Hide Articles List

15 articles on this Page

AN tIN GOHEBWYR.

AT EIX DERBYNWYR. i

Y SENEDD.

[No title]

HANESION CYMREIG, I

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

G E N E D I G A E T H A U P R I O D A S A U, j A M A R W O L A E T H A U. t Esgorodd, Awst 10, yn L'y-; Llywelyn, Conwy, gwraig Charles Felton, Ysw., ar fab. 22, gwraig Mr. David Morgan, adeiladwr, Dowlais, ftr tab. ——— 2:3, gwraig Mr. Samuel Davies, Penmaen- mawr, ar efeilliaict-(Iaii fab. 25, gwraig Mr. Thomas Jones, gwerthwr coed, Conwy, ar ferch. -13, gwraig Mi*. John Thomas, ysgrifenydd yn chwarelau'r Penrhvn, or ferch. Modi 3, gwraig Mr. T. P. Owcm, Caernarfon, ar fab. Priodsryd, Awst 26, yn Eglwys St. loan, Mancenion, Air Eil- ward Powell, Ha.llsigh, ag Elizabeth Jones, moiyk y diweddar P. WiEiams, Ysw., cyfreithiwr, Treffynou. 25, yn Eglwys St. John, yn y dref hon, Mr Evan Evans, morvvr. brodor o'r Ceinewydd, a 3iiss Ellen Williams, gwniadyddes, brodores o Feirionydd. —— 30, yn Eglv/yr, Dolgellau, gan y Parch Evan Charles Owen, gweinidog St. Paul's, Henrv Holmes, o In nrIam, mab Jarocs Holmes, Yswain, llunicflyclrt I (artist) i'w ddiweddar Fawrhydi George IV., a Miss Margaret Jones, merch Mr. Richard Joaes, argralT- Yr undeb hwn fyddo o gysur yn llawn,— En dyddiau heb gwmwl o foreu hyd nawn Gras mawr fo'n eu cad.v ar lwybrau'r Nef wiw, A gweuau Rhajluniaeth yn d'od oddiwrth Dduw. Medi 1, yn Eglwys Clynnog, Arfon, V. C. Knight, Ysw., 3, Cornwall Terrace, Regent's Park, Llundain a Sydney Anne, merch y diweddar Lltl. W. R. Jones, High-street, Caernarfon. Bu Farw, Aw?t 22, Margaret, gweddw y diweddar Mr. Owen Owens (Owain Gwydr), 5, OrteI?str.?.T. yn y dref hon (O;vaiii ), vii y (iref ll,)Il Oed 55. Gadawod.I a,, ei bitmi),? blant viiiddi- 25, Mary, gwraig Mr. E. Davies, arolygydd y pwysau a'r mesurau yn Sir Drefaldwyu. Oed :34, —— 20, NIP. John Williams, Acerlas, ger Dinbych. Oed -17. Bu yn aelod ffvddlon gyda'r Annibynwyr am oddeutu ugain mlynedd. Trwy ei ymadawiad cafwyd colled yn y teulu, yr eglwys, a'r gymydogaeth Perchid ef yn fawr gan y naill a'r llall. 26, Mr. Robert Davies, morwr, Ala-street, Pwllheli. Oed 60. 26, Esther, gwed lw y diweddar T. Casson, Ysw., Blaen y cld01. Arfon. 80. 26, Joseph Lee, Ysw., Redbrook, Fdint. Oed) 86. —— 27, Catherine, gwraig Mr. E. Williams, Waen Peutir, Arfon. Qed 6H. 27, Mary, gwraig Mr. R. Hughes, MarchroT, L'anengan, Lleyn. Oedd 55. —— 27, y Parch. T. Edward., LI a ngc if ho, Cered- igion. r61. Edmunds, Cambrian Inn, Garth Ban- gor. Oed 8U. T" 28' ^r" ?" ?y' Rhos-street, Rhnthyn. Oed 27.. O~ ed 5r0.. 28, ? Parch. T. G. Roberts, Peliglor LIaL?st. Oe?l 50. 29, Elizabeth, gwraig Mr. J. T. Jones, Llidiart y gwenyn, ger Bethesda. Oed 35. 2(), ya Tynohir, ger Machynlleth, Mr. L. J, enkins, mab Mr. E. Jenkins Bryncamedd, ger Aberystwyth. Oed SJ. 30, Mr. Humphrey Evans, cludydd rhwng y VVyddgrug a Dolgellau. Oed 77. 31, Miss Maria Thomas, Yr H61, ger Bethesda. Oed 18. Medi 1, Elizabeth, merch ieueugaf T. a J. Rich ards, Doughs, Ynys Manaw. —— 1, Mr. J. H. Wade, Crown &■ Anchor, Pwllheli, 3, Ann, gwraig Captain John Farrell, Nebo. Mon. Oed 32. Bu yn wraig rinweddol. —— 6, yn Mount-pleasant, Dinbych, Mr. Rees Hughes, glover, gynt o Ddolgellau. Oed 29. Yr un dydd, yn yr un lie, John, mab Mr. David Roberts, teiliwr. Oed 21. ¡

[No title]

[No title]

MARCHNAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN.

CANOLBRISIAU YMHERODROL.

LONDON C \TTLE MARKET.

LIVERPOOL CATTLE MARKET, Sep.…

PRICES CURRENT IN LIVLRPOOL.-Sep.…

METALS.