Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

BARDDO NI A E T H.

News
Cite
Share

BARDDO NI A E T H. CAIS AT ?ANGOR FAWIl YN ACHOS UOBYN VTYN. A¡;D 0 Faflg<»| Jfatfr ftryngiv—dy ddiws, D\ dcirfijn.fo o dd'.mtu; J-Ropy y earphyneu, Y gyvr G>T VN a gar ganu, A dod oel%v-7t] i'w tieniti-a tba-i A thJ"rJ glyd h"u Plant ROEYN. _v corphyn cu, Y gwr (JwTx, a gàr ganu. CyfeiUion er cyfaUu—de,dwya,«\ol, Dod iddo i'w earn; IJona ItonyN, cu, Ydyw'r (ÀWl'N, a fecir g:.llHJ, Ei alwedigaeth Leh ledwgu —dal Vii deg ar i fvnu Na iliro'n gvvyriiii ei ganti, Na wna'i (I iaA n o IV YN N n (ifiti. Ciyjitwg EBEN FARDD. ATEBIAD 1'8 CAIS YN ACHOS ROBYN WVN Eben Fardd i Robyn fn-yn Athraw I wrthrych y canu ATí feithrin lieb ei fathru—wrth red, Hwn oedd Il f,lllu! JJwyn i (\Ï)U. A miotimiwyd me- i tymor—y bencerdd, O'r boneyfl anhebiror; Eifionvdd liawn o fynor—gallnoedd Drwyddi'n wigoedd mae eedr.v y ai yn agor. O'r pren daeth aweu DKWI — ac Esgobaetll f.LAMiVHI A oedd a'i holLier i—gvnghanedd, Ag uchel agwedd goeln-lai wegi. O'r un gangen caeli awenydd—ROBYN A'r hybarch EIFIONYDD, Ein DISAS gyfaddas fydd—yn agor I gacl ei brodur a gwyl i brydydd. Ac i fatl ccfnog-acth iawn iJdo, Boned ig fvwoli:»t-t?i I arctderchog swyddogaeth— ca Oangor, Glod a'i agor uie wn gaiwe iiguetli. Ni fydd drain, i'w anfoddio dm,—i'w drefn Y drws egvr iwdo Daw tioll fryd a Haw y frn-yn ffyddlon, Nes maetiiU dynlun yn esmwyth dano. Ei aclwyd a'i fywoliaeth —a fy Jdùnt, I foddio ei archwaeth; Y GWYN wel ei gynna! iaeth—yn gwenu, 1 ddiogelu ei fuddugoliaeth. Ctir t.inwvdd mewn cartwyni — wrth y drws, Anferlh dref i:w los^i Ac alcii lawr coeliwch ii,— yn llwythog O'i dj i Glyunog y rilcd goieuni. DitW arwyr A b rod orion — at ROBYN, Try hybeiroh gyfeiilion Ei ddawn sydd i'r DJISAS hon—yn effro, Fe gwyd i weithio, i fagu doet'iiou. Yn ei dirion lawnderau — gan y GWYN Ni sawn goeth ganiudau; Yn ei ystwvtb Brvddestau• —bydd bywyd, Mawrbydn csvd, Mitnrod yr oesau. Daw anian ar adenydd — awyr iiaf, | I'r fro bon c-r new\,iti; Ar ben y fainc ROllrs fvdd — ceir gweled Ei d i enus b!a«el o ddawn ysblenydd. Awn ein dan vii min v rodio, il\fr\>hvch v d'dy"dil Aii:iLwa))).tnyt))I"n\d!t—p.in y elnvai Delwir MKNAI ag ardai y lnynydd. F,S wisz fN,(Id -iil, i es,ob,-a (l,ictliaeli Fend itliion na Lacob j Daw iddo ef fel diwedd lob, Wnbi aur o waitb Ewiob. Bangor. W. M. lit CUES. ENGLYNION FRtODASWYL W. Do.4, 1'sir (ic J.'rmTlfl Mat.Hda. match y diu-eddar Lieut. Gen. Sir H, :11. Vavasour, Bart. Dydd arah unn m'lh a mei-eli-uno dan, Ein D'ul a'i Gariatiit'rci!, Dydd o nnol siriol sereb, A lloniant l Aer Llunc; b. W. Dod, ba onid vdyw—yn deiiwng pareb i'r oj fryw Dyina b;<eddiant i'r dun betldyw, Uh o'i faiii nid oes yn fyvv Datld.'d. llawene 1 Ilu anian—elychau j Puh elochvdil yn niiiobaian, A'u geneuan, tvllatt tin, Lleded c?a?rau 'u Ilydal) j BoOd oes fel dwyoes i D^kI—a inwyniaut J ???-?_??