Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PUBLICNOTICE. ROBERTS, WILLIAMS & CO., TIMBER MERCHANTS, LIVERPOOL, TtTTSH to inform their friends and customeM TV that they have recently completed the M- bondh'g of their SAW MILLS and JOBSERV WORKS, at BOUNDARY-STREET. Comer o! Stonley-road (which were destroyed by are about CMatmM last). TheBe works. ie ? of the most Mtenrnve, of their kind, in the United Kingdom. o<d Me now ntted up with all the newest and =ad improved Machinery for the manufacture of DOORS. WINDOW-t, MOULDINGS, SXIRT- INGS,tc., of every description. R. W. & CO. guarantee the best seasoned tim. oar in their manufactured goode. [a4445.d f<OFYNIADAU AR RFENGYL MATHRW -Yn '?? ?°' ?y? ??' ? ??? ? ?? T wonodT tc. Atebion cryno i'r sofyniadau. M< uCcytun. Cludiad.ltcyrnn. Yddaulytri'? CMt gan yt Awdwr yn unie, ond anfon etampe i'r arfshioa hwn:—Parch W. EcwMma, St. Cleaxe, aonth Walee. 383a-z. MAENGWYN GRAMMAR SCHOOL, MACHYNLLETH, Oenducted by Mr. J. OWEN, late Inspectot « Sohoola for the British and Fareign School "Ioci and Tutor at the Society's Training Col- lege, Swanaea. FMnch and German taught by a quaMed Spedtd advantages fot Candidates prepatrn. g for the Theological and the Training OoUegeB. PMapectuBef) and TenM may be had on appti- School RE.OPENED on TUESDAY, AUG. nth. 4389-d T)BRL CERDDOROL, at wasanaeth Ysgol- J)t. ion Sabbetho!, Bands of Hope, Corau bychain mMfrion.—yn gytaneoddedig o Donau, Satm- 4MM*n, Alawon, Deuawdau, Anthemau, Cydgan<tU, OamMon, &c.; erthyglau at Farddoniaeth a Cher- ddmnaeth, Egwyddonon Cetddoriaeth, Bywgraa- ikuu, &c. Pris, 10 y mie; chwe' tudalen o ger- 4dorlaeth, a ohwech o ktterpress. Y 7fed rhifyn ttaan; a'r cyhoeddiad i fod aUan ar y laf o bob mit. Yr e!w arfeiol i tyfr.werthwyr.—Cyfe!ner yn et 'Ktlch at Mr R. Willimns, bookseller, Oefn t.ed. &erthyr. oU25b DARQANFYDDIAD GWERTHFAWB AT ADFERYD GWALLT. CARMAN'S HAIR RESTORER A QTDNABYDDIR ifod oystal oa nad A. gwoll nag Adferydd Mra Alien, BoBettee, at et?n. Y mae hefyd yn rhatach. Nid Uywiedydd Jd:rw, ac ni chynwyM olew. Adtera wallt Uwyd rwUw gwreiddiol. Symuda ymaith tlMtdnf a BtMb anmhuredd oddiar y pen. Y mae yn :atat i't SwttBt ayrthio ymaith. Hyrwydda dy&mt a aMy&adyRwaUt, gan roddi iddo dlysniacym- dd"90"euc, ac yn wir efe ydyw yr Adferydd Arm t rhataf a ddetnyddiwyd erioed. At werth 3,a unig mewn potelau mawrion, 18 to yr un. JLnhnir pareel o dair potel, wedi eu pacio, i nn- thyw fan yn Y wtad ar dderbyniad &4 o ttampt <Ma P.O.O. M.MToat tp eM JOHN CARMAN, DISPENSING AND FAMILY CHEMIST (Quwiow by -i-ti-). ArOTHEOARIES' HALL, HOLYWBLL. eOtUCKWTLWTR cu.unnmnOL:- UUIRJDAM, -Hemn, Franciii. LupwL,-Evans, Sons, t Co.; Baimee & Co.; a Aytton & Saundera. (kjmw&won -Mro Griath Owen. Dmggiet. "Mr Michael Jonea, OhemMt. Owmthit ef gan aeryllwyr parchM yn mhob tMi. <* M99.t !'WLLdHH. V& BIPLTEMPERANOB & jL COMMERCIAL HOTEL, t MtM, E[TGH -$TREE T, PWLLHELF j Dymuna W. J. hysbysu ei f<d, yn ? ? terwydd y Mtnogaeth wresog a dder- p a byniodd, wedi belaethu y lie uchod yn f? ? fawr, a'i fod yn awr yc alluog t Mcrhan ? '1 cysur a'r dedwyddwch mwyaf i draf. ? y eyear alr dedwyddweh mwyaf i draf- adwyr ae ymwelwyr i PhwUheli am '1 prisiau mwyal rllesymol, Be ar '1 y prisiau mwyal rkeevmol, so Y rhybudd llelaf. Oodib Cler*d a GLO! GLO'! GLO! SLO BRAS GOBEU, SOUTH WALES, AM 6s 6c Y DUNELL. HBPYD, CM GOREU GOFrAID AM 5a Y DUNELL. TMTAE y 010 hwn yn rhagon ar nn- 1.1. rhyw un arall yn y Deyrnas at was- <maeth tai, goaaid, ageirdd, nwy <?