Hide Articles List

27 articles on this Page

I BAltDDONIAETH AC ADDYSG.

[No title]

[No title]

ETHOLIAD ARFON.

0 AFFRICADDEHEUOL. '1

News
Cite
Share

0 AFFRICADDEHEUOL. '1 LLYTHYR A DDBRBYNIODD GEO. WASH. INGTON JONES, STEUBEN, ODDIWRTH EI FRAWD. DURBAK, POIlT NATAL, Medi 1, 1880.-Peader- fynais dala ymweliad &'r rhan bellenig hon o'r ddaear, a dichou y bydd gair o hanes fy nhaith o Lanllyfni i Affrica yn ddyddorol i'r dar- llenwyr. Gadewais Lanllyfni Taehwcdd 9fed, 1879, a Llundain, Rhagfyr 8fed; galwasom mewn tri o leoedd ar y daith, sef Dartmouth, Devonshire, lOfed, Madeira, 17eg, a St. Helena, 29. Cyrhaeddasom Cape Town, Afirica, y ehweehed o lonawr, 1880. felly gwelir y darfum dreulio y Nadolig ar y mor. Bum yn Cape Town am dri neu bedwar diwrnod yn eilrych o gwmpas, ac yn methu gweled dita byd yno i gydweddu a mi, Be felly cymerais yr ager- long am Port Elizabeth, rhyw 600 o filldiroedd yn mhellach, ■» chefais yno le mewn timber yard," a 2p 10s yr wythnos, a thalu.o hyny 25s yr wyth- nos am fy llety, a gwuaethum dipyn o arian yno mewn rhyw chwech neu saith mis, hyd nes yr aeth hi yn godiad rhwug y gweithwyr a'r meistri. Gad- ewais Port Elizabeth Mehefln 16eg am Port Natal, a chefais le yma yn mhen dau ddiwmod, a chyflog pur dda, set lis y dydd-mwy nag a gefais erioed o'r blaen, ac yr wyf yn talu yma 258 am fy mwyd: felly gwelir y gallaf achub 2p yr wythnos. Felly gwelir fy mod mewn lie pur dda, ac ystyried fy mod wedi dyfod i'r colony yma heb grefft yn y byd. Mae yma le pur dda i grefftwyr, ond heb grefft y mae o yn un o'r lleoodd salaf ar y ddaear, oblegid y maent yn cael y negroaid yma i weithio mor rhad. Cefais le yma mewn gweithdy saer coed, ac mae fy meistr yn cadw deg-ar-hfigaia o seiri. Gwelir wrth hyny fod ma dipyn o waith llifio, a chefais inau waith wrth y bench, a phobpeth fyddyn angenrheidiol hefo'r peirianau yma. Yr ydym yn gweithio wyth awr-a. deugain yr wyth ios, sef wyth awr a baner y dydd, a phum' awr a haner dydd &dwrn; ac y mae yn llawn digon mewn hinsawdd boeth fel hyn. Yr wyf yn hem fy He yn bur dda, ond y gwaethaf ydyw ei bod yn boeth ddychrynllyd yn yr haf, set mieoedd Ionawr, Chwefror, a Mawrth; ond ni raid cwyno gymaint y gauaf. Mae yr hin gan boethed y gauaf yma ag ydyw yr amser poethaf yn yr haf yn Nghymru. Os edrychir ar y map gweli fy mod yn bur agos i Zululand; gallaf gerdded yno mewn tri diwrnod oddiyma i'r meusydd lle y buont yn ymladd; ac y mae'r mwyafrif o'r bobl ieuainc s/dd yma wedi bod trwy yr oil o'r Zulu War. Dynion cryf- ion iawn mewn cymhariaeth i'r Prydeinwyr, yw'r Zillus hyn-yn dal, heinyf a chryflon; ae y maent yn bur ouest -nodwedd pur werthfawr yn eu cy- meriad. Byddaf fl yn gweithio gyda dau ohonynt, un o flaen y llif, a'r Hall o'r tu ol, ac yr wyf yn eu cantod yn bur ufudd a gostyngedig; o'r hyn lleiaf, rhai felly ydynt tra y byddant i lawr tua'r trefydd yma. Nid yw y llywodraeth yma yn caniatau iddynt fod allan ar ol naw o'r gloch yr hwyr, na chya chwecb. o'r gloch y boreu. Y mile yma gloch fawr yn canu am chwech a naw j un yu eu galw allan, a'r llall yu eu rhvbuddio i fyned i'w bjthynOd, a phob un a gilir allan ar 01 i'r gloch ddarfod canu, bydd yr heddgeidwad du yn ei gymeryd i fynu. Hefyd ni chaniateir iddynt gael yr un math o ddiodydd meddwol, ac y mae yma ddeg punt a deugain o ddirwy os canfyddir yr un tatamwr yn euog o wertha iddy nt. Gwelir fod y Prydeinwyr yn bur galed yn mhob ystyr with eu gwarogaeth- wyr. Yr wyf yn cael fy iechyd ja bur dda yma yn llawn gwell nag adref. Ni welais yrun Cymro er pan adewais Lundaiia, ond byddaf yn cael ami i papyr Cymreig yn awr ac eilwaith. Y mae papyrau darluniadol New York yn rhai da, a'r daxluniaayn naturiol, a'r erthyglau yn llawn ffraethineb ir wyf yn credu eu bod o flaen y newyddiaauron Seisnig Prydeinig ar hyn o bryd. Ydwyf, &c.- INIGO JOKIS. .l.C

[No title]

[ _XR _GOSOHEN._

OLYNYDD MB ADAM.

IDAEABGRYN YN LONDONDERRY.

I AFFGHANISTAN.

BAZUTO.

.DRWG-WEITHRED WR BWSIAIDD.

AFON WEDI RHEWI.

CLUDIAD ARFAU TAN I BENMAKN-MAWR.-YR…

[No title]

Advertising

" KSDYMlUS."

[No title]

[No title]

I GAZRNARPON.

DAMWAIN ANG-KUOLi I FORWtt…

MARWOLAETH DU1SYFXD Y PARCH…

IrOBWAREL YR EIFL, LLAIJAKL-…

I BUDDUGOLIAETH BYDDFBYDOL…

IDIENYDDIAD YN ST. ALBAN'S.

NEW COMPANIES-

GWA1TH Y SEKEDD.DYMHOR DYFODOL.