Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

pBUL CERDDOROL, at wasanaeth fBgol- ton Babbethol, Bands of Hope, Coran byoham t mwtlon,-yn gyfanMddedig o Donan, Salm- dom<m Alawon, Deuawdau, Authemau, Oydganau, 0)mii{t'on &c.; erthylau at Farddoniaeth a Oher- Ado&eth, Egwyddonon Cerddoriaeth, BywgjfttB. hdan Ac M'' 10 y mls; chwe' tudtden <%jMr- ddoriMth, a chwech ° ùttørpr. Y 7fed :dIUyn tUan; a'r cyhoeddiad fod allan M y laf &bob mis. !r etw Mferol i lyfr-werthwyr,-()y yneigylchatMt R. WuliMn&, bookseller, Ceta Coed, llerthyr. ø43t5b JMRQANFYDDlAD GWEBTHFAWR AT ADFERYD GWALLT. CARMAN'S HAIR RESTORER A OTDNABYDNR ifod oyeta! oe Md A a?eU Mg Adfetydd MM Alien, RoMttee, ae eMM. Y mae heiyd yn Aatach. Nid Uywiedydd ydyv, ac ni ehynwyM olew. Adtera wallt Uwyd i'w Uw gwreiddiol. Symuda ymaith dandruf a phob anmhutedd oddiai y pen. Ymaeyn:atali" ewaUt ftyrthio ynudth. Hytwydda dyBant o chryibad y KWttllt, gan todcu iddo dlysni ac ym. ddMagoeiadMuamc, ac yn wit eieydywyT Ad<ety<M goMu a rhataf a ddefnyddiwyd orioed. Ar wertb yn umig mewu potelau mtwrion, Is <c y 'u* Antonu- pM6el o dair potel, wedi eupacio, i un thyw fan yn T wlad at ddetbyniad M o 'tamp' oau P.O.O. PA!tOTOM BP CAN JOHN CARMAN, DI8PRN8ING AND FAMILY CH_EM_I,S.,T- (Qualifùd by $Xdftiinat") A.POTHEOAME8' HALL. HOt-YWEI.I. OOBCCKWTLWtK CYFANWEMHOL:— LtCNDAnt.—HeaTon, Squhe, & Ftancia. LmpwL,-Ev=s, Sont, & Co.! Raimes & Co., a Ayrton t BanndeM. C"RNAapow,-Xre Griffith Owen. DruggM, FMNT.—Mr Michael Jonee.Chemiat. h b awerthh ei gan Ceryllwyi parchua Yn 2\l9t PW LLHELI. VR EII?L TEMPERANCB & jL COMMERCIAL HOTEL, M 18S, HIGH-STREET, PWLLHELI. '1:1 S Dy!nana W. J. hysbyBU ei fed, yn ? N herwydd y gefnogMth wtMOg 'MM. B byniodd, wedi helaethu y ne uchod yn t" oj fawf, a'i fod yn awr yc alluog i sicrhau ? i:t yoyama'tdedwyddwchmwyafidMf- t" 7 CYOU ac ymwolwyr & PhwUheli am r- y pmian mwyaf thMymol, MM y rhybudd UcM. Odwir ('.erbyd a (1hefty!. <. 3Q76..t i ———— p?LLHEJU. JTMMTL AENGWYN GRAMMAR SCHOOL, MAOHYNLLETH, Conducted by Mr. J. OWEN, late Inspector .< SchooJa for the British and Foreie Schoo! Sotiety, and Tutor at the Society's Training Col. leee, Swansea. lega ench and Ctorman t?n?ht by a quaMed fozt, ? lady °?ecia?advantitges foT Candidates preparing for the Theolof;ieai and the Training Colleges. Prospectuses and Terms may be had on appti- cation. ?hool RE-OPENED on TUESDAY, Auo. 17th. 4389-d T?AVIES' CANTHARIDINB HAIR ?-? LOTION) DMgantyddiad gwertbfawr at Dyfu't Gwallt! A gydnabyddir fel y ddarpanaeth "f,,ff.ithi-i at hyrwyddo tynant a chryfhad y GwaUt. Symudaymaith bob matho<Ma"<<W? ac emmhutedd oddiat y pen, gan adfer y Gwallt i'w 'iw naturiol. Ni raid ei ddefnyddio ond am ychydic amser cyn canfod ei ddylanwad iachus at yGwaUta'rPen. Mown Potel!ls6ca2s6cgan bob druggist, neu anfonir potelaid, wedi ei phacio yn ddioge!, i ucrhyw gyfeiriad M- dderbyniad 18 aM 3U o MtunpB.—Parotoedig yn unig gan Hugh Paviett A.P.S., Chemist (by extuuination), Maeh- ynUcth..Medaliet of the South London School of Chemistry and Pharmacy. «. 3849-M GREAT BARGAINS IN WELSH AND OTHEB BOOKS. TOHN PBYSE, Printer and Publisher, Uan- Mont., having determined to CLBA1i Of? hie entire stock of Books, mostly in Welsh and English, has made a part up in AMOMM rA&- <XM (about 500 in number). Each PMcel will be offered at a SMM-L FART OF ITS OMOINAL VALU)!; and iurther particulars will be sent free to any addteaefoi ee peuny s f.mpe, een ??? G 4304d GLO! GIJ)" GLO! QLO BRAS GOREU, SOUTH WALES, AM Cs 6s Y DUXELL. HlIFYD, tiLQ GOBEU GOFIAID AM 5s Y DUNELL. y CHo hwu yn rhagori ar un- iTi. rhyw uu araU yn y Deyruaa at was- ;mMtb tM, goBaid, ngeirdd, nwy t?"<),— va fwy parrus, ae Tn rhoddi eymaint irall S wres, yn 01 adroddiad y IJywodr- aeth am lotau Prydain. Gall y peMona') l1yny nad oes ganddynt ell huaain ei gtel yn ein truciau ni, pa rai .ydd yn cynwys o saith i ddeg tunell yt .