<M),— yn t" parrus, so yn rhoddi eymaiut ttall < wres, yn ol adroddiad y Uywodr- aeth am !o{au Prydain. Gall y personM hyny nad oes gamddynt dryciau en hunain ei gael yn ein truciau ni, pa rai xydd yn cynwys o saith i ddeg tunell yr tn, trwy dalu un swUt y dunetl am eu benthyg am di-od. Pris ei g!ndiad aj hyd y Cantbria.n Railway i Ogledd Cymru, yn ol fel byddo y pelldet, e M ne y dunell. Ymofyner 4 JONES & DAVIES, BBYNMAWR, SOUTH WALES. D.S—Er pan ymddangoMdd ein hye- bysiad yn y C<M<J!, dri mis yn ol, yr ydym wedi derbyn droa chwe' chant (600) o tythyrau mewn perthynae i'n glo. NiB pllWJI ateb unrhyw lythyr 08 nil bydd yD cynwya un otamp i'r pwrpat hyny. o. 36M.tt .4. pyhooddir ar y ley e (hop" 1880, ?RONICL Y CERDDOR: Cylchgrawn MMol \? at waaanneth Cetddoriafth yn Nghymru, c &a olygiaeth D. EMLYN EVANS, yn cael e! eynorthwyo yn adran y Sol-ffa gan M. 0. JONES, JLO. Bydd i bob rhifyn gynwys 16 tudalen o a 4 tndalen 0 YD y ddannodiantgydae'eiriau Cymrt-iR—aSeMnigy!: toMysurol, cyfansoddedig gan Mi o bnt Gerddor- ion y Dywyaogaeth. PrM Dwy Geiniog.—i'w ca<I yr holl Lyfrwerthwyr, neu gan y Oyhoeddwr.—I. JONM, Stationers' Hall, Tte. herb&"t, rontypridd, CHam. e. 38ai-« ?ITHOEDDIADAU JOHN CURWEN \? (PENCERDD DYRWENT). CERDDOR Y COB, cwra o Ymarferiadau a Thenan graddedig yn ol trefn y Tonic Sol.ffa o ddyegu canu. Cylleitbie-iig i'r Gymtaeg gan E. Boberte, Liverpool. Pris Ohwecheiniog. y GYFRE8 SAFONOL 0 wersi Be ymarferiadau ym nhrefn y Toic Sol-ffa o addysgu canu, gydag Ymarfetiadau Ychwanegol, g..n John Cnrwen. Cyneithiedig i'r Gymiaeg gan EleMar Roberts, Hverpool. Pris 3s 6c. Newydd eigyhoeddi, PA FODD I 8YLWI AB CtYNGHANEbD, gydag Ymatferion a Dadan. -80ddiadau. Wtdi ei ysgriienu o'r newydd gan John Cnrwen. CyBeithwyd i't Gymraeg gan John Roberts (leuan Gwyllt). Ptia 29. Newydd eigyhoeddi, YMODULATORTEULU- AIDD, neu fwrdd pwyntio i ddysgu tonau yn ol ttetny Tonic Sol-?aoganu. Pria ?c. Hawlys?rif. AMMphiad newydd a diwygiedig o Y GYFRES MJMNbL o werBi ac ymatferiadan yn y Toni*8c gan John Curwen. Wedi eu eyfielt ,u gan. B. Roberta, Liverpool. Pris Ohwocheiniog. '1 CERDDORIAETH CURWEN.—Cyfres o rifyn. M Ceiriog, pob un yn cynwys wyth tu dalen o'r Mtddo]<aeth fwyaf poblogaidd yn y "Tonic JM-VA Oyhoeddedig mewn rhanau -oweehowog Yr un, ac mewn rhifynau Ie. yr un. H)MMn I i III a RbMynau 1 i 18 yn awr yn barod Mac oob rhan vn cynwye tn o rifynau. ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL, wedi eu <Mygn gan John Cufen. Wedi eu cyfaddasn i'r itdth Gynraeg gan E. Roberta, Liverpool. Pris Chweoheiniog, neu mewn rhif<nau 2c yr un. RHAN-GASAU GYPA GEIRIAU OYMRAEG ym y "Tonic Sol.Sa Reportef." Pri') Ic. rhifyn. Gellir cael y gweithiau uchod trwy yr ho)l Lytrwerthwyr, neu ie'u danfon? gyda'r post ar AteAynM <<<w!p< Caniateir gostyngiad da i ttttrawon. Dtuitonir Uybau i werth ewllt sc uchod 'JD rhad drw7 y po". Uandain: TonM Sol-na Agaacy, 8 Warwick JAIIit, B-O. e 47H.tt '————— H. BELLMAN. GENERAL HOUSE FURNISHER, 20, MOSS-STREET, LIVFRPOCL D??????????? gwresoeaf ilw gwsinerisid 8'i a h etb ymae wed! erbyn, ar eu naw yr 7ythnosau diweddaf, edinol am y gefno a gobeithili, trwy dalu yr UIl sylw a gofal ¡'r FlISnaeh yn y dyfodol, o r un efnog!leth. ,r Fa na(, h yu y dyfadol, do yn bresenol un o r stoolau gorou ?B???????? wybOO fod gan yn bresenol un 0 r stociau goreu a he?? y?y deyiBM, a'i fod yn bwiiadu <M gwetthn am y pmtan mwyaf AMymoL DRAWING-ROOM 6UITH8, DINING-ROOM SUITES, BEDROOM f3mTBs, BEDROOM S..I??.?? a puRNITUBE. DALIBB SYLW! Telir cludiad ar werth £5 I\C uohOO i unthyw oraaf yn Nghymru. GelUr devis nnThvw ddodtefn o'r list gaBlynol. Danlonir unthyw beth at wahan. B"a"ea SofM, ttom :48s,GOs,6Oa each, <M- Hair-Mated Cenchea, 39a 6d, <6B, 60s, 6SeeMh. AlMge etock to Mieot ftom. So&M, cover. ed in leather, SIs, 27s 6d, 32s M, 50a, ?59. SOa, &0a, and 100s each Oonohea, covered in teather, !89 6d,Mi!,80B, 60a, and 68e each. JMt-eeated Chairs, 10s 6d, 1:9 6d. 15s 6d, to 30s each. Eaay ObaiM, in httir aeating, S5e, 42e, SOs, to 90< each. MthegNty Loo TaNee, Ms, 35o. 45a, to 65a each. Wahmt Loo Tables, 39s 6d, 60s, 7<s, to 88a each. OoCee TaNee, 5s 6d, 6s 6d, 8< 6d, to 30s each. Walnut Drawing-room Suite, J67 7s, £9 9s, "12 12<, £14 lOs. to ISi. CUlt Pief Qtaaseo, from 258 to 414 r- I. 7 'T, rf 0 Cane ChaiK, 2s 9d, 9s lid. 3s 3d, 3s M. to ISs 6d each. Kitchen Chairs, 3s M, 3)! 