Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

A A UtAN UNB, BUORTMT ooBAN PAukioii MAMERIOA. 0 UTERPOOL I BOSTON YM. HALIFAX. OHtCAaf)tAJt..Rhtg. ttP?MTIAN ..Rh&)[. 16 SAtNNiAN ..Rhag. 9 )PoMr!tMiAN.. Rhag. 23 0 LIVERPOOL I BALTIMORE, VIA 1ST. IBAMMAN Rhag. 7jCAtfitN.Rhagai TocyDau t tyned trwodd (tAroWk <«t<<<) i bob cyfehiad yn ol priaiau neUlduot. GteUil CIIØl pamphledau ar Canada, Manitoba, a'r TtJeithiau GdUewinol (Minnesota, Dakota, &c.); hefyd pAMFHLtDAf NBILLDOL, yn cymwyf f<poftt J'l ymwelwyr i Canada oddiwrth gymdeithll8 y yn rhad 8C am alWn tury ymoiyn am danynt. Bhoddir Cludlad Oynorthwyol i lafurwyr a morwynion eyflogi. (1eir pob hysbymvydd trwy ymofyn Ag MjltAN BROTHERS CO., Jamee-fb-tOt;, nell A ttt WTLLIAM8.12, Thomas-Btireet, OMmarfon. Mr R. G. 11 Mr B. 0 HumphMys, News Agent, Portm«<t(? M;d. Parry, Williams, and OadwfJadr, 3 and 4, WiNamB'-comrt, Betheada; <, Market-etMet, CMrnarroN; am(! Fo'M CtOMM, !ún.iog. th EUi)) Boberte, News A?ent, Foutcrca&ot., plaotiuiog. Mr J. darke, Boot and Shoe a.n)}U.WI." 68, mzh-ttteet, PwI!heH. Mr G. Lewia, News Agent, PenyKtfM. Mt Muna'il DaviM. Draper, London HoUM. UtmberiB. Itt Matthew Goldio, Dick't Boot and, ShM Warehouse, H7. HiRhotreef. Bangor. a. 3601-1 M ATYMFUDWTR. QOKUOHWYUAETH TMFUDOL TRWY. DDEDIG. T\YMDNA J. D. PIERCE (C':My? ?MtL, t<tM<-? hyebyau y ceir pob cwybod. jMHBj?M* ia? eth yn nghylth hwyliad a?erloneau, a't MMau i wahano! ranau o'r America, Canada, AwstMlia, New Zeatand. a pbobpaith orbyd, hwy ymoiyn ag el, yf Gymraeg neu yn SaeBon. Mz. mewn Uythyr yn cynwys ??<t? <<<m?. terbeir tocynau cludiMt am y prisiau iBetM. TeUr ey)w neulduol i docynau (passage tiekets) wedi eu derbyn o'r America. Bhoddit Mordaith CtynoTthwyol (aI,wtøàPal'Øf' y Uywodraeth i Canada. Oyfarfyddir & phttwb ar eu dyfodiad i Lerpwl' <<ctheii Ueoedd i'r Cymry gyda'u gilydd, yny thanau rhagotaf yn yr agerlonpau, icawb a ym- ddiriedant eu goM i J. D. PIERCK, yt hwn eydd wecli croeei y Werydd aroryw weithiau, teithio Utwar yn yr Amenca, ac weAi cael proaad heJaeth ya y tMnach ymfudol.—Cyfeuiel at J.D.PIERCK, S- OLD HALL-OITIREET, -1 _n LIVERPOOL. Cymfradwyir yt uchod i sylw gan y Parchedig. ton John Evans (Eglwys Bach), LIimdam; John Jonao jVuIcM), LerpwJ, John Thomas, D.D., Lemwl; John Hushes, D.D., Lerpwt; Mr Delta Dai'Ies, F.A.Ph. Aberdar, ac ereUl. 001'1.. Y OVYWrRIAD UOHOD 4.1116.v DOMINION LIN'E TO CANADA AND Jj THE UNITED STATES FROM LIVEK- OotnpoMd of Twelve powerful and nrst-class Steam ors. To PORTLAND, sailing every Alternate Thursday. Cabiti Fare. jElO iMa. AMieted steerage. Special rates tor Agriculturists and Domestic Servants. Pamphlets on Canada sent free on application. TO NEW ORLEANS AND TEXAS, Via Coruuna and HavacDah, sailing fortnightly. OtMn, J620; Steerage, £6 6s. Surgeons and ltewardess Apply to the Managing Directors, Messrs Flinn, Main, and Montgomery, 24, James-street, Liver- fOOl; or to the local agents. G 4517 i YMJl"D'DIAETH I'R ?USLMDB-ORLLEWIN NEWYDD.-Y ..e CwmnJ Rh?ilff.rld r No?th- t<m Paciiicyna?or ar ttyter ymfetydIwTT ran ? rth SSae?hau. ac yn 'hv?orddi? tUneU deitMo) orea i sDaanlg setb?, ithi. "g Canada. Y mae gan y (ymut ar ?h.. 0 weri yn Minneota a DakotA, 1-n «ttelerautraiBet Mn arian t.tu'od-dyweder. d<-K ncu ddemadef! awHt Tr accr-gyda th<entu haeXrydin ftr sea, or yohydig yu uwch i vir setydtwyr. 6IUJ y eytryw hefyl tu- da cytartal perthytot i'r (iiill y d- dd.,pri-th. y 'Id ff,dd ?.A IU??r VaU<q o (tvn ter?yDau y Cwmni. ac y mae y <')T)ydd a wnsxo yn daiwwid? mo? ?wthii m L. ,? 3, K ob,,Ii tyNety? Byd?ixstyniftd o'r tUueU i YeUowxto?ue, ymystodyrB[y(!jpfdy<od<? (idvyn o fewn wowwtda oyaew amryviol a-lnoddau Mm?na, el mwn1odtÍiau 2S'???, ei thir Uarur. a'! phorfeydd eanff. Ue y mM mUOUWd yu cael eu magu .'u ? .,thi ddi. o.d y 1lraUJ. c?u bugeUio. Y mae y f,ob1 a el?nt i M=Itoba %my DuluthL neu drwy t3t Paul a Bramerd, yu IIrbenig er archwUio y tir ,-Galwer yn neu oy- teMer at y Northern Paotnc Agency, M, Wator-«tceet. iLttpw!. OMSt lL- .J<<Mtt ?MM, ?"'M "M' fftMM?, yr <!