(&, trwy d<du un swilt y dunell am eu benthyg am diwrnod. Pris ei ludiad ar hyd y Cambrian Railway i Ogledd Oymru, yn ol fel byddo y pellder. o 5s i 7s y duuey. Y mot) tier & JONES & DA VIES. BRYNMAWR, SOUTH WALES. D.8-Er pan ymddangosodd ein hya- byEiad yn y C<tK< drt mis yn ol, yr ydym wedi derbyn drOB chant (600) 0 lythyrau mewn perthynas i'n glo. Nis gaUwn ateb unrhyw lythyr os na bydd yn cynWlB un stamp hyuy. o. 3M9-M .??rpY GOMER I'R CYMBY BSBE (CYMRO DOF), 29, UNION STREET, LIVERPOOL. D.S.—Pob cyfarwyddyd i Ymfuf7 y i umhyw barth o'r byd, gsn DAVID POP! KTS (BRA.WD GOMLR), :29, UNION STREET, LIVERPOOL. o 4632-d CWMNI YSWIRIANT BYWYD Y STAR (Star Life Assurance CtMHpany), 3a, MOORGATE-STREET, LLUNDAIN, E.O SUn>LWYD YN 1843. MR ALDERMAN MeARTHUR, A.S. Tr) sorgyff yn Bghadw (Reset-vedFtmd). j61,6S7.M! DerbyuiiMiau Biynyddol (,dnnuallnmu) 283,73S Breint,,brwy a reD1r (Bonus apportimed) 801,656 H?iau Taled??"?M) 1,750;OH Cyfartttteddy BreintobrwyOl-feddianoI (Rvertion- AfMt) am 37 mlynedd, It 13* y cant yn nyn- yddol ar Y swm a yswirir. Yswirebau (feH<'t«) yt) da!adwy yn ystod bywyd. Dygir yn rnlaen gan y cwmu' 1, b math o fusnee p,3rthynol i Yswinant Bywyd, ar delerau cymedrol. YN EtStKU, GOBUCHWYLWYR Ychwanego] fJ1 mhob dQijbarth. Rhoddu- telerauhael i ddyn de am ft\II.-Ymofyner & Managcr.Bndge-etMet, Cerwen. e. UóS.J( AUCTIONEER, VALUER. ESTATE AGENT, ANDGENEBAL AOCOUNTANT. -rtfmKRT PARRY. 'Rc'B Temperance Hotel, R ?he?addymunahy.by.utrigoUonLleyn M ?Eii. n -"y? ? .T ?wl??d yYn ?gySfedmol, ei fod wed) agor ewyddfa (?.Olee) yn Y lIe chod M ARWERTH. ?'PK?W??IFY?D. OASGLYDD. a SMaWYLIWR, a phob pethcysylltiol {"? Bydd yn <K? ganddc gaet talu y sy)? ?af nemdnol I bob Mhos & ymddiriedir 1'? <M. a46t?-d j .? .M ? ?? ? A IL GYLCHWYL LENYDDOL LLAN- A EROHYMEDD, dydd Hun y Paeg, 1"81. 1. I'r obr heU ? 0 nifer a gan? oren 4.??-??"?? ??G<X ? ? thlw.anT,?thd? r,, dd ? ????d dan 30 o nifer a gano Meu ?4.?t?<D. Je?). awobr,?? thIwsMrgworthdaugim?arwe?ydd. Beh3ad—D. JenkiM, Yew., Mm Ba?. OdrAMtr gynawn o't teetynau, ynnghyda't d?au ?cyMthu, end anfon tn stamp d!mai at yr yoof-yddio,, Try?? ?-I?MS, Iro?o.ger. a 4197? W. J. WILLIAMS, Stanley Houae. "MAIR-ADDOMAETH" LLEW LLWYFO. AU$n e'<- Wag, Ac yn gwerthu yn gyNyD}, "BUDDUGOLIAETH Y GROE8," ABWRGERDD, GAN LLNW LLWYFO. Ctyd& gwrthddadkuon yr Awdwt yn erbyn Betrniadaethau Tafolog-, Llawdden, a VutMn. PRIS SWLLT. Tfi-chopi-aT-ddeg tl3) am bob archeb Mn ddeu. ddeg (t2) I Ymbllia Llew Llwyfoamgefnogaeth ei gylem- ion mewn cyfwng lled ddyrut) aTno. Dtolcbir am Archebion buan, cyfeiriedtt; i L. W. LEWIS (Llew Llwyfo), CaeMiarfon. & 4702-r. CYHOEDDIADAU JOHN CURWEN ?' (PENOERDD DYRWENT). OERDDOR Y COR, owK o Ymarferiadau a Thonau graddedig yn 01 trefn y Tonic Sol-ffa o ddysgu eanu. Oyneithie'iig i'r Gymraeg gan E. Roberta, Liverpool. Pria Chweeheiniog. Y, G7V FRES 8AFONOL o wersi ac ytaarfenadau yn nhrefn y Toxic Sol.Ba o addyegu famt, gydag Ymarleriadau gan John Curwen. Cyaeithiedig i'r Gymtaeg gan EteazM Robetts, Liverpool. Pris 3s Ge. Newydd ei gyhoeddi, PA FODD I S?LWI AR GUNGHANEDD, t:ydag YmMterion a Dadan- aoddiadau. Wedi ei ysgrifenu o'r newydd gan John Curwen. Cyaeithwyd i'r Gymraeg gan John Roberta (leuan Gwyllt). Pria 28. Newydd ei g y hooddi, Y MODULATOR TEULU- AIDD, neu iwrdd pwyntio i ddysgu tonau yn ol tretny Tonic SoI-BaogaM. Pris ic. HawtysgjM. ArgrHpbiad newydd a diwygiedig o Y GYFRES ELFFNOL o wersi ac ymarferiadau yn y Tonto Sot Sa, gan John Ocrwen. Wedi eu cyneithu gan K. Roberts. Liverpoo). Prie Chwecheiniog. OERDDOMAETH CURWEN.