Hide Articles List

15 articles on this Page

AN tIN GOHEBWYR.

AT EIX DERBYNWYR. i

News
Cite
Share

AT EIX DERBYNWYR. i C THOEDnia JT Jtrwerau Bon WTTHVOS. Y mae wedi ei lath I ttodi, fel v gellir ei gyfeirio yn dilidoll i unrhyw barth yu y Deyrnas Gyfunol. Ei bris sydd fel y canlyn BLAEX-DAL,-15f!, am fiwydilyn 7s. 6c. am lmner blwvildvn 3s. 9c. am chwarter bhvyddyn. Os AR OOF.I.lis, am ilwvdd- yn 88. 6c. ani haner \dwyddyn 4s. :j(', am chwarter blvvvdd- yn. Ni wueir uu sylw o archebiou oddiwrtli ddyoithriaid heb flaon-dil. Cyfeirier yrarehebion (orders) am yr Amerllu i Ifr. John Lloyd, A rune rau Office, 17, Queen Anne-street, Liverpool; ac efe aydd i dderbyn yr hoil daliadau. Ciellir anfon p-istinje stamps (ceiiiiogati) am 7s. 6c. a than hyny, ac Archebion (Post Oj/tce Orders/ aui syman uwchlaw hyny, Nis siallwri sicrhau yr an- fonir rhifynaa ychwanegol i neb oddieithr i'w harchebiou ddyfod i law ddeuddydd o leiaf, cyn dydd ei gyhoeddiud. TRACL Y LLYTHYKAU A'rt ABCHEBION AnIA-Disgr%N-ylir i bob gohebydd a dcrhynydd dalu traul cludiad eu holl l" vthvr- an ynghyd a threul y Post Ojfice Orders. Cofier, os na bydd i stamp cyfatebol i doll y llytlijT gael ei ddodi arno, y ^orfvdd i'r derhvnvdd <1 aiu tvtt g:m na ^.e>li(jyuir anau yn rhag-dal yn llytl¡yrJ¡¡1. ADSEWTDDU 7 ALIADAU.—mwyn i u derbynwvr (icletill )a brvd y bydd eu taliadau i fyny, rhoddir y ddnu rifyn olltf o bob rhagdaliad mewn aiulen J'elen, yn lie un weu. rwr Caniateir yr elw arfcrol i ddosparthwyr. DAI.IER SYT.W.—Bydd pob Newyddiadur rt gvfoirir i wlad dramor, nen i Diefedigaeth Frytftnaidtt, vn ddarostyugedig i gae! ei atal, oddieithr iddo gael ei roddi yu y llythyrdy o fewu saith niwruod i ddydd ei gyhoeddiad.

Y SENEDD.

[No title]

HANESION CYMREIG, I

Family Notices

[No title]

[No title]

MARCHNAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN.

CANOLBRISIAU YMHERODROL.

LONDON C \TTLE MARKET.

LIVERPOOL CATTLE MARKET, Sep.…

PRICES CURRENT IN LIVLRPOOL.-Sep.…

METALS.