Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

gifmion.

hDIUJiah g magg.

Advertising

I Calofir 1l £hl}.I

.-HAULWE, N HAF. t

News
Cite
Share

HAULWE, N HAF. t (Us ymddengys yr cnglynion hyn yn anamserol, rhowch y bai ar gefn gwylliaid y swyddfa). Awen wen i Haulwen Ha'-o newydd A nvddodd fel yma- Englynion, dylion, a da, o galon yn aeg Gwalia:- Haulwen Haf, goleuni hedd—daionus Dywyniad pob rliinwedd, A iesin goeth swyn ei gwedd Yn filiwn i orfolcdd. Haulwen deg yn hulio dydd-a gwenau Gogoniant y wawrddydd- (Anwylyd aur y wlad rydd) Sy' blaen olygfa 'sblenydd. Lien o wawl yn llanw y wlad-ydyw Nodedig oleuad; Gwin goreu—gwen o gariad- Ufel dydd ein nefol dad. Drwy y wlad mae adar lu-ar y gwydd Oreugamp yn canu; Gwiwdeg sain o'r goedwig sy' Miliynau yn moliannu. Dail a gwellt yn deulu gwiw-a ledant Eu blodau amryliw- o gariad glan gwridog liw, Arwyrain y wawr orwiw. Llawn miwsig llwyn a maesydd--cerddi gant Godant o'r hen goedydd; Yr hen Sol fel yr oen svdd Yn dawnsio fel dinesydd. Ar y llawr dacar a lli'—wele liwy Am wawl haf yn moli; Ac uwch ben yn ein nen ni Cymylau sy'n canmoli. Arwest, a gloddest, a gwlcdda,—ddydd hir Gedwir, 'does neb a'i gwada; Tin lawen aleliwia Leinw ddydd o haulwen dda. 11. J. DERFEL.

PENMAENMAWR.-I

Y DYN BALCH. I

YR AWEL. I

Y FODRWY BRIODASOL.

____Cgjgfn QLru Jfit.-

Advertising