<C <tf/M'0< t ? EIBIAU YR IE8U, gan y Parch. J. R. \jr MACDUFF. D.D., Ritvenstone, CMslehuret; coolthiedig o't S4eslleg gan John Morris, Gate- house, Bangor. Dait iachaol i'r ysbryd briwiedig, yn diftttyn tddiar Brea y Bj'wyd." "Yr oU yn ateb Pr RlJogaeth, 'Cysurwch, cysur wch fy mhobi, medd eieh Duw.' JM ar<A<ttMt t'tf AaM/b" a< y o 4480-d 4. i)yAM<Mtr rJr y !<< e OffA<M<t/. 1880, ?IRONICL Y CERDDOR: Cylohgrttwn Miso) ? at waaanMth Cefddoriaeth yn K?hymtH, t daa olygiaeth D. EMLYN KVAN8. yn cael ? gynorthwyo yn adran y gan M, O. A.O. Bydd i bob rhiiyn gynwys 16 tudalen [ MarUeniaetb, a 4 tndaten o GerddonMeth yn <dan nodiMit gyaa goiriau Cymreig—a Seianig Y' IICbJyslUol, cyfaneoddedig gaD rai u Gellldvr ton y Dywysogaeth. PM Dwy Geiniog, i'w C+lÓij oddiwr*h yr holi Lyfrwerthwyr, neu gan y OyheeddwT.—I. ,ION¡< Stationers' Hall, Tto herbeti, rontypridd. Mam. o a91.v TJEN FEDDYGINIAETH CYMRU. HIR YMARFERIAD A DDYRY BRAWF DIAMHEUOL AR BOB PKTH. FBLLY Y IlAB PEL EN AU Jp:ES 'fj{EMAliOd YN FEDDYGHMAETH Sf<:FYliLOG KK'6 PEt&AIN MLYNEUD RKLLACH, Ac y mae y milcedd a iachawyd drwyddynt yc 1ystiolaethll na fYllant am Jai a dibrawf, a Thai. e. berKadiWYd i gynwJyd y newyddlon wedi troi YIl 01 at Belenau a Llysieuol JOlles a fidHI cant yn wir efIeithioJ j 8ym:ud yr holl dd-liuiau ad aidd.ant o anhwy'Aderiu 1 afi, lie anmhuredd y gwaed. Gwerthir gan hall Ii' úl.'tïwyr v Oy. tobdir, mewn blyehau Is lfc, 25 6e, a 4s 6c yr un. Y mwyaf yw y rhatttf mewn cyfeibymad. Gocheler twyU. Mae y rhai cywir mewn bl7dhau pren amgykhedi¡ â phapyr KWyrdd â UaW.Y8irif Robt. I. Jones ar stampy C.S.—Nid oes Hai na Mwch cyfan o Bi])s Jones Jh-etnadog i'w cat:). o4259a Y G W A E D-B Y D DEN W ° G PELENAU HnKUO' K THOMSON (!'Aomp<ef'< BtWtlo,/r .Pilh. ") Ymaent vngwe)tay {torOaugwaethai o An- hwyldfrau, ''r axfmwdd Mwvaf aaach ar y Uwaed Oyl!a, Afu, a'r Rtwtenau. Y tnaent yu myaed at wraidd pob anechyd, yr ')yn na' gaIluMh.twtcdd. yeiniaftb arall ei gYlhlle,\d. Dftmyddir y bnrydd at yr Mihwytderau ean)yuaI:—I.'tKyg tMcMad, Ben wynt <n y cyUa a'r perfedd. pcn- tM<Hndod, pylni y golygon, Hygaid gweimaid ueu ddolurus, methiant y oof, cnriad yga!on. rhwy<tt- MMya yrafna'r geri, dtffyg anadi, rhein'st, eymmalwtt, grafet, pon yn y MiB, clefri poeth, ehmian doturue, bronau a gwddf doIuruB, clefyd y hMniB, pendduynod, caDcr. tarddiadau ar y wyneb t't corph, traed chwyddedig, y crafu. MReiddwi, dd me]yD, dyfrgtwyf. athwymynodobob math. Yj'hat a ddioddetant oddiwrth un o'ranhwylderaw Mhod, drwy gymervd dwy Bftt dair o'r peleaau hyB Wtth fyced i'r gweJy, a fuan adferir i lechyd <<t, Berth, bywyd, a )h)ndcr. Ar werth mewn Myohatt, Is lie a 28 9c yr un, fm yf hoU MeryHwyr, nex o'r BURDOCK PILL MANUFACTORY. 44. OtFOMt-MMtM-. ABEBTAWE. G89719d th<wliraint y Merched" 1.11" cael T. N.wYDD <mbt)<ian LiverpeolgamB. Parry, Matkct-squMe, ?<a-y-<roee. Arbedir trwy hyn ,/ltll,'e/uiniof y ab& pwye o di. e44M.j. CERDDORIAETR GnlOBDDBDlG 0" HUGHES & SON, WREX HAM. Ot M 6?<M jHy/rto<r<tto' tMMm eymydeyMt?, ..ftm??AY.Yf,Yf,. 4?? Y7, Tay=wol <t <cer<? m<wm <<ontpt, ? tt?A? e'r e!<«Ka? yt sai t CMtt<<? <MHMWApc& &c!M. Pnl, '.JIÑt lei. 18M. lit' P. CoMf.pWctM. THE WELSH HARP: In the Tonic Sol-fa Notation. A SelecUn of wE?Et N ATIOlUL SONGS. S?90d (Of One M Fonr Mtcet, with E?UB? 'nd W'elth Word*: '<<' in N.tiona md Britih School*. By J. 0 WEN (Owain Alaw). A HARP" 1, the Old 110tti with c?"*?' '?'' ? '"?' ?' eadI; ? '? togdll. CIQth.8I.) ffM 6e. (w ge"ala vn -inig-Cyweig, << Sa<m<c, tg,) CANTATA Y PLANT: NBt7 YMGOM YR ADAR: Gan JOSEPH. PARRY (Pencerdd Am- wica) y geiriau gan y PorcA. THOMAS LEVI. ltlIWR AIII/ Pril4ø. I BLANT: Y ME88!AH t BLANT: CANTATA GYSEGREDIG Aj Hanes Bywyd yr Argtwydd lesu Grist; 6'aM H. D,4 VIES, A.C. M- Pris 4c. Y DELYN AUR: Ee.i Al&won Cycrreig; Wedleu trefou I bedwar dd y Band of Hope a'gion Sr;.bothol. CERDDOR Y DEML: Sef OMglM o Emynau y Tomlwyr Da. À lluaws 0 rai erallI, wedi eu cymhWY80 a ALAWON CYMEEIG <M y .Parch. J. EIDDON JONES, L&x-g. Y rr A.??.? w,di t.f.. g.. BA.Ity M?