Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

imiripeijratt, riJ}b!t!tttt a JJ!trhrI!td!ttt. GENEDIGAETHAU. Jones—Tachwedd 20, priod Mr G. R. Jones, Maesceirchdu, Niwbwrch, Mon, ar fab. Roberts-Tachwedcl 30, priod Mr W. Roberts, grocer, High-street, Porthmadog, ar ferch. Thomas-Tachwedd 30, priod Mr Thomas 0. Thomas, Blaenafon, Fourcrosses, Ffestiniog, ar fab. Williams—Tachwedd 13, yn Shop Isaf, Niw- bwrch, priod Cadben John Williams, Rock Light, ar fab. PRIODASAU. Evans- Hughes Tachwedd 20, yn ngliapel y Methodistiaid Calfinaidd Cymreig Caerlleon, Air E. Evans (Morfryn), a Miss Ann Hughes, chwaer y cerddor aduabyddus Alaw Manod. Evans-Griffith-Rhagfyr 1, yn swyddfa y cofres- trydd, Caernarfon, Mr William Evans, Hole-in- the-wall-street, a Miss Mary Griffith, Waterloo Port, Caernarfon. Griffiths Jones Tachwedd 28, trwy drwydded, yn nghapel y M. C., Abermaw, gan y Parch Rees Jones, Porthdinorwig, yn cael ei gynorth- wyo gan y Parch David Jones, Dinbych, Mr G. Griffiths, chemist, a Gwen, merch ieuengaf Mrs S. Jones, 9, Porkington-terrace—y ddau o'r Abermaw. Jones-Williams-Rhagfyr 3, yn swyddfa'r cof- restrydd, Caernarfon, gan Mr W. R. Whiteside,, Mr John Lewis Jones, cook, Llanrug, a Miss Elizabeth Williams, Snowdon-strect, Llanberis. Jones-Parry-Rhagfyr 1, trwy drwydded, yn swyddfa'r cofrestrydd, Caernarfon, gan Mr W. R. Whiteside, Mr David Jones, Seion-terrace, Llanddeiniolen, a Miss Harriet Parry, merch Mr Edward Parry, P-ryn Haidd, Llanarmon-yn- lal. Jones—Jones—Tachwedd 30, yn nghapel y Trefnyddion Calfinaidd, Amlwch, gan y Parch J. Pritchard, Mr Benjamin Jones, Penygroes, a Miss Mary Jones, Bryu Mochell-y ddau oblwyf Llanfecliell. JoneR—Evans—Rhagfyr 1, yn Ebenezer, Caergybi, gan y Parch William Lloyd, Air Evan Jones, a Miss Margaret Evans,—y ddau o Gaergybi. Jones-Evans-Tachwedd 30, yn nghapel Bethel, Waenfawr, gan y Parch Francis Jones, Mr William Griffith Jones, Brynafon, a Miss Ellen Evans, Brynderwen, Waenfawr. Jones- Jones Rhagfyr 3, trwy drwydded, yn swyddfa y cofrestrydd, Caernarfon, Air Richard Joues, Cyrnant, a Miss Mary Jones, Tynymyn- ydd, Waenfawr. Jones—Thomas—Tachwedd 28, trwy drwydded, yn ngliapel Engedi, Caernarfon, gan y Parch Evan Roberts, Mr Evan Jones, arolygydd Chwarel Artliog, a Catherine, mereh y diweddar Mr Rees Thomas, dilledydd, Dolgellau. OWEN—JONKS—Tachwedd 16, Mr R. J. Owen, swydd Durham, a Miss Kate Jones, Ynysheli, Llangristiolus, Mon. Parry-joiies-Tacliwedd 28, yn y Tabernael Newydd, Caergybi, gan y Parch William Lloyd, Mr John Parry, a Miss Margaret Jones,—yddau