Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

T?rANTED by a youM married mam, a sitna- ? ttonM BAXSR.—Apply. 4754, ONce of lb Is Imp- o4754 x A R WERTH, CMe? Throl, yn nghyda'r .v ger perthynol iddynt. Ymofyaer ag A.B., 6«M<H Omce. Carnarvon. o4767-e '?17'ANTED, a competent middle-aged NURSE, who can 8Cwand cut out. Must te able to speak Englith. Good wages. Protestant if possible.—Apply to No. 474:, Getlldl OfBce. OMnarvon. e 4742-d fT?O BAKERS.-House, ahop, and bakehonM JL attached to be let at once. Beet spot for basiness in Llanberis.—Apply to D. P. Williams, Uanberie.o 4727-a YtTANTED, AQNNT8 for an Industrial In- W surance Company in all parts. A good man OMt earn 20s per week. Also one Special Agent m each comity for the Star Lite Amurance Company. —Apply (with etamp) to Mr Edward Darte*, Die. Mot M<Mger, Bøtreet, Oorwen. e. 4143-x 4 R WERTH neu AR OSOD, yz UamlxriB, A. TAIR 0 8IOPAU prydlesol, o wneuthuriad thMorol, yn eetyll yn y man mwyaf eyaeuB yn y Ne, ac ym hwyhu at uDrhyw /M<H«<. Gellir gadael <tmno'rMianar f.,tlqo. Meddiantdioed.—Ym- ofynera William D. Prichard, Bryn Terrace. Olwt- y.bomt, ger OMrnarfon. a 4592-p P9 WEEKLY <md UPWARDS may be EASILY ?'? and HONESTLY REALISED by peiBona ti EITHER SEX, without hindrance to present occupation.-For particulars, &c., encloge a pl tddrSMd°' enYe?pe to EV'ANS, WATTS, and OOMPANY (P. 293), Merchante, Birmingham. B 4731-d T LANY8TUMDWY.—TY AR WERTH.— OVJU Mae y tY prydlesol o'r enw Brondwyfor ar wetth. Prydlea, 60fun mlynedd, 6 o ba rai 6yd< wedi myned heibio. Tg newydd, tM: mewM cyiwr da.—Ymofyner agEvan ETana, Brohdwyfor. Man- yatumdwy.Criccieth. o 4743-d AT Y OERDDORION.—Ntwydd ei ohy A hoeddi, OYDGAN-" Y GWANWTN," y< Tddau nodiant, deuddeg tudalen. Pm, 6c yr un. Yt elw arferol i Lyfrwerthwyr a ChoMu. I'w cael, gyda blaenda], gan yr awdwr yn uitig- E. E. Owen, Ebenezer, near Carnarron. G. 4625-tt A T YMPUDWYR. Dylai y rhai sydd y* A. bwriada ymhtdo anfox )tm f<p!au t ph?yj? e berthynas i MinnMota, Dakota, Moutana, a Waahingten, y rhai aydd yn cyny$ omnteMM neilldnol i ddvBion antunaethue ac :,n: tttian, ac i'r amaethwr anibyniaeth a Uwrddiatt. —Cyteirierfel hyn,—The Norther)) fac?c Rail- Mad Agency, M, Water-atreet, LiverpilL g41M—H. T)ANT, PENRHYNDEUDRAETH. Tai -t Rhydd-ddaliadol (/r«AeM) ar werth. GelUt  yr arian ar mortgnge ar delaral? rhegyl Td,fie rhagorol i weithwyr i gael tai yn eidtk dynt au hunain.-Aa, manylion, ymofvaer i MR ?HUeH JONES, Shop, Pant neu a MR D. B. OAVIES, Rhianfa, Pwllheli. 0. Y. Naw o Dai Nm7wld ar worth yn PWLLHELI. OynerhMOtoli weithwyr. o 47M.z AK WERTH NEU AR OSOD, QHOP DRAPERY READY MADE AC C? ES&IDIAU, yn gwneyd mamach dda. Shop ragorol at unrhyw fMnach (gyda'r atoc neu heb- ddt) Hefyd nn o'r TAI goreu am oeod i ymwtl- wp (Twtors). Diagwylir i'r rhai sydd yn nyled J. PhiUipe ei gurio vn ddioed, gan ei fod yn ymadaei.