Hide Articles List

15 articles on this Page

AN tIN GOHEBWYR.

News
Cite
Share

AN tIN GOHEBWYR. VoaRywvvg. Yr ydym yn dveyd eto foci llvthyr "Cafddor" wedi ei ysgrifenu mewn dull (style) annirtnygns a rhesyraol, fel y tybietn ei fod yn am lygn yr awydd tllwyaf at gael allan y gwirionedd; -sto nid ydym yn ystyried fod hyny yn un prawf o gvwirdeb tti syniadati-v mae hyny i'w brofi yn tigwyneb y rbeolad cerddorol a gymeradwyir gan y nifer lluosocaf o gerddorion yr oes. Dywedwn hefyd fnd y llythyr sydd o'n blaenau vn alvr o eiddo41 Oogrynwr," wedi ei ysgrifenu mewn dllll hollol rwydd a difyrus; oud gan ei fo 1 yn tuedJu mwy at ddirmvgu nag at addysgu, yr ydym yn barnu y gwnai ei gyhoeddi achosi mtvy o ddrwg Mag o ddaioni. TRWM EI GALON a ddvlasai fVDn ffurf-len (form) briodol i vsgrifena ei hawl-gelsiad, a thyhiem mai doetb fyddai iddo ymofvn am un mor fuan ag y PiaU; ynaos gwel nad yw hono yn gofyn mwy hyn a gynwysai yr ysgrif a anfoiiodd, dian genvrn gall hawlio ei restriad eto ar ddydd adhrawf y rhestredigion, os ydyw efyn sicr ei fod yn meddu'r cymhwysder angenrheidiol. Ð. W, a ddymua eael gwybod pwv sydd yn darparn yr aar, yrarian, a'r copr, i fyned i'r bathdy (mini); ac wrth ba reo] y penodir y sn-m a fethir, yn nghyda'r amser i fathu. Dymana gael gwyhud hefyd pa gysylltiad sydd rhwng Ariandy Lloegr a'r Llywodraeth. W. W. (Aberdirl. Os ydym yn gwahaniaetha ych. ydig o ran golygiadau, hyderwn nad ydyw y wa- baniacth o gymaint pwys fel y bydd raid i ui gwympo ma's '» o'i herwydd. W. J. ( Tredfgar). Tyhiem v tfellir eael gwybod pa reswm sydd gan y Saer" dros ei yinddygiad heb gyfei rio ato mewn modd cyhoeddus trwy gyfrwng newyddiadur. AHTHIR LUECNRRNVDO. Y mae'n ddrwg genym i'n gohebydd gael ei siomi ond nid ydym yn barnu TO ii dfJetb fyddai cyhoeddi ei gwyn. tJN Ni CHAR ÐwylI. (Dowlaisj. Priodolach fyddai i'n gohebydd anion ei svlwadau i'r Cor a emvir Kanddo, aa c-heisio eu cyhoeddi mewn newydd- iadur. 0. R. (Drws y Coed). 1. Feallai v cawn hamdden i wneyd hyny cyn bo hir. 2. Gall, ond iddi gael cydiytiiad ei gweinidogion. GOJIERTN (Bethesda). Yraueisied ein gohebydd at ysgrifenu ihyw rIdernyn buddiol afyddo'n wertli ei gysodi a'i gyboeddi. GOHEBVDD (Cerig y Druidion). Na ddyehrvner ein gohebydd gan dwrw y Seintiau." Ct)tier mai M mwyaf trwst llestri gweigion." GWEM AR Et EKtC a ddylai bellach roddi heibio drafod ffrillion, nc ymrestru at bethau sylwedd- olacli. BRYTFiÓ. Na arswyded ein gohebydd rhag cynydd v Seintiau: mae eu twyll yn rhy amlw. F. (Ffestining) a wnai yn dda pe cyfrifai y futh sothach yn hollol annheilwng o'i sylw. CLVDACHVDD. Mae'r Llythyr Seintyddol" yn rhy faith a dffudi i ni allu ei gvboeddi. D. L'VYD (Dowlais). Yr vavin yn tvbied mai TIlIC biai hi mewn amgvlrbiad or fath. 1. CEIFIW. Diangodd heb ein sylw ar y pryd, ac vn awr y mae o allan o ddyddiad. E. ELLIS (IJanrwst). Yr oeddynt wedi eu cysodi cyn i ni dderbyn eich nodyn. J. W. (Fourcrosses). Oes; a bydd iddynt fasnachu yn onest. VISTYI-L FEN Y CAPEL. Byddai rhywbcth buddiolach yn fwy derbvniol. A. FARDD. Peidio fvddai y mwyaf boneddigaidd. H. R. (Bala),a dd vlasai dalu toll "Gyrfa Au.ser." GANUON YR AIL. Nid oenunrhyw berygl. I G. AB (?MER a H. MVLLIN a ?afnyd yn brin. A. B. Nvui a wnawn ein ?nraf cr cydsvnio. I>ERBYM4SOM ysgrifau J. W. (LIaDiieciiid), ac R. O. R. (Machno), ond ni chawsoia haiudden i'w dar- lien. YN EIS NKSAF. Cyhoeddi r ysrjfau Tdrwerth Glan Aled, J, A. Lloyd, Philomoth, a Go?edJwr. Aled, J. A. Lloyi, Piiilotnotli, a Gogied(lwr.

AT EIX DERBYNWYR. i

Y SENEDD.

[No title]

HANESION CYMREIG, I

Family Notices

[No title]

[No title]

MARCHNAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN.

CANOLBRISIAU YMHERODROL.

LONDON C \TTLE MARKET.

LIVERPOOL CATTLE MARKET, Sep.…

PRICES CURRENT IN LIVLRPOOL.-Sep.…

METALS.