-Cyfros o nfyn. au Oeifiog, pob un yn cynwys wyth tu dalen o'r gNddoriaeth fwyat poblogatdd yn y "Toaio Sot.Ca Reporter." Cyhoeddedig mewn rhanau Ohwecheiniog yr un, ac mewn rhifynau Ic. yt un. Chwe c h 'n io Rhanan I i III a RhMynau 1 i 18 yn awr ym bared Mae pob rhau yn cynwys tri 0 rifynau. ANTHEMAU CYNULLEIDFAOL, wedi eu (Mygu gan John Cure'en. Wedi eu cyfaddasu i'r iaith GymMeg gan E. Roberts, Liverpool. Pria Chwecheimog, neu mewn rhifvnau 2c yr un. RHAN-GANAU GYDA GEIRIAU OYMBAEG yn y "Tonic Sol Sa Reporter." Pris lo. rMfyn. GelUt cael y gweithiau uchod trwy yr holt Lyfrwerthwyr, neu ie'u danfouir gyda'r post M dderbyniad <<<t<Kp< Oaniateir gostyngiad da i athrawon. D&nfoniT Uyhau i.werth awut ac uchod ymrhMtdrwyyp<'<<. Unudain: Tonic SoI-Ca Agency, 8 WarwIck Lane, E.C. o 47H-p OBWYSI'BCORAU. DEBORA CANTATA GYSEGREDIG. I'w gael yn awr yu Sot.Ca, 9c. yr un, 6a. y dwsin. Hen nodiant, 2. yr un, neu ns. y dwsin. Yn cynwya Unawdau a Chydganau rhagorol at fYBtadleuaeth a cbyngherddau, AC YR OEDD YN Y WLAD HONO,— Deuawd rhagorol i gystadleuaeth a chyugherddau, iT.B. neu S.B. Pris goatyngol, 6c.,ynyddau nodiant. TELYN Y PLANT: at wasanaeth yr Ysgol SnI a Chyfarfodydd Plant yn gySredinol. Pris :tc. ANTHEMAU OYNULLEIDFAOL. "I BWY YPERTHYN MAWL,"ynyddau nodiant, 2e. FY NYDDIAU A DDARFUANT," &e. Bel. ita, 2C.; hen nodiant, 40. GWYN El FY'D Y GWR," &c. (o Joseph). SotSa, Ic. 801ft. lc. CANTAWDAU I BLANT. JONAH DANIEL SAMUEL MOSES A J08U A—JOSEPH. Ptis, yn so!Sa, 6c.; hea nod- iftnt.teSc. DEBORAH." Cantata. SoIBa, ts.; hen nod. tMtt.2a.6c. "YOAETHGLUDIAD." Oratorio sym]. Sol. ffa,lf). gyda blaeudal, yo uIJIg pit H. nAVIES, A.O. (PENOERDO MAI'-LOR), o4088d Garth.Rhiwabon. nLEFYD YR YSGYPAINT (ASTHMA) A ?' DARFODEDIGAETH.—Nidoeadimclefydau erem yn ysgubo ymaith gymaint 01 filoedd darfodedigaeth; nid 0 achOB diffyg moddion rkwystro ar eu cyntaf, pe byddaiyrhataniMtganddynt igytmerydmeddyg- inlaeth priodol mewn prgd, end oherwydd fod hwn yn cael et esgeutueo nee y byddo clefyd wedi ytn- sefydlu yn yr ysgyfaint, o ba un y mae yn an. hawdd ei symud ymaith. SUDD OARN YR EBOL GRIFFITH OWEN, Y FEDDYGINIAETH HENAF A MW ?AF EFFEITHIOL AT Y PE8WOH. ANWYL YI1 dyoddef dan Beswch blin Hymdost, nes I ml 1loswaith ddigwsg a d)dd)au dtoipbwys, cynghorwyd & gan gyfaill i roddi prawf ar eich Sudd Cam yr Ebo! anmhnsiadwy, a gaUaf eich aiothau i mi gael es- mwythdra uniongytehol gyda'r ddogn gyntaf, a hyny heb ymyraeth a'm bamrywiol ddy!ed. swyddau j a llwyr illchawyd fi botelaid techan 0 teimlaf yr hyder cryfaf fymeradwyo ij' wetin a'r miIoedd."—TnottAs JotfM, Pen y GUfach, Manberia. PE8WCH FEDDYGINIAETH RYFEDDOL. Boneddiges: -Pau welwch Hr Owen dywedwch wetho nad ofnwn gauaf Rws. iaidd yn ngwmnl el Budd Carn yr Ebol, er fod fy yegyfaint yn bur agoted i gymeryd anwyd." PrpgeUlwr ellwog yn sir 7eirionydd a ysgrifena —"Aroldealltod SuddOam yr Ebol Owen yn feddygtniaeth'o'); fath ragorat at BMweh, &c., byddaf yn rhoddi poteleidiau ohono i d!odfon fy ughynuueidfa." ANMHRISIADWY AT Y BRONCHITIS A'R ASTHMA. GwrparchedtgoFaldwyn a ysgn(ena:—"Ya nghorph y deuddeng mlynedd diweddaf bum yn eich Sudd tra gwerthfawr, yn ei roddi i dyoddefwyr tlodion, ae yn el gymeradwyo i ereill. Ni ddefnyddiwn ormodiaeth pe dywedwn Das gwn iddo fethu erioed j pryd bynag y cai Beawch, defnyddiaf ef ya hytrach na dim arau, a phob amae!' bydd yn fy iachau." RHYDDHA Y FFLEMBOER YN DDIATREO. 18, RoUiBg Mill, Sutton, St. Helen's, lonawr 12fed, 1880.—Madam,—Ymddengya fod eich Sudd Oam yr Ebolyncael ctoesawiad cyntddol yn mysg cleinon ardal Sutton. Tystiai Mr Wil!iamB ei fod wedi cael eemwyth9d nniotgyrchol oddt- wrth ei betweh, er fod pob meddyginieeth aM.U wedf troi yn ietMnnt.—Yr eiddoch yn gywir, M. W. Humphreys (Gwynedd DiBwye)." Ar werth yn Lerpwl gan J. Wintams, 251, Netherneld road, ao R. H. Jones. St. Domingo- rotd, Everton, hetyd gan John Jonea, grocer, Ebenezer; Evan Parry, Bwlch y Llyn. Ni ddytai yr un ty fod heb y Phyaigwtiaeth en- SuDB lACKAOt. DAH CAMf Yt EBOL G.MFFHK OwBjf a werthir ya mhob parth o Gymru mewn potelau Is lie, 2a 9c, a 49 6c yr un. Yn rhad drwy y poet am Ie 3c cen 39, mewn atampa. dr Byth erpan y cafodd ei ddyfeisio gan ydiweddat GRHFITH OWEN, M.R.P.S., CAERNARFOV y mae wedl rhoddi boddhad cyffredinol IIC wedi taohau mitoedd o ddioddefwyr, y rhai oedd wedi anobeithlo am feddyginiaoth. Ar werth yn Ffestiniog gan Robert Roberts Post.omoe, Tanygrbian, a Jane Davies. Bethania' o4533i-b.e ATYMFUDWYR.