* ?? o?!!? Sm?''A]*w. D-??'?'?J- *w, B j AJ*w Mn. iMltw, M R. Stephm ?o?w?t?t;. irs *#W AW-H.. NodiøC.lI. << Sol-r. <<. CHWE' QUARTETT: tYN y DVAU NODIANT), C<M Dr. PARR Y, Abetystwvth. YW CYNWTI T! wyddott b<th d()ywe<! fy B?htion—yy An?tt Btuh 71 al, f M_" Adg.f Enn Ben..aa- 0 Da b- Y" -in rl11M 1S1eI¡hin¡ 01. BJ\ønø" 1, $, 11"; "11" OM)m aotiM, sj.; t'< hardd, Stoift. HYMNAU r THONAU: AT WASANABTII Yt MCOZ S.ABBOTHOL, t BÁND OF HOPIl, 4 THEM L Y PLÁNT. eu eTflUlSoddi yo arbeni¡ Iddo pn E. ROBERTS, LIVERPOOL. B/>ai.l, 3, I.. d-wv vr MeV VB "¡¡¡jau, XMtm )M<m, Stettt. T CAXIF-HYDD ,nmmCA};ATDD: AT w.u.NAJII'B YR YSGOL SABBOTHOL A'R AELWVD. MORGAN SAMUEL, CEItHOa, TBOIDON, T?CNO? MORGAN SAliURL, CRiaiou, TEGIDo)i, TuiDma, ifttM A.n. 04" OMifÙog. CANEUOflSALAW; Naw o Ganenon, yn Nudiant y Tonk Sol-fa n Otyr'd 'T Npeoo Lb-A_I'r Coed I Oan I-Bb Tn an (grd. Chydg->- y I y U&n-Y Urydedt w*tth yw'r M<1 (gydt c?,,ET- OMn d-trothw; (gyda Ch A- AUvv??y.r ig C y a ttM y<x<<<M<<. Ff<< II,; CANTA\VD TYWYSOG CYMRU: Gan 0 WAIN ALA w. Y GBllU.6.11 TN QYHRABCi A ClA18 J. CEIRIOG HUGHES. 114 0 1ti¡y, Bg. 11" p G byldd- M° CK/ ?.; ?j?''<.??A<rjrjr.b. tftth Y OEHDDOR OYMREIG: <yN 1'10: HSiV NODIA-NT.) Dtn etygiad y diweddM IEUAN GWYLLT. B. jf«t<<fn<, FW< jh.; ftua, ft CANTAWD TYWYSOG CYMRU: Gall 0 WAIN ALA W; T GMMAU TK GYM&AE9 A SAMMQ, OAt) J. CEIRIOG HUGHES. J64 0 B\fII7" Ig. 11" -II" GILI?olau byrd& ???./??''???'*??' Y CERDDOR CYMREIG: IYN M HlIN NODIANT.) D<n olygM y diweddar IBUAN OWYLLT. YR Anthemydd Cymreig: SEF CASGUAD 0 ANTHEMAU, Gam yr Awdwyr goreu, yn yr Hec NodMnt. <t <<- f 'Ht. Miwsig y Miloedd 8I!F CASGLIAD 0 OANIGAU, RHANGANAU, CANECON, tc., !tt yf Nodiant. KAMsoint pREsmrr. .cMota. 'nUo JOØ ??'???M3? Cmø of Etisk It.eI.ob¡: ss ./iMW OWEN (Owal" AI81). tttd Wthh.wMi Bymphmttt md '?-??SmS?S H<MtndH)?<MOMB)U)d)?H<)!<? 14, 64 h4 III <t)tH, ARDWYN SCHOOL, ABERYSTWYTH. HILD MMTBR:—The Rev LLEWELYN EDWARDS, M.A., of Lincoln College, Oxford, and Graduate in Cl/lssical Honours. Second Master, F. J. Trjt, Bsq., B.A., University of London; Third Maater, Mr L. PMsma, O.M., 6-nd Fourth Master, Mr T. JoNM; Music Master, D. JaNxma, E<q., Muo. Bac., Cantab. THE situation of Ardwyn is recognised as the most delightrul (md salubrious near the town of -L Aberystwyth it is within view of the eea, and well Bhe!tered from the northerly and easterly wtndB. The House (expresBly planned by a London Architect) is surrounded by three acres of ground laid out for Croquet, Play-ground, &c. For Cricket and Football the boya have the use of a neld not far from the Home. Mr Edwards prepare his pupils specially for Matriculation at the Universities, for the Schalarship Examination at the University College of Walea, for the Oxford and Cambridge Local Examinations, for the Medical and Law Preliminary Examinations, as well as for Commercial Pursuits. There are Scholarships belonging to the School. Terms and Prospectus on application. 8673-11. SALE FAWR AR ESGIDIAU YN 300. HIGH-STREET, BANGOR. ISAAC ROBERTS AND SON A ddymunant hysbysu triolion Bangor a'r amgylchoedd eu bod yn GWEHTHU ALLAS" eu HoII Stoo o Esgidiau, am brniau lawer Maw C6st eu Gwneuthuriad. DALIEB SYLW. Ni pharha y Sale end am Bythefnos yn unig, canys rhaid clirio y cyfan yn ddioed, fel y galler dechreu ar WMth y Gauaf. Or byma gyneuedra ca ohafwyd ertoed o'r Maen ei debyg; a mantais ddlamheuol i'r fydd taIu ymweliad buan, gan y ceir fellywell man tais i ddewim. OOFIER— ISAAC ROBERTS & SON, 300, HIGH STREET. BANGOR. e4367.d E8MWYTHDRA! OYSUR!! RHYDDHAD! SAUNDERS' BALSAMIC PLASTERS A RODDANT ryddhad umongyrchol mewn achoaion o Beewch, Anwyd, DiSyg AnadI, Gwen- A. did Ytieiad, Poenau jhwBf yr Yegwyddau, Poen yn y Cetn, &c. Mewn trefn i dderbyn ]]wyr wellhad, dylid eofvn am 8AUNDER8' BALSAMIC PLASTER, pheidiwch cymeryd yr un ar&U Ar werth rid yr holl i?feryllwyr, am 3e, 