o Lanrhuddlad, Mon. Ridge—Roberts—Rhagfyr 1, trwy drwydded, yn nghapel y Methodistiaid Calfinaidd, Llandudno, gan y Parch O. Jones, yn cael ei gynorthwyo gan y Parch R. Parry (Gwalclimai), lIfrJ. Ridge, Regent House, a Miss Roberts, The Manor—y ddau o Llandudno. Williams—Jones—Tachwedd 27, yn y Tabernael Newydd, Caergybi, can y Parch W. Lloyd, Mr Richard Williams, a Miss Eliza Joyie,y ddau o Gaergybi. Williams-Owens-Tachwedd 27, yn swyddfa'r cofrestrydd, Caernarfon, gan Mr W. R. White- side, Mr John Williams, Yankee-street, a Miss Mary Owens, Rallt Goch-y ddau o Llanberis. MARWOLAETHAU. Dmies-Tachwcdd 27, yn 80 mlwydd oed, Mr John Davies, garddwr, Plastirion, Llanrug. Evam-Tachwedd 25, yn 8 mis oed, Robert, plentyn Mr Evan Evans, Penisa'rwaen, Llan- ddeiniolen. Griffiths-Tachwedd 29, yn 35 mlwydd oed, Mrs Margaret Powells Griffiths, priod Mr Griffith Griffiths, Pant Coch, Tanvgviaiau, Ffestiniog. Hughes -Tachwedd 28, yn 57 mlwydd oed, Mr Rowland Hughes, Llainwcn, Rhoscolyn. Hughes Tachwedd 28, yn 9 mlwydd oed, Catherine, merch Mr Owen Hughes, Brynglas, Llanrug. Hughcs-Tachwcdd 30, yn 25 mlwydd oed, Mary, anwyl briod Mr Hugh Hughes, Frongoch, Llan- beris, a merch Mr Rowland Thomas, gynt o Pensarn. Hughes Tachwedd 26, yn 4 mlwydd oed, Catherine, merch Mr Hugh Hughes, Terfyn, Llanrug. Jones—TaohVvcdd 17, yn 2fJ mlwydd oed, 3frs Elizabeth Jones, Tynygadlag, Llanberis (gynt o Cwmyglo). Jones-Taeiiwedd 23, yn 34 mlwydd oed, Jane, serchog briod Mr G. R. Jones, Maesceirchdu, Niwbwrch, Mon. J ones-Tachwcdd 2C), yn 49 mlwydd oed, Mr Owen Jones, Bryngoleu, Amlwch. Perchid ef yn fawr gan bawb a'i liadwaenai. Owen—Tachwedd 13, yn 57 mlwydd oed, ar fwrdd vllestr Mnrningtnn, tra ar ei fsrdaitli o Basein i Lundain, Mr Griffith Owen, morwr, gynt o Brynglas, Caernarfon. Prichard-Tuchwedd 15, yn 67 mlwydd oed, Elizabeth, priod y diweddar Mr William Prichard, goruchwyliwr ar weithfeydd mwnau, Drwsyceed. Roberts—Tachwedd 24, yn 5 mlwydd oed, o'r tcarlet fever, Mary, merch Mr William Roberts, Incline, Clwtybont. Thomas-Rhagfyr 4, yn 7 wythnos oed, William, plentyn Mr Henry Thomas, asiedydd, Vinegar- ill, Caernarfon. Williams—Tachwedd 12, yn 50 mlwydd oed, Mrs Ellen Williams, priod Mr William Williams, Bwlchgwyn, Brynengan, Eifionydd. Williams—Tachwedd 30, yn dra d,symwth, yn Nghonwy, Mr Thomas Williams, joiner, Colwyn Bay, gynt o Penthros, Pwllheli, yn 55 mlwydd oed.

AT EIN GOHEBWYB.

Jutjtriljmba rfttfobol, &r.…

IIARLL DERBY A PHWNC YI I…

YR WYTIINOS. I

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

thrJ!ðbijJn rtDL