot and Shoe ?Nre?mui. ? ?h-stt?. ?Hh" Agent, PCUY ea. ?t 8. Le?c, T?wf Af?nt, PpnygMM. St Ithmae! P?YiM, Diaper, London House ???tth"w (Mdi?, Mck'o Bwt and ?ho? W?hn?,M7.H?hetre<'t,Banf!0)-. 0. 3601 i DJJ ominion LINE TO CANADA AND j? THE UNITED STATES FROM LIVER- fOOL. Composed of Twelve powerful and first-class Steamers. To PORTL "NT" wvling every Alternate Thursday. Cabin Fnro, £ 10 10s. AMMted steerage. Special r ites for Agriculturists and Domestic Servants. Pamphlets on Canada fent *ree on application. TO NEW ORLEANS AND TEXAS, Via Corutma and tiavaunrh, sailing fortnightly. Cabin, £ 20; Steeiage, JE6 6a. Surgeons and gtewaidess carried. Apply to the Managing Directors, Messrs Flinn, Main, and Montgomery, 24. James-street, Liver- fool or to the local agents. o 4517 i niN PEDDYGINIAKTH CTMltU. E.?41 A D 0. A P'? "l'O BIR YMARFEKIAD A DDYRY BRAWF DIAMHEUOL AR BOB PETH. FELLY J mab PELENAU JuNES TREMADOG YN FEI,DYGUlIAETH SEFYDLOG ER'S DEI GAIN MLYNEDD BEI,LACH, Ac y mae y miloedd a iachawyd drwyddynt yn tystiolaethu na fyuant eu newid am rai newyddion a dibrawf, a rhw a bcrtwadiwyd i gymeryd y meddyginiaethau newyddion wedi troi yn ol at Belenau Rbyddhaol a Llysieuol .Tones Tremadog, a phawb a'u defnyidia a'u cant yn wir effelthiol i flymud yr holl ddoluriau a darddant o anhwylderau j cylla a'r aH, ac aumhuredd y gwaed. Gwerthir gan holl gvfferiwyr y Deyrnas a'r Cy- iandir, mewn blychau Is lie, 2s 6c, a 4s 6c yr un. Y mwyaf yw y rhataf mewn cyferbyniad. Gochelor twyll. Mae y rhai cywir mewn blychau pren amgylchedig & phapyr gwyrdd a law-ysgrjf Jtobt. I. Jones ar stamp y llywodraetb. D.B.-Nid oes llai na blwch cyian o Bills Jones fremadog i'w cael. G4259a y O W A K D-B TTRTDD ENWOQ PELENAU BURDOCK THOMPSON (Thompson's Burdock Pills.") Y aaent yn V-ellti y ffurflau gwaethaf o An- bwylderau, ,r ansawdd mwvaf aflach ar v Gwaed Cylls, Afu, a'r Klwlenau. Y maent yn myned at wraidd pob aflecbyd, yr hyn nas gallunrhywfedd- ygtoiaeth arall ei gyrknedd. Defayddir y Gwaed- Durydd at yr anhwylderau canlyuol:-Diffyg tmuliad, neu wynt yn y* cylla a'r perfedd, pen- jigafndod, pylni y golygon, llygaid gweiniaid neu odolurus, methiant y C81, curiad y galea, rhwystr- iadau ya yr afu a'r geri, diffyg avadl, rhefrwst, emfttalwsit, grafel, poen yn y cefn, clefri poeth, Stuniau dolurus, bronau a gwddf dolurus. clefyd Y fcrenin, pendduynod, caner, tarddiadau ar y wyneb a'r oorph, traed cbwyddedig, y crafu, ttoeiddwf, clefyd melyn, dyfrglwyf, athwymynodobob math. I rhai a ddieddefant o ,'diwrth un o'r anhwvlderau Kohod, drwy gviueryd dvy neii dair o'r pelenau bju wrth fyned i'r gwey, a fuan adferir i iechyd I c1a, nerth, bywyd, a llonder. Ar werth mewn blychau, Is lie a i8 9c yr un, pn yr holl Fferyllwyr, neu o'r BURDOCK PILL MANUFACTORY. 44, OxyoHD-sTHBRT, ABERT WK. e3979d CafrrYD YR YSGYFAINT (ASTHMA) A DARFODEDIGAF.TH.—Nid. oes dim clefydau 4real yn ysgubo ymaith gymaint o flloedd a'r aathma a'r darfodetHga^th; nid o achos diffyg moddion i'w rhwystro ar eu dyneniad cyntal", pe byddai y rhai a fiinir alJctdynt i gymeiyd meddyg- Iniaeth priodol metct) pryd, ond cheiwydd fod hwn yn cael ei eegeuiuoo nes y byddo clefyd wedi ym- aefydlu yn yr ysgyfaint, o ba un y mae yn an. kawdd ei symud ymaith. SUDD CARN YR EBOL GRIFFITH OWEN, T FEDDVGINIAETH HENAF A MW VAF EFFEITHIOI, AT Y PESWCH. Ajtwtl Stb,—Pan yn dyoddef dan Beewch blin a llyredost, nes rh-ddi i mi lawer noswaith ddigwsg a d, ddiau diorphwys, cyaghorwyd fi gan gyfaill i roddi prawf ar eich Sudd Cam yr Ebol aamhrisiadwy, a gallaf eieh sicthau i mi gael es- MWythdra unicngyrchol R-dalr ddogn gyntaf, a hyny heb ymytaeth a'm hamrywiol ddyled- avyddau; a llwyr iachewyd fl i'r botelaid fechan gyntaf; o ganlvniad, teimlaf yrhydererrfaf i'w gymeradwyo i'r weiin a'r miloedd."—Thomas Jams, Pen y Gilfach, IJanberis. PESWCH FEDDYGINIAETH RYFEDDOL. Tsgrifera BoneddigesPan welwch Mr Owen tywedwch wetho nad ofnwn wyi ebu gauaf Rws- Uidi yn ngwmni ei Siid(I Carn yr Ebol, er fod fy ysgyfaint yn bur agored i gymeryd anwyd." Pregethwr euwog yn sir Feirionydd a; sgrifena: » At ol deall fod Sudd Carn yr Ebol Owen yn leddyginiaeth o'r fath ragoraf at Beawch, &c., byddat yn rboddi poteleidiau ohpno i dlodion fy nghynalleidfa." ANMHSISIADWY AT Y BRONCHITIS A'R ASTHMA. awr parchedig o Faldwyn a ysgrifena" Ya arry deuddeng mlynedd diweddaf bum yn OTiery eich Budd tra gwerthfawr, yn el roddi i ddyodiefwyr tlodion. ac yn ei gymeradwyo i ereill Ni ddefnyddiwu ormodiaeth pe djwedwn nas gwn iddo fethu erioed pryd byuag y caf Beewth, defnyddiaf ef yn hytrach na dim arall, a phob amser bydd yn fy iacbau. RHYDDHA Y FFLEMBOER YN DDIATREG. "18, Rolling Mill, Sutton, St. Helen's, lonawr Mfod, 18S0.