4c, 6c, ac 8c yr un. Yn gyianwerthol ga* Ayrton and SaundeM, t49, DuJce-eh-ett, Lerpw!. f 3663-d SUPER NfINX CORD. SIX CORD, GLACE TH&EAD, POR HAND OR MACHINE USE. APPOINTBD SOU! MANUFAC- TURER TO THE QUEEN CHARLES STRBBT KILLS, LEICESTER [3671 CARNARVON PIANOFORTE, HARMONIUM, ORGAN, MUSIC, tMt MUSICAL INSTRUMENT WAREHOUSE, 16, BRIDGE STREET, CARNARVON. T MA8NACHDY OFFERYNAU CERDD MWYAF YN NGHYMRU. PERCHENOG-W. JARRETT ROBERTS. GwMthn- yr Boll Stoc Allan am lawer Ilai na'f COST PRICE, -a&n <od W. JARRETT ROBERTS yn bwntdti belaetbu ei FMMchdt, ac fod ganddo y Stoe fwytl a fu ganddo enoed, y inae yn bwnadu ti GWERTHU ALLAN am biiNM hynod o isel. TACHWEDD.—OFFERTNAU YN AWB MEWN 8TOC.: PIANOFORTES. PIANOFORTES. AIL-LAW, wedi bod alltn <« Atf<. GweTthir y rhai hyn eto yn hyaod o rud. SQUARE PIANO, gan Broadwood, am 3p. 10* eto, 4p. 10a.; eto, 6p.; eto, lOp. BHORT CHiAND, gan WoMHAx, 20p. COTTAGE MAHOGANY, 12p. COT i AGE ROSEWOOD, brou yn newydd, gwetth « giiai, ZSp. COTTAGE BRLNSMEAD, gwerth 35 gim, !)5p. NKW COTTAGES PIANETTES, panel fronte. Bold liue., 1richord, 25 gini nett; eto, 30 gini eto S5 gini eto, 40 gimi. UPRIGHT IRON GRANDS, o 35p.! !20.gici. BROADWOOD COTTAGE ROSEWOOD (<o?e 't"), all latest improvements, 85 gini. PIANOS A HARfONIUMS, at y 3 YEARS' SYBi'B". HARMONIUMS. Y CHALLENGE HARMONIUM. 811 3p. 10s. ntt. Nii; gelJu ei phrynu mewn un mall am y pr;s ond ya y masuw h.,Iy uchod. ?wiLNUTjaARMUKIUMS, 5 oct., o 5 gimi, 6 gict, a 7 gini, 8 stops, o 7 giui h)d 12 gini; 8 etope, eet a baBer o reede, o 10 gini hyd 19 gini; black and gold, 8 stops, set a baner 0 reeds, 0 14 gini hyd 20 ginL OAK HARMONIUM, Ml taw. 10 etnpfi, 2; set o reede, gwerth 25 gini, yn awr am 12 gini BURk WALNUT,8 stops andknee sweU.eCectiTe lortea, It set o reeds, o 10 gini hyd 20 gini; 10 stope, kcee twell, 21 teeds, all !at€6t!mpMvementt, patent teede, in btaes plate, 25 gini. OAK Chapel Harn?oMcc!, 4t sets reede, SO pini. CHAPEL HARMONIUM, gan ALBXANDB&, 6 tet reede, 20 stops, 55 guii. Discount yn ol 4e. yn y buct t Gapelsu. HARMONIOM FAWR Y PAVILION. Coet- iodd 167p. 10t. iddynt hwy. Gwerthir am brie hynod 0 isel, drcI yr haner. JIbe bron cyatal a newydd. Nid oea y fath otferyn yn HARMONIUMS Eg!wy<n, Capelau, &c., mewn Stoc, uc i gael eu gWetthu yn rhad. Oa bydd yn ofynolfegymeriiRhan.daIiadauTn Misol am yr uchod. OFFBRYNAU PRES-Newydd ac Ail Law.— Rhaid eu gwerthu. a gwneir hyny am haner eu gwerth. Oddeutu Cant a Haner o Otferynau Prea o bob math, megys Corceta. Flugel HoniB, Tenor Sax- hotM, Trombones, Valves a !-lide, Euphoniums, Contra Basses, Bombardons, Side and Bass Drums. Befyd, STMNG BAND8, Violms, ViolM, Violonceil- os, Double Basses, Drums, &o. Gwerthir y eyfan gyda gostyngiad mawr. AT BWYLLGORAU EISTED'jFODATT, CYFARFODYDD LLENYDDOL, &o.-MEDALS, BATONS, METRONOMES, &e., fel Gwobrwyon i Arweinyddiwn Corau. o4414-d MILCAPON, SURGEON DENTIST, MARINO, 16, NORTH-ROAD, CAERNARFON (GYFERBYN A'R RAILWAY STATION). Daøedd I harddu daDedd Er I MOl harMed tytid lIlerohed 111011. Á Arlon I Y mae'r Demtycid enwog Mr T. Oapoc, MMino, 16, North road, Caernarfon, yn gwneuthu' a gosod Vantdd 0 bob ;math, pob maiiit. pob lliw, a phob Ilun, cyfaddas i bawb sc i bob oedran. Y ma6 Mr CupOR yn ymrw), mo 1 wneyd agosod Danedd mwy mwy p&rb hol, a mwy cytIOIdduij yn y genau nag Y gall neù ara11 wneyd t? wy hon oymyu, g!lil eu bod yn hunan- ymlynol, ac yn Ihoddi i'r danedd ereill a fyddont yn aros. Gall ? mwyaf ofnus gael Danedd Newydd heb ofni na hoen nae angh)'fleusrtra. Y mae'r Dauedd IDor eamwyth i'w defDyddio, ae yn ffitio i'r gum8 mar be&-aith, fel nas gall y mwyaf cyfarwydd wybod byth mai danedd g08od" ydynt. Gwarentir hwynt i fod yn at fwyta, siarad, canu, 8 Hwy a am YBtod oes heb waethygu mewn iliw, ac ci fydd Mayut byth na b)&9 nac ttrogi anhyfryd. Y teleran at- ba rai y mae Mr Capon yn â gwasanaethu pdwb a ddymunant gaol ei waoanaeth ydyw a ganlyn: Oa aa fydd y Dacedd Celfyddydol hyn yn rhoddi pob boddJoDTwydd, getlir eu dychwelyd ar unwaith, neu yn roben tri mls () amser, a gwnlllI rhai ereilJ heb unrbyw goat Y mae bere-nuu yu Nghtlernllrfoll eiauea r )..f-ryd mau<n!6 'If y ,ytieusLlra 0 ¡¡aell1aued Neyùd r,as gellir eee) eu cySelyb t!an UDrhyw Ddemtyud &r<.JI; a t;a!I pwy bynag a ddymuno weled tystiolaethau Jawer o Maid rhagoroldeb eelfyddyd mt Otpon ar bawb afaU. Mr Capon, neu ei frycotthwywr Cymreig. a rydd ei breeenoMeb ym y lleoedd cantynol;— pWLLHELI.