Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

y" band, wyurapris 60. 'MOSES A JOSUA," AR GYNLLUN "JOSEPH," Ac. Oyfeirier at yr awdwr, H. DAVIES, A.C., Garth, fihuabon, neu y cyhoeddwr, D. JONES, ikrinter, tc., Rhosymedre, Rhuabon. o-856b "CAS GWR NI CHARO Y WLAD A'l MAOCO. MON MAM CYMRU." Kicydd ei yyhoeddi, wedi « rwyma meivn Ililln hardd, Pris 2s. 6e.; Gilt Edges, 38. Free trwy y JW. (BWODUGOL YN YR EIHTBDDFOD GADKIBIOL), JUNES ENWOGION MON; HENAFOL A DIWEDDAR, (Gyda Map Neujydd o'r Tnys,) Yn Feirdd, Llenorion, Ofyddion, Cerddorion, Dys- gawdwyr, Esgobion, Olerigwyr, a Gweinidogion yr Efengyl gyda phob enwad; Rhyfelwyr, Mwnwyr, a Masnachwyr Anturiaethus, &c. Gan Richard Parry (Gwalchmai). Ar werth gan y eybeeddwr,-D. Jones, Book- seller, Post and Stamp Office, Amlwch; a chan yr holl Lyfrwerthwyr. o-830b GYHDEITHAS ADEILADU BARHAOL BANGOR AO ARFON. MAE y Gyradeithas hon wedi ei dwyn yn iM- ddiweddar o dan Act Newydd, 1874, ac mewn canlyaiad i'r trefniadau nowyddion y mae yn gallu cynyg manteision arbenig ilr aelodaii. Sylwer yn neillduol ar y rhagoriaetliau neu y darpariadau a ganlyn mewn cysylltiad i hi:- l.-Costau gwneyd y gweithredoedd yn Uai nag odid unrhyw gymdeithas arall. 2.-Diogelwch perffaith i bawb a roddant arian I mewn ar log. 3.—Er pan gychwynodd y gyradeithas hon naw mlynedd yn ol, y mae wcdi talu yn ol 5p y cant o log, yn nghyda bonus. Am bob gwybodaet'i yn nghylch telerau a rheolau y gymdeithas, ymofyner yn bersonol neu trwy lythyr a Mr David Williams, architect and; surveyor, 39, Victoria-street, Upper Bangor. DAVID WHITE, Cyfarwyddwr ac Ysgrifenydd, 10. Brynteg-terrace, 5 Upper Bangor. ESGIDIAU ATY GAUAF. ESGIDIAU WATERPROOF a GUTTA Lj PERCH A, a SLIPPERS DIOK'S yw y goreu a allir gael. Y MAENT yn rhataoh, yn daclusach, ac yn 1 fwy parhaol. i-r ffA-EE ESGIDIAU DICK'S yn cadw y 1 traed yn ddiogel rhag damp. ?TFAB ESGIDIAU DICK'S yn cadw y 1 traed yn sychion a chynes. DICK'S WATERPROOF MEN'S BOOTS, 98. DWarranted. ICK'S WATERPROOF MEN'S SHOES, 6s. 9d. DWarranted. D ICK'S WATERPROOF WOMEN'S SLIPPERS, JL7 3s. 6d. Warranted. DICK'S WATERPROOF WOMEN'S BOOTS, 5s. D6d. Warranted. E—3CK 'S WATERPROOF BOYS AND aiRM' | BOOTS AND SHOES, from 2s. 9d. Wan-anted. Campus i blant yn yr ysgol. DICK'S BOOTS, SHOES, AND SUPPERS Drepaired and made thoroughly waterproof, at cheap rates. D ICK'S, 217, HIGH-STREET, BANGOR. DICK'S, 3, PALACE-STREET, CARNAR- VON. ICK'S 7, BRIDGE-STREET, NEAR CASTLE-SQUARE, CARNARVON. Siopau yn mhob tref drwy y Deyrnas. 637h Y RHYFEL. "BANER EIN GWLAD." CAN i Tenor, gan JOSEPH PARRY, M.B., (Pencerdd America). Y geiriau Cymraeg WM MYNYDDOG. Pris yn y ddau nodiaitt-Oc. Y rhyfel-gan Gymreig oreu a gyhoeddwyd erioed. "EISTEDDAI TEITHIWR BLIN." can gysegredig i Soprano neu Tenor, cyflwynedig IMiat. Maggie Jones, R. A.M. y geiriau gan J R., f gerddoriaeth gan J. H. ROBERTS, A.R.A., (Pen- cetdd Gwynedd). Pris 6c yn y ddau nodiant. BYDD DRUGAROG WRTHYM NI." Anthem newydd, Quartett a Chorus, gan JOSEPH rABBY, M.B., (Pencerdd America). Hen nediant, 4c; Sol-ffa, 2c. FFARWEL Y MORWR." Can i Baritone, yn yr hen arddull Cymreig, cyfan- noddedig gan J. H. ROBERTS (Pencerdd Gwynedd). Y geiriau gan A LAY ON Yn y ddau nodiant 6c. v Canwyd hon yn Eisteddfod Caernarfon. Telerau neillduol i Lyfrwerthwyr. CYHOKDDEMG