—Madam,— ymddengys fod eich tfcddOarn yr Ebol yn cael cioesawiad cyn., ddol yn myogeleiiaon ardal Sutton. Tystiai Mr Williams ei fod wedicael eemwythSd uniongyrchol oddi- WIth ei beewch, er fod pob meddyginmeth arall W«di troi yn fethi«nt.—Yr eiddoch yn gywir, M. 'W. Humphreys (Gwynedd Diffwys). 251, Ar werth yn Lerpwl go J. Williams, 251, Netherfleld road, ac R H- Jones. St. Domingo- wad, Everton, hefyd gan John Jones, grocer, llleúeller; Evan Parry, Bwlch y Llyn. Hi ddylai yr un ty fod heb y Physigwriaeth en- wog. UWDZI Iachaol DAIL CAM t* EBOL Griffith Own werthir yn mhob parth o Gymru mewn pofelaa Is lie, 2o 9c, a 4s 60 yr un. Yn rhad arwy y poet am 18 3c, neu 3s, mewn stamps. Byth er pall y cafodd ei ddyleisio tan y diweddar eittFKTH OWKN, M.R.P.S., CAERNARFON, y mae vedi rhoddi boddhad cyffredinol, ac wedi Mofctu miloedd o ddioddefwyr, y rhai oedd wedi anobeithio am feddvgiuiaeth. 4r werth yn Ffestiniog gan Robert Roberts, Post-cfBc, TanyyrisirtU, It Jhiih Davies, Bcthania. «43B3i-b-a CERDDORIAETH OTKOXftDBDIQ eu HUGHES & SON, WREXHAM. OHMty<HjHy/tw?Wf)Mt? <!yMy<!M<M<? amfoMDH unrhyie lyfr drwyy poll tW cIdwW <<<M?t)M?<<aMpt,M, ?y???MMedtytt *!CMtt<<w<MHM?po6&cK(. hrit 1, t I, prte It toek, er tmpUt* in Pfr (kmr, prieeSd. THE WELSH HARP: In the Tonio Bol-fa Notation. A 8ftlftction ef Wbilsh NATIONAL SoNOR, amngftd for One or Four toIms, with English and WeUh words; •peeiaUy raited for dngiug in National and British Schools. By J. OWEN (Owain Alaw). (The" WELSH HARP" In the Old Notation, with Accompaniments; 3 Part*, Is. each; or bound together, Cloth, S.) pru 60. fy geiriau yn unif Cynreig, to.; Saesneg, tg,) CANTATA Y PLANT: imv YMGOM YR ADAR: Gan JOSEPH PARRY (Pencerdd Am- erica J; y geiriau gan y Parch. THOMAS LEVI. Mms Amtm, Prit He. Y MESSIAH I BLANT: ozlr CANTATA GYSEGREDIG Ar Hanes Bywyd yr Arglwydd Iesu Grist; Gan H. DAVIES, A.C. Mewn Amlm, Pris 40. Y DELYN AUR: Mr Hen Alawoxi Gymreig; Wedi eu trefnu I bedwar llnig, ar cirian priodol i'w defn- yddio yn nghyfarfodvdd y Band of Hope a'r Ysgolion Sabbothol. Meton AmltB, Pris 6c. CERDDOR Y DEML: Sef Casgliad o Emynau y Temlwyr Da. A Unaws o rai eraill. wedi eu cymhwyso at HEN ALAWON CYMREIG gan y Parch. J. EIDDON/ONES, Lhnrug. Y mae yr Alawon wedi eu trefnu gan Brinley BteJI. ards, Ieaio OwylJt, Owain Alaw, D. Emlrn Brans. J. Thomas, Llanwrtyd; J. H. Roberts fPenoerid Gwynedd;, Alaw Dda, Isalaw, ac R. Stephen (Mody»rnf<xb). fnnghyd TMwn Amim-Hen Nodiaist, Is. Ik. Sol-fa, (5c. CHWE' QUARTETT: (YN y DDAU NODIANT), Gøn Dr. PARRY, Aberystwyth. TN CTNWYB Tt wyddost beth ddywed fy nghalon-Fy Angel Bach -Mi welaf mewn Adgef Evan Benwan m bawn R blentyu rhydd SIeighing Oleo. Bhanmu 1,9, S, U, du>y Oeiniog vr; us va nghyd mfum<mltn,Se. ilian harcw. SWIU. HYMNAU A THONAU: AT W 18ANABTB YI YSQOL SABBOTHOt, Y BAtTI) 01 SOPS, A TREML 7 PLANT. Use yr Htmhau wedi eu eyfansoddi ynubanlglddogan E. ROBERTS, LIVERPOOL. Rhanau 1, t, 3, U, dwy Oeiniog yr un, nm yn gyjlavm tMMt Man, SIDIU. y CANIEDYDD AMERICANA IDD: AT WABAKABVM YR YSGOL SABBOTHOL A'R AELWYD. Y Pennillion gan y Parch. SfinthBE Jambs, MORGAN SAMUEL, Ceirioo, TEGIDow, TVVHO, ae ftreiii. ileum Amtm, prit cwwe auwm. CANEUON ISALAW; m Naw o Ganenon, Oyda Chyfoiliant, yn Nodianiy Tonic Sol-fa TV orly"o- 0 ?a fr tfgweno H* -Aw* I'r CmA I M?gn (?ta 0 sye4,%an r Bob yn aQ (114a ChydtM}-!I« YIPI y I4an—V arTded* "ai1I jwt od Wm OhydtMU— Oun dros r irothwy (gyda Chyagaa)—Aawyl SiwaMl (nrda Ohydgan) owon Dloa (gyda Cfejogaiu — yr MoAlc. Hm Ntditmt, Ptit It.; CANTAWD TYWYSOG CYMRU: Gan OWAIN ALAW. Y GBIRIAU TN Oyukabo A Saxskio, oak J. CEIRIOG HUGHES. Mt o Rifynau, ?. )?- m ? Cji?etott bpd& <M, Cyf 1.40,; Cuf. M, tt. Cxf. 1ft. ?f. b. ? Y CERDDOR OYMEEIG: (YN YR HIIN NODIAHTJ DID olygiad y diweddar IEUAN GWYLLT. Bm irodi-S, frit M-Jk, la CANTAWD TYWYSOG CYMRU: Gan OWAIN ALAW. Y aamLur YN GTJlUBe A SAiaina, sax J. CEIRIOG HUGHES. lit.. Bi.vNu,lg. WI' Øufrola. fIIInIcI. Ov/ 1. (Jod. II. (Jd.ltt. C"r n. to, II' Y CERDDOB OYMREIG: (TIT TM 8. irODIANT.) Dan olygiad y diwtddar IltTll GWYLLT. m • K/fiuut, ti.