-Pob dydd Meicher a dyddiau SctMau, o 12 hyd6,ynnhyMrRobetta, ChemMt, Whithall Square. ?LANGEyNI.—Fob dydd lau, o 10 hyd 5, yn nby Mr ThomaB Hughea, grocer, 1, High?Street, yn &80S i'r Railway StatIOI' ??RT?tISo?'-?? '? Gwener, o 12 hyd 6, yn Dhy Mr JeuMna, Ohemiet, High Street, lerbyn a'r rtaman Hotel. !??A????I?'- P°? ?? Sadwt!i, o 10hyd 5, yn nhy Mr Abram Bicharda, Temperance TT?1 f)fm ddrwB o'r Queem'e Hotel. LLAHBERIS,- Yi ail dydd Mawrth yn y mis, yn nhy Mr John Huxley Thomas, „ Roth.erh. am House Temperapce Hotel, 0 2 hyd I mer awr wedi 7. ???Y°tryS? ?d?a? ? y ?, 3 hyd 7, yn nhy Mr The.. Parry, 11, Oaradog PJÉN.Y.GROES,-y dydd Mawrth diweddaf yn y mie, yn nhy Mr Mathew Hughet, BMper, 0 3 hyd 6. B C 1 H e TAL-Y-SARNI-0 6 hyd 8, yr un diwrnod, yn nhy Mr George Trover Williams, Bryn Cetyn House. Rhoddir pob cynghor a chyfarwyddyd yn rhad ae am dd Un Dmt, 0 58- i fyloy; Mta o 14 o Udanedd, o 40.. i fyniym; .Stopio daned.d ,d, iwg_ o 2.s. «6,c. <1 )M! aa p hM fyddo alsisul fe gyJIlenr taliadau wythnoaol nea lbol yn .1 M byddo fwyaf cyaene i bawb. p ????'§?. '? 1)44 gym DAmm mm. VJL B ORIAWB PUM' OINI (MBBU TK .1. LLOEGR, &WMant!tfod hwa JD ddieithriad yt Arose,- fyn goreu yn y Byd. Uwyt-foddheir pob prynydd. Dros bum' mi! c me 'wyaethau ORIAD?N! ?RlS)URON! NMer benodot o'r SILVER PATENT LEVNK WATCHES aEISNM <toreu a eUir bryitu i met eu Rwertbu Ma f3 vr un a danfonir hwymt (am y pna hwn) yn uni i'r mwi a =gauant J O?upm VOIUIhor wdirisodgyda'u?tSS?. Meistri J. Thomas a'i Qwrnnt, WhoJ.eMi. e J? eweH„em andWatch Manotacturets, Birmingham, yn e'?'?, °" a ddym=?t aterhau hoU hdaruen hwnM? H???A??ASEA't??ma yn hOwNn Ef3rg.'d IDWYLL, WS=WK;??igowd F oyywm d-ya. wneir 0 b rthi'rlAverE 8ei8nig Tyn y tu hwnt I AM- heuaeth, dantonir hwynt yn nnol a'r ???OD-?C OANLYNOL. laf -Na vrir yr ? OrMur °? wl a -fonmt J Coupon f!war&ntedi?am -umhyw. M1.-Y gaU unrhyw brynwr na fyddoyB caet ei foddhan yn yroriadur ei danfon yn o1 i ni. e bydd i ninman ddychwetyd i'r gt7F".?Qgdymnghyda .chostauyctudfadbobftordd. 3ydd.-Y bydd i ni yme?meryd a'r cytrMotdeb o'p ch?-tbyYdd ddi io?n?i 7,1'r??y ijfthyrdy, wedi eu cot- d.- Y bydd i i Oid?r= r ?a! tlgwen e gg I'w glanhau a!u bad. ? fyweMo. Ma ?air b ynedd? ?' ? ° 59d.-Yr ydym yn gwmanti. eu bod eyaw yn mbob ystyr 09 nad ?weU, na'r rhai a wertntr yn <'<<<!« am ? d'? ?"?J??'??osiBL en prynu yn y dnU eyffre n d- y r?. lhwnw. ( ) ???"? J* Jrladuron hyn, ?eU!rgotynini, pf fodd y gallwn ff?ddio I'w gwerthu am dalr p?n aeJJirateb ygofymiad hwn yn r.hwy?d.*?irmiMhan) Ny,rE?i V ref j n ?oea Ue y q?eir yr ORIABUR. 5??E?S???E?'???? ?dS?? hall-werthu drwy Brydaln. ituyfasnwhatl-werthu, a bof?ibl, erioc(l mor hyn 0 bryd. Mae Ilwyd(lo I dderbyn taliadau mhen Cbwe, naw, neu mewn  aumhoaibl. Ar g l lff hyn. yr penderlynu werthueinstoc t r .mnol,Yro l?ym w i Tl.bisdn. aw, gerthu eln stoo 1Ire88Dol, yr 011 o'n gwneuthurlad eIn g.?% yn uniongyrehol i r eyhoodd am A ri? Parod, wh un ofi3rwydd y eawn f?in talu o gwbl. m;Y Watches, we teed hardly oav. me the' i FINE8T FimaHBD ENCHjISHtEVERS ththaet' c. ed-d j ewened. Every one o1 these Watchea ie ntted with the New patt CUk Action -d ?aint-i,ing power to keep t4e watch going whiIeb.ing womd. Thommeoni = ttach- ed to the very befit elms of English Watcher?. W. White Ename). Ctotd Hands, Sunk Second? the Caeee Coin g:;kar::?'ad wiU be auppUed in Three Sizes-hS. mael the le 4 d I??1H dw. Any gen- tlem?. tht has the ?.perimoe of watooæ knows weU that there Is no other watch at any price to equal the English Lever for