GAN J. H. EVANS & CO., PUBLISHERS, 1332 LLANRWST. PRIF FEDDYGINIAETH CYMRU!! A SEFYDLWYD YN Y FLWYDDYN 1839. PELENAU JONES, TREMADOG, ABROFWYD yn 1stod y podair blynedd A a'r bymtheg M h?gainy FEDDYGINIAETH FWYAF EFFEITH10L yn holl anhwylderau y CYLLA, RHWYMEDD, ANMHOI.EDD YN Y GWAED, YR AFU &0., &c,; gan uwchlaw DkU CAN MEL oddiodd- efwyradferiedig, ag sydd bellacli yn cael eu hys- tyried gan bob graddau yn un 0 ANHEBQOMON TBVLXJOL. GOCHELElt nYNW AREDIAD Y mae y newyddiaduron yn cael eu britho gan hysbysiadau am beltnau o ddyfais ddiweddar a dibrawf, ond ni ryfypa y rhai sydd wedi arfer yr Hen Feddyginiaeth gymeryd y fath yn eu lie. PILLS JONES, TREMADOG. Gwerthir mewn blychau, Is Ibc, 2s 6c, a 4s Go yr un gyda chyfarwyddiadau o'u hamgylch, gan bob Cvfleriwr yn y Deynias Gyfnnol. Y rhai mwyaf yw y riiutaf yn ol yr herwydd. Gofaler am fod v Peleuau mown blychau prell, ac yn dwyn yslrif Robert Isaac Jones" ar bob blwch e-Ml-t AT YMFUDWYR. ANWYL GYDWLADWYR,- Diolch yn fawr i chwi am ygefnog- aeth a roddasoch i mi er pan wyf yn oJSwyliwr ymfudol. Gwnaf bobpeth a allaf i lawb a ddaw dan fy ngofal yn y dyfodol. Cyfar- fyddaf hwynt ar eu dyfodiad i'r dyef, arhoddaf twyyn y Ueoedd goreu allaf gael ar fwrdd y ikougau-y Cymry efo eu gilydd. Mae fy nhy yn MOS i'r Stations a'r Landing Stage, a digon o le ynddo i luggage am ddim. Aiifonaf wybodaeth am y clud-dal a'r amser yr hwylia y gwahanol aserlongau i America, California, a Canada, gyda'r Elan Line, ar dderbyniad Uythyr a stamp ynddo. <a- HENRY DAVIES, American Temperance Hotel, 10 and 12, Virginia-street, OdhaU-street, lave ol. D.?—Mordaith cynorthwyol i Canada gyda'r AJJITS LINE, 4. 15. 21 YSGOL KAMADEGOL, UXBRIDGE SQUARE, CAERNARFON. DTMUNIB liysbysn rhieni a gwareheidwaid dynion ieuaino fod yn yr Ysgol uchod bob L mantejaion tuagat eu haddyggiant. Ychydig o leoedd peigion i Fyrddwyr ?B<Mf<?M.? Anfonir Prospectus M ya?Wiad. ?34 Q-: SMDONS. BRITANNIA HOUSE, BANGOR. ARDDANGOSIAD YSBLENYDD 0 DRAPERY GOODS AT YGAUAF O'R DEFNYDDIAU GOREU AM Y PRISIAU ISELAF. WOOLLEN DEPARTMENT. Un o'r Stocks mwyaf yn Ngogledd Cymrn, o'r defnyddiau goreu. Pa brisneu ddefnydd bynag fyddo ei eisiau yn y dosbarth hwn (Brethynau) mae i'w gael yn y sefydliad hwn. Mae hyn yn fantais fawr i'r prynwyr i gael digon o ddewis o'r ffasiwnau diweddaraf. Gwueir Siwtiau i iynu ax) rhybudd lleiaf. DRESS DEPARTMENT. Dangosir yn bresenol Stoc Fawr o Jdefnyddiau Dresses o bob math, mewn SERGES, FRENCH POPLIN, SATIN CLOTHS, WINSEYS, yn rhatach nag erioed. JACKET A SHAWL DEPARTMENT. Stock Fawr o JACKEDI wedi eu gwneyd gan deilwriaid o'r defnyddiau a'r gwneuthuriad goreu sydd bosibl. ULSTER a WATERPROOF i Ferched mewn oed a Phlantt. SHAWLS mewn amrywiaeth mawr. MILLINERY DEPARTMENT. Mae H. HUGHES yn dymuno galw sylw arbenig at yr adran hon ag sydd dan ofal Milliner o'r doebarth cyutaf. breaenol Stock Newydd hoDol o'r Saslwnau diweddaraf o bob math o FONETS a ir yn bresenol Stock Newydd hollol o'r ffasiwnllu diweddaraf 0 bob math 0 FONETS a HE TD jliU g wahanol Uwiau mewn Ffelt a Gwellt i blant a rhai mewn oed. FLOWERS, FEATHERS, VELVETS, RIBBONS, &c. FURS mewn Setta ag wrth y llath at Drimio. CARPET A FURNISHING DEPARTMENT. CARPETS mewn BRUSSELS, TAPESTRY, KIDDERMINSTER, DUTCH, OIL CLOTH, &c. PLANCEDI, CWILTIAU, CYNFASAU, &c. Hefyd, BRETHYN