Hide Articles List

13 articles on this Page

..... - - - - - - -.... ---PORTHMADOG.---

TYSTIOLAETH UN 0 DOKIAlD LERPWL…

MR HUGH OWEN A CHYNRYOHIOLAETHI…

. GOHEBIAETHAU ETHOLIADOL.…

AT CHWARELWYR NANTLLE A'R…

TiBTIOLAETH UN 0 HEN GAPTEINIAID…

AT ETHOLWYR RHYDDFRYDOL SIR…

-ARFON A'R DDAU YMGEISYDD.I

GWLADGARWOH MR NANNEY.—FFEITH…

FFESTINIOG. I

News
Cite
Share

FFESTINIOG. I EISTEDDFOD CHWARELWYR OWM- I ORTHIN. OynhaUwyd yr eisteddfod hon yn yr Assembly- room, Blaenau, nos Luu a nos Fawrth, Tachwedd 15fed a'r 16eg. Bwriedid unwaith gynhal yr eis- teddfod. lawer yn gynarach, ond, oherwydd rhyw anhwjlusdod, methwyd. Yr oedd holl drefniadau yr eisteddfod yn bobpeth a allesid ei ddymuno. Mae yn dda genym ganfod fod cwmniau ein chwar- elau yn cefnogi llenyddiaeth yn sylweddol. Darfu i gwmni y chwarel uchod danysgriflo pum' gini, a Mr Kirkhouse, un o'r goruchwylwyr, ddau gini, tuapt y gwobrwyon. NOS LUN. Yn absenoldeb Mr Kirkhouse, cymerwyd y gabir gan Mr A. Bromwich, ?n o'r gor. uchwylwyr. An?imydd, Mr G. J. WilHawl Board School, Tanygrid&IL Yn gyntaf oil caed solo, "Ha!tetuiahchonu" (Hande ar yr har- monium, gan Mr B. R. Owens. Yna anerchiad gan y cadeirydd (yn SaMneg). Oymerodd olwg eang ar lenyddiaeth, y faanaoh lechau, a dirwest, yr hyn syddya both nowydd yn ei gysylltiad ag' eisteddfodau. Wed! dd d.du !.hoddod 11110 R. Rowlands, Bank, ryddnrneitbied o'i araeth. Can, Flat a Sharps," gan on Barlwyd Gorfu iddo ail-ganu, achanodd "Mae'r Cymry yn myn'd yn mlaen." Beirniadaeth Mr G. J. Williams ar y oyfleithiadau: laf, BUM Jones, T?n?grisiau. Ymgyatadleuodd dau ar adrodd TD" 'I yn Rau r Uowod:" gorea, E. Howell Roberts; ail, Aaron Dayies, Tanygrislau. Beirniadaeth y Parch Peter William Jones, A.O., Penygroes, ar ddad- ansoddi V dàn Malyern." Derb; niwyd y beirn- laa cerddorol gyda chymeradwyaeth. Wyth jn ymgeisio, a dyfarnwyd William Jones, Glan'rafon- terrace, yn oreu. Ni ddaeth neb yn mlaen i ddatganu y Bywydfad." Beirniadaeth Mrs Roberts a Mrs Parry, Owmoithlu, ar y gwau hosanau. Pymtheg par yn y gyetadleuaeth. Goreu, eiddo Mae Ellen Dayies, Glan'rafon- terrace, Tanygrisiau; can, Y Sardotea Fach," gan Mr John Thomas, oletc. Beirniadaeth Mr R. Rowlands ar y llythyrau Mab at Dad." Buddugol, Isaat Benjamin (Cynfelyn). Beirniad- aeth y Parch Samuel Owen ar yr arholiad ar y benod gyntaf o'r Epistol at yr Epheaiaid. Tri yn ymgeisio. Goreu, David Dayies, Trawsfynydd; ail, William Jones, Glan'rafon.terrace. Ymgeis- iodd wyth ar ddatganu unrhyw alaw Gymreig. Buddugol, Catherine Ann Jones, Tanygrisiau. Yn awr datthpwyd at baif atdyniad y noawaith, sef nyddu ar y droelL Bu hyn yn foddion i ychwanegu llawer at boblogrwydd y cyfarfod eyntaf, a thalwyd sjrlw neillduol i', gyatadleuaeth. Beirniad y gyetadleuaeth hon ydoedd Jacob Jones, Factory, Tanygrisiau. Yr oedd pob un oedd yn elstadlll yn cael ayddu tri rholyn. Daeth pedair yn mlaen, sef Ellen Roberts, Peuma huo; Ana Williams, Rhyflygio, Tanygrisiau; Eliaabeth Hughes, Traw?tyaydd; a Margaret ?R??T?? Tr?fynydd. by?rnwyd EU?S IhiJh* Tr^wsfynydd. a Dytarnwy^d fr RowTauds^ • Dr Roberts, yn nghyda'r pwyUgo,, 5.i?b  ?' "?''1 Datganu S r&IiO tSlo/'l g.r ? & cor ddaeth yn mlaen, sef cor Bethel LI™ ?'' arweiniad Mr William S?hen. Dyfa?? beiruiadhwyy?hollol dei?ng o'r wobr A1? h,•(?l dyweyd fod Mr Andreas Roberts ?d!'  