« it. »r ««- TR Ant.hemydd Cymreig: SEF CASGLIAD 0 ANTHEMAU, Gan yr Awdwyr goreu; yn yr Hen Nodiant. &oBifynait 9g. a fa. prom Miwsig y Miloedd SEP CABOLIAD 0 OANIOAV, RHANGANAU, CANBDON, fto., r" yr Hen Nodiant. KAHSSOm PKERVT. "cI4eIoR.  no pa", Ma XWMA 1118.: "Iv po-.&r JIøcW, U/I. «n 4;vm ef latiog f[tbrbs: BY JOHN 0 WEN (Owain Alow). wntAnmx- awwa N" eo- and P-. Ww& in ARIM aid Walsh; with SfmphoolM and AooemnaninnnU ttm ""0 aDd Hup, <ot 0.. InM M. ftd,-vr4 ad As empto avwocft T/T totttt aUMtiooMr. MEDDYGINIAETH ANFFAELEDIG BEYAN AT WELLHAU Y NEURALGIA, RHEUMS, TIC, DOLUR GWYNEB, A'R DDANNODD. Un dogn a einnwytha dau ddogn alwTriacha Un prawf sydd ddigonol t argy- hoeadi y mwyaf Mshens o wirlon- edd yr haeriad uchod, a'r uni reewm dros 8,=f mor bendertynol, a'i wneyd yn hys- bye i'r cyhoead, yweffeithiolrwyda digyflelyb y fedd- yginiaeth. DarperhyNNW. JULGIO MrrruBH hwn oddiwrth Pres ption ben- rd?rlo elddo y dtweda?r Feddyg enwog, Dr. T.. "Williams, Wind- etreet, Abertawe, yr hwn ni fethodd erioed Bg eNeithio gweUh?d union- gyrohol a pharha- 01 drwy ei dde!- nydd 0. Danfonwyd y Tystiolaethau hyn i mi, heb eu ceisio, yr wythuoe gyntaf y gwnaed y Feddyginiaeth hou yn hysbya:- Anwti, Sik,—Byddwch cyetal ag anfon i mi ddeuddeg o boteU yn rhagor o'ch meddyginiaeth Neuralgaidd. Y mae yn anmhrisiadwy. Yr wyf wedi ei roddi yn rhad i ugeiniau o bobl yn fy mhlwyf, y rhai a ddyoddefent oddiwrth Ddolur Gwyneb, y Ddannodd, a'r Rheums; ac, yn ddieithriad, gweil- hawyd hwy drwy gymeryd dogn neu ddau. Gallaf anfon i chwi unrhyw nifer o dystiolaethau i brofl yr hyn a ddywedwyf. Nis gallech wneyd gwell gwasanaeth i'r byd na thrwy wneyd y Feddyginiaeth hon yn hysbys yn gytIredmol. Yn ddiau, wedi dwy-fiynedd-ar-bymtheg o lwyddiaat, dylai gael ei gwneya yu gwbl hysbys.-Ydwyf, yr eiddoch yn berchus, E. BEVAN, Relieving Officer. LlangyMach.Abettawe.. BEVAN, Relieving Officer. TYSTIOLAETH BWTSIG EFFEITBIOLRWYDD Y FEDDYGINIAETH HON. Preieription at y Neuralgia a'r Ddannodd gan y diweddar Thomat William, filii., M.D., P.U.S. Cefn Bryn, ger Abertawe, Mal 27ain, 1880. T mae yn hyfrydwch gan Mr. Richard A. Essery i dystio i berffeithrwydd y feddyginiaeth hon. Bu Mr. Essery yn ddiweddar mewn poesau dirfawr, a chyraerodd, fel y prawf olaf, ddogn o'r Cym- mysglyn am 10.30 a.m., yr hyn a leihaodd y poen gwaethaf. Cymerodd ail ddogn yn mhen tair awr wedi hyny, yr hyn a gwbl wellhaodd y dolur. Nid oes angen tystiolaeth am unrhyw feddyginiaeth yn deilliaw oddiwrth un mor enwog ei alluoedd a Dr. Williams, a byddai mynegiad o foddion mor hynod am wellhau yn sicr o fod yn fendith i ddynoliaeth yn gyfiredinol.—RIOHAKD A. ESBERY, J.F. Y mae y PELENI yma erbyn hyn yn cael eu cydnabod gan bawb ag sydd wedi gwneyd prawf o honynt fel y Feddygin- iaeth fwyaf lwyddiannus a chymhwys a ddargan- fyddwyi? at y Blast, DIe- TBiiPBR, Spleen, ac AN- wYD, yn gystal a'r holl anhwylderau hyny sydd yn tarddu o honynt, megys Fferu y Gwaed, Tarddiad- au ar y Oroen, Erisipelas, Scurry, Gwres yn y LL i (D. ".I. F '? R BLAST ? & 4 Gwyneb, Clwyfau yn y Cluniau, Celwynod, Oom- wydon, Ohwyddiadan yn y Coesau, Clefyd y Brenia, Cryd, Iselder Ysbryd, &e. Y maent hefyd y moddion goreu i'r personau hyny ag ydynt yn peryglu eu hie- ■ chyd drwy weithio mewn draft, gwlybaniaeth, nea awyr anmhur. I'r Rhyw Fenywaidd, y rhai sydd yn dueddol i'r Doluriau, y maent yn effeithio gwell- had braidd uniongyrchol. Ar Werth mewn Blyehau la. lie., a 2s. 9,. yr 1m, gan bob Druggist eyfrifol, neu gelltr eu eael oddmttn Y Perehmog,- W. GEORGE, M.P.S., CHEMIST, 10. OXFORD-STREET, SWANSEA. ei 4791 d ARDWYN SCHOOL ABERYSTWYTH. i Wtiti Mastsk :—The Rev LLEWELYN EDWaRDB, M.A of Lincoln College, Oxford, and Graduate in Classical Honourt. Second Master, F. J. Tra, Esq., B.A., University of London; Third Master, Mr L. Paossaa, O.M., M.E.O.F.; Fourth Master, Mr T. Jonbs Music Master, D. Jbnkins, Esq., Mus. Bac., Cantab. TKB'situation of Ardwyn is recognised as the most delightful and salubrious near the town of 1. Abery8twyth; it is within view of the sea, and well ohettered from the northerly and easterly winds. The Houbs (expressly planned by a London Architect) is surrounded by three acres of ground laid out for Croquet, Play-ground, &c. For Orickeand Football the boys have the use of a fteld not far from the House. Mr Edwards prepares his pir 's speciwlly for Matriculation at the Universities, for the Schalanb,ip Examination at thi) Uxiiversi. Jege of Wales, for the Oxford and Cambridge Local Examinations, for the Medical and Law Piol minary Examinations^ as well as for Commercial Pursuits. There are Scholarships belonging to the School. Terms and Prospectus on application. 