CYMREIG dwy lath o led at BLANCEDI. UMBRELLAS, MENYG, HOSANAU, HETIAU SILK a FFELT i Ddynion a Phlant. CRYSAU GWLANENI o bob pris, GWLANENI CYMREIG o bob pns. Mae H. HUGHES yn dymuno hysbysu ei fod yn gwerthu yr oil o'r pethau uchod am y prisiau iselaf sydd bosibl; nis gellir eu cael yn is nac yn well mewn un masnachdy yn Nghymru. HUGH HUGHES, 303 h BRITANNIA HOUSE, BANGOR. DALIWCH SYLW. TAER ddymunwyd arnaf gan lawer o Chwarelwyr Bethesda a Llanberia sydd wedi cael JL lleahad trwy gymeryd y MODDION NEWYDD AT Y PILES AR GRAVEL Y GWYNT A'R DWR i'w wneyd yn fwy cyhoeddus, am ei fod yn feddyginiaeth mor llwyddianus i wella Bawer oedd wedi methu yn hollol a chael meddyginiaeth nes ei gymeryd. Y mae rhinwedd neillduol yn hon nad yw yn bosibl ei roddi mewn Pills yn unig, heblaw ei bod yn fwyaf effeithiol at y Piles a'r Gravel,y Graian a r Gareg, Dropsy (dwfr yn y gwaed), Diffyg Anadl, Poen yn y Cefn, yn enwedig y gwaelod, Ysgafnder yn y Pen, tuedd cyfogi y bwyd, Gwynt yn y Cylla, Pylni yn y golwg, Poetkder yn y Gwaed, Chwydd yn y bol a'r coesau; mae yn hynod effeithiol at wneyd dwr, yr hwn sydd weithiBu yn Ilosgi, bryd axall llawer oho:;■>, a hwnw fel dwfr glan, dro arall yn gymylog ac yn gach fel gwaed, ac ychydig ohono; Pocn yn y Lwynau a'r Arenau, Chwydd yn y Stool oddi mewn ac allan. Heblaw yr anhwylderau uchod, cliria hon effaith niweidiol yr arferiad o yfedgormod o de poeth, smocio a chnoi tobacco cyn brecwast, am ei fod yn glanhau pob drwg oddiar yr Ystumog, yr Iau, a'r Perfedd. Mae yn hynod bwrpasol i wella rhai sydd yu gweithio mewn llwch a baw, gan ei fod yn eymysgu gydag ef, ac felly yn ei glirio ymaith. Mae oud ei gymeryd yn rheolaidd am ychydig amser yn gaUuogi y rhai na fyddent yn preswylio ond un waith neu ddwy mewn wythnos i gael stool naturiol bob dydd, a hyny heb ddim o'r poenau oedd o'r blaen. Mae corph tymherus a gwaed pur yn brif ffynonellau lechyd. Mae yn debyg fod corph rhwym yn achosi llawer o heiiitiau ac anhwylderau, Mae y ffisyg yma nid yn unig yn gwella dros amser, ond yn symud yr achos o'r Piles a'r Gravel, trwy buro y gwaed a chryfhau y treuliadau at wneyd ei gwaith yn fwy perffaith. Mao y feddyginiaeth hon yn gynwysedig o Powdwr a Pills, i'w gael mewn packets Is lie a 2s 9c. Gellir ei gael drwy y post on finfon Is 2c mewn stamps. Mae y ddarpariaeth yma yn cael ei gwneyd yn unig gan OWEN JONES, A.P.S., L.D.A.S., (0 LUNDAIN), APOTHECARIES HALL GYFERBYN A'R FARCHNAD, BANGOR. D.S.-Bydd r Uyfr h d 'IBCHYD A HIR OES,' allan yn fuan, cynwysa rheolau plaen ar fwyta ac ymarferiad c") Qlûl at fwynhau iechyd, a noda allan y pethau sydd niweidiol hefyd i echyd.. ° 839-h REGISTERED AUGUST, 1876. G W LANE N ICY M: REI G D E U D R 0 (HOME: DOUBLE-TWISTED WELSH FLANNELS). GRIFFITH EVANS AND SON, (ENILLWYR Y GWOBRAU YN EISTEDDFOD PWLLHELI, 1875, AC YN EISTEDDFOD GWRECSAM, 1876, AM Y WLANEN GYMREIG OREU. 0 herwydd y tro ychwanegol sydd ynddynt golchant heb fyned yn dew a chaled, a gwisgant gyhyd DDWY-WAITH a gwlaneni Cymreig cyffredin. GWERTHIR 6AN Y GORUCHWYLWYR CANLYNOL YN IJNIG:- CARNARVON:- EBENEZER JONES AND Co.. REGENT HOUSE. BANGOR GRIFFITH DAVIES, 200, HIGH STREET. HOLYHEAD:— ROBERT JONES, 37, THOMAS STREET. FESTINIOG GEORGE BRYMER, FOURCROSSES. 