Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Family Notices

AT EIN GOHEBWYB.

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYB. J. J.—Gan fod yr ymdrafodaeth o natur gyfrin- achol cadwer hi felly. T. M., GWJIECSAM.—"Pregethwyry Gymanfa a Blaenoriaid Bangor." Priodol rhoddi terfyn bellach ar yr lielynt hwn, ac ni phechem rhyw lawer wrth adael i'r englyn isod ymddaugos, gail roddi y llall o'r neilldu:— (Yr diwedd rhyfedd ddaw'n rhan—daw'n ddyled Addoli rliai penwan; Ac yn eu mysg yn y man, ¿: ;rdJay' lOAN, BRYNGWYH BACH.—Gan fod y liinellau yn ifurfio math otilerchiad priodasol, nis gellir eu cyhoeddi ond fel hysbysiad. CLEUWYN.—Diolch,—Derbyniol. TAHYKU.—Cwyna rhai o'n gohebwyr ein bod yn talfyru eu hadroddiadau. Rhaid gwneyd hyny yn ami neu eu gadael allan yn gwbl. Yr unig ordd i sicrhau cyhoeddiad cyflawn o adrodd- iadau yclyw ) sgrifenu ffeithiau yn gryno ac i'r pwrpas. genym gael cofnodion o newyddion, yn syml felly, na'r dull yr ydycli wedi ei ddewis, gan fod yr arddull hwn yn eich gorfodi i fod yn gwmpasog. EUEDYDD CEULAN.—Anffawd a fu'r achos i'r eiddoch o Bootle gael ei gau allan yr wythnos ddiweddaf. Nid yw hyny yn gwneyd eich ffafr yn llai gwerthfawr. 39248 194. Y r oedd gohebydd ara11 wedi ysgrifcnu ar yr un pwnc. UN YN GWYIIO.—Prin y mae eich "Pethau na ddylent fod yn gyfaddas i newyddiadur. JOHN PKTEKS, CHUPAT.—Gwnawn ein goreu i ddefmyddio y llythyr yn ein nesaf. BWRDD YHOOL JIOSTYN.—Y mae mewn Haw lyth- yrau meitliion ar y pwnc hwn, gan E. Pan Jones, Protestant Ymneillduwr, a John Parry, yn nghyda rhes o benillioil doniol o waith Rod Owen. Cynwysa y llythyrau sylwadau llym- ion, a chryn lawer o sylwadau rhy bersonol; a Chan y bydd etholiad y bwrdd wedi hen der- fynu cyn y bydd y rhifyn presenol allan, nis gallwn weled pa les i'r etholiad a fyddai eu cyhoeddi. Pwy bynag a gyll y tro hwn, bydded y cythrwfl diweddar yn foddion i gyfimn y rhengau Rhyddfrydoka'u symbylu i fwy o gyd- weithrediad o hyn allan. RHYS BERW A TYBAIN.—V mae llawn ddigon wedi ei ddyweyd ar bwnc "Eisteddfod Manchester," gyda golwg ar a fu. Bellach, eweh yn mlaen gyda golwg ar lwyddiant yn y dyfodol. AM DIDIMVS.—Nid gweddus trafod materion cyfeillach grefyddol (society) mewn newydd- iadur. SION GnutO a ysgrifeua yn rymus, gan achwyn oherwydd diffygion Crefyddwr yn Llanberis gyda golwg ar atal cynydd meddwdod, undebau crefyddol a chymdeithasol, &c., ond prin y mae yr ysgrif yn gyfaddas i newyddiadur, yn gymaint ag y gallai ein gohebydd yn hawdd ddwyn ei holl awgrymiadau a'i gynygion ger bron y personau parchedig a enwa, cyn defn- yddio y wasg gyhoeddus. CANU.—Y mae genym dri o lytliyrau meithion ar bwnc y canu, yn enwedig y canu cynulleidfaol yn ardaloedd Ffestiniog. Achwyna un nad yw'r aelodau corawl yn ddigon ffyddlawn a dyfal- barhaoi, a'r ddau arall a gwynant fod y canu cynulleidfaol yn ymddirywio beunydd. EIFIONWIL a rydd ddesgrifiad echrydus o'r anfoes- oldeb a'r meddwdod sydd yn ífynu yn Borth, ger Porthmadog, ac a eilw ar hyny o bobl dda sydd yno i drefnu rhyw foddion "i synmd y gwartlirudd hwnoddiar gymeriad y lie." 1W Bu gorfod i ni adael amryw o ohebiaethau hyd ein nesaf, ac yn eu plith-Yn y Tren, Thomas Edwards, y Naturiaethwr; Caernarfon a'i Chysylltiadau Yr anfadwaith yn Rliostryfan, Llundain, Rhyl, Morgrugyn Morfabychan, Helynt Bwrdd Ysgol Whitford, Blaenau Ffes- tiniog (YDdarllenfa), Testynau Eisteddfod Bir- kenhead, Glyn Ceiriog, Gwalchmai Mon, Llan- fairfechan, &c. --iS DAETH I LAW :—Dewi Havesp, Elidirfab, Gwilym Lerpwl, Glan Ednant, loan Eryri, Ap Deiniol, Ap Maldwyn, Trebor Mon, Idris Vychan, Glan Meloeli, Bardd y Bae, Crych Elen; loan Glan Dulyn, Tegfelyn, Jack Tar, Edwin Jones.

Jutjtriljmba rfttfobol, &r.…

IIARLL DERBY A PHWNC YI I…

YR WYTIINOS. I

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

thrJ!ðbijJn rtDL