Hide Articles List

14 articles on this Page

DYIIUDDIANT I LLYWELYN TWROG…

TRI ENGL YN

[No title]

- - - - - - -GOHEBIAETH.

TRAETHAWD

ICHWARELAU DINORWIG.

IMANTEISION YAINEILLDUWYR…

DECHREUAD ENWAU SEISNIG.

ATEB I OFYNIAD "UN 0 FEIBION…

GAIR AT MR. CANTOR Y "CYMRO"…

Y DDAEAR YN SYMUD.

YMDDVGIAD YR AWSTRIAID TUAG…

News
Cite
Share

YMDDVGIAD YR AWSTRIAID TUAG AT DE IT HWYR PRYDEINIG YN ITALI. iT Hytby-jr caalyaol wedi yillddaDgOH yn » Times: Tra yr ydoedr: ymddygiad gwarthus yr Avesti-iaid tuag at fy mab yn Verona, oddeutu dau fis yn 01, yn destyu yuichwiliad. tybiais mai doeth ydoedd ymgadw rhag gwneyd un math o svlw mewn modd cyhoeddus oDd gan fod y aigwydd- iad wedi cael ei gamddarlunio mewn modd c'ywil- yddus gan v newyddiaduron tramor, o dan arol- vgiaeth yr Awstriaid, a chan ei fod yn awr wedi dyfod yn bur hysbys, yr wyf yn hyderu y bydd i chwi ystvried y mater yn meddu digon o ddv- ddordeb cyhoeddus fel ag i roi lie iddo yu eich newnldiadnr dy 1 an wad j1. Yr oedd fy mabyn dychwelyd ndref trwy Vero- na ar ol ei deithiau pell, a thra yn edrych ar IMQ o'r attalfuriau, cymerwyd ef i'r Jdalfa gan un o'r gwyliadyddion oedd ar ei ddyledswydd ar y pr.d. ac arvreiuiwvd ef i'r gwarchod-ty, ac er iddo broti nad ydoedd yn tynu llun yr attalfuriau (oblegid dyna oedd y cylmddiad yn ei erbyn) gan nad oedd ganddo ar y pryd oud copi o 'Murray's Gcide Book,' a map o Verona, yn ei law. Cud. wyd ef am awr a ban tier, ac yna aethpwyd af ef i swyddfa'r heddgeidwaid, a chadwyd ef vno am ddwy awr a banner. 0 angenrbeidrwydii cwyn- odd fy mab, a gofynodd paham yr oedd yn caei ci drin felly; ond yr unig ateb yr oedd yn ei gael ydoedd, mai rDdter i'r awdurdodnu milwraidd yd. oedd.' Yna gorcbymynwyd i ddyn fyned gvda'ii) mab i'w westdy, a chwilio ei holl bapyrau a'i Ul" luniau, (yr hyn a wnaeth yn y modd mwyaf gwvl- iadwrus a sarhaus,) ac os na cheid dim o duedd niweidiol, yr oedd fy mab i gael eirvddimi; ac or na chafwyd dim o'r fath, eto cymerwyd ef vn ol i swyddfa yr heddgeidwaid, ac yn y diwedd i'rear- char, heb gael caoiatad i fyucd yn ei ol i'w westdy i ymofvn ym bortb-Jllll nad ydoedd wedi bwyVt dim er y boreu—ac yr oedd y pryd hyny yn liancr awr wedi deg yn y nos Cymerwyd ci allweddasi, a phob peth oedd ganddo, oddiarno pan aetb i'r carchar. Y mae fy mab yn hysbysu fod v gell ile v rhoddwya ef yu ffiaidd dros ben, ei fod wedi cael ei gadw yno trwy'r nos mewn tywyllweh hoilol gyda dan o gareharorion ereill, (un 0 honvnt yr wyf yn mcddwl yn ddrwgweithredwr,) ac nad oedd ganddo ond gwely gweilt ar y llawr i orwedd arno, a hwnw yn llawn o bryfed ffiaidd. Y mae fy mab yn ychwancgu, rhwng newyn a phoen corff a meddwl, fod trueni y noswaith bono tuhwnt i ddesgrifiad. Y boreu eanlynol, yr ydoedd mor afiach fel, pan ddaeth rhyw berson a bwyd iddo, oddeutu wytu o'r gloch dranoeth, nas gallagai fwyta dim, ac mewn gair, cadwyd ef hyd nes oedd yn bedwar o'r gloch y diwrnod hwnw, ac yna rhvddha-wyd ef lieb fod un cyhuddiad yn cael ei roi yn ei erbyn. Yu y cyflwr hwn, beb arcbwaetlui tamaid er y boreu cyn hyny, aeth ly mab tua 'i westdy, ond prin y gallai gerdded. Mor fuan ag yr ydoedd yn alluog, dywedodd ei gwyn wrth y Gadfridog Iladetzky, yr bwu, yn mhen tridiau, a'i cyfeiriodd at lywydd Y crona. Ond ymddygwyd mor sarhaus tuag at fy mab gan Y swydJog hwn fel na cbaniatawyd iddo ddyweya ei gwyn, a gor- chymynwvd iddo it-dael ei dy yn ddioed, yr hvu wrth gwrs a wnaeth, a gwelodd fy mab yn dda hysbysu pa fath dderbyniad a gafodd i'r Cacliridog Radetzky, Disgwyliodd fy mab am dri neu bed war diwrnod wedi hyny, gan ddisgwyl v buasai rhyw eglurbad yn cael ei wneud; ond yn absenoidei) hyny, aetb i Velilce, a gosododd ei achos i lawr o iiaen cenad ei Mawrhydi yn Venice, yr bwn o'r diwedd a berswadiwyd i wneyd rhywbeth yn yr achos gorthrvmus hWll. Pan vn gadael Venice, c-ifodd fv mab ci flino drachefn yn safle y rheiilfordd: cymerwyd ei docyn oddiarno, a chwiliwvd ei boll g'iudlwvth yn y modd dyfa!af a mwyaf sarhaus, a chadwvd ef ues i'r cerbydros gychwyn, ac felly coilodd nid yn unig ei amser ond ei arian hefyd. Blinwyd ef mewn modd cytfelyb yn Milan wedi hyny. Yr wyf yn meddwl, Syr, y eydolygwch a nii, fod y fath vmddygiad gwarthus tuag at uu o ddoillaid diuiwed I'rydaii;, yn galw yn uebel urn ad-daliad ac ymddiheuriad o'r He priodol. Pa un j bynag, uis gali dim wneyd i fynu am y trueni meddwl a ebortf y mae wedi bod yn agored iddo a bvddai vn dda i deithwyr Saesoaig yn nhaleith- iall Awstriaidd I tali go!io am y peryglon y intent j "ynddynt, a'r gosp sydd, ond odid, i dJiJyn Cll j gwaith vn cfrydu gweithiau celfyddyd. Yd wyf, Syr, Eich ufudd wssanaetliwr, W. d. ?J?TON. fi 4. \Y. ,T ,gYlld"USt_C .EWTON.

[No title]

FY NGHYFAILL A GOLLAIS. I