Hide Articles List

5 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

45mekon4 sa, frioboult, s suivalutkm [IWCodir <<M e «tK< oot bob onflys fMM <<f«MM a gl/Mlddw yft y yokfo A-. Glflir «M/bx y t4l ptlt." CtENBDiaAETHAU. Evans-Tach. 20, yn Aber Cottage, Portdinorwig, priod Mr Owen Evans, Fomdry, CMrnarfon, ar ferch Jones—TMh. 13, priod Mr John David Joneo, Tsnygrisiau, Ffestiniog, ar fab. Jones-Tach. 18, priod Mr William Jones, MMer, ar fab. Jones-Tach. 19, yn 6, Summer-lane, Caergybi, priod Oadben W. Jones, ar fab. Parry-Tach. M, priod Cadben H. Parry, Amlwch Port, ar ierch—cyntaf-anedig. o wiw, Louiza fad, Mae delw tad o'i gweled hi, A cysur mam fydd ceisio mwy Gochelyd clwy i'th gylchn di.—if-ft. Pntchard—Tach. 23, priod William Pritchard, BritaBnift-Tiew. Menai Bridge. ar ferch. Roberte—Tach. 22, yn Holly Bank, Uandudno, priod Mr Samuel Roberta, ar lerch. Thomas-Tach. 12, priod Mr Richard Thomas, Ilyfrwerthydd, B)aenau Ffeatiniog, ar fab. Thomaw—Taeh. 20, priod Mr John Thomas, Bod- afon, ar ferch. Williama—Tach. 15, priod Mr Richard Williams, crydd, 18, Henllan-street, Dinbych, ar lab. PBIODASAU. Ellis-Owen-Tach. 15. yn awyddfa'r eofreatrydd, Caernarfon, gan Mr Daniel Thomas, cofrestrydd. Mr Hugh 'E)Iis, TraUwyn-terraee, Carmel, a Miss Hannah Owen, TanySordd, Carmel-y ddau 0 ETana—Edwards—Tach. 16, yn nghape! y Fron, Dinbych, gan y Parch. Edwin Roberts, Mr Robert EvaM, a Misa Amelia Edwarda—y ddau o ETana—Evant—Tach. 12, yn nghapel yr Anni- bynwyr, C'orrM, trwy drwydded, gan y Patch. J. 0. Williams, Mr William ETans, a Miss Jane Evana—y ddau o AberUeteni. Edwards-Pritchard-Tach. 26, yn Bryn'rodyn, gan y Parch. DBTÏd Morris, Bwlan, yn mhresen- oldeb Mr Daniel Thomas, cofrestrydd, Mr chard Edwards, Orescent Cottage, â UDa Ta. 1>+,,1,0.1 7:r_IÅ nM,ø {'"OAPna.pfnn Edmunds—WilHama—Taeh. 23, trwy drwydded, vn Sslem, gan y Parch. J. J. Roberts, Porthmadog, yn mhresenoldeb Mr E. T. Grinith, Mr R. Edmunds, Gfoetref, a Miss J WiUiame, Griffiths Grifaths Taeh. 19, yn agbapel Twr Gwyn, Bangor, gan y Parch. Daniel Row- lands. M.A., yn mhreeenoldeb Mr J. Pritchard, cofreatrydd, Mr Henry GfiStha, Chapel-street, Oroesor, a Miss Ellen (MNths. High.street, Bangor, gynt 0 Cae Uchaf, Llanfrothen. GhBtha—?Jones—Tach. 23, yn Eglwya Gymreig St. David, Brownlow-hit), Lerpwt, gan y Parch. B. T. DaTiM, Thomae Griatha, ag Etixabeth Jones. Hnghea- WiUianM—Tach. 26. yn swy4dfa'r cof- restrydd, CMmarfon, gan Mr