9d, 4a, 4s 3d, 8a each. Arm Chaira, 8a M, 9)t, to He 6d each. Mahogany Cheftonier, 45a, 6as, 70s, 80s, and 106a each. Mahogany Sideboards, jM 10s to 4935 each. Wahmt Oheftonier, with ftlass back, 3 gIaM dooM, j64 48, .65 5s, n 7a, and upward). Bedsteada and Bedding of every descnption. Iron Bedsteads from So M each. nattteaeee corn 6e M each. Bed, Bolster, and 2 Pillows from 8a 6d Danfonit pob manytion, pa faint a gost i ddodrefnu ty, &a., ar dderbyniad „u_yt. hyr. T. BELLMAN, COMPLETE HOUSE FURNISHER, 20, MOSS STREET, LIVERPOOL, 4148-d ESMWYTHDRA! OYSUB!! BHYDDHAD! SAUNDERS' BALSAMIC PLASTERS A BODDANT tyddhad nmongyrchol mewn achoaion o BMwch, Amwyd, Diffyg AnadI, Gwen- A. did, Ydgiad, t0. rhwaf yr Ytgwyddau, Poen yn y Oefn, Ac. Mewn trefn r dderbyn Uwyr weHhad, dyUd gofyn am SAUNDEBS' BALSAMIC PLASTER, a pheidiwch cymeryd yr UN araU Ar werttt pMi yr hoU Fferyllwyr, am 3c, 4c, 6c, ac 8c yr un. Yn gyfanwerthol gax Ayrton and SauadeM, 1? Dtttce-street, LetpwL e 3663-d 8UPEB BTINB OOBD, SIX CORD, A!<B GLACIS THRRAD, 7011 HAND OR MACHINE U8B. \wl R o c Kt-, MTomrnn SOLE MANUFAO. TUBER TO THB QUP". OH.DRLBS STRfflT iMJKZS, LEICESTER [3671 J 8EFYDLWYD1M3.. ,'1 MEDDYGINIAETR WERTHFAWR AT Y Tid DOLOREUX, A MEDDYGINIAETH SICR RHAG POENTYN Y GWYNEB. DARPARIAETR WALSH AT Y NEURALGIA, POEN YN Y GWYNEB, DANEPD, A'R GUMS. Y MAE HEFYD YN FEDDYCHNIAETH RAGOROL AT QBYFHAU OYFANSODDIAD QWANAIDD. WALSH'S BARK TONIC. m AB y ddMpMmeth hon wedi bod mewn ymarfenad gyda Uwyddiant mawr Ml ta.wer o 1M. nynyddoedd, ac yn ca.el ei gydnabod M y feddygtniaeth fwyaf eNeitMol at wellhan oddiwth NoMatgia, Poen ym y Gwyneb a'r Ctuma, M hefyd tu&g at gynhyMhu Mchwaeth at twyd. oddiwth chwaeth at fwyd. OYFLWYNIR Y TY8T-LYTHYR OANLYNOL YN BABCHU8 I 8YLW Y OYHOBbD:- Llanfwror, Bhnthyn, Sogledd Oymm. Mz WALSH,—8y]'Mae genyf y pleaer hyabyau fod eich meddygtBtaeth at weUhaa y Tic- Doloreux wedi symud ymaith yn hollol y been ofnadwv oedd yn fy n?yneb, tof?B&m yn after Uawer ma 0 feddyglniaethø.u. end heb unrhyw wellh"  oni cWywa18 am yr aid ?wi, yr hwn (wedt <ytoeryd ych) dig ddognau) a'm cwN weDhaodd? Otmtyddaia hetyd fod j[y iechyd yn gyNfe- dinol wem 2arbyn Ile,3had matk o faddyginiaethau, Lyddo. Mae acuyw o'm cyteHUon wedi treio etch darpMiaeth gyda'T un- rbyw ganlyniBd lldianus, ac y:maeut yn sland yn uchel am eloh meddlginiaeth at y Tic-Doloreux. Yf wy' t yn otedu y dylid ei wney'd yn fwy hysbya. XABY WILLIAKS. MARYWILUAMS. Af w<rth mewnpote!au la l}c, 2s 9c, a 4a 60 yr un. RHYBUDD.-Nid oee yr un yn bur o< na bydd enw E. WALSB ar Stamp y Mywodfaett, ac yn gyeyUtiediR A phob Potel. pERCHENoa-EDWARD WALSH, M.R.P.8., CHEETHAM HBLL. ROAD, MANCHESTER. a3684(dt. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. I' Z'II.B AND 47"VBII PILLB. AVO. S.-GIORgJrf 6&<rjH MtJM NO. 8.-C?