36'3 H* THE SALOP SCHOOL, OSWESTRY. 0 r 1 | i '?????????? HEAD MASTER MR. JOHN EVANSt MA., (Classical and Mathematical High Honours). amiNmr Masters :-Mr JOHN J. CAMERON, M.C.P. (of the Edinburgh ?emKy),;aNd OerHaed Science Master, South Kensington; Mr J. F. GEDDES, C.M., 'CeWfled Art Teacher,^dJUrawing Master, South Kensington. A THOROUGH BDUGATION,—Classical, Mathematical, Oommeroial,—preparation for al A Examinations. A rare opportunity also for young men meanwhile to perfect their knowledge of the English Language. Fifty-five pupils have passed the Professional Preliminaries, Oxford and Cam- bridge Local Examinations, London Matriculation, and Civil SeTVice-one gaining the exceptionally high distinction of the second place in ths. Civil Service Examination. The house has been specially built by the Head Master to meet the requirements of a First Cluss School; situation for health and beauty unsurpassed. Every possible attention ia given to the health and comforts of the Pupils. Reference to Parents and old boys.—Terms moderate. The School re-opens July 28th, 1880. slMl-d PAHAM Y PESYCHWCH ? PAHAM Y PESYCHWCH? Paham yr ydych yn peryglu eich bywyd drwy ddyoddef Anwyd heb ymofyn, am feddyginiaeth P Paham yr ydjch yn colli eich cWIIg oherwydd diffyg anadl P Oni chlywsoch am DAVIES' PATENT COUGH MIXTURE? Mewn potelau If. lie., 2s. 9c., a 4s. 6c. (gyda Stamp y Llywodraeth). DVT.AT Po' I i 0 d ob ty. Cymeradwyir ef ga? Feddygon. 0 o? ef gan gan- i? 0 doydd w ?'hoddi p w, gwerthir 8f gaD bob mg?t yn Nghymru, ac y Tdan p tyat. tolaethau yn dyfod i law yn baihaua. Y mae yn hawdd ei gymeryd, y mae ei bris yn ngyrhaedd pawb, y i dd YI m W.d .,gy "h 'l Rhyddha y Phlegm, Mi a yU Bhagflaena y Darfodedig- aeth; y mae yn kollol ddyogel i'w gymeryd. OOFIWOH NID YDYW DAYIES' PATENT COUGH MIXTURE Yn mhlith y darpariaethau hyny sydd yn cael eu hargymell a'u harganmol at bob aflechyd," ond yn unig at ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT (LUNGS), MEGYS PeBWch, Difl^jgr Anadl, Bronebitis. Dolur Cwdd? Peovehf *ofrl Gwaed, Colli'r M&u), Ft? Anwyd, Inauenza, Asthma, DMibdedigaeth. Grygni. Influex¡za, Asta, Darfocledigaeth. TYSTjOLAETHAU Yn lie oyhoeddi y Llythyrau, wele enwau a chyfeiriad ychydig o'r Uuawa sydd yn dyanno dwyn tvstiolaeth i effeithioldeb y ddarpariaethJ. Jones, Ysw., Llynlloedd. Machynlleth; Mr. J. Brees, timber-carrier, Llanbrynmair; Mr. H. Davies, Cwmcemryw, Muchynlleth; Mr. J, Williams, Talybont, Cardigan; Mr. David Jones, Bethesda, Carnarvonshire; Mr. Thos. Jones, Glasbwll; Mr. Plum, engilae.dritert Cambrian Railway. Dywed un ohonynt" Gwnewch y defnyddafynoch o fy enw i; eallaf gaumol gormod ar eich Patent Cough Mixture.' Tybiai pawb fy mod j«n ngafael y darfod- ftdiJaeth ond trwy eich meddyginiaeth dychwelwyd fi i'm cyflawn iechyd mewn ychydlg amser. Rhyddhaodd y phlegm, gadawodd y pesweh a, ac yr wyf yn awr yn cysgu yn dda y nos, heb fy aflon- ddu 0 gwbl Ban ddif?rg anadl." ?? ra?nd? ^iner^ un dose er teimlo ei ddylanwad iachus. 0 werth amhrioindwy I Gantorion a rhai 111. eiarad yn Ar werth yn gan Barclay and Sons, Farringdon-street; ynLerpwl San Evau, BOUB, and 00 a chan hon Ffery11wyr Cymru. ]Db- a chan boU Fferyllwyr Oymlrouu.'d llwy de dair gwaith yn y dydd; i blant dros bump oed, haaer SE.-Irai m,wn oed, dwy Uou'd ilwy de; i, blant dros ddwy flwydd oed a than bump oed, pymtheg dyferyn. PAROTOEDIG YN UNIG GAN HUGH:DAVIES, A.P.S., CHEMISTS Examination), MACHYNLLETH. Medalist of South Louilou School of Chemistry and Pharmacy. e. 4636-d Y ORlA WB PUM' GINI GOBBU YN I LLOEGE, Gwarantirfod hwn yn ddieithriad yr Amm- tybag goreu yn y Byd. Llwyr-foddheir pob prynydd. Dros bum' mil 0 gymeraawyaethau. I ORIADURON! ORIADURONI Niter benodol o'r SILVER PATENT LBVBB WATCHES SEISNIG goren a elUr bryRU Iweten gwerthu am is yr un. a danfonir hwynt (80 7 phs hwn) yn, unig !'r ft?w w a amgauant y Cospon rowaw weUrisodgyd?uhareheMon. Me^tri J. Thomas &,i Gwmni Wholesale Jawaen and Watch ManutaotMem. BG",ghow, yn gyntd eU a ddymummt?ctlMtu hoU ?darUenwM'y ne?dMar ONFMTi? a iTtt1^?78IA1D MASttMHOLymt yn ? 5K?7?''° er mwrn ?'?'