-Dylai y rhM sydd yn ?- bwnadu ymtudo anion am iap)au a phapytao obmtbynasiminumota, Dakota, Mo-utipyr?: WMhington.v rhai eydd yn oynyg mtnteMon Waskinri I ddycton anturiaethus ae yn meddu Mian, ac i't atMethwr amibyn:aeth a Uwyddiant OyfetrJer fel hyn,—The Northern Pacinc BaU- yt.Jàd Agency, 20, Watet-stteet, LivenMoI. B4l2$-z. J HUGH HUGHES, BRITANNIA HOIJSE. BANGOR. STOC Y GAIIAF. i' ARDDANGOSIAD ?wreddog ?NWTDDA? NEWYDDION o brif Farohn?oedd y byd. ADBANAU (DEPARTMENTS). MILLINERY.-Amr?wiaeth ?.w,. Hetiau B.M S? Plusb, ??. Oh'P, &c. yLOWERS.-Pluoh, Velvet, acd ChineUc Leaves, RoMs, JeM, ? crapes, &c. FEATHEHB.-Ostrioh and Plumes, adar o wahanol hthan. VELVETS.-VelYetB duon a Uiwiau. Pluses o bob H?'M v?.,? m?e? wn amrvJ?aeth yPRS.-Stoo i?T 0 Fur Fetta, mewn brown a daon, o bob U?ed a p?hris? iau. Fur ?Oapes a aFFuMr 'Mmmmg, piewn pob Ued a ?tftiydd. Trim (MTETS mewn arary j aeth mawr. ?N???X.?? ? eu b?c y. h?d Real and Inu?.n Sea? jMkSa. Fur Uned Cloaks. Utters mew¿ amrywiaeth maw)-, o bob pn., i Nant, ac he?yd thai mewn oed '° ?m?ELLA8.-UmbTeUas Sidan o bob math i Feibiou a Merched, hefyd rhai ZaneUa ao Alpaca mewa c}lI""nar, P thatach nag erioed DRESSES.-DMigosir yn yr adran hon ddelnyddiau newyddion 0 bob math. BRETRYN AU.-Stoc anarferol o fawr mewa Scotch Tvreed at Siwtiau. Bek Worsted Coating yn ypatr?iau diweddaraf, obobDris. Pilot Ooth a BeaT.rs. Ulster Ooth hefyd de&iydd.au hoU.l n?ydd at Dopiau Cotiau. P.?-Gwneir Biwtiau a Top Coata ar yrhybnddHe? GWLATSENI.—Defnyddiau Clysau o bob math. Gwlaneni Cattref, SergM, &o_ &o. Cardtgan Jacketa, jMsey Frocks, Crysan GwlaDen o bob math, Capiau, Hetiau, Mumefrs, Tiee, &c.,&c. Cynfasau, Plsncedi a Owiltiau trymion at y gauaf. SS? ? a cho?h ? y ? ? ho?t dosbarth goreu o Nwyddan. e!ddo a rydd Md!on. rwydd i bawb a'u prynant, a gwerthir yr oU am briNau na eUir mewn un mMnachdy WDey? y? jeU. ¡ G 4243,p 8EFYDLWYD1853. 8IMUDER YR ACH06 A DABFYDDA YR EFFATTH. Y FEDDYGINIAETH FYD-ENWOG AT DDIFFYG-TREULIAD. WALSH S CASTOR OIL PILLS.. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A WeUht&t Amthreuliad, yn codi oddiM onnod o Bile. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A Symudant Dyndra ar el Prydau, a Gwynt ar y OyUa. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A Wellhant BeMyfrdandod a OhytgMbwydd. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A Symudant Helder Yabryd a Thehnlad o Flmdet. WALSH'S CASTOR OIL PILLS A Iwyr Fywiogant y Oy&utMddiad. WALSH'S CASTOR OIL .PILLS A gadwmt draw YmoMdiadaa e'r Pilee a': Gravol. WALSH'S CASTOR OIL PILLS y Deulnaidd fwya< defnyddiol sydd yn wybyddM. At werth mewm Bexet), am 710 la lie i ac mewn BoxM Teuluaidd, am 2s 9c a 4< 6c yr UD. TY8TIOLAETH BWYBIG. At Mr E. WALM, MNicheoter. Bhy), 98, High-st,reet, aprph. 15,1876. Syr —Yrwyf ym ei theimlo yn ddyledswydd arRaf eich hyebysu fy mod wedidyoddef Uawer od<Uwrth rwymedd a d)ayg-tMn!iad am datr.Nynedd.ar-hugain, yr hyn a achosodd w<mdM mawr, end ar ol <ytneryd eich Ptieaau, oddeutu tair blynedd yn ot, ie'm cyNawn adferwyd t ieehyd, a gaUaf ot cymeradwyotuMhywunagayddyn dyoddtf oddlwrth yr un anhwyldeb.-Gorphwyod, aiutitdd waMnaethydd, HUCH EVAN8. pBRCHBNoo. -EDWARDWALSH. M.R.P.S. OHEBTHAM fTTTJj ROAD, MANCHESTER, Ac M wetth gan yr hoti MeryUwyr a MatMohwyr OyBertau mewn tref a gw!ad. )139.it THE GRAMMAR SCHOOL, UXBRIDGE-SQUARE, CARNARVON. A T this School a sound liberal English education is given. Pupils receive careful attention and A- personal supervision, and are thoroughly prepared for Commercial pursuits, and if desired, for the VMious Preliminary Examinations. 