—Ym- efyner & John PhilUpa, Regent Houae, Ijlanberis. c a 4716 e AUCTIONEER, VALUER, ESTATE AGENT, AND GENERAL ACCOUNTANT. DOBERT PARRY, 'Rein Temperance Hotel, -t\' PwUheIi, a ddymuna hyabyeu ttigolion Utyn *o Emonydd, a'r wlad yn gyfhedinol, ei fod wedi tgor twyddfa (<i?M) yn y He uchod fel ARWERTH- WR. PRISIWR. OYFRIFYDD, CASGLYDD, a GORUCHWYLIWR, a phob peth cyftyUtiol & hyny. Bydd yn dda ganddo gael talu y Bylw :y af neillduol j bob achos a ymddiriedir etal. <461t-d TDARCfEN FAWR.—GeUircael Boc:<i I-) Stationery, yn cynwyB 1 quire o supernne note, 1 qnire o supernne Albert note, 1 packet o envelopes (court ehape), 1 packet o envelopes (Uai), 1 memoraBdum-book, 1 sheet o blotting paper. 1 penholder a pen, 1 lead pencil, a bocs yn gyNawn, am ewllt, trwy alw yn awyddfa'r Omtdi, YJlWELWYRA FFAIR Y GADAF, c OFIWOH Y FARCHNAD NEWYBD, CTRYD LLYN, CAERNARFON. G4310.d- G3!SX.d- NORTH WALES SCHOLARSHIP ASSOCI- ATION. rpHE EXAMINATIONS for the Anglesey Tend Carnmyonshire Scholarships will take pigoo at the Queen's Head Cafe, Bangor, on Saturday, December 18th, 1880, beginMg at Nine o'clcck iB the morning. It the Committee great pleasure to announce that Profeeeor Rhye of Oxfotd, and Mr T. M. Williams, B.A., of the London School Board, have kindly contented to act 118 School Teachers and Managers are particularly Mquoated to take notice of the following regula- tions 1. Thie year *o subject is compulsory. 2. Every candidate muet have attended a Public BetMtary School for Twelve Months prior to the Extunination. 3. Candidates must send m their names and addreMM, and epeofy the eehooi t< which they belong, on or before WednWay, Deeember, 8th.. achooledeeiroMofsendiug in Candidatee may be aCtiated up to the day of Examination upon *e foUoving tefme :—When the average uumbaif of MhoItK in attendance did not exceed M, ten 'hilIiBM when the ntunbM is OTer 50 and doe* not exceed 100, twenty abilliug; when the nwrn- tet Merer 100 and dt.ee not exceed 150. tMtty *hiHiugt); when the number exœoo¡¡ 150. and do<M not exceed 200, forty ehiUingt; and whe* the number exctede 200, fifty thiUing*. A de- partBtent of a School when under a eeperaw Teaohet, i< treated a< a Separate Schoo]. AU the Scholarobips, with the exception of iu Owen Reb<r<e' .t26 Bcho!arahip for Girls, wiU be e< the annual value of jMO. B W. OAUWALADR DAVIO!. Baugoe, Ntvember !