W. R. Whiteside, Mr William Hughea, Fee), inorwig, a MiM Alice Williams, Mus-moddygon, 1 ddau 0 Uanddeiniolen. Humphreys—Jonee—Tach. 16, yn awyddfa'r cof- restrydd, Pwllheli, gan Mr E. T. GriNth, Mr Richard Humphreys, Lonfethe), Llannor, a Miss Mary Jones, AUt Goch, Llannor. Humphreys—Williams—Tach. 24, trwydrwydded, Glasgood, gan y Parch KUis James Jones, yn cael eí gan y Pllrch J. E. Jones, a Mr W. R. Whiteside, eofrestrydd, Mr Humphrey William Humphreys, Caenewydd, Llonrug, â Miss Mar. garet Williams, Waenrhythallt, Danddeiniolen. Jones—Grimtha—Tach. 13, yn swyddfa'r cofrestr. ydd, Pwllheli, gan Mr E. T. Grimth, Mr Robert Jones, Efail'newydd, Llannor, t MiM EUen Griffiths, Brynmaria, Bryncroes. Jones—WiHiams—Tach. 9, trwy diwydded. yn swyddfa'r cofrestrydd, Pwllheli, gan Mr E. T. Gnmth, Mr Richard Jones, Tanygrisiau, Ffee- tiniog, a MiM Margaret Williams, Tan'rtllt, Llanoot. Jones—Robertf)—Tach. 18, trwy drwydded, yn Penlan, Pwllheli, gan y Parch 0. Jones, yn mhreienoldeb Mr E. T. GriSth, Mr Richard Jones, Ala-road. Pwllheli, & Miss Jane Roberts, Salem-terrace, Jones-Evans-Tach. yn oofrestrydd, Pwllheli, gan Mr E. T. Grimth, Mr ThomM Jones, Llanerch, â Miss Mary Evans, o'r UR lle. Jones—Parker—Tach. M. yn Eglwys St. Pedr. Paddingt?n, LerpwJ, WilHam Jonel, Grug FaWl, air F8n, i Ruth Parker. 29, Elgin -road, merch y dlwedda1' George Parker, Evercreech, Jones-Jones—Tacb. 24, yn swyddft'r cofrestrydd, Caemarfon, gan Mr Daniel Thomas, cofrestrydd, Mr Thomas Jones, Tanydderwen, Talysarn, â Miss Mary Jonel, Jones—Hughes-Tach. 26, trwy drwydded, yn swyddta'r cofrestrydd, Caernarfon, fraH Mr Daniel Thomas, Mr William J. Jones, Chwarel Fawr, Dmorwi?, & Mis< Sarah Hughes, Bronygtth, Rhiwias. UanddeiDiolen. Jones—Jones—Tach. 27, yn swyddfa'r cofreatr- ydd, CaemMf-'n, gan Mr W. R. Whiteside. Mr Owen Jones. Ty'n y Ffridd, a Misa Mizabeth ddau 0 lAwis--Blackwell-Tach. 24, yn Eglwys Gymreig Brownlow-hil), Lerpwl, gun y Parch. E. T Davies, William Lewis, a Sophia BIttcktfelI, Capél Bangor, Aberystwyth. Morrie—ETans—Taoh.20.yn swyddfa'r cofrestrydd, L!anrwst, Mr Ebecezer Morris, Taa-y.waen, Gwytherin, ger LIaurwst, & Mias Sarth Evans, nn ardal. Owen-Jones-Tach. 18, yn swyddfa'r cofrestrydd, PwUheli, gac Mr E. T. Grimth, Mr John Owen, Llanbc<holt, â Miss Jones, o'r 1In Ile. Pritchard—Parry—Tach. 18, yn Nghapel Hanrug, gan y Parch J. E. Jones a Mr W. R Whitaido, coffestrydd, Mt Ro ert PritchMd, LIwyu Myf- ryd, a Miss