Skip to main content
Hide Articles List

19 articles on this Page

YN YREN. I

News
Cite
Share

YN Y REN. I LFOS SAD-WRIT. Tawelwch ar ol ystorom sydd yn bodoli yn air Caernarfon y dyddiau hyn. Y mae pob eliou yr ethojiad wedi diflanu, oddigerth rhyw ddarn o bapyr yma ao aow ar y parwydydd a 4am o enw Rathbone IIRU Nanney arno. Ao am f, wn i hefyd y mae teimladau chwerw ooddyut yn ffynu yn adeg yr etholiad wedi dyfod i'w hiawn drefn. Y maent hwythau y dynion duwiol "(?) hyny oeddynt yn sefyll i fyaydros Griationogeoth yn amser yr Atholiad wedi dychwelyd i'w ffyrdd eu hunain. Un path sydd yn lied amlwg—fod y Toriaid yn edffaxhau mewn llwoh a lludw eu bod wedi bod mor ynfyd a dyfod allan i wastraffu eu harian, eu hamser, a'u doniau athrylithgar i ddim ond i ddangos gwendid Toriaeth a chryfder Rhydd- frydiaeth sir Gaernarfon. Y mae un peth yn dra sior-air Ryddfrydol at y earn ydyw sir OrternarfoTi, ao y mae lie i obeithio fod y Toriaid erbyn hyn yn ddigon oall i waled mai ofer fydd iddynt wedi hyn afloayddu ar keddwoh y wlad. Os caiff Mr Rathbone fyw i ymladd brwydr dros air Gaernarfon eto, ofer lydd i'w wrthwynebwyr ddo'd a fficil Undod- iaeth" i chwareu ami-y mM y wlad wedi syrSedutu-yfathohwareuaath, &0 Yn enwedig te y rhai oeddynt yn chwareu ar y &dL—Y niao son am IIABLIONI MB EATHBOKE yn ddiarebol: cyfriflr ef yn djrwysog haelioni a dyngarwoh. Y mae ei enw ya fendigedig mewn cannoedd o deuluoedd yn y deyroas. Nid oes nemawr gael nac eglwys yn Lancashire nad ydy Wilham Rathbone wedi cyfranu tuagatynt, ac y Mae ya lied debyg na fydd yr un oapel yn sir Gaernarfon cyn hir na fydd Mr Rathbone. wedi cyfranu rhywbeth tuagato. Ond gadawer i'r gwr da gael ei wynt. Y mae wedi gwario miloedd o bunnau i ymladd brwydr Tmneillduaeth a Rhyddfrydiaeth dair wythnos yn ol. Ond nid oynt nag y cafwyd declaration of the poll, a sicrwydd fod Mr Rathbone yn aelod Seneddol dros sir Gaernar- fon, nag y dechreuwyd ei orlifo i Uythyrau yn gofyn ei ewyllys da at y naill beth a'r Hall,- un dyn wedi colli ei geffyl, un arall wedi colli ei fuwoh, un arall wedi tori ei goes. Y mae -capel y lie a'r lie o dan ddyled drom, a'r oapal arall ar gael ei ail-adeiladu. Y" mae aisieu gostwng tipyn ar bwlpud lapel ac eisisu rhoddi clustosrau ar sêt fawr capel P-. Ao y mao pob un yn ei dafodiaith a chyda ei ddawn ei hunan yn gyru at Mr Rathbone oyn pen pedair-awr-ar-hugain i ofyn ei ewyllys da. F, ddywedir fod rhai llythyrau wedi eu nysgrifenu yn barod cyn dydd yr etholiad, ao wedi eu noatio ar ol cantyniai yr ymgyroh. Wel, wn i ddiiu beth y mae Mr Rathbone yn feddwl o'r sir fabwysiedig. Os ydyw y bobl yn dechreu ei flingo mor fuan, wn i ddim beth a ddaw ohoiio mewn amser. Mri Gol., yr ydwyf fi yn ystyried gwaith dynion yn ysgrifenu at Mr Rathbone mor fuan ar ol yr etholiad, yn dangos, fel dywed y Sais, I I waid of good taip, "-y mae yn dangos mean-neu digyffelyb ao an- faddeuol. Gadewch i'r dyn gael ai wynt. Oafier mai nid ethol Mr Rathbone a wnawd i fod yn rhyw lath o "beiriant eyfranu," ond i gvnrychioli ein golygiadau yn y Senedd. re8yn 0 bath vdvw fod cymaint oy awch yn ein gwlsd am arian at bob peth, a bod dyn fel Mr Rathbone i gaol ei drethu mor drwm am yr anrhydedd o'n cvnryohioli.