()th, 1880. M* SubeeMptions reniTed at all the Banf Ba&< ttcd by the Hon. SecretanM, "North Wait AMeciation," Buftor. o 4758 B H. BELLMAN. GENERAL HOUSE FURNISHER, 20. MOSS-STREET, LIVERPOOL. TYTMUNA H. BELLMAN gyftwyNO ei ddiolchgarwch gwresoeaf i'w gwsmeriMd tt'i gyfeHMon ym gyCredtnol am y gefnogaeth helaeth y mae wedi dderbyn at eu yr wythnoMU diweddM, t gobeitMa. ttwy dalu yt un sylw a gofal i't FaBnach yn y dyfodol, gael parhM o'r un tehometh. Mae o bwys i bawb (sydd ya bwriadu dodrefnu) wybod tod ganddo yn bresenol un o't 6MCtau goten a helaethaf yn y deymae, a'i tod ym bwnadu eu gwerthu am y pristau mwyaf theeymeL DRAWING-ROOM 8UITBS, DINING-ROOM SU__ITES, BEDROOM SUITES, KITCHEN FURNITURE. DALIER 8YLW! TeUr cludiad ar worth j65 ac nchod i unthyw Croat yn Nghytara. GeIIir dewu unrhyw ddodrefh o'r list fanlynol. Danionir unrhyw beth at wahan. Hair-seated Sofll8, from 48e, Ms, 60B each, &0. Hair.seated Couches, 398 6d, 45s, Ms, 63f< each. A large stock to select from. 8o<aa,coTM. edtnIaMhet, :1<), t71 td, 3M M, 60s, 069,806, 908, and MOe each OeuchM, coTered in leather, 199 6d,26s,309, 60a, and Ma each. Hair-seated Chairs, 10s M, IZe M, 15s M, to 30s each. Easy Oh aim, in hair seating, ?6, 42s, 60s, to 90s each. Hahogany Loo TaNes, 25s, 35o. 45s, t< 658 each. Walnut Loo Tables, 39s M, 50s, 70e, to Ms each. CoSee Tables, 5s 6d, 6s 6d, 8a M, to 30s each. Walnut Drawing-room Suite, 97 7s, .E9 9s, j612 12s, £14 10s' tojM6. Gilt Pier Glasses, from 2Ss to ;614 each. Cane OhaiK, ts 9d, 3s lid. 36 3d, 39 6d, to 1:6 M each. Kitchen Chairs, 3s 6d, 3a 9d, 4s, 4a 3d, Ss each. Ann Chairs, 8s M, 9s, to 12a <d each. Mahogany Oheeonier, 45a, 50s, 70s, 80s, and 105s each. Mahogany Sideboards, JM 10s to J635 each. Walnut CheConier, with glass back, 3 glats dooM, j6t <e, 6s, ;e7 7s, and npwaKb. i!eo6teaas and Medojng of every descriptMn. Iron Bedsteads from 8s 6d each. jMMmeeae* ootm Sa 6d each. Bed, Bolster, and S Pillows from <s 6d. Danfonir pob manylion, pa faint a goat i ddodrefnu ty, Ac., ar dderbyniad Uythyr. T. BELLMAN, COMPLETE HOUSE FURNISHER, 20, MOSS-STREET, LIVERPOOL. o 4148-d N e wales ni *yr, N? wyr ?i ddysg? Ni ddJsg ni wrendy, Ni wrendy end ystyriawL"—C«<M'y IJlkiøeh e't SHOP ER YR ERYROD ERYRI, "U, pm, m GIMWM M L"AR Q Yy SHOP ?" ?ETT??M"E"LYN, Yr hon a saif yn Nghanol Heol y Bont Bridd, yn nhref OaemMim. 'DOED hysbys i drigolion y gwledydd ar lanau y Fenai, acyn nghymoedd bryniam Eryri, fod EVAN HUGH OWEN, Perchenog y Maenachdy poblogaidd uchod, wedi. ymweled & maKtmadoedd LIoegt yr wythnos ddiweddaf, M wedi prynu am arian parod, yn ol ei atfer, gyaawnder o nwyddau pwrpasol at y Gauaf oer sydd yn ymyl. Teimla E. H. 0. na raid iddc, fel y mae arfer thai, wneyd thyw honiadau uchel yn mghylch ei aUu a'i bModiwydd i wetthu ei nwyddau am btisiau a ddaliant eu cymharu a pMeiau unrhyw faanachdy