-NOBG)rs PILLS jrojt TllB jPHM. KiShi, Tecommended by Medical men. and universally hold in bith Ntem. PILE AND GRAVEL PILLS Yn ddiddadl bon ydyw y Feddy"th fwyaf hynod yr oo& HIDRGB'SILE AND GRAVEL PILLS Ydynt atbyn heddyw yu adMbyddue yn mhob gwlad WMeMdIedig dan haul. HûRGB'S PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt wedi en ptoR a'u HrlVlo yn FeddyginiMth bMBaMt aMthM a dioMt (m MMyw o Ddoctotiaid a ReryUwyrUoMr a't AmMitt. Jr.ORGIrS PIU: AND GRAVEL PILLS Y maent yn anghydrnM il et symnd y Mee a'f SMToI, a Umw)) o tnhwyidMan MeiU sydd pob anMM yn eu c*Ap, megya:- -'f!ORGB'S PILE AND GRAVEL KLL8 Peen yn y Oefn, Yigafnder yn y Pen, DMyg TMulM, Rhwymetd-. LJYU& Man DiBygAnad!,poenynytAranan tRORGH'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y LwynM, Smni a Gwynt yn y][ Ytttamog, poon dMawt yn y Ooluddion, Gwaew, Ootic, tatmlad o bwyMm yn y Gem, Dwtt Poeth, Dwtt.atMM, Swetedia< yn b*l ac aneglm. MORGH'S PILE AND GRAVEL PILLS Buan aymndmt syehdet a MM anymunol yn y Genan, Chwydd yn y Olulon erTnHA poenynyBorddvydydd. tmSOE'S PILE AND GRAVEL PILLS A eymudant bob rhwyttf o'r AreMn, yr Afn, a URGE'S PILB AND GRAVEL PILLS A weithtedant M awyn M symud yr AtH b<Mnam a aohotth jpm y PBM <t'< Grayca. HYO.OOB 8 PILB AND GRAVEL PILLS Dylasent gMl eu cadw yn waatad wrth law, gan y tuedda cymeryd ychy<U< ohoMn< ,RWBGIRB Pa'= ddmpdad oyntal y dbludau hyn Kddf?at?aU? ad b"naaMa eymoryd ychyft ohonni HIJOBGB'S PILB AND GRAVEL PILLS or an cynyddl Bydd i'r pemonan hynyaYdd ya gweithio mewmUeoeddUatth, Myn aMdIn awn h- us. yn dilyn gafwedigae&aa fiI, gaet M y Petem! hJD yn mmM). BOBGB'S PILB ÁND-GBAVBL PILLS Adf-wyd iwhyi muoedd &wy y hon, h1IJ, 44atpDJcl ?JRGB'S PI?LE AND ?GRA?VEL ?.?f? ? ?? ?? ? ?DOHGE'S PILE AND GRAVM PILLS ?t? '?° ??". ?' ?-' ?- y '?.- aM bob BfMyllyM pMcItM yn y, ?RGM P?ANDTS?'?'"?'?'?? MORGRO PME A.ND GM VEL 'Pm GochaIwohdwrMwytt YmaepoNofa-wydddigyCelybyPetemfhyndtwyy!thc!Hyd wedi temtio rhai personau diegwyddoj- a thmch<fant)M i'w heMyoha, oo ym ami Y T*YIUI Y CW i grodu ei fod yu md Ptleni gwirioneddol Gnozes, pea na A ond cael rhyw GYJlYSGDD DIWJMTX pMMO!.M yn <Kt !Ic. MM enw 'I "thUIWI wrth bob blwch Peleni gwMoneMcL W)ROPS PME AND GRAVEL PmLS YmM Pefchenogy Pdeni hyn wedi dmbyndtM Mwynl tDytttotaettan pwy<ig eeetthiokwydd yfeddyginiaethhem, acynenpHthmMMMyw e<MiwrthB'eddygoB a FfetyUwyr enwog. jE. GEORGFO M.R.P.S.. =WAMF, GLAMORGANSHIRE. (iLuDia AND COLLEGIATE SCHOOL, CARNARVON. ESTABLISHED KM. <' lu Mw< Otf«W«- <owMMM<M ft <t< H<* </ Odobor, 1880. pmNoipAL :-j7 S. KIRK, M.A., PH.D., Member of the GeneMt Council of the UniveMdty of GlMgow,<md of the Boyttt College of PMceptotf), Ltndoa. Author otEaM/B on" Education," "Schoot Honour," "HumamOiTniz&tton," to. T?ARENTS <md GnafdMna are requested to note the foUowimg ?a conmeoted with thia JL tM.aMi'hmemt:— That for the Iaf!t eighteen yeaK, while under Dr Kirk's management, M great a percentage of pupHa from this School htYepMeed the vartous Preliminary Teot ExamumtMn M from any other ScbohsticlMtitution of the same average attendance tnwalML That the education given is genuine, as witM-Med by the varied and important potitM.M now held by forme! PuPils- ?? ? Thare?ch* pupil is led to think for himself, md if carehdiy auperintended by the Principal. FortemM, taattmoni?a, aud re{MM;!M app? to Or KIRK, Orchard H?uM, ncarOarnarvon. h 411768 VALUABLE FREEHOLD LAND ON SALE j IN UPPER BANGOB, TT'6R TERRACE BUILDING PURPOSES, -E part of which oommands magnificent and uninterrupted view of the Menai Straita.