617-f GWAEI) DRWG fw'r achos o'r Blast, Scurvy, Piles, Clefyd y Brenhin neu Manwyniau, Clwyfau, Comwydion, Penddynod, Y sfa y Cnawd, Gwynegon, Danodd, Gout, Spleen, Fits, Poen Pen, Stitches, Chwydd y Glands, Clefydau Benvwaidd, Cryd, Attaliadau Natur, Heintiau, Nerves Egwan, Gloesiadau, Clefyd Melyn, Diffyg Traul, Twymynon, Tuedd i'r Dariodedigaeth, &c., Felly y mae o'r pwys mwyaf i Buro, Glanliau, a Chryfhau y Gwaed, a thrwy hynny Dadwreiddio pob Afiechyd, trwy gymeryd y Feddyginiaeth Fawr at y gwaed, sef HUGHES' PATENT BLOOD PILLS. Er prawf o'r effaith neillduel sydd ynddynt, wele a ganlyn:— GWELLHAD HYNOD O'R PILES, &0. 9YR —Trwy tmiieryd eich PiUa hynod, ae{ i ?&la?l ?hyf?dd ddi -th y Mes. Poen yn y en, Chuuau. a'r Cefn. Yr oedd? yn rnethu .cherdded braidd g= ;?eiadid, ond yn awr yn gryf ac fD b oluwh. P ???.A?t 20,?6. MARY JAMES. GWELLHAD O'R DYSTEMPER, GWYNEGON, &c SYB-Er lles y cyboedd yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad a gefais trwy gymeryd eich Pills at y Gwsed. Yr wvf yn awr yn holliach, wedi bod am ddwy flynedd mewn blinder mawr gan fsfa a Phoethd.r y Cn.wd. Dolan, Llanelly. B. THOMAS. Y mae eraill yma wedi eu hiachau o'r Gwynegon, Stitches, a Tharddiant ar y Cnawd, gan yr un Pills gwerthfawr. Trade Jtark-" BLOOD PILLS." Cospir pob ffugiad. Ar werth gan holl Chemists v Deymas, am Is lie, 2s. 9c, a 4s. 6c. Trwy y Post am Is. 2c, 2s. 11c, 4s. 9c, gan y Patmtee- JACOB HUGHES, APOTHECARIES' HALL, LLANELLY. Wholesale by frtl Patent and Drug Houses in Laudon, Liverpool, Manchester, Bristol, Birming- ham, Gardifl, &«. 222 Gwerthir allan Stoc James Jones, Caergybi, o Ddilladau Ready-made, yn yr Air Aur, Caer- arfon, dydd Sadwtn, Hydref 13, a'r wythnosau ilynol. 681i DARGANFYDDIAD RHYFEDD! GweUhadrhag y DROPSY, DWFR, GRAVEL, GWYNT, GALON, &c. Trwy ddarganfyddiad gwyrtbiol gellir yn awr gael iachad uniongyrchol o'r Dropsy yn ei holl ganghenau, megis Diffyg Dwfr, Poen yn y Cefn, Arenau, &c., Gwynt yn y Cylla a'r Perfedd, Cramp yn y Cluniau, Chwydd yn y Traed, Cluniau, Ymys- garoedd, &c. Curiad y Calon, Asthma, Peswch, Cryd, Diffyg Anadl. Grafel, &c., trwy gymeryd y PILLS hynod HUGHES' PATENT DROPSY PILLS. Rhyfedd yw eu heffaith neillduol. Wele a ganlyn:- ganlyn. QWELLHAD GWYRtHIOL. SYB,—Ar ol bod am 10 mlynedd vn ddioddef oddi wrth y Dropsy, Diffyg Dwfr, Chwydd ma? n y Traed, Cluniau a'r Ymysgarqedd, Curiad y Galon, :Ölliyg Anadl, fa methu braidd a symud heb gymhorth, ae yn bur anhebygol o wellhad; ond m? yn dda genyf eich hys- bysu, yn fuan wedi ':e1;' Pill: hynod, "Hughes' Patent Dropsy Pdls," yr oeldem yn alluog i fyned oddi- amgjlch, yn awr yn holuach Y mae fy ngweuhad Patent Dropsy Y n 'dwr i  yn y gymydogaeth kon. wedg peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. MARY MAINWARING. Llanarthney, Carmarthen, Ionawr 10,1877. GWELLHAD .'hiYFEDD. 8rn,-Wedi bod am 30 mlynedd mewn poen mawr gan Dropsy-wynt, gwynt yn y Cylla a'r Perfedd, a phoen p y Pen, &o?, acwedi im'gymeryd un blwch yr oeda eu heffaith mor rhX?f yf3?ll e ?yj d unbl w?h e au af ond cynghorl pawb i'w cymeryd, Y maent o ddirfawr werth, JAMES JONES. Dew-Street, Haverfordwest. Trade Mor*.