Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TYSTIOLAETHAU PWYSIG 0 BLAID QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Brynhyfryd, ger Abertawe. Auwyl Bp,-Yr ydwyf wedi bod yn gwerthu y YBittem', am rai yn- Sddau beUach. Y m<Mmt wedi geyd llawer 0 les yn yr Mdal yma, M V mae dyfodol IM' iddymt. Yr ydwyf wedi aylwi yn ?nol M eu hefMth hw vm" dylod,,l =wyf wedi gweled rhai o'r doluriau gwaethaf & allai neb ddyohymyg yn cae! eu Uwyr weUhM trwy ddefnyddio y meddyKlyn ym&. Y mae plant o bob oedrM, dynion ieu- M.o hen. ?ragedd a merched, oR yn tystiolaethu i'w heffaith ddaI?DUS, Y mM yn drnem na e&d eu rostwiig ychydig yn eu pm heb w?yohu eu heSMth, gM.?oaoa,?a- noedd o bobl weinion yn Bydieduamdreio eu heffaith, ond eto h?fodd* ?yj?y?. -Yr eiddoch yn serchog, ISAAC OWEN. FROM A LIVERPOOL CHEMIST.. Sir,-I write in reference to your "QuinineBitters.' I have kept it t ^ee ye* Mdt?eaaleMoontmu&Uyonthemore&M. All my customers who h speak so highly of its efficacy J? tonic, and pick-me-up in cases ? neMth?t you ought to make the p?pa?tion better known in these parts. iIt fTpoossssTibbtle, adopt some further means to frustrate the heartless mMmer your prepar?oMMsom? times substituted by unprincipled vendors. I enclose my card, not fo^r p^hoataon, but for the satisfaction of any one who may enquire. (The name may be Lad on applica- tion ). Mr Gwilym Evans,- Khos bol, Anglesey, Mawrth 24, 1880. Anwyl Syr,-Rhyfead yayw eff??ith eich dyfoisiad rhagorol, y Quinine Bitters," en y ?"scMtuic Tonic. Yrydwyf yn Mai fy Dyledswydd yw dwyn tystiolaeth iddo fel me?lygimMth anmLrwiadwy ^erthfaw^t g osod mewn trefn bianwaith yoorphdyiiol.asymudi ffwrdd y gwahanol achom gy hant effeithiau poenus ycorphdyi? aaymadi Swrdd ygwahanoi?oh?on a ? gyn? yMhant en'e.thiau poenus yn y eyfansoddiad. Cefais ar mhell i ynyeyfaModd?d. ao Cef?brawfteg??Y?y?y? Nid oes dadl nad ydyw y aylw pawb aaltaf. ao y mae wedi ?y?y?? i?hyd cySrediuol -Ydwyf. yr SKSSd&SSS °1"' ? "?ORIEN HUG?S (Mo?Mon). haM Ma I?c ANTHONY, tvmom D?vcR LODGE, SATAT'MO?'0' — Your „ Quinine Bitter „ » v,„„„ ft wonderful effect on Beptember 2, 1880, me, It not only cured me, but keeps me in constant good health by taking an occasional d?se. In this neighbour- hood it is now a househJld remedy. Whenever I have any speCialor unusual call on my energies, I fortify myself by taking your prep tion._Yours respectfully, ISAAC ANTHONY. FItOM GlUFFITH WILLIAMS, LIANUKCH YMEDD, ANGLESEY. 8yr,-Da genyf gael y °Yfle^a „f„FO" U Kair o ganmoliaeth i^ ch Quini■ne Bitters." Y inaeut yn iawn yn ymfdogaethhon. Gwerthais lawer o honynt )'n ystod y blynyddodd diweddaf, ae Y y galwd am danynt yn parhau i Nid oes meddyginiaeth yn deby Iddynt at llder ysbryd, diffyg traul, §y?amiad.uyg.Ion,.churynypen. Y r eiddoch yn dychlamiadau y galon, a chur yn y pen. Yr ei ^QR1FEVTH wiLUAMS. Medi 8, 1880. GRIFF.TH WILLIAMS. FROM MR. JOHM JONES, mOH 1880. High-street, Medi, 1880. Anwyl Sy,r.