—For' p)tms Md particulars, "pply to WM. ?. ?fIL- LIAM8, High-etreet, Bangor; or WM. BAYNE, Menai View Terrace, Upper Banker. o4501-d THE ABERYSTWYTH SCHOOL OF MUSIC. f\R. JOSEPH PARRY begs to make known JL? that the JANUARY term of his SCHOOL OF MUSIC Wm commence <n JANUARY 10th, and the RASTER term on the let Monday after EMter. THE BRANCHES TAUGHT ARE- (<) Cultivation of the Voice and Singing. ()) Pianoforte. (<) Harmonium (to prepare Students to play on Sundays in onr chapels, tc.). (<<) Hannony. (e) Ooumterpoint and Fugue. U') Orchestration. Musical Form and Composition. Mf A dasa will be formed to meet the educa- tional wanta of the Students under a competent Master. TMM-.66 60. per term, j618 18a. per annum. Four Leesons per week. Students' Concerta wiM be )teld at the cloee of each term, that they may gain experience and conndence before the public. (<) Btudenta ptepared for Musical Degreea. (<) LeaaoM by correspondence in letters in <<, t, J, Terma on applioation to DR. JOSEPB PARRY, Montour TiIla, .38l7.d ABERYSTWYTH. 0 BWTa I'R COBAU. DEBORA. CANTATA GYSEGREDIG. rw gael yn awr yn Sol-fta, 9c. yf un, 69. y dwsin. nodiant, 2a. yr un, Deu 158. y dwsiu. Yn cynwye Unawdau a Cbydganau rhagorol at gyatadleuaeth a ohyngherddau. AC YR OEDD YN Y WLAD HONO,— Deuawd rhagprol i gyatadteuMth a chyngherddau, i T.B. neu H.B. Pris goatyngot, 6c., yn y ddau nodiant. TELYN Y PLANT: at waeanaeth yr Yagot 8nl a OhytMfodydd Plant yn gythedinol. Pria 3o. ANTHEMAU OVNULLEIDFAOL. I BWT Y PKRTHYN M&WL," yn y ddM ncdiamt, 2e. 'FY NYDDIAU A DDARFUANT," *o. Sol. '20.; hen nodiant, 4o. ? ? GWYN El FYD Y GWR," Ac. (o Joeeph). 10. °' OANT.AWDAU i BLA.NT. .JONAH DANIEL— SAMUEL—MOSES A J()8UA—JOSEPH. Prie, yn eotCa, 6c.; hen nod- iant, Is. 60. DEBORAH." Cantata. SoU!a,ls.;hennod- tmt, 26. 6e. iont, Y OAETHGLUDIAD." OratoMO eyml. Sol. tb,la. Anfouer, gyda blaendal, yn unig at H. DAVIES, A.O. (PENCERDO MAELOB), o4088-d Garth, Rhiwabon. TLYPRAU CYHOEDDEDN, AC AR ij WERTH GAN EVAN JONES, PRINTING WORKS, MAOHYNLLETH. TAMESIN.—O dan olygiMth y diweddat Ap MieL Dwy gyfrol, mown !lifm, 4s yr un. Y DYN lEUANO.—Gwobr-lytrau i ddynion leuaino, gan y Parch D. Williams, Cwmyglo. FriB, 80, lIl,-wnam1en. OYJ'L Y DIRWESTWR. Oateclmi i Blamt Byehain, gan y Parch Robert JoneB, Dat- owen. Pria 2c; i gymdeithaeau, 12s y cant. 4W1' vn 04,.04, BLODAXT *POWYS sef BarddoniaethFuddugo) Eietedd<od<tadeMoI Maldwyn, am 1877, 1878, < 1879. Prfet la mewn anden hardd. AKh<bion i'r cyhoeddwr. Yr etw arferoL Gwerth Is ac uohod, yn ddidraul ar dderbyBiad. <}3M8o AT ADEILADWYB. J. JONES A'I GYF A ddynmaanti hysbysu en bod wedi agor A. MASNAOH mown DEFNYDDIAU ADEILADL (BUILDING ac yn bwriadu eu gwerthu am brisian Hawer is Mg y gwelwyd hwynt erioed yn Mangor, yn neIU- duol gydag Arian Pared. Ais, y bwndel 1" 00 Blew, y bag (120 Iba) 13a 6c Plaster of Paris, y bag (224lbs) 68 So Gwarentir eu bod quality goreu. Pob archeb i'w hardon! J. JONES, 43, Holyhead-road, UPPER BANGOR. Fatd:—Foundry-attest, Hirael, Bangor. G 4668-x BOOTS AND SHOES FOR THE MILLION. WILLIAM HALL. BOOT AND SHOE XANUFAOTU&H&, M4, HICtH-STREET, BANaOR, TTAS always in stock a large and weU- JjL aMorted stock of LadiM, Gentlemen, and OhiJdrenB' Boota and Shoes, in all etylea and quaU. tfea,—aU oor own make. Men's Nailed Boota, from 5s 111 upwarde. „ Shooting Boots, from 6a lid. Women'e „ Staettc Boot*, from 2B 9d. „ „ Leathet Boota, from 3< Cd. Rr 11 neatly and qutck!y exocuted. P.B.—ShopB tuppUed at wholMale pttcea. An esdy call wul obUge. a. 4M1-M FLOG DA A LLE DIOQEL. OrMDETTHAS ADEILADU LLBYN AC EIFIONIDD. StMM.WYD 18M, Wedi ei chotphort dam Ddeddf SeneddoL U.TVYDB: Mr W. LL. JONES, Henllan, FwIIheU. ARmrorYB: Meiatii ?UGH, JONES, A 00. T. LOVE D. JONES PARRY, Yaw., MMhym Pmk. HUGH PUGH, Taw., UyMneirion, CaniMvon. T Parchedig HUGH HUGHES, GeUnima. Mi- H. J. WILLIAMS (Plenydd), FomcKMM. DmbyBiadau y gPdeithas yn ttgoB i umin mil o bunan yn y Nwyddyn. laoguu dalwydyn ol < y Nmt. &e!l&AoddiMi<m Hewn bob dydd. Pob mmyMon trwy ymofyn I\'r Ytigriftiuydd. I? DAVW EVAN DAVIES, GÄI8III. BMMtfa, PwrilheM. LLE GELLIR CARL DODREFN RATAF?' Cym pfynu, ymwelwch &'t FURNITURE WAREHOUSE EASTGATE-STREHT, ynymy! y "Cloe Mawr," Catrnarfon; ac hefyd CASTLE HOUSE, LLANOEFNI, He ge!Ur cae) y dewisiad hetaethaf ?n Nehymm o ?YPYRDDAU GWYDR a CHLOUIAU i'w matchlo, a'r oll0wneuthuriad cartref. Hefld pob math o ddodrefn at BMlyrau, Ceginfm, BedMome, Ac —Dyma y Ue y gellir cael mwyaf o ddewi8, a phrfsiau Isat am Brian parod. Ceir prawf o'r gwirionedd uchod trwy ym. weled a sefydliad H. WILLIAMS, C,aimd-Jr.oker and Upholsterer, FURNtTURE WAREHOUSE, EASTGATE- STREET, OABBNAmyOM, A OASFLE HOUSE, LLANGEFNI. e 4684.