Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

[No title]

BACK IN THE MELTING POT.

THE LORD MAYOR S ADDRESS !

BR YNII YFR YD'S THA!'lKS.1

 !PRIESTLY PL??A?T?!

A VALUABLE PICTURE.I

I "PRO PA TR IA. ",,

News
Cite
Share

I "PRO PA TR IA. Yn y "-Leader" ynddiweddar, syl< wodd "J.D.W." y geHid, gyda phnod- oldeb, gyfrif yr awenydd, Mr. T. Gwyna Jones, yn Yeats Cy roru a charai y4 fav. r pe gwnai cfe roddi cyfrtn q ih'wyth ei awen gref, dloz,, i'r Sae&on,. yn ogystal ag i'r Cymry. Bamai heiyd fed y Gwynn yn ormod o fai-dd i'w gcn< hadaeth i gael ei chadw y tutewn i gyfliniau cul byd y Cymro yn unig, etc. tn sicr, pe cawsad y Saeson yn eu hiaitb v darn rhyfedd Cymra-eg sydd gan Gwynn Jones o dan a penawd uchod yi "Y Beirniad," am na Mawrth, y gwnai rha.i o honynt ategu yr hyn ysgrifenodd J .D. \V." ae eraill, feallai, a gondemniant y darn. Creodd y bardd dir holloi newydd iddo ei hun. Y mae yn orlawn <! athrylith farddonol. DYwed rhai fod yr iaith ddefnyddia weitbiau yn frwnt—. "iaith rhegu." Onid disgrifiad o betb brwnt sydd ganddoP War is hell, V medd awdwr yn "Y Brython"; 4 phaham y rhaid ci ddarlnnio fel daj-n a neroedd ? Iaith uffern yTi unig a wedda iddo. Feallai fod y geiria.u LIadm c,7vd(i yn bennawd i'r darn yn ddieithr-beth fwyat'rif gi-ei-iri Cymru, a phaham na, fuasant yn (.N-mrteg, nis gr-yddom Tebyg mai "Dros yr hen wiad" vw "Pro Patria" yn Gymraeg. Y mao'r darn yn cyTiwys ystori mihn, cJreuJiodcl fywyd du, anUeiJaidd, a chreulon—i nyrs Gymraeg, wyhal wrth y gWèly, a(! a "hymiai rhyw obaith am Doriad Dydd." A phan "sibrydodd hithau gall synnu Am "waedu dros yr Hen WIa<I," Fe "ch\vardd(Kld y gwr yn y gwely Rhywbeth rhwng chwerthin a na.d/' Ac ehai, "Gwrandmvch ar y givir heb ei gelu Sut yr y'm ni yn earu'n g,dad!" Ac edrydd y gwir heb ei ge!u. rnewn iaith arm ac ergydiol, a'i ysbryd ar dan. Portreada drwy'r "gwir fywyd, du, anan a chreulon, Uawer milwr tebvs iddo ef, dorasant gyfreithiau'n gw[ad, a chalonau maman a chanadon a dywcd iddo unwalth paji wefodd eneth lan" o dan draed saiih cythraul ar hngain," a'i diHad wedi eu rhwygo oddi a'mdan), iddo gono am "wyneh Shani" (ei gariad). ac i'w "enadd fyn'd ar dan!" Gwaoddodd: "Sta.nd ba.ck! rydwyn co6o dweyd hynuy, "Orl'Ubr&iMyot.L.byCcd.t.hat.I'Udo!" Gau droi bon by ughwn i tyuy. R.wy'n colio cynda:iredd y iiw: Nid wn at bo, Ie yr anelaitt. Bob frgyd am chwa.rMr awr, Ond tawodd y twrw. a swelaio Ddnu gl'At o ymeunydd &r lawr!" Mwynhad fyddai dyfynnu yn heiaeth. ach o'r darn lhagorol hwn, ond ni chaniata, gofod. Anodd pejdio dyfynnu niter o'r ilirtelJau old sy'n y darn: A dyna. i chwi'r gwir am d&tu, iian€o. Cymrc wnaeth ga,; u, A d<11 &odd ei gal'iad, O! bha.ni! Ac a fain; A iaddodd dd&u ddiAwl, m'ae'n wir, Ond nid wyf am hynny'n di.fa.m. Y b<T&n eydd yn lJara'n tur Ydi'r meddwl a.m y ddwy fu'n fy ughatil DD dw-edaig y cwbl, ni rii-saie, Na., ML, dydw'i ddim yn Bal, Ond cerddais y ffordd a ddeWiejais, Ac yn &wr 'rydw' i'n myn'd i pael tal." Dywedwn yng ngeiriau y "Macwy" yn "Y Brython" mai "Y gerdd hon yw'r ddyrnod dryrnai, efreithioiaf a gafodd rhyfel erioed yn ein hiaith." C!ra!c!us.

[No title]

 South Wales !Musicai Festival.

[No title]