—"DROPSY PILLS." Cospir pob lugiad. AT werth gan holl chemist? y deyrnas am Is. ljc, 2s. c, a 4s. 6c' Trwy y Post am IH. 2c, 2s. He, 0 4s. Re,.di- orrth y PaIfflIIJlt- JACOB HUGHES, APOTHECARIES' HALL, LLANELLY. Wholesale by all Patent snd Drug Houses in London, Liverpool, Mane ester, Bristol, Birmingham, OArdiff ka. 222 Y Stoc Helaethaf o DDILLAD READY MADE yn Nghaernarfon, ie, yn Nghymru, i'w chael yn Siopau y Dilladwyr Cenedlaethol, sef y Leeds House, Stryd y Red Lion, a'r Dinorwic House, Stryd y Porth Mawr, Caernarfon. 0572 Pwy bynag sydd eisieu bargeinion mewn Dillad, yn awr yw eu hamser, oherwydd y mae Pierce a Williams wedi prynu Stoc Mr James Jones, Caer. gybi, am bris llawer is nag a gostient. 681i CAERNARFON. AGRICULTURAL MACHINES.—ROBERT WILLIAMS, Brunswick -Buildings. -Steam Engines, Mowers, Reapers, Harrows, Ploughs, &c., kc. 46 BOOKBINDING (WHOLESALE & RETAIL).-ENOCH WILLIAMS, 18, MU-gtreet ? (near the Church), Twthill, Estimates oa application. 71 COACH BUILDING.-R. WILLIA.MS, BRUNSWICK CASSTAGE WORKS, ciwtle-square. Broughams, Landaus, Phaetons Alexaudras, Gigs, Dog Carts, &c., &c. 44 lSfENSING ESTABLISHMENT.—W. P. WILLIAMS, Chemist, Turf bquare.-Drap and Chemicals, Family Requisites.—Prescriptions carefully prepared 48 DISPENSING ESTABLISHMENT.—JOHN JONES, Castle-square. Drugs and Chemicals. -L/ Family Requisites. Prescriptions carefully prepared. Agent for Mr F. Wright's Unintoricating Sacramental Wines 75 FAMILY GROCERY AND PROVISIONS.-OWEN EVANS, Tea Dealer and Geuewl I. Grocer, Ea^tgatiS-street. Goods of Superior Quality and Reasonable Terms. Family orders promptly attended to and delivered. FURNITURE WAREHOUSE.—HUGH WILLIAMS, Cabinet Maker, Upholsterer, &c., FU_RNITURE WAREHOUSE.—HUGHWILLIAMS, Cabinet Maker, Upholsterer, &?, FURNISHING IRONMONGERY.—T. O. JONES, Tin Plate Worker, 12, Eastgate-street, Sole Agent for Wheeler and Wilson's Sewing Machines. 50 TpURNISHINO IRONMONGERY.—ROBERT WILLIAMS, Brunswick Buildings, Castle Sq. Grates, Stoves, Ranges, Bedsteads, Bedding, Cutlery, and Plated Goods. 45 ENERAL PRINTING.—THE CARNARVON PRINTING WORKS, NEW HARBOUR CARNARVON. p UBLIC ACCOUNTANT.-ROBERT HUGHES, General Carnarvon Agent, Land Valuer, t Surveyor, &c., &c. 47 RHWYMWR LLYFRAU A FFRAMIWR DARLUNIAU,—Mr Hugh Jones, 9, Hill JLSI Street, Twthill, Carnarvon. 177 TAILORING ESTABLISHMENT.—M. T. MORRIS, The Liver Establishment, Woollen 1 Draper, Tailor, and GenerarOutfitter, &c., &c. 50 WINES AND SPIRITS.-JOHN OWEN JONES, WINE AND SPIRIT MERCHANT. Castle Ditch and Palace Street. 49 CWMNI LLONGAU ARFON. 49 (TERFYNOL). Gwrffioredig o dan Deddf y Cwmniau, 1862 ac 1867, trwy ba rai y mae cyfrifoldebpob Cyfranddaliwr yn gyfyngedig i 8wm y cy/ranau a delir ganddo. CYFALAF £100,000 fEWN 5,000 0 GYFRANAU M YR UN. Gyda gallu i gynyddu:—ac mewn canlyniad i'r galwadau parhaus a dderbynir am gyfranau chwanegol, bwriedir ei chwyddo i 500,000p SEFYDLWYD y Cwmni uchod yn ddiweddar gyda'r bwriad 0 brynu ac adeiladu llongau mawrion. Y mae gan y Cwmni yn awr bedair 0 longau at eu gwasanaeth—dwy long haiarn, a dwy long goed. Y maent hefyd wedi cytuno i llong adeiladwyr enwog yn Sunderland i adeiladu ,,7g haiarn fawr arau, i fod yn barod yr haf nesaf; ac wedi prynu Hong goed ardderchog o'r enw Stafford," oddeutu 1600 0 dunelli. Felly wedi y gorphener yr un haiarn bydd gan y Cwmni chwech yn eiddo iddynt, yn cynrychioli gyda'u gilydd 11,000 o dunelli. Dymunir hysbysu y cvhoedd er fod y swm cyntaf o'r capital a fwriadwyd ei roddi allan wedi ei gy- meryd i fyny yn Uwyr, a bod nifer fawr o'r ail issue hefyd wedi eu cymeryd, y mae nifer o gyfranau eto ar werth heb unrhyw premium, yr hyn a fydd yn rhoddi hawl i gyfran -o'r enillion pan ddychwela y. Uongau adref. Y mae yr oil o'r Cyfarwyddwyr ag eiddo mawr ganddynt ar y mor, ac yn adnabyddus i'r wlad. Gellir cael y prospectus, a phob gwybodaeth arall, end anfon at yr Ysgrifenydd a'r Manager, MJ JORN THOMAS, 24, Bangor-street, Caernarfon. 