-Yr ydwyf yn fynyoh yn dy6ddef oddiwrth weadid mawr, ac ar adegan yn fy Uwyr orchfygu, fel nad ailaf wneyd dim. Gallaf 81ch SlCrhau, a hyny gyda diolch, garwcvh, ^oam^p strel o'r Quiniae Bitters" wedi gwneyd mwy o lea na dim erioed °^ i' Teimlais y dugn (dose) cyntaf fel pe yn fy adfywio ac yn fy nerthu. Yin naawwr ryr yyy n gallu myned ? fy mryd bwyd gyda gradd o fwynhad, yr  m ffenvf f^y 0 vsbryd ao ym at waith nag a hyn yd^dd o r dd y yr ydwyf wedi derbyn ? fath les wrth gymeryd bydd i ? d argymbell i bob uu a gyfarfyd? fydd yn dyoddef oddiwrth wendid a nychdod. Yr eiddooh y. gywir, Jmm JOHN JONES, FROM HUGH OWEN (HUWCO MON), CRMMAU, MON. Anwyl Syr,-Teimlaf yn ddyIedawyddMMfhysbysufodfyme?tres we& teimlo Beshadannhmetholwrthddefnyddioeich"QL?i??inoBitterii." Gwnaethygostreigyntaf effWth ^aionus ami, ond bu yr ail yn foddion i'w gwella yn llwyr oddiwrth yr hyn oedd X ei blino er's llawer o flyuyddau. Yn mlaen yr eloch i w.8MMthu dynoliaeth gyda y dipffelyb 11 Quinine Bitters." Ydwyf,, eiddoch, HUGH OWEN (Huwoo MON). PENYGOITRE, LLANFYKYDD, CARMARTHENSHIRE. Syr,—Bu fy H?w braidd yn gauedig gan y gwanegon am amryw ?oedd a thrwy Syr hollol analluog i weithio. Cymerais ddwy botdMdo'ch Qjunme Bitters," a ?nY?edd y rluuy cefais hoU.l i?had-Ydwyf, yr ?'M ?'? ?' tbrwy rinwedd y rhai y cefais hollol iachad.-Ydwyf, yr eiddo^yda^ol^garwch, YSGRIFENA UN 0 SIR BENFRO FEL Y CANLYN:- Sir —I had been laid up for five months with a severe attack of jaundice, and had the advice of all the leading medical men in the neighbourhood, besides oonsu1tin by appeared to do me any good- and I was getting very, very weak, and my appetite was gone, and I felt pain in wy two sides, in the pit of my gtoliaacb, and breast, and was always costive. I was ^ot bviug, but iingerh.g^ and I had become despondent and hopele I tried vour Quinine Bitters at the request of a friend. I tried them more to please him than with any hopes of receiving any benefits. Fancy, my dear sir, my surprise and Pwhen, at th7end oTnine days, I was almost free from all pain, aud am now well and ?iarty as before. FROM MR. JOHN LLWYD (IOAN CYNFFIG), MYNYDD CYNFFIS. Syr,-Bum yn dyoddef llawer oddiwrth ddolur yn fy mhen, iselder ysbryd, diffy archwaeth at fwyd, ac ar ol ei fwyta, blinder mawr. Prynais boielwd 4s 6. Mr Richard Jenkins, Kenfig Hill, ac ar ol i mi ei chymeryd teimlais fy hun wadi adferyd i'm iechyd arferol. ? yn alluog i ddilyn fy ngabvedigaoth. Yr ydwyf wedi eu cymer- adwyo i ereill, a thystiolaeth y rhai hyny yw eu bod wedi derbyn lies anrhaethol trwy- ddynt, a byddaf yn teimlo yn ddyledswydd amaf eu c?dw bob amser fel trysor P? y teiuu. ^| THE SALOP SCHOOL, OSWESTRY. HEAD MASTER MR. JOHN EVANS, M.A., (Classical and Matheinatichl High Honours). KWIMNI MA8TMW:-Mr JOHN J. CAMERON, M C. P. (of the Edinburgh University), aud Certified Science Master, South Kensington; Mr J. P.(JEJIUES, OM. Certified Art Teacher, ? SS "S? South Kensington. I THOROUGH EDUCATION,—dMdo?, Mathematic4 Oommercial,-preparation for al A Examinations. A rare opportunity also for young "n meanwhile to perfect their knowledge of the Enuiish Lnnguage. Fifty-five pupi la havi p&s-ed the Professional Preliminaries, Oxford and Cam- biid-e LOCHI Examinations, London Mtttriculatioc, aile, Civil Service-one gaining the exceptionally hiiiir riietinction of the second place in the Ciril Service Examination. The house has been specially buiit by the Head Master to meet. the requirements of a First Class School; situation for health and txxutfunsui passed Every possible attention i. given to the health and comforts of the Pupils. Reference to Parents and o:d boys.