Jane Parry, Bryn Hatad, y ddau o Pntchard—WUUams-T*ch. 27, trwy drwydded, yn twyddfa'rcoirestrydd, Caernarron, gan Mr Daniel Thomas, cotrestrydd, Mr Owen ard, GlyBlIiton, & M ss Mary Williams, PiM Mttwr, y ddau o Llandwrog. Roberta—Daries—Tach. 23, yn nghapel Cymreigy Brasenose-road, gan y J Davies, yn cliel ei gynorthwyo an y Patch. L. W. Lewis, Hemy Roberts, a Phcebe Davies-y ddau 0 Bootle, Lerpwl. Roberts-.1ones-Tacb. 15. trwy yn swyddfa'r cofieetrydd, Pwllheli, gan Mr E. T. Grimth, Mr Witliam Roberta. Bryncelyn, Hi* engan, â Miss Mary Jones, Ty Bricks, Llangian. Rsberta—Jones -Tach. 26, yn swyddfa'r cofrestr- ydd. Pwllheli, gan Mr E. T. Grimth, Mr Henry Roberts, Bryncroes, â Miss Margaret Jones, Oae Corrig, Llangian. Williams -EUis—Taeti. 24, trwy drwydded, y)t swyddfa'r oofrestrydd, Pwllheli, <!an Mr E. T. Griffith, Mr Cornelius Peiiygroes, Llanengan, â Miss Jane Ellis, Bryncel n, man. engan, WiH)amt—Jones—Tach. 13, trwy drwydded, yn swvddia'r cofreatrydd, PwUhfIi, Ran Mr E. T. Gfimth. Mr Griffith Williams. Penybryn, LIan nor, a Miss Ellen Jones, Tyddyn Mawr, J )amMl- haiarn. WilIiams—Renwick—Taoh. 22, yn E"!wya y Plwyf, Eglwysilau. gan y Parch. U. W. Williams, o Fairnetd, sir Forganwg, a gynt o Goleg y Dnn- dod, hydycbain, â Mary Catherine Mostyn, merch hynaf J. W. Renwick, Billa. Wikon—Fouikes—Taeh. 27, yn ugliapel yr Anni- gan y Parch, R. Parry (Gwalchmai), Mr W. 'WiItiou, a Miss G. Sughes Foulkes-y ddBU 0 Conwy. MARWOLAETHAU. Davies-Tach. 21,yn39mlwyddoed, CadbenWtI- liam 0. Davies, ail tab Cadbon Owen Davies, 1, Ohurch-street, Grimths—racb.22, yn 27, Menz)M-<treet,Toxteth. park. Lerpwl, yn 36 mlwydd oed, Joshua Grimths. Hall-Taeh. 22, yn 72 mlwydd oed, Margaret, priod Charlton R. Hall, T..n.y-b!yn, ger Llan- dudno. Hafrieon—Tach. 18, yn mhraewylfod ei dad, 11, St. Oeorge's-Mll, Lerpwl, yn ei 42ain mlwydd, John, mab bynaf Thoas Harrison, gynt inland Caergybi. Hughes—fach. 23, yn St. Asaph-street, Rhy], yn ei 75am mlwydd, Nvan Hughes, eynt o William Moutt-street, Lerpwl. Jones—Taeh. 22, yn Glanagora, Rhoscolyn, ar ol maith gystudd, yn 26 mlwydd oed, Miss Eliza- beth Jones. Bu farw gan ddwyn tystiolaeth gret ei bod yn pwyso ar y Gwaredwr. ProSeeai gyda'r Methodistiaid Catnnaidd. Lewu—Tach. M, yn 10, Sherlock-street, Lerpwl, Sydney (Sydie), Mwyl fetch Hnghao Abne Lewis, Ynys Goeh, Llaneilian, ?n 19 mlwydd oed. Huu—TMh. 22, yn Bodorgan, e4t Fon, yn 6$ mlwydd oed, ThomM Muir. OweM—Tacb. M, yn 