Hide Articles List

33 articles on this Page

PARLITH FAWR MR GLADSTONE.…

AN FAD Ii W YD D Y TYRCIAID.…

.OFFEIRIAID EGLWYS LOEGR A…

BHTlIYGI. MH FORBES.I

HYSIiYSIADATJ TWYLLODRUS.___I

DARLUKIAD TYROAIDD 0 MR GLADSTONE.

FFRAINC. I

ITALI..I

AWSTRIA.

I lIWKTEXEGRO.

I SERVIA.I

IGERMANY.I

[No title]

CWYMP KARS.I

--MANYLION PELLACH.__I

,1 BARN Y WASCr.__.___

I YMLADDFA AR Y LOM.

BflUDDUGOLIAETH Y ROUMANIAID.I

MONTENEGRO. I

Y TEIMLAD- GER PLEVNA.

ANESMWYTHDER TN NGHAERGYSTENYN.…

CYFFELYBRWYDD DAT! RYFELAWD.…

Y RHYFELAWD YN MONTENEGRO.

CVMKiilAD ETROrOL. - ---

SERVIA. j

M ANION.

! GWRECSAM.

CRIOCIETH. I

I - ,BETHESDA. j

LEL. I

I FFESTINIOS.

BANGOB.

News
Cite
Share

BANGOB. 1R HVFFORDDLONG "CLIO."—I)eall^*n fodlarll Powis wedi tanysgrifio loOp at y groatl, Bwiinr) Y GWAKCHEIDWAIII. Yn ughyfarfod diweddaf y bwrdd uchod, a gynlialiwyd ddydd Merclier, yr oedd yr oelodau canivnol yn bresenol: —Meistri C. T. Jones (is-gad(!ily,: !ad Williams, 63'aic ii,. I .vims Meistri T. Lewis, J. i arry. E. 1.. Aiuair; Jl. V"iUiams, W. Thc.?,t;. Ko'.?.?J.T. R. E?-.i., ;;i.¡:¡;"i/:Ûi2 H. Thomas, a W. y pwii, o newid awr dcclaeni; i •vdiadf.u hwrdd hrd ddeg o'i gloch li.vM y i.itfo»i lir^af, pryd yr etholir swyddog i ddo.uarth l'ûrth, aothwy. IIefyd eynerir i ystyriaeth ga;s y portaor am ychwauegiad yn ci gyflog. Cyfanswui r tYffi- horth arianol am y pythefnos diweddat, 37iplos 3c eto i dlodion ansefydlog. 20p 10s; mevra haw, 2272p. Yn y ty, 04; crwydnaid yn y.-tod y pythefnos, 65. Yn llys neillduol yr ynadon dydd )[awrth diweddaf, gerDron v Gwir Anrhydeddus Arglwyui Penrhyn a'r Parch T. N. Williams, tadogffyd plcntyn anghyfreithlon Mary Hughe", Pantdrda. iog, (dros yr kon yryraddangosodd Mr ». It. Dew), ar John Edwards o'run lie, (dros yr hwn yr ym. ddangosodd Mr J. B. Allauson), a gorohymynvya iddo dalu Is 6d idill yn wythnosol at ei aniniuue"1 a'r costau aed iddynt yn yr aclios presenol. • Y DIWEDDAII BACHEDIO DANIEL KOWUSII, LLAXGEITHIO.—Traddodwyd darlith cdi,l:Jg 0 dda gan y Parch Kilsby Janes (A.) yn nghapel y Tabertiacl, nos Luu diweddaf, testyn yr hon ydoedd yr hen dad Methodistaidd uchof. H). wvddwyd gan y Parch Daniel Eowbn.? Yr oedd mynediad i mewn yn rhad, <"? "'? nifer y gwrandawyr yn gymaint ag v d¡,lid Iddynt fod. Mae'n ymddangos fod mter in » g*t,it o hanes byv?-dyruchodmcwttUi"'??? in?e amryw o'r brodyr yn gwneydcn 6?'"?  eu gw'rthu, a p?endcrfynwrd y? ngh:lrfod misol a gynhaliw'd yn Fclinheli, fodf r,T. h?.svddbraidd?luchel i'rdyn cy?M.U.? .i leihau. Mae y I? fryn hwn wcdi d?"? ogaeth ganmoladwy eisoes, ond 'u oedd,mfr ?. c&pMU Yn anferth a'i sefyllfa 0 ra prs felv d?edwyd allan 0 pvrhaedd y cynreui  maH'n ddiamheu WH:¡ Y 'ostyngiad yn y p -> ddari'th gymer ad gan lr I- 'JO C'.  Methodistuud Bangor y gefnogaeth ddyi"a •' ,? CYFLWYIA» TYSTM I'M pAKCH -CYnhaliwyd cyfarfod c ?(([ .1 1.it Han, nos Fawrth, v 20fe(icy s 1, cr:iiirlierr Bi.hopa?ierchiadeynhc.adMcy.'gn? b11!l a set i lestn to fel arwydd o'u dioleblIrwch, j? am ci wasanaeth rhitd a gwcrthfawrM?? "t i? i'r Bedyddwyr Seisni, o ?r?y?d'Mt ? Ainsworth. Rhoddwya yr un p? -? c;mhes iddynt gan amryw ?neddtgMf. vmwelodd Mr Bishop a'r dref hon ?M? i'r yiiiw(31odd ?ir ,t'r dr?f hoii l,"Ut"f can. m Uddnddtodang?i mawr yn?iant!"?? TJl P,cdyddwy r i',lw3-?doOd I L" Iyu Caclleppa, Ile bvddii yn cy!? eu t0(jyn wvthnoso], a chvn hir ilwyddodd i af adeiladu addoldy amo, a thnvy l i Wl'lt!}¡.U'ld  ag ychydig beT?Mau eraill 'iMladwyd ? -?joMy sydd gan y Bedyddwyr Sj-smg y" bresenol lie v mynychal hwynt yn ,-Ttlinc?ofel brc.?nol He v a* hw?nt yn ?y?? (,t o'r bl M.). Rhoddodd ci holl ?'?" • jdim- Ychydig wythm?au yn 01, am bit iid ydy" yn alluog i ddyweyd, ymrauodd y .«ejdf»Ta ddwy blaid, un ohonyKt yn '?b.? P*1 i".n, ae»ii Mr B.ship, a'r gweddill o'i blaid, a paaro .nl ijdo B?hop, a'r gweddUl o'i b;aid, a p,har?,.? )"m.ti'H"

|Marrlmatoeto jrr