Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

DA R D 1) 0 NI A ETH. I

News
Cite
Share

DA R D 1) 0 NI A ETH. c,,¡.J I 0 CL?)D I EVAN ?N,, I-v,, A1-1 r.1  c-C WLADGAEWiiffCu, SiC ?C. I ON, "MKBCH Mro\N." (r r [ I '{ I ( I '[ < I r.. I (Y fuddngol yn Eisteddfod y Cymar. Limit 28, 1851.J Ys addas rhoi clod, ar gan i foneddwr, k,, sN ',)erv, N,(!, -s; ??ctL..tnn<v!?'?n.y???- L'nwh?!??'.vr, Y!)(!e)'w??o'i ?'inmot ?!th??) yi oes Gwr yw svdd vu pfiitwn, o nnian trugarosfj Blue'ii noddwr godidog i'r gwan no i'r gwae. <)?uK.nn?w?ed,tDM'n?'??niv.Y!.serch'?, Mol' amI ei ehisen a'r "Hen It"r !hel." I-'ci ?;.nwyJ thwng brynKUt,wyr'I??'?o" Mor- Cartrelle gwdadgarwch a chariao yw mm Serch at ei lien wlad," fel hyny mae » amiwg, Sefydiodd ei gorsedd ar waelod ei Iron. n L Kid gwvehu cstroninid ai gyfoeth a wnaetn l'ill Llundüin lIa Fii-tine.. iia A'o rhwysg a'u (Tol fa w redd a'i daliodn yn gactn: Ei fro enedigol, sydd iddo'n hoflusach, Ka Ffrainc a'i gwaillanoedd u'r Facial yng a < Gymrn ei wlad," sydd llanereh brvdlerthaf o'r ddaear i ttvl ■ Ei sercli sydd yn wresog, at hon a'i iienyunautn, Illioi syau rlao a hedi wait!) J Ei hnwen a gar. a hoif'a'i rhererme!b Car iMt. fiou y <vn^y cu telyn a u Itiaiih. Ei dv svdd vn borth. v tiawd a'r am d .'i?.i?, fÇ r(: rl:l)(\j;t:\ l j ,'r i!}! (¡'( ,i iLl d, Rbed d«r dros ei rudd,a tliodda ei ueimma, Tra wrtho v tractha'r ang minis ei gwyu Uciidad?nyr:i:y'?t\nt".?'!?it!?", Anrhaeiho't ddaioni a wnaeth i'lIt l.\yy; II Drwy roi ar ei air, hiweroedd i tveituio, yn ?nLri'w<ai! C;tlii"iv v 1\i:! b:dL ei vmddvgisd, fel llawer {.end???. ]?,crvn-?i<?th??wna'??i:! o'r?:in; Ei )y.)W?.t-/d(H?'n,"<!ci??''d c!rdig, H,1 Ywo?yfc!?'?t??'y Llau. A!i i'r difalcb wr da, ff/rir luteddn e: scunmol, I'a fardd s" vdd alhi'tir i ddat.ran ei yiod Kid mynorf'ydd rhaid.i gw!ad-nrol, a'i eennivl tra'r d'laear vn bod t'oal iddo bir einioes, fo'a liawn <> dangnefedd, A rlsediad inewn mawredd liyd iiiiiucdd ei oes A'i weddi fo'n daer, at orsedd trniraredd, Mac balm i'r pendefu yn abcrtb y groes Kid cyfietli a mawredd, a geidvv yr enaid, Ae ni l elnsenan a'n barwaiu i'r nef; Tr.-Yrin-.<ed'J??n-w?f'Yr ?sn hen.-H?n)d. Boduli)ni)- y cy,,no(i ,^ig I-f. r.<S\VAM.ON. S'f SIR. 'AVin liowEi.LS, Treocs. HHYDDW Y IUEDDWL. !ALI ) R)'vdd\wc.!vt)vLryrp?.n Yi] '1,I)rczl A rbydd yw HVw y mynydvi ban, A i-]iN(I(l y?N- O.id turddwl, llawer rhvddacb yw,— Ei rj'ddid anmbrsiadwv fydd Ka feiddier rbwymo'r tneddwl gwiw,- Duw Tor a'i gwnaetb i fod yn rbydd. 1;1., ell r I'd naJ Lai; A ibar.Idie'r dwr lei n:ni \n bif rr geU'i! daw ei fl,1i:lr, Ond mciitiir!, na chad .vyner, e!v\v Ymatal gwell yn ddian {yd Kid eacthwas b>\»,—ond brer. yw, Dllw lor a'i gwnaeih i fod yn rbydd. Rbydd yw yr bafawelon rnnyn, Tra n.-ifiant o'r nelielder maitb A rbydd v nior wrth ebwyddo ewyn, A nefwrth ddod i'w daitii Ond rbvddaeb meddwl na bwynt oil,— Er cvmaint rbyd^id ganddynt sydd Kid oes eymbariaetb, — mae ar goil,— Y meddwl wnaed yn bcrJTaitk rydd. Or meddwl gwna yn fawr,—yn well Y mae na'r aur a'r geniaa eun Gwvlia'r gysegredi^aresl,— I liyth elvn yiia,na ddoed n:i! v t ]I c ii v ii a, ,) a (i (-I (I Ei lvwodraetbn vp. ei ddvdd Cn,1?'y rbvddid h\n,-gal m;(i Ym''dd'?twit?cd i /f?.' yn rhjtdJ. HcnUau, Medi Fvchan. CWYN Yit AAIDDIFAI). Ar foran ter bafaidd yr oeddwn yn rbodio ITyd Iv/vbr unimil avweiniai o'rn tsef, IJe na^l oedd ond r.mr w.W, Yn iiyfiyd ddvsuleirio tan ininlwen y nef, Yn araf uiilu vbrai riivw identyn ytnddifad, Ac arwydd o brtul.l- ler i'w