lUaU 1n 1 Deyruas, gan fod'1 wlad erbyn hyn wedl cael prawf 0 ac yn gwybod yn elthaf 1n mha ehop yn Nhaemarfon y mM GWIR FARGEIN10N i'w caeL Yn mhlith yr aneirif Fatgemion a ddMgoeir yr WYTHN08 HON, gellir enwi yr ychydig a ganlyn :— Jackedi Seal i Feiched o 10s. 6c. Oannoedd o Ulsters Merched. e 4a. 6c. i fyny. Oannoedd o Ulatets Matt, o 10ic. i fyny. 380 o Fur Seta o bob math o Fur. Eto, Far Oapea o bob math, wedi eu prynu III8 Årian Pared, 0 Is. 5!c. i fyny. Lot fawr 0 Umbrellas i Ddyniona Merched, 0 la. Olc. i fyny. Vel- veteen Du rhagorol, o la. i fyay. Cannoedd o Stausus i Perched, o10!c. i iyny. 8kiit< StyNau, wedi eu gwneyd, 0 18. 6lc. i flny. DRESSES. Sateen at Ddreaaee, 07;0. (gwlan). Lot fawr o Winceys, Serges, Home Spuns, Oaahmeree, French Merinoe, am brisiau a deilyngant <ylw cyCKdinol. BRETHYNAU. Brethyn at Ulsters, dau led, o la. 2ic. i fyllY. Pilot Cloth, o 3s. lie. Brethyn at DtoweMftu, o lo. 9ic. i fymy. Wwneir Siwtiau iordera mewn M awr o notice, o 38s. Oc. i fyny. Lot fawr e BIancedi wedi maeddu ychydig yn od o rad. Lot fewr0 Oooh a Gwyn, 0 i fyny. Owiltiau, Ie. Hjc. Cynfasan, 2s. 3c. HoUands, (Mico Gwyn da, 2}c. READY MADE8. Siwtiau i Ddynion, 0 148. Top Cotiau i Ddynion, rhagorel, 12s. Ie. Trowsmsau Biethyn i DdynioB, o 3e. 6c. Eto I I i Blant, 0 Is. Top Cotian i BIant, wedi eu leinio yn gvmwy) i'r gauaf, o 3s. He. Lot fawr 0 Hetiau Ffelt j Ddynion, 0 Is. Oic. i fymy. Btoc fawr o ndrawers, o Is. Hie. Gwasgodau Gwlan, 2:. 60. Ties, lijc. OoUars, 3o. (Mh LUan, 7?< Scarffs, i BIant (gw!an), Ic. Hosanau i Ferched am 3c. Lot fawr o Hetiau Vfurs i Ferched. o bob math, yn rhad. Hetiau "Tarn o' Shanters" wedi eu gwneyd o Velvet, am 4e. lie. Hetiau Gwellt, o Olc. i fyny. DAUEB SYLW.—ByddM yn ddymunol i bobi y dref ddyfod i brynu ddiwmodau heblaw ddydd Badwrn, er rhoddi mantais i bobl y wlad gael eu servio. B ddal yn dda hefyd i bawb sylwi fod y DERYN MELYN uwchben drws y shop, rhag iddynt wneyd camgymeriad, a pheri siomedigaeth. 466*.p. YR UNIG GYMRO YN NGOGLEDD CYMRU 8YDD YN GOSOD DANEDD HEB BOEN YDYW ? OWEN JONES. A.P.S., L.D.S.A. (SURGEON DENTIST 0 LUNDAIN), APOTHECARIES' BALL, GYFERBYN AR FARCHNAD, BANGOR. Y MAE 0. JONES WEDI ENILL TYSTYSaRIF (C.EBTI.FICATE) PEL DENTIST YN EI HOLL RANAU GAN Y GENERAL MEDICAL COUNCIL, LLUNDAIN; HBFYD PAHODD YN YB APOTHECARIES' HALL, LLUNDAIN, AC 0 FLAEN Y PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN. Dyltdpawbgydt breet gaeth, neu dueddol i gael wyct, gael dan«td, 08 Bad oee gan- ddyntiai. I DARGA-NFYDDIAD HAPUS. "TN ddiweddar darganfyddais ffordd i osod danedd .I. fel ag i roddi gwên lawen, brydietth, a chysurua M y gwyneb mwyaf tnat. Y mae gan oMdiad y 'M'?M fwy nae Y mae neb yn ei