durability, time-kwping, and wew, 88 a irood one can be depended on duriur an ordinary Iffethne. The Conditions we have s*u- lated with respoct to t ef4e am a every ?ntieman requMnea FI 6r OL Tw88 antee NGLISH TC that this is = oppo? tunitr not to be i..ed as thœe when sold out can ed of 93 ?i-m.?t-ead o5? Al. liited q I- tit P0friii dies' ?r Gentlemen's 5old Levera, extra jeweU:[, engraved -see, white dWs, at t4. .k or- eo case, ordinary pri- fro. b-utiWl? ,?chh e m bt ?odill?.. CARNARYON. December 2nd. 1880. On receipt of with P.U. Order fr ES, bid .el? ;s to mudj))ly tht ?n- a Oentleman's English e im value 45 f a, ? atmted above, :Je:n:c:b61a:hb condittons, by first '1 11 the w .turn of post z or on the receipt of 94, to one of Gentlemen's Gold Leven, r value £6 lOS, same '"Si?ned? ?'THOMAS CO.. PLEASE STATE THE SIZE PREFERRED. P,S.-U a Double-ctlSed lIuntlIlll Watoh18 the extra cost will be lOs, P.0.0. payaMe at Q.P.O., Birmingham. The above Coupon must be cut out and miit along wie order, m tno!m be plied to any =der f5 68, or to 10s tbeprdinar prlceBt except th". entit5lo ?'d to them through tbi speci2 conoeision ot price with The orden should be sent in 811 -ly posBlbl". as we h-. _IS a "tedhqu=t The OTden Will be taken in Tti. CAUTION. These First-elms Leverø must not be oon. with the worthleB8 rubbiBR advertised by inU. under the shad8w ot our Genuine ?yizig our dve?tj?ments word for o?n. :'1:r1;11fo I:(lid¿, ,!gp' offering them worthless w'Whe' ?ny,?h, or an l: ? imposition on the p li? Well 8l' 01> ,)u?,.e v foUowing R-d til"zo"n #V'i-ll., Ynys On.-Al,4 ,?atea anfonmoch I mi yn bo r?)e tj, ?-.Yw. i ddymiuio Ym?yncadweiUeyngumpwoto;wy   beth nad ydwyf fl yu gallu ei ganfod,-Ydwyf, cc,,  writes (3eritl men, ? have great p l emure i;' acknowledging the receipt of the HWlter sYlvar fav,?r which 1 receive(I all ,right; and I am very mach with it and I t-l?i,?k it o r d L3 los worth. wi ihft. Iit: 1t; I: wites:- Gentlemen, I re(?eived the watch qw?l Bfe, nd It mOBt In &c., &0. 2,Enfield-vflla I !i? mouth, Devon, June 13th. 1879, r:"o e¿le,vè JÈ:J:à Patent Lever y you, I received quite safe r; I highly yours, W 1, T(,pah. Exeter. Jue 16th 4 the Gold Watch at ever ymtidwtion. I &had have I-leaS@e L illtruducing it to my frimdo.- Yours truly. Miss Lady Smyth Clifton Park, Bristol, wfltea: is with pleasure th at I have to announce the safe arrival of the Wat-,h. It goes well and k r::th. J;af:s"t sutisfwti?,:?,ps I Mr. B. Curnow, Carelew Lodge, P4orranarw4)rtba  I received  yestertlay, and far as appearance go. ii is ai' t t t can be expected, or as to what I mu "a oUt Ki?al to a Five G¡ùnea I qdt? well pleased ,ith it it I h.1 given that o..Y. O lt, $Otll. 1679. Mr. wri: I received the watch this morning, 8IlÙ 1 = very much with It, ind. by far better than I expected or the morie It!s going and keepin good -Y-. tnùy, J.I)Member 15th, -street ?or ointDevonport"-DearBirs,- I ;bsivr:ek on e6 i fPf{;r ule6 in  itai ?tfi t BO .m..u a cost-l remain yours obedientl? T, H. 18th, IB79." The ?tiU. of ?e prevents us publishing more ieo.o:'å f.nilÛ f; W?li. r,??.ble Wt,,?h of this OPPQr- tunlty. The money In tull it you are 80t more than B8t1øfled. No.2.) AUR AC "IAN NEVADA I GFONEDDIGESAU A BONEDI)IGION, at wneutRur ysplenydd nen wIøg- lad I. Y mae Mr J. GWMNI, whlew" JeweUers, Bimingh? yn barod i ?f(in i unrhyw y- L.i? f-.1 u.rhyw rai o'r wydy.,l ifseoird i t??L ADU ,?VLl,. Ymat?Ot!m?AurwAri= Nevada ( U w?af a mwyaf denlus, (iweddnod ?ocnig Aur Nevada fod IySd L&t Aiir goreu. Oweddno(i 'Ne,yd" ell ir gwahanlaethll rhYllg,iclo ag Ari? I'ur. ¡ m. y gemau YBbleuydrl hyn we,ll eu gWllenthur ?..1 y clyfeisiau in? yaf tlwm a dewl.ol me? Aur 18-c?t w Arlan pur, u awr yu ?c?l  yn F mmnachdai Art- pur, Zlui,dain Paris. YoreiiYn i id oeM achos I imrhyw eYl1rr1:'f31,;h i yf eiwoyi c??rc,,in q gm foot =1' yw ? o'r low gynygir !sod yn efelyemad cywir 0 einau 18-?t Aur w Ariau p? gwerth amryw b?oe(ld. Dymunwn yn a? alw ¡rw ,fha:n:IJV:cif°Ïjd i.h:dî 'h mfon ?