? y ay?adaaa wneir o buith i'r Levers Seim?hynytu hwnt i am- heu&crth, 5d^ anf» onir hwynt yn nnol a'r AMMO 0 A OANLYNOL _y?. yr un Orladnr ond 1'r saw] a anfonant y '?' Coupon gwarantedig am yr unrhyw NI.—Y gait nnjhyw brynwr na ddoyn caeleifoddhau yn yronadur ei danfon yn .1 i ni a bydd i ninnau ddychwelyd i'r cy yr -i- a dal0^'yD nghyda chostau y (.India bob d.,(Id Bydd.-Y bydd I ni ym?ymeryd a'r oyfrifoldeb o'u ha?on yn ddiog&l drwy y gythyrdy, wedi eu cof- I reBtru. It Testru*bydd I ni (Ma<htMB 4ydd.—Y gyweyirmio rwam ymdi aaid r t ?w,,C I w gi-ham a'u had- ?yweirio am dair blynedd. 5?d -Yr ydym yn gwarantlo eu bod cysta! ym mhob ystyr os nad gweU, na'r rhai a werthir yn M<ot< am bum' gini. ao fod ANXMOQIBL eu prynu yu y dn.U cyH'redin dan y pris hwnw. Oberthynas i'r (Maduron hyn, getMr gofyn i ni, p< ? 7 fodd y gallwn florddio i'w gwerthu am Ldal?!?1-, OeHir ateb ?gofynied hwn yn rhwydd. BtnntMham yw yr nnig dref yn UoetT Ue y {rwoeir yr ORIADUB- 6w NyS r EuInSi, &iIO GOREU, a _gym hwynt oddftno i'w haU-? erthu drwy Brydain. g fu y fasnachail-werthu, o bosibl. erised mor ddrwg ag ydyW ar hyn o bryd. Mae Uwyddo i dderbyn tauadau ymhen chwe. naw, neu ddeuddeng mia. mewn )!awer am<y!chiad. yn anmhasiN. Ar g? Thyn, yr dym w r:?gpleeuhdia(L yn werthu ein Rtocbresenol¡ yr cU o'n gwnenthariaaein Eunain, yn uniongyrchol I r cyboedd am Arian Farod, yn hytrach Da'u gwerthu I'r Trade" at aoel, heb un sicrvvdd y cawn ein tahl o gwbl. a1 iHESB Watches, we need hardly Bay, are the TFINFBT FINISHED BNeLlHHLBVBR8 ththate money can buy,and are all speciallyadjnsted to the moat accurate time-keeping, all are full capped and Jewelled. Every one of these Watches is fitted with the New Patent Ciik Action and maintaining power to keep the watch going while being woun t, These are only attach- ed to the very best class o/Englwh Watches. Dials are White Enamel. Gold Hands, Sunk Seconds, the Cases Coin Silver, all Hall Marked, and will be supplied in Three Sizes-Small, Medium, and Full size. Any gen- tleman that has had the least experience of watches knows well that there is no other watch at any price to equal the English Lever for durability, time-keeping, and wear, as a good one can be depended on during an ordinary lifetime. The Conditions we have stipu lated with respect to these are a eutHcient guarantee to every gentleman requiring a FIRST-CLASS RELI- ABLE gFenNt(lIeLmIaSn II r WATCH, that this is an oppor- tunity not to be missed, as thefe when sold out can positively never be replaced or offered again at this low price of £.1, instead ofjES 5s Also a limited quantity of Ladies' or Gentlemen's Gold Levers, extra jewellea, beautifully engraved cases, white or gold dials, at <4, each Watch in Morocco case, ordinary prices from is 10., on the above conditions. CARNARVON. December 3tth. 1888. 0 On receipt of this COUPON, together with P.O. Order for £3, we bind ourselves to supply the sen- der with a Gentleman's English Silver Patent Lever Watch, regular value 16 fis, as stated above, and on the whole of the above conditions, by first return of Post; or on the receipt of £4. to one of the Ladies' or Gentlemen's Gold Lovers, regular value 96 los, same conditions. Signed, J. THOMAS fc CO., Birmingham. PLEASE STATE THE SIZE PREFERRED. 1 P.S.—If a Double-cased Hunting Watch is or deréd the extra cost will be lOe. I P.O.O. payable at G.P.O., Birmingham. I -——————————— lnvxiurj. —————— The above Coupon must be cut out and sent along with order, as these Watches will positively not be supplied to any under je-5 5s, or £6 10s, the ordinary prices, ex( ept these entitled to them through thfc special concession of price with Coupon. The orders should be sent in as early as possible, as we have only a limited quantity. The orders will be taken in rota- tion as they arrive. CAUTION. These First-class English Levers must not be con- founded with the worthless rubbish advertised by imi- tators, who under the shadow of our Genuine Announce- ment, are copying our advertisements word for word. and are trying to mislead and deceive the public by offeiing them worthless watches procured anywhere or anyhow, an imposition on the public as well as on ourselves. Read the following:- 35, Nixon Villa, Ynys Owen.-Anwyl Syr,-Y am6lr Watch a anfonasoch i mi yn bobpeth a allwn ei ddymuno. Y mae yn cadw ei lie yn gampus eto ao y mae yn werth t5 5s yn Merthyr yma, os nad oes rhyw. beth nad ydwyf fl yn gallu ef ganfod.