wel'd yn ei Ei lygaid yn wlybion, a'i wyneb yn widw, A piiol) rbyw arwyddion o'i dyniad i'r bedd. Rhyw wresog dynemtb al ienwai fy inonwes, Wi tb ga-fod yr enctii a'i goiwg mor bindd, W) tll ?, w A g\\ yhiidd ofynwr. jutliasii'r wyt yn w»lo I'alnun mae y dagran yn gnbdii dy rnd i ? Pa reswm a'i' alaetb wvt Iieddyw yn ei deimlo ? Iietli barodd y prndd-der sy'n .arwelwi dy wedd f (inii) ()clieiiei(iiati Ow olid digynibar, mae nhad yn y beud Ae 0 er fy ngalar yn trynar daetb angau, Fy main oedd anwylaf a ddv^odd i r [ii'idd, Aeliosa hyn alar aiiby^ar i'm benaid, I,'v atura iN,tll ti* ni Y dodwyd fy ngheraint, mewn gv.r-ryd i or wedd, Gan ddwylaw prifelyn yr boil cbiviiolnw, Ow anfad ddinystryd S yw Hrenin v dvebiyn, A darodcl fv rliitiiit co iii, y rliai bNw. O fonwes, 0 fonwes, a ulwsfir gan alaetb, Fe giiiold fy ngbvsnr, fe wvwodd ly ngwedd, zi, -cf*ii,, G an dad til d I nnwy L, r sydd ii-ddyw mewn )(1 [1, Ae inwyaeii, bvtb inwvacb, ru-y n bkntyn aniddi- fad, Kis ?a))af?ae! ?wenn vn wyneb fy mam, Fy ngbalon sydd glwyfusiran saetbau blinderus,  Mewn gofid digynibar ymlwybraf bob earn. Ond er y gorlenwir fv monwes ag alaetb, Ac tT hyoid l brudd-der i welwi fy n^wedd, Kid ydwyf fi eto fel nnbeb ddim gebaith, Am ddedw\dd fo.loJact'i yn neynias yr ¡¡etlLl, Ae yno heh fiino eal seinio alawon, Ilcb alaetii, na gofid, na biraetb na pbnen; Ond perflaith ddedwydd weh,goriawnder o beddweb Fyiid bytb yn teyrnasu yn \^yneb yr Oen. Am llynv, fy enaid, ymostwng i't!) Grewr, Taer ymbil am feudith trvvy ystod dv oes, Ac liefvd am galon i Cylr.vngwr, Fu far'w'n wirfoddol ar bren garw'r yrocs A bydded benditbion y bryniau nefoiaidd, Yn llanvv fy enaid nes tdwyf j'r bedd, Ae yna cvriiaeddir eitb.ifion periieitbrwydd, I\as gellir eti difa gan airnui na'r bedd. Ulan yr A/on, 1S<>2. Euyh Glan Iat. Y H E D D. Llincltau a gyfansodihryd yn mwuccnt Kirk Draddan, Ynf/.s Ma»a:r. Dyma fansrrc lie prcswylfod, Yr boll oesau aeth o'r byd A'r boll oesaa sviid i ddyfod, Gyfarfyddant yma 'tigliyd. Dyma'r ty rbagderfynedig, 1 boll Iwytiiau daear i.n^r; Gwelir yma bawb yn d did dig, Neb yn fyeban— neb VII fawf. Yma gorwedd y pendefig, A'r eardotyn tlawd ei wedd; Rhnid i'r gwael a'r dyrehafedig, Fod yn gydradd yn v bedd. Kid oes yma neb yn earu, on nin ryfd-swn y dedd Prdbith he,ldwch sy'n teyrnasu, Trwy drigfanau oer y bedd. O mor a Y gorweddant oil mewn hdd; Kidocsy)n.ineb vn gweitluo, Nae yn nrddivi yn v bedd. G1 yn ty wy 11 welI — cysg■ >d anga1.1, Ni wasgara haul na liner, En pelydrmvl deg weniadau, Jjawr i'r <1 yO'ryn du ae <>er. Bro dystawrwydd a manvolai'tb, fdygrediijaetii sy'n nilsob wedd Kid oes degweh irie anwyldeb, Yi) oei- gll gwaelodion bedd. Ni(I yw atiir,,iii'ii (Ierl)yii Ymeratvdwyr area se id Ki wrandawa ar mi ddciseb, Dyga bawb i lwoii v bedd. Try glustfyddar i oehencidian, Galon (hist y weddw dbiwd Cbwerthin wna uwcli l>en ihdl ddagrat! a Ki tbosturia wrl!) y baban, Hacli diniv aid anwyl lion; Clnvytlia'i ganwyll fywyd ailan, Tra yn segn i llaetb y frou. Ki all eyfoetb 'ia''ar rwvstrov Marwol ddyrnod brenin braw, Rbaid i bawb ymostwng iddo, Plygu i'w jillung law. Arglwydd grasol dyro irvinortii. 1 fwynban tragwyddol bedd Gyda'r seinliau perffeitliiedig, Yn y wlad tu draw :'r bedd. las. Ar (;Lt"

[No title]

L L Y T II Y U O DDI WRTH…

-I YR AXRHYD'-JD?US FI LWl{L…

- -I Y DEGWM ARARDRtn^T I…

"LXCLETO;.rSCA!_;IX."

! Y MliaSFl. j

i CYMANFA PWLLHELI. j

AT Y "RHCN GRASWR, TY POBTY."

RIIYVVCETII GWERTH EI DDARLLEN.

LLOFFION GOUEB0L.