feddwl i'W ?'eyd afh? y n g Y mae 0. JONES yn gwneyd y damedd fel hyn os bydd ebieu. Dymunir III i bawb sydd ynbwr. Ma oaet danedd etbyn y NadoUg Myfod i roddi eu mor folia 1 mile md. <tg y mM mo(td. ? Byddai ym dia i bawb fydd ya bwimdu cael danedd yr Mi dtwmod, tm yn tn hMM, yra Uythyr i benmodi y dydd y deuMt. Gellir ymtfynghori bob dydd 6g 0. JONES o NAV hyd HANBB DTDD, a thrwy y dydd ond yt tm<M a aodir i lawr y bydd (xtdicMtKf. Pris ettitu o 14 o ddauedd t Ip. Ho. i igp. Gemr ymweled Sg 0. JONES yn «. NORTH OAELLWTN&BMD, o b-p hyd yr hwyr; yn BETBUESDA, o un hyd bodwM y dydd MAwrth cyttaf MotBetIo; YU ubt Mr. W!Wam BobHh), Pemyendd, RBENE-.ER, yr N] ddydd Mtwrth M olpeMo- yn nhy Mr. Ilritebard, printer, LLAN. GJMTM, bob dydd lau, ACHOFIWOH MAl AD YyMRbDrB BANK A'R OOUNTY COURT T "Y GWIR YN BRBYN Y BTD." "GCREU ARF, ABF DT8G." fj? t\ "GWELL DTM NA GOLUD." "CALON WRTH GALON." i "DUW A FHOB DAIONI." ?' EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU, A GCRSEDD BEIRDD YNYS PRYDAIN, A GTNHELia TN MERTHYR TYDFIL, AW8T 80&im, Slain, a MBDI 1al, 1881. LLYWYDDION- II' YGwfr ABthydeddna Arglvydd Abetdar; art Watttim WiUtMM Wynne, BMwn?, A.6.; Y BMnwt SMtWtttMn wNtitma; I Henry Richard, Yew., A.S.; Charlee H. James, Ysw., A.8.; I Parch. J. ChriStha, Periglor. MMtbyr. I. ARWEINYDDrON— Datydd MotgMWg; ) Parch. W. a!&nfhwd IhomM; Parch. A. J. Parry, Abertawe. CtFEILWYR- MiM Meta Scott, Metthyr Tydai; } Mr.D.Bowen.DowlMe. TELYNOR— Taliesin T. James, Yaw., Mountain Ash. SWYDDOGION T PWTLMkJE— OADNRTBD D. Roeeac, Ysw. (Asaph Cynon) I Pontypndd. D. Willi-a, YNw., Uwch Gwn I la.eAMiRWTR—D. WiUiama, Ytw., Uwch Gwn. otaNHMthyrTydai; M A. H. ThomM, Yaw. (Crymlun), Llanaamlet. TRYMBTDD—W. Merchant, Ysw., National Bank of Wales, PontJPridd. CYFRES O'R PRIF DESTYNAU. RHYDDIAETH. L "Hanes Uenyddiaeth Gwent a Morganwg o'r cytnod boreuaf hyd yn breeenol." Gwobr, Zip a Thiws Aur. t. Hanee Crefydd yn Nghynmi o'r cymod 500 hyd M80." Gwobr, 10p. lOa. 3. Traethawd Oymraeg ar "Yr achoa nen yr aohomon o't Tmweliadau Qyteodol (Periodical faMMt) sydd yneeeithioUwyddtant M aawyddiant mamachol, M a yw yn boBlbl eu hoBgoL" Gwobr, 10p. 10t. t. Traetbowd CymrMg neu Saeaoneg M Ath- rylith y diweddat ThomM Stephen, YttW. (Oamodyn), Merthyt Tydm." Gwobr, 10p. S. Traethawd Cynraeg ar Eiryddiaeth Enwau Ueol, yn eu cyeyUtiadan cenedlaethol mot beU IIIIJ yr eglurant eymudttdoa boreuol y CeMaid." Gwobr, 5p. 58 t. TrMthawd Oymraet; neu Saeeoneg aT "OhwMenyddiaethau, Difyr-gtunpatt, M Adion- hdfnyze'edl&ymMit yn y<t<d y GanhtDdi- weddtf, gyda'r dyben o ddangos y dylanwad oeddymt 111 gael ar gymenad y bob! Gwobr, 5p 5e, gan Betiglor Merthyt. 