—Ydwyf, &c., DAVID PoaH." Mr G. Olfoid St. Dennis. near St Austell. Cornwal, writes —" Gentlemen, r have great pleasure in acknowledging the receipt of the Hunter Silver Lever which I received all right; and I am very much pleased with it and I think it a good £3 10s worth." '). Eniield-villas, Sidinouth, Devon, June 13th, 1878 -J. Thomas t CoGentlemen, the English Silver Patent Lever forwarded by you, I received quite safe, which I am highly pleased with.—Faithfully yours, W Danism." 1, Clara-place, Topsham, Exeter, June ttth :—J. Thomas and Co. :-Gentlemen, I beg to say I received the Gold Watch at t4, and it gives every satisfaction. I shall have pleasure in iiitroduoing it to my friends- Yours truly, MissAWOip." Lady Smyth. Clifton Park, Bristol, writes: -,It is with pleasure that I have to announce the safe arrival of the Watch. It goes well aid keeps excellent time and gives the greatest satisfaction. Jlr. R. Curuow, Carclew Lodge, Perranarwartha (Cornwall) writes :-1 received the Watch all rights yesterday, and as far as appearance goes it is all that can he expected, or as to awP y oat rI ance goes It is all that can he expected, or as to what I can see of it equal to a Five Guinea one; I am quite as well pleased with it a* if I had siren that money.—Oct. 30th, 1879." Mr. J I I earn, Gossle Green, Gt.Totrmgton.writef!: owtiemen.- I received the watch this morning, and I am very much pleased with it, indeed, by far bettei t' I eipected for the money; it is going and luejjn* gouü time.—Yours truly, J. Hkuw.—December 15th 1879. n. Ferry-street, ',rorpoint Devouport. DearSirit,- I received the Watch on the 6th inst. It was not injured in carriage and still working. I am hl,-hly satisfied with it an congratulate myself in obtaining such a valuable Watch at so small a cost-l remain yours obediently T. H. Tahblino.—December 18th, 1879." "Pistyll Fynon, Cellan, near Lampeter, Nov. 27th, 1880.-GentlemD,H"inli lately had a Silver Patent Lever Watch from you, which I am very well pleased with, I shall deem it a favour if you will kindly send me another ameize as before, as that is a suitable size for an agiiculturist. Enclosed please find Coupon and a in payment for same.—Yours truly, T. Dathb." The want of space prevents us publishing more testimonials; suffice it to say that if you want a really flrst-olass reliable Watch avail yourself of this oppor- tunity The money returned in full if yon are not more than satisfied. (See Conditions No. 2 ) GEMAU AIJR AC AMAN NEVADA I 1 FONEDDIGKSAU A BONEDDIGTON, Oyfaddas at wneuthar anrhegion yspleuydd neu wisp- iad personol Y mae Mr J. THOMAS A'I GWMNI, Wholesale Jewellers, Birmingham, yn barod i anfon i unrhyw gy- feiriad yr y Deyrnas Gyfunol unrhyw rai o'r nwyddau isod am DDaU teWLLT. Y mae Gemau Aur ao Arian Nevaoa yn cael eu gwneuthur yn ol y dyfeision diwedd- araf a mwyaf destlus. Gweddnod arbenig Aur Nevada ydywe1 fod yn anmhosibl gwahaniaethu rhyngddo a'r 18-tarat Aur goreu. Gweddnod Arian Nevada ydyw na ellir gwahaniaethu rhyngddo ag Arian pur. Y mae y Kiniau ysblenydd hyn wcdi eu gwneuthur yn ol y ayfeisiau mwyaf tlws a dewisol mewn Aur lS-earat ac Arian pur, yn awr yn cael eu gwerthu yn y masnachdai goreu yn Llundain a Paris. Nid oes achos i unrhyw roneddiges neu foneddwr ofni ymehwiliad rfanwJ eyf eillion cywreingar, gan fod unrhyw un o'r lots gynygir isod yn efelyebind cywir o emau 18-carat Aur ac Arian pur gwerth amryw bunoedd. Dymunwn yn awr alw sylw i'r pethau canlynol, Bydd yn angenrheidiol wrth anfOD &reheb I ys enu I lawr y rhifnod neu rhifnodau ddymunir gaeI. Rhif i.-Brooch Aur neu Arian Nevada gwiriom- addol, dyfais ysblenydd a thlws, gwisga fel aur neu mian gwirioneddol, a pbir o GIY88U i ateb ? 2s. Rhif .-N ecklace hardd I fonedd!gs, me? n Aur neu Arian Nevada gwirioneddol, y cynllun newydd nydd- droawl (<tOM?, gwych iawn, ao o ddyfaia yeplenydd..8s. Rhff S.- l,ocet Aur neu Arian Neva )a, f foneddiges, I gynwys dau ddai*lun we<M ei gerflo 1» hardd, mewn gwRl.h ,,of n,!?,l ?qrbyfe(I IAod mewn t yani.. Rbit 4,-Uadwyn Hir, mewn Aur neu Arian Nevada, i foned iiges, 0 dy; ta Rhif 5 —Dress Ring ardderchog, mewn Aur Nevada, i foneddiges, wedi ei osod i Tprquoise, Pearls, &o., oyflelyb i un gwerthap., yn dlws a phi-ylfcrth iawn"28. RhU 6.—Albert Chain, mewn Aur neu Arian Nevada pur, i foneddwr, dyfais newydd a thlws yr Alma .2s. Rhif 7.