(, heb I YBgritenu I la1lT y rhirnod nen rhUnoflau ddymunlr 6eL Arlan Nevada dyraiB a thlws, gwlsga tel aur nen 8I'ian gnrhrdt 28. AriaH Nevada y eynlfnn iqdd- dro,,?l (;pi,-I) gwy,h I. c yn hu(Id, mewn g, )n e ?d y, rhyfe? d a od mewm t ysui 2, Rhlf Hir, mewn Aur nen Arlan i foned?'i ?M, d?,yf.i? tlw I ardderchog, mewn Aur Nevada, I feneddiges, wedl el osod 1 Terquoiw, PaH., &0., e!yb I dlws a phlycUerth iawn 26. -Rffhlf S.-A b.rt Uli mewn Aur neu A?i- NevMa P1hlli{èty¡a it 7.-Locket A? neii Armi Nevadapw, i ton- 8d, dtial Rhit B.-Smrf Ring Atir neu Arian Nevada pw, o dd 9' ii.,l W. N ch is-; 28. d11S V. i pw, i foneddwr, wedl el osod 1 Mexican pur, nell â nflu Berlau .28. Rhif 10.-&/ gyflawn 0 Stnd8 Aur Nevada, yn c ?,gT, ll,,Ii=. 72w..ya Rwf 11 -Single Mexioan Ring, i tone<hlwl', claw .elling, we? Aur '-?fevad. ur' w? i'ithio ya hard(l; "i eUir gwahaws.thu rgw.gy mantau pur gwarth 20p. yr mewn h lk-d*l rï:T::K::ë:ru:T: Nevada Aur, I foned(Uges, wedi ei osod i rhes 0 blimp" ad??i lu PrYdft rt,h I'arls; ILn o'r modrwvou mwyaf td:J>r,t.; ::nlWr:h..af At /lBeI maint y f( rhaid tori twU mei. At gael m ?ht e,?h YroU-2W. am 118 'ir 011 am 2Øe. CAERN AlIFON, Rh/lg 211, NEVADA GOLD OR SILVEH Y mue y Ooupon yr _tonwr trwy dalJad 0 28 mewn P.O,O.. BeU 2.10 meWD stamps, I unrhyw Iota u 0 Eman Aur Beu Arian Neilada; neuwit adti- P.O.O. am 10. Be I un- rhy w Chwech o'r ucbod nen ? dauad tr P.0 0, 81!1 20s 1'r 011 o'r DeuAd G.P.O., Birmingham, i I H01l1A8. 00; D.i:Y inse yr nchod Yn c"l eu hysb au UIlÍg_eI' I mwyu f'r rb ai sydid hyd yma heb welel y Jemaxi f ble,? d ir m,vvn A?. e A?i-a Nevada Wl en ,i?ll g?y'?f.- -a?Y.-b.bi2span na antUliani sWOO fwy, vr ydym Y. hdl ir nwyddan uchod rQddi I'? p-,?-?yr bg ad, fal y prf. y Uyt, W r ltit.d, lel y prota y Il Mqoheøter. on -Uawer o ddioiohg& woh am y .?4 «) eg3ni't":u :I: :Mb boàdl.!nrw)'ddJ w a fawr Ran bawb &'1 gw& b. = i chw, arobeb arall Yr eii"- rc:ty. p i ddyehwel;GÝr oU (?r artan 08 na roddir boddlolll'Wytià, J. THOMAS AND 00., JBWELLEM, 10, BEAOH.BOAOBD GOPYNIADAU AR KFENGYI. MATHBW. Yn rhifo droe wyth mU, ¡D ,anwl ar bob Mnod, Ac. Atebion cryno i'r gofyniadan. M< II 8c yr un. Oludiad, lie yr un. Y ddau lytr I'. CM! gan yr Awdwr yn unig, end anfon ttMnpo i't cyfeihad hwn:—Parch W. F,.w.l. St. CiMM So'<th Wales._ _3832-e. CERDDORIAETH NEWYDD PR. JOSEPH PARRY. BMMANUEL-H.Nree', 89., 10s. 6c. 8ol-<a, 8s., 45. 6c., 68. 58LODWEN-R.N. 6. 7s.; 8ol-Sa, 2s., 38. 6e., TAIR 0 GTDGANAU-(i 8.A.T.B.) (B.) yr un y dwgin. 1. Ithyfelg,,tu i Arglwydd P,nrhyn. 2. Molawd 1 r Haul. 3 Hiraethgan genhedlaethol ar ol y Gohebydd, pwrpasol iawm eieteddfodM a chyngherddau. PEDW AR 0 DDARNAU I LEI8IAU GWE. YWAIDD.-I. Er P]Ygaiii amser (Emmauud): 2. Cydgan yr belwyr (Blodwen) (A) H.N. yr un 3c.; 8ot_ea, yr un 2c.; 3 NoagM iArg!wyddAberdM 4. Hu-Mthsan gened)aethol ar ol y Gohebydd (B), yr un 4n pwrpasotieisteddfodttuachvnBhMddfm 26 0 GANEUON NFWYDDION-(A a B) gwel catalogue yn rhad, I CHWECH 0 A.NTREMAU, hollol aymreif!- MddaChynu!IeidfaoI,-(B), Ie. 1. Ar Jau lor. ddonen ddofn; 2. Wele yr wyf yn aefytl wrth y drws, &c.; 3. Mi a godaf, &o.; 4. Ysbryd yw l1uw; 5. Yr udgorn a gan, 2c. yr uu; 6. Hiraeth- gan y Goht.'bydd, 4c. yr un, pwrpMo! ia?n i gymanfaoedd canu. ?A?B "? ANTHMfAU I BLANT-(B) 6c. 1. 'rudgornagan,2c;2.Mol)anti'rIe!'u,3c.;3. Teilwcg yw'r Oen. 2c. CHWEOH 0 DDEUAWDAU—(B!odwen ac Emmanuel), (A), yr un H.N. !s.; Sol-Sa, 6c TAIR 0 QUARTETTS—(i 8.A.TB.) 1. 0 Lord abide with me, H.N. 3s 2. Steep my darling, H N. 2< 3. 'R'wyngwyboddy banes (Blodwen), H.N.6s.;8oiea,4e. TELYN YR YSOOL SUL-H.N., Bhan I., 6c. Sol-ffa, Rhan I. a II., 4c. Rhanau II a III., H. N., hefyd Rhan III, 8ol-ffa, allan yn fusn. (Á) Yr 011 unawdau, cydganeu, ke., cael yu y ddwy iaith ddau ar wahan, pwrpasol iBWll i eisteddfodQu II chyngherdlati. Gwe1 catalogue YD rhad. (B) Y ddwy iaith a'r ddau nodiant ar yr un copi. GweI catalogue yn rhad. o Yr oil (yn nghyda Catalogue cynawn yn rhad) i'wcaeIganbobLiytrwerthydd Hefydgan JOSEPH PARRY & SONS, Aberystwyth. &3817-f. GWEITHIAU CERDDOROLCANRHA WD- FARDD. GORPHENWYD.