8evera pupils have successfully passed the Public Examina. tions during the present year. A limited number of Boarders is received, who enjoy the comforts of a good home and careful training. References to parents of present and past pupils. For prospectus, &c., apply to Ma. & SIDDONS, Principal. OW Evening Classes are conducted on Mondays, Wednesdays, and Fridays. a. 4262-d GRAMMAR AND COLLEGIATE SCHOOL, CARNARVON. ESTABLISHED 1836. TAl not on the 11tA oJ Oetober, 1880. pMNoipAi.j. s KIRK, M.A., PH.D., Member of the General Oouncil of the University of Glasgow, and of the Royal College of Preceptors, London. Author of Essays on II Education," If School Honour," 1/ Human Oivilizatiou," T)ARENTS and Ghiardiana are requested to note the following facte connected with this t Establishment :— That for the last eighteen years, while under Dr Kirk's management, as great a percentage of pupils from this School have passed the various Preliminary Test ExamiMtioa M !ro:a any other Scholastic Institution of the same average attendance in Wales. That the education given is genuine, as witnessed by the varied and important positions now hold by former pupils. That each pupil is led to think for himself, and is carefully superintended by the Principal. For terms"testim >uials, a'11 reference:) apoty to Dr KIRK, Orchard HoMe, neatOarnarvon. b4076a GEORGE'S PIJiE AND GRAVEL PILLS. jM 1.-1911OB49rle MM AWD OBAVIL PILLS. jyo. x.-G.80.30-re t?.&.AFJU P-7,1,rs IWO. B.-G.BO.RGrS: PILLS FOR MTJ! .Mt.M. BMghty reoommended by Medica! mem, and nnivereaMy 'tt.eld IrAhigh asteem. GOUGES PILE AND GRAVEL PILLS Yn ddiddadi hon ydyw y Feddygmiaeth twyat hyTiod yr oe<. iHOaGE'8 PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt erbyn heddyw yn adnabyddus yn mhob gwlad Wtn-oiddiodig d<m hattt. fzoRGWB PILE AND GRAVEL PILLS Ydynt wedi eu proR a'u 6ØrljftO yn Peddyginiaeth berCaith eCeithial a diogot gon amryw o Ddoctoriaid a Fferyllwyr LIoegr a r Amerig. }MORGE'S PILR AND GRAVEL PffiLS Y maent yn anghydmarol er IfJUud y MM a't Ctravel, a UuMM o anhwyMerau ereil) xydd pob amser yn eu canlyn, megys;— f!i'.QRGE'S PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Oefn, ysgafnder yn y Pen, DMfyg Treuliad, Rhwymodd, Myngtr MS[ Diayg Amadi, poen yn yr Arenan PILE AND GRAVEL PILLS Poen yn y Lwynau, Sumi a Gwynt yn yr Yottunog, poen dMawr yn y Ooluddion, Ctwaew, Colic, teimlad o bwysau yn y Oefn, Dwfr Poeth, Dwfr-attaliad, Qwelediaa jtBORGH'S P&E AND GRAVEL PILLS Bwm aymudaBt..ychder a bIas y Genau, yn 1 Cl-antau poen yn y BotddwyAydd. }mRGE'S PILE AND GRAVEL PILLS A aymudant bob rhwyttr o'r Arenau, yr Afu, a thodteydd y dwfr. MOBM?E'S PILE AND GRAVEL PILLS A weithredant fel swyn" ei symud yr teH boenau a aohMh gan y 1'Het a't Grewel. ilgori()H 8 PILE AND GRAVEL PILLS Dylasent gad eu oadw yn wastad wrth law gan y tuedda cymefyd 7chydig ohonynt ar ymddangosiad cyntaf y doluriau hyn Toddf ataliad buan ar en oynydd. H40BGWB PILE AND GRAVEL PILLS Bydd t't pemoman hyny eydd yn gweitMo mewn Ueoedd Uaith, ac ym (madin awyt anmhur, meu yn dilyn galwedigaothau <«<<fM<y, gael fod y Pe!emf hyn yn Mmhr's. iadwy iddynt. ta()SQE'6 PILE AND GRAVEL PILLS Adferwya iechyd mCoedd drwy y Feddyghuaeth hoa, a hyny pan MattemM gae Feddygon ec bod mown sefyllfa anobeitMoI. }OlM}E'8 PILE AND GRAVEL PLLLB At wetfth mewn Mychau, Is. lie. a <s. to yr un, gan bob Fteryllydd pMehus yn yt holl frd. Drwy y Post, 3s 4c a ts 9c yr un, mewn stampe. .SORGBTS PILE AND .GBAVEL PILLS Gochelwch dwyllwyrt Y mae poblopwydd digyftelyb y Peleni hyn dtwy yt holl <yd wedi temtio thai peraonan diegwyddor a thrachwantus i'w hefelyoha, ao yn ami y twyllir y cM 1 gredu ei fod yn cael Pdeni gwirioneddol &MM<, paa Md ydyw and cael rhyw QYMtsoiotD DiwMHt A PximiraLut yn Ali He. MM enw y <hn).enthutwr wxtb bob blwch o'r Peleni gwMoneddoI. 4BOUGIrl; PILE AND GRAVEL PILLS YmaePerchenog y Peleni hyn wediderbyndros ddwy&l oDysttoiaethM pwyaig eeeithioh'wydd y&ddyginiaothhon, Myneuplithmaeamryw oddiwrthFeddygon a Fferyllwyr enwog. rimoxmao,-J. E. GEORGE, M.R.P .S., HIRWAUN, GLAMORGANSHIRE. ATY OBRDDORION.