Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

I HYN A'R LLALL. j

News
Cite
Share

I HYN A'R LLALL. j Bhyfedd y serch sydd yn meddiannu rhai pobl at bethau henafol. Y dydd o'r blaen, mewn arwerthiant yn Llandudno, cafwyd agos i dri- ugam gini am nifer o hen lestri china, a adoa- byddid wrth yr enw Old Derby." Elfenau Dedwyddwch y Gweithiwr yd- oedd testyn darlith a draddodwyd yn ddiweddar gan y Parch William Williams, Garth, Rhiw- abon. Wedi i Mr Justice Watkin Williams gael ei wneuthur yn Farohog, gall I I Cymru fegban, dlawd," ymffrostio mewn dau Syr Watcyn-y barwn o Wynustay, a 8yr Watkin Williams. Y mae cro fa gynorthwyol i gael ei sefydlu ar gyfer y dioddefwyr yn y ffrwydriad a gy- merodd le yn ddiweddar yn Acerfair. Bwriedir anrhegu priod maer Trallwm gyda "chryd arian." Paham ? Vrel, y mae yn hen arferiad os digwydd genedigaeth yn nheulu y maer yn nghorph yr adeg y b'o mewn swydd fod y dref y mae yn dal cysylltiad i hi i ddwyn aurheg iddo yn y ffurf o gryd arian." Dan y penawd, Newyddion Lleol," mewn papyr a gyhoeddir wrth odreu Castell Dinas Brin, ceir adolygiad dyddorol ar Lett's Popuar Atlas. Yn yr un golofn ddyddorol, ceir sylw- adau ar y tywydd tua glanau y m5r Lleol iawn, onide ? Yn ddiweddar, bu Ossian Dyfed yn arddangos y Bwystfil Ehufeinig" yn nhref y Bala. Pwy biau y pysg ? Y mae nifer o bobl dda Gwrecsam wedi cynhal cyfarfod cyboeddus gyda'r amcan o geisio cael hawl i'r cyhoedd bysgota yn Afbn Dyfrdwy. Y mae pig-dwr eglwys -nage, capel newydd Seisnig y Methodistiaid yn Ninbych wedi ei orphen. Cynygir y swm o gan' punt am hysbysrwydd Y,Zylch y cais i wenwyno teulu parchus yn yr Amwythig. A oes heddwch ? Ai tybed fod y gwr a gludai y cledd diwain hyd heolydd Llanrwst, noson yr etholiad, yn eisteddfodwr ? Pa le yr oedd Gwilym Cowlyd gyda'i "ystadud."—0. Y mae cwmui nwy Abermaw wedi anrhegu Mr J. R. Davies, Corsygedol Hotal, gyda Berger's lamp" ysbleDydd. Dywed un go- hebydd y buasai pedair Uusern gyffelyb iddi yn ddigonol i oleuo yr Abermaw 0 r naill ben i'r llall. Mr Sydney R. Muspratt a etholwyd yn gynghorwr trefol yn Fflint yn lie y diweddar Mr Kobert Hughes. Deallwn mai tipyn o ganigymeriad o eiddo Mr Salisbury, Caer, ydoedd dyweyd mai Ger- maniad o haniad ydyw Mr Osborne Morgan, yn un o gyfarfodydd Mr Rathbone. Yn marwolaeth Mr E.G. Powell, Coed Mawr, collodd Oaernarf n foneddwr a fawr berchid, ac ynad heddwch galluog ao ymroddgar. Y mne si ar led fod y newyddiadur cymedrol, addfwyn, a thyner, a adwaenid wrth yr enw addfwy' n, ar f:lr adgyfodi. Dywedir fod dau wr galluog, un o Fangor a'r Hall o Fon, wedi eu noillii-o i wisgo yr ymadawedig a gyau ae a chroen, ac od oes modd i anadlu bywyd iddo. R.S. Yr wythnos o'r blaen bu y Parch Kilsby Jones, a Mr Owen Jones, Gelli, ar hynt ddar- lithol yn Nolgellau. Traethai y naill ar Self- built Men," a'r llall ar "Mr Gladstone." Er holl saethau gwenwynig y gwr a'r "Dar- ian y mae wedi methu cyffwrdd ag enwog- rwydd y Parch Cynddylan Jones.