* TDHTDDALLT INN, GER PONTRHYDD- JL%o ALLT, LLANRUG, o fewn CM' Hath i orul y RheMotdd. At BRTNWYR a GWE&THWYR MOOH. Yn ychwanegol at adeiladau cytieus ereill y mae yn tglyn & Gweaty h\<n, yst&fell tawf i gynwye camt o Foch, Peiriant i Bwyeo Moeh, gyda Thiawst PetSmth, a elwir Extta Long Beam." T mae y Gwesty wedi ei wneyd o newydd, gyda ystaieUoedd efmg a chyaeus. a Thai AUan y<bt<n. ydd. Ceh yma bob cyaur i Bysgodwyr, MMnMh. wyt Teithiol, Pleaerdeithwyr, &c o4<01.j ISAAC DAVIES, Perchenog. T7VERY PARENT shotild read THE JL;J FAMILY COUNCIL (onTerMtioM on the Events of Home, by EDWARD GAtRMT, now appettinf; in THE QUIVER, in which TalutMe advice is giTen to Parents on the Christian Train. ing of Children, the Education of GMe, the of an Occupation for Boys, &e. THE QUIVER. Monthly. 6d. T7VEBY FATHER should read RESTFUL JUJ THOUGHTS FOR BUSY PEOPLE, by the Rev W. Bovc CARpttXTM, M.A., now appeMtttgin TEE QUIVER, forming a series of Paper for Sunday Reading, tpecially suitable for these who are basily engaged in the world's toU. THE QUIVER. Monthly, 6d. A New Volume just TTVERY MOTHER ahould ?ead the interest- JL? ing PapeM tot Sunday Re?dug which are appearing inTHEQCIVRR. includiag THE SPREAD OF TdE KINGUOM, a Record of Three Centuries of English Mission Labout throughout the World, and also the NEW ORI <INAL HYMN TUNES, which Me appearing Monthly. THE QUIVER for JANT&RT. read] One. 21st. Price 6d. T_pTEBY YOUNG MAN should read WITl JU NESSES FOR OHRMT IN THE WORLD'S WORE, amongst Statesmen, SoMieM, Sailor;, Merctxmta, Ac., now appearing in THE QUIVER. THE QUIVER for DBCBMBM, now reedy. 6d. rpHB DAUGHTERS OF THE HOU8E- JL HOLD should read the very charming New Serial Tale, just commenced in THE QUIVER, under the titl of BERTIE AND I, a Home Story. THE QUIVER for NOTEMM& commences the New Volume. T7TBBY SUNDAY 'SCHOOL-TEACHER JD ehould Me the BIBLE LESSORS FOR HOME AND SCHOOL, a Seriea of Helpful Practical PapeM, now appearing iB THE QUIVER. Order THE QUIVER for November. Price 6d. TPVERY CLERGYMAN ANiTMINISTER -LL< should see the FIRST PAM of the NBw ToLWME of THE QUIVER, with a view to recommending it to all Christian Households. THE QUIVER for DtcrntMR, price 6d., now CHILDREN O? ALL AGES will delight m the Attractive Stories which arm now ap. pearing in THE QOIVER. such as PEIII'S GIFT, and STUMPY'S MISSION, which are not only full of interest, but are writ- ten with the purposa of teaching of Love and KindMneM. THE QUITEB for JANMRT, ready DBCMfBNR 21st. Price 6d. TDVERY ONE should read IN VANITY JD AND VEXATION, the Nnw SIRIAL STOM, nowappeMinginTHEQUIVEK, by the P°p,ular Author of "Loet in the Winning, commenced in THE QUIVER, for ptice 6d. THE QUIVEB for SUNDAY READING, BQeautifull Hluotrated. Order the No- VMBBt, DMBMBHt, and JANPART Part) of aU Booksellers. OAeamL, P<TMR, GALPIN t Co., Ludgate Hill, London a4823o OWAITH PIBELLAU (PIPES) AT XJ DDRAENIO TIROBDD, TOWtN ABER. GELE. PibellM (Pipeø) o li hyd 6 modfedd, wedi eu ?TMUthm- o'r dai goreu,? nR eydd yn glir addi. wrth geryg calch. ?J °"? ??°' ?"? Beiieordd Caer a Ch..rgyM (Cti<?r md Holyhe?i Railw.?. M ? jMnheahmfontGymru aciLMgr, neum<-wn aongau ..fonVoryd. Rhy!. M ? ?dd ? ? gw..?