—Newydd ei chy- A hoeddi, OYDGAN-" Y GWANWYN," yn yddau nodiant, denddeg tndaten. MB, 60 yt un. Yt elw Mfatol i Lyhwetthwyr a ChoMu. I'w Mel, gvda Naettda), gM yr «wdwt yn unig- E. E. Owen, BbeBeK)', nett Caramon. e. 46M-M ATGKYDDION. A R WBRTH, yn rhad, ELASTIC neu A JOBBING MACHINE, cyfaddM i toddi <<M«<< newydd mewh hen eegidtan, neu at waith oyitredfn. Et phrit yn newydd ydoedd 9p, ond gwertMtMynawtMnSp. AntonirMMbMwi H. Cánmale, A<n. oe rhoddir gl:=. o 4931 b tMe, !t9M Liwtpeo!. o 453< t ?ARMEL, LLANDWROG. TM Rhydd- \? ddaUadot (?«A<M) M wetth yn Brynhyfr?.? terrace, Carmel. GelUr gadael yr arian ar m<nt- Ie, ar deleIau rbes MOI. Cytle i weithwyt gael tai yn eiddo iddy t ou,hR*r.. Am y manytion, ymoiynM &.MR D. (E. !&AYnE8, Ythtanta, PwUheU. {,, 7 tt 4719-s. I;f 4.. FFESTINIOG A'R AMGYLOHOEDD. 1\/fB. E. 0. LMYD & ddymuna wmeyd ym i.Vi. hyabya ei fod wedi agor Swyddfa (<!?<) ?el sion Agent, House and Laad Agent) OoUectot of Rents, 'Debta, Ac. Goruch. wytiw): ItMurances. oace: 1, St. David's TenMe, Fotu-crosBea, R.S.O. o 4M3-J VALUABLE FREEHOLD LAND ON SALE IN UPPER BANGOR, T?OB TERRACE BUILDINQ PURP08B8, -t' part of which commands magniacent and MittMrupted view of the Menai Sta'aita.—For piMe md p¡uticu.larø, apply to WM. F. WIL. UAMS.High-etKet.Bangof; orWM. BAYNB Menat View Terrace, Upper Bangor. n4501.d Tk Te, Te Newydd am brMau MvMpMl i'w gaet pn E. Ptny, MMket-squarc, Pen.y-gMM. 1M!. EDWARDS, SURGEON DENTIST. A ymwela S'r Ueoedd eanlynot, Ue y eydeava DDANNEDD GOSOD O'R PATH OREU AM BRISIAU MOB I8EL A& UNBHYW -DDEINTTDD YN Y DYWYSO&AETH :— yr Hotel, Stryd Fangor, bob dydd Sadwrn, o 1 hyd 5 o't gloch. Lum&w6T, bob dydd Mawrth, ynnhy Mr MoniB Davies, ttethgMglydd. PwnMH, bob dydd Mercber, gyda Mr Hum- phreys, druggist. PosTHMADOo, bob dydd Gwener, yn y Temper. anee, gyferbyn farcbuildfa. PBNTGNOES, yn NhyMrGriNth Lewie. LLANBBBI8, gyda Mr Ishmael Davies. Bmrw-j-Y-coBD, gyda Mr Parfy, chemMt. a4645 &WERTHIANT MAWR! GWERTHIANT MAWR!! YN MYNED YN MLAEN BOB WYTHN08 AR FOTASAU, ESGIDIAU, A SLIPPERS TEA ENWOG DICK. AMRYWIAETH ENFAWR YN AWR MEWN STOC 0 EIDDO Y GAUAF YN Y STYLES MWYAF NEWYDD, YN DDIGYMAR 0 RAN RHADLONBWYDD, OYSUR, A PHAllHAD. GWERTHIR 25,000 0 BARAU YN WYTHNO.SOL YN BIN HAMRYWIOL YSTOIDAI, GWARENTIR FOB MATH 0 NWYDDAU. OCX'S. 217, HIGH STREET, BANQOR. DtCK'S. 3, PALACE STREET, CARNARVON. DtCK?S. 7, BRIDGE STREET? CARNARVON. DtCK'S. 30, MARKET ST., CAERGYBI. DtCK'S. HIGH 8TREE:, PWLLHELI. DtCK'S. FOUBCKOSSES, a469't FFESTINIOG. TLOG DA A LLE DIOGEL. OYMDEITHAS ADEILADU LLEYN AC EIFIOKYOD SBFTD!.WYD 1866, Wooi ei cborphori dan Ddeddi Seneddol. Ll,'rWY D: Mr W. LL. JONES, Hen!hm, PwUheU. MeMtrt PUGH, JONES, A CO. YVDDIRIRI>OL W1:H: T. LOVE D. JONES PARRY, Yew., Madryn Park. HUGH PUGHI, Ysw., Dysmeino!], Carnarvon. Y PMchedig HUGH HUGHES. GellidMa. Mr H. J. WILLIAMS (PIenydd), Fom-crosses. Derbyniadau y gymdeithM yD itgoB i tigain mil o bonau yn y Swyddyn LIogau datwyd yn ol 6 y cant. Gallir rhcddi i fewn bob dydd. Pob manylion trwy ymofyn â'r Ysgnfenydd, DAVIU EVAN DAVIE8, e.4265)t- Rhianfa, PwUheU. ?HTfDDAMjT !NN, GER PONTRH-YDDl H ALLT, LLANRUG, o fewn can' Hath i orM{ y BhettSotdd. At BRYNWYR a QWERTHWYR MOCH. YM ychwtU)egol at adeilaUau cyReua ereiH y mae Yll nglyn Gweety hwn, ystafell tawr i cant 0 i'och, Peiriant i Bwyso Mocb, gyda rawst Perft'aith, ?, e\wir "Extra Long Beam." Y !DSO Y Owe?;v wedi ei wbeyd o.newydd, gyda yatafelloedd a ch) tleu, a Thai Allan yablen. ydd. Ceir 1ma bob cysur i Munach. wyrTeithio!, PleaerdetthwYr, &o. a4601.j ISAAC DA VIES, PeKhenog. rtYMDEITHAS ADEILADU BARHAOL ?' BANGOR AC ARFON. Mr T. T. ROBERTS, Bangor (Llywydd). W. C. DAVIES, District BMA. JJ EVAN JONES, 4?, Glan'rafon. HENRY JONES, CMtJe Bank. J. E. ROBERTS, Victoria HoMe. 0. B. DAVfES, 2, Frondeg-tMmce. DAVID LEWIS, 26, James-street. WILLIAM ROBERTS, Frondeg-stMet. "FLILWYD L I Mr D. WHITE, 6, Pen'mUt-terraM, Upper Bangor. Meietti PUGH, JONES & Co., District B<m![. NATIONAL PROVINOIAL BANK. !tt DAVID WILLIAMS, 39, Victori&.street, Upper Bangor. Sytwe* yn neillduol <r y rhagoriaethau a ganlyn mewn cyeyUtM &'r Gyttdeithaa hon: l.