Ilythyr eddish MrK.,khou.e,ynd??"S' n? gaUa?t fod yn b.eMno!, a'i obattht)?? i'r eisteddfod droi a?n yn Uwyddi.ntA?? ef fel Mr Dunlop, ?m uno yr hoU f?e??' fodau, a'u gwneyd yn un eisteddfod lew?' C?g?wyddiotchgarweh i'r cwmni am e?"'?' atth gan Mri John Jones, Tanygrisiau; R. » 8" laMds, a Dr Koberb, ac yua dygwyd gwaith cJfarfod i ben. NOS PAWRTH. Uymerodd Mr Andreas Robert, Cwmn^v ef e/steddle yn y gadair iywyddot am saith ?-?, A:wemiwyd y cyfarfod gan y Parch Or.D Davies, Rhiwbryfdir. "Caed un?d ar frT" monium gan Mr R. R. Owens. Yna a^i rbagorol gan y cadeirydd, Y" mha un vr „1 llawer o b?ynt'M teilwng i?n 0 sylw o iadaeth ar y llythyrau "?d atF.b??"?f? yn Chwarelau Ffestiniog." Goreu T. OvnfeI;: BMJ ?mi.. Wedi cael c? gan Mr Hugh ? °??? Cwnorthin, caed bailniadath y?, lïo:å Bryniog Roberts ar yr engi ui',ni'r ?° ?'' M-hugam yn ymgeisio. Cyfattd olen T S(?' M?n Becjamt.. Llwyfo Mon. Y? Sd"???' mdau gan y beirdd Can, Y Bwt.h^T l. 7 Traeth." gan Eos Tudor. AreithbbY?? Goreu arf, arf dvsg." Goreu, WiUi.mR?, Maentwrog. Beirniadaeth Mr Andreas Bobe?.' JohH Parry ar r cerfwaith. PedwarynyM? Goreu, eiddo Edward Davies, Rhyd? & grisiau. Cyetadieuaeth ar ddatg?uy 'deM? mid gwaeth genych chwi? Gwobr ll YmgeMtodd pedwar parti. Goreu, Eos Noel?? a'i gyfaill. beirniadaeth Mr R. Roberts, Taii grisiau, ar yr arholiadau ar Hebreaid xi. Cyfartal eyutaf, Elias Jones, T.Mygnstxu Evan WttUame' Trawsfynydd; ail, Evan Roberts, TanygrisiaTu~ Pemllion, "Cartref y Chwarelwr." GoreuT Cynfelyn Benjamin; ail, WtH?m Roberts, M" twrog. Beirniadaeth Mr H. J. Williams (Plenydd), at y ?*!°?°' "?-'?"Mth gwybodaeth v«- grythyrol." Goreu, Evan Williams, Trawsfymydd ail, Aaron Davies, Tanygrisiau. CystaietuAh canu pedwarawd Tyr'd l?oreu Teg." Goren, E Jones a'i barti, Dolgaregddu. AthoUad ar 1 loan Goreuon, William Jones, Tanygrisiau, a David Davies, Trawsfynydd. Y goreu am gyfleithu, Aaron Davies, Afon Row. Câu, "Llwydd i Gymru," gan H. Roberts (Eos Barlwyd). Y goreu am ramadegu t8u ydoedd David William. Talsarnau, ac Evan Williams, Tiawsfynydd. Can, Glyndwr," gan Eos Brychan (cym.). Yn awr dyma ni wedi ein harwain at brif waith y cyfarfod hwn, sef y grstadleuaeth gorawl, 11 Mol. weh yr ArRlwvdd" (J. Thomas). Gwobr, 6p 6s, a chaiair bardd i'r arweinydd. Dau got a ddaeth yn mlaen, sef Cor Carmel (A.), dan arweiniad Cadwaladr Roberts; a Chor Bethel (M.O.), dan arweiniad W. M. Williams. Caed canu rhagoIOl gan v ddan gor, a'r gystadleuaeth yn un galed. Dyfarnwyd y wobr i (Jor Carmel, a chadeinwyd yr arweinydd yn nghanol banllefan. Beirniad- aeth Bryniog Roberta ar y pryddestau, Golygf* o ben y Moelwyn." Goreu, T. Oynfelyn Benjamin. Beiniadaeth Plenydd ar y prif draethawd, sef Peryglon yr oee bresenol." Rhanwyd y wobr flaenaf a'r ail yn gyfartal rhwng William Roberts a William Jones, Tanygrisiau. Dygodd hyn weithTediadau yr eisteddted i derfyn. iad gyda diwedd llwyddianus, a gobaith am weled ail. gy Talwyd y diolchiadau arferol gan John Jones, Meirion Hous a W. W. Jones, Bhosydd. DAK WAIN ANOEUOL.—Boreu dydd Gwener di- weddaf, cyfarfyddodd un o'r enw Hugh Jones, brodor o Fon, a'i ddiwedd mewn modd disymwth a dychrymllyd trwy i waggon ei daraw oddiar yr incline, yn rhan o waith y Welsh Slate. Ni chawsom y manylion eto. Cawn ef wedi i'r trengholiad basio. Gad vwodd wraig a thri e blant bvchain i alam ar ei ol.-Zlwvdfab--

.L

IBEAUMARIS, MOW.

ETHOLIAD SIR gaer-INARFON.