-K??r'?wTTrfi'bno.tt, ?' Cewrj (J"iiTfmT'rd- O'u hoi byth— tra bytb yn bod. 1 Olnn Conwy. 1. D. FtRAtD. ENGLYNION I MR. HUGfI HOLLAND II ROBERTS, PENYBRYN, EGLW YSBAUil. Llwyddiant a ffyniant lill'ael—hoew hacUvych I Hugh Holland ddiwael j Gtifid na foed yn gafael, DywyJ gtrych, a aid byJ gnael. Yn ei oes na bo'n eifieti-tin llesiant Rhag llaesu'r sercbiadan Ei wivvddoetb bfinid nnwi-il lau>— Fydd o hyd i'n ll»yr foddbuu. Tyfed y mwyo etifedd yn rhalll awn o rwydan anhunedd, A rbodied inewn anr'nydedd, E leinw'i barch hyd lan y bud- Did\ryll vw ci dref.ladat ;!) -a Jiono Yn bynod () helaeili Pnrai dd yw y ddarp-iraeth, Er ei f%vvti a'i gywil, t'ji,tii- Yn lanwaith i'm foddloni — fel ei dad Ei favvl dyf yn wisgi » Yn wladgarwr brofwr bri Yr unwedd a'i rieni. Ei linaeh ddaw'n olvnol-yn ddiau 'Rhai ddeuant o'i ledol; x Tnifl pob no, sai V on ar ol, Hwy'n ddinag fydd feddiannl. I'w dad a'i fam dywedaf fi-hir oes A'u liaer iesin beini, Ileb un loes na cbroes na ehri, Anniddan wrth ei noddi. Na bo'n izas na neb wna gam—i'w ddenu E'n ddinag i ddryglam Ei ddoniol barcb yn ddinam < "Dyd e fytb i'w dad a'i fain. Na ddalier ef gan dduloes—-i'w elioda Na chaffed ef feroes; Calon lan xvna eirian oes, Boed i'w ran bedair einioes. ABSALOM FARDD. ENGLYNION1 A gyf'tnsadilwyd weili darllen yr h'/sbysind am fnnn> I acth Bardd Du Jfôtl," yu y rhifyn dn'cedditf o' .!l msera II. Wel, Wet, yn nros elawr-yr ydym Wrth rodio daiar-lawr; Yd annedd gul y duluwr, Mae llawer un, a fu'n fawr. Y Bardd Du i bridd <laia r— ostyngvryd Gan ffrost diiirau an war — Hwn a roed yn yr ar,-a wt,l Ddwyn ei liu uchel o ddoniau llaeh.ir. Ei gem aur a gvmerwyd,—golnd niawr G«lad Mon a <!rywan«yd, Ei roi luwr i'r ddaiar lwyd, A'i briddf) sy,ld ful I)reud"i,Y(I. EgC yr y loes ffordd dagrau la—wylo A welir drwy Gyiuru, Yo Ulhob man mae cwuifann 0 herwydd dwyu y" BardJ Du. Dibueui hot) %clod hiiiie(I(I-v bti Y Bardd drwy ei lioedledd I)doe In ei gur—heddyw n goiwcdd, Doe 'n y byd—beddyw 'n y bedd. Ond cr ei erwin daro—a'i osod Yn isel (tir an,o'- Ion egyr ei ddofn ouo', Yr olaf awr j'w alw fo. Caiff godi i fri ger pi fron --ali ddwyn Yn ddianal Gristion O'r du laid i ardal Ion, Bro anwyl y bur hinon. Ifanrwst, llydref 1, 1852. THEBOR 3IAI. ENGLYN. 1 Ifr, R. RCJbn-ts, Penti-ei; ger Dofycllau. j Gwiryw ei fod yn ?crtie'hdd—gcrwych Ar gerig tnyuwenlydd Coeliaf irui pen L-uei" cellydd, Ar y fuinc tyn hir a fydd, G. E. Er's ychydig oinser yn ol. lladdwyd un Roes liees mewn chwarel yn Llandeilo, drwy diliofalwch gyda'r pylor a ddefnyddid i saethu'r cerig. Fythefnos i dllydd Gwencr diweddaf, llosg^'yd civil o'r euw Thomas Thomas, i farwolaetb, yn h haiarn Maesteg, Morga-nwg, 0\1 ir),  1 1 ?-

j O 0 Ei E E t ix B 1 -

I TO THB EDITOR OF THE " ASISERAf."

CHWARELAU DIN OH WIG.

Y GWIR IFORIAII).

[No title]

 ? ??,?-?.2?.?.-??&.???.?:s.?.s??…

[No title]

|CABAN F' EWYTHR TWM ;

- -_-MERTHYR ?EGKOUDI?

[No title]