—Coetau gwneyd y gweithfedoedd yu Uai nag adId gpndeithas arall. <.—D<ogelweh petS<tith i bawb a icddant Mian f mewn ar log. a.—Erpangychwynodd y gymdetthM hoa H mtynedd ye <n, y mM wedi talu 6p. y cant e log, ymaghydahoMa. PRIS Y SHARES—DEG PUNT YB UN. <Mlit ea talu yn un ewm aeu ynte ym Mn symiau mi4Q. Derbysir y taHadau y nos Fawrth eyntat o bob mh, Rm hanM awr wedi ekwech o't gloch, ym y Royal tTak Temperance HeteL, High- etrMt, Bangot. MM y Cyfarwyddwvt hefyd wedi g<fney<t tMmiadtm gyda Meietri Pug, J onee and Oo., ya nghyda'Y National Provincial Bank, i M<Ayn M)an droe y gymdeithM yn Mangot .1Iea1llda, IJanberiø, OMmM-f<m, Ffeethuog, pCllthaetJiwy, a holl gMighenau yt krieaidy. H<nnmntBtr m <tetM*u hyaod. eemwyth, yn ol !(y omt a< y gweddiM M d?ectMu pob M?yddyn. tti dd<Mt m ptjntiant, <M& rhoddx yr <mtn yn Utwn, M yehw?egh hwyBt at y fr<nn gwreidd- toL AmbebgwybodMth 'n aghylch teleMU a thtohtw T gymdetthM, ym?fynm' yn beMonol MM imyl U pt?Kt,Davi4i?W tiam,% Mohttoct Md MtveyM, M, Vtetodt.ttreet, Upper Baudot. o 4674-x BOOTS AND SHOES FOR THE MILLION WILLIAM HALL. BOOT AND SHOE NANUFAoTUBj%, 284, HIGH-STREET, BANGOR, I TTAS (Jways in stock a large and <n Jl as<orte? f,tock of Ladies, G?emen OhildreM' Boots and Shoe., in a!l styl?.u? Mee,—all our own make. ?" Men's Nailed Boots, from 5s 1H upward*' „ „ Shooting Boote. from 6s lid Women's Elastic Boote, from 2s M. „ Leather Boots, from 3s M Rep'dm neatly and qmckty exec'ited P.M.—Shops suppUed at wholesale M)ce« An early call wtll oblige. u. 4281.x Bysuft tID hfd M w ti llUl M aw 1 -ALAW GOOK gwtrth .DMM «MtM rAvoriadA Dait"-GollO.1t¡ OWM. PELENAU I,I,YSIFlj()I, ADFERIADOL BVAN JONES. BANGOS. irJ ,L?P?''?y? yA?a-r P?; .meddy. imiaeth ddio?el. ebrwydd, ac eeeithtdi?' PILEN A'& ORAV.EL. ymaent wedi cae] y gymeradwyMth uchat Mt reddygon enwog a chan yCyhoeddyngy<hedE3 L,rle pymthenmlynedd at hilgain tel y feddry laeth fwyaf e8etth)ol yn yr anhwylderM uch&d?. rhai canjynol:-Anrheuliad (Indigestitn), Afethyd y BuRd, vr Afu, y Cylla, a'r Coluddion, CoIltAllt chwant Bwyd, a phoen ° emgylcht OyUa cynM M o! bwyta, Dwfr Poctb, Cur ac illgatnder mt PM, Pylni yn y Golwf!, Owsg a8onydd, gydabtM "Dbyfryd ar y tafod wrth ddeffro. ArgMmoUrt Pelenau hyo hcfyd 111 fKwr rhllg tarddiadau y Croen ac mhvytderau ?reiD yn tarddu oddiM mmhuredd y gwaed, a rhag y Qewynwet. Or'rX. cymalau, &c., Ac. D.8.-NM Me<MtOM timeydd yw y rhai hyn ODd Am foddion ag aydd wedi pM8 ynfeddygiNaethr aloadd cr yr adeg eu dar?antyddwyd tM phym. thMg mtynedd ar hu?Mn yn o! gan y FfetyI?M enwog y diweddar Evati Jones. MewnB&ehm ts l?c a ? (!o. Trwy y Post Is :c a :6 <c. RALM I A.CHUSO' EYAN JONES, BANGOX (J44,i /M«'< nomtHHillll Bakamio f'o$Wh Jkm"), Meddygiuiaeth gyiiym < sic)- rhag y FM'wct, AxwyD, ASTHMA, CRYONT9 CAJlTRDBR, Y Pu, Dt. ÁNADL, a bollauhwylderau y Ddwyhon, 7 &wddfa'rYsgyf<mtt. Rhydd lawer o esmwyth. had hyd y!i nod yn #t.V" olaf y DarMMMgaeth. Mewu P(,t,-Iar,, Ie 1;c a 28 3c. Y mae y percheuog yn derbyn ty<<ttolMthM yb ddydd iol i effeithiolrwydd ruhaf&! y Pelenau S"Jm. Parotoir yn iinig gau HUGH LLO?Y'D JONES (Olynydd y diweddar EVAN Jo?M?, MeryUydt, iMtM! FaM, ger SaBe y Rheilffordd, FteryUydd, oes yr un yn wirloneddol mw EVAN 3ONRS ar Stamp III 000 8!wch a Photol. Y maeut t''v caet gan y [hm 0 werthwyr Meddyginiaeth trwy 7 jrn gyfaewfrth gem y Perchenog, Bftngot, North Va)hM. 3167.M STRENGTH FUR THE WEAK. The attention of the f?ble, atict those In t!I_e&I'b is particularly calle(l t ne of the gr"twt -.erl. ois f p0:?t??tgeez 88 CHEMICAL FOOD, OR WINE OF PHOSPHATES, A me "? t' 0 a? d 'I"'gp r tIn l?Teu: for the C?e of X"v,?? H 'I 00-p'i"" 00 r h  n,i Headache, Dey,reeeion. Palpitt!oll of the Heart, Drowsi I f! Head ?nl -I'rebl EC Want of