-Terma moderate. The School re-opens July 28th, 1880. G 45SI.d PAHAM Y PKSYCIHWC11 ? PAHAMY PESYCHWCH? PAjm yr vdvcli yn peryglu eich bywyd drwy ddyoddef Anwyd heb ymofyn am feddyginiaeth f Paham yr ydj ch yn colli cich cwsg oherwydd diffyg anadl ? Oni chlywsoch am DAVIES' PATENT COUGH MIXTURE? Mewn potelau If. lle., 2s. 9c., a 4s. 6e. (gyda Stamp) Llywodraeth). DVT.AT Potelaid fod yn mhob ty. Cymeradwyir ef gan Feddygon. Canmolir ef gan gan- Dnoedd Rydd wedi rhoddi prawf arno, a gwerthir ef gan bob Druggist yn Nghymiu, ac y mae tyst- ioiaethauTn dyfod i law yu barhaus. Y mae yn hawdd ei gymeryd, y mae ei bris yn ngyrhaedd pawb ymMe??wadynumongyrchel; Rhyddha y Phlegm, OlMayU?, Rhagftena y Da?odedig. "ed!; y mae yn hollol ddyoge i'w gymeryd. COFIWCH NID YDYW DAVIES' PATENT COUGH MIXTURE Yu mhiitl1 y darpwiaethau hyny sydi yn cael eu hargymell a'u harganmol at bob afieohyd," ond yn nnig at ANHWYLDERAU Y EREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT (LUNGS), MEGYS ■Peawch. DHfyg hadl, Bronchitis. Dolur Gwddf Anwitd Poeri Gwaed, Colli'r LlaM, PM, Cry? In&uenza, A8thma, Darfodedigaeth. TYSTIOLIAETHAU Yn lie cyhoeddi y Llythyrau, wele enwau a chyfeiriad ychydig o'r lluaW8 sydd yn dymuno dwyn tvstic-laetb i effeithioldeb y ddarpariaeth :—J. Jones, Yaw., Llynlloedd, Machynlleth; Mr. J. Breos, timber-carrier, Llanbrynmair; Mr. H. Davies, Owmcemryw, Machynlleth; Mr. J. Williams, Talybont, rardigan; Mr. David Jones, Bethesda, Camarvonshire; Mr. Thos. Jones, Glaebwll; Mr. Plum, er line cbiver, Cambrian Railway. Dywed un ohonynt"Qwnewch y defnydd a fynoch o fy enw i; uis sallaf ganmol gormod ar eich Patei-t Cough Mixture.' T/biai pawb fy mod yn ngafael y darfod- ä.-th. ond trwy eich meddyginiaeth dychwelwyd 11 i'm cyfiawn ieohyd mewn yehydig amser. Khyddhaodd y phlegm, gaaawodd y Peswch fl, ac yr wyf yn awr yn cyaguvu dda y nos, heb fy ad?.. Rh -dhaodd y phl6gm, Tdaa o zwM gan ddiCyg aimdL" Mi MM oud cymeryd un dose er teimlo ei ddylanwad iachu?. 0 WM<& fmmhnatadwy i Gantorion a rhai Y4 8iarad yn gyhoeddus. nwii ? .u werth yn Llundain gan Barclay and Sons, Fatrin?on-stMet; JU:Lerpwl gNi Evans, Sons, <md (0 • a chan hell Fferyllwyr Cymru. DOSE —I rai mewn ocd, dwy lon'd Uwy de dair gwaith yn y dydd; i blant dtoe bump oed, haaer llon'd llwy de; i blant dros ddwy llwldd oed a than bump oed, pymtheg dyferyn. PAROTOBDKJ YN UNIG GAN HUGH DAVIES, A.P.S., CHEMIST (by Elimination), MACHYNLLETH. Medftlift Qt the South Loudon School of Ohemisby and Pharmacy. e. tGaS. AT ETHOLWYR SIR GAERNARFON. FONEDDiaiON,—Tr wyf yn eich llon- t- gyfarch yn wresog ar y fuddngoliaeth fawr ydych wedi ei henill i'r achos Rhyddfrydol; ao yr ydwyf yn y modd jnwyaf calonog yn diolch i chwi am yr anrhydedd a roddaeoch arnaf tiwy fy ethol