-Ymofyn.r a J. WiU?, TJw? ? Abergele. o 4768 z CAPEL NEWYDD YR ANNIBYNWYR, LUTHFAEN, GER PWLLnELI. M'? ??SoryCapel uchod yn barod i dderbyn 7?«-tei adeiMu; yp?n?uar K?????d g? Mr Rob? R?? OLPlOf ,Vfaen Bach, LlithfMn. Ni ym?y,? y Pwyl gor i ddetbyn yr i? n.c uMhyw T? ?? I rad t newn Uaw Mbyn y6ed o loMwr, 1881 UTOtpOOl. RtCHAM Owttf, ??A.««. ———— 0 4815 < C???W??? ydyw ARLL, YR AELWm, aan ol1l- ?.S?r'???- ?? bob Ilft-wertlxwz. 147U,-z STRENGTH FOR TETE ?? rho& olZ i. f of modem timee. known aa LIEBIG?S CHEMICAL p?? OB WINE OF PHOSPHATE A. NuMttoua acd Invi?oratine Ka-x?c.; }. mended by the m?t eminento! the Medj'y ?. 'eet. (or the Cure ot Nervous Head and t,?2 by Ooa?tM. Asthma and hcipfeot CoMumDtL?? aeee.Weaim? mid Exh?Mtion. Dfm???' S ? ahMtmM .< Br?ttLHe?che. DepreSS :?*'?? of the Heart, DrowstneM.Ind?estjoaa"?? ;M tn the He? and EaK, ?em6Unc Ya Want ei Appetite. ?tura?a. T'? ?.& O! ? Waettna Dhteases, Lo99 o< ? EaerK?V nI?mn.? ,? XB [naet ? yof the 'Bmfn. '??S _-d td' tLth O¿I ?' ? mdtoattntf the presence o< d?.? U?'?''t?h? totmtimemayDeoomeaerioua. TeatimoniM from Sir OHARLES 14% Phytican to thb aueen. EI, bave for 8-?- Y" C?MICAL FOOD in c.,es (,I to ? ? ? the most beneficial rsultM. I find it to b?? a v II¡! preparation, cuutfdnu? amongst Ot:?rt!??2?'t?? unoxydjzed Ph.)ef.huma hj?hty ?°'i? and"l persevered with haa always seemed tnen' ? the tangm4 and exh?ut?d. and he?h .t??' ? t! enerM. By its u.se the duil, the s!'?? th" =d i ing t&IEr;:h;aq ? an appetite for food. and a?or 3t?. ?..? ? ne?. "CHARLM&? ? UEBtG'S CHEMtCAL FOOD Is the tnle and bea!th restorer 044 ing b?th bodya?brah?uMly? ?? ?ao? power, and nerve and brain ?od It h?nnt.' P*'?"?f me.Uc?e. being entirely dinerent to an ? before tntroduoed to the public. andta?? ?' "? batmy, fragrant, and deucioua nectar. UEBtG'S CHEMICAL FOOD Purifies and Enrichcis the Bloo(l, therely read? ib, 9)dn e)ear and transp<rent. s'h??.???!!t))< strengthens the constitution re-pstahli-)¡ the thoroughly re-vit,?6l? the 8 g Ww, aud il the ow- 16 =. r.m?dy for debwtyyfrm wL,,t,er HEBtG'S CHEMtCAL FOOD Will a!BO be found hi?hty beneneiat in aH 'N96M. ?. Heart. Cheat Liver. Lun?. Ki.in<.y,.8??' ? Boweh. and their isocarceiy a ?ease but wStt? beMatted by it. and in aU human?rob?hiUtym!?? 'WMe aU other preparaMjns of r-ho?hurM tM ? Md uncertain in th<-ir action, taktn? days .??2 Mm?s weeks to ModuM an eaect, this CHECKS FOOD !Vme ofPhoaphatea) acts at once aad ?: itrength inonehour, and haa been known tore S h tt m teeo than a week, even after the ?aifare of' ?'< amt? rtmedies. Thia remarkaMe pMBaration Bot only conMnt an th materiabneoeMaryforthefoundatianotatiew coc3 tutionandforpfeventing or curtM diaeaee. bn.t<S evolves ercrytMnt! rcqutrpd tor fonmn?rtdE care. S heatthy Nood, mQacfe. ?.hr bonerM-a*S?' ?t'?c-' u't<! contains the very etementa ot LIFE. whitchh e g st ?m whatevcr It rt?quires, t h e which offn (,l1F(>S the liebllity. 7?,e II<'Cl'ctionure.. brought to their ui healthy co,,ditiom., :1:J d;heThJ wine is 0:n1l8,1n '= .phty,.l g t that water Quenches thirst and 1M baodi areJMtin?. MM<Mt I OPINIONS OF THE PRESS. Hu superior to beet-tea, pon wine. 81111111 me<:UdBee.—Z<M«<. Pori win% andau t"k A med1cine suited allke d Dot ham the most 4?Hete, V4 øtrengthenblc Nervous Debility, Cil1Le by th e const1atfon ha been injured In early life, m -cured by this If JudJc¡ou.sly.-Ji.a1 This neamt appro?h to a cur. for OonsumptionU ÎÜI& Y<lt bee.l &mcoy(?red.-BritL& Jfe4?Wrow". Particularly adapted to the female sy8tem.-NNlørt Joumal '1 Med;lid 8v.rqorll. 8..ems to be Hpecific for every form 01 lilt tmfpg most Ill8e&8<.H.