Appetite, and Ache^  Inaou ty of the Brain, with dulnesq of perception. and delusions and aU other low states of the s¡st",m t,o I fn: the if notattendoo Testimonial from Sir CHARLES LOOOCK, Physican to the Queen. I have for some years recommended LIEBIG' C?EMI"IAL FOOD in cases eneral iubealth with the m.t beneficial results. I and it to be a very pure pt, I o,, Ot her tb=?Lpure ydi,, ,I Phosphol'!1' hi¡¡hly ditfu1!ed, d when per!vored with h. al ways 88emed to 0"" nh lite 1, the lnngni<l and, exhausted. and stren z and ed ejf h: g tÜI:r rèfhed, :g for food, society "CHARLES LOCOM M, D CHEMICAL FOOD Is the true strength-giver '\I'd health restorw no?rm- Ing bot!: body and brain, m,?ntal and power, aiiii uervt? anti brt?iii Pood It is not at I e'dTi::db: ::cl'rlillent\S a"ug to tastes Uke some balmy, fragmt, and delicious n"W. CHEMICAL FOOD  the h, the i,UC the one un- remedy tor debility from whatever C81t!!t CHEMICAL FOOD WUltÙso he found highly beneftcialln all diseases 01 the Heart, Ohest. Liver. Lungs, Stomach, and :nd t lir is d, ?e.ys? u t Stomwh, and Bowels, and their is scarcely a disease but what will "rIf bBo?el-i(11) it n d?, h,?. probability c=ed. 8hZg are and uncertain In their action, taking days and some- timee weeks to prodnce an tbis OHEMIOAL FOOD Wine of Phomphates) acts at once and -thi-one hour, and bm known to h rlt t i ,? le8s than a week, even after the failure of the WlUaI rem ,ties. 'fW. remark"ble preparation n.t only contains all the mat?xial8 necessary fo? the foundation of a new consti- tution and for or caring (iL?se, but aIeo evolves ever) t ing mliiire(i for f,)rming rich, p-re, ad healthy brain, & and oontaini? the vc%ry '1' F E The ,in4, Ir ?- W ,??hol, -,I r. toThe:J'e;"it::l;soI:b<!ere::r ot which often eai?i?s the d,bilitv. Thewereti.n?qnaU broufht to their natur healthy conditions, and tF daeB:lrJ:aIB os'ln its that w-ter quluch? thirst and Its beaetill are lastig. OPIlUONS OF THE PaBSS. Far superior to beef-tea. port wine, andall tonle medicines, A medicine suited -IL'ce to young and can. not ham the most deheat?e, and very edug by the çoll8titation been Injured In early life, can be oulied bJ this remedJ If Judlcious!y.-Modi<al Tlús nearest approRch to a cure for Consumption ÜUI has yet bea1 ModU<Jl Jou"¡. Particularly adapted to the female 8ystem.-N. rBPJ J""J'"IIIJI oj "lid Surf}t1'1/. to be peclflc for every form ot wealmeBII alii cures moet Ned" Preu A mUd remedy <)f universal and a øooct larB inetici-e -M.tA?y and 800' I.a),s? he fo?dation of heaith hi the young, and ?2 builds up a strong StPrg<ofl', m- W ill save ten times its c08t In d4owes billB.4 04" It Is one of the few preparations that npon, an4 must, In course of time, entirely su¡)er8ede qtii ine, irOD, ood liver oil, tonics, bittem, IWd thoUl!8.Ild and one dear, and dovbtfnl remedies.-aMni,1 and Sold in Bottles, 29 9d.. 4s 64., and 11. and also in 338., and Cas". &ny Chemist not having It in stock will proQW6 It tc r: and their Iø a great Aaving In buying '?h*  To Ig It, ,AL FOOD see that y. get it, -8 -w u all our Nittritives =(I PJerratlî& i,,h are '? 'a3 that čJ\t{<'5ÅLtrrls l:dr t toI:Jtle8 Xa.d bearing the Oovemnient sluMP: London Agents: Bard:and Som 95, ParringWD- street; Edwaz& and Sotw 157 Queen VictoA&4trOA' Newbery :t,e:eeY:c MW-d -I & Sons, 40, &lnger n,t SODS. Ile and  Mar kbo o%y k-8tre.t, W and 93 and 95, Ci U RQ'd' ,fttton ap"t 00,10, B.? Ch-,?hy-d Bu er _a Orls, 4, Chmp,?ide; M.?. Sone, and T ? ..lpso". 7 $0 12 Ad v t t LY7 ch and tlo 171A .u:¡I, !s. Ald' ,.root: Willlioill Ma.thel', Fa.rringd:¡a.r. and J. T'námp8@D, 121, New NorfJ1 ORDER OF ANY LIEBIG ANI) CO., BO..6.D. LONDON, emJet8are outioned against -aw offering ode propw-atiom and calling ù Fõod. u It was decided I- the caw,. ,I U, ebigI. :h FZZ the  Md L wig zgt to use it, and ah othel. persons @ailing 'Otheqf ioles tbis uzta o: ?,  UaNe 0,0 f()O' "l1(8li 1Ù W.13 to