25 BEE HIVE ESTABLISHMENT, PORTDINORWIC. ARDDANGOSIR yn y sefydliad uchod Stock anarferol mewn pob math 0 nwyddau Drapery at y tymhor haf. Am eu rhadlourwydd fe all J. 0. JOXBS sicrhau pawb nas geuir dyfod i gyffyrddiad 9'r un masnachdy yn Nghymru a all arddangos rhatach nwyddau nag a welir ond talu ymweliad a'r hen fasnachdy rhad hwn. Yma y gwelir YR WYTHFED RHYFEDDOD YN Y BYD, Sef 300 o Drowsueau Brethyn i feibion am ddim ond 4s 6d yr un. Eto Siwtiau i blant wedi eu braidie yn y First Class Style am ddim ond 4s 6c. Eto eto i fechgyn. Mewn gwaith da a Style, 15s. Miloedd o Hetiau Ffelt i feibion. Hollol newydd, mewn caled a meddal, Is 11c. Ties, Coleri, mewn amrywiaeth mawr. Dutch Carpets, llathen o led, 4ic. Eto, Ffelt rhagorol o dda, IlAc, gwerth o leiaf Is 6c. Stock anarferol o Gwyltiau Gwynion arm 5s 6c. Y Mae y rhai hyn yn werth sylw. Eto Muslin a Nett Hanging, Top Balances, Antimacasars, Toilet covers, Toilet setts, rhatach nag erioed. Brcthynau at Drowsusau, Is 3 Jc y llathen. Eto rhagorol, dau led, at Siwtiau, Is lie y llathen. Canoedd o Hetiau Gwellt, du a gwyn. Hollol newydd. Cuffs, Collars, a Scarfs o bob math i feiched. Dros Dair Tunell o bapyr papyro tai. Dyna le am ddewis iawn. Tair ceiniog y dwsin. BRYSIWCH A THALWCH YMWELIAD, Cin gwneyd eich pryniadau, a'r yr hen sefydliad uchod, SEF Y BEE HIVE, SNOWDON STREET, PORTDINORWIC. D.S.—HYSBYSIAD ARBENIGOL. Y Mae J. C. JONES wedi derbyn Stock anarferol o frethynau at y tymhor haf. Cynwysa y Stock hon bob math o Tweeds at siwtiau. ond yn fwyaf aibenig y Mae ei Stock yn cael ei gwueyd i fyny o Frethynau WEST OF EN-GLAND, pa rai iiad oes mo'u cyffylyb am hir wisgo. Y Mae ei Stock yn cynwys patrymau ardderchog, a digon o ddewis, a thrwy hyny yn alluog i gyfarfod a phob dosbarth. Gwneir unrhyw nifer o ddillsdau ar fyr rybudd. Dyma le i fachgen ieuanc am siwt hardd am daao. Derbynir yr oil o'r ffasiwnau o Lundain yn wvthnosol, felly y gallo pawb weled ei ddillad ei hun FY ARWYDDAIR YDYW-QUALITY, STYLE, A GWAIHT DA. BARGEI N ION DI RFAWR. OFFERYNAU CERDD 0 BOB MATH, Yn cynwys PIANOFORTES, HARMONIUMS, OFFERYNAU AT BRASS BANDS, STRING BANDS, FIFE AND DRUM BANDS, &o. QHERWYDD y cynydd mawr yn MASNACH ac yn ACADEMY GERDDOROL MR. JARRETT ROBERTS (PENCERDD EIFION) OF THE ROYAL ACADEMY OF MUSIC, Y mae yn gorfod symud o'i fasnachdy helaeth presenol yn y Maes, i le ae adeilad mwy cyfleus a llawer helaethach, yn STRYD BONT BRIDD (BRIDGB-STKBET), ger Masnachdy Mawr Mr Lewis Lewis. Cyn ystocio ei Fasnachdy Newydd, penderfyna MR. JARRETT ROBERTS wneyd GWERTH- IANT LLWYR, yn ol gostyngiad dirfawr yn mhrisiau yr Offerynau sydd eisoes yn ei feddiant, megis a ganlyn:— ga y° PIANOFORTES gwerth 18 gini am 15p. Eto 25 am 21p. Eto 30 am 25p. Eto ,,35 am 29p. 10s. Ac ereill yn yr un cyfartaledd. HARMONIUMS gwerth 4 gini am 