7. Traethawd BymMeg nen Saeeoneg M "Y fantaiB a'r anfantais o Gorphortaethu Iterthyr ?dm." Gwobr. Sp oe, gan D. WiUianM, Ysw., Bwch Gwnatabi, Merthyr. 8. Trtethawd Saemegar "The Ancient Nota- tion, and the CharacterittiM of Wdeh Mnmc." Gwobr, 5p So, gan A. A. Venmor Morris, Yew., Werselau. 9. Traethawd Sateneg, heb fod droe 20 tudalen o foo!M<p, ar The life, character, and achieTe- mente of Sn WiUiam Jonee." Gwobr, 3p 3s, gan Aviet Agabog, Yew., Uundain. BABDDONIAETH. 1. Awdl y Gadair—"OMfiad." Gwobr Zip. a Chtdair Dderw. S. Pryddesto-" Bywyd." Gwobr, 21p. a Thlws S. Pryddeet—" lolo Morganwg." Gwobr, 10p. lOa.tTUwtAnr. 4. ArxTB'et<M—"Y)ne WeHington." Gwobr, lOp. 10s. a Thiwe Aur. 7. Awdl ar Gadeiriad y Bardd, yn rhoddi ychydig o hanea y ddefod, a'r efMth y mae yn greuarybobl." Gwobr, 6p. 69., gan Madame Edith Wynne. 6. Awdl-Bryddest er Coftadwriaeth am loan Emlyn. Gwobr, 5p. Sa. a Thiws Aur. 7.Cywydd—"Haiam." Gwobr, Sp. Ss. a, Tklws Arian. 8. Am y Geiriau goreu i gyfanmddi Chwareu- getdd (Opera) amynt. Gwobr, 5p. 5a. a Thlws Aur. 9. RhI"ngerdd-u Gwenllian Oydweli." Gwobr, 2p. :s. a Thiwe Arian. 10.Tnchangerdd—"ErIIdwyr Eisted<Kodau," ddim droalw Uinell. Gwobr, 2p. 2a. 11. C&n Ddeagrinadol — Y Newyddiadur." Gwobr, 2p. 2a. gan yr Fff«M Oymraq. 12. Can (heb fod dros 100 HineU), cyfyngedig i Foneddigeaau—"Tydnl Ferthyres." Gwobr, 2p. Xa. a Thiws Arian. Abertonllwyd, Treheifbert. CYFANSODDI OEEDDORIAETH. 1. Am y Oantawd goren. (Hyabyeir y geiriau etc.) Gwobr, 21p. gan y London Welsh Choir, a Thlws Aur gan y Pwyllgor. 2. Am y Tair O&n Bedair Rhan oreu at eiriau Oymraeg a Saeeneg a ddewiso y cyfansoddwr Gwobr, lOp. Ms., gan B. Erana, Yew., Abertawe. 3. Am y Pedwarawd (Quartett) goren i Offer- ynau Llinynol. Gwobr, 5p. 5a. 4. Am y G&n GadeMot oreu, addas i'w chanu gan Soprano wrth Gadeino y Bardd. (Y geiriau i'w caet yn Nyhroniel Cerddor, lonawr, 1881.) Gwobr, 5p. 5s., gan Miaa Mary Daviea, a Thlws ATian gan Mr. Beee JonM, Glyndwr. I   Gin oren i Baritone, ar eiriau Cym. raeg a Saeaneg a ddewiM y CyfanMddwr. Gwohr, 3p. 3 _pn Mr. Lucas Williams, a ThlwB Arian gan G3yaM., gBa.n Mr. Lucaa WiUiame, a TUtfs CERDDORIAETH OFFERTNOL. 1. I'r BraM Band, ddum dan 12 mewn niter, I" We never ehati bow down (Handel). Oaniatetr i'r seindyrf ddewia arrangements en hunain. Gwobr, 12p. 12B., a Thlws Aur i'r Mweinydd. Ailwobr, Baby Trombone, gwerth 18p. 18a., gan Meistri. F. Beesen Mid Co., Unndain. ?. 1'r Orchestral Baud, ddim .an 8 mewn nifer, Caliph de Bagdad," cyhoeddedig gan Meistri. J. R. Lafleur and 8on, Llundain. Hwobr, 7p. 76. 3. File and Drum and, ddim dan 12 mewn niter, unrhyw dair Alaw Gymreig. Gwobr, 5p. is. a Thlws Arian Arwainydd. 