fel cyBrychiolydd eich sir bwysig; ao felly fy ngalluogi i ail-jmafael yn fy nyledswyddau Sen- eddol. Mae cymeriad uchel fy ngwrthymgeiaydd, a'r fantais a feddai o alht eich aDerch yn eich iaith eich hun, yn ychwanegu at fawredd ein buddug. oliaeth. Yr ydych trwy eioh pleidlais wedi datgan yn ddigamsynied fod calon Oymiu yn parhan yn ffydd- Ion i lywodweth Mr. Gladstone. Yr ydych wedi cryfhau ei dwylaw yn ddirfawr mewn adeg pan y mae yn ymbfael yn ddynol yn y cwestiynau an- hawdd a etifeddodd oddiwrth ei ihagflaenoriaid mewn awdutdod; ac yr ydych felly mewn awr gyfyng wedi cynorthwyo i slorhau llwyddiant y wlad hon, ac i ledaenu rhyddid gwladol a chref- yddol yn gartrefol a thramor. Mae y mwyafrif tra boddhaol o 1,029 trwy yr hwn yr etholasoch fi i'r Senedd yn brawf arwydd ocaol nad oedd y fuddngoliaeth a enillodd y blaid Ryddfrydig yn sir Gaernarfon yn Ebrill diweddaf yn unrhyw lwyddiant damweiuiol, end ei fod yn ddatganiad pwyllog o iachusrwydd a nerth y farn Byddfrydig yn y sir hon. Mae diolchgarwch gwresooaf y blaid, yn gystal a'r eiddo fy hun, yn ddyledus i Mr W. A. Darbi- shire a Mr R. D. Williams, yn g stal ag i'r Pwyllgor Canolbaithol a'r Pwyllgorau Lleol, i ymdrechion dyfalbaAaol a disigl y rhai yr ydym mewn rhanfawryn rhwymedig am ein llwyddiant; ac nis gallaf fi byth anghofio mor llwyddiannus y bu ymdrechion gweinidogion crefyddol i ddyr- chafu yr etholiad uwchlaw c lch cydymgais ethol- iadau yn gyffredin, iawyrgylch burach egwyddor a dyledswydd gyboeddus. Yr wyf yn teimlo yn ddiolchgar iawn am y croesawiad parchus a gefitis yn mhob man or wlad; ac am y caredigrwy dd mawr, a'r brwdfrydedd gyda pha un y cefnogwyd fi fel cynrychiolydd egwyddorion Rhjddfrydol. Bydd i mi lynu yn ddiysgog wrth yr egwyddorion hyny; ond gallaf sicrhau holl drigolion y sir, b-th bynag yw eu gwleidiadaeth, na bydd i deimladau pleidiol ymyraeth a'm dymuniad i wasanaethu eu budd- iannau Ueol. Yr wyf yn dwfn deimlo cyfrifoldeb mawr yr ymddiriedaeth bwysig ydych wedi ei roddi yn fy nwylaw ac ymdrechaf o ddifrif ddangos fy hun yn deilwng o'r safle nchel yr ydych wedi fy ngosod ynddi yn y Senedd fel cynrychiol- ydd sir Gaernarfon. Eich ufudd waeanaethwr, WILLIAM RATHBONE. Rhagfyr 2, 1880. a4761-d W. H L E W I S (EOS PADARN), LLANBERIS, A DDYMUNA hysbysu ei fod yn barod i J' A gymeryd Engagementi mewn Cyngherddau, Oyfarfodydd Llenyddol, Eisteddfodau, &c. Gyfeirier fel yr uchod. o4769-d CARNARVON UNION. WORKHOUSE LOAN. THE Guardians of the above-named Union T are desirous of borrowing Irom two to three thousand pounds on the security of the rates re- payable by annual instalments in 30 years, for the erection of a new Infirmary and certain other alterations proposed to be done in connection with the Workhouse. All persons wishing to lend the amount teferred to are requested to communicate their terms to me before Friday, the 17th instant. By order, J. HENRY THOMAS, Clerk to the Union. Carnarvon, 4 Dec., 1880. G4766-d

I AT BIN GOHEBWYB.I

Y FUDDUQOLIAETH A'l GWERSI'

Family Notices

I nr'ý.nabøtbb, LtL I

Advertising

DARLUN (I MR. WIllIAtf RATH-I…

BARN Y WASGr AM ETHOLIAD ARFON.