3p. 15 s. Eto (ail law) 5 am 4p. Eto Newydd 6 am 5p. 10s. Eto „ 7 am 6p. Eto „ 8 am 6p. 10s. Eto 9 am 7p. 7s. Eto Wyth Stop 10 am 8p. 8s. Eto Deg Hop 16 am 13p. 10s. Eto (Ail law, wedi costio 10p.) 19p. Organ Harmonium" 60p. 48p. ORGAN HARMONIUM, diweddar yn ngwasanacth Capel Wesleyaidd, Caernarfon, gydag 8 sets o reeda-eystal a ncwydd yn awr,-gwertli 60p, am 33p. b Offerynau cyfaddas at Eglwysi, Capelau, &c., mewn llaw, ac i gael eu gwerthu yn rhad. Os bydd yn ofynol fe gymerir rhandaliadan trimisol am yr uchod. POB MATH 0 OFFERYNAU CERDDOROL, megis MUSICAL INSTRUMENTS, &c., best VIOLINS, CORNETS, SAXHORNS, FLUTES, ACCORDIANS, CONCERTINAS, MUSICAL BOXES, MUSIC STOOLS, HARMONIU31 CHAIRS, &c. 1 400 o gop'von, wedi difwyno yehydig, o'r caneuon goreu a mwyaf poblogaidd, darnau cyfaddas i'r Piano, Harmonium, &c., i gael eu gwerthu yn ol cyfartaledd o ostyngiad mown gwerth 4s, am CHWE'CHEINIOG y eopi. Argraphir a Chyhoeddir pob math o Gerddoriaeth yn y Ddau Nodiant. PITCHFORKS am 9c yr un. Bydd y gwerthiant uchod yn Castle Square. Coiiwch y cyfeiriad o hyn allan,— W. JARRETT ROBERTS, BRIDGE-STREET, CARNARVON. Mr. W. J. R. ydyw'r Goruchwyliwr dros John Brinsmead's Gold Medal Piarofortes, a Gilbert L. Bauer's Medal Harmoniums. ———-—————— SEFYDLWYD 1868. MR. PAXTOir HARDING, SURGEON DENTIST, B RON A L A, NORTII ROAD, CARNARVON. GTt-T.T TR ymgynghori a MR. HARDING bob dydd (yn y cyfeiriad uchod yn uig) yn nghylch ?jr pob achosion perthynol i'r Danedd. DANEDD GOSOD U O'K R FATH OREU A CHYDA'R GWELLlANTAU DIWEDDARAF, I'W CAEL AM BRISIAU RHESYMOL. SICRHEIR BODDHAD PERFFAITH I BOB CWSMEBIAD. 13 4) ARIAN! ARIAN! TAlT* PW.Y bynag sydd ekieu arian^ D»i ne. JT Dir, anfoner .tamped direct.d n!lr DIIi Davies, Rhydau CoM?e pwflh?' ?  E' ;li, YSgrifeny' d. DARGANFYDDIAD G 't?T 'v ol AFERYD G?i?WR &T CARMAN'S HAIR RES1TO°^dot, A GYDNABYDDIR i fod STORER ? gweU na Adferydd M eystal ? W e^P'Ymae hef?d rhataeh \?? yddydyw, ac ni chyn?aolew V,, Urwied. Uwydt'w liw gwreiddiol. Sym?'? w8,]j; a phob anmhuredd oddiar y ???'t'' ?? i'r gwallt syrthio ymaith. H.rw? ? aw chryfhady?lt, gan roddi idd.'dh ?"t ddmgosiad ieuanc, ac yn wu' efc vdv? ? ? m- goreu a rhataf a ddefn vddili ¡IV Adferydd werth yn umg mewn potelau ?? ÅI yr un. Anfomr parcel o dair pot? ? :vn,on, l! fit 1  yn y wlad ar dderbYl,,e?l eu P&{io neuP-O.O. L?AROTOIR Ep o\V JOHN °?A'R?\v DISPENSING AND AMILY CÙE (Q-1o,d by Exami,¡at') .YIST, APOTHECARIES' HALL, TKEFFiTWox AGEXTS CABRNA&Fox:—MKGh&thOwen n„ FPLINT Mr Michael J.Ms Cho^81.81 LB&pwL:-EvMM, Sons, and Cofe' cyfanwerthol) ^Gwerthir ef gal ?U?yr parchlM y..? tref. Y!l mho, 58j-f POR TERMS, &C., APPLY TO THB PRIXCIpaj 9-e-444-i TH E [GRAMMAR SCHOOL MENAI BRIDGE. L: Boatders and Bay Scholars of both sexes n r Schoolroom under the care of a cmpettnt SUBJECTS- ENGLISH in anitsBrMchM.Latm Gr? -LJ French, German, Geometry, Book.?'' Mensuration, Algebm, Kavigatiou. ?? &?' the?oSr??''?"'