4. ChwareuaryDelyn (Pedal), "I'lFapagano," cyhoeddetiig gan Kr. Lambom Oook, 12andain. Gwobr, 6p. 6s. CERDDORIAETH LEI8ML. 1. I'r Cor ddim dan 150, na throa 300 mewn niter, "Ye nations etfer to the Lord" (Hymn of Praise, Mendelsaohn), a Halleujah, Amen (D. Ernlyn Evana). Gwobr, IMp. a Thiws Aur i'r arweinydd. I .2. Oor un ddim dan 60 mewn nifer, Rhan laf o Weddi Habaccnc," hyd ddi- I wedd ehorus Rn!t 3 (cantateir t'r ccMU ddewia soloMt tuallan iddynt eu tmnatn, end rhaid i'r arweinydd fod o'r un gynulleidfa cor). Gwobr, 26p. a Thlws Anr i'r Mweinydd. 3. I'r Cot un gynuUeidfa, ddim dan 30, ao na enUlodd dros 12p. o'r Naen, Yr Arglwydd sydd ynteymasu"(JohnThoma8, Rhit2yn 'Oronlcl y Cerddor'). Rhaid i'r arweinydd fod e'r un gynulleidfa a'r cor. Gwobr, lOp. a TMwa Arian i'r arweinydd. 4. Cor o Wrywod, 25 mewn nifer, "Oydgan y Chwarelwyr" (D. JetMns, Mus. Bac. OaBtab). Ctwobr, 6p 6s gan y pwyUgor, a 25 o Qyfrolan o'r 'Gyirest-afono! (3a 6c yrun) gan MeMtriCnr- wen, Llundain. 5. Cor o Wrywod, 25 mewn nifer, The Tyro!" gan Ambroise Thomas). Gwobr, 5p 5s gan y pwyllgor, a 25 o gyfrolau o'r Gyfrea jatonol' gan Meistri Ourwen. beiraiaid, a phob manylion pellach, i fed yn barod cyn diwedd y mis hwn, ac i'w cael gan yr ysgrifenydd ar y teleran arferol. RHYS T. WILLIAMS, Y SGILlPBYJlD. <4717-d THE PAVILION, CARNARVON. ON TUZ6DAT, DECEMBER 7th, 1880, A GRAND ITALIAN OPERA EVENING CONCERT, ODD THE 01' The Rmoum jMticeWatkinWilIiMM. Sir Llewelyn Turner. The Hon. Lady Turner. ? Very ?? ?? ??? ?? Bangor. W. B. Hughee, Esq., It.P. T?wia Lewi< Eso Mayor of CaniMTo*. Colonel Mansell, C.B. Capt<ua VeMey, R.N. MMor PIatt Major Clayton, Chief Constable, CamarTOMhire. Captain Btewart.  plstt. Major Cla!FAlis-Nanney, Esq. HoydW.&.Haghee.Eeq., Coed Helen. O'L in t. a'ay Hayward. eMtord. E?. E ? Owen, Esq., T? Coch, Owen Thorns. E.q. J ?h? Es Gifford, EEq. E. H. Owen, Esq., Tt Coch. Owen Thomas, FAq. O' AJonMEM. BnghPugh.Esq. Hugh Humphreys, Esq. Dr. Kirk. John EraM, Esq. C.Reee.Eeq. Morgan Uoyd, Esq. T.Bugbird.Eeq. DDrr. X&iurk t. ??? j)? John WiUiamB. J. B. AUaDson, Eoq. W. Fanen Etq. J. Robinson, Eeq., TalyBarn HaU. Love JonM.Parry, Eeq., MadryH. wMr, jauum, BnouBMm. m has great pleasure in announcing that he has made arrangements for the appearoce of the world-renowned PMMA DcNNA't HADEHOISELLE ILMA DE MURSKA jUtD MADAME SINICO, m OONJUNcnOM WJTH MADLLE. VOGRI ( C O.W T I&AL TO), SIGNOR VIDAL (TtttOB), Of the Royal Italian Opera, OoTent Gardet, and the Lieeo of BMcelIoBt. SIGNOR CAMPOBELLO (BAurroKii), SIGNOR SU8INI (Bisso PRoronDo), Of the Academy, New York, the Italian Opera of ParM, Ac. HEBR LOWENTHAL (SoM PuNisr), Of the OoneerYatoire of ParM. Comuc'K)M:—HERR VOGRITZ AND HERR LOWENTHAL. B.4T6<-p v?mnnfAITH IBCHTD TN OAJtiL HI PSNMgL "BROOM' FABIAN FOOD ?DBMCUITS" (Ymb?th Ar.b?M.B? ? YtTmboA rhataf a ?Kui?leitent ?? & ??dt'Tcyh<?deri<?. U. nw? ?SStM P?? ? 