—IJn o'r pethau mwytf doniol a glywais er's Uawar dydd oedd Oymro genedigol o un o ardaloedd mwyaf myn- yddig sir Feirionydd yn bwrw drwyddi ac yn vinosod ar Y WASO GYMRBIG. I 'Dyw ond megys doe im' gofio i'r gwr wneyd ei ymddangosiad yn uu o brif ddinasoead Llnagr fel glaslanc unieithog, heb wybod fawr o'r iaith fain heblaw yr hyn oedd angenrheidiol tuagat bethau cyffredin masnaoh. 'Rwy'n coflo aad oedd neb fel efe mor barod i sefyll i fyny dros hen sefydliadau Cymreig. Ond erbyn heddyw v moe bron a gwadu ei iaith. Y mae j llanc yn un doniol a ffraeth, ac y mae yn thaid i mi addef ei fod yn 'gallu siarad iaith y Saxon yn bur gywir a llithrig; ond nid yw hyny reswm yn y byd paham y mae yn rhaid iddu wneyd ymosodiad ar bethau Cymreig. Nid ywjy wasg Gyrareigyn ei olwgond "truth," ac nid oes yr un newyddiadur yn Nghymru yn werth ganddo ef gymeryd i'w law, heb son am ei ddarHen. Nid oes, medd, yr un Uenor Cym- reig yr oeshon yn werth darllen ei ysgrifeniadau; —gwagndd, 0 wageid,-gwagodd yw y cwbl. Os clowch o hyd i'r brawd ryw dro, Mri. Gol., chwi welwch fod ganddo mewn un booed rifyn o'r "Nindeenth Cent nary," yn y llall y Contemporary Review a than ei gesail un o gyrrvlöll Thockefav." Ambell waith bydd ganddo yu t>i tatcl&l' gyfrolau o waith ei fa- vourite aaitt,,r, The History of Pendennis," The History of Henry Esmond," The New- comer," The Virginians," ao felly yn y blaen. Os ydwyf ym cofio yn iawn, y tro diweddaf y gwelais ef yr oedd yn darllen y Miscellan- IOUS," vn CvnWYI I I Jeams!s Diary, a r "Snob Pinxfs." Yr oedd yn ca«l llawer iawn, meddai, o bleser o'r olaf a enwyd. Wel, nid wyf yn dymuno awgrymu dim, na gwneyd dim casgliad. 'Boes neb wedi cael mwy o bleser yn darllen jrweithiau ThacVeray uach gohebydd gostyng- Ødig Ond nid ydyw hyny wedi peri iddo erioed ddibrisio awduron ao ysgrifenwyr i'r wag Gyareig. Darllened ein oyfaill lai a meddylied fwy. Yr wyf yn deall fod yn y ddinas y mae yn byw ynddi yn air Gaernarfon amryw o rai tebyg iddo ei hun—ryw fath o I I Youlikg Wales Club." Y maent yn cyfarfod aoson bobwythnos i drin materion uwchlaw eu hamgyffred. Y mae rhai ohonynt yn ooladd dalMtdM yn myI uar 'unorthodoxy, a bydd raid i'r Hen Gorph edrych ati neu bydd i'r oyfryw rai- so y mae ya eu plith athrylith gwych,- idyfod a gau athrawiaothau ifynwes yr eglwys. Ond digon ar hyn y tro hwn.-Owyliu flawen i chwi oil. AHDEONICUS.

YNYS ENLLI.

I-LLANBERie.--

ARHOLIAD YSGOLION SABBOT HOL…

I-TALYSARN. j

flOMON OIRDEHEULIR. I

LLANF AIRTALHAIABIR. __I

I-__OWMYOLO.-u ---I

Advertising

stR ROBERT CUNLIFFE, A.S.,…

ILERPWL.I

Advertising

- LLITJI 0 MTBOMDA. .I

PONTRHYDDALLT, LLANRTJG.I

COWWT. j

-RHOSTRYFAN.I

FISGAH, ASTON.I

[No title]

Advertising