37 mlwydd oed, ar ot wyth. noe o gywtudd trwm, er mawr atM t zvlch tm eang o berthyntoau a chyfeillion, Mr Owen Owen*, adehadydd, GIan-aber, Rhoetryfan. daddwyd e< yn mynwent Horeb, Rbottryian* yn yr hon eglwys yr oedd Mr Owem* yn aeM CfdM ei weddw alMua t'i bachgen bach aodded ynef. Owen—Tach. 23,-yu y Royal Oak, HaMBBt<hai<}. Glyn-Ceiriog, Edward Owen, mab ieueneaf 'v diweddar Owen OweM, Trefhw. Owens-Tach. 21, yn 27 mlwydd oed, yn BoM Cottage, Cotwyn Bay, Richard OweM, o'r Market Dhiing Rooma, Great Charlotte, street' LtTerpoot. PeM—ttch. yn 59, Lancaeter-gate, Dnndain Hannah, priod Samuel Pope, Q.U., a pbedwar- edd ierch y diweddar Thoma* BMy, Tun' pfr], Lodse, sn GMT. Btbetta—Tach. 7, yn dra disymwth. o'r browhiti, yn M mlwydd oed, Margaret Robertt, priod n* Boberta, Bryn Madog, UanddeinMien. Heb: ryngwyd ei gweddillion marwol i lynwent Llan. ddeiniolen y dydd Sadwm dilynol gas dyrh tuoeog. Yr oedd yn aelod eglwysig gyda'r Weeteyaid yn Mhemsa'rwaen, ac yn un y teimltr oo])ed ar ei hol yn -leg pob doebarth Tn yr Mdat. Roberts-Tach. 22, yn mwydd a haner oej, anwri ferch Mr AndreaB Boberte, gotnchwyliwt Chwarel OwmortMn, Ffestiniog. Roberta—Tach 22, yn 66 mlwydd oed, Mr CMmth Roberta, Tuhwntt'rafon, Rhydyclafdy. Yr oedd yn gymydog tawel, yn gymwycaawr ewylIysgM' ac yn wr a homd ganlaweroherwjddei hynaws edd. Thomaa—Tach. 22, yn 18 mie oed, Btimbeth anwyJ Nentyn Mr Hugh Thomas, Pen-y-bont'' Ffeetiniog. Thomaa—Tach. 23, yn 8 mlwydd oed, Griffith anwyl blentyn Mr John Thomaa, Bont, Tan y. griMau, Ffestiniog. WaItere—Tach. 25, yn Mhersondy Maeccloehog eir Benfro, wedi cyrhaedd yr oedran teg o 91 Anne, gweddw y diweddar W. Walters, Yew. Hendter, Ceredigion. a mam y Parch. Thornae Waltera, pfriglor Maenclochog, a Mre SilvaB Evane, PIas Uanwrin, ger MachynUeth. WiUiinna—Tach. 23, yn 80 mlwydd oed, Ann Wil. Uame, gweddw y d:weddar Meseach WtHiame, got, Waenfawr. Bu yn aetod Nyddtawn gyda'r Annibynwyr ar hyd ei hoea. Byr gyetudd a gatodd. WycBe—Tach. 11, yn 79 mlwydd oed, Mn Mat- garet Wynne, priod y diweddar Mr William Wynne, Dolgeiri, Gwyth<rin, ger Daurwst. Claddwyd hi ddydd Sadwin, Tach. 13eg, yn myn-sent capel SHoh (X-C.), Gweinyddwyd ar yr aehlysur gan y Parch. John Jones, Penraachno. Argrepbir pob math o MOURNING CARDS l J'4 ,?yddfa'r Gmedl Gvmrøig, Caernarfon, yn r d.tl." ar fyr ry budd, ac am y prisiau mwyaf rhesymol.

AT EIN aOHEBWYX.

GWA1TH Y SEKEDD.DYMHOR DYFODOL.

Advertising

Advertising