—Locket Aur neu Arian Nevada pur, i fon- eddwr, wedi ei eer&o yn hardd, i ddal d4u rdarfun ts. RMf 8.-Sc"f Ring Aur neu Aiian Nevada pur, o d'tytdstad'gwy oh fawn  M. PItT Aur Nevada PtLr, i foneddwr, wedi ei osod i Mexioan Diamond pur, neu i Corals, neu Berlau .18. tri stud orys tt giftwn o Studs Aur Nevada, yn cynwys tri stud crysoedd, a phkr o Spring Top Rhif 11 —Single tone Mexican Ring, i toned') wr, claw setting, mewn Aur Nevada pur, wedi ei weithio yn hardd; ni ellir gwahaniaethu rhwng y ceryg ag ada- mantau pur gwerth 20p. yr un; mewn gem-flweh hardd 2s. Rhif 12.—Tablet Keeper Ring ysblenydd, mewn Nevada Aur, i foneddiges, wedi ei osod i Aes « bump o adamantau prydferth Pans j un o'r modrwyati mwyaf tlwip werthwyd erioed, mewn gem-Ilwch destlus 2s. At gael maint y fodrwy rhaid tori twll mewn oarden. Unrhyw chwech o'r uchod am 108 6c. Yr oil am Me. C)AERNARFON, Rhag. 30ain, 1880. NEVADA GOLD OB SILVER JEWELLERY COUPON. Y mae y Coupon hwn yn hawlie yr antonwr trwy daliad 0 28 mewn P.O.O., neu 2s 10 mewn stamps,) Unrhyw un o'r lots uchod o Emau Aur neu Arian Nevada; neu ar daliad trwy P.O.O. am lOoj do i un- rhyw Chwech o'r uohoa nen ar daliad trwy P.O.O. am 20s i'r oll o'r Deuadeg.-P.O,O. yn daleftrr G.P.O., Birmingham, i I TØOlllA8 It 00. D.O.-? mue yr iiebod yn C" 8I1hYb yner mwyn I'r rhai sydd hyd yma heb vr?try blenydd, wneir mewn. Aur ao Arian Nevada, <ael en 9wil?d ar unwaith, gan yr anfona amryw o boMas pan na antariant ar swm fwy,' ao yr ydym yn hyderMy b7dd I'r nwyddaa uobed ioddl i'r pwrcaswyr boh bodd- had, fel y profa y Uythyr c&Wynol- St. Jamea'?quaM. Manchester. Foneddigton.—Uawer o ddioloh?a' wch am y MfM! 0 Emau ddaeth 1 law boreu iMddyw, yr hwn a rydd bob boddlonrwydd. ac 8 fawr iSwyd gaa_bawb a i pel. Wdlo dd a ?VM d yn fuan.-Yr eidd- @ant. *o., "G. RCBMM." "'yrydymyo ymrwymo 1 ddychwelyd yr oU o'r Mjjjn oe a', roddtr boddtoarwydd. Cy? airier b llythyrau 1 KEBSRB J. THOMAS AND 00., JEWELLERS, 10 NUOU-BOAD STRATFORD ROAD, BIB- SftNGBAM. 4W80 » iTY QOMEB I'B OTMBT TY GOMER !'B OYMBY fIR (CYMRO DOF), 29, UNION STREET, LIVERPOOL. D.8 .-Pob cyfarwyddyd i Ymfudwyr i unrhyw barth o'r byd, gan DAVID ROBERTS (BRAWD GOMER), 29, UNION STREET, LIVERPOOL. 8 4632-d CWMNI YSWIRIANT BYWYD Y STAR (Star Life Assurance Company), 32, MOORGATE-STREET, LLUNDAIN, E.O. SirsniWTD to 1843. Cadbibtdd,— MR ALDERMAN MoARTHUR, A.8. Trysorgyff yn nghadw fRetened Fund). £ 1,627,141 Derbyniadau Blynyddol (Annual Ineome) 283,73ft Brelntobrwy a reair (Bonus apportioned) 801,65ft Hawliau Taledig (Olaimt paid) 1,760,012 Oyfartaledd y Breintobrwy Ol-feddianol (Rtvtrntm- ory Bonus) am 37 mlynecia, £ 1 138 y cant yn Byn. yddol ar y swm a yswirir. Yswircbau (Policies) 1IL daladwy yn ystod bywyd. Dygir yn mlaen gaa y cwmni bob math o fusnes parthynol i YsinzUnt -Bywyd, ar delerau cymedrol. YN EISIEU, GORUCHWYLWVR vchwaneool yn mbob dosbarth. Rhoddir Merau had i days da am fwmen.-Ymofyner & Mr E. Davies, Branch Manager,Bridge-street, Cerwen. o. 4M3-H CYMDBITHA8 ADEILADU BARHAOIa BANGOR AO ARFON. OYJAEWYDDWra Mr T. T. ROBERTS, Bangor (Llywydd). „ W. C. DAVIES, District Bank. „ EVAN JONES, 47, Glan'rafon. „ HENRY JONES, Castle Bank. „ J. E. ROBERTS, Victoria House. „ O. B. DAVIES, 2, Frondeg. terrace. „ DAVID LEWIS, 26, James-street. „ WILLIAM ROBERTS, Frontleg-øtreet, TSOEiygWTDD CTFABWTDDOIi Mr D. WHITE, 5, Pen'rallt-terrace, Uppee Bangor. ABIANWTB Meistri PUGH, JONES & Co., District Bank. NATIONAL PROVINCIAL BANK. ABOLTOTDD ARCHWILROL: Mr DAVID WILLIAMS, 39, Victoria-street, Upper Bangor. Sylwer yn neOlduol Ar y rhagoriaethaa a ganlyn vmewn cysylltiad S'r Gymdeithas hon: I.-Costau gwneyd y gweithredoedd yn Uai nag idid unrhyw gyradeithas arall. I.-Diogelweh pcrffaith i bawb a roddant arias t mewn ar log. S.