'ST' ? yn er awoilwd.a.. Arw-,thy..Wgk. IOU gtm Mrs Gri1Ith Ow-n, Ilirà.øtreet; :Bu,or. 11. rzer; Owen Jonas,  Me Bridge j J. W. Jonee, Pwilheii; M, Owen, PartcUnorwie; Thomm Jenkins, Beau=-is; J. Blata, Uandudno; J. J6I,  Bhyl¡ 1. B. Jonee, Dliub ch 'Bir* W1dd; G. ????.T?r pachu& Xnm 1100W symmu 18 Is $e yr \1:&. 0. 4.8Ot.1I A FAm.-Parents Witt UttK feet to prorid. for ?uld buy .? B<?. ? "'?'?' ? n.?w?o.tth.?. MdbyV. WILLIAM, UME.-L -r.AL16.-2t nYNGHNRDD A CHYSTADLEUABTH ? GORAWL PISGAH, BADWRN, RHAG- FTB lleg, MM. TZ6TTNAU AOOMD rR BTD. I'r Cet heb fod <tM M e xMer* gano orea Seten U'ig (AlawDdu). Gwebr,2p2m. I'r Cor heb fed dazi 1< nifer x gMto oreu "BaTaha," RhM 121. EmyntM(ypeaiUcynt&f yn Miig) yn Llyfr Stephen Joztt. 6w*br, Ip. Beimtttd—Y Pfu-eh. B. Cy*ait Ptviee, Menai Prid D.S.—Ni wobrwyir eni bydd cytMleaatth. 0. TAUaBAN JOtEB, Ttgtifentdd. Lemden RtMt, ConHtL o. 4<7<-tt Cymwyea OYFAILL YR AZLVYD bob wyth noa Ffug-chwedlau, hmtoitteth. byvgrapbiseth, cerddoriaeth, gwobrau, ac.-AMY8i II dyddan. web i bairb ym y t*al*. PAs t<. 6-t7M.;I R hyfedd o m* gwerthir pethan yn yr Å fr Anr, OaenMrfon, yr wythnos hon. T rwy fodkan y Meistri P. & W. Stoo mot TTynod o fawr, gwerthant yr oU.am tTL ') T) nsiauhynodoisel. .? ? s heb wneyd eich pryniadau, galwch ;0 ? d?ydd y Ffair. N id oes neb yndyfod oddiyno heb ei Nesio, E r i hyny fod braidd yn anmhosibl. A N aWl yw'r adeg i bawb sydd Å m bryuu i ferched a N en Fnra at ro'i round Jacedi, N eu Hetian Beaver, Seal, a Ffelt, o 6c i tyny. E rbyn y ganat oer ceir Plancedi hynod rad, V ngliyda Chynfasau mawr am brisiau bach. Am 21a i fymy y ceir Mantelli daon wedi eu leinio & Fur. I D lant ceir yr un pethau yn hynod rad, Y n mhob size angenrheidiol. Tippets Far mewn du a brown, pob pris. TTefyd Jacedi Seal, 10s 9o i fyny. THE NORTE WALES EXPRESS, THE LARGEST PENNY PAPER Dr NORTH WALES, rPBHtMD AT CARNARVON BVE&Y PMDAY. Branch O&cee at All the Principal Towna in North Wales. IT OONTADrI POLITICAL, SOCIAL, AND GENERAL LEADING ARTICLES. NOTES OF THE WEEK. OCCASIONAL NOTES ON DIVERS MATTERS BY SEVERAL WRITERS. LITERARY NOTICES. AGRICULTURAL ITEMS. CUTTINGS FROM THE COMIC JOURNALS. EXTRACTS FROM &AGAZINES. LOCAL AND DISTRICT NEWS. GENERAL NEWS. LETTERS TO THE EDITOR. MARKET REPORTS. MISCELLANEOUS ITEMS OF NEWS AND INFORMATION. PMCB ONE PENNY. By Poet, Three HaU- pence. To be had of all Newsagents. The BlIp'" of Friday next will contain a report of the CARNARVONSHIRE ELECTION, with the RESULT OF THE POLL, together with a NEAT AND FAITHFUL PORTRA!T OF MR. RATHBONE, BUTABLE FOR FRAmOTG.