? ? ? Universiti MMd. the Colleges. &c. C8 and Pupils of neglected Education carefully trained. TERMS MOD EE ATiS. The house stands on an eminence, within it, own grounds, on the Anglesey side of the M l Straits. For particulars, apply to Rev E. CnfB» Davies, Westbury Mount, Meuai Bridge. John Jones a John Bull ydyw'r bobl Sy'n cadw'r hen fyd yn ei le." DIFYRWCH AC ADEILADAETH, Yn'Ionawr, 1878, eyhoeddir y rhifyn cynW. "JOHN JONES," SEF cyhoeddiad darluniadol misol i'r C\1Jl C3 er budd a phleser yn eu horiaa hamdden3: Cynwysa y rhifynau cyntaf ddarluniau o Gerddor- ion Cymru, gyda bywgraphiadau ohonyat. Dar- luniau dyddorol eraill, yn nghydag ysgrifeniadau difyrus ac addysgiadol, dan oi/giad GVBXOS JONES. PRIS CEIXIOG. DOSBARTHWYR YN EISI.U YN lHon MAN TEWT GYMIIU. Anfoner pob archebion yt, ddioed'i'r cyhoedilwr P. M. E'vxs Printer, &(' Tulysarn, 924f C arnarvon. Allan o'r wasil, RlulII It'I pris Is dudiad 1;; GOFYNIADAU AR EFEXGYL MATTHEW. Y MAENT yn rliifo dros wJih mil; yoa fanwi ar bob adnod; N? amrywio ja eu Thif ar bob adnod, o ddau i fyny i 47; yn cynwvi gofyniadau lianesyddol, athrawiaethol^daearyddo!* ao ymarferol; yn tori gwaith i'r gwan ae i'r eryf; yn eglur a hawdd eu meistroli; yn tueddu i gael dealldwriaetli eglur amanwl ar bob gair, brawddtg ac adnod yn yr efengyl; bvddant o wasanatth i athrawon, deiliaid yr Y sgol Sabbothol, a phenau teuluoedd; yn rhesymol o ran eu pris; ac yn hawdd eu cael drwy y post, oud anfon stamps at yr awdwr i'r cyfeiriad hwn,—W. EDWARDS, Cra- bach, St. Clears, S. olib M ISS MAGGIE JONES (MEGAN ALAW), SOPRANO, A DDYMUNA hysbysu ei bod yn bared i ymgymeryd ft gwa;an.\f.t!I mewu Cyng. herddau, Cyfarfodydd Lit :■ J ddoi, &e. Gellir CMI ei thelerau trwy gyfeirio fel uchcd i Penffordd- llan, Lloc, near Holywell. 96h BRYNA RVOR HALL SCHOOL TOWYN. PHf:"l'JPAL: MR. EDWIX JONES, M.R.C.P., Assisted by qualiiiud RESIDENT for Classics, English, Mathematics, Mod.;m LMt??'. Music, &c. BRYNARVORHALL ac(;mmodiousand well- Bfitted house has b?n rcda]]y 'crected for t. Mcommodation and tuition of 1 warden, It beautifully situated in an ein? ieutl) h?'?' ity, with extensive playgroulld, ???" and gardens attached, altogether making the ,finst most desirable school premises in tie Pnncipal y. Pupils are prepared for t? '-arMM's ?mu'?' in connection with the Luiver-ittes ana Colleges, for the. karned ProfesaioM, Banking, and M?- mercial pursuits. C?MM<:M?-M' in comlecti"n "'M t,e Sew. j ?r< ??<??"<. the <?".?M<M"' ?"? May tn each year. The school year consists of THKP. TERMS- WINTER TERM commences on the 3rd of Septem r MONEYT MONKY JIOXEY! MONEY LET 'BY ?LOYD a^, M. cmmERCL\L ADVANCE 0FFICJ^ in an), lum Theatre Building-, Pn.-t-'U, Line., m an> from £ 5 to £ 1000, to r?p.?tMc pfrso?, m? female (householder, trndesmen, farnm,  M? upon their furniture, s?o(?k?, ?-c-, at less { interest than those ?ua? d?d by '» J' without sureties, exposure. fmoTaI, delay curring anv unnec essary exi 'iise. NO DEbl?ON? w!!?i'EVEK ??' from the amount applied f..r. -'??''? l ??t priod, ,d when advanced can berrpa?d .'t su?i p and by such r?h.'?cni.? US arc m REAOON T^E security. t iucr¡1se ?S?ec?l Rates for F:.r?r-who ?h to incase their Stocks, &c. Four per cent. allowed «N DEPOSIT?. APPly Personally, or by   Jf,magcr, N.B.- W elsh representative.- employe^d. cb»» PRIF SIOP LYFRAV GYMRSlG, LIVERPOOL. R. O. HOBERTS A DDYMUNA wueyd yn hysbys i dtigoli '1111'1') 'k Liverpool a'r cyftiuiau e; fod ..eai ymg) i chario yn mlaen y on- -ie- o BOOKSELLER, S. \TIOXER, .&.c., yn No. 46, OLD HALL-srKEK ??? GoUir cael yma bob in-it h 0 a ^EWVDD- jfautical iaduron Cymreig A LL ?hwymirLI? ynyM?.?u.R?