Hide Articles List

14 articles on this Page

DYIIUDDIANT I LLYWELYN TWROG…

News
Cite
Share

DYIIUDDIANT I LLYWELYN TWROG YN EI ADFYD, Mewn atebiad iliv gais yn yr Amserau, Airst 12, 1852. Llywelyn bach, mae'n ddrwg gan I Dy weIcd di'n gystuddiol, Ac yn gobeithio'n gryf yr wyf Nad yw dy glwyf yn farwol. Trueni gweled bachgcn bardd, A defnydd bardd gorgampus, Yn goddefdan ofidiau pung Tcimladau ang-hysurns. "Ni cbela grudd mo gystudd gwr," leuangwr syrth i henaint: A g-ollaist li rosynau eoch Dy ddwyfoeb, drwy oddefaillt Dylasit ti ddarILinioltli gl%,vy' A geiriau mwy arwyddol, Pan y disgwyliaist gyngor da L'th welia yn effeithiol. DvelJ'mv""af'Dawr y gwelaf di VYr'ih f'vstlys I'n yiugomio; Yn adrodd Englyn (ceryn caeth), Neu Gan neu Araeth gryno. Ond pan cdryehaf ar dy gwyn, Yu sydvii r%y'n ai-swyda, Fod yn nheiuiladau prudd dy fron Arwyddion rhaid dy briddo Ond, Ust! pa beth yw'r achos mawr A gawn o'r d:rfawr gwyno I Ac oni fyn Llywelyn lan, Wr seirian, mo'i gysuro 1 'Rwy' braidd yn tybied beth yw'th g!wyf, Nid unrhyw nwyf anafus, Ond teimlad aflwyddianus serch At ferch heb galon serchus! Dvlesit ti gyfeirio'th gwyn, Fy nghyfaill mwyn dyrnunol, At y brawd TAL.,—at hyn o bla Mae'n feddyg tra rhagorol. Mae TAL. yn deall swynion serch, Mae'n f'eistr merch o'i febyd; Gwyr am ei gweii- ,ii lawer cant— Gwyr am ei soriant hefyd. Os lluddir di gan wyldcr bron I anfon ato'n uniawn, Gwna Gan i'r feinir acth a'th serch, 0 folawd merch yn orllawn. Ac os bydd angen cynllnIl cu, I ganu dan dy gwynion, Pryn Awdl TAL. i Efa wych,— Arddelwa'i ddrychfeddylion Ac anfon hon i'th ddewis fun, Y gywraiii uii a geri Ac os na ddaw i wella'th golwy', Na feddwl mwy am dani. Os mercb o Glwvd wiwgu sy'n givaelu dy galon, Na ddos yno bythoedd i ddwys anobeithion; OCIT, wr, o ymorol oni cheir y' MEIRION, A'i thyrau mor enwog,—a'i thir a') morwynion, Un fwyn all liniaru neu laesu pob loesion ? 0 cbwilia am dani, a chwal ammod dynion, Cei eiste' a lloni wrth lin cystallli 110n,- Myna sedd y' mynwes hnn-o hwyr i forau, Mwynhau ei gwenau,AMEN i gwynion Rhuthin, Awst 23. ALLEN,

TRI ENGL YN

[No title]

- - - - - - -GOHEBIAETH.

TRAETHAWD

ICHWARELAU DINORWIG.

IMANTEISION YAINEILLDUWYR…

DECHREUAD ENWAU SEISNIG.

ATEB I OFYNIAD "UN 0 FEIBION…

GAIR AT MR. CANTOR Y "CYMRO"…

Y DDAEAR YN SYMUD.

YMDDVGIAD YR AWSTRIAID TUAG…

[No title]

FY NGHYFAILL A GOLLAIS. I