- DuM." remedy QI UlJiversal application, and a 8Ctt t;th!b{ the g, and 8001 buildS up a strong save ten timeR Its ooet in doctor's itis "ne of the few prop?tions tb?at canbe depen&f upon, -,I Must, I- ? "I?'?e of time, entirely ImPeTwAle ?M, li,?,r U, t-.f?8, bitte?g, ?a tM =d Ird c:cl1;hib dear, and ::J: remed1es.-O/umoÏ6¡ D-ggig. Sold in Bottlea, 8s 9d.. 4e 6d., Md U..t and also in 339., and JBB. CaeM. not having It In .tock will pr)c&e It order; -d tàelr I.s a great saviag L2 btwizg tM?eet?M. ,,nftsion he. V.u a;k for LIEDI(P ??CB?MICAL FOOD see that yoa Mt <t.aetM ?t,e I ,A our N.t?iti,d m ? ? ?HEMIC?L FO?D M a meJici?e s?d in bcMtM -d be-ring t? Uoverwnent stamp: London Barclayand Sons, 96. street; EIW.T(Is and 1.57, Victori&4fte* iNlitiArd at Sons, (0, Charterh Sanger d 80 1* and 25t, Hovenden nd S.. 5, 0r9II8 Ma)-?borotu;b-«treet. ?.. <md m Mft M, Ci?'Bood. Buttou 1(% B?) r Chu ?:ny"d Buq, er Gi War kboraou ,l (30 i ?fd?; Maw. Sorts, wii i T L ompaon, 7 1* 0risJ;>e. t. Cheap8:1de; Maw. 80118. and Thompøon, 7 d tr t en M.the. PuTi.OMrOG4 and TfJ. ThempMn, l:U. New Nort4-road. ORDER OF ANY CBEMIST. LIEBIG AND CO, WANMVO&TH ROAD, 1.n"'iDOJi, 8.W OhemfstBare otJerirIg tot eale preparatlol18 and them.1emie&l F" m it was decided I. the -e .1 ,icuu thd 4tè = right to IlB6 it, and all other aellingoÜlel f o al.0 to Cl,,mowy gm t66<ll!ms. <t <9M r?AVIES' CANTHARIDI?N HAUt i? LOTION! DMganfy&diad ?ertMawr t< Dyfu'r Gwallt! A gydnabyddir M y ddarpMiaeth rwyat efreithiol at hyrwyddo tyfiaDt a chiythad 1 SYUluda bob math 0 oddiar y pen, gan adïer y GwaUt r. '111' naturiol. Ni raid ei ddefnyddio ond an ychydig lUIl8er oyn cantod ei ddylanwad iachUl at y GwaUt a'r Pen. Mewn Poteli la 6c a 2a 6c gM bob druggist, Deu anfonir wedi ei phlclo rn d4iogel, i gyfeiriad ar dderbyni3d 18 aeu 30 o otamps.-Parotoedig yn unigganH)Mh )'avtM, A. P.S., Chtimitit (by examination), Mach* Medalist of the Houth London School ot I :Jhemiøtryand G. 38U.1I ,Byfhatl yx by d M idohyd, or « Fwl fit aw t n.' ALAW OOCN. <ÑI/rl1l..v- %mn rhwffiaah D4,U.Oozos" Owm PELENAU LLYSIEUOL ADFERIADOL EVAN JONES. BANGO&. r LB80L i'r CyUa, yr Afu a'r Pen, &me<Myf 1-? iniaeth ddionel, ?biwydd, ? oaeitMol i't PIUM A'B GRA VZr,. T maent wed) CM] y g)'me/Mtwyae& ochtt p* Feddygon enwog a cham y Cyhcedd yn gyamona at'e pymtheng mlytiedd ar hugak M y teddygt** iaeth fwyaf oCeithiol yn yr anhwylderaa a rhai (lndig,,¡;ti8Ð), Ated)?* y Bust!, yt Atu, y CyUa, a'r CMuddion, I t Bwyd, a phoea o amgylch Y CyU* cyn « M o! bwyta, Pwfr Poeth, 0ur M Ysgafadet yB y Pen, FylM yn y Golwg, ewsg aRonydd, gyd* Mtt Mihyityd ar y tatoo wrth ddelfro. Afganmdhy Pelenau hyn hefyd yn fawr rb.1g tatd'&dt" 8W1 y Oroeu ac anhwylderau ereilJ yn tarddq mimhuredd y gwaed, a rhag y Gewynwat, oymalau, tc., tc. D.S.—Ntd tn<xMt<M H«?<? ?' y rha! hyaM?? «f</0<Mtcf) a? sydd wedi prca yr. 'd'ty?imiMth' .Uoedderyr ade? eu daj?mJtydd?d ?'P"n'. ,hang mlynedd ar hugain yr 01 gan y Ft 3nwog y diweddar Evan Jones. Meim t< lie a :s <!c. Trwy y Poat Is 2c a !te to. BALM IAOHD80L EVAN JONB8, BANGOt, lBv4t. /<t'M<'< Ce<tpttm<< Baüømil 'Oiof.\ Avow). MeddyginiMth gyttym tier T.bag y pmwcl4 -Mnrn), AMHttt, CnYom, CUTRDaB, Y PAD, JdwyBM..y Gwddf it'r yegyftint. Rhydd Iswer J eMwYm* aadhydynttodyn MayM ota< T 1).,IdatiolL Mewn Potetfm., lo )?c a ? a< YnMcyp<'T<'henoe 7T' K-Tny?tysMoiatmmtf <dyddiot i o?tth?{rwyd« ?th?a: y PcienM* -tf.hn H(THH Lt.'t't roNES !.)l'mydd y dtweddaj K:'? -hiM), notyuy? ?M? R?. ?t ??. <f.dd, BMif*. &KMWO.—MM '? ? ya *'?°??S ,awE?? '? Mttun?. y Uywc.)TMM?Wt?* Jtwch' Photel. Y mMat i'w t?-! ??? rb8 twyat o WMthwyt M?dy?a'tM?h h?' y "? S S ?gyi?wetth pm ? T.?;?,? B?tf?t' ? WMMh M"