Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

gifmion.

hDIUJiah g magg.

News
Cite
Share

hDIUJiah g magg. ODLAU YLLTY??: sef ODLA? GWLADGAROL, SERCH- IADOL, DmWESTOI" MOESOL, A CJIREFYDDOL. Cyhoeddedig gan (yr awdwr) E. Y. Williams, Dolgellau. Argraphwyd gan H. Evans, Bala. Sylwa yr awdwr yn ddigon goziest ar y dechreu fod lluaws o'r Odlau wedi eu Cymreigio o'r Saes- neg, ac craill yn arallciriad. Nid ydym yn deall pa beth a feddylia yn iawn, gan nas gwyddom pa le i dynu llinell gwalianiaeth rhwng Cymreigio ag aralleirio. Heblaw liyny, teg fuasai i'r awdwr nodi pa rai sydd wedi eu Cymreigio, pa rai wedi eu haralleirio, a pha rai, os oes rhai, svdd yn Odlau Ylltyr ei hiin. Gallwn dybio mai nid Cymreigiad nac arallciriad ydyw, "lJoed llwydd i Yuys Pryd- ain" oble.-i(I y mae yn cael ei dilyn gan 'Seisnig- iad' neu arallciriad nad ydyw na Chymraeg na Saesneg, eithr nifer o linellau lieb nemawr o syn- wyr na thewyu 0 farddouiaetli na chavs at ddilyii gramadeg iiit rheolau prydyddiaeth Seisnig. Nid yw I Gwiiaiit bobpeth yn Gyuiraeg fawr amgen na chopi wedi ei anafu o gan boblogaidd Myn- yddog, Gwnewcli bobpeth yn Gymraeg.' Y mae a?? ,iepaf, Parcliu Iaith y Cymry,' yn hollol annhcilwng o Ylltyr. Yn wir, nid yw Ylltyr yn deilwng ohono ei hun o gwbl yu ei 'Odlau Gwlad- garol' na'i Odlau Serehiadol.' Yn y dosbarth Serehiadol' y mae ganddo rai o'r Odlau gwir- ionaf yn yr iaith. Ond pan y daw at Ddirwest, Moes, a Chrefydd, y mae yn daugos ei fod yn meddu dawn arbenigol i ganu yn foddhaol. Gwreiddiol ai peidio, fe wna yr Odlau hyn les i Gymru, a chynghorwn yr Ylltyr i gyfyngu ei awen neu ei allu i Gymreigio, ncu aralleirio, i'r dosbarth crefyddol, moesol, a dirwestol. Gall wasanaethu cyfran helaeth o'i genedl yn y ifyrdd hyny. FSDEH YRASSIHYXWYll CYMREIO.—Da y gwnaetli arweddwyr y cyfarfod undebol Annibynol, a gyn- li,iliw, d yn Mhorthmadog, Awst 7, 8, 9, 1877, gyhoeddi adroddiad eyflawn a destlus o'u gweith- rcdiadan. Y mae yn werthfawr ar lawer ystyr- iaeth, ac yr ydym yn credu na ddylai unrhyw An- nibynwr trwy y Dywsogaeth fod heb ei fedd- iannu a'i astudio, a chredwn liefyd y gwnelai astud- iaetli o'r adroddiad rhagorol hwn les i aelodau crefyddol pob cllwad mall. Y mae yr Adroddiad yn eyuwys anerchiad y Parch W. Evans, AbGr- ayron-paham na chawn ddyweyd I Y Gwir Barchpdig Dad yu Ktn\'Í" ar yr 'Ysbryd GIau;' adroddiad pwyllgor yr Undeb o gyfarfod Caer- dydd, Awst 1876, hyd gyfarfod Porthmadog, Awst 1877 papyr y Parch J. II, Jones, Wern, Ystaly- fera, ar 'Y Gyfcillach Grefyddol;' 'Y Weinidog- aetli yn ei pliertliynas ag Aunuwioldeb yr Oes,' gan y Parch W. 1. Morris, Pontypridd; Cofnodiou a Chylrifon Eglwysig,' gan Mr Thomas Williams, U.H., Gwaelodygarth, Merthyr Tydfil; adroddiad cyflawn o ddebyniad y Ddirprwyaeth oddiwrth Gymanfa Gyffredinol v Metliodistiaid Calfiuaidd, gyda'r areithiau rhagorol a draidodwyd gan y Parch Dr Edwards, Bala Parch Joseph Thomas, Mr T. Lewis, Bangor; Parch J. Thomas, D.D., Lcrpwl; Parch T. Hees, D.D., Abertawe &c yu nghyda lluaws o anercliiadau galluog eraill ar destynau gwir bwvsig. Yr ydym yn gwerth- fawrogi yr Adroddiad hwn tu hwnt i fesur, a hoacmeiwcM jn mliob ty trwy Gymru ben- baladr.

Advertising

I Calofir 1l £hl}.I

.-HAULWE, N HAF. t

PENMAENMAWR.-I

Y DYN BALCH. I

YR AWEL. I

Y FODRWY BRIODASOL.

____Cgjgfn QLru Jfit.-

Advertising