-O. Nid oedd neb yn fwy llawen yu herwydd budd- ugoliaeth Rlddfrydol sir Gaernarfon na'r Arglwyddes Jones-Parry, Dathlwyd yr am- gylchiad yn mharc Madryn drwy chwyfio banerau, cyneu coelcerthi, a thwrf cyflegrau. Y Cambrian A ews a ddywed fod Mr R. D. Roberts, M.A., Aberystwyth, a Clare College, Caergrawut, wedi ei benodi yu un o ynadon heddwch sir Aberteifi. Yn mhlith yr efrydwyr meddygol a aethant trwy yr arholiad diweddaf yn Llundain y mae Mr Rowland Owen, o'r Liverpool School of Medicine, mab Mr Hugh Owen, Llanfair P.G. (Gwalchmai gynt); a Mr 0. H. Evans, yn efrydu yn Dublin, mab y Parch E. Davies, Bodedern, Mon. Yr oedd Mr Hirwen Jones yn un o'r cantor- ion yn nghyngherdd y Royal Academy, Llun- dain, yr wythnos aeth heibio, a gwnaeth ei ran yn ganmoladwy. Cydymdeimla llawer, mae yn ddiameu, gyda'r Parch John Evans (Kglwysbach), ar farwolaeth ei dad mewn modd damweiniol yr wythnos ddiweddaf. Bu yr hen wr mor an- ffodus a cholli ei ffordd ar y mynydd a syrthio dros glogwyn, yr byn, mae'n debyg, a achosodd ei farwolaeth. Y me ysgol ddyddiol Talysarn mewn cyflwr pur lewyrchus. Nid diffyg siaradwyr, ond diffyg llywyddion, yw yr achos fod Cymdeithas Ddadleuol Corwen yn methu ymgynal. Llawer sydd wedi cael ei draethu 0 bryd i bryd am orgraph yr iaith Gymraeg. Mewn erthygl arweiniol, ymgysura y Drych yn y dyb ei fod ef a'i gyfoesolion yn yr Amerig,-wel, yn ddifai o ran orgraph, beth byna 7 am gynwysiad. Dichon hyny. OiFerynau cerdd a cherddoriaeth eglwysig y Cymry" ydyw testyn nifer o lythyrau gan y lienor profedig, Mr William Evans, Lockport, y rhai a jmddangosant. yn un o bapyrau y Gorllewin. Diffuantrwydd ydyw testyn yr englyn Saesnig canlynol o eiddo Cadifor:- Sincerity— goddess of blessing,—lo Thou art love's own offspring, Who art true, howe'er tning Alton thou art on the wing. Llawer cernod a gafodd y cybydd erioed gan awenyddion o bob gradd. Yn ei dro, wele Tremlyn yntau yn gweini cerydd yn nghol englyn dillyn da. Tybir fod cybydd heb briodi erioed yn ymson fel hyn,— Heddyw wyf bunan ddyfal,-er enill Ariaiioedd dihafal; Y gsvoiniaid ni fynaf gvnal, Na chofio HllW. oni chaf dâl. Yn y Drysorfa bresenol dadguddir enw priodol awdwr galluog y "Dreflan." Fel yr oeddid yn dyfalu-y Parch Daniel Owen, Wyddgrug, bia'r anrhydedd o gynyrchu y ffug- chwedl grybwylledig. Da genym weled fod Mr Owen yn bwriadu dechreu nofel arall y flwyddyn nesaf, yn dwyn yr enw Y ddau Gapel." Lluosog ydoedd y eanmoliaethan a roddid i feirniadaeth Tafolog, yr hon a gyhoedd- wyd yn ngholofnau y Genedl, ar Bryddest y Goron yn Eisteddfod Caernarfon. Yr wythnos hon yr ydym yu cyhoeddi gohebiaeth ddyddorol yr un gwr ar Llew Llwyfo a'i Feirniaid." Clywed fod y Parch M. D. Jones, Bala, yn pregethu ar y geiriau,—" Hyd y mae ynocb byddwch mewn heddwch a phob dyn." Nid ydym yn sicr pa fodd y mae y gwr parchedig yn eu hesboiiio.-Pedr. Y mae Mr Ellis-Nanney wedi cyhoeddi ei anerchiad ymadawol. Diolcha i'w bleidwyr am y gefnogaeth a gafodd ganddynt. Hefyd, y mae yn hyderus y bydd i egwyddorion Tori- aeth gymeryd meddiant glan o Arfon mewn rhyw adeg i ddyfod. "And now for your reasons, my good sir." Ond, rhaid cael rhywbeth i ymgysuro ynddo wedi y fath giomiant.- hpsilm. Anrhegwyd Mr Morgan Richards (Morgrug- yn Machno) a darluniau ysblenydd o Mr Glad- stone a Mr Bright, gan bwyllgor Rhyddfrydol Bangor, am i wasana t i'r achos yn yr etholiad presenol. Y mae pum' cant o weithwyr oeddynt yn dal oysylltiad a chwareli ithfaen Llanaslhaiarn, wedi "sefyll allan." Yr hyn a arweiniodd i'r anghydwelediad fe ymddengys, ydoedd y ftuth fod goruchwyliwr heb fedru Cymraeg wedi ei ddwyn i'r gwaith. Gallem feddwl fod medru dwayd, Cymro ydw i," yn beth our bwysig yn ngolwg y gweithwyr hyn. P Hysbysir fod plant Rebeca yn chwareu eu pranciau mewn rhacau o sir Faesyfed, ¡

[No title]

Advertising

LLYTHYRAU. J. G.-

I' LLEWELYN A GUKONWY.

LLfl-NEBCHYMEDD. --I

I -.. - -RHYL. I

TALYSARN. I

I LLEW LLWYFO A'I FEIRNIAID.I

TOUYNAU TEITHIO I ETHOLWYB.

I - PLEIDIAETH GREPYDDOL.