—Dfmyn yn cynwya Hawer o amrywiaeth. Argraphiad newydd, gvia Chyfeil- iant,6c.;8ol-ea,2g. ia¡o,:oÓ-È;gNEBO.-Hen Nodiant, gyda Chyteiliant. 3c. Sol-fta, lie. TYRED, GEtDWAD.—Demyn newydd, yn yr He", Nodiant, gyda Chyfeiliant, 4o.; yn y Sol'&t gyda dwy Ohant, 2g. Y BYDDAR A MUD.—Deuawd i Tenor, neu a BIJ8I, yn y ddau Nodiant, gyda Ch\feUiant. 2g. MOLI&NT ISRAEL.—UyfryncyBwys uwch- law 200 o'r Tonau a'r Ohants goreu, yn yr Hen Nodiant. Pris yn rhwym, 38. 6e.; mewn amIen, i!a.6c. CERDDOR Y BOBL.—CynwysalS oAnthemau, 6 o Nwyfganau, 15 o Ganeuon, 4 o Gatdau, &c., Hen NodiMt, '2s. 6e. Cyfeirier archebion fel hyn-Thomas Jones (Can- rhawdfardd), Coedpoeth, y)-M'A<!Ht. 0 4715-p 1'" IIlIr barod. GWLAD YR HEDD. r?EUAWD i Soprano a Thenor, gyda chy- feiliant i'r Piano, MISS A. J. WILLIAMS. Os oes eisieu deu"wd at wasanaeth Cyfarfodydd Llenyddol, eb fod yR anhawdd, aC ar un yr pryd ya dd3rddorol dysgu, aufoner deu4deg stamp at yr dwdures. —A. J. WILLIAMS. 54, Castle-street, BeaunMris, 8'r holl G,4669.p rLYPRAU CYHOEDDEDM, AC AR JL? WERTH GAN EVAN JOKES, PRINTINQ WoUlKS, MACHYNLLETH. TALIESIN.—OdMt olygiaeth y diweddxr Ap lthel. Dwy gyfrol, mewn ilian, 4s yr un. Y DYN lECANO.-Gwobr-lyirau i ddymoD leanine, gan y PllIch D. Williams, Cwmyglo. Pris, Rmlen. i k UYFAILL Y DIRWESTWR. Catecifm cHant Byehain, gan y Pareh Robert Jones, Priø 2c i i 12f y cant. -1 SI" barod, BLODAf POWYS, >ef Barddoniaeth Fuddn/¡ol fjsteddfod Gadeiriol .Mxidwyu, am 1877, 187S, a t879. Pris Is mCWll ..mien hardd. Afchtbion i'r cyhoeddwr. Yr elw arfiTol. ,1Iwerth 1< ac uchott, yn ddidr&l ar dderbt:)d. <}3843c LLANBERIS A'R AM&TLCHOEDD. JOHN miLLlPS. REGENT HOUSE, LLANBERTS, A HYSBYSU ?TpRIGOLION L!aaberM, L!anrug, LIanddein- iolen, a'r amgy1choedd, ei fod 1n te?wlo yu dra diolchgar am y gefnogaeth a d,lerbyni?,dd yn Dymuna hefyd, gan ei fod yn bwriadu ei fasnach i fyny yn ddioed, gynyg IU080g or yn gyfIrediuol FARGEINION ANNGHYDMAROL. Nid wy., wrth alw eieh sylw y tro hWLI, bwriadu projlt wrth werthu i chwi, ond yn unig gwneyd ) r 011 o'r stGc yn adan, 8C nid hob golIí Brian, oná yr JU foddlawn i go1li crY\1 yr wyf Y11 foddloll i roddi, gan fy mod wedi derbY\1 yr amser a aeth stoe amrywiaoth mawr mewn ? .?ACEjI riL'jTa NAP CLOTHS, i bob ood- raLl, 0 bob ptis. TOP COfI&U PILOT a NiP CLOTHS. SIWTIA' UYmONa BXmGYl", 0 bob prie. CANNOEDD o SIWTIAU PLAST TROWSU8AU BRETH! a VELVEHETS, i bob oed a pbob pris. HETIAU, t bob oed, o bob pris. MA.JKMTOsm'.S. yn rhytettdol o rad. t'RAPE&Y QUODS mewu amrywitteth mawr, ac ESGIDIAU i bob muth o bob pria. Y pMwt goreu ydyw d'od Ii Sweled. Y Cyfeiriad- JOHN PHILLIPS. RECENT 10UE. 1,LANIBLe,RIS. s473!d ???RT?? X ? oop.?o ?? ? .-?? ? J??L ? ?? /?YMMERADWYIR Y LOZENGE YMAISTtLW ) pennau teilumdd a rhoddir y rhesYRUlu mulyusl dros hymy. y maeul dOlSenau bach moles, 0 ú1lljtmc ae Iiynó4 id iw rhoddi i blan, b.b ae yn i ag sydd yn dlOddel oQl11wrth y o'r bad hyd y '1yn Hollol Iysieuol ac berffaith ddiniwed a geDir ei barfer ddiberygl. Nid ?s ?: i s i jtu te s na h e?d?waut ddytanwad'??" ?(Eaot M ei 'M', PM ''y* 6 b.1, g_ k,_y k g r pany. .r ?.d .,? uii sicrw?,dd in:te y Ilyiigyr 371, yr Ymae pod war math, 0 Ieiaf, 0 lyogY" yn Mino dymon yn sef Y Hynzyr bychain. y lIyngyr hirfain, yr MrgrM'" eulwe (ttpe). Ymaepob un o'r rhi hy. y t)ynot iawe i 'Mhyd, <e yn tmt yn gym y corff yn ?a?owl i?rbedd. ymtratorp ?MfYDDMM. Hyw y wynebpryd yn an?dtox. yr aMd) yndrwm, yr MttwMZ yn ?f..r.).y t? yn ?'"?.?????*<"? r pl,n n ? 10 9.wM& Y? y???dd *y? ?h?ydS'' y ?MMi T. <iMu. y fftMUM yt y,. ;J :;g;C:; di. ""bed, doo% W" h.M '"&??? <r?? ?? ?? ?o?mwo? WMM Lo?en?s. Gtitid ttanw y aewydd?dM y'M .t thysHotaethM t dderbyMW? Y. ddiw?dd.r. ?'['w' ? ?bobetry?ddptrehut. rWtTVt Ili ri f*- t Mr. GWILn ?VANS, F.&S. Manufueturmt! Chemiot, Lhtodty.. A d-f il /m¡flst <" t4. 34 'M" 55 St.. <'< Y <M<. tt. gd. <M« 4s. 6IL