-Er pan gychwynodd y gymdeithas hon 11 mlynedd yn ol, y mae wedi talu 5p. y cant o log, yn Hghyda bonus. yn PRIS Y SHARES-DEG PUNT YR UN. Gellir eu talu yn un SWlJl neu ynte yn fix symiau mieol. Derbynir y taliadau y nos Fawft cyntaf o bob mis, am haner awr wedi chwech oV gloch, yn y Royal Oak Temperance Hotel, High- street, Bangor. Mae y Cyfarwyddwyr hetyd wedi gwneyd trefniadau gyda Meistri Pugh, Jones and uo., yn n^hyda'r National Provincial Bank, t iderbyn arian dros y gymdeithas yn Manffor, Sethnda, Llanberis, Caernarfon, Ffestiniog, Porthaethwy, a holl gaughenau yr Ariandy. EcawnrtABAv ar delerau hynod esmwyth, yn ol 5 y cant ar y gweddill ar ddechreu pob blwyddyn. Ni ddelir arian pryniant, ond rhoddir yr AIM ya llawn, ac ychwanegir hwynt at yewmgwreidd- tol. Am bob gwybodaeth yn nghyich telerau a rheolau y gymdeithas, ymofyner yn bersonol now trwy lythyr & Mr David Williams, architect and furveyor, 89, Victoria-street, Upper Bangor. o 4674-. LLANBEEIS A'R AMGYWHOEDD. JbHN PHILLIPS, REGENT HOUSE, LLANBERIS, A DDTMXJNA HYSBYSU TRIGOtlON Llanberis, Llanrug, Uanddein- iolen, a'r amgylchoedd, ei fod yn teimlo ya dra diolchgar am y gefnogaeth a dderbynicdd yn vstod y chwe' b]yuedd diweddaf. Dymuna hefyd, gan ei fod yn bwriadu rho'i ei fasuach i fyny yn ddioed, gynyg i'w luosog gwsmenaid a'r wlad ya gyfiredinol FARGEINION ANNG BYDMAROL. Nid Viyf, wrth alw eich sylw y tro hwn, yw bwriadu gwneyd profit arnoch with werthu i chwi, ond yn unig gwneyd yr oil o'r etoe yn arian, ae nid heb golli arian, ond yr wyf yn foddlawn i golli cryn lawer; yr wyf yn foddlon i roddi, gan fy mod wedi derbyn yr amser a aeth heibio. CynwyWr etoc amrywiaeth mawr mewn JACEDI PILOT a NAP CLOTHS, i bob oed- ran, o bob pris. TOP COTIAU PILOT a NAP CLOTHS. BIWTIA" DYNlON a BKCHGu N', o bob pris. CANNOEDD o SIWTIAU PLANT. TROWSUSAU BRETHYN a VELVERETS, i bob oed a phob pris. HETIAU, i bob oed, o bob pris. MACKINTOSHES, yn rhyfeddol o rad. DRAPERY GOODS mewn amrywiaeth mawr, ao ESGIDIAU i bob math o bob pris. Y prawf goreu ydyw d'od a gweled. Y Cyfeiriad- JOHN PHILLIPS, REGENT HOUSE, LLANBERIS. o4738-d YMFUDIAETH rR GOGLKDB ORLLEWIN NEWYDD. -Y mae Owmnl Rheilftordd y Nortb- = Pacific yn agor ar gyfer jTnsefydlwyr ranbartb sng o dir flrwythlon y Gogledd-OrlleWin o'r Ntft Oaiaethau, ac yn hyffordiiio y llinell deithiol Omffi waitattir toreithiog Canada. Y mae gan y CwmSBr werth chwe' miliwn o aceri yn Minnesota a Dakota, ya >1 telerau tra isel am arian parod—dyweder, dear neu Ideuddeg swllt yr accr-gyda theleirau ar ■joeLerynyohydigyn uwch i wir sefydlwyr. Gall 7 jyfryw hefyd gael tir da cyfartal perthy. ot i'r Uywo»> raetB, heb o dan ddarpariaethau y gyfnHk Amencanaidd. Y mae ifermrdo mawiion j Red River Valley o fewn ter?nau y Cwmni, Be y mae y oyay« <naed fn ddiwedan mewn am b ar eu \linen heb e& elyb. Bdd i &Ayntad o'r llinell i Yellowstowna, ?n JBtod yr H dref dyfodol, ddwy"0 'TileW!aol adnoddau Moutaua. ei mwnpoddtx )M ac arian, ei thir Uatar, a'i phorfp (I eann. 7 =so ?nifetUaid yn cael eu magu a'aportM am dato ona r lraul o'u buaeiUo. Y mae y bobl a elant 1 8IIItob& a-wy DwutB. nen drwy St. Paw a BraineM. yn pari* iroerano'r UineU. 8C hyilorddir iddv t gyaenMema u'beni?erarchwiuoanMwddyttr.-C<!wer yn nen q- <eMer at y Northern PaoiMG Agency, M. Wat-ea? Lerpwl. <MM6  I riq,s  CA L,.e .1*6 j I ASA CITABLE ??tJM)???? /:M<?M, 6 0 n J?t. J t k?o ? -t ?T7r?tmB? ??*'S!EL'!S' fl,T (el ft' I J r VHM ufiMvr bt? y i'ff f i'iriffl \? t f ?jjtMtt?J?? 'B*?-t on tf!'   pYMMERADWYIR Y LOZENGE YMA I SYLW VJ pennau teiluoedd a rhoddir y rbesyaiau canlyiMl dm tany. Y matat yn deisenau bach melus, o Ii. ttmpting M hynd rwydd iw rhoddi i blant o bob oedrau. Darpariaeth giyno ynddynt ei hunain, ac yn gyfeddas M ag sydd yu dioddef oddiwrth y llyagyr o'r pleatyn bach kyd 9 iyn cadarn. Hoilol lysieuol ac yn berfiaitb ddiniwed a geflir ei harfer ye ddiberygL Nid oes eisiau to senna nac unhryw physiqwriaekh ar d hot Cadawaut ddylanwad iachoa a enryfnaol ar ei hoi, gam hj—f gellid ei rhoddi unrhyw amser pan byddo y plerttvn yn gwsayefc^ er nad oes un sicrwydd mae y ilyngyr yw yr acnos. Ymae pedwar math, o leiaf, o tyngyr yn blioo dymoo yn £ jlfiwif% sef y Ilyngyr bychain, y Ilyngyr hirfain, yr hirgnrn ar culwe (IMPOX Y mae pob un o'r rhai hyn yn elynol iawn i iedtyd, sc 7s SM ym gyru y corff yn MaDMerot i'r bedd. Dyma rai o'r pnf ARWVDDION. Llyw y wynebpryd yn ansefydlog. yranadilyndrwnkyrozebw yn gyfartal, y cwsg yn anesmwytn, gan freuddwydioa a fratruadau yn peru It plentyn 1 startio a gwaedaa yn ei gvif Yr ymysgaroedd yn chwyddo, y gwefusai yn glasu. y ffroeuau j ysu, a'r genau yn sych. Os nodir un neu ragor o'r arwycldion uchod, doeth fydclai rira ychydig o'r Lozenees gwertMawr hyn yn ddioed, sd I.d Wormwood Worm Lozenges. Gellid llanw y newyddiadur yma a thystiolafithaa a ddeAfehlg yo ddiweddar. yn I'w cael gaa bob fferyHydd parchut. Os na ellir ei cael yu ddidrafferth, ysgrifener at Mr. SwUjE EVANS, F.C.S. Manufactunng Chemist, Ltanefty. A kmyni 140 34 -x S5 Stamp* ?a ei -V dw. m sk tt. oi4. 6a.