Hide Articles List

14 articles on this Page

DYIIUDDIANT I LLYWELYN TWROG…

TRI ENGL YN

[No title]

- - - - - - -GOHEBIAETH.

TRAETHAWD

ICHWARELAU DINORWIG.

News
Cite
Share

I CHWARELAU DINORWIG. SYR,—Caniatewch i mi gyhoeddi ycliydig linellau drwy gyfrwng yr Amserau, o barth i'r ysgrif a ym- ddangosodd ynddo yn ddiweddar, wrth yr hwn yr oedd enwau G. Evans, D. Williams, ac R. Parry, "boneddwyr'' (?) o'r ardal hon. Dymunwn wybod pa beth oedd yr achos iddynt wneyd defnydd o fy enw i yn eu trafodaeth ag A ntiscrewer." Os oedd gan- ddynt rhywbeth heblaw dychymyg yn sail i'w gwaith yn gwneyd hyny, ewyllvsiwn gael gwybod pa beth ydoedd. Yr wyf ti yn gwybod, ac yn sicrhau, ac yn lierio gwreng a bonheddig, i allti pi-oli fy mod i wedi rhoddi un math o aehiysur i neb i wneyd hyny, ac yr wyf vn rhoddi cyflawn roesaw i'r neb a ewyllysio apelio atoch chwi er cael sicrwydd o hyny. Dylasai y boncddigion, er eyfateb yn well i'w benwau, fod yn fwy gwyliadwrus rhag- gwneyd defnydd cyhoeddus o ell. neb oddieithr iddynt gael rhyw achos. Mewn perthynas ¡'m gwaith yn gwasgaru yr Atrncr- all trwy y gwaith yn wythnesol, yr oeddwn yn vstyr- ied, gan mai myfi yw ei ddosbarthwr, ci bodynddv ledswydd arnaf ei ddosbarthu mor brvdlawn ag y gallwn; ond y mae yn ddrwg genyf os yw y gweith nyrvn gwneyd arferiad o cpolli eu hainser i'w ddar- llen, er y dymunwyf nr yr un pryd iddvnt achub pob cyfle a gant i ijeyd hyny, a dal ar ci egwyddorion. Ond gallaf lyned yn mlaen beb wneyd un fvlw ) II Y fan yma, a dyma fo,—sef, mai yn åwr y daeth y troed florchog hwn i'r goIwg. Nid oes neb yn grwgnacb oherwytld darllen y Cymm, a rhyw fl' uim/ sheds oedd yn caei eu tacnn ar hyd y gwliith aloi gosod i fjîlll ai ddorau a pliarwydydtl, tuag amser yr etholiad. Y mae colli ychydig o funudau i ddarllen yr Amserau yn drosedd ond y mae colli tri diwrnod i fyned i'r Iccsiirn, i gadw chwareu teg i Mr. 13. Hughes a'i blaid, yn orchymynediy gan hyny nid yw colli amser yn ddim oncl fel y byddo amgylehiadau. Voel DiiiO)l I," iy. EVAN HCGIIES. 1,S Er pan gyhoeddasom y llvtbyr y cyfeiria ein po- hebydd ato, yr vdym wedi derbyn cynifer o sylw- adau arno ag a lanwai amryw goiofnau o'r Amser- all. Yr ydym yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o honynt oil—a nyni a gyflawnwn ein bwriad mor fuan ag y Kaliom. Ond gan fod yr ysgrif yn cyn wys cylmddiad neillduol vii ei-I)yn ysg;l:enyd(I y llvtbyr blaenorol, cyhoeddasom ei amddiflyniad yn gyf'awn, a hydeiwn y bydd iddo ein liesgjsodi aui ddu ddarfu i ni ci gyhoeddi yn gynt,—GOL.

IMANTEISION YAINEILLDUWYR…

DECHREUAD ENWAU SEISNIG.

ATEB I OFYNIAD "UN 0 FEIBION…

GAIR AT MR. CANTOR Y "CYMRO"…

Y DDAEAR YN SYMUD.

YMDDVGIAD YR AWSTRIAID TUAG…

[No title]

FY NGHYFAILL A GOLLAIS. I